Aanslag op een Aramese priester in Tur Abdin

 

Op 6 Juni 2005, werd een aanslag gepleegd in Tur Abidn, zuidoosten van Turkije, op een Syrisch Orthodoxe Priester Ibrahim Gok (foto links) die een bezoek bracht aan Tur Abdin. Gok is de priester van de Maria Kerk in Gutersloh in Duitsland. In de auto zaten nog twee andere Arameeërs; de burgemeester van Arkah (Harabele) en een Arameeër uit Duitsland.

 Priester Gok was in Tur Abdin om de mogelijke terugkeer van enkele Aramese families uit Duitsland naar Tur Abdin te onderzoeken. De “missies” van priester Gok naar Tur Abdin zijn controversieel; daar in de ogen van velen hij een verkeerd signaal zou geven aan Turkije door nu al over terugkeer te praten, terwijl er geen enkele veiligheidsgarantie van de Turkse zijde worden gegeven. Daar komt nog bij dat de Arameeërs in Turkije niet zijn erkend als een etnische minderheid. Om deze reden werden/worden door de grote Aramese meerderheid de ,,missies” van Gok meer als een persoonlijk initiatief beschouwd die niet echt in het belang van ons volk werken.

 Waar velen bang voor waren werd helaas op 6 juni 2005 waarheid. Priester Gok verliet samen met de burgemeester van Arkah (Harabele) en een andere Arameeër uit Duitsland het dorp Arkah en was op weg naar een ander dorp. Toen ze ongeveer 3 km van het dorp waren verwijderd ontplofte een bom die hun auto op 10 m afstand miste. Door de kracht van de ontploffing sloegen alle ruiten van de auto in. Er waren gelukkig geen gewonden.

 

 De daders….

 

 Wie de mogelijke daders zijn is niet bekend. Ongetwijfeld zal men van de Turkse kant de Koerdische groeperingen ervan beschuldigen de bom te hebben geplaatst. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk en wel om de volgende reden:

 In het dorp Arkah (Harabale) gelegen ten Zuiden van Midyat, is een permanente Turkse legerpost gestationeerd. De bom ontplofte ongeveer 1,5 KM van de legerpost. Om een bom op de weg te plaatsen vergt enige voorbereiding en kan waarschijnlijk niet ongemerkt gebeuren in de nabijheid van een legerpost.

 Daarom wordt vermoed dat de bom waarschijnlijk het werk is van (Islamitische) Dorpswachters (afgekort: MIT; soort veiligheidspolitie) die onbelemmerd kunnen gaan en staan waar ze willen. Deze Veiligheidsmensen/Dorpswachters zijn Koerden die door de Turken zijn gerekruteerd in hun strijd tegen de Koerdische terreur groepen die actief zijn in de regio sinds 1984.

 Niet blij

 

 De meerderheid van ons volk wijst de ,,missies” van priester Gok af om de genoemde veiligheidsredenen en het niet erkennen van het Aramese volk als etnische minderheid door Turkije. Er is echter nog iets waar het volk mee ziet en dat is dit: Sinds de ,,missie” activiteiten van Priester Gok in Tur Abdin; worden de verblijfsvergunningen en passpoorten van de Arameeërs in Duitsland niet meer verlengd daar de Duitse overheid aanvoert dat ,,jullie leiders (lees: priester Gok) willen teruggaan naar Turkije en dus is er voor jullie geen reden meer om in Duitsland te blijven”. Het Aramese volk is niet echt geholpen met dergelijke besluiten; omdat zogenoemd ,,hun leiders” terug willen gaan. Deze zogenoemde leiders opereren beslist niet namens het Aramese volk!

Priester Gok heeft in ieder geval zich niet geliefd gemaakt bij de Islamitische Turken met zijn tripjes naar Tur Abdin. In Duitsland hoeft hij waarschijnlijk ook niet te rekenen op de steun van de grote meerderheid van het Aramese volk.

Een les voor Gok en anderen: wees minder gretig met Uw tripjes naar Tur Abdin en probeer in te schatten waar de belangen van Uw volk liggen.

 

 Turkije en de EU

 

 In Oktober beginnen de onderhandelingen met Turkije over de toetreding tot de EU. Het is Turkije daarom alles aangelegen om goede indruk te maken en dergelijke bomaanslagen zijn zeker geen goede reclame voor Turkije naar buiten toe.

Turkije is een groot land met verschillende bevolkingsgroepen en religieuze groeperingen die allemaal hun eigen idee op na houden hoe Turkije van het 21ste eruit zou moeten zien. Diverse Islamitische groeperingen willen Turkije beslist niet bij de EU hebben. De Turkse elite wil graag tot de EU treden. Het valt daarom moeilijk in te schatten of men een balans zal kunnen vinden tussen het enerzijds voldoen aan de Europese eisen voor toetreding en anderzijds het bewaren van stabiliteit in het land zelf!