Dagblad Trouw (Emiel Hakkenes) en Twentsche Courant Tubantia ( Lusien Baard):

Misbruikt door de fanatieke GHB ,,Assyrische” terroristen of verblind door hun ,,honger” naar sappige verhalen?

 

Het verschijnen van twee artikelen in het Dagblad Trouw en Twentshe Courant Tubantia omtrent Mgr. Cicek en zijn financiële steun aan Mgr. Evgin Kaplan heeft ons volk in behoorlijk verkeerd daglicht gezet. Het is voor ons nog steeds een raadsel wat deze twee journalisten ertoe bewogen heeft om dit te doen. De haters van Mgr. Cicek hebben E-mails gestuurd naar alle Nederlandse Media om hem bespottelijk te maken. Alleen het Dagblad Trouw en Twentsche Courant Tubantia hebben toegehapt en gepubliceerd.

 

Daarom kunnen wij ons niet voorstellen dat dit geen bijbedoelingen heeft gehad; gezien het vertroebelde gevoel naar ons volk toe in Twente van de kant van de autochtone samenleving. Zijn begrafenis op 5-11-2005 werd live uitgezonden op TV oost, vele gasten woonden het mis bij en droeg tot positieve en begripvolle houding. In Twente kwam daarom het Aramese volk in een ontzettend positieve licht te staan. Vandaar nogmaals de vraag: Als dit geen kwade bedoelingen heeft gehad, wat bezielde deze twee journalisten om dit te doen? De indruk is namelijk dit: De Arameeërs staan nu in Twente zeer positief in aanzien bij de autochtonen; laten wij toch in hun gezicht spugen door het verspreiden van verhalen over hun overleden bisschop. We kunnen ons daarom niet voorstellen dat dit uit heilige motieven werd ingegeven.

Aan de andere kant kun je ook vragen van: Sinds wanneer zijn deze kranten als een ,,morele” inspecteurs geworden om reilen en zijlen van het niet- Nederlandse gemeenschappen te controleren? En gaat het hier om Nederlands belastinggeld?

Er zijn in Nederland honderden kerkgenootschappen. Hoe vaak komt het voor dat de Nederlandse media zich bezighouden met geldelijke zaken van deze kerken? Hoe vaak komt het voor dat men zich ,,zorgen” maakt over hun wijlen en zijlen? Is dat wel de taak van de media? En sinds wanneer is een gemiddelde Nederlander geïnteresseerd wat er zich afspeelt met de financiën van kerkgenootschappen? Moeten zij niet eerst kijken van wie hun informatie afkomstig is en wat de motieven zijn?

De ontsteltenis is nog groter doordat deze artikelen verschenen zijn kort na de begrafenis Mgr. Cicek.

 

Inmiddels weten wij via uiterst betrouwbare bron 100% zeker wie de persoon is achter deze haat campagne tegen Mgr. J. Y. Cicek. Het gaat hier om een lid van de terroristische/criminele familie die geen enkel middel onbenut hebben gelaten om in het verleden Mgr. Cicek af te kraken. Hun haat tegen ons volk spreekt voor zich. Hun haat tegen Mgr.. Cicek hebben ze nooit onder stoelen en banken gestoken.

Ze zijn verblind door fanatisme en hun liefde voor het verspreiden van het Westerse kolonisatie product,, Assyrisme” is algemeen bekend. Zowel in het verleden als heden zie je toch dat sommige journalisten de verleiding niet kunnen weerstaan om met dergelijke lugubere, van hun mens-zijn ontdane wezens, de zee in te gaan. Misschien is het waar dat deze journalisten zich van geen kwaad bewust bewaren. Dat is heel goed mogelijk! Aan de andere kant, je moet toch goed beseffen dat je als een journalist een zeer verantwoordelijke functie hebt en dat je de verleiding tot het publiceren van een ,,sappige” verhaal heel goed op de weegschaal dient te leggen voordat je zoiets uitspookt; de gevolgen kunnen heel ernstig zijn.

 

De persoon in kwestie gebruikt diverse valse namen (stuk of 3) en onder deze valse namen presenteert hij zich als een ,,freelance journalist" en heeft al diverse artikelen gepubliceerd onder deze valse namen . Hun zus heeft; hoe kan het anders – ze is ontdaan van alle eigenschappen die haar nog eventueel tot een mens zouden kunnen maken- ze heeft immers als wispelturige haar man in Zweden verlaten ten gunste van PKK/GHB; alles in het werk gesteld om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen; ze is werkelijk bezetten van alle kwade die een menselijk wezen zich kan voorstellen. De ene dag kraakt ze de Syrisch orthodoxe kerk af; de volgende dag gaat ze netjes naar de kerk alsof er niets aan de hand is.

 

Emiel Hakkenes van Dagblad schreef in zijn artikel van 22-12-2005,, onsmakelijke, walgelijke laster’ genoemd en de vermeende bronnen ’criminelen’ die de gemeenschap moedwillig schade berokkenen. De media die over de zaak berichten worden bestempeld als ’racisten

 

Welnu, we kunnen U meedelen dat U volgens ons misleid ben door een terrorist vanwege:

1. Uw honger naar sappige verhalen

2. Uw onkunde en onvoorzichtigheid om Uw informatiebron op hun degelijkheid en deugdelijkheid te controleren; mogelijk veroorzaakt door het feit om als een jonge journalist indruk te maken op Uw meerderen.

3. Het gaat inderdaad om terroristen of U nu leuk vind of niet! U bent volgens ons gewoon gebruikt als een middel om Mgr. Cicek af te kraken. Zo simpel is het!

 

Wat U waarschijnlijk niet weet (of misschien toch wel) is dat, zoals gezegd, Uw informatiebron nooit zijn echte naam gebruikt , altijd valse namen (minimaal 3). Zeer waarschijnlijk kent U nog Uw collega van Twentsche Courant Tubantia hem bij zijn echte naam. Buitengewoon triestig om op die manier ons in een verkeerd daglicht te stellen en zich te laten spannen voor het karretje van een terrorist. Derde mogelijk is, wij achten dat erg onwaarschijnlijk, dat U beiden wist exact wie Uw informatiebron is inclusief zijn criminele verleden en dat U toch de zaak hebt gepubliceerd vanwege onheilige motieven. Erg onwaarschijnlijk, maar we kunnen ook niet uitsluiten.

 

Of U nu leuk vind of niet, wij hebben gelijk, als wij zeggen dat het om criminelen gaat die moedwillig schade willen berokkenen. De informatie waarover wij beschikken die heeft U zeker niet. En waarschijnlijk heeft U beiden geen moeite voor gedaan om de gangen van deze criminelen te controleren. Misschien is dat nu voor U allebei een hint om alsnog dat te gaan doen!

 

Wanneer U beiden een gedegen onderzoek hadden ingesteld, en zich niet lieten leiden door honger naar ,,sappige” verhalen – want daar lijkt namelijk sterk op, dan was U meteen achtergekomen wat er aan de hand is en had U waarschijnlijk een wijze besluit genomen om deze rotzooi in Uw krant niet te publiceren en ons volk in Twente niet in een verkeerde daglicht te stellen. Leuk of niet, vanuit het morele, geestelijke oogpunt en waardigheid gezien, klopt het volgens ons gewoon van geen kant wat U beiden  hebt gedaan. Zo simpel is het! Zoals wij het zien is dat een terrorist  U gewoon voor z’;n karretje heeft gespannen en niet anders! En als U nu de moed hebt, dan gaat U gewoon bij justitie de zaak onderzoeken en kijken wat er aan de hand is en U zult zien dat wij gelijk hebben!

 

Heren haal beiden heel diep adem en denk gewoon rustig na over de volgende vraag, namelijk: Waarom zou iemand nooit zijn echte naam gebruiken, maar altijd aliassen als hij niets te verbergen heeft?  Is dat niet dezelfde tactiek die ook Al-Qaeade en andere organisaties gebruiken? De voornaam van uw bron klopt niet en zijn achternaam klopt ook niet! Allebei zijn vals!

 

In Uw artikel van 22-12-2005 refereert U naar een deel van de brief van Mgr. Cicek en gebruikt daarbij het woord bedelen. U snijdt hier een zeer belangrijk punt aan met de keuze van het woord ,,bedelen”.

Als wij in aanmerking nemen de kwade bedoelingen van Uw bron, de aangericht schade, de stress, de minachting en de haat die teweeg is gebracht door Uw artikelen en die van Uw collega van Twentsche Courant Tubantia; dan denken we dat vanuit het morele oogpunt, smaak en goed zeden en menselijkheid gezien veel beter zou zijn om te gaan bedelen dan op deze manier je brood te verdienen! Je brood verdienen met informatie afkomstig van terroristen is volgens ons ook niet echt smaakvol en prijzenwaardig te noemen!

 

Immers, rijkdom en roem is ook niet alles in dit leven!

 

Misschien niet oninteressant om in deze tijden van individualisme/ materialisme/egoïsme/technologische vooruitgang  te luisteren naar enkele adviezen van Koning David van Israël omtrent Roem en Weelde:

 

Roem: Als een mens alleen maar roem vergaart, wordt het graf zijn huis, voor altijd, daar zal hij blijven (Psalm 49:12)

 

Weelde: Als een mens alleen maar weelde zoekt, blijft het donker om hem heen, hij zal vergaan als de dieren (Psalm 49:13)


 

Laatste opmerking is dit: Als de persvrijd geldt voor U beiden om de weerloze lezer lastig te vallen met dergelijke verhalen, waarom gunt U ons niet dezelfde vrijheid om Uw verhalen te ontkrachten en de lezer te voorzien van de juiste informatie?