Arameeërs van Syrië

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syrië

 

13-12-2012: Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012: rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië....??????...

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


Genocide waarschuwing afgegeven voor Midden-Oosten

 

 English Version

 

Op 30 november 2011 heeft de “Christian Solidarity International (CSI)” een genocide waarschuwing afgegeven voor de niet-moslim minderheden in Noord Afrika en het Midden-Oosten. In een brief aan President Barak Hussein Obama zegt de voorzitter van CSI, de heer John Eibner, Deze crisis van overleving voor niet- Moslim gemeenschappen is met name acuut in Irak, Syrië, Egypte, Sudan, Iran en Pakistan”. (Zie de brief hieronder)

 

Inmiddels hebben de Moslim extremisten, de Moslim broederschap en Salafisten, in Egypte de verkiezingen gewonnen en zullen natuurlijk, hoe kan het ook anders, de Sharia invoeren. Dat belooft niet veel goed voor de Koptische en andere Christenen in Egypte. Zie hier het resultaat van de door het Westen bejubelde omverwerping van het regime van Husni Mubarak en “bevrijding” van Egypte.

 

In de brief haalt de CSI diverse voorbeelden aan van Christenvervolgingen in onder andere Iran en Egypte. De misdaden begaan tegen de Christenen zijn volgens CSI niet het werk van Al-Qaeada, maar van staat en niet-staat daders waarvan velen militaire bondgenoten van de VS zijn.

 

Volgens CSI worden deze misdaden ,”geïnspireerd door een diep gewortelde cultuur van Islamitische suprematie – verwant met de geest van blanke suprematisme en ant-Semitisme”

 

De CSI geeft ook aandacht aan de Aramese- Armeense en Griekse genocide van 1915 en verwoord het als volgt, Giftige Sharia- gebaseerde Islamitische suprematisme leidde in de 20ste eeuw tot de vernietiging van eens bloeiende Christelijke gemeenschappen – Armeense, Griekse en Syrische – in Turkije en het verdwijnen van de oude Joodse gemeenschappen in de Arabische wereld. Dezelfde genocidale dynamiek is aan het werk in de 21ste eeuw. Het moet onmiddellijk gestopt worden”

 

Verder vraagt de CSI aan Obama om onder andere aandacht aan deze kwestie te geven tijdens zijn 2012- State of the Union toespraak en de secretaris generaal van de VN ertoe te bewegen een genocide waarschuwing uit te geven op basis van VN Resolutie 1366 (2001).

De heer Eibner herinnert Obama aan zijn toespraak van Mei 2011 met betrekking tot “Arabische Lente” waarin hij nadruk legde op de Universele Mensenrechten, inclusief religieuze vrijheden en vraagt om concrete actie om religieuze etnische zuiveringen tegen te gaan.

 

Commentaar:

 

Als internationale mensenrechten/ culturele organisatie delen wij de zorgen van de heer John Eibner met betrekking tot de precaire situatie van de niet- Moslims minderheden in de Islamitische landen. Wij zijn de CSI en de heer Eibner dankbaar dat ze in hun brief ook een referentie hebben gemaakt naar de Aramese genocide. Het is goed dat zulke zaken onder de aandacht van de wereld en Amerikaanse overheid worden gebracht en dat Barak Hussein Obama aan zijn belofte met betrekking tot mensenrechten wordt herinnerd.

 

Hieronder willen wij als mensenrechten organisatie van het Aramese volk, de aandacht van ons lezer vestigen op de volgende belangrijke punten met betrekking tot de mensenrechten situatie van de Aramese en niet- minderheden in het Midden-Oosten en noord Afrika die in de brief van CSI niet aan bod zijn geweest.

 

1) Zorgen van Sarkozy

In de brief aan Hussein Obama refereert CSI naar een uitspraak van Sarkozy die hij gedaan heeft op 7 Januari 2011 en wel als volgt, “Wij kunnen niet accepteren en daarbij bevorderen wat meer en meer lijkt op een met name perverse programma van religieuze zuivering van het Midden-Oosten

 

De heer Sarkozy is één van de sleutelfiguren die samen met Obama en David Cameron van Verenigde Koninkrijk verantwoordelijk is voor deze hopeloze toestand die dood en vernietiging teweeg heeft gebracht in Noord Afrika en Midden-Oosten. Het is Sarkozy die de Aramese- Maronitische Patriarch Beshara voorstelde om alle Christenen van Syrië en Libanon te verplaatsen naar Europa om daarmee een etnische zuivering door te voeren.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Kopten_Demonstratie_Cairo_Afslachting_17_10_2011.htm

Sarkozy is zelf één van de medeverantwoordelijken van deze perverse programma van religieuze zuivering van het Midden-Oosten van Aramese en niet Aramese christenen. En hij is bezorgd over deze “perverse programma van religieuze zuivering?” Dat stemt niet met elkaar overeen en het gaat hier puur om krokodillen tranen!

 

2) Wolf vragen om schapenkooi te verdedigen

Sinds zijn aantreden als president van de VS heeft Barak Hussein Obama een antichristelijke agenda gevoerd. En deze agenda in de VS is nu zover gevorderd dat de vooraanstaande Katholieke Kardinaal Raymond Burke zijn bezorgdheid in zeer duidelijke bewoordingen heeft samengevat in een artikel gepubliceerd op 28 november 2011, “We zijn aardig op weg naar Christenvervolging in de V.S.

Vatican Cardinal Burke: ‘We’re well on the way’ to Christian persecution in the U.S

http://www.lifesitenews.com/news/vatican-cardinal-burke-were-well-on-the-way-to-christian-persecution-in-the

 

Verder is het zo dat Obama zich heeft omgeven door leden van Moslimbroederschap in zijn regering. Zie meer over de banden van Hussein Obama met Moslimbroederschap:

The Inroads of the Muslim Brotherhood in the Obama Administration (14 april 2009)

http://www.analyst-network.com/article.php?art_id=2885

Report: Obama’s Muslim Advisers Block Middle Eastern Christians’ Access to the White House (25-10-2011)

http://bigpeace.com/elcid/2011/10/25/obamas-muslim-advisers-block-middle-eastern-christians-access-to-the-white-house/

3 Members of Muslim Brotherhood in Obama Administration Named by Tarek Fatah (16-8-2011)

http://yourdaddy.net/2011/08/16/3-members-of-muslim-brotherhood-in-obama-administration-named-by-tarek-fatah/

U.S. 'held secret meeting with Muslim Brotherhood' Discussed fall of Egypt with group dedicated to Islam's global spread (1-2-2011) http://www.wnd.com/?pageId=258405#ixzz1fZyrEjR2

 

Om deze redenen is het sturen van, de goedbedoelde brief aan Obama om aandacht te vragen voor de Christenen van het Midden-Oosten, vergelijkbaar met het vragen aan een wolf om alstublieft een schapenkooi te komen verdedigen. In de VS zelf voert Obama een antichristelijke beleid, laat staan dat hij zich ongerust zal maken over de situatie van de Aramese en niet Aramese Christenen van Midden-Oosten en andere werelddelen.

 

Was het niet onder toeziende oog van de Amerikanen in Irak dat de Aramese kerken werden opgeblazen, geestelijken, mannen en vrouwen werden vermoord? En deze misdaden werden toegeschreven aan de virtuele organisaties zoals “Al-Qaeada” die door het Westen zelf is gecreëerd. Mogen wij dan ook niet “huurlingen” of “ doodseskaders” invullen in plaats van “Al-Qaeada” om de Arameeërs weg te jagen uit Iraq?

 

Wereldwijde vervolgingen tegen Christenen

 

Wat natuurlijk duidelijk het geval is, en dat wordt in de brief ook aangegeven, is dat wereldwijde de Christenvervolging snel toeneemt. Zie hieronder diverse artikelen daarover:

 

Christianity - world's most persecuted religion http://english.ruvr.ru/2011/12/01/61307846.html

Christian Civilians in Burma Face Deadly Attacks http://www.compassdirect.org/english/country/burma/article_124091.html

Christians Attacked in Iraq by Kurdish Extremists http://blog.camera.org/archives/2011/12/christians_attacked_in_iraq_by_1.html

Muslim Extremists Destroy Lives, Church Buildings in Nigeria http://www.compassdirect.org/english/country/nigeria/article_123859.html

Christian Human Rights Group Issues Mideast “Genocide Warning” http://www.talkradionews.com/news/2011/12/5/christian-human-rights-group-issues-mideast-genocide-warning.html

Egypt Christians Fear ‘Intense Persecution’ As Islamists Win Elections http://www.bosnewslife.com/19386-egypt-christians-fear-intense-persecution-as-islamists-win-elections

Who will help Persecuted Christians in Pakistan? Hundreds in hiding to safe life http://www.pakistanchristianpost.com/headlinenewsd.php?hnewsid=3186

Iraq Christians struggle to have a merry Christmas http://au.christiantoday.com/article/iraq-christians-struggle-to-have-a-merry-christmas/12513.htm

 

En de wereldwijde belabberde toestand van de Christenen is vooral te danken aan de activiteiten van de Amerikanen en hun bondgenoten. Ze helpen de fanatieke Islamieten aan de macht die vervolgens Sharia invoeren en iedereen terroriseren die geen Moslim is. Libië is een overduidelijk voorbeeld. De verfoeilijke Westerse koloniale machten hebben met de door hen gecreëerde Al-Qaeada terroristen samengewerkt om bloed en vernietiging in Libië teweeg te brengen. Gisteren waren “terroristen” en vandaag zijn het “vrijheidstrijders”. Zie meer hierover:

"Our Man in Tripoli": US-NATO Sponsored Islamic Terrorists Integrate Libya's Pro-Democracy Opposition

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24096

The "Liberation" of Libya: NATO Special Forces and Al Qaeda Join Hands "Former Terrorists" Join the "Pro-democracy" Bandwagon

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26255

***************************Brief CSI aan Hussein Obama************************

http://csi-usa.org/Obama_Letter.html

 

November 30, 2011

 

President Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Ave, NW
Washington, D.C. 20500

 

 

Dear Mr. President,

 

Today, Christian Solidarity International (CSI) issued a Genocide Warning concerning the 12 million-plus members of endangered non-Muslim minorities in North Africa and the broader Islamic Middle East.

 

Conditions for genocide against non-Muslim communities exist in varying degrees throughout the region stretching from Pakistan to Morocco. The crisis of survival for non-Muslim communities is especially acute in Iraq, Syria, Egypt, Sudan, Iran and Pakistan. Saudi Arabia is already a “religiously cleansed” state.

 

CSI’s Genocide Warning reinforces similar alerts issued earlier this year by senior statesmen: 

 

We cannot accept and thereby facilitate what looks more and more like a particularly perverse program of religious cleansing in the Middle East." – French President Nicholas Sarkozy, January 7, 2011.

 

"Massacres are taking place for no reason and without any justification against Christians. It is only because they are Christians. What is happening to Christians is a genocide.” – Former Lebanese President Amine Gemayal, January 3, 2011.

 

“The most recent developments [i.e., deadly Islamist attacks against Egyptian Christians in May 2011] fill us with dread. …The aim of the Islamists is to stoke up hatred and violence.” – Former Austrian Chancellor Wolfgang Schüssel, June 27, 2011.

 

Five months after the pogroms referred to by former Chancellor Schüssel, the U.S.-financed Egyptian army joined radical Islamists in attacking non-violent Christian demonstrators in Cairo, killing at least 25 people.

 

Most acts of Islamic supremacist violence against non-Muslim minorities receive little media attention in the United States. Take, for example, just a few of the cases that have come to the notice of CSI since the beginning of the so-called “Arab Spring”:

 

  • Egyptian Christian teenager, Ayman Nabil Labib - murdered by schoolmates after refusing to remove a cross necklace.

  • Iranian Pastor Yousef Nadarkhani - sentenced to death for having allegedly converted from Islam to Christianity.

  • Catholic priest, Fr. Mark Rybinski - murdered in Tunisia.

  • 27-year-old Pakistani Christian nurse Shaista Samuel– raped by Muslims and subjected to pressure to convert to Islam.

  • Libyan Jew, David Gerbi - prevented from reopening the synagogue in Tripoli by Islamist mobs declaring: "There is no place for Jews in Libya!

  • CBS Reporter Lara Logan - sexually assaulted in Tahrir Square in Cairo by a mob of Muslim men chanting "Jew! Jew!"

  • Iraqi Christians Hanna Polos Emmanuel and Bassn Isho - kidnapped and shot dead near Kirkuk.

 

These and most other acts of violence against non-Muslims in the Islamic world are not, for the most part, committed by members of Al Qaida or related terrorist networks. Instead they are perpetrated by both state and non-state actors, many of whom are military allies of the United States. They are all inspired by a deep seated culture of Islamic supremacism - kindred in spirit to white supremacism and anti-Semitism.

 

Virulent, Sharia-based Islamic supremacism led in the 20th century to the eradication of once thriving Christian communities - Armenian, Greek and Syriac – in Turkey and to the demise of the ancient Jewish communities of the Arab world. The same genocidal dynamic is at work in the 21st century. It must be stopped now.

 

Christian Solidarity International urges you to present your administration's policy to halt the religious cleansing of North Africa and the broader Middle East in the 2012 State of the Union Address.  At the center of this policy should be:

 

  •  An appeal to the UN Secretary General for the issuance of a Genocide Warning and implementation of preventative measures on the basis of Security Council Resolution 1366 (2001),

  • The commitment of at least 15% of US funding pledged for the support of democratic transition in the region to be devoted to combating Islamic supremacism, and

  • A pledge to withhold U.S. funding for institutions that promote religious discrimination.

 

Mr. President, you spoke powerfully in support of universal human rights, including religious freedom, in your speech last May in response to the dramatic events of the “Arab Spring.” You declared:

 

Our support for these principles is not a secondary interest.  Today I want to make it clear that it is a top priority that must be translated into concrete actions, and supported by all of the diplomatic, economic and strategic tools at our disposal.”

 

Now is the time, Mr. President, for concrete actions to prevent religious cleansing, and to support those actions with all the diplomatic, economic and strategic tools at the disposal of our government.

 

The pursuit of the United State’s strategic and economic interests in the Islamic world must not be at the expense of the lives and liberties of vulnerable religious minorities.

 

Sincerely,

Dr. John Eibner
CEO

*********************************************************************************

 

Aanverwante artikelen:

 

SYRIA: Who is Behind The Protest Movement? Fabricating a Pretext for a US-NATO "Humanitarian Intervention" (3 -5- 2011, Professor Michel Chossudovsky) http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24591

 The Destabilization of Syria and the Broader Middle East War (Professor Michel Chossudovsky, 17-6-2011)

 http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25312

 A "Humanitarian War" on Syria? Military Escalation. Towards a Broader Middle East-Central Asian War?(Professor Michel Chossudovsky, 9-8-2011) http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25955

 The Pentagon's "Salvador Option": The Deployment of Death Squads in Iraq and Syria (Professor Michel Chossudovsky, 16-8-2011)

 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26043

The Al Qaeda Insurgency in Syria: Recruiting Jihadists to Wage NATO's "Humanitarian Wars" (Professor Michel Chossudovsky, 2-9-2011)

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26351

 Media Lies Used to Provide a Pretext for Another "Humanitarian War": Protest in Syria: Who Counts the Dead? (Julie Lévesque, 25-11-2011)

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27785

 Unknown Snipers and Western backed "Regime Change"A Historical Review and Analysis (Gearóid Ó Colmáin, 28-11-2011)

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27904

 SYRIA: The Orwellian "Responsibility to Protect" (R2P) used to Justify "Regime Change" and All Out War ( Mahdi Darius Nazemroaya, 30-11-2011) http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27935

 

“Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië................... ?????????...............

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Irak_Syrie_16_9_2011.htm

"Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen. “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 http://www.aramnahrin.org/Dutch/Kopten_Demonstratie_Cairo_Afslachting_17_10_2011.htm

 Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten:  http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_Ondergang_1_12_2011.htm

Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,

 Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_Doodseskaders_Huurlingen_3_12_2011.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

28-8-2012: Syrische nationale leger doodt rebellen uit Irak, Turkije, Libië, Egypte en Tunesië

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

30-11-2012: Syrië: de kindsoldaten van het rebellenleger

 

10-12-2012: Saudi-Arabië stuurt 1.334 gevaarlijkste criminelen als jihadisten naar Syrië

 

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syrië.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syrië

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen