Jacob of Urhoy (Urfa)

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is?

Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

English Version

 

 

1. Inleiding

 

2. De oorsprong van de “Assyrische” terrorisme en fanatisme.

 

3. PKK en de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen

 

 

3.1. Wie ziet ons en wie kent ons?

 

4. Interne ruzie, de zuster partij van PKK valt uiteen, oprichting SuroyoTv en ESU.

 

 

4.1. Één van de oprichters van ESU en ontvoerders van Ugur overlijdt.

 

5. Wat betekent dit nu… het verheerlijken van zo’n iemand en hoe zit het met zijn slachtoffers?

 

 

5. 1. Uitbraken

 

 

5. 2. De Diaspora

 

 

5. 3 Doel Diaspora: Bekering.

 

 

5. 4. Geen bekering: Oordeel.

   

5. 5. Diep minachting voor de Duitse en het internationale recht.

 

 

5. 6. Brief Patriarch Zakka.

 

6. Hij heeft zich ingezet voor de eenheid?

 

 

6.1. Een voorbeeld hoe antichrist aan het werk zal gaan…

 

 

6.2. Moraal van het verhaal:

 

7. Citaten met betrekking tot het immorele gedrag van de geestelijke en seculiere leiders.

 

 

 


 

1. Inleiding

 

Is dit een teken dat de immoraliteit en de grote afvalligheid van het geloof, zoals omschreven in de Bijbel, binnen de Syrische Orthodoxe kerk van Antiochië is voltooid? Heeft het kwade inderdaad z’n werk gedaan? Is dit het teken dat de antichrist zeer binnenkort zal verschijnen? De Bijbel zegt ons immers, “Want eerst moet de grote afvalligheid plaatsvinden en moet de mens verschijnen die de wetteloosheid in persoon is en die tot de ondergang is gedoemd” (2 Tessalonicenzen 2:3)

 

Gezien de afschuwelijke “verafgoding” van een GHB/PKK/ADO terrorist die overleed op 18-5-2010 en is verantwoordelijk geweest voor hersenspoelen, rekruteren en het vernietigen van het leven van vele jongeren en die bovendien ook nog eens 6 maanden in de gevangenis heeft gezeten voor terroristische activiteiten, moeten wij wel concluderen dat de grote afvalligheid van immoraliteit en verderf door de krachten van het kwade binnen de Syrische kerk is voltooid. We komen straks hierop terug, maar eerst een andere opmerking over de grote afval binnen de kerk, dat een belangrijke aanwijzing vormt voor de komst van antichrist. Het immorele volk samen met de immorele leiders zullen de antichrist verwelkomen!

 

Naar aanleiding van de seksschandalen binnen de Katholieke Kerk heeft Paus Benedictus op 11 mei 2010 de volgende treffende uitspraak gedaan, "Today we see in a truly terrifying way that the greatest persecution of the Church does not come from enemies on the outside, but is born of the sin within the Church,"

 

(vertaling: Vandaag zien we werkelijk op een angstaanjagende manier dat de grootste vervolging van de kerk niet van de vijanden van buiten komt, maar is ontstaan uit de zonden binnen de kerk).

 

Dit geldt zeker niet alleen voor de Katholieke kerk, maar ook voor andere kerken en christelijke gemeenschappen; namelijk dat de vijand binnen de kerk zit en niet daarbuiten. Misschien dat in andere kerken het probleem van seksschandalen minder voorkomt, echter op andere gebieden van immoraliteit zijn ze net zo erg of misschien wel erger! Je hebt namelijk een lichamelijke hoererij en een geestelijke hoererij, waarbij de laatste erger is dan het eerste.

 

Bij de behandeling van de geestelijke broedermoord op Mgr. J. Y. Cicek in 2006 hebben wij gezien dat sommige geestelijken simpelweg Christus Jezus niet kennen, onvoorstelbaar immoreel en pervers zijn ze; de vijanden van Christus Jezus zijn het; de ware vijanden van Christus die zich voordoen als “Christenen”. Van dergelijke antichristenen mag alles verwacht worden, inclusief hun steun voor terrorisme en immoraliteit.

(http://www.aramnahrin.org/Dutch/Geestelijke_Moord.htm)

 

Zoals gezegd, gaat het hier om de grote afval binnen de kerk die de komst van antichrist zal inluiden. Want, de antichrist kan niet verschijnen, tenzij eerst de grote afval binnen de kerk plaatsvindt. We gaan dit wat meer in detail toepassen op de Syrische Orthodoxe kerk.

 

Het overduidelijke bewijs voor de grote afval binnen de Syrische kerk was het recentelijk overlijden van een fanatieke PKK/GHB/ADO terrorist en de verheerlijking van deze terrorist door de patriarch, bisschoppen, priesters en organisaties als “de grote weldoener”, “martelaar voor het volk”, “z’n hele leven gewijd aan de belangen van het volk”, “z’n plaats is het paradijs” enz.. enz.. enz...

Deze terrorist was samen met anderen veroordeeld tot 6 maanden gevangenis straf in 2003 in Duitsland wegens terroristische activiteiten en ontvoering van zijn kameraad Numan Ugur . Naast priesters, hebben vier bisschoppen deelgenomen aan de begrafenis dienst, namelijk: Matta Rohom (Syrie), Jajawi (Syrie), Samuel Aktas (St. Gabriel) en Saliba Ozman (Deyrul Zahfaran).

 

Er werd natuurlijk met geen woord gerept over zijn terroristische activiteiten, het hersenspoelen van de jongeren en het vernietiging van hun leven. Het tot een “martelaar” verklaren van zo’n iemand getuigd van een buitengewoon hoge immoraliteit en dat het oordeel over ons volk niet ver meer is!

 

2. De oorsprong van de “Assyrische” terrorisme en fanatisme.

 

Voordat wij verdergaan, eerst iets over de oorsprong van de “Assyrische” terrorisme (hier en hier).

De “Assyrische” terrorisme en fanatisme is het resultaat van de afschuwelijke Westerse koloniale bemoeienis met het Midden-Oosten. Deze koloniale bemoeienis met ons volk in het Midden-Oosten heeft geleid tot fanatisme, onderlinge haat, verdeeldheid en vijandigheid van de omwonende volkeren wat uiteindelijk tot de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten heeft geleid waardoor ze vluchteling zijn geworden voor andermans deuren.

 

Het fanatisme werd ingevoerd op academische, culturele en sociale niveau door de koloniale activiteiten van Frankrijk en Engeland in het Midden-Oosten waardoor een culturele genocide werd gepleegd op het Aramese volk.

 

In het jaar 1553 hersenspoelden de Westerse Katholieke missionarissen samen met Frankrijk een deel van de Oost- Aramese geestelijkheid doormiddel van omkoping en chantage om zichzelf “Chaldeeërs” te noemen. Als gevolg hiervan raakte de Aramese taal bekend als “Chaldese” taal en een deel van de Aramese natie werd bekend als “Chaldese” natie in sommige delen van de Westerse literatuur. Dit was de eerste aanval op de Aramese erfgoed.

Vanwege de onderlinge haat en competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten werd in de laat 19e eeuw hetzelfde proces herhaald waar de Anglicaanse missionarissen en Groot-Brittannië het andere deel van de Oost-Aramese “Nestoriaanse” stammen van Hakkari (grens Turkije en Irak) en Urmia (Iran) omkochten om zichzelf  “Assyriërs” te noemen. Het resultaat was dat de Aramese taal bekend raakte als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie; een soort geestelijke culturele genocide werd gepleegd.

Nadat de Oost- Aramese “Nestorianen” door Engeland waren gehersenspoeld om zichzelf “Assyriërs” te noemen, begon zich een vreselijke vorm van fanatisme van hen meester te maken.

 

Overal in de Aramese kerkelijke en seculiere boeken waar het woord “Aramees” of “Syrisch” stond geschreven werd vervangen door “Assyrisch”. Aramese taal werd “Assyrische” genoemd, Aramese volk “Assyrische” volk enz.. enz.. Dus een soort geestelijke culturele genocide heeft hier plaatsgevonden.

 

Deze Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen hebben geen middel onbenut gelaten om het “Assyriansme” te promoten. Of het gaat om genocide kwestie, mensenrechtensituatie van ons volk in het Midden-Oosten of sociale problemen met de jongeren in het Westen; hun ultieme doel is niet zo zeer het onderwerp of het probleem zelf, maar vooral het promoten van de naam “Assyriërs”. Deze fanatieke drang tot het promoten van de benaming “Assyriërs” heeft tot een afschuwelijk hoogtepunt gekregen in een monsterverbond die ze sloten met de PKK.

 

3. PKK en de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen

 

Meneer Abdullah Ocalan van PKK raakte onder de indruk van het fanatisme van deze afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen. Om deze reden sloten zij op 22-4-1993 een verbond met de PKK van meneer Ocalan. In ruil voor de rekrutering van de jongeren in het Westen voor de PKK, beloofde meneer Ocalan hen om bekendheid te geven aan de benaming “Assyriërs” en stelde daarbij de Kurdische Media ter beschikking. Dit verbond (inclusief de voorwaarden) wordt uitvoerig besproken in de PKK krant “Berxwedan” van 15-6-1993.

(Meer hierover: http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm)

 

Kort samengevat kwam het monsterverbond op het volgende neer: De “Assyriërs” zouden proberen om de jongeren in het Westen te rekruteren voor de PKK en als tegenprestatie beloofde PKK om reclame te maken voor de benaming “Assyriërs” en stelde daarbij de Koerdische media beschikbaar. Hiermee wordt dus een culturele genocide gepleegd op het Aramese volk doordat de PKK leider letterlijk zegt,, De geschiedenis wordt opnieuw geschreven. (Blz. 19: Kolom 5)

 

Tijdens vele van hun demonstraties verheerlijkten de "Assyrische" GHB/PKK/ADO terroristen hun organisatie GHB op spandoeken.

 

Om invulling te geven aan dit verbond, werd door de "Assyriërs" en PKK een zusterorganisatie van de PKK opgericht. Deze zusterpartij van de PKK raakte na haar oprichting bekend als GHB (In het Aramees: "Gabo D'Hirutho D'' Bethnahrin")= Betnahrin Vrijheidspartij of kortweg “Bethnahrin”. Later is de naam ervan veranderd in MUB (Mautobnutho Umtonoyo Bethanrin= Betharin nationale partij)

 

 

De leider van de PKK zelf zegt over de oprichting van de GHB, de zusterpartij van de PKK:

 

Blz 16, Kolom 3:

 • "Jaren heb ik alleen de strijd gevoerd, maar op het ogenblik heeft de PKK een toestand van onverslaanbaarheid bereikt. We willen dat jullie hieraan ook een bijdrage/groep leveren.

 • Dit zal van jullie betrouwbaarheid getuigen.

 • We staan er klaar voor en willen het graag zien.

 • Wij willen ook mee helpen als jullie terugkeren naar jullie dorpen.

 • We staan er klaar voor om alles te doen wat in ons vermogen ligt.

 • Ja, ik weet het niet precies, wat is jullie werkelijke eis, wat is de toestand/structuur van de (op te richten) organisatie, deze zaken wil ik graag van jullie horen.  

Op blz 18, Kolom 6 zegt hij:

 • "Het is duidelijk dat de Syrische bijdrage (aan de PKK) aan het opnieuw inrichten (van de regio) in de bevrijding van het volk een uitgesproken rol kan spelen.

Op Blz. 19, Kolom 1 zegt hij:

 • "We zijn een front aan het opbouwen. 

 • Volgens mij dient de Assyrische beweging ook een plaats te krijgen binnen in dit front.

 • De in Syrië levende Syriërs zijn voor de grootste deel afkomstig uit Turkije.

 • Als gevolg hiervan kunnen de in Turkse Koerdistan (levende Syriërs) deelnemen aan het front. ....

 • Daarom kunnen ze direct deelnemen (aan het front). 

 • Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.

 • Als ze beschikbaar zijn, kunnen wij ook sommige jongeren naar de bergen sturen (voor de strijd). Zowiezo nemen sommige jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi hieraan deel.

Op Blz. 19, Kolom 2 zegt hij "

 • Ik denk dat we het noodzakelijke van onze kant voor het grootste gedeelde hebben uitgevoerd.

 • Willen jullie dit ook uitproberen?

 • De karavaan van revolutie beweegt zich voort, zijn jullie bereid om aan deze karavaan deel te nemen?

 • Volgens mij moeten jullie zeker hier (in de revolutie) plaats innemen.

Op Blz. 20, Kolom 4 zegt hij "

 • Zoals ik heb gezegd, we kunnen jullie zelfs oproepen voor het front.

 • Dit zal jullie volk ook meer geloofwaardiger maken, het Assyrische identiteit legitiem maken, het volk voorbereiden.

 

Over de beschikbaarheid van de Koerdische media voor de "Assyrische" propaganda zegt de PKK leider: Jullie dienen het te schrijven, onze tijdschriften, kranten staan open. Het wordt sowieso geschreven naar jullie wens. (Blz. 19, Kolom 4). Verder kregen ze ook maandelijks 12 uur gratis zendtijd op de PKK televisie MED-TV voor propaganda doeleinden.

 

 

 

Bij deze demonstratie dragen de "Assyrische" terroristen de foto van Che Guevara, de man van communistische vrijheid, zo verheerlijkt door de PKK.

Overal werd de opgerichte zusterorganisatie van de PKK, de GHB verheerlijkt en de jongeren werden opgeroepen zich aan te sluiten voor de strijd in het noorden van Irak.

 

Na hun terugkomst uit Syrië, werd de GHB op potten gezet en men begon meteen met demonstraties en bijeenkomsten samen met de PKK te organiseren, precies zoals de PKK leider had voorgesteld, dat wil zeggen " Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.  "(Berxwedan Blz. 19, Kolom 1)

 

De oprichting van de GHB vond plaats dankzij de aanwezigheid van verenigingen en federaties van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen - het koloniale product uit de de 19e eeuw dat tot haat, verdeeldheid en vernietiging heeft geleid - in Duitsland, zweden, Nederland en anderen landen. En toevallig of niet, deze recentelijk overleden terrorist, die nu tot een heilige is verklaard door de geestelijkheid, is actief geworden binnen de GHB sinds 1993.

De vlag van de GHB: De vlag van de GHB is direct afgeleid van dat van de PKK.

 

Over de oprichting van de GHB, de zusterpartij van de PKK, zegt ADO op blz. 17 Kolom 4:

 

 •  Wij als Assyrische Democratische Organisatie, bekommeren ons ook om hen die naar het buitenland zijn uitgeweken.

 • In Europa en andere landen hebben wij verenigingen, federaties die tot doel hebben om de eenheid te bewerkstelligen binnen ons volk en voeren gelijksoortige activiteiten uit"

 

Dus de "Assyrische" federaties en verenigingen werden voorbereid en massademonstraties werden georganiseerd om de jongeren voor de strijd te rekruteren. Natuurlijk werden deze activiteiten georganiseerd onder de dekmantel van "genocide", "culturele manifestatie",  "mensenrechten" enz.. enz.. Het hoofddoel was echter om de jongeren te rekruteren voor de PKK. Het ging de terroristische "Assyriërs" zo voor de wind, dankzij natuurlijk de steun van de PKK, dat ze tegen het jaar 2001 (Turkse krant Hurriyet) al rond 200 jongeren hadden gerekruteerd die in de trainingskampen van de PKK actief waren. In

 

 

Nederland organiseerden zij onder andere hongerstakingen voor het politiebureau in Enschede en andere activiteiten om de jongeren bij de PKK te betrekken.

 

 

De "Assyrische" GHB/PKK/ADO terroristen hebben geen middel geschuwd om hun verbond met de PKK uit te voeren, inclusief inzet van kinderen tijdens de zogenoemde "hongerstakingen" om jongeren te rekruteren voor de strijd in het noorden van Irak.

 

 

O.a. een Aramese politieman uit Amsterdam, de heer C. Kulan, werd gerekruteerd en in 2002 vermoord in het noorden van Irak. Kulan heeft een vrouw en twee kinderen achtergelaten. 

 

Let wel, Kulan werd niet vermoord door de Islamitische Koerden, maar door zijn eigen "Christelijke" “Assyrische” broeders, daar hij weigerde aan de strijd deel te nemen. De “Assyrische” noemen echter de heer Kulan een martelaar en “vergeten” erbij te vermelden dat zij hem hebben vermoord. Op SuryoyoTv wordt hij geregeld “martelaar” genoemd zonder erbij te vermelden dat zijn vrienden hem hebben vermoord.

 

3.1. Wie ziet ons en wie kent ons?

 

Door hun vindingrijkheid in het manipuleren, vervalsen, hersenspoelen en het verraden van het volk hebben de “Assyrische” terroristen niet alleen zichzelf maar ook allen die hen willens en wetens steunen geplaatst onder het zware oordeel van de Heer, Wee hun die een plan diep voor de Here verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons?” (Jesaja 29:15)

 

Op televisie betoveren deze terroristen de blinde en dwaze volk met de woorden als “wij zijn één volk”, gebruiken de naam “Syriac” als afleiding, “de namen zijn niet belangrijk” zeggen ze, gebruiken termen als “Chaldean- Syriac- Assyrian” enz.. enz..

Hun ware bedoelingen houden deze terroristen nauwkeurig verborgen zodat ze in hun diepste perverse gedachten zeggen wie ziet ons en wie kent ons?

 

Iedereen die deze terroristen, die bloed op hun geweten hebben, op welke manier dan ook steunt, is meteen medeplichtig aan al hun verborgen en zichtbare onheilige activiteiten van terrorisme en culturele vernietiging! We zullen straks zien dat zowel geestelijken, organisaties als het volk zich schuldig heeft gemaakt aan dit bloedschuld! En dat blijft niet zonder consequenties!

 

4. Interne ruzie, de zuster partij van PKK valt uiteen, oprichting SuroyoTv en ESU.

 

In 2003 vond een rechtzaak in Duitsland plaats waarbij de GHB “Assyrische” terroristen erbij betrokken waren. De reden was dat enkele leden van de GHB de chef van de organisatie, de heer Numan Ugur (tevens de tweede man van de PKK) hadden ontvoert, omdat hij met de organisatie wilde stoppen. Twee van deze ontvoerders hebben 6 maanden gevangen gezeten in Duitsland.

Tijdens de rechtzaak identificeerden de “Assyrische” terroristen zich als “Arameeërs” om op die manier het Aramese volk in discredit te brengen om zo de terroristische naam “Assyriërs” in bescherming te nemen. Tijdens de rechtzaak beschuldigden de terroristen elkaar over en weer van het vermoorden van jongens en verkrachten van meisjes.

Meer over deze rechtzaak: http://www.suryoyo.uni-goettingen.de/assyr/ghb-geiselnahmeprozess.htm

Artikel verschenen in Kolo Suryoyo van 15-9-2003

http://www.suryoyo.uni-goettingen.de/news/ghbverurteilung.htm

 

Naar aanleiding van deze gebeurtenis in Duitsland viel de GHB uiteen. In 2004 heeft de afgescheiden groep van de GHB de SuroyoTV en European Syriac Union (ESU) opgericht. Ze hebben voor de naam “Syriac” gekozen om hun ware bedoelingen voor de buitenwereld en het volk te camoufleren. Het is deze groep die de naam van de zuster partij van de PKK heeft veranderd in MUB (Mautobnutho Umtonoyo Bethanrin= Betharin nationale partij).

 

4.1. Één van de oprichters van ESU en ontvoerder van Ugur overlijdt.

 

Één van de oprichters van ESU (ook betrokken bij andere organisaties) en een zeer belangrijke persoon voor de activiteiten van de PKK/GHB/ADO in het Westen overleed op dinsdag 18-5-2010 als gevolg van een hartaanval. Hij was één van de ontvoerders van Numan Ugur die in Duitsland in 2003 voor 6 maanden in de gevangenis had gezeten en de eerste voorzitter van ESU was. De huidige voorzitter van ESU was ook betrokken bij de ontvoering van Ugur en heeft evens 6 maanden in de gevangenis gezeten in Duitsland.

 

Meteen na het overlijden, begon SuroyoTv deze “Assyrische” GHB/ADO/PKK terrorist te verheerlijken als “de grote held”, de “grote nationalist” die veel voor het volk heeft gedaan en zijn leven voor het volk heeft gegeven, de “grote martelaar” in dienst van het volk, de “gelovige zoon” van de kerk met een zachtmoedige karakter, enz.. enz.. Natuurlijk werd met geen woord gerept dat hij in 2003 6 maanden in de gevangenis had gezeten wegen terroristische activiteiten. Ze kunnen het ook niet anders, omdat de oprichters van de SuroyoTv tot dezelfde groep behoren.

 

Patriarch Zekka stuurde een brief van deelneming aan de familie van deze terrorist; een buitengewoon ernstige daad. Want, er zijn veel belangrijker en heilige ware Christelijke mensen overleden, die heel veel voor het volk hebben gedaan, maar daar heeft patriarch Zakka geen brief gestuurd aan de familie. Erg dubieus en vooral antichristelijk!

Bisschoppen en priesters hebben herdenkingsdiensten gehouden, diverse organisaties inclusief sommige organisaties die zich “Arameeërs” noemen, zoals de Syrische Universele Alliantie, hebben hun deelneming betuigd voor deze “held”, “weldoener” en “martelaar”. Al deze immorele hypocrieten, wisten heel goed dat hij was veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf in Duitsland voor terroristische activiteiten samen met de huidige voorzitter van ESU. En ze wisten ook hoeveel levens hij samen met z'n vrienden had vernietigd!

Een zeer ernstige kwestie dus, zoals wij zo meteen U zullen laten zien! Deze afschuwelijke hypocrieten weten dus heel goed wat er aan de hand is! Er is dus geen excuses voor hen!

 

5. Wat betekent dit nu… het verheerlijken van zo’n iemand en hoe zit het met zijn slachtoffers?

 

Wat betekent het om iemand die geestelijke genocide heeft gepleegd op het Aramese volk om hem op deze manier te verheerlijken en te vereren? Wat betekent het dat iemand die deel uitmaakt van de groep die zich bezighouden met het verscheuren van gezinnen, jongens en meisjes hebben gerekruteerd voor de GHB/PKK/ADO en hun leven hebben vernietigd, haat en tweestrijd hebben aangewakkerd tussen families, zoon tegen vader hebben opgezet, dochter tegen moeder hebben opgezet, vrienden tegen elkaar hebben opgezet, de geschiedenis van het Aramese volk hebben willen vernietigen, de kerk en het volk hebben willen verscheuren en tegen elkaar hebben opgezet; wat betekent het om zo’n iemand op deze manier te belonen voor zijn activiteiten? Hij was intensief betrokken bij het organiseren van activiteiten om de jongeren te rekruteren voor de PKK/GHB in het noorden van Irak. Als zanger heeft hij de terroristen organisatie GHB verheerlijkt in z’n songs, moedigde de jongeren aan om mee te doen aan deze terroristische activiteiten, was een grote promotor en heeft op deze manier het leven van velen vernietigd. Het is gewoon misdadig om zo’n terrorist tot bijna een “heilige” te verklaren.

 

En wat zegt dit over een volk, een kerk en geestelijkheid die dergelijke immoraliteit goedkeurt en verheerlijkt in het licht van 2 Tessalonicenzen 2:3, zoals hierboven aangehaald? Verdienen de mensen die in het noorden van Irak zijn gemarteld, verkracht en vermoord niet veel meer aandacht en eer omdat zij slachtoffer zijn geworden van de activiteiten van deze terrorist en z’n vrienden? Hoe zit het dan met de twee kinderen van de heer C. Kulan, gerekruteerd door de groep van deze terrorist en z’n vrienden en vermoord in het noorden van Irak, die het lichaam van hun vader nooit hebben teruggezien? Hoe zit het dan met de ouders van de jongens en meisjes die slachtoffer zijn geworden van de activiteiten van deze terrorist en z’n vrienden? Hoe zit het dan met de meisjes die zijn verkracht? Allemaal gewoon heel normaal en niets aan de hand? Wat een ongelofelijke perverse, immorele en criminele geestelijken en organisaties hebben wij toch!

 

Moeten patriarch Zakka, de bisschoppen, de priesters en de organisaties juist niet deze mensen een hart onder de riem gaan steken, in plaats van zo’n afschuwelijke terrorist te eren als “weldoener”, “martelaar” en “voorvechter”? Anders gezegd, wat betekent dit allemaal nu? U kunt van verzekerd zijn: Het betekent heel veel…. Ernstig… zeer ernstig!

 

Al deze organisaties, geestelijken, bisschoppen en patriarch hebben zich schuldig gemaakt aan de volgende zeer ernstige overtreding, namelijk, “Ik klaag hen aan die wat kwaad is, goed noemen en wat goed is, kwaad; wat zwart is, wit maken en wat wit is, zwart; wat bitter is, voorstellen als zoet en wat zoet is, als bitter” (Jesaja 5:20)

 

En hiermee hebben al deze mensen, geestelijken en organisaties bloedschuld, leed en pijn van al die jongeren en families die slachtoffer zijn geworden van de activiteiten van deze terrorist en z’n vrienden op hun hals gehaald. Het feit dat deze terrorist bijna tot een “heilige” is verklaard door de geestelijken en sommige organisaties, vormt het een overduidelijk bewijs dat deze mensen verblind zijn door ongerechtigheid en immoraliteit!

 

Anders gezegd: Hoe moeten wij nu dit immorele en misdadige gedrag van geestelijkheid en sommige organisaties begrijpen die geregeld beroep doen op hun “Christen” zijn? Wat voor consequenties heeft dit voor een volk die dergelijke immoraliteiten toelaat en inderdaad datgene wat wit is zwart maakt, kwaad is goed noemt, bitter is zoet maakt? We noemen hieronder enkele zeer ernstige consequenties die duidelijk het gevolg zijn van deze grote afvalligheid.

 

5. 1. Uitbraken

 

Een Christelijke gemeenschap dat zich schuldig maakt aan dergelijke perverse immoraliteit, hoeft slechts maar op één ding te rekenen en dat is het pertinente oordeel van Christus Jezus, “15 Ik ken uw daden, u bent koud noch warm. Was u maar koud of warm! 16 Maar omdat u lauw bent, en niet warm of koud: daarom zal ik u uitbraken (Openbaring 3:15-16)

 

En dit heeft allang plaatsgevonden, namelijk “uitspugen uit de mond van Christus”, zonder dat het blinde volk en de dwaze leiders het in de gaten hebben gehad! En tevens is dit de reden van hun Diaspora! Maar ook dat hebben ze het niet in de gaten! En de hoofdreden is gewoon dit "Blijft redding uit omdat Gods arm niet ver genoeg reikt? Vinden jullie soms geen gehoor omdat hij doof is?Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en je God. Het zijn jullie zonden die God beletten je te horen!" (Jesaja 59:2).

 

Het is vanwege onze lelijke zonden dat wij worden vervolgd, vermoord en weggejaagd uit de landen van onze voorvaderen! Het heeft niets te maken met de Turken, de Koerden, de Arabieren, de Perziers of de Islam. Wij zijn de hoofdveroorzakers van onze problemen en niemand anders! En dit is sinds honderden jaren aan de gang! En ook de genocide van 1915 is het gevolg hiervan en niets anders!

 

Met andere woorden: Het verschil tussen goede en het kwade, tussen licht en donker, tussen waarheid en leugen, tussen een terrorist en een heilige, tussen gerechtigheid en ongerechtigheid, tussen recht en onrecht bestaat niet meer! Alles is zo “wazig” en “lauw” geworden dat iedereen welkom is. Criminelen, terroristen, heroïne handelaren, gokkers, hoereerders, ze zijn allemaal welkom en mogen zich “Christenen” noemen en zitting nemen in de kerkelijke en seculiere organisaties zonder hun levenswijze opzij te zetten!

Maar ons Heer Jezus Christus denkt daar heel anders over, namelijk “daarom zal ik u uitbraken”. Want ze noemen zich “Christenen” en misbruiken Zijn naam! En dat laat Hij niet toe! Ze schreeuwen uit de daken dat ze worden vervolgd vanwege hun geloof, dat ze geen vrijheid hebben om hun geloof te beoefen, maar onder tussen, hebben ze Christus Jezus allang aan de kant gezet en begaan gruwelijke zonden alsof er niets aan de hand is.

 

Het is juist de noodzaak en verplichting voor een heilige Christelijke gemeenschap om onderscheid te maken tussen wat heilig en wat onheilig is zoals Gods Woord verlangt met de woorden, “Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid, of wat heeft licht uit te staan met duisternis? 15 Welke overeenstemming bestaat er tussen Christus en Satan, of wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige? 16 Bestaat er een overeenkomst tussen de tempel van God en de afgoden?” (2 Korintiers 6:14-16).

 

En om te waarschuwen dat je op moet letten voor misleidende figuren die het Christelijke geloof misbruiken, lezen wij, Geen wonder! Zelfs Satan vermomt zich als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders, als ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn als hun daden” (2 Korintiers 11:14-15).

 

En dat is exact de reden, dat wij lezen over mensen die zich “christenen” noemen, maar de vrijheid van het christelijke geloof gebruiken voor misdadige praktijken, namelijk “…. die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid….” (1 Petrus 2:16).

 

En dat is precies hier aan de hand! En daarmee is gezegd dat het volk samen met de geestelijkheid is vervloekt en om die reden zijn ze de Diaspora ingegaan! Diaspora is een teken van ongehoorzaamheid, zonde, schande en schaamteloosheid! Ze schreeuwen uit de daken, vooral de “Assyrische” terroristen, dat ze in hun landen door de Islam zijn onderdrukt en zijn weggejaagd, maar willen niet weten dat zijzelf de hoofdoorzaak zijn van de ellende die hen overkomt. Ze hebben geen idee dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat hen overkomt, inclusief de genocides, de afslachtingen en bloedbaden die ze mee hebben gemaakt. Zij zijn verantwoordelijk voor en niemand anders. Ze zijn zo dwaas en blind dat ze niet willen begrijpen dat de Here God oppermachtig is en alles kan doen wat Hij ertoe besluit. Ze willen de Almacht van de God van Abraham, Isaak en Jacob niet begrijpen. Ongelofelijke hypocrieten en verfoeilijke bandieten zijn het die de Almachtige God zover hebben gekregen en gedwongen dat Hij hen de Diaspora heeft ingestuurd. Maar ook dat begrijpen zij niet door hun dwaasheid en blindheid!

(Zie meer hierover: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm#6)

 

Hoe vaak horen we niet op televisie dat sommige afvallige, antichristelijke en criminele geestelijken proberen om het kwade goed te praten met de woorden, “Ja, wij zijn allemaal broeders en wij moeten elkaar vergeven?” Ze proberen om de terroristen als heilige voor te stellen met de woorden, “het zijn martelaren in dienst van het volk”. En sommige van deze verfoeilijke en criminele geestelijken proberen zelfs om deze terroristen op gelijke voet te stellen door Christus Jezus erbij te halen om het terroristische gedrag van de “Assyrische” terroristen goed te praten. In feite zijn deze immorele bandieten zichzelf tot een oordeel geworden door hun lage en immorele gepraat om het kwade goed te praten. Het zijn inderdaad deze immorele geestelijken diezich voordoen als dienaren van de gerechtigheid; maar in werkelijkheid het niet zijn.

 

5. 2. De Diaspora.

 

Ons volk is niet voor niets in Diaspora gevoerd. En deze Diaspora heeft te maken met hun grove zonden die zij in hun vaderlanden hebben begaan tegen de Here God. Het is een bestraffing van de Here God! Anders is het namelijk onmogelijk dat een volk dat zich “het volk van de God noemt,” in Diaspora wordt gevoerd. Hun Diaspora is het bewijs dat Jezus Christus hen uit Zijn Mond heeft uitgespuugd. Waarom is dat zo? Wel, in dit verband kunnen wij verwijzen naar het gedrag van het volk Israël. De Bijbel leert ons dat Israël als een soort leerschool is voor de Christenen. In Jeremia 16:12-13 lezen wij over de ongehoorzame Israël, En jullie, jullie zijn nog erger dan je voorouders. Jullie gaan maar door met te leven naar je eigen slechte hart, naar mij wordt niet geluisterd. 13 Daarom drijf ik jullie dit land uit, naar een land dat jullie niet kennen, dat ook jullie voorouders niet hebben gekend. Daar zullen jullie wel andere goden moeten dienen, dag en nacht, want ik heb geen medelijden meer met jullie”

 

En dat is precies de reden dat de Bijbel de Christenen waarschuwt met de woorden, “"Want alles wat vroeger in de Schrift is opgeschreven, is geschreven om ons iets te leren" (Romeinen 15:4). Verder lezen wij over de gebeurtenissen die Israël overkwamen, “"Die gebeurtenissen zijn een voorbeeld voor ons, een waarschuwing dat we niet naar het kwade moeten verlangen, zoals zij " (1 Korientiers 10:6)

 

Sta alstublieft stil bij de waarschuwing van de Heer,… Daarom drijf ik jullie dit land uit, naar een land dat jullie niet kennen, Dit is letterlijk in vervulling gegaan in geval van het Aramese volk! En daarom zijn wij vluchteling geworden voor andermans deuren! Schande van het ergste soort! Het was de bedoeling dat ons volk iets van datgene wat Israël overkwam zou leren om  in hun vaderlanden te blijven leven. Maar ze hebben helaas niets van geleerd, ze hebben het erger gemaakt dan Israël. Gevolg: Hun wijngaarden, huizen, landerijen, vrouwen en dochters zijn door vreemden ingepikt en toegeëigend.

 

Het enige wat zij kunnen is janken over anderen die hen zo hebben geterroriseerd, hun land van hen hebben afgepakt en hen hebben weggejaagd. Maar door hun dwaasheid en grove zonden hebben ze niet in de gaten dat ze de Here God buitengewoon hebben gekrenkt zodat Hij hen niet eens hoort, namelijk “Dan zullen zij roepen tot de Here, maar Hij zal hun niet antwoorden, en Hij zal zijn aangezicht voor hen verbergen te dien tijde, omdat zij slecht hebben gehandeld” (Micha 3:4, zie ook Jesaja... spreuken )

 

Dit betekent dus dat wanneer een Christelijke volk, in dit geval het Aramese volk, in Diaspora wordt gevoerd, dat het gewoon het gevolg is van hun grove zonden en ongehoorzaamheid. En dan moet je als hypocrieten de Islam niet bijhalen om je eigen misdaden te bedekken en goed te praten.

Dat is de les die wij kunnen trekken. Helaas blijkt nu dat ons volk niet veel ervan heeft geleerd! En daarom moeten wij het ergste vrezen!

 

5. 3. Doel Diaspora: Bekering.

 

Wanneer de Here God een volk in Diaspora voert, dan wil de Heer het volk waarschuwen om bewust te worden van z’n misdaden tegen de Here God en zich bekeren van hun slechte wegen.

Helaas is van deze bewustwording niets te merken, laat staan dat ze hun slechte levenswijze afzweren. Ze gaan van kwaad tot erger. En het bewijs vormt inderdaad het verheerlijken van deze PKK/GHB/ADO terrorist door de geestelijken en organisatie tot bijna een heilige. De heren geestelijken hebben Christus Jezus de kerk uitgezet en zijn op z’n stoel gaan zitten en denken daarmee “Christen” te zijn. Maar ze komen bedrogen uit! Immers de Heer zegt tegen een opstandig volk en dwaze geestelijkheid, “Hoe meer priesters er kwamen, des te meer misdeden zij tegen mij. Hun aanzien verander ik in schande. Zij leven van de zonde van mijn volk, naar zijn misdaden kijken ze begerig uit. Het zal de priesters vergaan als het volk: ik straf hen voor hun slechte praktijken, ik laat hen boeten voorhun wandaden “ (Hosea 4:7-9).

 

In feite is het oordeel onafwendbaar geworden door de immoraliteit van de geestelijkheid en het volk, namelijk, “Wacht maar, zondig volk! Je staat zwaar in de schuld, je bent door en door slecht, het kwaad zit je in het bloed. Je hebt de Heer verlaten, de God van Israël verworpen, de Heilige de rug toegekeerd. 5 Waarom blijven jullie je verzetten? Jullie zijn al zo geslagen” (Jesaja 1:4-5)

 

5. 4. Geen bekering: Oordeel.

 

Wanneer het volk in Diaspora hardnekkig blijft en zich niet bekeerd, dan volgt het verschrikkelijke oordeel, namelijk de totale vernietiging! En daar moeten wij zeer ernstig rekening mee houden. De toestand van het volk en de dwaze leiders heeft zo’n hoogte punt van immoraliteit bereikt dat de enkelingen die nog rechtvaardig zijn onder het volk, slechts zichzelf kunnen redden. In dit verband lezen wij, “De Heer richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, stel nu eens dat een volk de banden met mij verbreekt en zo de verkeerde weg opgaat, en ik het mijn macht zou moeten laten zien. Ik vernietig de voedselvoorraden in het land. Ik stuur hongersnood, waardoor mens en dier zullen omkomen. 14 Als de drie grote mannen Noach, Daniël en Job in zo’n land zouden wonen, dan zouden zij alleen zichzelf kunnen redden door hun rechtvaardigheid. Dat verzeker ik je, ik, God, de Heer. 15-16 Stel dat ik wilde dieren in het land laat rondzwerven die de bewoners doden. Het wordt er zo gevaarlijk dat geen mens er nog doorheen durft te trekken. Het land zou een wildernis worden. Als daar die drie grote mannen woonden, zouden ze niet eens hun eigen kinderen kunnen redden, alleen zichzelf. Dat staat vast, zo waar als ik de levende God ben. 17 Stel dat ik een leger laat oprukken tegen het land en bevel geef het te verwoesten. Mens en dier worden uitgeroeid. 18 Als daar die drie grote mannen woonden, zouden ze niet eens hun eigen kinderen kunnen redden, alleen zichzelf. Dat staat vast, zo waar als ik de levende God ben. 19 Stel dat ik het land straf met de pest. Ik koel mijn woede op hen, ik zaai dood en verderf. Mens en dier worden uitgeroeid. 20 Ook als Noach, Daniël en Job er woonden, zouden ze niet eens hun eigen kinderen kunnen redden. Ze zouden alleen zichzelf redden door hun rechtvaardigheid. Dat staat vast, zo waar als ik de levende God ben” (Ezechiel 14:12-21)

 

U kunt van verzekerd zijn, dat ons volk de banden met de Heer heeft gebroken en zijn daarmee de verkeerde weg opgegaan. Hun Diaspora is een bewijs daarvoor! Erger nog, het oordeel staat voor de deur!

 

 5. 5. Diep minachting voor de Duitse en het internationale recht.

 

Allen die deze GHB/PKK/ADO terrorist hebben verheerlijkt, hebben daarmee hun diepe minachting voor het Duitse en Internationale recht tentoon verspreid. Deze terrorist was in Duitsland gedurende 6 maanden voor terroristische activiteiten in de gevangenis beland. En om zo’n iemand neer te zetten als “martelaar”, “weldoener”, “strijder voor de eenheid” en “gelovige zoon van de kerk” is simpelweg immoreel en buitengewoon crimineel. Werkelijk waar, het is gewoon heel erg en walgelijk!

 

5. 6. Brief Patriarch Zakka.

 

Paar woorden over de condoleantie brief van patriarch. Dit is zeer ernstig en is naar ons stellige overtuiging zoveelste bewijs dat men Christus Jezus compleet aan de kant heeft gezet. Waarom? Wel, wanneer het hier om iemand zou gaan die zijn leven aan Christus had gegeven en zich had ingezet voor de verspreiding van het evangelie, en z’n hele leven een heilige leven had geleid, dan had zeer waarschijnlijk patriarch Zakka geen condoleantie brief geschreven aan de familie.

Er zijn namelijk mensen overleden die veel belangrijkere daden voor het volk hebben verricht en daar heeft patriarch Zakka geen brief aan de familie gestuurd.

Maar omdat her hier om een terrorist gaat die alles in het werk heeft gesteld om de Aramese erfgoed te vernietigen met behulp van volkeren die ons bloed hebben gedronken, heeft patriarch Zakka wel een condoleantie brief geschreven aan de familie. En dit feit alleen al is niets anders dan een bewijs van de grote afvalligheid, waarvan de Bijbel spreekt, die binnen de Syrische kerk kennelijk is voltooid.

 

Zeer waarschijnlijk is het initiatief van de brief niet van de patriarch afkomstig, maar is voorgesteld door George Saliba die geen geheim van heeft gemaakt dat hij deze terroristen volop steunt. En dan heeft patriarch gewoon geen keuze meer, hij tekent gewoon! Niettemin, hij is de laatst verantwoordelijk en dus niet vrij te pleitten!

Het waren ook Patriarch Zakka en George Saliba die bisschop J. Y. Cicek op een wrede  manier hadden aangepakt en kapotgemaakt. Zie hiervoor het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Geestelijke_Moord.htm#7_2

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Geestelijke_Moord.htm#7_3

 

6. Hij heeft zich ingezet voor de eenheid?

 

Deze terrorist werd neergezet als iemand die eenheid nastreefde en zijn leven daar voor opofferde. Eenheid? Waar praten deze terroristen toch over? Wie zijn de verdeeldheid zaaiers dan? Wie heeft verraad gepleegd en z’n gezicht en z’n geest besmeurt met de aanstootgevende valse uitvindingen van de koloniale machten in het Midden-oosten? En wie verheerlijkt deze gruwelijke leugennamen?

Deze terroristen zijn het toppunt van verdeeldheid en haat. En nu praten zij over het oplossen van een probleem die ze zelf hebben gecreëerd? En moeten deze terroristen daarom worden beloond en de hemel worden in geprezen? Zij zijn de weg van terrorisme opgegaan voor de verheelijking van de terreur naam “Assyriërs”. En nu komen aan met leugens en manipulaties alsof ze eenheid willen! Hun persoon is de oorzaak van alle ellende! Ze moeten daarom niet proberen om hun criminele activiteiten goed te praten door zaken als “eenheid” bij te halen. Een terrorist kan nooit begrijpen wat eenheid is, alleen verdeeldheid zit in hun bloed.

 

6.1. Een voorbeeld hoe antichrist aan het werk zal gaan…

 

De verheerlijking en vergoddelijking van deze terrorist door de geestelijkheid en het dwaze volk is een voorbeeld hoe straks de antichrist aan het werk zal gaan, maar dan duizendmaal zo erger. Stapsgewijs zal hij als volgt aan het werk gaan:

 

1) Eerst zal hij vriendschap sluiten met de bisschoppen en de patriarch

2) Er zal een synode worden gehouden over de antichrist waarin de patriarch en de boodschappen hem zullen verheerlijken als “vredestichter”, “weldoener” en vooral een “heilige broeder”.

3) Vervolgens zal een brief op zondag in alle kerken worden voorgelezen waarin de synode de antichrist aanbeveelt bij het volk als de “ware Jezus Christus”.

4) En dan zullen het volk, de patriarch, bisschoppen, monniken en de priesters als gehoorzame schaapjes de antichrist volgen en wel als volgt:

4. 1) Zij zullen hem zodanig verheerlijken waardoor openbaring 13:3-4 in vervulling zal gaan: “De hele aarde liep vol bewondering achter het beest aan en 4 aanbad de draak, omdat hij het beest de macht had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze en ze riepen uit: ‘Wie is de gelijke van het beest, wie kan het tegen hem opnemen?”

4. 2) Hierdoor zullen zij graag het teken van de antichrist op hun voorhoofd of rechterhand accepteren (Openbaring 13:16-17). En daarmee zullen ze allemaal hun eigen ondergang bewerkstelligen, er is geen weg meer terug, slechts de zee van vuur en zwavel (openbaring 13:8).

4. 3) En de reden van deze dwaling heeft te maken met het feit dat de dwaze geestelijken en het blinde volk weigeren de waarheid te aanvaarden. Over de consequentie van de weigering van de Waarheid van Christus lezen wij over deze valse Christenen, “ In de komst van de Wetteloze is de kracht van Satan zichtbaar: zijn verschijning zal vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon, bedrieglijke tekens en wonderen, 10 en van allerlei misdadig bedrog. Zij die verloren gaan, worden erdoor misleid, want zij hebben zich niet opengesteld voor de liefde tot de waarheid, wat hen had kunnen redden. 11 Daarom slaat God hen met verblinding, zodat zij geloof hechten aan de leugen. 12 Zo zullen allen worden veroordeeld die niet geloofd hebben in de waarheid maar gekozen hebben voor het onrecht” (2 Thessa. 2:9-12)

 

6.2. Moraal van het verhaal:

 

Jesaja 9:15-16: Dit volk had behoefte aan leiding, maar zijn leiders misleidden het en zo raakte het op dwaalwegen. Ze zijn allemaal slecht, van God vervreemd, godslasterlijk is hun taal.

 

En dit is letterlijk in vervulling gaan. Meneer de patriarch en sommige bisschoppen en organisaties hebben deze terrorist tot in de hemel verheerlijkt. En de blinde bevolking is achter hen aangegeven als gehoorzame schaapjes. En dit zal uiteindelijk tot hun ondergang leiden.

 


 

7. Citaten met betrekking tot het immorele gedrag van de geestelijke en seculiere leiders.

Opmerking 1:

 

In het geval sommige onkundige individuen beweren dat deze waarschuwingen geen betrekking hebben op de christelijke tijdperk, dienen ze het volgende voor ogen te houden, namelijk, "Want alles wat vroeger in de Schrift is opgeschreven, is geschreven om ons iets te leren" (Romeinen 15:4), "Die gebeurtenissen zijn een voorbeeld voor ons, een waarschuwing dat we niet naar het kwade moeten verlangen, zoals zij " (1 Korientiers 10:6). En , " Daardoor heeft de boodschap van de profeten voor ons nog meer gezag. U doet er goed aan daarop uw oog te richten als op een lamp die een donker vertrek verlicht, totdat het dag wordt en de morgenster opgaat in uw hart.20 Vergeet vooral dit niet: geen enkele profetie uit de Schrift kan door iemand eigenmachtig worden verklaard. 21 Een profetische boodschap is nooit ontstaan omdat mensen het wilden. Mensen die namens God spraken, werden altijd gedreven door de heilige Geest (2 Petrus 19-20)

 

Opmerking 2:

 

Mocht U bij het lezen van de onderstaande citaten omtrent de immoraliteit van de geestelijkheid en seculier leiders, veel zaken herkennen die vandaag de dag plaatsvinden, dient U het volgende in het achterhoofd te houden: Want er komt een tijd dat de mensen niet langer willen luisteren naar de gezonde leer, maar hun eigen begeerten volgen en een aantal leraren om zich heen verzamelen die zeggen wat ze graag horen. 4 Ze zullen voor de waarheid hun oren sluiten en alleen aandacht hebben voor mythen. 5 Blijf jij echter in alle omstandigheden nuchter; draag het lijden (2 Timoteus 4:3-5).

 

De gevolgen van dit citaat zijn verstrekkend, want:

1) Een slechte volk produceert slechte leiders

2) Een immorele volk produceert immorele leiders

3) Een opstandige volk produceert opstandige leiders

4) Een zedeloze volk produceert zedeloze leiders

5) Een onrechtvaardige volk produceert onrechtvaardige leiders

6) Een corrupte en verfoeilijke volk produceert corrupte en verfoeilijke leiders

 

Maar……….

1) Een eerlijke en rechtvaardige volk produceert eerlijke en rechtvaardige leiders

2) Een degelijke en waardige volk produceert degelijke en waardige leiders

3) Een rechtvaardige en zuivere volk produceert rechtvaardige en zuivere leiders

 **************************************************************************************

 

Jesaja 1:23:  Je leiders verzetten zich tegen God, ze heulen met dieven, azen op steekpenningen, jagen op geschenken. Ze doen wezen geen recht, geven weduwen geen gehoor.

 

Jesaja 3:12-15: Afpersers plukken mijn volk kaal, woekeraars houden het onder de duim. Mijn volk, je leiders misleiden je, ze brengen je op een dwaalspoor. De Heer staat op om uitspraak te doen en zijn volk recht te verschaffen. Hij klaagt de leiders van het volk aan, allen die gezag uitoefenen. ‘Jullie hebben mijn wijngaard geplunderd. Je huizen liggen volgestouwd met wat je gestolen hebt van de armen.

 

Jesaja 9:15-16: Dit volk had behoefte aan leiding, maar zijn leiders misleidden het en zo raakte het op dwaalwegen. Ze zijn allemaal slecht, van God vervreemd, godslasterlijk is hun taal.

 

Jesaja 56:9-12: De Heer zegt: ‘Roofdieren, kom, vreet, dieren in het woud! Want wie over het volk moeten waken, zijn volslagen blind, zij missen elk inzicht. Stomme waakhonden zijn het, blaffen kunnen ze niet, ze liggen liever lui te dromen. Vraatzuchtig zijn ze ook, niet te verzadigen. Dat moeten nu herders zijn! Ze tonen geen begrip, ze gaan hun eigen weg en halen wat er te halen valt. Ieder van hen zegt: Kom, ik pak de wijn, laten we ons bedrinken! Morgen gaan we door, morgen wordt het feest nog groter.’

 

Jeremia 2:8 De priesters vroegen niet: Waar is de Heer? Zij kenden mijn wet, niet mij. De leiders van het volk, zij misleidden het.

 

Jeremia 5:26-28: Want ik tref schurken aan onder mijn volk, ze liggen op de loer als vogelvangers; ze spannen een ander strikken, ze laten mensen in de val lopen. Als een mand volgestouwd met vogels, zo vol staan hun huizen met gestolen goed. Want van bedrog zijn ze rijk en machtig geworden! Ze glimmen van het vet en ze zijn meer dan slecht. Want ze storen zich niet aan het recht, ze komen niet op voor wezen, voor arme mensen springen ze niet in de bres.

 

 Jeremia 5:31 De profeten verkondigen alleen maar leugens, de priesters treden eigenmachtig op en mijn volk voelt zich daar wel bij.

 

Jeremia 8:8-10 Hoe durven jullie te zeggen: Wij zijn wijs! Wij hebben de wet van de Heer! Leugens vloeiden uit de pen van jullie schrijvers, mijn wet is vervalst! De wijze mannen staan beschaamd, verbijsterd en verslagen zijn ze. Ze hebben mijn woorden verworpen, hoe kunnen ze dan nog wijs zijn? Daarom geef ik hun vrouwen aan anderen, ook hun akkers geef ik weg, want iedereen is op eigen voordeel uit, van groot tot klein. Zelfs priesters en profeten bedriegen het volk.

 

Jeremia 8:11-12 Ze vatten hun taak al te licht op, want bij de ergste kwaal zeggen ze nog: Het gaat goed! Alles gaat goed!, terwijl het helemaal niet goed gaat. Het is gruwelijk wat ze doen, ze moesten zich schamen! Maar ze schamen zich niet in het minst, ze weten niet eens meer wat dat is. Daarom zal ik ze treffen, de een na de ander; ze zullen hun straf niet ontgaan. Dit kondig ik jullie aan.

 

Jeremia 10:20-21: Mijn tent is vernield, de lijnen zijn losgerukt, mijn kinderen zijn van mij weggegaan, niet één is er bij mij gebleven. Er is niemand die mijn tent weer opzet, niemand meer die het zeil spant. Ik heb tegen de Heer gezegd: ‘De leiders van uw volk, Heer, hebben gehandeld als dwazen. Ze hebben u niet gezocht, daarom ontbrak het hun aan inzicht. De herders, Heer, hebben de kudde uiteen gejaagd.’

 

Jeremia 23:1-3: Vervloekt is de herder die zijn schapen naar een afgrond drijft, de dieren verdwaald laat rondlopen. Daarom zegt de Heer, de God van Israël, tegen die leiders: ‘Jullie hebben mijn volk verdwaald laten rondlopen, hebben hen uit elkaar gedreven; jullie hadden geen zorg voor hen. Maar ik zal wel zorg aan jullie besteden: ik zal jullie straffen voor al je misdaden. Ik zal wat nog van mijn volk over is, terughalen uit de landen waarheen ik het had verdreven; ik breng ze terug naar hun eigen land; ze zullen veel kinderen krijgen en een groot volk worden.

 

Jeremia 23:11-12 Want de Heer zei: ‘Zelfs profeten en priesters storen zich niet meer aan mij; zelfs in mijn tempel word ik niet meer erkend. Daarom wordt de weg die zij gaan glad; in het donker glijden ze uit. Als de tijd daar is, zullen rampen hen treffen. Wees daar zeker van.

 

Hosea 4:4-10: Dit zegt de Heer: ‘Nee, klaag elkaar niet aan, roep niemand ter verantwoording. Jullie, priesters, jullie klaag ik aan! Je zult struikelen op klaarlichte dag, in de nacht komen ook de profeten ten val en jullie moeder komt om. Mijn volk komt om want het heeft geen vertrouwen in mij. Jullie gaven het vertrouwen in mij op en daarom geef ik jullie op, je zult niet langer mijn priesters zijn. Omdat je de wet van je God vergeten hebt, zal ook ik jullie kinderen vergeten. Hoe meer priesters er kwamen, des te meer misdeden zij tegen mij. Hun aanzien verander ik in schande. Zij leven van de zonde van mijn volk, naar zijn misdaden kijken ze begerig uit. Het zal de priesters vergaan als het volk: ik straf hen voor hun slechte praktijken, ik laat hen boeten voor hun wandaden. Zij zullen eten en niet verzadigd worden, met hoeren omgaan en zich niet vermeerderen. Want mij, de Heer, hebben ze verlaten om zich aan ontucht te wijden. Wijn berooft mijn volk van zijn verstand: een stuk hout vragen zij om raad, met stokken ontraadselen zij de toekomst. Ontrouw leidt hen op dwaalwegen, door ontucht rukken zij zich los van hun God.

 

Hosea 4:14: Want de priesters zelf zonderen zich af met hoeren, samen met tempelhoeren houden zij hun offermaal. Zo komt een volk zonder inzicht ten val.

 

Hosea 5:1-2: De Heer zegt: ‘Hoor, priesters,…. Jullie moesten het recht hooghouden, maar jullie lokken mijn volk in de val: een valstrik zijn jullie in Mispa, een net, gespannen op de Tabor, een diepe valkuil in Sittim. Ikzelf zal jullie allemaal straffen.

 

Hosea 6:9: De priesters zijn een roversbende, zij liggen op de loer, en moorden op de weg naar  Sichem, schandalig zijn hun praktijken!

 

Maleachi 1:6-14: De almachtige Heer zegt tegen de priesters: ‘Een zoon eert zijn vader, een knecht zijn meester. Ik ben jullie vader, maar eren jullie mij? Ik ben jullie meester, maar tonen jullie ontzag voor mij? Nee, jullie tonen minachting voor mij en dan vragen jullie nog: Waar blijkt dat uit? Jullie brengen minderwaardig voedsel naar mijn altaar. Maar jullie vragen: Waaruit blijkt dat wij u minachtend behandelen? Omdat jullie denken mijn altaar te kunnen verwaarlozen. Vinden jullie het niet kwalijk dat jullie een blind, kreupel of ziek dier als offer brengen? Geef zo’n dier eens aan je gouverneur en kijk dan of hij er tevreden mee is en je goedgezind blijft. En daarmee denk je een god gunstig te stemmen! Meen je dat die je goedgezind zal zijn als je zo handelt? Sloot iemand van jullie maar de deuren van de tempel! Dan konden jullie geen waardeloze offers meer op mijn altaar verbranden. Ik kan jullie niet uitstaan. Van jullie offers moet ik niets hebben. Alle volken op aarde, van oost tot west, vereren mij. Overal branden zij wierook ter ere van mij en brengen zij waardevolle offers. Alle volken houden mijn naam in ere. Maar jullie minachten mij; jullie beweren dat mijn altaar niet zo belangrijk is en dat je er minderwaardig voedsel kunt brengen. Zelfs dat vinden jullie nog te veel moeite. Jullie halen je neus voor mij op. Gestolen, kreupele of zieke dieren komen jullie me brengen. Denken jullie dat ik dat neem? Wie me het beste dier uit zijn kudde belooft, maar een waardeloos beest als offer brengt, is een bedrieger; hij zal door mijn vloek getroffen worden. Want ik ben een groot koning, alle volken hebben ontzag voor mij

 

Maleachi 2:1-9: Ik waarschuw jullie, priesters. Het is jullie taak mijn naam in ere te houden. Als je niet naar mij luistert, dan zal ik jullie voorrechten intrekken en ongeluk over je brengen. Ik moet mijn dreiging nu al uitvoeren, want jullie slaan mijn waarschuwing in de wind. Ik zal je kinderen treffen; ik zal het vuil van de offerdieren in je gezicht gooien en je zult naar de mestvaalt gesleept worden. Dan besef je tenminste dat ik dit gebod heb gegeven om het verbond in stand te houden tussen mij en Levi, jullie voorvader. Dat verbond betekende leven en voorspoed voor hem en zijn nakomelingen. Leven en voorspoed heb ik hun gegeven, zodat ze ontzag voor me zouden hebben. En ze hebben een heilig ontzag voor mij gehad. Wat ze de mensen leerden was betrouwbaar; niets verkeerds kwam er over hun lippen. Zij leefden met mij in vrede. Velen hielden zij af van het kwaad. Als de mensen aan priesters vragen wat ik wil, moeten die een juist antwoord geven. Zij zijn de woordvoerders van mij, de almachtige Heer. Maar jullie zijn afgeweken van de weg die ik wees. Velen zijn gestruikeld door wat jullie leerden. Het verbond met Levi hebben jullie verbroken. Daarom zorg ik dat het volk jullie veracht en op je neerkijkt. Want je houdt je niet aan de weg die ik je wijs en je praat de mensen naar de mond.’

 

Ezechiël 5:11 Zo waar ik leef, dit zeg ik, God, de Heer. Met jullie walgelijke en afschuwelijke afgodendienst heb je mijn tempel ontwijd. Daarom zal ook ik het zwaard gebruiken, ik ontzie niemand en heb met niemand medelijden

 

Ezechiël 34:1-10: De Heer richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, klaag de leiders van Israël aan. Houd hun voor wat ik, God, de Heer, te zeggen heb: Wacht maar, herders van Israël! Zijn herders er niet om voor de kudde te zorgen? Maar jullie zorgen alleen voor jezelf. Jullie drinken de melk, je gebruikt de wol voor je kleren en slacht de vetgemeste schapen. Maar naar de kudde kijken jullie niet om. Zwakke schapen laten jullie niet aansterken, zieke schapen genees je niet, gewonde verbind je niet; afgedwaalde schapen haal je niet terug, het verloren schaap ga je niet zoeken. Integendeel, hard en zonder medelijden treden jullie op. De kudde is uiteengeslagen omdat zij geen herder heeft, en zij wordt een prooi van wilde dieren. Mijn schapen dwalen rond op bergen en hoge heuvels, over het hele land raken ze verspreid en niemand kijkt naar ze om, niemand gaat ze zoeken. Luister goed, jullie herders! Dit heb ik jullie te zeggen: Zo waar als ik, de Heer, de levende God ben, zal ik mijn schapen redden. Ik verdraag het niet langer dat ze worden weggeroofd, dat ze een prooi worden van wilde dieren doordat ze geen herder hebben. Want mijn herders kijken niet naar ze om, die zorgen alleen voor zichzelf en niet voor mijn schapen. Luister daarom goed naar mij, herders! Ik, God, de Heer, ik keer mij tegen dat soort herders. Aan hen vertrouw ik mijn schapen niet langer toe. Ik ontneem ze hun taak. Ze krijgen niet langer de kans alleen maar voor zichzelf te zorgen. Ik zal mijn schapen redden, zodat ze niet langer het slachtoffer van hen zijn.’

 

Micha 3:11 Stadsbestuurders spreken recht in ruil voor geschenken, priesters leggen de wet uit om eraan te verdienen, profeten laten zich goed betalen voor hun voorspellingen, en ze beroepen zich ook nog op de Heer: ‘Hij woont toch in ons midden, ons zal niets overkomen!’

 

Amos 5:23-24 Houd op met dat gebral van je liederen, dat getokkel op je harpen wil ik niet meer horen. Zorg liever dat het recht zijn loop heeft en dat gerechtigheid een bedding vindt als een nooit opdrogende beek

 

Jesaja 55:8-9,, Dit zegt de Heer: ‘Jullie plannen zijn niet de mijne, ik ga andere wegen dan jullie. Zoals de hemel uitreikt boven de aarde, zo ook gaan mijn wegen jullie wegen te boven, zo ook overtreffen mijn plannen die van jullie.

 

Jesaja 28:15 Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen.

 

Jesaja 30:1 Dit zegt de Heer: ‘Wacht maar, opstandige kinderen! Jullie maken plannen, maar buiten mij om. Jullie sluiten verdragen, maar tegen mijn wil. Jullie stapelen zonde op zonde.

 

Jesaja 31:1 -2,, Maar jullie hebben geen oog voor de Heer, de heilige God van Israël, hem vragen jullie niet om raad. Maar juist hij is wijs. Op zijn woord komt hij niet terug, de ramp laat hij doorgaan. Hij treedt op tegen die onruststokers en tegen hun doortrapte helpers.

 

Hosea 8:4 Zij hebben koningen aangesteld, maar ik werd er niet in gekend; zij hebben leiders aangewezen, maar ik stemde er niet mee in. Zij hebben van hun zilver en goud beelden gemaakt, daarom zal dat vernietigd worden!

 

Micha 6:8 Het is u heel duidelijk gezegd wat goed is en wat de Heer van een mens verlangt. Dit alleen vraagt hij: houd u aan het recht, blijf altijd trouw en ga in alles bij uw God te rade

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid