Arameeërs van Syrië

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syrië

 

13-12-2012: Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012: rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië....??????...

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


Aramese Katholieke Priester gedood in Syrië

Update: 27-6-2013

English Version

Het zoveelste slachtoffer van geweld in Syrië. Op zondag 23-6-2013 werd de Aramese Katholieke priester Francois Murad vermoord in het noorden van Syria in Gassanieh. Volgens Fides News Agency werd priester Murad vermoord bij een aanval door jihadisten van Jabhat al-Nusra op het klooster “Hoeder van het Heilige Land.”

 

Volgens de video op deze website getiteld "Edlib: Al-Nusra Front executes Bishop “François Murad" and two others" wordt priester Murad door Jabhat al-Nusra ritueel afgeslacht (ze spreken van "bisschop", hij was echter een priester).

 

 

“Jabhat al- Nusra” wordt officieel door de koloniale machten als een terroristische organisatie bestempeld. In praktijk krijgen ze echter in het geheim genoeg wapens van dezelfde machten om bloedbaden aan te richten en het land in chaos te storten. “Jabhat al- Nusra” is slechts een andere benaming voor dezelfde groep terroristen die gekweekt zijn in de krankzinnige laboratoria van de koloniale machten. Simpel gezegd: het zijn hun “jongens”, hun creatie. Hieronder zullen we uitleggen wat wij bedoelen, namelijk:

 

1) Paul Joseph Watson rapporteerde op 26-6-2013 in een artikel getiteld Ex-Terrorist: Al-Qaeda In Syria Being Led by CIA”: Voormalige Al- Qaeda leider Sheikh Nabil Naiim heeft een verbazingwekkende video- verklaring uitgegeven waarin hij verklaard dat de leider van Jabhat Al- Nusra, de belangrijkste gevechtseenheid in Syrië die probeert om President Bashar Al- Assad omver te werpen, een CIA instrument is……….

 

Vervolgens richt hij zijn aandacht op de Al- Nusra terroristen die vechten om Bashar Assad omver te verwerpen, hen waarschuwend, “Jullie vechten de oorlog in Syrië namens Amerika” en dat eventueel zullen ze “terroristen worden genoemd en jullie zullen worden vermoord of gevangengezet precies zoals wat ons overkwam na Afghanistan…………….”

 

Over de Al Qaeda leider Al Zawahiri lezen we: “Naiim identificeert ook de Al- Qaeda leider Ayman al-Zawahiri als een VS dubbel spion…..”… “Wat zal Zawahiri jullie geven? Scud raketten? Hij heeft niets en hij is constant op reis. Alles wat hij heeft zijn de opnames die hij elk 6 maanden uitgeeft. Maar dit echter zijn de opdrachten die hij krijgt van de Amerikanen…..”

 

Zie hier de video op Youtube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PtIMM5MVk-o

 

Datgene wat nu wordt bevestigd door Sheikh Nabil Naiim is iets wat herhaaldelijk werd verklaard door onder andere de productieve en uitstekende analist professor Michel Chossudovsky van Global Research.

 

2) Professor Chossudivsky zegt in een interview gepubliceerd op 22-6-2013: “Het beleid van geheime overheidsacties functioneert niet meer. De VS heeft nooit opgehouden om Al Qaeda te steunen. Deze terroristische organisaties werden gecreëerd door de VS geheime dienst en ondersteund door Washington. Het beleid van geheime overheidsacties wordt niet alleen onderuitgehaald door de “geheime steun” van Obama aan Al Nusra, maar ook met betrekking tot de Libische Islamitische Gevechtsgroep (LFG); verbonden met Al Qaeda, die direct werd gesteund door NATO vanaf het begin van de opstand en campagne van bombardementen op Libië in 2011… De “geheime” steun van president Obama aan Syrische Al Qaeda rebellen “opent een kruik met wormen”….. Hoe moeten wij een Amerikaanse President categoriseren die zegt gebonden te zijn om te vechten tegen Al Qaeda, terwijl tegelijkertijd Al Qaeda ondersteunt?.............”

