Een fanatieke GHB terrorist verspreid laster over Mgr. J.Y. Cicek

 Het is waarschijnlijk bij velen bekend geworden dat er zaterdag 10-12-2005 een onsmakkelijke en een walgelijk artikel is verschenen in de Twentsche Courant/Tubantia waarin o.a. gesproken wordt over de Nigeriaanse maffia in relatie tot Mgr. J. Y. Cicek.

 Deze lasterlijke informatie is verspreid door een fanatieke terrorist van de GHB en een liefhebber van de PKK. Hij en zijn zus (en andere familieleden) hebben tot nog toe in hun leven waarschijnlijk geen enkel middel onbenut gelaten om het kwade te bedrijven. Ze zij zo verdorven en zo laag in hun diepste wezen dat deze mensen werkelijk nergens voor terug deinzen. Ze zijn zo ontdaan van hun menselijkheid, moraal, smaak, zeden; dat je ze eigenlijk niet eens een mens kunt noemen. Je kunt ze gerust beesten noemen in de juiste betekenis van het woord.

 De reden van deze lage, verachtelijke, walgelijke, onmenselijke en smerige haat tegen Mgr. Cicek is simpelweg omdat hij het rekruteren van jongeren voor de GHB heeft veroordeeld. Welnu, nu hij overleden is; lijken deze verdorven geesten nu alles uit de kast halen om hem een trap na te geven tot in het graf.

 Ook over het, naar ons gevoel, onsmakkelijke en verwerpelijke gedrag van sommige naar ons indruk racistische journalisten van de Twentsche Courant/Tubantia valt heel veel te zeggen; althans hun argeloze houding in het verleden en heden. Deze krant heeft in het verleden geen enkel middel onbenut gelaten om ons kerk en volk, waar het maar kon, onder de paraplu van persvrijheid en democratie zodanige bespottelijk te maken dat er een gruwelijk beeld werd gecreëerd naar buiten toe. Daar zijn werkelijk zulke onsmakkelijke artikelen verschenen in het verleden waar honden geen brood van lusten. We komen hierop terug in een uitgebreid analyse over het gedrag van dagblad Tubantia/Twentsche Courant.

 Vuil……

 Natuurlijk, je hebt in elke samenleving vuiligheid. Daar valt nu eenmaal niet aan te komen. Je hebt binnen het Nederlandse samenleving bijvoorbeeld mensen die de afslachting van 6 miljoen joden door de NAZI’s ontkennen. Maar deze figuren kunnen zeker niet als representatief worden beschouwd voor de Nederlandse samenleving. Natuurlijk niet! Je hebt gekken en bandieten.

 In ons geval, wordt helaas dit soort tuig door de Twentsche Courant/Tubantia wel als representatieve beschouwd. Nog erger, in het verleden zijn ze zelfs als,, critici” en ,, vernieuwingsgezind” bestempeld. We hebben de stellige indruk dat er sommige racistische elementen bij dit dagblad rondlopen die geen middel onbenut laten om ons, in navolging van de westerse geestelijke kolonisatie activiteiten, te verdelen, te verzwakken en haat tegen aan te wakkeren.

 Het schijnt bijvoorbeeld de betreffende journalist van de Twentsche Courant Tubantia niet uit te maken dat hun informant een fanatiekeling is geweest in het rekruteren van jongeren voor de GHB in het noorden van Irak. Het schijnt hen niet te deren dat dezelfde terrorist mede verantwoordelijk kan worden gesteld voor het misbruiken van meisjes en vermoorden van jongens in het noorden van Irak. Nee, nee, het gaat deze journalist om een sappig verhaal om die ,,vuile” Syrisch orthodoxen aan te pakken; zo lijkt het! Dat is het doel geweest van deze journalist. En is het jullie ook opgevallen, de grote foto met de tekst erop? En is het ook jullie opgevallen dat het artikel op de editie van zaterdag werd geplaatst en niet op een wekelijkse dag? Waarom eigenlijk? Wel, de hoofdreden is zeer waarschijnlijk geweest om de maximale bespotting te bewerkstelligen.

 Je stem laten horen…..

 Tijdens de begrafenis van Mgr. J,. Y. Cicek waren er velen aanwezig. En velen hebben een traantjes losgelaten. Je kunt nu laten zien of je tranen uit je hart kwamen of dat ze krokodillen tranen waren. Bijvoorbeeld; je kunt een E-mail sturen naar het Dagblad/Twenstche Courant om je ongenoegen kenbaar te maken.

 Je E-mail zou het als volgt kunnen uitzien:


Geachte redactie van het Dagblad Tubantia/Twentsche Courant;

 

Ik stuur U deze E-mail om mijn ongenoegen aan U kenbaar te maken over een artikel verschenen in Uw krant van zaterdag 10-12-2005 van de hand van Lucien Baard getiteld,, Blut uit barmhartigheid”.

Ik vind het artikel van de heer Baard verwerpelijk, smakeloos, schaamteloos en buiten alle porporties. Dit omdat het kort na de begrafenis van Mgr. Cicek is gebeurd. Ik vind het ongehoord dat de heer Baard naar verhalen van terroristen luistert met het doel om Mgr. Cicek bespottelijk te maken. Hij heeft zich altijd verzet tegen deze criminelen en hun gedrag veroordeeld. Deze terroristen hebben in Nederland geprobeerd om de jongeren te betrekken bij guerrilla activiteiten in het noorden van Irak. Een politieman uit Amsterdam werd gehersenspoeld en ging naar Irak om te vechten. Hij wilde stoppen; maar werd door de GHB- terroristen organisatie vermoord. U dient als een krant juist aandacht aan deze gruwelijke zaken te besteden in plaats van op een onsmakkelijke en walgelijke wijze doden lastig te vallen.

 

Hoogachtend;

 

 


E-mail:

Redactie binnen/buitenland: biburedactie@tubantia.wegener.nl

Redactie Nieuwsdienst: nieuwsdienst.dttc@tubantia.wegener.nl