Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


Liegen, bedriegen, vervalsen, verraad, fraude en manipuleren.

 

Brief van bisshop Gewargis Sliwa van de Assyrische kerk van het Oosten aan de vertegenwoordiger van de VN in Irak, de heer Lakhadar Brahimi

 

"Assyrische" oplichters bij de VN.

 

Bisschop Gewargis Sliwa van de Oost-Aramese "Assyrische" Nestoriaanse kerk van het Oosten.

 

In de brief vertelt deze bisschop grote onwaarheden met betrekking tot de geschiedenis van ons volk. Hij vervalst de geschiedenis van de kerk op een manier dat het verwerpelijk en immoreel genoemd kan worden.

 

Het is bekend dat de afvallige Arameeërs die zich Assyriërs noemen alles in het werk stellen om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen. Ze grijpen elk mogelijkheid om tot hun doel te komen. Daarbij is alles toegestaan, namelijk: liegen, bedriegen, vervalsen, manipuleren en frauderen.

 

Op televisie spreken zij van “eenheid”, “samenwerking” en “broederschap”. Buiten de zicht van de kamera, gedragen ze zich kompleet anders. Zowel geestelijken als leken maken zich schuldig aan deze onheilige en immorele gedrag. Hieronder treft U aan een brief van bisschop Gewargis Sliwa van de Assyrische Kerk van het oosten aan de VN vertegenwoordiger in Irak in 2004, de heer Lakhdar Brahimi.

 

Terwijl andere Aramese geestelijken zaten te slapen, heeft de heer Sliwa de “Assyrische” benaming in de grondwet van Irak vastgelegd gekregen.

 

Om de “Assyrische” leugens en manipulaties nog meer te verduidelijken, treft U aan het einde een telegram uit 1924 gevonden in de archieven van de Verenigde Naties waarin gewaarschuwd wordt voor leugens en bedriegerij van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen.


 

Brief van Gewargis Sliwa

De heer Lakhdar Brahimi

 

Speciale VN vertegenwoordiger voor Irak

 

Bagdad, 9 mei 2004

 

Ik ben Gewargis Sliwa, aartsbisschop van de Kerk van het Oosten en de vertegenwoordiger van ons Patriarch, Zijne Heiligheid Mar Dinkha IV in Irak.

 

Zoals boven vermeld, is de naam van ons kerk “De Kerk van het Oosten” en het wordt ook genoemd Assyrische Kerk van het Oosten, daar de meerderheid van haar leden in de laatste periode van haar lange geschiedenis, Assyriërs zijn.

 

Vanuit historische standpunt bekeken en voordat de schisma’s plaatsvonden vanwege sommige theologische theorieën of wat ook het mag zijn, gedurende verschillende perioden van haar lange geschiedenis, was the benaming “Kerk van het Oosten” de enige naam voor deze Apostolische kerk die werd gesticht in de tweede helft van de eerste eeuw door de Apostelen St. Thomas en Addai “thaddeus” en Mari die de liturgie schreef in het Aramees, de taal gesproken door onze redder Jezus Christus in de gezegende stad Edessa “Urhai” dat wordt als eerste stad beschouwd die officieel het Christendom heeft aanvaard. Zelfs vandaag gebruiken wij nog steeds dezelfde liturgie in onze kerkdiensten.

 

Vanwege deze schisma’s en verdeeldheid onder de leden van deze kerk die zichzelf als Assyriërs beschouwden, verschenen er andere twee namen, “Syriers” (voor Syrisch Orthodoxen waarvan sommigen zich aansloten bij de Rooms Katholieken en werden genoemd “Syrisch Katholieken”) en Chaldeeërs voor diegenen die in de 16e eeuw zich aansloten bij de Rooms Katholieken.

 

Laat mij U een simpel en duidelijk voorbeeld geven over hetgeen ik wil verduidelijken over zekere belangrijke punten. We zouden drie leden van één familie kunnen aantreffen die leven in één van de Christelijke dorpen in de omgeving van de ruines van Nineve (vandaag Mosul), die de hoofdstad was van het grote Assyrische Rijk. Geen één van hen was gemigreerd vanuit een veraf gelegen of een buiten plaats. Ze hebben allemaal de historische wortels van de Assyrische oorsprong, maar omdat ieder van hen aanhanger of lid werd van één van de drie genoemde kerken, noemt eentje zichzelf nog steeds “Assyriër”, de andere “Syriër” en de derde “Chaldeeër”

 

Dus de benamingen Assyriërs voor de leden van de Kerk van het Oosten, Syriërs voor de beide leden van de Syrisch Orthodoxe kerk en Syrisch Katholieke Kerk, en Chaldeeërs voor de leden van de Chaldese Kerk, zijn drie verschillende namen die staan voor het volk dat behoort tot één Assyrische oorsprong die een belangrijke rol speelde in de oude geschiedenis van Irak. Om deze reden zijn wij trots op om Irakese christelijke burgers te zijn en wij zijn trots op om Assyriërs te zijn en zien tegemoet dat onze nationale en mensenrechten worden bevestigd onder deze niet-religieuze benaming in de uiteindelijke Irakese grondwet naast onze broeder burgers, de Arabieren, de Koerden en de Turkmenen.

 

Deze eis werd laatst genoemd door de begroetingsbrief van ons patriarch gedateerd 1 april 2004, naar aanleiding van de Assyrische Nieuw Jaar 6754 waarin hij zegt, “Wij vragen al ons politieke en sociale partijen en organisaties om zich te verbinden aan één Assyrische nationale orgaan en om samen te werken om de Assyrische nationale mensenrechten te verkrijgen in het Midden Oosten zoals alle andere naties.”

 

Ten slotte, willen wij als Christenen samen met alle andere kerken vasthouden aan ons historische, respectabele en vredevolle relatie met Moslems en andere religieuze gemeenschappen binnen de nieuwe Irakese regering die spoedig gekozen zal worden door alle Irakese burgers in deze gezegende Bakermaat van de Beschaving, het Land tussen de twee rivieren, onze geliefde Irak.

 

Met ons vriendelijkst groeten,

Aartsbisschop Gewargis Silwa

De Patriarchale vertegenwoordiger

van de Kerk van het Oosten in Irak.

 

Originele Engelse brief van bisschop Gewargis Sliwa in 2004 aan de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Irak.


“Assyrische” oplichters bij de Verenigde Naties.

 

Een telegram gevonden in de archieven van de Verenigde Naties uit 1924 waarin gewaarschuwd wordt over de leugens en misleidingen van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen.

 

 

We lezen in de telegram: Assyro Chaldean delegation having left Geneva two crooks Zacharia Isaac & simon Nicholos are forging documents to deceive foreign diplomats- prince Cambar villa Louis

 

Leon Mazargues Marseille

 

Vertaling: De Assyro Chaldese delegatie heeft twee oplichters in Geneva achtergelaten, Zacharia Isaac & Simon Nicholos vervalsen documenten om de buitenlandse diplomaten te misleiden.

 

Leon Mazargues Marseille

 

Liegen, bedriegen, manipuleren en vervalsen is altijd de handelsmerk geweest van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen. Zowel geestelijken als leken maken zich hieraan schuldig.

 

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

Alle rechten voorbehouden: Niets uit deze publicatie mag worden gepubliceerd zonder uitdrukkelijk toestemming van Aram-Naharaim organisatie.