Ishak Bar Armalto

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

24-3-2011: Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van Arameeėrs en de afvallige Arameeėrs die zich “Assyriėrs” noemen

 

19-7-2010: Eeuwenoude Aramese kerk St. Jacob van Nisibin in Tur Abdin in Turkije is beklad met racistische anti-Aramese en antichristelijke teksten

 

11-11-2009: Premier van Turkije: Een Moslim kan nooit genocide plegen

 

21-2-2009: Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest.

 

3-1-2009: Een belangrijke Koerdische Leider in Turkije biedt excuses aan voor het aandeel van de Koerden in de Aramese Genocide van 1915

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Premier van Turkije: Een Moslim kan nooit genocide plegen

 

English Version

In een artikel dat gepubliceerd werd op 9-11-2009 op de website van Israeltoday wordt de Turkse Premier Erdogan geciteerd dat hij gezegd zou hebben dat een Moslim nooit genocide kan begaan (zie het artikel hieronder).

 

Erdogan heeft zijn uitspraken gedaan tijdens een bijeenkomst van zijn partij naar aanleiding van het afzeggen van het bezoek van de Sudanse President al- Bashir uit vrees te worden gearresteerd. Tegen Bashir loopt een internationaal arrestatiebevel wegens de genocide in Darfur.

 

Darfur is een provincie in Sudan dat weigert zich te onderwerpen aan de Arabisering campagne van de Islamitische regime in Khartum. Sinds 2003 woedt er een oorlog tussen de rebellen groeperingen Sudan Liberation Army (SLA) en Justice and Equality Movement (Jem) aan de ene kant en de Sudanese leger met Arabische Janjaweed milities aan de andere kant.

 

Tot dusver zijn er meer dan 300.000 mensen afgeslacht en miljoenen op de vlucht geslagen. Op 23-7- 2004 bestempelde de Amerikaanse Congres in een resolutie de afslachtingen in Darfur als genocide. Op 9-9-2004 noemde Collin Powel eveneens het conflict in Darfur een genocide. Verder zijn er talloze VN missies naar Darfur geweest.

 

Op 14-7-2008 heeft de aanklager bij de Internationale Strafhof in Den Haag (ICC), de heer Luis Moreno Ocampo een arrestatie bevel uitgevaardigd tegen de president van Sudan wegen genocide.

 

En toch is de premier van Turkije de mening toegedaan dat er geen sprake is van genocide in Darfur, hoogstens van “mismanagement”. Want, zo is de redering, een “Moslim kan geen genocide begaan”

 

Wat moet je nu van zo’n houding denken? In 1914-1918 werden in Turkije meer dan 500.000 Arameeėrs, naast Grieken en Armeniėrs, op brutale wijze afgeslacht. Bijvoorbeeld:

 

...........De Armeniėrs zijn niet de enige onderdanen van Turkije die hebben geleden onder de politiek van het maken van Turkije een land alleen voor de Turken. Het verhaal dat ik verteld over de Armeniėrs, zou ik ook kunnen vertellen, met zekere aanpassingen, over de Grieken en de Syriėrs (= Arameeėrs)….. …… het was waarschijnlijke om de reden dat de beschaafde wereld niet protesteerde tegen deze deportaties dat de Turken besloten om dezelfde methodes toe te passen op een groter schaal, niet alleen op de Grieken, maar ook op de Armeniėrs, Syriėrs (Arameeėrs), Nestorianen en andere onderdanen......

 

(http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Lichamelijke_Genocide.htm)

 

Als wij op de woorden van de premier afgaan, dan heeft dit niet plaatsgevonden, want een Moslim kan geen genocide plegen.

 

De Turken staan snel klaar met hun propaganda dat ook de Armeniėrs Turken hebben vermoord. Verder beweren ze dat de Armeniėrs naar onafhankelijkheid streefden en Turkije uit elkaar wilden scheuren.

Als deze beweringen waar zouden zijn, dan geldt dit beslist niet voor de Arameeėrs, daar zij altijd trouwe onderdanen waren van de Ottomaanse Rijk. Maar desondanks, zijn de Arameeėrs compleet uitgeroeid of etnisch gezuiverd. En wanneer kun je dan van een genocide spreken? Als er niemand meer overblijft die het verhaal na kan vertellen? Het is wel erg vreemd. Enkele manden geleden veroorzaakten Turkse – Oiegoren in de West-Chinese regio Xinjiang onrust door massala demonstratie. Toen de Chinese overheid optrad om orde te herstellen, kwam de heer Erdogan met de klacht dat het hier om een genocide zou gaan.

 

****************************************************************************************

 

Turkse premier suggereert dat de Israėlische Joden genocidaal zijn

 

Maandag 9 november 2009

Bron: http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=178&nid=19923

 

Spanningen tussen Israėl en Turkije laaiden weer op toen Turkse Premier Recep Erdogan op zondag suggereerde dat de Joden van Israėl de enige genocidale groep in het Midden-Oosten zijn; toen hij opkwam voor de beklaagde Sudanese President Hassan al-Nashir.

 

In een toespraak tot de leden van zijn partij, beklemtoonde Erdogan dat er geen genocide plaatsvindt in de regio Darfur in Sudan, waar meer dan 300.000 zijn afgeslacht gedurende laatste 6 jaren door de overheid ondersteunende milities. Volgens Erdogan, heeft Bashir mogelijk de situatie slecht aangepakt, maar de internationale arrestatiebevel is een vergissing.

 

“Een Moslim kan nooit genocide begaan,” verklaarde Erdogan. “Het is onmogelijk”.

 

Dat is de reden dat de Turkse premier zei dat hij geen probleem ermee zou hebben om Bashir te ontmoeten, dat hij gepland had deze week te doen, voordat de Sudanese leider zijn reis afzegde uit vrees te worden gearresteerd.

 

Daarentegen zei Erdogan dat hij erg veel moeite mee zou hebben gehad om een ontmoeting te hebben met Israėlische premier Benjamin Netanyahu. Erdogan heeft publiekelijk Israėl van wijdverspreide oorlogsmisdaden beschuldigd en zelfs van genocidale intenties in de Gaza strook en andere Palestijns- gecontroleerde gebieden, waardoor de relaties tussen de twee landen ernstig onder druk komt te staan, terwijl ze voorheen regionale bondgenoten waren.

 

Turkse diplomaten hebben bevestigd dat de verzuurde relaties tussen Israėl en Turkije veel te maken heeft met de wens van Ankara om de banden met Iran te verstreken.

 

**************************************************************************************

Turkish PM suggests Israeli Jews are genocidal

 

November 09, 2009

 

Source: http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=178&nid=19923

 

Tensions between Israel and Turkey ratcheted up again on Sunday when Turkish Prime Minister Recep Erdogan suggested the Jews of Israel are the only genocidal group in the Middle East, while coming to the defense of wanted Sudanese President Hassan al-Bashir.

 

Speaking to members of his party, Erdogan insisted there is no genocide happening in Sudan's Darfur region, where over 300,000 people have been slaughtered by government-backed militias over the past six years. According to Erdogan, Bashir may have mismanaged the situation, but the international warrant for his arrest is a mistake.

 

"A Muslim can never commit genocide," Erdogan decalred. "It's not possible."

 

That is why the Turkish prime minister said he would have no problem meeting with Bashir, which he was scheduled to do this week before the Sudanese leader's trip was cancelled for fear of his arrest en route.

 

By contrast, Erdogan said he would have a very hard time sitting down for a meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyhau. Erdogan has very publicly accused Israel of widespread war crimes and even genocidal intentions in the Gaza Strip and other Palestinian-controlled areas, severely straining relations between the two nations, which were previously regional allies.

 

Turkish officials have confirmed that the souring of relations between Israel and Turkey has a lot to do with Ankara's desire to strengthen ties to Iran.

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeėrs:

 Arameeėrs in de Media

 


 

27-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin.

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid.