Arameeërs van Syrië

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syrië

 

13-12-2012: Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012: rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië....??????...

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten.

 

English Version

 

Als internationale mensenrechten organisatie roepen wij al jaren ons volk op om alstublieft wakker te worden en te proberen de ware moordenaars en etnische zuiveraars te identificeren die de vernietiging en de complete uitroeiing van de Aramese, Koptische en andere Christenen van het Midden-Oosten op het oog hebben. Hiervoor gebruiken deze machten termen als “mensenrechten”, "bevrijding", “terrorisme” en “Al-Qaeada” om tot hun doel te komen.

 

Onder toeziende oog van de Amerikanen en Britten werden de Arameeërs van Irak voor grootste gedeelte het land uigejaagd, hun geestelijken vermoord, hun kerken opgeblazen en hun mannen, vrouwen, zonnen en dochters vermoord en verkracht. De ondergang van de Arameeërs in Irak werd mede mogelijk gemaakt door de volle medewerking van de afschuwelijke geestelijke Westerse koloniale en slavernij product “Assyriers” die als een nuttige (idiote) instrument werden gebruikt door hun kwaadaardige koloniale meesters en scheppers.

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Arameeers_Irak-Vervolging_Moorden_EtnischeZuivering_23_12_2010.htm

 

Dezelfde koloniale demonische machten hebben de vernietiging van de Arameeërs in Turkije bewerkstelligheid. Nu hebben ze hun pijlen gericht op de Arameeërs van Syrië en Libanon.

 

In ons artikel, “"Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen. “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen” hebben wij de ontmoeting tussen president Sarkozy en de Aramese Maronitische Patriarch Beshara Rai besproken als inleiding op wat de Christelijke Arameeërs en anderen te wachten staat.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Kopten_Demonstratie_Cairo_Afslachting_17_10_2011.htm

 

Op 26 november 2011 werd een artikel gepubliceerd op de website van “Centre for Research on Globalisation” van de hand van Mahdi Darius Nazemroaya, getiteld “Preparing the Chessboard for the "Clash of Civilizations": Divide, Conquer and Rule the "New Middle East"

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27786

 

In het artikel wordt de kwaadaardige monsterlijke plan tot in detail ontrafeld over de zogenoemde “Arabische opstanden” en het opnieuw inrichten van het Midden-Oosten en noord Afrika.

 

De heer Mahdi Darius Nazemroaya staat ook stil bij de plan van deze demonische machten om het Midden-Oosten compleet te ontdoen van de Aramese en niet Aramese Christenen of om ze ergens anders in het Midden-Oosten onder te brengen. Het begint bij de kop The Eradication of the Christian Communities of the Middle East (= Vernietiging van de Christelijke gemeenschappen van het Midden-Oosten)”

 

Wij vertalen hieronder het gedeelte dat betrekking heeft op de Christenen van het Midden-Oosten. Een angstaanjagende en afschuwelijke gedachte!

 

Vernietiging van de Christelijke gemeenschappen van het Midden-Oosten

 

Het is geen toeval dat de Egyptische Christenen werden aangevallen op dezelfde ogenblik dat referendum in zuid Sudan werd gehouden en voor de aanvang van de crisis in Libië. Nog is het toeval dat de Irakese Christenen, één van de oudste Christelijke gemeenschappen, onder dwang in ballingschap is gevoerd, en de landen van hun voorvaderen in Irak hebben achtergelaten. Samenvallend met de exodus van de Irakese Christenen, dat plaatsvond onder toeziend oog van Amerikaanse en Britse militaire macht, werden de wijken in Bagdad onder dwang van geweld en dood eskaders verdeeld in Sjiietische en Sunni enclaves. Dit alles heeft te maken met de Yinon Plan en het opnieuw inrichten van de regio dat deel uitmaakt van een bredere plan. (Voor meer informatie over Yinon Plan zie: http://members.tripod.com/alabasters_archive/zionist_plan.html)

 

In Iran hebben de Israëliërs tevergeefs geprobeerd om de Iranese Joodse gemeenschap ertoe te bewegen het land te verlaten. De Iranese Joodse bevolking is eigenlijk de tweede op na grootste in het Midden-Oosten en aantoonbaar de oudste onverstoorde gemeenschap in de wereld. De Iranese Joden beschouwen zichzelf als Iraniërs die binding met Iran als thuisland hebben, zoals Moslim en Christelijke Iraniërs, en voor hun is het concept dat ze naar Israël moeten verhuizen omdat ze Joden zijn bespottelijk.

 

In Libanon is Israël bezig geweest met het aanwakkeren van onderling spanningen zowel tussen diverse Christelijke en Moslims groepen alsmede de Druzen. Libanon is een springplank naar Syrië en het verdelen van Libanon in diverse staten wordt gezien als een middel voor de balkanisatie (= verdelen in kleine stukjes) van Syrië in diverse kleinere Arabische staten. Het doel van de Yinon Plan is om Libanon en Syrië te verdelen in verschillende staten op basis van religieuze en sektarische identiteiten voor Sunni Moslims, Sjiiet Moslims, Christenen en Druzen. Er kan ook een plan voor Christelijke exodus uit Syrië achter zitten.

 

De nieuwe leider van de Maronitsche Katholieke Syrische Kerk van Antiochië, de grootste autonome Oosterse Katholieke kerk, heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over het verwijderen van Arabische (Aramese) Christenen uit oostelijke middellandse zee landen en Midden-Oosten. Patriarch Mar Beshara Boutros Al-Rahi en vele andere Christelijke leiders in Libanon en Syrië zijn bang voor de overname van Syrië door Moslim Broederschap. Zoals in Irak, vallen nu mysterieuze groepen de Christelijke gemeenschappen in Syrië aan. De leiders van de Christelijke Oosterse Orthodox kerk, inclusief de Oosters Orthodoxe Patriarch van Jeruzalem, hebben ook publiekelijk hun ernstige zorgen geuit. Afgezien van Christelijke Arabieren (Arameeërs), worden deze zorgen ook gedeeld door de Arabische (Aramese) en Armeense gemeenschappen die voor het grote deel Christenen zijn.

 

De heer Al-Rahi was recentelijk in Parijs waar hij President Nicolas Sakozy ontmoette. Er wordt gezegd dat de Maronitische Patriarch en Sarkozy meningsverschillen hebben over Syrië, die Sarkozy aanzette om te zeggen dat het Syrische regime zal vallen. De positie van Patriarch Al-Rahi was dat Syrië met rust dient te worden gelaten en worden toegestaan om hervormingen door te voeren. De Maronitische Patriarch vertelde ook aan Sarkozy dat Israël als gevaar diende te worden beschouwd als Frankrijk op legitieme wijze Hezbollah wilde ontwapenen.

 

Vanwege zijn positie in Frankrijk, werd Al-Rahi onmiddellijk bedankt door Christelijke en Moslim religieuze leiders van de Syrisch Arabische Republiek die hem bezochten in Libanon. Hezbollah en z’n politieke medestanders, dat omvat de meeste van de christelijke parlementariërs in het Libanese Parlement, prijsden ook de Maronitische Patriarch die later een reis maakte naar zuid Libanon.

 

De heer Al-Rahi wordt nu politiek aangevallen door de Hariri-geleide Maart 14 Alliantie, vanwege zijn standpunt ten aanzien van Hezbollah en zijn weigering om de omverwerping van het Syrische regime te steunen. Een conferentie van Christelijke hoogwaardigheidsbekleders wordt gepland door Hariri om in verzet te komen tegen Patriarch Al-Rahi en het standpunt van de Maronitische Kerk. Sinds Al-Rahi zijn positie publiekelijk maakte, is de Tahrir Partij, die zowel in Libanon als in Syrië actief is, ook begonnen om hem te bekritiseren. Er wordt ook beweerd dat hoge V.S. ambtenaren hun (geplande) ontmoetingen met de Maronitische Patriarch hebben afgezegd als een teken van ongenoegen over zijn posities met betrekking tot Hezbollah en Syrië.

 

De door Hariri-geleide Maart 14 Alliantie in Libanon, dat altijd een populaire minderheid was (zelfs toen het een parlementaire meerderheid was), heeft samengewerkt hand in hand met de V.S, Israël, Saoedi Arabië, Jordanië en groepen die geweld en terrorisme gebruiken in Syrië. De Moslim Broederschap en andere zogenoemde Salafistische groepen uit Syrië coördineren en houden geheime besprekingen met Hariri en de Christelijke politieke partijen in de Maart 14 Alliantie. Dat is de reden waarom Hariri en zijn medestanders zich hebben gekeerd tegen Cardinal Al-Rahi. Het was ook Hariri en Maart 14 Alliantie die Fatah Al-Islam naar Libanon brachten en hebben nu enkele van z’n leden geholpen om naar Syrië te gaan en te vechten.

 

Er zijn onbekende sluipschutters die het hebben gemunt op de Syrische bevolking en het Syrische leger met het doel om chaos en interne gevechten te bewerkstelligen. De Christelijke gemeenschappen worden in Syrië ook in het vizier genomen door onbekende groepen. Het is zeer waarschijnlijk dat de aanvallers een coalitie zijn van V.S., Franse, Jordaanse, Israëlische, Turkse, Saudische en Kahlij (Golf) Arabische krachten die samenwerken met sommige Syriërs in Syrië.

 

Een christelijke exodus uit het Midden-Oosten wordt gepland door Washington, Tel Aviv en Brussel. Er wordt beweerd dat Sarkozy tegen de heer Al-Rahi in Parijs heeft verteld dat de Christelijke gemeenschappen van oostelijke middellandse zeelanden en het Midden-Oosten in het Europese gemeenschap kunnen worden gevestigd. Dit is geen gunstig aanbod. Het is een klap in het gezicht door dezelfde machten die doelbewust voorwaarden hebben gecreëerd om de oude Christelijke gemeenschappen van het Midden-Oosten te vernietigen. Het doel lijkt te zijn of hervestiging van de Christelijke gemeenschappen buiten de regio of hen afbakenen in enclaves. Beiden kunnen het doel zijn.

 

Dit project is bedoelt om de Arabische naties af te bakenen langs de lijnen van exclusief Moslim naties en is in overeenstemming met zowel de Yinon Plan en de geopolitieke doelstellingen van de V.S. om de Euro-Azië te controleren. Een grote oorlog kan het resultaat zijn. Arabische (Aramese)  Christenen hebben nu veel gemeenschappelijk met de zwartgekleurde Arabieren.

 

*******************************************************************

 

Enkele opmerkingen:

 

………….. Zoals in Irak, vallen nu mysterieuze groepen de Christelijke gemeenschappen in Syrië aan………….

 

Het waren inderdaad deze “mysterieuze” groepen die onder toeziende oog van de Amerikanen in Irak, de “bevrijders” van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, die de Arameeërs hebben vermoord, hun kerken opgeblazen, hun kinderen wees gemaakt en vrouwen weduwen gemaakt. Dit heeft geresulteerd dat het grootste deel van de Arameeërs van Irak (inclusief “Assyriers” en Chaldeeërs) het land heeft verlaten en is weggevlucht naar het Westen. De Amerikanen en Irakezen hebben deze misdaden toegeschreven aan Al-Qaeada, een uitvinding van het Westen om de monsterlijke misdaden van etnische zuiveringen goed te praten.

 

De afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen hebben de Amerikanen en Britten uitgenodigd om alstublieft hen te komen “bevrijden” van die wrede “dictator” Saddam Hoessein. Deze afschuwelijke demonische/geestelijke hoererij van het koloniale product “Assyriers” met hun koloniale meesters en scheppers heeft tot de ondergang van de Arameeërs van Irak geleid. http://www.iraqichristians.org/Dutch/Arameeers_Irak-Vervolging_Moorden_EtnischeZuivering_23_12_2010.htm

 

…. De Christelijke gemeenschappen worden in Syrië ook in het vizier genomen door onbekende groepen…..

 

Deze “onbekende” groepen zijn natuurlijk gecreëerd door de demonische machten die nu Syrië willen “bevrijden” zoals ze dat in Irak hebben gedaan en zullen de begane misdaden tegen het Aramese volk in hun media presenteren als “Al- Qaeada” om daarmee de exodus van de Arameeërs van Syrië te bewerkstelligen en de monsterlijke plan van Sarkozy en zijn mede-Iluminaten uit te voeren.

 

….. Een christelijke exodus uit het Midden-Oosten wordt gepland door Washington, Tel Aviv en Brussel…..

 

Laten wij hopen, bidden en vasten dat dit niet gebeurt. Maar mocht deze monsterlijke demonische plan inderdaad worden uitgevoerd, dan zal het voor ons volk beslist slecht uitpakken en zal uiteindelijke leiden tot hun complete vernietiging.

 

…. Het is een klap in het gezicht door dezelfde machten die doelbewust voorwaarden hebben gecreëerd om de oude Christelijke gemeenschappen van het Midden-Oosten te vernietigen….

 

Het waren inderdaad de verfoeilijke koloniale machten Frankrijk en Verenigde Koninkrijk die in 1552 en 1840 ravage hebben aangericht onder de Arameeërs van het Midden-Oosten waardoor hun ondergang werd bewerkstelligd. En het zijn dezelfde machten die buitengewoon onheilige plannen smeden in hun demonische laboratoria om de totale vernietiging van de Arameeërs van Mesopotamie te bewerkstelligen om vervolgens in hun media de schuld in de schoenen van de door hen zelf gecreëerde Islamitische terroristische groeperingen te schuiven. Vandaag zijn het “terroristen” en morgen worden ze door deze demonische machten als “vrijheidsstrijders” omschreven, zoals ze dat zo duidelijk in Libië hebben gedaan. Zie hiervoor:

"Our Man in Tripoli": US-NATO Sponsored Islamic Terrorists Integrate Libya's Pro-Democracy Opposition

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24096

The "Liberation" of Libya: NATO Special Forces and Al Qaeda Join Hands "Former Terrorists" Join the "Pro-democracy" Bandwagon

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26255

 

Wat kunnen de Arameeërs doen?

 

De Arameeërs van het Midden-Oosten zijn tot op de botten verdeeld geraakt als gevolg van de activiteiten van de Westerse koloniale/geestelijke machten. http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

 

Wat de Arameeërs eerst moeten doen is zich compleet ontdoen van de geestelijke koloniale erfgoed en alle contacten/verbindingen met onmiddellijke ingang met de kolonialisten verbreken. Je hebt in het Midden-Oosten, verdeeld over Iran, Irak, Syrië, Libanon, Turkije, Jordanië en Israël de volgende Aramese denominaties:

West- Aramese Syrich orthodoxen, Syrisch-Katholieken, Syrisch- Melkitisch (Grieks) Katholieken, Syrisch-Melkitisch (Grieks) orthodoxen, Syrisch- Maroniten, Oost- Aramese Nestoriaanse “ Chaldeeërs” (sinds 1552), Oost- Aramese Nestoriaanse “ Assyriërs” (sinds 19e eeuw).

 

Alle deze Aramese groepen dienen al hun geschillen, gediffundeerd op sociale, culturele en religieuze niveau gedurende honderden jaren door de koloniale machten, meteen aan de kant te zetten en zich verenging onder de Aramese vlag en Aramese identiteit. Dat is de eerste en meeste belangrijke stap die de Arameeërs moeten zetten, willen ze nog een kans van overleven hebben.

Wanneer ze verenigd zijn onder de Aramese vlag en Aramese naam, dan kunnen ze hun Islamitische buren (die ook voor groot deel Arameeërs zijn), benaderen en wakker schudden over de monsterlijke plan die de wereldwijde satanisten hebben voor het Midden-Oosten om vervolgens samen tegen deze demonische plan in opstand te komen.

 

Mochten de Arameeërs niet erin slagen zich te verenigen onder de Aramese vlag en Aramese benaming, dan moeten wij het ergste vrezen voor hun voortbestaan in het Midden-Oosten.  

 

Wat Patriarch Al-Rahi tegen Sarkozy heeft gezegd met betrekking tot de Arameeërs van het Midden-Oosten juichen wij toe en vinden het een moedige actie. Maar als Patriarch Al-Rahi de geschiedenis beetje had bestudeerd, dan had hij de kwaadaardige demonische praktijken van Frankrijk kunnen ontmaskeren om daarmee de echte vijanden van ons volk te identificeren.

Jammer genoeg worden vele geestelijke alsmede seculiere Aramese leiders van diverse denominaties in het Midden-Oosten gecontroleerd door diegene die uit zijn op hun vernietiging. En dat beloofd geen rooskleurige toekomst!

********************************************************************

 

Aanverwante artikelen:

 

 The Destabilization of Syria and the Broader Middle East War (Professor Michel Chossudovsky, 17-6-2011)

 http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25312

 A "Humanitarian War" on Syria? Military Escalation. Towards a Broader Middle East-Central Asian War?(Professor Michel Chossudovsky, 9-8-2011) http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25955

 The Pentagon's "Salvador Option": The Deployment of Death Squads in Iraq and Syria (Professor Michel Chossudovsky, 16-8-2011)

 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26043

The Al Qaeda Insurgency in Syria: Recruiting Jihadists to Wage NATO's "Humanitarian Wars" (Professor Michel Chossudovsky, 2-9-2011)

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26043

 Media Lies Used to Provide a Pretext for Another "Humanitarian War": Protest in Syria: Who Counts the Dead? (Julie Lévesque, 25-11-2011)

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27785

 Unknown Snipers and Western backed "Regime Change"A Historical Review and Analysis (Gearóid Ó Colmáin, 28-11-2011)

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27904

 SYRIA: The Orwellian "Responsibility to Protect" (R2P) used to Justify "Regime Change" and All Out War ( Mahdi Darius Nazemroaya, 30-11-2011) http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27935

 

“Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië................... ?????????...............

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Irak_Syrie_16_9_2011.htm

"Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen. “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 http://www.aramnahrin.org/Dutch/Kopten_Demonstratie_Cairo_Afslachting_17_10_2011.htm

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

28-8-2012: Syrische nationale leger doodt rebellen uit Irak, Turkije, Libië, Egypte en Tunesië

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

30-11-2012: Syrië: de kindsoldaten van het rebellenleger

 

10-12-2012: Saudi-Arabië stuurt 1.334 gevaarlijkste criminelen als jihadisten naar Syrië

 

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syrië.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syrië

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen