Journalist van het dagblad trouw geniet met volle teugen van het verspreiden van walgelijke verhalen over Mgr. Cicek

 

Een ridder voor persvrijheid of een verspreider van haat?

 

Van de hand van de heer Hakkenes zijn er recentelijk twee, naar ons inzicht smakeloze, verwerpelijke artikelen verschenen.Wij hebben sterke het vermoeden dat er hier niet gaat om ,,nieuws” maar eerder om kwade bedoelingen; althans dat is het resultaat wat totnogtoe door hun todoen is bereikt in omgang van ons volk met de Nederlanders.

 

Hieronder hebben wij een soort poëtisch -achtige verhaal geschreven over de betreffende journalist en zijn ,,ridderlijke” pogingen voor persvrijheid.

 

Ga door heer Hakkenes ga door… de ridder voor persvrijheid …. of toch niet???

 

Geniet ervan heer Hakkenes, geniet ervan, ga gewoon zo door! U heeft werkelijk geen flauwe benul wat U aan het doen bent! U heeft geen flauwe benul dat door Uw artikelen en die van uw collega van het Dagblad Tubantia/Twentsche Courant een enorme haatragende gevoel naar het Aramese volk in Twente teweeg is gebracht. Mensen worden aangesproken en negatief bejegend op hun werk, op school, tijdens het winkelen, op straat en elders en worden eraan herinnerd hoe fout hun Cicek wel niet was. Andere mensen leggen het verband met de Turkse Khalief van Keulen, de heer Metin Kaplan die aan Turkije werd uitegeleverd. Ouderen, mannen, vrouwen, jongeren, van klein tot groot worden gepijnigd en staan onder enorme stress door Uw naar ons gevoel smakeloze en walgelijke verhalen! Hoe zou U nu het resultaat van Uw artikelen en die van Uw collega’s beschrijven? Stel je nu voor: Wat zou een racist hebben gedaan om dergelijk gevoelens bij het Nederlandse volk teweeg te brengen, zoals dat is gebeurd in geval van U artikelen en die van Twentsche Courant Tubantia?

 

Maar ach, wat maakt het U en Uw redactie uit? U verdient toch hiermee U brood? Dat haat wordt aangewakkerd tegen een volk, daar zit U toch niet mee? Ga door heer Hakkenes, ga door met Uw haatcampagne. Kom met nog meer sappige verhalen, U zult nog meer in aanzien stijgen, misschien krijgt U zelfs een salarisverhoging? Heerlijk toch, om de ,,vuile” Syrisch- orthodoxen een mes in hun zei te steken? Of mogen we dat niet zeggen? Of is dat overdreven? En de stress en leed aangericht door Uw artikels? Niets aan de hand? Niet zeuren? Gewoon persvrijheid? Mogen we ook niet zeggen dat het hier om onheilige pogingen gaat waarmee U dit volk in een verkeerd daglicht wilt stellen? Nee, nee, U bent een ware ridder van persvrijheid! Ga door heer Hakkenes, laat vooral geen enkel middel onbenut om haat en minachting aan te wakkeren. Ga door heer Hakkenes ga door!

 

We pretenderen zeker ook niet de waarheid in pacht hebben. Maar de haat, de minachting en de roekloosheid aangewakkerd door Uw artikelen zou zeer waarschijnlijk als een muziek in de oren van een racist hebben geklonken. Met grootste graad van waarschijnlijk zou een racist zich geen betere methode hebben bedacht dan de manier waarop U en Uw collega’s van Twentsche Courant Tubantia de zaak onder de aandacht van de wereld hebben gebracht. Ga door heer Hakkenes ga door en geniet vooral met volle teugen ervan totdat U gewoon bij neervalt van het genot. Geniet ervan heer Hakkenes, geniet van Uw sappige verhalen, om niet te zeggen: rioolverhalen (oh! dat mogen wij niet zeggen!). Goede smaak en zeden,, vreemde woorden? We laten zo'n sappige artikel aan ons neus toch niet voorbij gaan; waarom moeten wij ons druk maken om goede zeden, normen, waarden en goede smaak?

 

Waarschijnlijk is het praten tegen dovemans oren, echter U heeft werkelijk geen flauwe idee wat U aan het doen bent! Als U zou weten wie de personen zijn van wie U de informatie krijgt, dan kan het niet anders dat U van zou moeten schrikken, tenzij wij hier moeten aannemen dat U werkelijk geen geweten meer hebt. En daarom is onze stellige overtuiging dat U echt niet weet wat U doet!

 

Aardige man toch, het zijn mensen die de jongeren de dood hebben ingejaagd (of nu wilt geloven of niet), het zijn mensen die terrorisme hebben gestimuleerd en nog steeds stimuleren, het zijn mensen die verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het verkrachten van meisjes in Irak. Man toch, dat moet U toch iets doen? Is er werkelijk waar nergens bij U in Uw geweten een lampje die tegen U zegt,, Hee, wordt wakker, misschien is het toch anders?” Of moeten wij werkelijk in Uw journalistieke onschuld en zuiverheid geloven? Hoe is het toch mogelijk dat U Uw toevlucht zoekt tot zulke verhalen? Maar ach, stel je voor dat wij gelijk hebben, wat kan het U schelen? Het is toch Uw werk, niet waar? En heeft U toch Uw sappige verhalen?

 

Nog meer vragen heer Hakkenes: wat denkt U met Uw pogingen te bereiken, behalve het realiseren van haat, minachting en buitengewoon bespottelijke houding naar ons volk toe? Zitten de Nederlanders soms op dergelijke zaken te wachten? Gaat het om hun geld? Sinds wanneer bent U een soort ,,morele” inspecteur geworden over de niet- Nederlandse kerkgenootschappen?

 

Hakkenes zegt in zij artikel van 22-12-2005,, Niemand ontkent de feiten, maar het openbaar worden daarvan leidt tot woedende reacties. De berichten worden ’onsmakelijke, walgelijke laster’ genoemd en de vermeende bronnen ’criminelen’ die de gemeenschap moedwillig schade berokkenen. De media die over de zaak berichten worden bestempeld als ’racisten’.

 

Het resultaat van deze berichten heeft tot haat en minachting geleid. Ons volk ondervindt dat dagelijks aan den lijfe. U moet uzelf niet vereenzelvigen met ,,de media". U moet anderen niet erbij halen, de aangewakkerde haat en minachting is door U en door Uw collag's van Twentsche Courant Tubantia bewerkstelligd. De rest van de media moet u met rust laten; zij hebben hier niets mee te maken; tenzij U probeert om anderen erbij te betrekken. En als het geen onsmakelijke en walgelijke laster is; dan moet ons uitleggen wat het wel is; gezien het bereikte resultaat. Het result van haat en minachting liegt er niet om!!!! Om nu de aangericht schade en haat als persvrijheid te willen bestempelen of als iets anders; het is Uw vrijheid. Maar ga de zaak nou niet bagatalieseren en doen alsof er niets aan de hand is.

 

Maar ach, wat maakt het U uit? Het levert U toch een sappige verhaal op over die ,,vuile” Syrisch Orthodoxen? Of we hebben wij het hier mis? En dat die ,,vuile” Syrisch Orthodoxen door U toedoen met minachting worden bejegend, op straat worden aangesproken, op hun werk worden lastiggevallen, tijdens winkelen worden aangesproken, onder enorme stress staan, ach het is toch niet Uw probleem? Nee, nee, ga gewoon door met Uw campagne van haat en minachting totdat U zo moe wordt, Uw vingers zich niet meer kunnen bewegen en Uw computer stopt met werken en gewoon bij neervalt! En wie weet, misschien wordt U eens een hoofdredacteur van Trouw als beloning voor Uw ,,journalistieke" ridderlijke kwaliteiten.

 

Zelf zouden wij een een prijs aan U willen uitrijken voor vindingrijkheid in ,,bijzonder selectieve journalistiek".

 

De pijn die door U en door Uw collega's van Twentsche Courant/Tubantia ons is aangedaan kunnen we het beste als volgt onder woorden brengen door een wijze uitspraak van Koning Salomo van Israël, namelijk ,, Iemand met een kwaad hart luistert graag naar kwade tongen, een gemeen mens hoort graag Lasterpraat  (Spreuken 17:4)