WieZijnWij

Het Bestuur

Wat Willen Wij?

Aramese Genocide

Arameeėrs/Syriėrs

De Arameeėrs van Syriė

De Arameeėrs van Irak

Contact opnemen

Website English

 

Nieuwsbrief: Aanmelden voor de Nieuwsbrief.


Arameeėrs en Verenigde Naties Aramese mensenrechten

 

Jacob van Urhoy (Urfa, in Turkey)

Getuigenis van de geleerden van de Kerk van Antiochiė over synonymie: Syriėrs/ Arameeėrs en de leugen identiteiten uitgevonden door Westerse missionarissen.

 

Aramese Taal, Cultuur en Geschiedenis

Een 6-delige veelomvattende interview met de voorzitter van Aram-Nahrin.


 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

Hoe "Assyrische" fanatisme resulteerde in terrorisme (hier en hier)

 

World Council Arameans/ Syriac Universal Alliance (WCA/SUA)

WCA/SUA en terrorisme.

 

WCA/SUA: Grove mensenrechtenschenders, Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Stichting ABM/ ABSM en "mensenrechten"

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


De Arameeėrs van Mesopotamiė zijn het inheemse volk van Mesopotamiė die, zoals in de inleiding van het multimedia project “de Verborgen Parel” wordt gezegd; een onuitwisbare stempel hebben gedrukt op de wereldbeschaving; vooral door hun taal; het Aramees Dit oude Semitische volk, nu onderverdeeld in diverse denominaties en verspreid over het hele midden- oosten, is sinds duizenden jaren in Mesopotamiė; de bakermat van de beschaving.

 

 

 

De bakermat van de Aramese voorvaderen werd in vroegere tijden in het Aramees aangeduid als “Aramnahrin (of:Aram-Nahrin)”; dat betekent zoiets als “de Aram van de twee rivieren”. Het equivalente Hebreeuwse woord hiervoor is “Aram-Naharaim”; een benaming die men regelmatig aantreft in de Bijbel. De Grieken hebben de benaming “Aram-Naharaim” vertaald met “Mesopotamiė”; een term waar velen mee bekend zijn geworden tijdens hun opleiding.

 

Alhoewel de geschiedenis duidelijk getuigd dat wij de legitieme en gerechtigde eigenaren zijn van Aram-Naharaim; hebben wij nooit enige territoriale claims of aspiraties gehad zoals anderen dat hebben gedaan doormiddel van geweld, opstand en bloedvergieten.

 

Integendeel, in plaats daarvan hebben de vredelievende Arameeėrs van Aram-Naharaim altijd geprobeerd om te leven in vrede, liefde, respect en broederschap met andere volken in het Midden-Oosten, daarbij hen te behandelen met broederlijk respect en de wetten van de landen te respecteren wiens onderdanen wij vormden.

 

Het is echter pijnlijk om te zien dat de hedendaagse realiteit is dat ons volk wordt genegeerd, gediscrimineerd en behandeld als tweedehands mensen in hun eigen landen die nu door andere volkeren wordt bezet en gedomineerd. Als gevolg hiervan worden hun fundamentele Mensenrechten geschonden en proberen sommigen om hen uit te roeien doormiddel van etnische zuivering. Dit laat de wereldgemeenschap zien dat de Aramese levenswijze van liefde, broederschap en respect, niet wordt gedeeld door sommige landen en volkeren van het Midden-Oosten in wiens woordenboek termen als respect, broederschap en vrede ontbreken.

 

 Onze ervaring van honderden jaren van discriminatie en vervolging is dat de Aramese levenswijze van liefde en broederschap vele groepen en volkeren niet bekend zijn met de levenswijze van vreedzame samenwerking; maar eerder hun toevlucht zoeken tot de pad van intolerantie en fanatisme; de pad van het zwaard; een pad die de weg heeft geopend voor bloedbaden, haat en genociden.

 

Het was de weg van de intolerantie die ons volk bijna heeft uitgeroeid, omdat zij anders waren dan anderen; ze spraken de taal van Jezus Christus; ze waren de voortzetting van duizenden jaren van cultuur en rijke historie en ze waren de voortzetting van het oude Christendom.

 

Het was deze pad van intolerantie, die in 1914-1918 het leven van ogenveer 600.000 Arameeėrs heeft geėist wiens volk nog steeds lijdt onder deze daad.

 

 Inheemse en etnische rechten

  1. In geen enkel land van het Midden-Oosten, behalve Israel, worden de Arameeėrs officieel erkend als etnische minderheid; in sommige landen worden ze wel in beperkte mate als religieuze minderheid erkend.

  2. In geen enkel land van het Midden-Oosten worden ze erkend als oorspronkelijke bewoners van Aram-Naharaim; dat wil zeggen als: inheemse volk van Mesopotamiė.

  3. In geen enkel land van het Midden-Oosten genieten ze de minimale fundamentele mensenrechten.

  4. In geen enkel land van het Midden-Oosten worden hun culturele en sociale rechten erkend.

  5. In geen enkel land van het Midden-Oosten wordt hun bijdrage aan de wereldbeschaving onderschreven.

  6. In een land als Turkije die pretendeert democratisch te zijn en zich op het westen oriėnteert; wordt het Aramese taal officieel niet erkend en ons volk “bestaat” niet eens als etnische minderheid.

Wij leven nu in de 21ste eeuw waarbij de mensenrechten hoog op de agenda staan van de internationale gemeenschap. Het is daarom zo pijnlijk dat een volk dat zoveel heeft bijgedragen aan de wereldbeschavingen nauwelijks wordt beloond door dezelfde wereld.

Dit heeft ons ertoe gebracht om de stichting Arameeėrs van Aram-Naharaim op te richten om de aandacht van de internationale gemeenschap te vestigen op een van de oudste nog bestaande Semitische volkeren die sinds duizenden jaren in het gebied van Aram-Naharaim heeft vertoefd en een onuitwisbare culturele stempel heeft gedrukt op de wereld!

 


31-1-2024: Oorlog tegen Gaza: Krachtige boodschap van Pastor Chuck Baldwin aan Amerikaanse evangelische leiders met betrekking tot verschrikkingen die plaatsvinden in Gaza
27-10-2023: Aanval Hamas op Israėl en de gevolgen voor het Midden-Oosten en de wereld
16-1-2023: Irak: 20 Aramese families verlaten maandelijks het land

5-11-2021: Tur Abdin: Aramese klooster St. Jacob van Sarug in Tur Izlo, de spelletjes van Koerden en Turken, veroordeling van de Aramese monnik Sefer Aho Bilecen en het nepnieuws over het Aramese volk.
1-4-2021: Verarmde uranium, vergiftiging van Irak en aanklacht tegen de Verenigde Staten
12-2-2021: Vindingrijk in het kwaad, 1.2 miljoen dollar voor White Helmets en destabilisatie van Syriė
21-5-2020: Verwoesting, vernietiging, piraterij, diefstal en plundering van de Syrische en Iraakse aardolie

8-4-2020: Reguliere media en nepnieuws: oorlogen, opstanden, chaos, bloedbaden, misleiding, demonisatie, chantage, Irak, Syriė, Douma (Oost Ghouta), Idlib en de moord op Qassem Soleimani

7-11-2019: Update Arameeėrs van Irak en Syriė: wanneer een blinde een blinde leidt en als instrument van vernietiging fungeert in de handen van de illuminatiemachten.

Meer over Nimrod/ Asshur antichrist, Samiramis en toenemende occultisme onder de Arameo- "Assyriers"


20-8-2019: Brandstichtingen in Tur Abdin: Aramese Zahfaran klooster (St. Hananyo), Midın (Öğündük) en dorpen in Izlo gebergte


20-6-2019: Arameeėrs van Syriė: ongekende terreur van het troetelkindje van de koloniale Westerse machten tegen het Aramese volk
15-6-2019: “Bevrijding” van Irak en de ondergang, vervolging en marginalisatie van het Aramese volk
29-3-2019: Eindelijk komt de aap uit de mouw: Isa Gulten/ Garis, St. Gabriel klooster en verheerlijking van de koloniale anti-Aramese Westerse uitvinding “Assyrianisme.”
14-1-2019: Met goedkeuring en onder bescherming van de koloniale Westerse machten: Ongekende Terreur van de Koerdische YPG/PKK terroristen en “Assyrische” terroristen tegen het Aramese volk in Syriė
4-6-2018: Kolonialisme, "Assyrianisme, ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora
14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriėrs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan
28-10-2017: NATO/ Westerse wapens en (Aramese) bloedoffers door ISIS/ISIL terroristen in Syriė

31-7-2017: Arameeėrs van Irak: de tranen van aartsbisschop Nicodemus Daoud Sharaf, bevrijding en verwoesting van Mosul
27-3-2017 Update: Wat moet onze reactie zijn op de eeuwenoude vervolgingen, bloedbaden, confiscatie van onze eigendommen en vernietiging door Koerden en Turken?
6-2-2017: Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt een felicitatiebrief aan de VS President Donald Trump
9-12-2016: Aramese genocide en de barmhartige Hammo Sharro van Shingal/ Sinjar, Mohammad Sjeik van de stam Tayy en Sjeik Fathallah van Aynkaf.
23-9-2016: Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie sturen een brief aan de Irakese regering en vragen voor de erkenning van de Arameeėrs van Irak.
2-8-2016: Turkije, Syriė en Irak: Arameeėrs, de ondergang van een inheems volk, deel 3
20-6-2016: Terroristische aanslag op de Arameeėrs van Beth Zalin/ Kamishli na inhuldiging Aramese Genocide monument door Patriarch Afrem Karim
27-5-2016: Syriė: Grafschennis in Deir Ezzor en drie Aramese martelaren in Kamishli.....

21-4-2016: Na de Turken komen de Koerden.... Arameeėrs, Gog en Magog...
6-2-2016: Chemische aanval op Ghouta, Damascus in 2013, Arameeėrs, Koerden, Turken....
31-12-2015: Aramese bloed vloeit weer in Syriė: Terreuraanslag op de Arameeėrs van Kamishli
15-10-2015: Van Mosul tot Hassake en Al- Quaryatayn, …. De jongens van de koloniale illuminatiemachten richten ravage aan: De inheemse Arameeėrs zijn het kind van de rekening
12-5-2015: Turkije, Syriė en Irak: Arameeėrs, de ondergang van een inheems volk, Deel II
13-4-2015: Honderd jaar Ottomaanse Genocide: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie sturen een brief aan de EPP Groep van het Europese Parlement
6-3-2015: Honderd jaar Aramese Genocide: Oude en Nieuwe Genocide. ISIS/ISIL valt de Arameo- Assyrische en Chaldese dorpen langs de rivier Chabur aan in Syriė
9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie
8-1-2015: Aramese bisschop in Irak:……….. en wij niet zijn grootgebracht in een cultuur van bloed, moord en plunder door onze religie, samenleving en familie…….
18-9-2014: Een lovenswaardige en een historische mijlpaal: Israel erkent als eerste land in de wereld de Arameeėrs van Aram-Nahrin als een aparte etnische minderheid
8-8-2014: Arameeėrs, Mosul, vlakte van Nineveh, koloniale intriges, ISIS/ ISIL monster en ondergang van Irak
10-5-2014: Steeds meer Koerden erkennen hun eigen rol in de Ottomaanse genocide………
9-5-2014: Turkije, Syriė en Irak: Arameeėrs, de ondergang van een inheems volk: Deel 1
26-4-2014: Ottomaanse genocide: 99 jaar geleden, zal het erkend worden voor de honderdste verjaardag?
6-3-2014: Update: Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

6-3-2014: Update: Arameeėrs van Irak en Syriė: wanneer een blinde een blinde leidt en als instrument van vernietiging fungeert in de handen van de illuminatiemachten


3-2-2014: Arameeėrs van Irak en Syriė: wanneer een blinde een blinde leidt en als instrument van vernietiging fungeert in de handen van de illuminatiemachten


2-1-2014: De twee Aramese bisschoppen: gebruikt als chantage en onderhandelingsinstrument door kwaadaardige machten…


19-11-2013: Aramese bisschop: Wat heeft plaatsgevonden in Sadad is het meest ernstige en grootste afslachting van Christenen in Syriė in de voorbij twee en half jaar……………..De zoveelste moordpartij onder de Arameeėrs van Syriė: Wie z’n schuld is het?
30-8-2013: “Vrije Syriė” volgens het koloniale model: Ritueel afslachten, longen opeten en onreine en onbesneden honden als voer aan de honden geven! “Waarom wordt je geen Moslim? Dan wordt je zo vrijgelaten!”
25-6-2013: Aramese Katholieke Priester gedood in Syriė
3-5-3013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media, de mogelijke verantwoordelijken…en de mogelijke ontknoping......
23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syriė
27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syriė
12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul
13-12-2012: Syriė: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?
15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......
22-8-2012: Welkom op de website van de Aramese Christenen van Syriė. In navolging van Irak worden nu ook de Arameeėrs van Syriė door de Westerse koloniale machten vernietigd en de Diaspora ingejaagd.
30-7-2012: Balkanisatie van Syriė: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeėrs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?
5-7-2012 Syriė: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?
22-6-2012: … rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidden over de ware aard van de opstand in Syriė…..De aanstaande genocide van de Aramese en andere minderheden.
16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syriė etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?
25-4-2012: Het zou Jezus kwaad maken: Aram-Naharaim, de bestreden bijbelnatie: Interview met de voorzitter van Aram-Naharaim

31-1-2012: Irak: Wij hebben een “soevereine, stabiele en onafhankelijke Irak achtergelaten”


13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriėrs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeėrs van Syriė te vernietigen
9-12-2011: Genocide waarschuwing afgegeven voor Midden-Oosten
3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,, Zal de etnische zuivering van de Arameeėrs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeėrs van Syriė?
1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten
17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeėrs van Irak. “Bevrijding” van Syriė................... ?????????...............


18-8-2011: Irak en de Arameeėrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken
22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.
17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht
16-4-2011: De nieuwe voorzitter Suryoye Federatie Nederland, Nurcan Yilmaz valt Aram-Nahrin Organisatie aan en verdedigd het uitnodigen van een terroriste op nieuwjaars receptie
24-3-2011: Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van Arameeėrs en de afvallige Arameeėrs die zich “Assyriėrs” noemen.
6-1-2011: De Kopten van Egypte en de Arameeėrs van Mesopotamiė: Twee oude volkeren in het vizier van fanatisme en bloedbaden

23-12-2010: De Arameeėrs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeėrs van Irak.


22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul
11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak. Opnieuw een aanslag op de Aramese Christenen van Irak.
6-11-2010: De nieuwe voorzitter Suryoye Federatie Nederland stelt zich: loze beloftes of daadkracht? Notulen Suryoye Federatie Nederland: de nieuwe voorzitter heeft het volk onvolledig geļnformeerd.

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad.


1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeėrs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier
19-10-2010: Tentoonstelling over Tur Abdin: Het hartland van het Aramese volk
24-9-2010: Wat is het ergste? Het verbranden van de Koran of het verbranden van een Christen en het verkrachten van z’n vrouw?
20-9-2010: SUA en het toelaten van terrorisme: De Syrische Universele Alliantie (SUA) en aangesloten organisaties vieren hun nieuwjaarsreceptie met een persoon die zich bezig heeft gehouden met terrorisme.
25-8-2010: SUA en Mensenrechten: Hoe gaat zoiets in z'n werk? Notulen Syrische Universele Alliantie (SUA): Kruistochten tegen de niet aangesloten organisaties.
27-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin.
19-7-2010: Eeuwenoude Aramese kerk St. Jacob van Nisibin in Tur Abdin in Turkije is beklad met racistische anti-Aramese en antichristelijke teksten

19-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geėerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?


11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie
14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen.
24-4-2010: Sluiting van het Aramese Instituut: Het zou een travestie zijn voor Syriė
23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak.
15-3-2010: Zweden erkent de Aramese Lichamelijke genocide, maar ontkent de Aramese Geestelijke Genocide.
10-3-2010: Exodus Arameeėrs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeėrs Mosul verlaten
6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochiė veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

3-3-2010:De exodus van de Arameeėrs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten.


1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak.


27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese Christenen in Mosul te helpen


26-2-2010: De Arameeėrs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang


18-2-2010: De Arameeėrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden
23-1-2010: Arameeėrs geven het voorbeeld aan de Oromos, Baluchies, Berbers, Irakese Turkmenen, Ogadenen, andere onderdrukte naties.
16-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma.
6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak en Sjiieten vallen de Aramese Kerk van St. Smuni binnen.
24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeėrs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeėr gedood.
1-12-2009: Aramese Organisatie sturen een brief aan de nieuw gekozen president van de Europese Unie
11-11-2009: Premier van Turkije: Een Moslim kan nooit genocide plegen
26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad.
5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.
1-9-2009 Arameeėrs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok
28-8-2009 Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van Waarheid? Groot- Israėl en de etnische zuivering van de Arameeėrs van Mosul en omgeving in Irak
24-8-2009; Patriarch Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeėrs- Syriėrs- Assyriėrs".
17-8-2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syriė en Turkije
14-7-2009: De Speciale VN vertegenwoordiger voor Irak, de Nederlander Ad Melkert, wil extra bescherming voor de Aramese Christenen in Irak.
13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen
6-7-2009: Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt brief aan de president van Syriė, Dr. Bashar al- Assad over de situatie van het Aramese inheemse volk
20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid.
11-5-2009: Vragen in het Europese Parlement over het Aramese klooster in Turkije.
4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak........
25-4-2009Aramese Democratische Organisatie en de algemene verkiezingen in Libanon: Interview met Roni Doumit

17-4-2009: Arameeėrs in de Media en de kampen van de Westerse missionarissen: Desinformatie, culturele genocide en kolonialisme


17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeėrs, de Koerden, de Armeniėrs, Pan – Arabisme en Islamisme.


23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeėrs en de Oriėntaalse christendom.


21-2-2009: Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest.


30-1-2009: Arameeėrs en Aramese Genocide: Aramese organisaties praten met de heer Harry van Bommel van de Socialistische Partij over de situatie in Turkije.


28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriėrs” te promoten?


3-1-2009: Een belangrijke Koerdische Leider in Turkije biedt excuses aan voor het aandeel van de Koerden in de Aramese Genocide van 1915.


19-12-2008: Pseudo – Assyriėrs, Pseudo Chaldeeėrs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.


18-12-2008: Syriėrs, “Assyriėrs” en “Chaldeeėrs” zijn allemaal Arameeėrs


4-12-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten.


15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door.


5-11-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen.


29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen.


24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?


13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul.


11-10-2008: Aram-Naharaim neemt deel aan de eerste vergadering van de nieuw opgerichte Verenigde Naties Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren.


26-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie


17-9-2008: Vervolgde Arameeers, een Pseudo – natie van “Assyriėrs”, "Koerdische" (PKK) Terroristen, en de Antichrist.


3-9-2008: Weer twee Arameeėrs gedood in Irak.


26-8-2008: De primitieve, achterhaalde, doch zeer gevaarlijke ADO ideologie ontmaskert: Jezus Christus de Assyriėr?


14-7-2008: Complete vertaling van de PKK krant Berxwedan: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeėrs die zich "Assyriėrs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie


9-6-2008: Assyriė en Syriė: Synoniemen? Het rechtvaardigen van een leugenidentiteit op een fundament van zand.


10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak. Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie.


2-5-2008: De haatdragende en kwaadaardige (geestelijke) terreur campagne van het Evangelische Omroep tegen de Aramese Christelijke natie gaat onverminderd door…: De genadeloze Jezus van het Westen gebruikt de afvallige Arameeėrs die zich “Assyriėrs” noemen om het vervolgde, verminkte en vernederde Aramese volk nog meer te tergen en te terroriseren.


25-4-2008: Aramese organisatie vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie.


9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak! Zal het bloed van Mgr. Paulus Faraj Raho, priester Yusuf Adel Abudi, priester Ragied Aziz Ganie en priester Paulus Iskander tot verbroedering leiden tussen de diverse Aramese denominaties in Irak?


7-4-2008: Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi


5-4-2008: Weer een Aramese geestelijke vermoord in Irak. Dit maal: West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad


16-3-2008: Mgr. Paulus Faraj Raho: Een Groot Geestelijke Leider en een Waardige Herder onder Leiding van Jezus Christus.


16-3-2008: Nederlandse Politieke Partijen stellen vragen aan minister van Buitenlandse Zaken over de dood van de Oost- Aramese Chaldese bisschop Paulus Faraj Raho


15-3-2008: Mgr. Paulus Faraj Raho over over de oorlog in Irak en hoe de Christenen mee moeten omgaan.


14-3-2008: Begrafenis van Mgr. Paulus Faraj Raho in de St. Addai kerk in Karemlesh


13-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop Mgr. Paulus Faraj Raho vermoord


1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord


23-2-2008 Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak


4-2-2008: Oproep van de Aramese Democratische Organisatie (ArDO) aan de Arameeėrs wereldwijd


2-2-2008:  De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht. Het ware gezicht van hypocriete, haatdragende en kwaadaardige racisten ontmaskerd


7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak


3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie


28-11-2007: Aramese monnik ontvoerd in Tur Abdin (Turkije)


13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriėrs’ en ‘Chaldeeėrs’ voor de grote historische natie van de Arameeėrs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.


23-10-2007: Eindelijk wakker geworden: na 30 jaar lang aanhoren, verspreiden, verheerlijken en verdedigen van de leugens, verdraaiingen, vervalsingen en manipulaties van de immorele Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product “Assyriėrs”.


15-10-2007: Red het Aramese Christendom in Irak! Brief aan President Talabani, Premier Maliki.


9-10-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak.


28-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeėrs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk.


25-9-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown


16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeėrs in Irak.


8-8-2007: Geen vrede in Irak zonder de Arameeėrs


12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph


4-7-2007: Interview met de voorzitter van Aram Nahrin (Deel 6, slot): Aramese – Armeense afslachtingen uit de Ottomaanse Tijd: een Koerdische verantwoordelijkheid.


3-7-2007: Interview met de voorzitter van Aram Nahrin (Deel 5): De uitroeiing van de Aramese Natie: Het Resultaat van de Anglo- Franse Plan


2-7-2007: Interview met de voorzitter van Aram Nahrin (Deel 4): Noem de Luisterrijke Aramese Natie niet bij de foute benaming ‘Assyriėrs'


29-6-2007: De racistische Duitse bedrijf Parsimony en de terroristische "Assyriers" starten een haat campagne tegen de Eerwaardige Professor Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis en de Aramese natie.


28-6-2007: Interview met de voorzitter Aram Nahrin (Deel 3): Gabriel Sengo opent de poort van het Aramese gedachtegoed, Cultuur en Wijsheid.


27-6-2007: Interview met de voorzitter Aram Nahrin (Deel 2): Het Aramees: Het Duizend jaar lange Traject van de Wereld taal


26-6-2007: Interview met de voorzitter Aram Nahrin (Deel 1): Aram Nahrin: de Arameeėrs, de Bijbel, Christendom en het Westen


10-6-2007: Oost- Aramese Chaldese priester Hani Abdel Ahad samen met vijf jongeren ontvoerd


5-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Ganie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul (Irak) door de Moslim extremisten.


18-4-2007: Drie Christenen vermoord in Turkey (Malatya)


25-1-2007: Arameeėrs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld: Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriėrs” toegevoegd aan de terroristen lijst.


27-12-2006 De aartsbisschop van Canterbury en de situatie van de Aramesne Christenen in het Midden-Oosten in het algemeen en in het bijzonder in Irak.


16-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie


6-12-2006: Rapport Irak Studiegroep: Arameeėrs worden uitgesloten


26-11-2006: De West- Arameeėr Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak


12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) wordt onthoofd


10-10-2006: Campagne door Evangelische Omroep en NCRV ("christelijke" omroepen) tegen het Aramese volk: Vervorming identiteit


23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury


5-9-2006: Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeėrs en de VN….


23-8-2006: Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de werkgroep over inheemse volkeren (31/7- 4/8/2006)


29-6-2006: Verheerlijking en promotie van de geestelijke genocide op de Arameeėrs van Mesopotamiė door de Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur


 

28-5-2006: Geestelijke (broeder) moord op Mgr. J. Y. Cicek: Hoor, Lees en Huiver.


24-2-2006 De ,,Europese honden” en de toetreding van Turkije tot de EU


24-1-2006 Aramese Geestelijke Genocide: De Machtige Jezus van het Westen


14-1-2006 Help zuster Hatune en de Arameeers uit Kaynak (Urfa) in India


26-12-2005: Dagblad Trouw (Emiel Hakkenes) en Twentsche Courant Tubantia ( Lusien Baard): Misbruikt door de fanatieke GHB ,,Assyrische” terroristen of verblind door hun ,,honger” naar sappige verhalen?


22-12-2005: Journalist van het dagblad trouw geniet met volle teugen van het verspreiden van walgelijke verhalen over Mgr. Cicek


19-12-2005: Protest tegen de lasterlijke en walgelijke artikel verschenen in het dagblad Tubantia Twentsche/Courant van 10-12-2005


16-12-2005: Een fanatieke GHB terrorist verspreid laster over Mgr. J.Y. Cicek- Dagblad Tubantia Twentsche Courant


17-11-2005: De link tussen PKK en ADO (Assyrische Demoktratische Orgnaisatie)


7-11-2005: Aram-Naharaim in aktie voor de Arameeers in Irak


4-11-2005: Brief van aanbeveling door Mgr. Julius Yeshu Cicek over Aram-Naharaim


12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?


Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)


6-6-2005: Aanslag op een Aramese priester in Tur Abdin.


16-3-2005: Oost- Aramese ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood.


17-1-2005 West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd.


4-12-2004: Het lijden van het Aramese volk van Irak onder terreur


26-11-2004: Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis: De Arameeėrs van het Midden-Oosten zijn geen Arabieren


16-11-2004: De Christenen van Irak: Wie zijn deze Christenen?


24-10-2004: Voorlichtingsavond "Aram-Naharaim en Verenigde Naties"


 

 

 

 

Geestelijke broeder moord op Mgr. J.Y. Cicek

Biografie van Mgr. J.Y. Cicek

Begrafenis Mgr. J.Y. Cicek op 5-11-2005

De liefde van Mgr. J.Y. Cicek voor de Aram-Naharaim organisatie

 


 

Brieven aan overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 

Diversen

 

 

De moedige Kevin Annet: Het ontmaskeren van de gruwelijke praktijken in Canada.

 

UNREPENTANT: KEVIN ANNETT AND CANADA'S (NATIVE PEOPLES) GENOCIDE: 1 of 1 FULL

 

Arameeėrs in de Media en de kampen van de Westerse missionarissen: Desinformatie, culturele genocide en kolonialisme

 


Aramese oorsprong van het Nieuwe Testament

 

The Aramaic origin of the Fourth Gospel (Rev. C.F. (Charles Fox) Burney 1868-1925)

Jesus Spoke Aramaic

The Aramaic Language and the Study of the New Testament (Joseph A. Fitzmyer, 1980)

Was the New Testament Really Written in Greek?

Aramaic New Testament

The Aramaic Scriptures

http://aramaicnt.com/

Proofs of Peshitta Primacy (Rev. Glenn David Bauscher, 2005)

Did the Jews of Israel 2000 Years Ago, Speak Greek or Aramaic?

Letter Distributions to Determine Primacy

Boeken

The Aramaic New Testament

 


 

Arameeėrs versus Arabieren: het gevecht tussen Civilisatie en barbarisme binnen Islam

 

Islam: de Culturele Aramisatie van de Arabieren

 

Copyright ©, 2004-2018 . Alle Rechten Voorbehouden