Arameeërs van Syrië

 

 

19-11-2013: Aramese bisschop: Wat heeft plaatsgevonden in Sadad is het meest ernstige en grootste afslachting van Christenen in Syrië in de voorbij twee en half jaar…………

 

30-8-2013: “Vrije Syrië” volgens het koloniale model: Ritueel afslachten, longen opeten en onreine en onbesneden honden als voer aan de honden geven! “Waarom wordt je geen Moslim? Dan wordt je zo vrijgelaten!”

 

25-6-2013: Aramese Katholieke Priester gedood in Syrië

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syrië

 

13-12-2012: Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012: rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië....??????...

 

24-4-2010: Sluiting van het Aramese Instituut: Het zou een travestie zijn voor Syrië

 

6-7-2009: Arameeërs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt brief aan de president van Syrië, Dr. Bashar al- Assad over de situatie van het Aramese inheemse volk

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syrië.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syrië

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen

 

==Kopten en Arameeërs==

 

6-1-2011: De Kopten van Egypte en de Arameeërs van Mesopotamië: Twee oude volkeren in het vizier van fanatisme en bloedbaden

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

“Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak.

“Bevrijding” van Syrië................... ?????????...............

English Version

"Bevrijding" van Irak.

 

Wij zijn “bezorgd” over de mensenrechten schendingen in “Irak” en willen het Irakese volk “bevrijden” van Saddam Hoessein.

 

In aanloop van de invasie van Irak in 2003, werd door de VS en Groot- Brittannië een gigantische mediacampagne op touw gezet om de wereld doormiddel van leugen, bedrog en misleiding ervan te overtuigen dat Saddam Hussein een vreselijke dictator was die zich in stand hield met behulp van moord en onderdrukking. Hij zou terroristen steunen, massa vernietigingswapens ontwikkelen, z'n buren bedreigen en een groot gevaar zijn voor de "vrede" in de wereld.

Er werd geen middel onbenut gelaten om de wereld ervan te overtuigen dat Saddam Hussein weg moest, want wij zijn "beschaafd" en " zijn bezorgd over de mensenrechten schendingen in Irak" en willen graag het Irakese volk "helpen".

 

Er was van meet af aan bekend dat:

1) Saddam Hoessein geen massavernietigingswapens had

2) Saddam Hoessein had geen enkele link met Al-Qaeada, en andere terroristische Islamitisch organisaties die allemaal in het Westen zijn gecreëerd om de plannen van de afschuwelijke Jezus van het Westen, die totaal niets met de Jezus van de Bijbel te maken heeft, te bewerkstelligen en de antichrist op de wereldtoneel te brengen.

3) Saddam Hoessein hield met strakke hand Irak bijeen waarbij geen enkel ruimte was voor de fanatieke Islamitische groeperingen.

 

Kort gezegd: De inval in Irak had totaal niets te maken met mensenrechten schendingen van het Irakese volk, maar eerder een doelbewuste plan om dood en verderf te zaaien en uiteindelijk de inwoners van Irak volledig te vernietigen.

 

De "vruchten" van de bevrijding van Irak:

 

1) Meer dan miljoen mensen gedood, veelal door het toedoen van de "bevrijders" van Irak en hun handlangers. 

2) Het land is vergiftigheid met verarmd Uranium die dagelijks door miljoenen Irakezen wordt ingeademd. Hierdoor is over 20 jaar Irak compleet ontdaan van z'n bevolking.

3) Vervolging, moord, etnische zuivering, bomaanslagen op hun kerken, verkrachten van hun vrouwen en meisjes, vermoorden van hun zonen en mannen zijn de vruchten die de Arameeërs van de "bevrijding" van Irak plukken.

4) Meer dan de helft van de Arameeërs heeft Irak verlaten en is gevlucht naar het Westen of omliggende landen.

5) Kort gezegd: De "bevrijding" van Irak door de afschuwelijke Jezus van het Westen, heeft tot de vernietiging van de Arameeërs van Irak geleid. Onder Saddam Hussein zou zoiets ondenkbaar zijn.

Meer hierover: http://www.iraqichristians.org/Dutch/Arameeers_Irak-Vervolging_Moorden_EtnischeZuivering_23_12_2010.htm

6) Na de "bevrijding" van Irak schreeuwden de westerse media over de "bloedbaden" die Sadam Hussein had aangericht onder de Irakezen. Volgens de onafhankelijke bronnen zijn er inmiddels als gevolg van "bevrijding" van Irak meer dan miljoen mensen om het leven gekomen. Dat Saddam Hoessein tussen 15.000-30.000 van z'n tegenstanders heeft vermoord is verschrikkelijk, maar de gecontroleerde Westerse media zwijgt in alle talen over meer dan miljoen gedode Irakezen.

 

De afvallige Arameeërs die zich "Assyriers" noemen worden om de tuin geleid.

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Arameeers_Irak-Vervolging_Moorden_EtnischeZuivering_23_12_2010.htm

 

De retoriek van Bush en Blair heeft de Westerse geestelijke koloniale slavernij product "Assyriers" in extase doen raken doordat zij in hun toespraken refereerden naar de term "Assyrians" ter identificatie van de Arameeërs van Irak.

 

President Bush: (October 7, 2002) “The oppression of Kurds, Assyrians, Turkomans, Shi'a, Sunnis and others…”

President Bush: (March 16, 2003) “…..All the Iraqi people -- its rich mix of Sunni and Shiite Arabs, Kurds, Turkomen, Assyrians, Chaldeans,……”

President Bush: (April 28, 2003) “Whether you're Sunni or Shia or Kurd or Chaldean or Assyrian or Turkoman or Christian or Jew or Muslim …”

Tony Blair: (March 30, 2003): “I want all Iraqis - Arab, Assyrian, Kurd, Turkoman, Sunni, Shiite, Christian and all other groups…”

 

 

Het gevolg hiervan was dat de afvallige Arameeërs die zich "Assyriers" noemen meneer Bush en Blair verwelkomden om hen te "bevrijden" van die "wrede" dictator Saddam Hussein en wilden graag op alle mogelijke manieren Bush en Blair helpen om het regime van Saddam Hussein omver te werpen. Het resultaat van deze geestelijke hoererij is ronduit verschrikkelijk voor ons volk in Irak.

 

Meer over de Aramese Christenen van Irak: http://www.iraqichristians.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 

De voorvaderen van Bush en Blair hebben eerst een geestelijke genocide gepleegd op het Aramese volk met de uitvindingen van de valse benamingen "Chaldeeers" (1553) en "Assyriers" (1850) en hebben deze valsheden ons volk opgedrongen op culturele, academische en sociale niveau waardoor verdeeldheid teweeg werd gebracht die z'n weerga niet kent. En deze onderlinge verdeeldheid en haat heeft de genocide van 1915 verergert en heeft uiteindelijk geresulteerd in hun Diaspora. Met de inval in Irak werden de Arameeërs verder gemarginaliseerd en hun aanwezigheid in Irak is in feite ongewenst verklaard. Ze worden als speelbal gebruikt door anderen om hun voordeel mee te doen. De Koerden proberen hun ware gezicht te camoufleren om het Westen om de tuin te leiden door schijn te wekken alsof zij zo "meelevend", "demokratisch" zijn en om de "rechten' van minderheden geven.

 

Ze hebben enkele afvallige Arameeërs die zich "Assyriers" noemen in hun gelederen opgenomen en worden door de Koerden zeer goed betaald om te laten zien hoe "goed", "vriendelijk" en "democratisch" de Koerden wel niet zijn. Op het moment dat je onafhankelijk probeert voor de rechten van je volk op te komen, dan heb je gewoon geen leven meer en krijg je opeens te maken met al- Qaeada en andere terroristische organisaties. De West- Aramese Syrisch Katholieke Isoh Majeed Hadaya uit Qaraqosh bijvoorbeeld, probeerde onafhankelijk op te komen voor de rechten van de Arameeërs van Irak. Hij werd doorzeefd met kogels door drie mannen! Zo gaat het nu eenmaal wanneer je vecht voor de rechten van je volk. http://www.aramnahrin.org/Dutch/Isoh_Majeed_Haday_22_11_2006.htm

 

"Bevrijding" van Syrië..........????????..........

 

De "bevrijding" van Irak, onder dekmantel van "democratie", "mensenrechten", "helpen van het Irakese volk" heeft geleid tot de vernietiging van de Arameeërs van Irak. De "bevrijders" van Irak hebben nu hun pijlen gericht op Syrië om de bevolking van het land te "bevrijden" onder dekmantel van "mensenrechten", "democratie" en "helpen" van "onderdrukte volkeren in Syrië". Mocht het inderdaad de kinderen van de afschuwelijke Jezus van het Westen lukken om in samenwerking met Islamitische fanatieke organisaties, zoals Moslim broederschap uit Egypte, lukken om Bashar Assad weg te jagen en een afschuwelijke fanatieke Soenie bewind in Syrië te installeren, zoals ze dat in Egypte, Algiers en Libie het hebben gedaan, dan moeten wij het ergste vrezen voor de circa 3 miljoen Arameeërs van diverse denominaties. Een Soenie bewind in Syrië zal gegarandeerd tot de ondergang van de Arameeërs van Syrië leiden.

 

Op 3 -9- 2011 werd een interview met Osman Ocalan uitgezonden door de Engelstalige Iranese televisie zender Press TV over zijn visie omtrent PKK en de zusterorganisatie in Iran PJAK. Osman Ocalan is de broer van Abdullah Ocalan en was leider van PKK van 1999-2004. Osman Ocalan vertelt ook iets over de huidige politieke onrust in Syrië. Hij zegt onder andere:
"Er staan veranderingen te wachten voor het Midden- Oosten. Het regime van Libië is gevallen, nu willen ze ook de regering van Syrië omver werpen. Internationale machten samen met Turkije willen de Syrische regering omver werpen en er één installeren die hen bevalt.

 

Als de Syrische overheid omvalt, dan zal dat grote gevolgen hebben. In 1500 n. Chr., toen Iran en Turkije grote machten waren in de regio Midden-Oosten, vormde Turkije een alliantie met Koerden en vestigde het Ottomaanse rijk.

En nu willen ze hetzelfde doen maar op een nieuwe moderne manier. Om dat te bereiken willen ze alle Koerden, van PKK tot PJACK en koerden in Irak, ophitsen tegen Iran. Zoals tijdens de Ottomaanse Rijk, dat was gevormd door de steun van de Koerden, is de huidige Turkse overheid van plan om een nieuw rijk op te richten. En dat is ook de reden waarom ze zich bemoeien met interne aangelegenheden van Syrië. Wat Turkije wil doen is de eerste stappen nemen om met Syrië te bemoeien en om feitelijk te bezetten. Om dat te bereiken heeft het diverse oppositie bijeenkomsten ondersteund in Istanbul, om Syrië te bezetten en een marionet regering te installeren"

 

Mocht het inderdaad Turkije lukken om samen met de internationale satanisten, aangevoerd door de koloniale illuminatiemachten om een marionet Soenie regime in Syrië te installeren, dan zal dat beslist tot rampzalige gevolgen leiden voor de Christelijke Arameeërs in Syrië. Turkije heeft ruime ervaring met het doorvoeren van etnische zuiveringen, plegen van genocide en vernietiging van de Christelijke Aramese bevolking. Zie meer hierover:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turkije_Lahore_MorGabriel_EtnischeZuivering_24_3_2011.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm

 

De opmerking van Ocalan dat, "Internationale machten samen met Turkije willen de Syrische regering omver werpen" is niet vergezocht. Hiervoor verwijzingen wij naar twee belangrijke artikelen.

 

Prof. Michel Chossudovsky:

The "Liberation" of Libya: NATO Special Forces and Al Qaeda Join Hands. "Former Terrorists" Join the "Pro-democracy" Bandwagon: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26255

 

Amerikaanse Congreslid Ron Paul:

Ron Paul: CIA Chooses Dictators Around the World: http://www.infowars.com/ron-paul-cia-chooses-dictators-around-the-world/

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

Arameeërs van Irak

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-20-9: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

31/7-4/8 2006: Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren