Rapport Irak Studiegroep: Arameeërs worden uitgesloten

6-12-2006

De geschiedenis van de Arameeërs van Mesopotamië is een geschiedenis van uitsluiting, vernedering, vervolging en uitroeien. Ze zijn het slachtoffer geworden van hen die het pad van het zwaard verheerlijken en praktiseren alsmede van hen die zich voorstellen als kinderen van “licht” en “vrede”.

 

Toen in 2003 de Amerikanen Irak binnenvielen, deden ze zich voor als “bevrijders” van de natie en als de bron van “licht” en “vrede” die even Irak zouden omtoveren tot een paradijs in het Midden-Oosten en zou als een voorbeeld voor de hele regio gaan fungeren. Inmiddels weten wij dat de reden om Irak binnen te vallen op onwaarheden beruste en het voorgespiegelde “paradijs” is veranderd in hartverscheurende taferelen met iedere dag tientallen doden en rondvliegende menselijke lichaamsdelen in de straten van Bagdad en de rest van het land. Uiteraard werd de ware reden om Irak binnen te vallen, namelijk: olie, zorgvuldig vermeden.

 

In de aanloop naar de oorlog in 2003, heeft President Bush en andere leden van zijn regering bij diverse gelegenheden alle minderheden van Irak opgesomd en aangegeven hoe wreed ze wel niet door Saddam Hoessein werden onderrukt. En daarom was het nodig om Irak te bevrijden, was de boodschap. Welbewust hebben Bush en zijn adviseurs de Arameeërs van Mesopotamië uitgesloten. Niet dat ze onbekend waren met de Arameeërs (ze werden goed geïnformeerd), maar om redenen die voor ons in mysteries zijn verhuld; werden ze uitgesloten.

Uitsluiting Arameeërs door Bush: http://www.aramnahrin.org/English/G_W_BUSH_Arameans.htm

Brief aan de Amerikaanse Ambassade in Irak:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Antwoord_Van_VS_Ambassade_20_10_2005.htm

 

Rapport Irak Studiegroep

 

In het rapport van Irak Studiegroep onder leiding van James Baker worden de Arameeërs van Mesopotamië eveneens uitgesloten.

Onder aanbeveling nummer 32 (RECOMMENDATION 32) lezen we: Minderheden. De rechten van vrouwen en de rechten van alle minderheidsgroepen in Irak, inclusief Turkmenen, Chaldeeërs, Assyriërs, Yazidies, Sabeeers, en Armeniërs.  

 

Nagenoeg alle minderheden in Irak worden opgenoemd. Echter, met geen woord wordt gerept over de Arameeërs in Irak. Dit lijkt geen toeval meer te zijn!