Aram-Naharaim en de Verenigde Naties

Bijeenkomst 24-10-2004

 

Zondag 24 Oktober 2004, werd een voorlichtingsavond georganiseerd door de Stichting Arameeërs van Aram-Naharaim in de Syrische Orthodoxe klooster St. Afrem in de Dolabani Zaal in Glane.

 

De thema van deze avond was,, Aram-Naharaim en de Verenigde Naties”. De voorzitter van Aram-Naharaim gaf een presentatie over de Verenigde Naties, de geschiedenis, de oprichting, de diverse bureaus van de VN en de structuur van de VN. De aanwezigen werden ook geīnformeerd omtrent het belang van het deelnemen aan de VN vergaderingen over mensenrechten, jezelf als volk presenteren aan de wereld, je problemen en je leed onder de aandacht van de mensheid brengen.

 Hierna wijdde de voorzitter de aanwezigen in over de diverse namen waarmee ons volk wordt geīdentificeerd en de visie van de grote Syrische geleerden omtrent de oorsprong van ons volk.

 

Vervolgens werden de aanwezigen geīnformeerd over het werk van de Westerse missionarissen in de 16e en de 19e eeuw waardoor ons volk onnoemelijk veel schade werd toegebracht door het zaaien van leed en verdeeldheid.

 

Hiernad werden de aanwezigen geīnformeerd over de activiteiten van Aram-Naharaim zowel op nationaal als internationale niveau. De deelname van Aram-Naharaim aan de jaarlijkse vergadering van de werkgroep over de inheemse volkeren in juli dit jaar in Genčve, Zwitserland en het belang daarvan voor ons volk werd toegelicht. De verklaring die tijdens de vergadering in Genčve werd voorgelezen werd toegelicht en in het Aramees voorgelezen.

 

Na de pauze werd de vergadering voortgezet en de andere activiteiten van Aram-Naharaim werden toegelicht. Activiteiten zoals international campagne tegen de vele desinformatie die wordt verspreid door hen die de mythe van de missionarissen uit alle macht in stand willen houden werden besproken en toegelicht.

 

Aan het einde werden de vragen van de aanwezigen besproken waarna de vergadering werd afgesloten.