Vrijwilligers gevraagd

 

De Arameeėrs van Aram-Naharaim is een Internationale Mensenrechten Organisatie die probeert wereldwijd de belangen van het Aramese volk te behartigen. Aram-Naharaim is een eerlijke en degelijke organisatie die door Mgr. J.Y. Cicek werd geprezen om haar zuiverheid en belangeloosheid.

 

Ben jij eens met onze doelstellingen? Onderschreef jij de normen en waarden die wij voorstaan en proberen tot uiting te brengen in ons werk voor het behartigen van de belangen van ons volk?

 

Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn op zoek naar mensen die het hart op de juist plaats hebben en zich willen opofferen voor de Aramese zaak.