Aram-Naharaim neemt deel aan de eerste vergadering van de nieuw opgerichte VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren.

 

English Version

 

 

Op woensdag 1 oktober tot en met vrijdag 3 oktober 2008 heeft de ArameeŽrs van Aram-Naharaim Organisatie deelgenomen aan de eerste vergadering van de Nieuw Opgerichte VN Expert Mechanisme Over de Rechten van de Inheemse Volkeren.

De Expert Mechanisme rapporteert aan de VN Mensenrechten Raad.

 

 

De Expert Mechanisme is de opvolger van de Werkgroep over de Inheemse Volkeren. De werkgroep over de Inheemse Volkeren was opgericht in 1982 en heeft geduurd tot 2006. In 2006 was de laatste vergadering van de Werkgroep Inheemse Volkeren waarin Aram-Naharaim drie verklaringen had afgelegd.

 

Het resultaat van 26 jaar werkgroep Inheemse volkeren heeft geleid tot:

 

1. De stem van de Inheemse Volkeren binnen het VN systeem kreeg meer bekendheid en daardoor werd ook meer gehoord.

2. De Inheemse volkeren wereldwijd konden zich tijdens de jaarlijkse vergadering uitspreken over uiteenlopende zaken met betrekking tot hun situatie in het grote raamwerk van de VN mensenrechten; iets wat behoorlijk gebruik van werd gemaakt.

3. In 2007 werd een mijlpaal bereikt door de Inheemse Volkeren, namelijk de aanvaarding door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 17 september 2007 van de ďVerklaring van de Verenigde Naties Over de Rechten van de Inheemse VolkerenĒ, onder de resolutie nummer: 61/295 (Zie hier de Online Document: http://www.un-documents.net/a61r295.htm)

4. De aangenomen VN Verklaring zal dienen als een toetsdocument met betrekking tot de rechten van de inheemse volkeren, waaronder de ArameeŽrs van Aram-Naharaim.

 

De ArameeŽrs van Aram-Naharaim Organisatie was sinds haar oprichting in 2004 betrokken bij de VN vergaderingen van het Werkgroep Inheemse Volkeren en heeft diverse verklaringen afgelegd. Dankzij het werk van Aram-Naharaim, zowel in VN verband als daarbuiten, is er veel bekendheid gegeven aan de Aramese kwestie.

 

Tussen 2006 en 2008 werd er druk onderhandeld en overleg gepleegd over de te oprichten opvolger van de Werkgroep Inheemse Volkeren. Eindelijk werd in een Resolutie door de Mensenrechten Raad op 14 december 2007 besloten om de opvolger van de Werkgroep Over Inheemse Volkeren op te richten en deze werd genoemd: De Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. In de resolutie 6/36 van de VN Mensenrechten Raad wordt het doel en de taak van de Expert Mechanisme uitgelegd.

 

 

De Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren is meer een studie /advies groep met betrekking tot de brede scala van de rechten van de Inheemse Volkeren zoals vastgelegd in de recentelijk aangenomen "Verklaring van de Verenigde Naties Over de Rechten van de Inheemse Volkeren" . De ArameeŽrs van Aram-Naharaim Organisatie heeft in het verleden bewezen over degelijke expertise te beschikken in relatie tot de inheemse vraagstukken, met name gefocusseerd op de situatie van de ArameeŽrs van Aram-Naharaim. Verder heeft Aram-Naharaim laten zien een volwaardige partner te zijn in de internationale arena als het gaat om de vraagstukken met betrekking tot de Aramese Natie.

 

Alle leden bestaan uit inheemse volkeren.

 

Het bestuur van de Werkgroep over inheemse volkeren was samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende continenten van de wereld. De leden van de Expert Mechanisme Over de Rechten van de Inheemse Volkeren, daarentegen, zijn allemaal zelf inheems en bestaan uit vijf Experten die zijn aangewezen door de Voorzitter van de VN Mensenrechten Raad voor een periode van 2008-2010, namelijk:

 

Mevrouw. Catherine Odimba Kombe (Congo)

Mevrouw. Jannie Lasimbang ( Malaysia)

De heer. John Bernhard Henriksen ( Noowegen)

De heer. Josť Carlos Morales Morales (Costa Rica)

De heer. Josť Mencio Molintas ( Philippines)

 

De eerste vergadering duurde drie dagen. Volgend jaar en de jaren daarop zal de vergadering van de Expert Mechanisme Over Inheemse Volkeren vijf dagen duren. Bij de eerste vergadering van deze belangrijke VN platform voor Inheemse Volkeren was ook de Aram-Naharaim Organisatie uitgenodigd. Onze organisatie begroet de Expert Mechanisme en zal in de komende ideeŽn/suggesties voorleggen met betrekking tot de situatie van de inheemse volkeren in het algemeen, en van de ArameeŽrs van Aram-Naharaim in het bijzonder.