Arameeërs van Syrië

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syrië

 

13-12-2012: Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012: rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië....??????...

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

English Version

 

Het koloniale demonische plan van de internationale intrige voorziet om in navolging van Irak en Libië ook de relatief stabiele Syrië in chaos en ravage te storten om zodoende een goed excuses te creëren voor de invasie om de bevolking te “beschermen”. Het doel dat de internationale machten op het oog hebben is onder andere om Syrië toe te voegen aan de nog op te richten Kalifaat Midden-Oosten en Noord-Afrika. En mensen als Assad en Mubarak zijn obstakels voor de realisatie van dit doel. Een andere belangrijke doel van de internationale intrige, aangevoerd door de Westerse koloniale machten is, om in navolging van Irak het land te ontdoen van de inheemse Aramese Christenen, de oorspronkelijke bewoners van Syrië. Hierover hebben wij al diverse artikelen gepubliceerd:

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië................... ?????????...............

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Irak_Syrie_16_9_2011.htm

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Kopten_Demonstratie_Cairo_Afslachting_17_10_2011.htm

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_Ondergang_1_12_2011.htm

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,, Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_Doodseskaders_Huurlingen_3_12_2011.htm

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_LiefdeMoslimBroederschap_ADO_13_12_2011.htm

 

Op donderdag 10 mei 2012 werd in Damascus (Syrië) twee bomaanslagen gepleegd waarbij meer dan 55 mensen werden gedood en 400 gewond geraakt.

Syrië lijkt langzamerhand te worden ontwricht en in chaos gestort om op die manier internationale interventie te rechtvaardigen om de bevolking te “helpen” zoals ze dat zo duidelijk hebben gedaan in Irak en Libië. In Irak hebben de "bevrijders" de ondergang van de inheemse Aramese natie bewerkstelligd.

 

 

Op 18 maart 2012 werd een artikel gepubliceerd op de website van de Globalresearch.ca getiteld: SYRIA OPPOSITION TARGETS CHRISTIAN COMMUNITY: Christians Expelled from Homs by "Opposition" Al Qaeda Gunmen (Voor Nederlandse vertaling, zie hieronder).

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29842

 

In het artikel lezen wij onder andere:

 

…. de Faruq Brigade…. om de meeste Christenen uit Homs weg te jagen......................

 

… stad voor bijna 90% van de Christelijke inwoners is ontdaan….

 

…. de Wahhabi “Faruq Brigade”….

 

…. huis voor huis, in de omgeving van Hamidiya en Bustan el-Diwan, hen informeerden dat ze onmiddellijk hun huizen en de stad Homs moeten verlaten….

 

…. Faruq Brigade wordt bestuurd door gewapende elementen van al-Qaeda en diverse Wahhabi groepen inclusief huurlingen uit Libië en Irak.............................

 

Als het verhaal waar is, en wij hebben geen aanleiding om eraan te twijfelen, dan betekent dit niets anders dan herhaling van de situatie van Irak waarbij de Arameeërs, onder toeziend oog van de Amerikaanse “bevrijders”, werden vermoord, hun kerken opgeblazen en het volk het land uitgejaagd. U moet U vooral niet laten misleiden door kreten als “ Al-Qaeada”, “Faruq Brigade” of “Mujahdeen”. Het zijn allemaal namen voor de doodseskaders onder leiding van de geheime diensten van de koloniale machten, onder aanvoering van de onheilige Jezus van het Westen, om het demonische plan voor de regio te realiseren.

 

In ons artikel van 3-12-2011 refereerden wij naar een analyses van de heer Ó Colmáin waarin o.a. het volgende wordt gezegd:

* Desinformatie is effectief is het verspreiden van de wortel van twijfel onder diegenen die worden verleidt door de Westerse propaganda.

* Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd.

* Sluipschutters worden gebruikt om terreur, angst en anti-regime propaganda te creëren. Ze zijn een integrale middel van de door het Westen gesponsorde regime verandering.

* Maar er is een overweldigende bewijs dat de Westerse imperialisme probeert om de Syrische staat te vernietigen.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_Doodseskaders_Huurlingen_3_12_2011.htm

 

De moorden, bomaanslagen en bloedbaden zijn, zoals in geval van Irak, vermoedelijk afkomstig van de doodseskaders van de koloniale machten of van de Islamitische groeperingen die door deze koloniale machten worden ingezet. Professor Micheal Chussodoviski schreef op 2 september 2011: “Er is ook gediscussieerd in Brussel en Ankara, zoals onze bronnen ons vermelden, om een campagne te starten om duizenden Moslim vrijwilligers uit Midden-Oosterse landen en Moslimwereld te verwerven om samen met de Syrische rebbelen te vechten. Het Turkse leger zou deze vrijwilligers onderdak bidden, hen trainen en voor hun transport naar Syrië zorgen

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_LiefdeMoslimBroederschap_ADO_13_12_2011.htm

 

En deze Moslim vrijwilligers worden in Syrië als doodseskaders ingezet onder verschillende benamingen zoals bijvoorbeeld “Faruq- Brigade”, “Al-Qaeada”, “Strijders van het recht” enz., om het land te destabiliseren, de Aramese kerken op te blazen, hen te vermoorden en het land uit te jagen. En de Westerse media zullen dan schrijven “Al-Qaeada” of “Islamitische terroristen” en daarmee is het demonische plan bewerkstelligd. In feite wordt Irak gewoon herhaald.

 

Op 26 november 2011 schreef de heer Mahdi Darius Nazemroaya over Vernietiging van de Christelijke gemeenschappen van het Midden-Oosten” het volgende:

 

* Het doel van de Yinon Plan is om Libanon en Syrië te verdelen in verschillende staten op basis van religieuze en sektarische identiteiten voor Sunni Moslims, Sjiiet Moslims, Christenen en Druzen. Er kan ook een plan voor Christelijke exodus uit Syrië achter zitten.

* Zoals in Irak, vallen nu mysterieuze groepen de Christelijke gemeenschappen in Syrië aan.

* De Moslim Broederschap en andere zogenoemde Salafistische groepen uit Syrië coördineren en houden geheime besprekingen met Hariri en de Christelijke politieke partijen in de Maart 14 Alliantie.

* Er zijn onbekende sluipschutters die het hebben gemunt op de Syrische bevolking en het Syrische leger met het doel om chaos en interne gevechten te bewerkstelligen.

* De Christelijke gemeenschappen worden in Syrië ook in het vizier genomen door onbekende groepen. Het is zeer waarschijnlijk dat de aanvallers een coalitie zijn van V.S., Franse, Jordaanse, Israëlische, Turkse, Saudische en Kahlij (Golf) Arabische krachten die samenwerken met sommige Syriërs in Syrië.

* Een christelijke exodus uit het Midden-Oosten wordt gepland door Washington, Tel Aviv en Brussel.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_Ondergang_1_12_2011.htm

 

Oproep aan alle Arameeërs…….

 

De ondergang van de Arameeërs van Irak is voor een belangrijke deel aan hen te wijten, daar zij elkaar in de haren vlogen en niet in staat zijn gebleken zich te verenigen onder een Aramese vlag en Aramese etnische identiteit. Er zijn in Irak ook andere minderheden, maar die lijden veel minder dan de Arameeërs (inclusief “Assyriers” en Chaldeeërs), omdat zij onderling goed samenwerken. Bij de Arameeërs is deze onderlinge samenwerking ver te zoeken.

 

Wij hopen dat de Arameeërs van Syrië niet dezelfde fout zullen maken als de Arameeërs van Irak en zich zullen verenigen om de toekomstige moeilijkheden het hoofd te bieden. Er zijn in Syrië de volgende Aramese denominaties, te weten:

West- Arameeërs: Syrisch Orthodoxen, Katholieken, Maronieten, Grieks Rum Orthodoxen, Grieks Rum Katholieken.

Oost- Arameeërs: Chaldeeërs, (Nestorianen) “Assyriers”.

 

Wij hopen dat de Arameeërs die de religieuze benaming “Assyriers” als etnische benaming hanteren eindelijk zich zullen realiseren dat deze ideologie een dood weg is die nergens naartoe leidt. Wij hopen dat zij eindelijk een opsomming van zullen maken van de buitengewone zure “vruchten” van de koloniale geestelijke uitvinding “Assyriers” wat geleid heeft tot vele problemen voor ons volk niet alleen in de landen van de voorvaderen, maar ook in de landen van de Diaspora. Het is te hopen dat ze zich een keer zullen realiseren dat ze op een doodlopende weg zitten en zullen besluiten om eindelijk de Aramese wortels van hun voorvaderen onder het stof en ontbloten en te gaan koesteren.

 

De enige kans van overleving voor de Arameeërs is de vereniging van alle Aramese denominaties onder één Aramese naam en vlag.

 

****************************************************************

 

Christelijke gemeenschap doelwit van de Syrische oppositie: Christenen weggejaagd uit Homs door “Oppositie” Al Qaeada gewapende mannen.

 

18 Maart 2012 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29842

 

Gewapende mannen van de Faruq Brigade zijn erin geslaagd om de meeste Christenen uit Homs weg te jagen hebben met geweld hun huizen geconfisqueerd.

 

Al-Haqiqa heeft van de kerkelijke bronnen in Homs begrepen dat de stad voor bijna 90% van de Christelijke inwoners is ontdaan. De verwachting is dat een complete “zuivering” door de gewapende mannen van de Wahhabi “Faruq Brigade” van gebouwen behorende tot Christenen een kwestie van dagen of weken zal zijn.

 

Een bron van het bureau van de Orthodoxe aartsbisschop vertelde al-Haqiqa dat de gewapende mannen van de Farug Brigade naar de Christelijke huizen gingen, huis voor huis, in de omgeving van Hamidiya en Bustan el-Diwan, hen informeerden dat ze onmiddellijk hun huizen en de stad Homs moeten verlaten. De bron onthulde dat de laatste poging om de Christenen met geweld weg te jagen gisteren plaatsvond. Het ging onder andere om Dr. Taleb Mashhour Gharibeh, professor wiskunde aan de Baath Universiteit in Homs, zijn broer en muzikant Marwan Mashhour Gharibeh (een muzikant in de groep van Sabah Fakhri), beiden wonen in de Hamidiya district, hun zus Marie Mashhour Gharibeh alsmede hun vader en zijn vrouw, onderwijzeres Maha Habou, die wonen in de district el-Wa’ar. Deze golf van verdrijvingen omvat ook een gebouw van 6 etages in Hamidiya wiens inwoners 18 families omvatten waarvan de meesten afkomstig zijn van het dorp Uyoun el-Wadi.

 

De kerkelijke bronnen zeiden dat de gewapende mannen de eigenaren van de huizen informeerden dat wanneer ze niet onmiddellijk zouden vertrokken, dan zouden ze hen vermoorden en hun foto’s naar al-Jazeera sturen met de boodschap dat de regering hen had gedood. De bron benadrukte dat diegene die waren weggejaagd “werd niet toegestaan om iets van hun bezittingen mee te nemen, zelfs geen extra kleren. Onmiddellijk na het verlaten van hun huizen, werden de gebouwen in bezit genomen door de gewapende mannen die het beschouwden als een oorlogsbuit van de Christenen”.

 

Het moet worden opgemerkt dat de Faruq Brigade wordt bestuurd door gewapende elementen van al-Qaeda en diverse Wahhabi groepen inclusief huurlingen uit Libië en Irak. Vorige maanden vernietigden ze twee kerken met raketten waarvan een in brand stak en ander zwaar werd beschadigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

28-8-2012: Syrische nationale leger doodt rebellen uit Irak, Turkije, Libië, Egypte en Tunesië

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

30-11-2012: Syrië: de kindsoldaten van het rebellenleger

 

10-12-2012: Saudi-Arabië stuurt 1.334 gevaarlijkste criminelen als jihadisten naar Syrië

 

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syrië.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syrië

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen