Geestelijke (broeder) moord op Mgr. J. Y. Cicek

 

 

3-1-20105: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan  alle bisschoppen en de patriarch (3-1-2005)

 

23-1-2005: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan Matta Rohom over zijn vijandschaap jegens het diocees midden-euorpa (23-1-2005)

 

4-6-2005: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan de Patriarch over de onbeschoftheid van priester Emanuel Aydin uit Oostenrijk (Wenen) (4-6-2005)

 

2-3-2005: Nieuw Bestuur in Oostenrijk: Brief Mgr. J. Y. Cicek aan de overheid en aan de nieuwe bestuur (2-3-2005)

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


 

Letter Patriarch to Austrian Minister of Education and Culture, Dr. Anton Stifter

 

 

 


 

سيادة الدكتور انطوان شتيفتر المحترم – فيينا

بعد البركة والدعاء نقول :

نشكر لكم رسالتكم المؤرخة في 24 / 6 / 2005 التي تسلمناها مع الأمانة العامة لمجمعنا المقدس في الاجتماع الذي عقد برئاستنا في دير مار افرام السرياني بمعرة صيدنايا – دمشق – سوريا بتاريخ 27 – 7 – 2005

أننا نود أن نعلمكم أن الكتاب الذي اصدرته الأمانة العامة بتاريخ 17 – 5 – 2005 ووقعه أخينا الحبر الجليل مار ثاوفيلوس جورج صليبا مطران جبل لبنان بصفته سكرتير المجمع المقدس ، هو كتاب شرعي مستند إلى دستور كنيستنا ويوضح فيه أنه بناء على قرار مجمعنا المقدس في دورة استثنائية من 29 أذار وحتى 1 نيسان 2005 ، لا يحق لنيافة المطران مار يوليوس عيسى جيجك إصدار أية كتب ينتج عنها خلافات وانشقاقات في كنائس الابرشية ، لذا نأمل اعتماد كتاب الأمانة العامة لمجمعنا المقدس كوثيقة رسمية صادرة عنه ونصادق عليه .

ولسادتكم مزيد الشكر والإكرام .

 

أغناطيوس زكا الأول عيواس

بطريرك أنطاكية وسائرالمشرق

الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع


English

 

Date: 28-7-2005

Issued: 381/2005

 

The Most Honorouble Dr. Anton Stifter- Vienna

 

We bring over to you our blessing and prayer and say:

 

Thank you very much for your letter of 24-6-2005, which we and the secretariat have received at our meeting which took place under our chairmanship in the St. Aphrem the Syrian monastery in Mara’at Sehidnaya- Damascus; on 27-7-2005. We would like to give explanation about the letter of the secretariat issued on the date 17-5-2005 (and) signed by our honourable brother Mor Theophilius George Saliba, the bishop of the Mount- Lebanon, who is the secretary of the Holy Synod; the letter is legal and in agreement with the law of our church and in the letter it is explained that according the decision of the special Synod (took place) on 29-3 to 1-4-2005, bishop Mor Julius Isa Cicek has no right to take decisions which may cause conflicts and division within the churches of the archdiocese, therefore we hope that you will consider the letter of the secretariat of the synod as a official document which is issued by the secretariat of the synod and approved by us.

 

With extra gratefulness and respect,

 

 

Ignatius Zakka Iwas

Patriarch of Antioch and all the Orient.

Head of the Universal Syrian Orthodox Church.

 


 Nederlands

Datum: 28-7-2005

Uitgegaan: 381/2005

 

De achtenswaardige Dr. Anton Stifter- wenen

 

Onze zegen en gebeden brengen wij over en zeggen:

 

Hartelijk dank voor Uw brief van 24-6-2005, die wij en het secretariaat van de heilige synode hebben ontvangen op onze vergadering die onder onze voorzitterschaap plaatsvond in het klooster St. Aphrem de Syriėr in Mara’at Sehidnaya- Damascus; op 27-7-2005. Wij willen u graag uitleggen over de brief die van het secretariaat is uitgegaan op datum 17-5-2005 ondertekend door onze broer de geerde Mor Theophilius George Saliba, de bisschop van de Berg- Libanon, die de Secretaris van de heilige synode is; de brief is officieel en in overeenstemming met de wet van onze kerk en in de brief wordt uitgelegd dat op grond van de beslissing van de bijzonder synode van 29-3 tot 1-4-2005, bisschop Mor Julius Isa Cicek geen recht heeft om verklaringen/besluiten te nemen die conflicten en verdeeldheid veroorzaken binnen de kerken van het bisdom, daarom hopen wij dat u de brief van het Secretariaat van de synode zult beschouwen als een officiėle document uitgegeven door het Secretariaat van de Synode en bevestigd door ons.

 

Met extra dankbaarheid en respect,

 

 

 

Ignatius Zakka Iwas

Patriarch van Antiochie en het gehele oosten.

Hoofd van de Universele Syrisch Orthodoxe kerk.

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © 2004- 2014

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

17-5-2005: Brief George Saliba aan Emanuel Aydin om Mgr. J. Y. Cicek aan te pakken (17-5-2005)

 

26-5-2005: Brief Patriarch aan Mgr. J. Y. Cicek over Diaken Michael: Hij mag niets meer doen (26-7-2005)

 

28-7-2005: Brief Patriarch naar de Oostenrijkse minister van Cultuur & Onderwijs, de heer Anton Stifter (28-7-2005)