 

3) In een uitgebreide analyse gepubliceerd op 19-6-2013 getiteld “Fighting Al Qaeda by Supporting Al Qaeda in Syria: The Obama Administration is a “State Sponsor of Terrorism” zegt professor Chossudovsky: “Bekend en gedocumenteerd is dat Al Qaeda een creatie van de CIA is die heimelijk “Islamitische Terreur Netwerk” heeft gesteund sinds het hoogtepunt van de Sovjet Afgaande oorlog…. De steun aan Al Nusrah, verbonden met Al Qaeda in Iraq (AQI), wordt niet meer in het geheim doorgesluisd als onderdeel van CIA- MI6 geheime operaties, het wordt nu ondersteund – op een semi- officiële manier – als een onderdeel van de VS buitenlandse agenda beleid. Het laatste is ook onderdeel van de diplomatieke handelswijze van de VS, geïmplementeerd in overleg met Brittannië, Canada, Duitsland en Frankrijk…….. Laten wij nu Al Nusra Front meer in detail onderzoeken, die het hoofd gevechtsmacht van rebellen in Syrië vormt. Al Nusra is verbonden met Al Qaeda. De leider van Al Nusra, Abu Moyhammad al- Golani, heeft plechtig zijn alliantie bevestigd met de Al- Qaeda leider Ayman al-Zawahiri die Osama Bin Laden verving na diens dood…………….

Al Nusrah wordt gefinancierd door Turkije, Katar, Saoedi Arabië en Israël in een nauw overleg met NATO en Pentagon……………………

 

De regering Obama heeft openlijk haar steun bevestigd aan de Syrische rebellen waarvan het grootste deel wordt doorgesluisd naar Al Nusra………………….”

 

Omdat deze terroristen niets anders dan een creatie en een bruikbaar instrument zijn in de handen van de kwaadaardige koloniale machten, om het koninkrijk van antichrist te realiseren, is het overduidelijk dat ze hen van wapens zullen voorzien (inclusief chemische wapens), training en andere noodzakelijke middelen om hun opdrachten in Syrië en elders uit te voeren.

 

New York Times van 21-6-2013 rapporteerde in een artikel getiteld “In Turnabout, Syria Rebels Get Libyan Weapons” hoe de terroristen in Syrië Libische wapens in handen krijgen via geheime routes. We lezen onder andere hoe de “bevrijders” van Libië onder leiding van hun Westerse meesters wapens naar Syrië smokkelen:

* Velen van dezelfde mensen die kolonel (Kaddafie) naar zijn graf hebben gestuurd zijn bezig om zijn voormalige wapenvoorraden naar Syrië te sturen. De stroom is een belangrijke bron van wapens….

* Bewijs verzameld in Syrië, samen met vlucht- controle data en interviews met leden van milities, smokkelaars, rebellen, analisten en functionarissen uit verschillende landen, geeft een profiel weer van een complexe en actieve multinationale poging, gefinancierd door vooral Katar, om wapens van Libië naar Syrische oppositie te transporteren…..

* Daar de Verenigde Staten en Westerse bondgenoten neigen om zware wapens te leveren aan Syrische rebellen, geven deze geheime transporten inzicht in een niet-geregistreerde toevoerkanaal dat is moeilijk om te volgen en te controleren…………….

* Op vrijdag vertelde een Syrische oppositie functionaris dat de rebellen een nieuw transport van anti-tank en ander wapens hadden gekregen ……….. De Centrale Inlichtingendienst (CIA) heeft reeds op z’n minst een ondersteunende rol gespeeld vertelde de functionaris….

 

De Amerikaanse ambassadeur Stevens die op 11-9-2012 werd vermoord door de jihadisten in Libië speelde een cruciale rol bij het op potten zetten van dit toevoerkanaal van de Libische wapentransporten naar Syrië (zie hier, hier, hier en hier)

 

Los Angeles Times van 21-6-2013 onthulde in een artikel getiteld “U.S. has secretly provided arms training to Syria rebels since 2012” dat: “CIA- Functionarissen en de VS speciale eenheden hebben in het geheim de Syrische rebellen getraind in anti-tank en antivliegtuig wapens sinds vorig jaar, maanden voordat President Obama plannen goedkeurde om te beginnen hen direct te bewapenen……

 

World Net Daily rapporteerde op 21-6-2013 in een artikel getiteld “Putin claims proof Syrian rebels used chemical weapons” dat President Putin van Rusland beweerd dat de Syrische rebellen chemische wapens hebben gebruikt die in Irak zijn gemaakt in een laboratorium.

We lezen: “Wij hebben informatie uit Irak dat een laboratorium was daar ontdekt voor de productie van chemische wapens door de oppositie. Al deze bewijzen dienen serieus te worden bestudeerd.”……..

“Bij het onthullen dat hij bewijzen heeft van het gebruiken van Sarin door de Syrische rebellen, zette Putin vraagtekens bij de geloofwaardigheid van de beschuldigingen door de VS, Groot- Brittannië en Frankrijk dat Assad regime chemische wapens had gebruik. Hij ging verder door het gebruik ervan toe te schrijven aan de “krachten gesteund door het Westen…….”

 

Putin is een voormalige KGB-agent en in tegenstelling tot Obama, Hollande en Cameron weet hij waarover hij het heeft.

 

We lezen verder in het artikel over de bron van chemische wapens:

* “Bronnen zeggen dat de chemische wapens gebruikt bij deze aanval werden geprepareerd door de voormalige Brigade Generaal Adnan al- Dulaimi van de Iraakse Militaire Industrieën en leverde aan de Baath- geallieerde terroristen van de Jabhat al-Nusra Front in Aleppo via de medewerking van Turkey….”

* “De 80 mm mortier granaten die neerkwamen in Khan al-Assal en tientallen mensen doodde waren uitgerust met het laatste product van de geheime Laboratoria van Dulaimi gestuurd aan Nusra leden om te worden getest……”

 

Professor Michel Chossudovsky schreef op 14-6-2013 in een uitgebreide analyse getiteld “The Forbidden Truth: The U.S. is Channeling Chemical Weapons to Al Qaeda in Syria, Obama is a Liar and a Terrorist. Who has Crossed the "Red Line"? Barack Obama and John Kerry are Supporting a Terrorist Organization on the State Department List” over de valsheid van koloniale machten met betrekking tot chemische wapens en Islamitische terroristen.

 

Met betrekking tot hetze over chemische wapens zegt hij:

 

* Het gefabriceerde verhaal van massavernietigingswapens naar het voorbeeld van Irak ontrafelt zich. De Westerse media beschuldigen meedogenloos in een koor de Syrische regering van een beraamde massamoord, vragen aan de “internationale gemeenschap” om te komen om het Syrische volk te redden.

* De chemische wapens voorwendsel wordt gebruikt om verdere militaire steun aan de rebellen te rechtvaardigen, ………………...

* De chemische wapens beschuldigingen zijn gefabriceerd. In een bittere ironie, bevestigd het bewijs ruimschoots dat chemische wapens niet door het Syrische leger worden gebruikt maar door de VS gesteunde Al Qaeada rebellen.

 

Over de steun aan terroristen zegt hij: Deze verslagen oppositie rebellen – voor het grootste deel bestaande uit de aan Al Qaeada geallieerde Al Nusrah – worden gesteund door Turkije, Israël, Qatar en Saoedi Arabië.

 

Over het doorsluizen van chemische wapens aan rebellen zegt hij:

* Terwijl president Obama Bashar Al Assad ervan beschuldigd, sluist de VS- NATO militaire alliantie chemische wapens naar Al Nushra, een terroristische organisatie op de zwarte lijst van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken…

* Wat zich ontrafelt is een diabolisch scenario – dat een integrale deel vormt van de VS militaire planning – namelijk een situatie waarbij de oppositie terroristen van al Nusra Front, geadviseerd door de Westerse defensie aannemers, in werkelijkheid in bezit zijn van chemische wapens.

* Obama heeft niet alleen het “Rode Lijn Overschreden”, hij steunt ook Al Qaeda………

* De verboden waarheid, die de Westerse media naliet te onthullen, is dat de VS- NATO- Israel militaire alliantie niet alleen Al Nusra Front van wapens voorziet, maar stelt ook chemische wapens beschikbaar voor hun gevolmachtigde “oppositie” rebellen krachten.

 

Geliefde Aramese en niet-Aramese lezer, dit getuigd van een buitengewoon krankzinnige, afschuwelijke en diep- demonische koloniale illuminatie plan om koste wat het kost Syrië te vernietigen. Geen enkel middel wordt geschuwd, inclusief leugen, bedrog, manipuleren, fabriceren enz.. enz...

 

Ontvoeringen, moorden en aanslagen zijn aan de orde van de dag dankzij de door het Westen gesteunde terroristen, huurlingen en doodseskaders om dood en verderf te zaaien in Syrië. U kunt daarom van verzekerd zijn dat de twee ontvoerde Aramese bisschoppen op 22-4-2013 door de zogenoemde "terroristen" zijn ontvoerde in een nauwe overleg met de Westerse koloniale machten.  

Het rond 2.0 miljoen tellende inheemse Aramese volk van Syrië bestaat uit verschillende denominaties die sinds duizenden jaren in dit gebied vertoeven. Het enige wat de Arameeërs willen is in vrede leven met andere bevolkingen en samen het land opbouwen. Helaas, hebben de koloniale machten een totale andere plan met Syrië en de Arameeërs. Syrië willen ze volledig vernietigen en de inheemse Arameeërs, ook bekendgemaakt als “Assyriërs” of Chaldeers, willen ze uit het land wegjagen en Diaspora insturen. Dat is de criminele en verwerpelijke illuminatie plan.

 

Één van de hooggeplaatste internationale illuminaten is Henry Kissenger, de voormalige Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Wanneer Kissinger spreekt, is het verstandig om te luisteren daar hij de plannen van Illuminaten openbaard.

 Jurriaan Maessen rapporteerde op 25-6-2103 in een artikel getiteld “Henry Kissinger: Balkanized Syria Best Possible Outcome” dat volgens Kissinger: “Er zijn drie mogelijke uitkomsten. Een overwinning van Assad. Een Soennie overwinning. Of een uitkomst waarin de diverse nationaliteiten met elkaar eens worden om naast elkaar te bestaan, maar in een min of meer autonome regio’s, zodat zij elkaar niet kunnen onderdrukken. Dat is de uitkomt die ik de voorkeur aangeef. Maar dat is geen populaire standpunt……”

 

Henry Kissinger spreekt over “diverse nationaliteiten in Syrië” om de Westerse bevolkingen, die zich totaal onbewust zijn van wat er zich afspeelt in Syrië, om de tuin te leiden. Er zijn in Syrië drie nationaliteiten, namelijk: Arameeërs, Koerden en Armeniërs. De Alaviten/ Sjiiten en Soenieten zijn allemaal Arameeërs die helaas door het toedoen van het kwaadaardige Frankrijk en Verenigde Koninkrijk compleet zijn ontworteld van hun Aramese oorsprong en identificeren zich met de koloniale valse naam “Arabieren.” Zie meer over deze misdaad tegen menselijkheid twee analysis:

De bron van oorlogen en tiranniek: de Pan-Arabische valsheid

 De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

Diegenen met ogen en oren begrepen vanaf het begin dat de zogenoemde “bevrijding” van Irak en Syrië niets anders was dan de vernietiging van beide landen door hen te fragmenteren. Over deze fragmentatie of balkanisatie schreven wij op 30-7-2012 een analyse getiteldBalkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

De enige dwazen die in beide gevallen werden misleid door hun Westers koloniale meesters – ze begrijpen heel goed hun psychologie – waren de onheilige koloniale anti-Aramese geestelijke slavernij product “Assyriërs”. In geval van Irak heeft hun geestelijke hoererij geleid tot de ondergang van de Arameeërs van Irak en in geval van Syrië zal hun hoererij met Moslim broederschap leiden tot de ondergang van ons volk in Syrië. Ze zijn inderdaad een handige instrument in de handen van hun koloniale scheppers en meesters. Het trieste hiervan is dat ze nooit wakker worden, ze begrijpen totaal niets ervan wat er zich om hen heen plaatsvindt en met wat voor kwade machten ze te maken hebben.

 

Om hun plan te verwezenlijken zullen deze kwaadaardige demonische machten de door hen gekweekte Islamitiche terroristen gebruiken om geestelijken te ontvoeren en te vermoorden, kerken op te blazen, mensen ritueel af te slachten, hart/lever van gedode tegenstanders op te eten enz.. enz..

 

Priester Murad is niet enige slachtoffer van de terreur door de “jongens” van de Westerse koloniale machten. We noemen nog enkele voorbeelden:

1) Op 22-4-2013 werden twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië, te weten: De West- Aramese Syrische Orthodoxe Yohanna Ibrahim en de West- Aramese Melkitisch (Grieks) orthodoxe Paulus Yazigi in Aleppo. Wij hebben geprobeerd de boosdoeners te identificeren, zie hier.

2) De West- Aramese Melkitische (Grieks) orthodoxe priester Fadi Jamil Haddad werd samen met twee andere mensen ontvoerd op 19 -10-2012. De ontvoerders vroegen om losgeld van 150 duizend euro.

Op 25-10-2012 werd het lichaam van priester Fadi Jamil Haddad gevonden ten noorden van Damascus. Jamil Haddad was priester in Qatana, omgeving Damascus. “Zijn lichaam was verschrikkelijk mishandeld en zijn ogen waren uitgehaald.”

3) Op zaterdag 9 februari 2013 werden twee priesters ontvoerd door gewapende rebbelen op de weg tussen Damascus en Aleppo. Het gaat om de Armeens Katholieke Michel Kayyal en de West- Aramese Melkitischee(Grieks) Orthodoxe Maher Mahfouz.

 

En dan hebben wij niet over het afbrokkelende gezondheidssysteem, vernietigde infrastructuur, uitbraak van ziektes en epidemieën, miljoenen ontheemden, leed, ellende en dagelijkse bloedvloeien in Syrië dat wordt veroorzaakt door de Westerse “bevrijders” van Syrië.

 

Als culturele/ mensenrechtenorganisatie stellen wij nog de Westerse koloniale demonische machten, nog de Islamitische terroristen verantwoordelijk voor het onbeschrijfelijke leed en ellende wat het Aramese volk overkomt in Syrië en Irak. Nee, wij stellen de anti-Aramese genocidale, geestelijke, haat- genererende, verdeeldheid- stimulerende, koloniale verwerpelijke product “Assyriers” verantwoordelijk voor de belabberde toestand waarmee ons volk in Irak en Syrië te maken heeft en niemand anders. Zij zijn de boosdoeners van leed en ellende. In onze analyse van 30-7-2012 schreven wij dit over hun geestelijke hoererij:..................................... En de verantwoordelijkheid voor deze bloedbaden, opblazen van kerken, verjagen van de Arameeërs, vernietigen van families en andere ellende die z'n weerga niet kent, waarmee ze te maken zullen krijgen, ligt allemaal bij de anti-Aramese geestelijke koloniale slavernij product “Assyriers” die met iedereen geestelijke hoererij plegen. Ze noemen zich “Christenen” maar hebben totaal niets met het christelijke geloof te maken (wellicht is dit een van de redenen waarom sommige "Christenen" in het Westen hen zo liefhebben). Het zich “Christenen” noemen is voor hun slechts een middel om bepaalde deuren open te krijgen die anders dicht zouden blijven.

 

Ze hebben geestelijke hoererij gepleegd met de PKK met verschrikkelijke gevolgen voor ons volk in Turkije.

Ze hebben geestelijke hoererij gepleegd met Blair en Bush en dat heeft geleid tot de ondergang van ons volk in Irak.

Ze zijn nu een onheilig huwelijk aangegaan met Moslimbroederschap en dat zal leiden tot de ondergang van ons volk in Syrië.

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

28-8-2012: Syrische nationale leger doodt rebellen uit Irak, Turkije, Libië, Egypte en Tunesië

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

30-11-2012: Syrië: de kindsoldaten van het rebellenleger

 

10-12-2012: Saudi-Arabië stuurt 1.334 gevaarlijkste criminelen als jihadisten naar Syrië

 

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syrië.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syrië

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen