Arameeërs van Syrië

 

 

19-11-2013: Aramese bisschop: Wat heeft plaatsgevonden in Sadad is het meest ernstige en grootste afslachting van Christenen in Syrië in de voorbij twee en half jaar…………

 

30-8-2013: “Vrije Syrië” volgens het koloniale model: Ritueel afslachten, longen opeten en onreine en onbesneden honden als voer aan de honden geven! “Waarom wordt je geen Moslim? Dan wordt je zo vrijgelaten!”

 

25-6-2013: Aramese Katholieke Priester gedood in Syrië

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syrië

 

13-12-2012: Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012: rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië....??????...

 

24-4-2010: Sluiting van het Aramese Instituut: Het zou een travestie zijn voor Syrië

 

6-7-2009: Arameeërs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt brief aan de president van Syrië, Dr. Bashar al- Assad over de situatie van het Aramese inheemse volk

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syrië.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syrië

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen

 

==Kopten en Arameeërs==

 

6-1-2011: De Kopten van Egypte en de Arameeërs van Mesopotamië: Twee oude volkeren in het vizier van fanatisme en bloedbaden

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

"Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen

“Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

 English Version

 

In diverse analyses hebben wij de afschuwelijke en de doelbewuste pogingen belicht van de internationale satanische intrige, aangevoerd door de verfoeilijke Jezus van het Westen (die natuurlijk niets te maken heeft met de Christus Jezus van de Bijbel), om dood en vernietiging in het Midden-Oosten teweeg te brengen en het Midden-Oosten te ontdoen van de Aramese, Koptische, Armeense en andere christenen. De Christenen van het Midden-Oosten begrijpen helaas niet wie de ware boosdoeners zijn en tot overmaat van ramp wenden zij zich voor hulp tot diegenen die nu juist hun vernietiging op het oog hebben. De bloeddorstige afschuwelijke Islamitische fanatici worden door de onheilige Jezus van het Westen gecontroleerd met het doel om uiteindelijk de satanische profetie van Albert Pike te bewerkstelligen. In diverse analyses hebben wij zowel de Kopten als de Arameeërs gewaarschuwd om bewust te zijn van deze zaken en proberen om de ware boosdoeners te identificeren:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Kopten_Egypte_Arameeers_Mesopotamie_6_1_2011.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Irak_Syrie_16_9_2011.htm

http://www.iraqichristians.info/English/Arameans_Middle_East_Uproar_7_6_2011.htm

 


West- Aramese Syrisch Maronitische Patriarch Beshara Rai ontmoet Nicolas Sarkozy op maandag 5 september 2011 in Parijs in Elysee Paleis.

Op maandag 5 september 2011 heeft de West- Aramese Syrisch Maronitische Patriarch Beshara Rai een ontmoeting gehad met de Franse president Sarkozy om te praten over de situatie van de Christenen in het Midden-Oosten. Volgens de Libaneze krant Daily Star zou Sarkozy tijdens het gesprek het volgende tegen Patriarch Beshara Rai hebben gezegd, namelijk, "Given that there are 1.3 million Christians in Lebanon and 1.5 million in Syria, why don’t Christians move to Europe, since Europe has absorbed 2 million

 

Als het inderdaad waar is dat Sarkozy dit heeft gezegd, en wij hebben geen reden om daaraan te twijfelen, namelijk om de Christenen van Libanon en Syrië naar het Westen te verplaatsen, dan verklaart dat heel veel over de belabberde toestand van de Aramese en andere Christenen in het Midden-Oosten.

 

Sarkozy is een hoogstaande internationale Iluminaat die wordt bestuurd door nog hogere machten boven hem, dezelfde Satanische machten die ook Obama en David Cameron de premier van Verenigde Koninkrijk sturen.

 

Dit betekent dat zo'n uitspraak van Sarkozy ons de afschuwelijke toekomstige plannen van Jezus van het Westen openbaart voor de Aramese en niet Aramese Christenen van het Midden-Oosten. Het verklaart ook:

1) De vernietiging van de Arameeërs van Turkije (waarbij de Koerden en Turken werden gebruikt)

2) De vernietiging van de Arameeërs van Irak (waarbij de Islamitische terroristische dienaren van Jezus van het Westen en de Koerden worden gebruikt)

3) En de toekomstige vernietiging van de Kopten in Egypte en de Aramese Christenen van Syrië en Libanon (weer worden de dienaren van Jezus van het Westen, de Islamitische terroristen gebruikt).

4) En het werpt ook voor een belangrijke deel licht op het onderzoek van de internationale topjournalist Wayne Madsen uit 2009:

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Groot-Israel-Arameeers_Irak_EtnischZuivering_28_8_2009.htm

 

****Protest en afbreken vergadering****

 

Wanneer Patriarch Beshara Rai uit de juiste en moedige hout was gesneden, dan had hij scherp geprotesteerd en meteen de vergadering afgebroken en was weggegaan zonder de hand te geven en wel om de volgende redenen:

 

1) Het was Frankrijk die samen met Engeland een ravage hebben aangericht in het Midden-Oosten dat heeft geleid tot de ondergang van het Aramese Christendom. Aan de ene kant hebben de voorvaderen van Sarkozy samen met de agenten van het Vaticaan alles in het werk gesteld om valse dwaalleer en valse identiteit "Chaldeeers" in 1552 op het Aramese volk op te dringen en aan de andere kant heeft Engeland samen met Anglicanen de valse benamingen "Assyriers" uitgevonden en op een andere deel van het Aramese volk opgedrongen. Zie meer: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_26_6_2007.htm

2) Het was Frankrijk die samen met Engeland de valse Arabische nationalisme hebben geïntroduceerd in het Midden-Oosten waardoor de Islamitische Arameeërs van Irak, Syrië, Libanon, Jordanië, Koeweit, Qatar en Bahrein compleet van hun wortels werden ontdaan en valse "Arabische" identiteit hen werd opgedrongen.

Zie meer hierover: http://www.aramnahrin.org/Dutch/MuhammadShamsaddin_Koloniale_Intriges_28_6_2004.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/MuhammadShamsaddin_Opgang_ArameseNatie_10_8_2005.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Arabieren_Civilisatie_Barbarisme_18_8_2005.htm

 

****Een vos vragen om kippenhok te verdedigen****

 

Om naar Sarkozy te gaan en aandacht te vragen voor de situatie van de Christenen van het Midden-Oosten is exact dezelfde om aan een vos te vragen om alstublieft een kippenhok te komen verdedigen.

Het probleem is echter het volgende: Vele Christelijke leiders uit het Midden-oosten zijn ook een monsterverbond aangegaan met de afschuwelijke Jezus van het Westen, hetzij via de agenten van het Vaticaan, hetzij via de diverse geheime internationale Satanische organisaties, die op het oog vredelievend, hulpvaardig en "Christelijk" lijken, maar in hun kern demonisch zijn, zoals de hogere rangen van Vrije Metselaarij. Dit betekent dat Sarkozy en patriarch Beshara Rai zeer waarschijnlijk door één en dezelfde macht worden gedirigeerd, maar via twee op het oog totaal verschillende wegen die de beide heren het gevoel moeten geven dat ze zelfstandige en aparte standpunten innemen met betrekking tot de situatie van de Christenen uit het Midden-Oosten. Het kan zeer goed mogelijk zijn dat de beide heren niet in de gaten hebben dat ze door één en dezelfde demonische macht worden bestuurd. Het kan ook zijn dat ze het zeer bewust van zijn.

******De afslachting van de Koptische Christenen******

 

Toen, na aanhoudende demonstraties van 18 dagen, president Mubarak van Egypte aftrad op vrijdag 11 februari 2011, werd er door de gecontroleerde Westerse media en leiders “hoera” groepen en de gebruikelijke retoriek van “mensenrechten”, “democratie”, “nieuwe begin” en “bevrijding” volop bezongen om hun eigen bevolkingen en de wereld te misleiden dat het volk van Egypte eindelijk na 30 jaar dictatuur het heft in eigen handen heeft genomen.

 

Zoals gebruikelijk werd er met geen woord gerept over het feite dat de zogenoemde “spontane” demonstraties voor “vrijheid”, ‘democratie” en “mensenrechten” tot in details werden gedirigeerd door de Westerse geheime diensten. Of om preciezer te zijn, “CIA Chooses Dictators Around the World” (Amerikaanse congreslid Ron Paul)

 

Nadat Mubarak aftrad werden er duizenden gevaarlijke fanatieke Islamitische terroristen, die hij achter de tralies had gezet, vrijgelaten. De verbannen Islamitische fanatici kwamen terug uit het buitenland en Egypte werd binnen een korte periode een broeinest van een angstaanjagende Islamitische fanatisme.

Al deze fanatieke Islamitische groeperingen, hetzij Moslim broederschap, hetzij Salafisten, hetzij Al-Qaeada of andere groeperingen, zijn uitgedacht, gebroeid en ontwikkelt in de krankzinnige demonische laboratoria van de verfoeilijke Jezus van het Westen. De leiders van de Islamitische terroristische groeperingen hebben hun opleidingen in het Westen genoten of worden gecontroleerde door de Westerse geheime diensten.

En hier moeten zowel de Arameeërs van het Midden-Oosten als de Kopten zich zeer bewust van zijn om de ware boosdoeners van hun vervolging en vernietiging te kunnen identificeren.

 

De toch al belabberde toestand van de Koptische Christenen werd door de “bevrijding” van Egypte verergerd. In de ogen van de Islamitische fanatici, ongeachte hun onderlinge verschillen, zijn de Kopten per definitie “onrein” en dus "ongewenst" omdat ze onbesneden zijn en daarom is het gerechtvaardigd en een heilige daad om hun kerken te verbranden, hun mannen, jongens en geestelijken te vermoorden en hun meisjes en vrouwen te onteren. Dat is namelijk een heilige daad. En daar hebben wij als Arameeërs ruime ervaring mee gezien onze eeuwenoude diepe woonden van genocide en etnische zuiveringen.

 

Over de vernietiging van de Koptische kerken in Egypte heeft de journalist Raymond Ibrahim een aardige samenvatting gemaakt getiteld, "Egypt Destroying Churches, One at a Time Muslim Brotherhood: "No More Churches " http://www.hudson-ny.org/2489/egypt-destroying-churches

 

De Kopten zijn de oorspronkelijke bewoners van Egypte en hebben als inheemse volk het meest recht op het land Egypte. Hun aantallen bedraagt rond 15 miljoen mensen. Maar helaas heeft de mentaliteit van zwaard en bloed geen boodschap aan zaken als mensenrechten, inheemse rechten, samenwerking en wederzijdse respect, broederschap en harmonie. Deze kreten zijn alleen van belang wanneer ze proberen om moskeen te bouwen in het Westen. Dan praat men graag over “tolerantie”, “samenwerking” en “respect”.

 

Vanwege aanhoudende plunderingen, moorden en aanvallen en verbranden van hun kerken, organiseerden de Kopten een vreedzame demonstratie op zondag 9 oktober 2011 om de wereld hun stem te laten horen over hun onhoudbare toestand.

 

Maar de ideologie van het zwaard en bloed kan zoiets niet toelaten. Waarom niet? Omdat deze en andere demonstraties van de vredebelievende Kopten een zware belediging voor de ideologie van het zwaard en bloed zijn. Want, hoe durven deze “onreine”, “onbesneden” en “minderwaardige honden” het in hun hoofd te halen om te protesteren? En het resultaat hiervan is inderdaad verschrikkelijk!

 

Het leger greep in en de demonstratie werd uiteengeslagen op een brute en barbaarse manier dat z’n weerga niet kent. Legervoertuigen reden op de betogers in, sluipschutters  namen betogers onder het vuur en Islamitische fanatici gingen de weerloze en vreedzame Koptische betogers te lijf. Er werd een vreselijke bloedbad aangericht. Zie hier het resultaat van “bevrijding”, “democratie” en “mensenrechten” van Egypte dat zo door de Westerse leiders en de verfoeilijke gecontroleerde media uit de daken werd geschreeuwd.

 

Het resultaat van de barbaarse afslachting van de vreedzame Koptische betogers was dat meer dan 200 mensen gewond raakten en 26 werden vermoord. Zie hieronder enkele foto’s

 

 

******Legervoertuig rijdt in op de betogers****

Zie youtube filmpjes:

http://www.youtube.com/watch?v=RrWxrh8ig9I&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3ie1H1Tk1KU&feature=related

 

******Ooggetuigen****

 http://www.youtube.com/watch?v=znIDxEdev4A

It was such a massacre. The military council completely knows that the Christians were very angry and they were marching in a peaceful demonstration, starting from shoubra district and ending in Maspero Square. As we said there would no strikes. So, when any country in the world knows such a thing, it secures the demonstration. But that hasn’t happened and we were assaulted more than once, while we were marching in the demonstration, but we were patient for our number was great till we reached Maspero Square and I were the 1st one who had entered Maspero Square, in the 1st raw. The army was completely steady as when the soldiers had seen the Christians people, they started to hit and assault them. At the beginning, they started to shoot bullets in the air in order to shatter the people but they didn’t as their number was ten thousands.

So there was a decision that all tanks run over the protesters, all martyrs were martyred because the tanks had run over them. And what assures what I’m saying is that there is an overturned tank at the 6th October bridge but not at Maspero building, so it was attacked as it ran away, because the driver was driving so fast which led to overturn the tank. When it was overturned, they burnt it in order to be said that the Christians who burnt it. It is very bad matter and it is a real massacre.

I think who set the fire of the sectarian strife is the hesitant person, the marshal, Tantawy, who does not make any firm decisions for the matters belong to demolishing churches, or assaulting Christians. He does not make any firm decision such as what has happened in Sul and there was no reaction for the one who did it as that was repeated in Embaba and there was no reaction for the one who did it. Therefore that was expected to be happened in orther places as it has happened in Aswan. The disaster is that the governor, who is one of the military, admits to the media that he has signed the licensing document but he was betrayed by same talks.

 

Here are the bullets or they are shells as they were shot. The thugs came out in an Islamic demonstration in front of Maspero building and actually no one could stand against them. All what I can say that we all live in the beginning of sorrows. I know that Christians will suffer on the next time and that was clear before the revolution as well as after it. So, we all have to wait for more and more sorrows and pains as the Bible has told us: “All these are the beginning of sorrows.”

Christians are completely suffering and they are in a rage status because they are watching their youth are dying. I don’t know what to say but God condolences all the martyrs families and our only condolence is that they are martyrs. The scene referred to the martyrdom as they were wearing the grave clothes when they went out for the demonstration and it was written on it “Martyrs under demand” and videos will show that. But we didn’t expect that the charges, in Egypt, weren’t aware enough of the political field as they didn’t get the meaning of the peaceful demonstration.

 

 http://www.youtube.com/watch?v=uPV6i_yHgP0&feature=related

We moved from Rod El- Faraq in Shoubra district to Maspero Square at 3:30 p.m. One we had reached Maspero square, we found that the army forces started to shoot us. Then, the major- general of the military police came and let the soldiers to shoot us as he said; they are such some of atheistic Christians, just shoot them. And then, we found snipers shoot us from above which led Fr. Mettia, Fr. Potros el-amba Paula and Fr. Philopateer to calm them down, telling that it is just a peaceful protest and all of us said the same; it is just a peaceful one.

But that all was in vain. Again, we said; it is a peaceful protest and that time they said; you are just some of atheistic Christians and you want to kill us. And they accused us of using guns, what guns are they talking about!

We have only the crosses, asking for the right of the churches in Aswan. We kept on saying: It is a peaceful.. we are asking for the right pf the burned churches in Aswan. We just need our right. The governor said it was just a stewardess, no that was a rumor because it is a church, a church which was built since 70 years. How could the governor say it is a stewardess!!

 

Wat is het antwoord van de Kopten, het inheemse vredelievende volk van Egypte, aan deze afschuwelijke afslachting en barbarisme? 

 

Barbarisme wordt beantwoord met: 1) Vasten en gebed en 2) liefde, vergeving, broederschap, beschaafdheid en handreiking aan de daders

 

1) Koptisch Orthodoxe kerk veroordeeld afslachting en roept op tot gebed en vasten

 

 

The Holy Synod of the Coptic Orthodox Church headed by His Holiness Pope Shenouda III at the presence of 70 bishops and metropolitans on Monday morning, October 10th at the papal residence.

 

The Synod is struck by the previous day’s events at Maspero where more than 24 of our dear children were martyred and about 200 casualties during their peaceful march.

 

According to our Christian faith, all forms of violence are rejected. It’s also worth mentioning that some intruders may join our children and commit crimes which are ascribed to our children.

 

However, the Copts feel that their problems are repeated continually at the same way. Yet, attackers aren’t judged and the law isn’t applied. Moreover, radical solutions are never reached.

 

The Holy Synod, calls the Coptic congregation to fast and pray for three days starting from Tuesday October 10th for God’s peace to prevail onto our beloved country, Egypt

De Heilige Synode van de Koptisch Orthodoxe Kerk kwam bijeen, onder leiding van Zijne Heiligheid Shenouda III in aanwezigheid van 70 bisschoppen en metropolieten op maandag morgen 10 Oktober in de pauselijke residentie.

 

De synode is ontzet door de gebeurtenissen van de vorige dag in Maspero waar meer dan 24 van onze geliefde kinderen martelaar zijn geworden en rond 200 verwoond tijden hun vredelievende betoging.

 

Volgens onze Christelijke geloof worden alle vormen van geweld afgewezen. Het is ook belangrijk om te melden dat sommige indringers zich voegen bij onze kinderen en misdaden die ze toeschrijven aan onze kinderen.

 

Echter, de Kopten vinden dat hun problemen worden continue herhaald op dezelfde manier. Maar de aanvallers worden niet berecht en de wet wordt niet toegepast. Daar komt nog bij dat radicale oplossingen nooit zijn bereikt.

 

De Heilige Synode roept op tot vasten en gebed gedurende drie dagen beginnend op dinsdag 10 Oktober zodat Gods vrede mag zegevieren in onze geliefde land Egypte.

 

2) Handreiking aan de daders: de vredelievende mentaliteit van de Kopten

 

Waarom Slaat U Mij?

 

Op de Koptische Orthodoxe Kerk televisie kanaal CTV (http://www.ctvchannel.tv) werd gedurende paar dagen na de afslachting van 9 oktober een film gedraaid met daarin beelden verwerkt van onder andere de gebeurtenissen van 9 oktober. De titel van de film was: “Why do you strike Me?” (Waarom slaat U mij?). Het is een film, gesproken in het Arabisch en ondertiteld in het Engels, waarin wordt opgeroepen tot vergeving, samenwerking en verzoening.

 

“Why do you strike Me?”

We gather in love since olden days with one heart at the selfsame place

Egypt is the homeland

And her love is our slogan

Nobody attacked the other

Here, betrayal hurt no one

“Why do you strike Me?”

Would you please tell me what my mistake is?

Though I cherish you and feel you are part of me

I would not have reproached you for getting away from me

Peace and love prevail in all Divine Scriptures

Why should I when wronged shed silent tears?

It is my right to protest and send complaints

Why don’t you laugh when I do laugh?

Let’s reproach one another and speak in love

“Why do you strike Me?”

Would you please tell me what my mistake is?

I expected you to care for me and I do the same

So, if I drowned, your hands would save me,

On Egypt’s land, we stood together for change, with a cross beside a crescent portrayed with love so great

If only we go to together with love and enlightenment

If only we do so, for Egypt to prosper

“Why do you strike Me?”

Would you please tell me what my mistake is?

I took you by the hand

We cried “Crescent and cross”

Are these mere words far from all deeds?

Why do you ruin a church?

Tell me why!

Churches and mosques, what’s the difference?

They are God’s houses where we worship Him

Whatever it is, it’s built in God’s Name

“Why do you strike Me?”

“Why do you strike Me?”

Would you please tell me what my mistake is?

I’ve been in my church always praying for you, not expecting harm from you or myself to harm you

Believe me, I wonder

Why you strike me on a feast!

Instead of congratulations, you bring me agony

Again read God’s words

He says, Love My servants

Do you then strike me instead of holding my hand?

“Why do you strike Me?”

Would you please tell me what my mistake is?

I never hated you or did fight with you

I still love you

Tell me, how to please you

What should I do for you to feel my gentleness?

Regardless of what you do

I love you anew

You make a schism instead of love and belittle my agony!

If I do protect you, why do you entrap me?

“Why do you strike Me?”

Would you please tell me what my mistake is?

We were one

Why were we divided?

Love was our belief

Where’s love and fellowship?

Who made this schism?

We wish to nourish love as we did in the past, opening our hearts to it to find comfort and rest for Egypt to reach the top and prosper via love to all religions and striving with faith

“Why do you strike Me?”

Would you please tell me what my mistake is?

Let’s, just as before, have the spirit of worship to pray for one another and conclude with love

“Amen”

Do remember the revolution and our cry in the square?

We had the same goals surpassing all grief

We cried with one voice echoing everywhere

We were one hand

We were all one man

“Why do you strike Me?”

Would you please tell me what my mistake is?

We pray to one God and worship Him

In Egypt, during the war, we shed our blood

With love, I stretch my hand

With love, I do call

We had mutual love

Why are we now at odds?

If one wounds oneself, can he be considered normal?

Let’s begin anew starting from the moment

“Why do you strike Me?”

Would you please tell me what my mistake is?

I wish, O brother, to enjoy your love

It’s one homeland that embraces us both

When we lost security

I expected you to secure me

When I lose my homeland, my homeland to find in you,

Love is your faith’s core and mine too

In our hearts, we sow it to glean joy and songs

“Why do you strike Me?”

Would you please tell me what my mistake is?

They taught me to love you

I saw them loving you

Brother, heed me and return to your brother’s bosom

“Waarom slaat U mij?”

Wij komen bijeen in liefde sinds oude dagen met één hart op dezelfde plaats

Egypte is onze geboorteland

En haar liefde is onze slogan

Niemand viel de ander aan

Hier schaadt verraad niemand

“Waarom slaat U mij?”

Zou je alstublieft mij kunnen zeggen wat mijn fout is?

Hoewel ik U koester en voel dat U een deel van mij bent

Ik zou U geen verwijten hebben gemaakt door weg te gaan van mij

Vrede en liefde zegevieren in alle Goddelijke Geschriften

Waarom zou ik, als mij onrecht wordt aangedaan, stille tranen storten?

Het is mij recht om te protesteren en te klagen

Waarom lacht U niet als ik lach?

Laten wij elkaar toenaderen en praten in liefde

“Waarom slaat U mij?”

Zou je alstublieft mij kunnen zeggen wat mijn fout is?

I verwachte van U mij te beschermen en ik hetzelfde voor U

Dus, als ik verdronk, Uw handen zouden mij redden

Op het Egyptische grond stonden wij samen voor verandering, met kruis en halve maan naast elkaar weergegeven in liefde zo groot

Als wij slechts met elkaar verder gaan in liefde en verlichting

Als wij alleen dat doen, zal Egypte bloeien

“Waarom slaat U mij?”

Zou je alstublieft mij kunnen zeggen wat mijn fout is?

Ik nam U bij de hand

We riepen “halve man en kruis”

Zijn deze alleen maar woorden ver verwijderd van daden?

Waarom vernietigd U mijn kerken?

Zeg mij, waarom!

Kerken en moskeen, wat is het verschil?

Ze zijn Gods huizen waar wij Hem vereren

Wat het ook mag zijn, het is gebouwd in Gods naam

“Waarom slaat U mij?”

“Waarom slaat U mij?”

Zou je alstublieft mij kunnen zeggen wat mijn fout is?

In mijn kerk heb ik altijd voor U gebeden, geen schade verwachtend van U aan mij of van mijzelf aan U

Geloof mij, ik vraag mij af

Waarom slaat U mij op een feest!

In plaats van felicitaties, bezorgt U mij foltering

Opnieuw, lees Gods woorden

Hij zegt, heb mijn dienaren lief

Slaat U mij dan in plaats mijn handen vast te houden?

“Waarom slaat U mij?”

Zou je alstublieft mij kunnen zeggen wat mijn fout is?

Ik heb U nooit gehaat of met U gevochten

Ik hou nog steeds van U

Vertel mij, hoe ik U kan behagen

Wat moet ik doen voor U zodat U mijn goedheid aanvoelt?

Ongeachte wat U doet

Ik hou opnieuw van U

U veroorzaakt schering in plaats van liefde en het verminderen van mijn kwelling

Als ik U bescherm, waarom vertrapt U mij?

“Waarom slaat U mij?”

Zou je alstublieft mij kunnen zeggen wat mijn fout is?

Wij waren één

Waarom raakten wij verdeeld?

Liefde was ons geloof

Waar is liefde en broederschap

Wie veroorzaakte deze verdeeldheid?

Wij willen graag de liefde te koesteren zoals in het verleden deden, ons harten ervoor openen om troost en rust voor Egypte te vinden om de top te bereiken en te bloeien via liefde aan alle religies inspanning in geloof

“Waarom slaat U mij?”

Zou je alstublieft mij kunnen zeggen wat mijn fout is?

Laten wij, zoals voorheen, de geest van eerbied krijgen om te bidden voor elkaar en verder gaan in liefde

“Amen”

Herinner de revolutie en ons geroep op het plein?

Wij hadden dezelfde doelen, alle grief overstijgend

Wij schreeuwden met één stem overal

Wij waren één hand

We weren allemaal één man

“Waarom slaat U mij?”

Zou je alstublieft mij kunnen zeggen wat mijn fout is?

Wij bidden tot dezelfde God en aanbidden Hem

In Egypte, tijdens de oorlog, storten wij ons bloed

Met liefde, reik ik mijn hand

Met liefde, roep ik

We hadden onderlinge liefde

Waarom leven wij nu in onenigheid?

Als iemand zichzelf verwondt, kan hij als normaal worden beschouwd?

Laten wij een nieuwe start maken vanaf dat moment.

“Waarom slaat U mij?”

Zou je alstublieft mij kunnen zeggen wat mijn fout is?

Ik wens, O broeder, om van Uw goedheid te genieten

Het is één vaderland dat ons beiden omarmt

Toen wij werden bedreigd

Verwachtte ik U mij te beschermen

Als ik mijn vaderland verlies, mijn vaderland waarin ik jou kan vinden

Liefde is de kern van Uw geloof en ook mijn geloof

In onze harten, zagen wij het om vreugde en gezangen te vergaren

“Waarom slaat U mij?”

Zou je alstublieft mij kunnen zeggen wat mijn fout is?

Ze leerden mij U lief te hebben

Ik zag hen U liefde geven

Broeder, sla acht op mij en kom terug naar de boezem van je broeder

 

Krankzinnig en onmogelijk

 

Bovenstaande handreiking van vergeving, liefde en oproep tot eenheid, samenwerking en broederschap is een bijzondere eigenschap dat de vredelievende, moedige, beschaafde en degelijke Kopten siert en hen als voorbeeld van geestelijke verlichting neerzet in het hele Midden-Oosten. Dit is nu het verschil tussen barbarisme en beschaving!

 

Maar tegelijkertijd is dergelijke oproep krankzinnig en onmogelijk in de beleving van de ideologie van het zwaard en bloed. Deze afschuwelijke ideologie, wiens leiders zijn opgeleid en gehypnotiseerd in de onheilige laboratoria van de machtige Jezus van het Westen, met het doel om de massa's in het Midden-Oosten voor te bereiden voor bloedbaden die hun weerga in de geschiedenis niet kennen en daarmee de satanische profetie van Albert Pike uit te voeren, heeft geen enkele boodschap aan zaken als "samenwerking", "liefde", "goedheid", "broederschap" en "vergeving". Dat zijn woorden die ze alleen voor de kamera zeggen voor hun public relations. Voor de rest zijn het betekenisloze kreten die ze gewoonlijk negeren, waar ze simpelweg niets mee kunnen.

 

Oproep aan de internationale gemeenschap:

Kies voor beschaving en veroordeel barbarisme

 

Als Internationale Mensenrechten organisatie roepen wij de wereldgemeenschap op om de Kopten in Egypte te helpen en daarmee voor beschaving te kiezen en barbarisme af te wijzen.

 

Het is niet te verwachten dat op korte termijn de situatie van de inheemse Kopten van Egypte, die sinds duizenden jaren verblijven in het land van Farao's, zal verbeteren. Door de "bevrijding" van Egypte heeft fanatisme en intolerantie de harten van velen betovert en bevuild. Het Koptische volk is een vredelievende, intelligente, vreedzame, eerlijke en degelijke volk. Het is stuitend dat zo'n degelijke volk in de landen van z'n voorvaderen wordt geterroriseerd, vertrapt en uitgemoord. Daarom doen wij een oproep aan diegenen die voor vrede, samenwerking, goedheid , beschaving en broederschap staan en wel als volgt:

 

1) Dat er een onafhankelijke internationale onderzoek, onder VN verantwoordelijkheid, wordt ingesteld naar de gebeurtenissen van 9 Oktober 2011 en dat de daders ervan worden berecht, liefst voor een internationale tribunaal.

2) Om de misdaden tegen de Kopten nauwkeurig in kaart te brengen, dienen onafhankelijke VN waarnemers naar Egypte te worden gestuurd met de taak om de mensenrechten situatie van Kopten te monitoren.

3) Dat de internationale gemeenschap veiligheidsgaranties afdwingt bij de machthebbers van Egypte

4) Dat in geval van gebrek van bescherming door de machthebbers, internationale VN legermacht wordt gestationeerd in Egypte om het Koptische volk te beschermen.

5) Dat de verbrande en vernietigde culturele/ religieuze gebouwen worden vergoed en opnieuw gebouwd

6) Dat de Koptische families van de overledenen compensatie krijgen

7) Dat de Koptische meisjes en vrouwen die seksueel zijn onteert compensatie krijgen en de daders berecht worden

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

Arameeërs van Irak

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-20-9: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

31/7-4/8 2006: Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren