Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

24-3-2011: Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van Arameeërs en de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen

 

19-7-2010: Eeuwenoude Aramese kerk St. Jacob van Nisibin in Tur Abdin in Turkije is beklad met racistische anti-Aramese en antichristelijke teksten

 

11-11-2009: Premier van Turkije: Een Moslim kan nooit genocide plegen

 

21-2-2009: Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest.

 

3-1-2009: Een belangrijke Koerdische Leider in Turkije biedt excuses aan voor het aandeel van de Koerden in de Aramese Genocide van 1915

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Eeuwenoude Aramese kerk St. Jacob van Nisibin in Tur Abdin in Turkije is beklad met racistische anti-Aramese en antichristelijke teksten

 

English Version

Nalettullah kafirler defolun= De door God vervloekten, oprotten

Şerefsizler defolun= verachtelijken, oprotten

Siyonist köpekler= Zionistische honden

 

Het is weer raak in Turkije! Om de zoveel tijd vindt er een incident plaats om de Arameeërs eraan te herinneren dat ze geen illusies moeten maken over hun inheemse woongebieden of gebouwen. Pesterijen, het teweegbrengen van een gevoel van onbehagen, intimidaties, zich vreemd voelen in eigen inheemse woongebieden met uiteindelijke ze allemaal weg te jagen.

 

Bijvoorbeeld:

- De rechtzaken tegen de Aramese klooster St. Gabriel in het Aramese hartland Tur Abdin

- De diverse incidenten rond de Aramese Maria kerk in Diyarbekir en de priester van de kerk.

- Het ritueel afslachten van de Katholieke bishop Luigi Padovese op 3 juni 2010

http://www.asianews.it/news-en/Archbishop-of-Smyrna:-The-martyrdom-of-bishop-Padovese-we-want-the-truth-and-not-pious-lies-18639.html

 

Meer over de systematische vervolging, discriminatie en moorden van de Arameeërs in Turkije:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm

 

Op 14 Juli 2010 werd de eeuwenoude Aramese kerk van St. Jacob in het dorp Nisibin in zuidoosten van Turkije, gelegen in het Aramese enclave Tur Abdin bekladt met racistische en anti-Aramese leuzen. Op de muren van de kerk werden leuzen in Turks geschreven als “verachtelijken, oprotten”, “door God vervloekte goddelozen oprotten”, “zionistische krachten oprotten”, “zionisten oprotten”, “goddelozen oprotten”, “zionistische honden”. In het Arabisch waren de muren beklad met de teksten “Allah en Muhammad” en “Profeet Muhammad, vecht tegen de afvalligen en hypocrieten”.

 

De Arameeërs van Aram-Naharaim Organisatie is zeer bezorgd over deze anti-Aramese en antichristelijke uitingen. Er is geen enkel aanleiding voor de onnodig provocerende en intimiderende uitingen. De Arameeërs beschouwen niemand als hun vijand en willen graag in vrede leven met anderen. Om deze reden zijn deze schokkende uitingen voor ons een raadsel. De burgemeester van Nisibin, mevrouw Ayşe Gökkan heeft de bekladding van de muren van de kerk veroordeeld.

 

Aan de andere kant geloven wij niet dat dit het werk van “kwajongens” of “gekken” is. In tegendeel, dergelijke hatelijke uitingen zijn zorgvuldig gekozen om de Arameeërs een gevoel van onbehagen en onveiligheid te bezorgen zodat de nog resterende Arameeërs het Oer-land van hun voorvaderen verlaten. Veertig jaar terug waren er ongeveer 40.000 Arameeërs in Tur Abdin. Door aanhoudende pesterijen, moorden en discriminatie is het overgrote van deze Arameeërs uitgeweken naar het Westen. Nu wonen er slechts 2.000 Arameeërs in Tur Abdin. En kennelijk wil men Tur Abdin compleet schoonmaken van alle Arameeërs.

 

Mogelijk houden deze racistische bekladding verband met de oplopende spanning tussen Israël en Turkije. Het is namelijk gebruikelijk in Turkije dat wanneer het land problemen kreeg met een niet- Islamitische land, dat ze hun woede koelden op de Aramese en andere Christenen. Toen bijvoorbeeld Turkije in de jaren 60 in botsing kwam met Griekenland over Cyprus, werden de Aramese en andere Christenen in Turkije gepest en onheus bejegend. Het schijnt zelfs zo te zijn dat ze een kruis aan de hals van een hond deden om zo hun diepe minachting voor het Christelijke geloof te uiten en hun woede over de politiek van bisschop Makarios van Cyprus te uiten.

 

Het is niet uit te sluiten dat er bepaalde krachten in Turkije de zwakke positie van de Arameeërs gebruiken om een negatieve sfeer in Turkije te kweken. Men kan ook de betrokkenheid van sommige krachten van buitenaf niet uitsluiten. Maar zelfs als dit juist zou zijn, dan is de centrale overheid hiervoor niet vrij te pleiten. Het verklaart namelijk niet de eeuwenoude systematische discriminatie en uitsluiting van de Arameeërs in Turkije.

Verder is het zo dat de Arameeërs niet erkend zijn als een etnische minderheid en dat betekent simpelweg dat ze zonder rechten zijn. De systematische vervolgingen, discriminatie en moorden van de voorbij eeuwen, die zoals gewoonlijk begaan door “onzichtbare” krachten, geven eerder de indruk dat de intimiderende en de hatelijke beklading van de St. Jacob kerk weer het werk is van die “onzichtbare” machten, dan het werk van machten die een negatieve beeld in Turkije willen veroorzaken of het land in discredit willen brengen.

 

De eerste universiteit in de wereld….

 

St. Jacob van Nisibin, geboren in Nisibin en bisschop van de stad: 308-338 n.Chr. 

St. Afrem de Arameeër geboren in Nisibin en student van St. Jacob van Nisibin

De kerk van Nisibin is genoemd naar de bekende bisschop en geleerde Jacob van Nisibin. Jacob was bisschop van Nisibin van ongeveer 308-338 n. Chr.

Het was in het Aramese Nisibin dat door bisschop Jacob een school werd gesticht die in latere tijden (5e- 6e eeuw) zou uitgroeien tot de eerste universiteit in de wereld. Tot de leerlingen van Jacob behoorden onder andere de wereldbekende St. Afrem de Arameeër (306- 373 n. chr) die eveneens in Nisibin geboren was.

De St. Jacob kerk van Nisibin werd gebouwd onder leiding van bisschop Jacob zelf en het duurde 6 jaar om de bouw te voltooien. Men neemt aan dat de bouw vond plaats tussen 313-320 n. Chr.

 

Beroep op de wereldgemeenschap…

 

Wij doen daarom beroep op de wereldgemeenschap om deze hatelijke racistische en onnodige provocerende beklading van de Aramese kerk van Nisibin op te pakken en Turkije onder druk te zetten om zo snel mogelijk de daders voor het gerecht te slepen en achter de tralies te zetten. De laatste maanden was in Turkije een politieke campagne opgang gekomen genoemd “Koerdische (kwestie) opening/uitleg” om democratisering te bevorderen. Later is deze uitleg uitgebreid naar andere volkeren in Turkije. Welnu, wanneer deze democratisering naar andere volkeren toe die in Turkije wonen nog betekenis heeft, dan dient Turkije onmiddellijk op te treden en de daders zo snel veroordelen en achter slot en grendel te zetten.


Bron:

http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=syrian-orthodox-church-in-mardin-gets-spray-painted-with-offensive-statements-2010-07-14

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=1008004&Date=14.07.2010&CategoryID=77

http://haber.gazetevatan.com/haberdetay.asp?detay=bu-yaziyi-yazanlar-araniyor&Newsid=316868&Categoryid=1

http://www.nusaybinim.com/haber/309/Kent_Konseyi_saldiriyi_kinadi.html

 

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 


 

27-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin.

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid.