Patriarch Saverios van Antiochie

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

De eerste brief van Sabri Atman an Suryoyo Online

Datum: 26-6-2006

 

In deze brief probeert de heer Atman niet alleen om de Webmaster van Suryoyo Online bespottelijk te maken, maar ook om de Aramese natie te bezoedelen door hen te linken met fanatisme, Taliban en achterlijkheid. Wat nog erger is dat Atman Jezus Christus in verband brengt met "achterlijkheid".

 

Opnieuw het centrum van deze campagne was de "Assyrische" vereniging Bethnahrin in Duitsland, Augusburg waar extreem beledigende berichten werden verspreid op hun forum.

 

De brief van Antman is steeds te vinden op hun website: http://www.bethnahrin.de/060626SabriAtman.htm

(Als ze het hebben weggehaald, klik hier voor de JPG-scherm) :

 

Sabri Atmans Antwort an Suryoyo Online

Antwoord van Sabri Atman aan Suryoyo Online

An die Verantwortlichen der Website  www.suryoyo-online.org

Aan de verantwoordelijken van de website www.suryoyo-online.org

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zeer geachte Dames en Heren,

am 25.06.2006 und 26.06.2006 sind durch User Ihrer Website über meine Person verschiedene Aussagen gemacht worden, die von Ihnen kommentarlos hingenommen wurden und auch jetzt noch auf Ihrer Website zu lesen sind.

Op 25.06.2006 en 26.06.2006 zijn door de gebruikers van Uw website over mijn persoon diverse bijdragen geschreven die door U onbelemmerd zijn geplaatst en nog steeds op Uw website te lezen zijn.

Da ich ein toleranter Mensch bin, ist mir durchaus klar, dass Menschen in einer demokratischen Gesellschaft unterschiedliche Meinungen vertreten können.

Omdat ik een tolerante persoon ben, is het mij duidelijk, dat mensen in een democratische samenleving verschillende meningen kunnen hebben.

Sofern sachliche Kritik über Personen bzw. Sachverhalte geäußert werden, ist diese sehr begrüßenswert.

Wanneer zakelijke kritieke wordt geuit over mensen respectievelijk situaties, dan is deze zeer welkom.

Denn für erwachsene Menschen, die eine demokratische Lebensanschuung haben und gewisse Erfahrungen im Leben gesammelt haben, sollten diese Ansätze ein Leitbild sein.

Deze benadering dient een leidraad te zijn voor volwassen mensen, met democratisch levenservaring en die wat ervaring in het leven hebben opgebouwd.

Auf Hinweis einiger meiner Freunde, habe ich das Forum Ihrer Website besucht.

Op aanwijzing van een paar vrienden van mij, heb ik de Forum van uw website bezocht.

In Ihrem Forum sind seit einigen Tagen Beleidigungen gegenüber meiner Person im Umlauf.

Op Uw Forum zijn er sinds enige dagen beledigingen in omloop over mijn persoon.

Und das ganze verläuft mit Ihrem Wissen und Einverständnis, zumindest billigen Sie diese Beleidigungen.

En dat alles vindt plaats met Uw medeweten en goedkeuring, op z’n minst billijkt Uw deze beledigingen.

Als Verantwortliche eines Internetportals sind Sie für die Inhalte, die in Ihrem Forum erscheinen, mitverantwortlich, sofern Sie gegen beleidigende und unsachliche Beiträge nicht einschreiten.

Als verantwoordelijke voor het internetportaal bent U medeverantwoordelijk voor de inhoud die in Uw Forum verschijnen, wanneer U tegen beledigingen en onzakelijke bijdragen niet optreedt.

Die über meine Person geäußerten Beleidigungen  haben mit einem fairen Verhalten oder einer demokratischen Meinungsbildung nichts zu tun.

De over mijn persoon verschenen beledigingen hebben met eerlijke houding of een democratische meningsuiting niets te maken.

Deshalb verurteile ich die über meine Person veröffentlichenten Äußerungen auf´s Schärfste.

Derhalve veroordeel ik de gepubliceerde uitlatingen over mijn persoon zeer scherp.

Veröffentlichungen dieser Art haben mit anständiger Moral nicht mal annäherungsweise etwas zu tun.

Dit soort publicaties hebben bij lange na niets te maken met fatsoenlijke moraal.

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass diese Art von Presseverständnis in keinster Weise mit den ethischen Normen von Journalismus zu tun hat.

Ik wil U erop wijzen dat dit soort gebruik van pers op geen enkel wijze iets te maken heeft met ethische normen van journalistiek.

Merken Sie nicht, dass Sie durch diese Art von Informationspolitik nur eine Feindseeligkeit zwischen unserem Volk schüren?

Begrijpt U niet dat U door dit soort informatiepolitiek alleen maar vijandigheid tussen ons aanwakkert?

Der Unterschied zwischen Personen, die ständig damit beschäftigt sind, Ihr Volk zu beleidigen und Unwahrheiten über ihn zu verbreiten, sind meiner Meinung nach der Philosophie, die die Taliban bzw. Hisbollah vertreten, sehr nah.

Het verschil tussen personen die daar voortdurend mee bezig zijn, hun volk beledigen en onwaarheden over hen verspreiden zijn naar mijn mening in overeenstemming met de filosofie die de Taliban respectievelijk Hisbollah zeer nauw aanhangen.

Haben solche Personen nichts anderes zu tun, als sich mit den Assyrern zu beschäftigen und diese ständig zu diskreditieren?

Hebben zulke personen niets anders te doen dan zich met de Assyriërs en ze voortdurend in discredit te brengen?

Mir sind sicherlich bisher sehr anständige und respektable Menschen, die sich als ”Aramäer” bezeichnen, begegnet. 

Ik heb zeker tot nog toe zeer beleefde en respectabele mensen ontmoet die zich als “Arameeër” presenteren.

Zu diesen gehören jedenfalls weder Sie noch einige andere Personen, die sich ständig an ähnlichen beleidigenden und verleumderischen Diskussionen in Bezug auf assyrischdenkende Menschen beteiligen.

Hiertoe behoren U en andere personen, die zich voortdurende aan gelijksoortige beledigingen en lasterlijke discussies deelgenoot maken betreffende Assyrischdenkende mensen. 

Sind Sie denn in Ihrer Sichtweise so beschränkt, dass Sie nicht merken, dass Sie durch Ihre Presse-Praktiken auch diese respektablen Personen in ein schlechtes Licht rücken?

Bent U dan in Uw visie zo beperkt, dat U niet merkt, dat U door U Media-praktijken ook deze respectabele personen in een verkeerde daglicht stelt?

Die Taliban und Hisbollah haben sich Mohammed als Waffe zu eigen gemacht und terrorisieren die ganze Welt.

De Taliban en Hisbollah hebben zich Mohammed als Wapen toeeigent en terroriseren de hele wereld.

Glauben Sie nicht, dass Ihr Vorgehen  viele Gemeinsamkeiten mit den beiden Terrorgruppen aufweist?

Denkt U niet dat Uw benadering vele overeenkomsten vertoont met de beiden terroristen groepen?

Benutzen Sie nicht Jesus als Waffe, um Rückständigkeit und Feindsseligkeit innerhalb der eigenen Volksgruppe zu fördern?

Gebruikt U niet Jezus als wapen om achterlijkheid en vijandelijkheid binnen Uw eigen volk te bevorderen?

Glauben etwa Personen, die sich an solchen unsachlichen Diskussionen beteiligen, durch Beschimpfungen und Beleidigungen das Paradies zu erlangen?

Geloven dergelijke personen, die zich met zulke onzakelijke discussies bezighouden, door schelden en beledigingen het paradijs te bereiken?

Warum ändern diese Personen nicht den Namen ihrer Bewegung in Hisboll – Aram?

Waarom veranderen deze personen de naam van hun beweging niet in Hisboll- Aram?

Ich fordere Sie auf, alle Texte, die Beleidigungen und Beschimpfungen gegenüber meiner Person beinhalten, sofort zu löschen.

Ik eis van U alle teksten, beledigingen en scheldingen die betrekking hebben tegen mijn persoon onmiddellijk te verwijderen.

Ferner sollten Sie wissen, dass ich zukünftig solche Beschimpfungen und Beleidungen nicht mehr tollerieren werde.

Verder dient U te weten dat ik in de toekomst zulke beledigingen en scheldwoorden niet meer zal tolereren.

Sollten erneut beleidigende Äußerungen gegenüber meiner Person auf Ihrer Website erscheinen, werde ich strafrechtliche Schritte gegen Sie und alle anderen beteiligten Personen einleiten. 

Mochten er nieuwe beledigingen tegen mijn persoon verschijnen op Uw website, dan zal ik strafrechtelijke stappen indienen tegen U en alle andere betrokken personen.

 

Mit der Hoffnung, dass Sie etwas von der europäschen Demokratie-Kultur lernen, verbleibe ich

In de verwachting dat U iets van de Europese Democratische Cultuur leert, verblijf ik

Mit freundlichen Grüßen

Met vriendelijke groeten,

Sabri Atman  

Sabri Atman

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid