De ,,Europese honden” en de toetreding van Turkije tot de EU

 

Naar aanleiding van de publicatie van spotprenten in de Deense krant Jyllands-Posten in september 2005, kwamen in Januari/februari 2006 enorme protesten opgang in de Islamitische wereld. Men voelde zich beledigd door de manier waarop hun profeet Mohammed en de Islam werden neergezet. Grote protesten vonden plaats in landen als Iran, Irak, Turkije, Syrië, Pakistan, Afghanistan, Nigeria en Indonesië als een teken van afkeuring en veroordeling van de karikaturen. Brandende Deense vlaggen, geweld tegen westerse toeristen en ondernemingen en het terugtrekken van de Deense ambassade uit diverse Islamitische landen was het gevolg. Een Afghaanse geestelijke heeft zelfs 100 kilo goud gezet op het hoofd van de tekenaar van de spotprenten.

Het is op z’n minst erg vreemd te noemen dat nu pas wordt gedemonstreerd tegen spotprenten die in September werden gepubliceerd. Ongetwijfeld hebben de Islamitische geestelijken in Denemarken een belangrijke rol gespeeld in het opgang brengen van deze protesten. In de meeste landen heeft de overheid hand gehad in het organiseren van deze demonstraties.

 Geweld tegen Christenen

 

Dat de Christelijke minderheden in diverse Islamitische landen worden vervolgd, in de gevangenis gezet en vermoord om hun geloof is natuurlijk iets waar men in de Islamitische landen in alle talen over zwijgt. Dat hun kruizen worden bespuugd, hun kerken worden in brand gestoken, de Bijbel buitengewoon laag en minachtend wordt gepresenteerd, is natuurlijk iets waar je niet druk om moet maken. In feite legt iedereen zich erbij neer. Of er wordt afgedaan als ,,het is toch een kleine minderheid onder de Moslims”.

 

Met het verschijnen van de cartoons hebben de fanatieke Islamieten nu een goed excuus en een troef in handen gekregen om hun vreselijke haat tegen de Christelijke minderheden te rechtvaardigen en hen te bestrijden met alle middelen. In landen als Egypte en Nigeria zijn er zware vervolgingen en moordpartijen tegen de Christenen begaan.

 

Ook in Turkije kwamen in de verschillende delen van het land protesten opgang. Op zondag 5 februari 2006 werd een Rooms-katholiek priester Andrea Santaro in Trabzon (bij de zwarte zee) vermoord door een 17 jarige Turkse jongen. Ook in Tur Abdin, waar nog steeds rond 2000 Arameeërs leven, organiseerden de fanatieke Islamieten demonstraties tegen de ,,Christenen”. De organisatoren waren van plan om de Aramese winkels, kerken en andere gebouwen aan te vallen. Door het tactvol handelen van bisschop Samuel Aktas werd dit voorkomen.

 

 

 Demonstratie in Urfa tegen de Deense Cartoons

 

Bovenstaande foto is een protestactie in de Turkse stad Urfa op 19-2-2006. Het bijzondere aan deze demonstratie is de weergave van de verschillende Europese vlaggen, de Israëlische en Amerikaanse op de rug van de honden. Nu zal een gemiddelde Europeaan zich hierom niet zoveel druk maken. Wij, als Arameeërs die velen eeuwen onder deze bloeddorstigheid en intolerantie hebben geleden weten echter veel beter. Een Europeaan kan ons hierover niets leren!!

Dit “onschuldige” spandoek spreekt echter boekdelen en zegt iets over hun mentaliteit, over hun minachting en haat jegens het Christendom. Gelovig of niet, je wordt als een Westerling toch als een ,,Christen” gezien.

In het midden-oosten zijn er twee dingen waar je zeer beledigend mee geassocieerd kunt worden en dat is met een ,,Hond” en een ,,Varken”. Deze twee dieren vertegenwoordigen al het slechte in een mens die ontdaan is van al z’n waardigheid en mens- zijn.

 

Het word ,,Gaour” is een zeer bekende omschrijving in Turkije om alle niet-Moslims mee aan te duiden en het betekent ,,godloos”- echter dit wordt speciaal toegepast op de christenen; zelfs door hen die nu in het Westen wonen. Wij weten allemaal dat dit in het mentaliteit van het volk zit ingeprent en dat krijg je niet zo maar weg. Het is een illusie om te zeggen dat ze de denkwijze van Europa zullen overnemen of zich zullen aanpassen. Diegenen die zoiets beweren weten niet waarover ze het hebben.

 

De Turkse elite doet z’n best om bij Europa te gaan horen. Maar deze elite, in prachtige villa’s , dure auto’s en met dagelijks drie heerlijke maaltijden vertegenwoordigen niet wat het werkelijk onder het volk leeft. In feite wil de grote meerderheid van de Turken niets met de ,,Gaour” te maken. Immers, de ,,Gaour” is onrein, onbesneden, heeft geen menselijkheid in zich en heeft geen beschaving; zo wordt dat door hen ervaren. Dat men nu in het Westen leeft, in het land van de ,,Gaour”, scholen heeft mogen stichten, moskeeën heeft mogen bouwen, gebruik mogen maken van de sociale voorzieningen, doet er niets toe aan de slechtheid van de ,,Gaour”. Buiten de onnoemelijke vervolgingen, de gruwelijke martelingen die vele Arameeërs hebben moeten ondergaan tijdens de militaire dienst in het Turkse leger, bespottelijk zijn gemaakt omdat ze niet besneden waren, bespuugd werden door hun Turkse collega’s, gedwongen om ,,shadat” uit te spreken, waarbij ze Jezus moesten vervloeken en Mohammed moesten verheerlijken; dit allemaal omdat ze ,,Gaour” waren; dat wil zeggen: Godloos, ongevoelig, onbesneden varkens.

 

En natuurlijk moeten we het niet gaan hebben over de genocide gepleegd op de ,,Gaour”; dat is namelijk een aanval op de Turkse eer en waardigheid. Hoe durft men toch zoiets te beweren? En vooral de niets betekenende ,,Gaour” zelf? Hoe haalt men zoiets in z'n hoofd? De Aramese priester verspreekt zich in 2000 over de Aramese genocide en werd meteen gearresteerd. De Turkse schrijver Orhan Pamuk meende ook gebruik te mogen maken van de “persvrijheid” in Turkije om de genocide op de ,,Gaour” aan de orde te stellen en werd aangeklaagd jegens het beledigen van de Turkse identiteit.

 

Ondanks de pogingen van de Turkse elite om tot Europa te treden; zal het heel lastig zijn om de mentaliteit van het volk te veranderen; om niet te zeggen: onmogelijk. Wil men toch een verandering teweeg brengen; dan zal men echt moeten beginnen bij het begin. De boeken op scholen dienen herschreven te worden, nieuwe generatie dient te worden opgevoed met het idee dat de ,,Gaour” ook een mens is. Het invoeren van wetten om te voldoen aan de Europese criteria is een belangrijke stap in de goede richting; maar het implementeren van deze wetten in het gehele land zal waarschijnlijk zeer lastige klus worden; om te zwijgen van een onmogelijke klus.

 


 

Meer over Cartoonrellen:

 

Chronologische weergave cartoonrellen

http://www.nos.nl/nosjournaal/dossiers/cartoonrel/cartoonrel_tijdlijn.html

http://www.villamedia.nl/journalist/n/2006.03.chronologie.shtm

Fabricated cartoons worsened Danish controversy

Bedrog Deense Moslims - 12 Deense cartoons niet de oorzaak - Moslimdelegatie heeft cartoons aangepast !