Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


Sluiting van het Aramese Instituut: Het zou een travestie zijn voor Syrië

English Version

 

Op 2 april 2010 verscheen een artikel in de Christian Science Moniter (zie hieronder vertaling) over het sluiten van een instituut waarin Aramees werd onderwezen, een programma gestart in 2007 aan de universiteit van Damascus.

De reden lijkt te maken te hebben met diepgeworteld haat en paranoia jegens Israël. Een krant in Syrië heeft een artikel gepubliceerd waarin wordt gezegd dat er veel overeenkomst is tussen het gebruikte Aramees letters en de huidige Hebreeuwse letters in Israël. Omdat de haat jegens Jodendom en Israël kennelijk zo groot is, was dit de aanleiding voor de door de overheid gestuurde universiteit van Damasucus om de cursus voorlopig in de ijskast te zetten. Dit is een monumentale krankzinnigheid dat boven alle voorstellingsvermogen gaat!

 

Het is zeer waarschijnlijk deze afschuwelijke blinde haat jegens Israël dat uiteindelijk niet alleen Syrië, maar ook andere Islamitische “Arabische” landen in vuur en vernietiging zal storten. En het is waarschijnlijk deze krankzinnigheid en blinde haat dat uiteindelijk ervoor zal zorgen dat de profetie van Jesaja van 17:1-3 uitgevoerd zal worden, “1 Onheil over Damascus. Spoedig is het met Damascus gedaan, dan is het geen stad meer, maar een puinhoop, een bouwval. 2 De steden zijn verlaten, ze liggen open en bloot. De kudden rusten er uit, niemand die ze stoort”

 

Historici zeggen dat Damascus de enige stad in de wereld is die gedurende z’n hele bestaan bewoond is geweest. In deze profetie van Jesaja wordt gesproken over een totale vernietiging van Damascus, waardoor niemand meer zal wonen. Er wordt gesuggereerd dat bij een oorlog tussen Israël en z’n naburige Islamitische landen (profetie Psalm 83), Damascus waarschijnlijk door een kernboom of Scalara Wapens zal volledig worden vernietigd (Onder andere Israël, Rusland, China en enkele andere landen beschikken over de Scalara wapens. De VS beschikt over de minder geavanceerde HAARP wapentuig).

 

In het artikel wordt Dr. David Taylor geciteerd. Over het sluiten van het Aramees instituut zegt Taylor “Het zou een travestie zijn voor Syrië”. Erger nog, het zou een monumentale travestie zijn!

 

Meer dan 1,5 miljoen Arameeërs in Syrië

 

Syrië is één van de weinige landen waar de Arameeërs relatief vrij zijn. Hoewel de Aramese culturele erfgoed wordt onderdrukt, op het religieuze gebied hebben de Arameeërs relatief goed in vergelijking met bijvoorbeeld de situatie van de Kopten in Egypte (zie ook onze brief aan President Bashar Assad op 6-7-2009).

 

Hafes Assad (president 1971- 2000), de vader van de huidige president van Syrië, de heer Bashar Ashad, heeft Syrië met strakke hand geleid. Fanatisme, zoals bijvoorbeeld in Egypte, heeft hij met de harde hand de kop ingedrukt. Dezelfde ideologie werd ook door Saddam in Irak toegepast om fanatisme aan te pakken. De macht van beide leiders, Saddam en Hafes, was gestoeld op de seculiere Ba’at partij, iets dat de weg vrijmaakte dat ook de Aramese Christenen hoog konden klimmen op de politieke ladder. Een voorbeeld hiervoor was bijvoorbeeld de Irakese Oost- Aramese Chaldese minister Tarreq Aziz.

 

De diverse Aramese Christelijke denominaties hebben altijd in Syrië een vrijheid van godsdienst genoten. Het bouwen en restaureren van kerken en scholen is in Syrië heel normaal in tegenstelling tot andere Islamitische landen.

 

In Syrië zijn er meer dan 1,5 miljoen Arameeërs van diverse denominaties, te weten: Syrisch Orthodoxen, Syrisch- Katholieken, Syrisch Melkitische Katholieken, Syrisch Melkitische Orthodoxen, Nestoriaanse Chaldeeërs, Nestoriaanse Assyriërs en Syrisch Maroniten. 

 

In het Westen wordt Syrië niet gewaardeerd en op een zwarte lijst van “schurken” staten gezet. Dat werd echter ook van Irak van Saddam Hussein gezegd. Het Westen zou zogenaamd “beschaving”, “democratie” en “respect voor mensenrechten” naar Irak brengen. Resultaat: bloedbaden, uranium vergiftiging, meer dan miljoen Irakezen gedood, vervormde kinderen, duizenden wezen en weduwen, miljoenen ontheemden, verscheurde gezinnen, kapotte kerken, huizen en andere gebouwen.

De overgrote meerderheid van de Irakese bevolking kijkt met afschuw en afkeuring naar de “bevrijding” en “het brengen van democratie en mensenrechten” naar Irak door het Westen. De grote steun voor de Irakese journalist die een schoen gooide naar Bush toe tijdens zijn bezoek aan Irak is eveneens een overduidelijk signaal van afkeuring. Vanzelfsprekend hebben de Aramese Christenen geen enkele interesse om ook dergelijke “democratie” en “mensenrechten” naar Syrië te brengen. Onder Saddam Hussein genoten de Aramese Christenen aanzien, respect, bezaten hoge posities in de politiek, het leger en floreerden economisch heel goed. Nadat “beschaving”, “mensenrechten” en “democratie” naar Irak werd gebracht door het Westen, is de meerderheid van het Aramese volk Irak uitgevlucht, hebben hun maatschappelijke, politieke en sociale posities verloren, zijn gedecimeerd en een gemakkelijke prooi geworden voor fanatici en ordinaire criminelen. Vanzelfsprekend heeft niemand belang bij dit soort “democratie” en “mensenrechten”.

 

***********************************************************************************************************

 

Paaszondag: Een Syrische poging om het Aramees te doen herleven, de taal van Jezus Christus.

 

http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2010/0402/Easter-Sunday-A-Syrian-bid-to-resurrect-Aramaic-the-language-of-Jesus-Christ

 

2 April, 2010

 

Op goede vrijdag en Paaszondag wordt Jezus Christus herdacht, maar de taal die hij sprak is compleet vergeten. Een controversiële nieuw instituut in Syrië probeert om het Aramees te redden.

 

Malula, Syrië

 

Terwijl miljoenen de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus deze paaszondag zullen herdenken, kunnen alleen maar handjevol mensen zijn werken bediscussiëren in de taal van zijn dagen: Aramees.

 

Bijna leven ze allemaal in drie Syrische dorpen, de laatste voorposten in een regio voor het grootste deel overwonnen door het Arabisch van de Islam. In een poging z’n vroegere erfgoed te bewaren, lanceerde Syrië series taal cursussen in 2007 om de verdwijnende invloed van 3000 jaar oude taal, dat ooit de boventoon voerde in het Midden Oosten, te versterken.

 

En zodoende was het dat een Aramees instituut zich aansloot bij een cluster van gebouwen dat kleeft aan rotsachtig ruggengraat in het dorp Malula, ongeveer 55 km ten noordwesten van Damascus. Maar het programma kwam recentelijk in moeilijkheden toen een Syrische krant suggereerde dat het gebruikte alfabet om het geschreven Aramees mee te onderwijzen een buitengewone gelijkenis vertoont met de Hebreeuwse karakters te vinden in de hedendaagse Israël.

 

Bezorgd dat het programma van een vlaggenschip erfgoed hoe dan ook geassocieerd zou worden met de naburige vijand van het land, de overheid gestuurde universiteit van Damascus, die het instituut oprichtte, handelde snel om het Aramese programma te bevriezen.

 

“Er zijn sommige mensen in de media die proberen problemen te verorozaken, “ zegt george Rekallah, een oude dorpeling uit Malula die het instituut runt. Hij hoopt dat de klassen deze zomer zullen worden hervat,

 

De oorsprong van het Aramees.

 

Sprekend vanuit zijn flat, uitkijkend op de rommelige tegen de helling staande huizen van het dorp, zegt de heer Rekallah dat hoewel de twee alfabeten wel overeenkomsten hebben, was het Aramees dat eerst de vierkante letters begon te gebruiken rond 12e eeuw voor Christus. Het Hebreeuws dat nu wordt gebruikt is Israël, zei hij, werd 700 jaar later geformuleerd na het herstel van het oude koninkrijk van de Joden in de 5e eeuw voor Christus.

“Perzen voerden het Aramees in. De Babyloniers voerden het in en ook deden de Joden dat. Het zegevierde dan als de taal van het Midden-Oosten tot 700e eeuw na Christus”

 

David Taylor, schrijver van “De Verborgen Parel: Aramese Erfgoed van de Syrisch Orthodoxe Kerk,“ voegt aan toe dat de Joden de vierkante Aramese alfabet adopteerden – dat lingua franca van het Midden-Oosten werd vanaf ongeveer 700 v. Christus- nadat ze werden weggevoerd naar Babylon in 587 v. Christus, voorheen hadden ze de Pallaeo- Hebreeuwse schrift gebruikt.

 

Het feit dat het vandaag overleefd heeft in Malula is niets anders dan een “wonder”, zegt Gene Gragg, professor van het Nabije Oosten Talen aan de Universiteit van Chicago.

 

“Het zou iets van een linguïstische tragedie zijn wanneer deze schitterende overlevende werd toegelaten om te verdwijnen,” voegde hij toe. Het zou een travestie zijn voor Syrië, zegt Dr. Taylor.

 

“Aramees is een constante herinnering van het internationale belang van Syrië in de oude wereld, toen het de bakermaat was van geleerdheid en cultuur dat had wereldwijd een diepgaande impact,” zegt hij. “Het weerspiegelt de culturele, linguïstische en religieuze diversiteit dat altijd van zulke grote belang is geweest in Syrië en is de sleutel tot z’n langtermijn succes.”

 

Een laatste overblijfsel van de taal van Jezus.

 

Moderne takken van de taal worden nog steeds wordt gesproken in het zuidoosten van Turkije, noorden van Irak en noordwesten van Iran.

Maar het dialect gesproken door z’n inwoners – zowel door de bewoners van de twee nabij gelegen, vooral Moslim dorpen- is de enige overlevende Westerse Aramees, het meest dichtbij van de moderne afkomst van de taal gesproken door Jezus en z’n discipelen.

 

Het zou in alle waarschijnlijkheid zijn gesproken door de Christelijke martelaar St. Thecla, een discipel van St. Paulus wiens tombe in Malula pelgrims van over de hele wereld aantrekt.

 

“Het is zeer bijzonder,” zegt Annyck Wustyn, een 63 jarige bezoeker uit Frankrijk. “In ons land, waar we meestal Katholiek zijn, is Aramees als een mythe. Nu weet ik dat het een realiteit is.”

 

Doordrukken met het programma

 

Niet ontmoedigd door de actie om z’n Aramese instituut te sluiten, is Rezkallah van plan om een nieuwe cursus te introduceren deze zomer, zal voor het eerste keer, een tekstboek toevoegen met Aramees naar Engels vertalingen- om effectief het instituut te openen voor de niet- Arabisch sprekende studenten voor het eerst sinds het was opgericht.

 

Volgens Rezkallah, wordt het geschil over de Hebreeuwse gelijkenis nog steeds “bediscussieerd,” maar het instituut heeft extra negen leraren getraind dit jaar vooruitlopend op de uitbereiding van het programma. Het nieuwe tekstboek echter zal de Syrisch schrift uit de tweede eeuw v. Chr gebruiken in plaats van vierkante Aramese letters.

 

Voor de mensen als Atallah Shaib, een jongeman die werkt in de restaurant van z’n vader uitkijkende over de gammelende huizen van Malula, het gevecht om de toekomst van z’n taal veilig te stellen is meer dan ooit van belang.

 

“Aramees is niet een normale taal,” zegt de heer Shaib, zijn opgerolde mouwen openbaren series van inktblauwe Aramese tatoeages op zijn voorarmen. “Het is de taal van Jezus Christus, en dat is het meest belangrijk dat wij het in leven dienen te houden”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Heb je iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

Heb je hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

Alle rechten voorbehouden: Niets uit deze publicatie mag worden gepubliceerd zonder uitdrukkelijk toestemming van Aram-Naharaim organisatie.