Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Intervieuw met Sabri Atman door Gabriel Genc (http://www.ahna.nl/ )

 

Deel 1 van het interview: 9-3- 2007

Wij hebben een mp3-file van gemaakt. Luister naar het interview: http://www.aramnahrin.org/Photo/Sabri_Atman_HazaelSomi_9_3_2007.mp3

 

Interviewer (Gabriel Genc van Ahna media): Vrede leraar Sabri Atman.

Sabrie Atam: Vrede

 

Interviewer: Ons heeft het nieuws uit België bereikt over de ruzie daar…. met bisschop Hazael Saume, de bisschop van België en Frankrijk… wat was de reden dat jullie naar België gingen?

 

Sabri Atman: .. de laatste jaren bezoek ik verschillende plaatsen… heb ik verschillende programma’s, bijeenkomsten (spreekbeurten) en anders…. en laatst was ik uitgenodigd door België om daar twee spreekbeurten te geven. Één van de bijeenkomsten was ik uitgenodigd door bisschop Hazael Somi. Dat was de reden dat ik naar Belgie ging… Ik ging om  spreekbeurt te geven en tijdens de bijeenkomst ontstond ruzie met Hazael Saume, iets wat niet mijn bedoeling was… Kennelijk was zijn bedoeling wel zo!

 

Voordat ik uit de doeken doe wat er plaats heeft gevonden, wil ik graag uitleggen,…… De laatste tijd hebben wij verschillende activiteiten op diverse plaatsen georganiseerd … in het Zweedse parlement… Parlement van Groot Britanie … en nu, 26ste van deze maand (februari), hebben wij een bijeenkomst… waar ook de vice-voorzitter van het Europese Parlement een toespraak zal houden over Genocide … het is een grote bijeenkomst… en deze bijeenkomsten … deze activiteiten… worden door Turkije gevolgd en over geschreven… Turkije hekelt onze activiteiten… via diverse wegen proberen ze ons te stoppen.. .. het is hen niet gelukt om tot nog toe ons te stoppen. Een bij mijn weten .. de reden dat ik werd uitgenodigd naar België .. naar Brussel lijkt Hazael Somi en de Turkse ambassade achter te zitten.. Dat is de conclusie die ik trek..

Hij heeft op deze manier (ons komst) geregeld… het nieuws werd op diverse manier aan de kerken doorgegeven in Brussel dat om 16.00 uur de bijeenkomst zou plaatsvinden. Op andere plaatsen werd meegedeeld dat de bijeenkomst om 18.00 uur plaats zou vinden… de bijeenkomst was echter om 19:30 uur. … met het doel om aantal bezoekers van de bijeenkomst en deelname aan het programma te minimaliseren..

 

Wij zijn om 19:30 uur gegaan. Meteen bij het binnenkomen kwam een Turk mij tegemoet en sprak mijn aan in het Turks.. Tijdens mijn bezoeken kom ik verschillende nieuwe mensen tegen (tijdens de bijeenkomsten) die mij aanspreken… ik heb geen controle over het geheel.. Even later zaten ik en de bisschop aan de tafel .. ook de Chor-Episkopes .. Chori Abdo kwam aan .. die ook aanwezig was bij de bijeenkomst.. en zei tegen de bisschop dat er vreemden hier waren en dat Turken in de zaal waren.. wat gebeurt hier (vroeg hij)? De bisschop schrok en stond op en deelde mee en zei ik zal in het Syrisch tegen jullie praten.. iedereen moet controleren wie tegenover hem zit.. wij moeten overzicht hebben over het programma zei hij. En daarna zocht ik naar de persoon die mij aanspraak, echter ik vond hem niet meer. De cameras van bisschop Hazael.. hij had drie cameras .. ging één van de cameras afsluiten en verbod de persoon om het programma op te nemen en zei hem ‘het is verboden om hier te filmen’. De andere twee cameras zei hij .. ik wil de films meenemen .. op die manier kunnen jullie filmen.. Hij heeft van tevoren alles gecontroleerd wat op de video wordt opgenomen.. en het doel lijkt te zijn dat die films naar diverse mensen zullen worden opgestuurd.

De bisschop nam het woord en praatte half uur lang.. normaal na die half uur was het nodig om mij vijf minuten te geven – ik was daar uitgenodigd- en in plaats van tegen mij te zeggen van alstublieft vertel wat U ons wilt zeggen .. echter hij ging een verhaal houden. Daarna kwam mij beurt.. ik zag dat het programma te lang was geworden voor het volk.. en ik haastte mij om ongeveer 35 minuten te praten . Het volk werd moe.. maar was het erg tevreden met mijn verhaal..

 

De tijd om vragen te stellen was aangebroken. voordat hij antwoord krijgt.. voordat hij eerst moet luisteren .. begint bisschop Hazael Somi de vragen te behandelen.. Zijn handelswijze is zo laag … bisschop onwaardig … geestelijke onwaardig… stelt vragen en geeft zelf antwoorden.. vraag na vraag .. becommentarieert hij mijn spreekbeurt.. en probeert om zijn gast te kleineren .. met lege woorden .. beschouwt zichzelf heel hoog deze bisschop…denkt dat hij vol is met wijsheid.. maar hij is leeghoofd. En de mensen begrepen al deze dingen.. en daarom was het voor hem ook moeilijk … ieder keer met zijn vinger wijzend naar zijn hoofd.. en zei ‘… ik… ik.. ik weet het .. ik heb het bestudeerd … ik heb de archieven… met die handelswijze zeer arrogant. Ik wil een voorbeeld geven ‘hij zegt dat Sabri van land naar land gaat .. geeft spreekbeurten .. wat hebben wij met Hrant Dink de Armeniër te maken? Wij waren toch om de Armeniërs … ‘

Hrant Dink? .. kwade krachten .. die twee maanden geleden op klaarlichte dag hem vermoord hebben en zijn kinderen wees hebben gemaakt en zijn vrouw weduwe. .. hij schreef over genocide.. niet alleen Syriërs… Armeniërs .. Turken .. vele andere mensen uit verschillende delen van de wereld waren ongelukkig en hebben dat kenbaar gemaakt. En daar komt bisschop Hazael Somi aan om zijn ongenoegen te uitten over waarom ik Hrant Dink herdenk .. was zeer vervelend.. Hij luisterde niet en vervolgt het verhaal na het verhaal .. ik werd zeer kwaad natuurlijk zittend op mijn plaats .. wachtend op hem om hem van antwoord te dienen.. En hij vertelt ons hoeveel diploma’s hij wel niet heeft… over hoeveel archieven hij wel hij niet beschikt.. hoeveel dossiers hij wel niet heeft..

Al zijn deze verhalen (van Hazael) zijn natuurlijk onzin. Sinds ik Hazael Sauwe heb ontmoet weet ik wat voor leeghoofd hij is. En het volk van België.. het is nu dertigste dat ik in België ben geweest, ik heb niet meer dan drie personen gezien die positief zijn over het bestuur van Hazaeal Somi.. iedereen praat over deze kwestie..

Met zijn verhaal ontkende Hazael Somi de genocide… met zijn verhaal verdedigde hij Turkije. Maar elke keer als hij in het nauw kwam zei hij dat hij niet Turkije verdedigde.. ik ontken niet de genocide… echter… de aanwezigen waren niet blind .. als iemand Turkije niet verdedigd.. als iemand genocide niet ontkent, waarom vindt hij om de twee minuten nodig om het volk eraan te herinneren dat hij niet de genocide ontkent en dat hijTurkije niet  verdedigd?

 

Alle aanwezigen daar begrepen dat bisschop Hazael Somi de genocide ontkende .. het vermoorden van het Syriche volk.. Ten tweede alle aanwezigen daar begrepen dat datgene wat hij aan het doen was het verdedigen van Turkije was..

 

Hetgeen wat hij zei, wil ik in het kort in paar punten weergeven:

Bisschop Hazael Sauwme zegt, uit de archieven die hij (zegt) wonderlijk genoeg bestuurd heeft, hun generaals hebben per ongeluk gezegd pak een tafel van daar, ze hebben per ongeluk alle tafels gepakt, dat wil zeggen het moorden, het doel, waren Armeniërs, maar ze hebben per ongeluk ook de Syriërs vermoord.. ..

Dit is werkelijk… schandelijk… een geestelijke van de Syrisch Orthodoxe kerk.. een bisschop nog wel, die zo iets zegt is een groot schandaal. De Turken durven niet op deze wijze de genocide te ontkennen.. ze tonen de moed niet om te zeggen…het was per ongeluk.. Armeniërs… de afslachting weten we dat het de afslachting van de Christenen is in Turkije… daar heb ik onder aandacht gebracht.. hij wilde echter niet luisteren..

14 november, het jaar 1914 waarin de jihad werd geroepen in Turkije, was het niet alleen gericht tegen de Armeniërs.. maar tegen alle Christenen, onder hen Syriërs.

Maar onze ouderen die allemaal hiernaar kijken.. weten dat het herdacht wordt dat vlees .. vlees is.. ze zijn allemaal vermoord.. de kinderen in Zaz zijn vermoord.. de buiken van de vrouwen werden met dolken opengereten.. 80% van de familie van deze man.. van deze bisschop werden vermoord tijdens de genocide…

Er is nog iets wat aangeeft dat hij de genocide ontkent.. hij zegt als – hij beschouwt zichzelf als geleerde, hij heeft veel gelezen, hij beschikt over vele dossiers, over vele archieven.. , zegt hij als er genocide was gepleegd op het Syrische volk dan zou er geen één van hen zijn overgebleven..

… een bisschop die onkundig is..bisschop Hazael .. werkelijk.. maakt een grote fout.. In Duitsland werden 6 miljoen Joden vermoord… om te mogen zeggen dat het om genocide gaat, zou het dan geen Jood mogen zijn overgebleven?… in Rwanda werden er binnen drie maanden 800.000 Tutsi’s vermoord… om te mogen zeggen dat het om volkerenmoord gaat.. zou het dan geen enkel Tutsi mogen zijn overgebleven?... een bsischop als deze.. onkundig .. in de Syrische kerk.. is werkelijk schandelijk voor de Syrische Kerk en schandelijk voor ons volk..

 

Deel 2 van het interview: 11-3- 2007.

Luiter naar het interview: http://www.aramnahrin.org/Photo/SabriAtman_HazaelSomi_11_3-2007.mp3

 

Sabri Atman:

 

Wat ik ook hier aan de luisteraars wil duidelijk maken is dat er geestelijken zijn binnen ons volk die banden hebben met de Turkse veiligheidsdienst, er zijn geestelijken, bisschoppen binnen ons volk, binnen de Syrische kerk die samenwerken met de Syrische geheime dienst. We moeten bewust van al deze zaken. We moeten deze mensen, anno 2007, geen toestemming meer geven om de verdeeldheid die bij ons heerst te gebruiken tegen ons … om het conflict die bij ons heerst betreffende de benaming Assyriers, Arameeërs, Syriërs, Chaldeeërs uit te buiten en meer verdeeldheid te zaaien voor hun persoonlijke gewin om over ons te heersen. Dit moet duidelijk worden … we zijn Assyriërs… we zijn Arameeërs.. we zijn Syriers… we zijn Chaldeeers.. al deze benamingen zijn de onze..

 

Wanneer een priester, een bisschop verschijnt en opnieuw deze verdeeldheid opmerkt bij ons en wil misbruiken, dan moeten hem dat beletten. De Arameeërs is van ons en van niemand anders ….. hoe durfde hij ermee aan te komen het te misbruiken tegenover de Aramese vrienden? Wij kunnen elkaar de hand geven en werken voor ons volk… en ook over de genocide kwestie… Ons volk is niet meer onkundig als voorheen dat ze komen hen op deze manier bang maken en te heersen over hen.

 

Maar datgene wat ik zie.. wat we zien… komen ze ons volk schrik aanjagen met de hel.. en zeggen kijk hoe verschrikkelijk de hel is… en komen het (Gods) koninkrijk verkopen.

 

Anno 2007, bisschop Hazael moet weten dat wij hem zullen beletten om ons volk schrik aan te jagen door te dreigen met de hel en het koninkrijk te verkopen . Bisschop Hazael dient te weten dat ons volk niet zonder mensen is die zich om hen bekommeren …. ons volk heeft mensen die zich om hen bekommeren.

Over 8 jaar wordt het 100 jaar dat de genocide plaats heeft gevonden. Wij hebben 3 doelen voor ons … maar wij hebben het eerste doel voor ons in het 100ste jaar, het doel is dit: diegenen die 92 jaar geleden zaten te rusten en geen pot hebben uitgestoken naar de noodkreet van ons volk, zullen we aanmoedigen om naar de noodkreet te luisteren.. Ons tweede doel is dit: diegenen die 92 jaar geleden hun mond dichthielden, we zullen hun mond openen, diegenen die hun ogen dichtdeden, we zullen hun ogen openen… diegenen die katoen in hun oren stopten, we zullen de katoen uit hun oren verwijderen zodat zij de noodkreet kunnen horen van ons volk.

 

In het 100ste verjaardag zullen wij ons volk mobiliseren… als bisschop Hazael en anderen .. als ze gaan samenwerken met Turkije .. als ze valkuilen voorbereiden voor personen als mij, dan doen we aan het spel niet mee. Turkije, bisschop Hazael en anderen kunnen ons niet beletten van ons activiteiten … Ik verwees naar een foto van Jezus en zei ‘Ik zweer op deze foto van Jezus dat de bisschop die nu tegenover jullie staat, geachte toehoorders, nog  over 45 dossiers nog over 45 bladzijden beschikt…. vijf bladzijden heeft hij niet… Hij zei ‘zeg je tegen een bisschop dat hij liegt? ‘… Oké.. als ik niet lieg… vertel mij wat je hebt gelezen in die dossiers … ten tweede waarom houd je verborgen? … je had die dossiers … die archieven .. waar breng je ze naartoe?

Wie heeft gehoord dat Hazael Somi tot nu toe ons volk heeft gemobiliseerd? .. Wie heeft gehoord dat Hazael Somi de kwestie heeft bediscussieerd en onder de aandacht gebracht van het Europese Parlement, Zweedse Parlement, Belgische Parlement, en andere landen.. bij wie is bekend dat de bisschop Hazael Somi een archief heeft aangelegd .. en heeft ons jongeren gemobiliseerd en eraan gewerkt over zijn kwesties… als een persoon … wiens voorouders zijn vermoord tijdens de genocide om zijn plicht te vervullen… niets van deze zwaken heeft hij gedaan… bisschop Hazael Somi….

 

Interviewer:

Deze bisschop.. wat voor relatie heeft hij met het consulaat van Turkije?

Sabri Atman:

 

Heel erg bedankt voor de vraag… ik had dit punt al besproken….  deze bisschop … die contact die ik ermee had dateert ongeveer van een jaar terug… het was via de telefoon… wat hij zei was ‘Sabri ik hoor over jou en je vrienden .. ik denk er anders over.. … Hij zei…. ik heb opleiding…. en sprak over zijn dossiers … dat hij een grote bisschop is die alles weet.. Hij zei… ik heb dossiers in handen.. de Koerden en de Turken hebben er niets mee te maken… Turkije heeft geen fouten…. de Engelsen de Fransen zijn de verantwoordelijken… ik ben bisschop geworden in de Syrisch orthodoxe kerk… genocide .. politiek zal ik niet toelaten in mijn kerk… en ik… zei hij… als ik mijn niet vergis is nu voor de derde maal dat de consulaat mij uitnodigt … heb ik onderhoud met de consulaat van Turkije gehad…. ter ere van mij hebben zij laatst maaltijd aangeboden” Hij is trots op om dergelijke zaken te vertellen.

 

Echter datgene wat hier duidelijk dient te worden gemaakt is… het consulaat van Turkije… wat heeft deze te maken met Hazael Somi of je eer hebt of niet … wat heeft het consulaat van Turkije te maken met Uw eer? Heeft hij je uitnodigt uit respect voor jou? Je bent een man van religie … de bisschop van de Syrische Kerk… een consulaat die met z’n vingers met Uw speelt.. waarom hebt je dit niet in de gaten?.. waarom heeft U dit niet in de gaten?

 

Onze priesters, onze bisschoppen dienen zulke dingen te weten. Deze mentaliteit moeten zij veranderen … het is een mentaliteit van Taliban. Bisschop Hazael Somi heeft een kalender gemaakt met daarop zijn foto en de foto van de consul … met trots laat hij het zien… Hij zegt ter ere van mij hebben ze een eten gegeven …

 

Wat heeft het consulaat te doen met de eer van de bisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk? Wat de Turken doen is ….. dat ze sommige van onze bisschoppen die zij voor zich hebben gewonnen gebruiken tegen ons… En tijdens mij toespraak heb ik dit gezegd…. het was dit waar de toehoorders moeite ermee hadden en stonden op en liepen weg… ik zei dat ik informatie krijg dat Turkije zegt dat ze onze bisschoppen voor zich hebben gewonnen en ze gebruiken tegen ons… bisschop Hazael Somi is een van hen… en hij ontkent dit niet … zegt, ik heb lekker eten gegeten bij de Turken... en iets anders… ik ontkent de genocide niet.. ik verdedig Turkije niet…

Alle zijn uitspraken waren de verdediging van Turkije .. echt waar…... Het laatste wat ik echt wil zeggen… bisschop Hazael Somi is niet alleen… er zijn ook andere geestelijken… Met hun kleren, met hun baarden…. met hun mentaliteit die ze in hun hoofd hebben…..er is geen verschil tussen hen en Taliban.. Ze jagen ons volk het schrik aan met de hel en verkopen hen het koninkrijk … ze maken ons volk bang… Anno 2007, we leven in het jaar 2007…. Het volk lijdt… het volk dient dergelijke zaken niet toe te laten…. Het is nodig dat die priesters, die geestelijken, die bisschoppen die het volk schaden… ze dienen te weten dat er personen zijn als ik die al lang met de hel samenwerken… we laten hen niet toe om het koninkrijk te komen verkopen aan ons volk…. Ze moeten zichzelf begrijpen…

Bisschop Hazael Somi, als hij zijn bisschopsambt niet kan vervullen … het is nodig dat hij de functie neerlegt en ambtenaar wordt bij de Turkse overheid.. misschien dat ze bij het Turkse consulaat hem een functie aanbidden…

Ik….. heb…. moge de heer zijn geest rust geven… samen met bisschop Cicek … verschillende kerken bezocht, verschillende spreukbeurten gegeven… samen met bisschop Benjamin in Zweden… samen met de geestelijken van de Syrische Kerk… weinige kerken waar ik niet geweest ben… en allemaal hebben ze mij respect getoond… hebben gezien en waren ontsteld… en waren erg blij…

Bij sommige kerken waar ik geweest ben vroegen ze voor de 2e en 3e keer of ik langs wilde komen. Dit is de eerste keer… dat ik zo’n bisschop tegenkom… arrogante bisschop… bisschop die zichzelf heel hoog acht… maar is leeg… bisschop die samenwerkt met Turkije.. die zijn foto met het Turkse consulaat met trots tentoonspreidt … Dit is een schande …. Ik… als deze bisschop zijn zetel niet opgeeft… dan is mijn naam geen Sabri Atman… dat kan ik zeggen..

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid