Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

28-5-2006: Geestelijke (broeder) moord op Mgr. J. Y. Cicek: Hoor, Lees en Huiver

 

============

 

Opmerking: SUA (Syrisch Universele Alliantie) is veranderd in WCA (World Council Arameans)

 

2-8-2016: Discriminatie, haatzaaiing en uitsluiting door Worldcouncil of Arameans (WCA)/ Syriac Universal Alliance (SUA), bestuursleden stichting Aramese Beweging voor "Mensenrechten"

 (ABM) en Suryoye [Aramese] Federatie Nederland (SAFN)

 

16-4-2011: De nieuwe voorzitter Suryoye Federatie Nederland, Nurcan Yilmaz valt Aram-Nahrin Organisatie aan en verdedigd het uitnodigen van een terroriste op nieuwjaars receptie

 

6-11-2010: De nieuwe voorzitter Suryoye Federatie Nederland stelt zich voor: loze beloftes of daadkracht? Notulen Suryoye Federatie Nederland: de nieuwe voorzitter heeft het volk onvolledig geïnformeerd

 

20-9-2010: SUA en het toelaten van terrorisme: De Syrische Universele Alliantie (SUA) en aangesloten organisaties vieren hun nieuwjaarsreceptie met een persoon die zich bezig heeft gehouden met terrorisme

 

25-8-2010: SUA en Mensenrechten: Hoe gaat zoiets in z'n werk? Notulen Syrische Universele Alliantie (SUA): Kruistochten tegen de niet aangesloten organisaties

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

SUA/WCA en Mensenrechten: Hoe gaat zoiets in z'n werk?

Notulen Syrische Universele Alliantie (SUA)/ World Council Arameans (WCA): Kruistochten tegen de niet aangesloten organisaties.

 

Onderstaande is een reactie op de notulen van de Syrisch Universele Alliance (SUA)/ World Council Arameans (WCA). Doel is om het volk te informeren over datgene wat er in hun naam achter de schermen wordt gedaan, terwijl de arme bevolking van niets afweet.

English Version

 

Opmerking: SUA (Syrisch Universele Alliantie) is veranderd in WCA (World Council Arameans)

 

De Syrische Universele Alliantie (SUA)/ World Council Arameans (WCA) is een vereniging die gevormd wordt uit de federaties van Zweden, Nederland, België, Zwitserland, Duitsland en de verengingen uit de VS en Oostenrijk. Verder claimt SUA ook de satelliet kanaal SuryoyoSat te hebben opgericht. De landelijke federaties worden op hun beurt gevormd uit de plaatselijke verenigingen. De federaties op hun beurt worden gevormd door de lokale verenigingen. De Suryoye Federatie Nederland bijvoorbeeld wordt gevormd uit de verenigingen Oldenzaal, Rijssen, Hengelo en Enschede.

 

In 1999 is SUA een relatie met de Economische en de Sociale Raad van de VN (ECOSOC) toegekend. Deze relatie is gebaseerd op “Mensenrechten”. De vraag is nu, hoe past SUA de mensenrechten in praktijk toe? Aan de hand van de notulen van SUA uit 2005 zullen wij U iets openbaren over wat SUA verstaat onder "mensenrechten".

 

Om zichzelf te promoten komen de bestuursleden, vooral de voorzitter (de heer J. Messo) en de ‘Human Rights Director’ (de heer Daniel Gabriel) van deze organisatie geregeld op televisie kanaal SuryoyoSat en vertellen over hun activiteiten die zij ontplooien “voor het volk” en “namens het volk”. Men presenteert graag zichzelf als een voorbeeldige organisatie die “opkomt” voor de “belangen” van het volk en verwacht dat het volk hen ook financieel en moreel steunt.

Bijvoorbeeld op maandag 15-2-2010 kwamen de voorzitter en de “ Human Rights Director” van SUA aan het woord op SuryoyoSat om te vertellen over hun “weldaden” voor het volk en dan met name over de problemen in Turkije aangaande St. Gabriel klooster, de Aramese dorpen en andere zaken.

Wat gebeurt er achter de schermen?...

 

Voor de kamera worden de mensen graag voorgehouden dat men alles doet om op te komen voor de belangen van het volk. Maar hoe zit het nu met de visie van SUA ten aanzien van de onafhankelijke organisaties die voor de belangen van het volk strijden, zoals bijvoorbeeld de Arameeërs van Aram- naharaim Organisatie en andere Organisaties? Hoe gedraagt SUA zich achter de schermen tegen de organisaties die onafhankelijk, eerlijk en corruptievrij opereren?

 

Met andere woorden: Wat doet SUA en de aangesloten organisaties buiten de zicht van de kamera om? Ze promoten en verheerlijken zich graag voor de kamera. Maar wat gebeurt er als de kamera wordt uitgedaan? Hoe wordt het begrip "mensenrechten", "normen" en "waarden"  buiten de zicht van de kamera gehanteerd?

Verzwijgen ze sommigen zaken voor het volk die zij beweren te “vertegenwoordigen” of is alles transparant en duidelijk voor iedereen? Doen ze misschien dingen achter de schermen waar het arme en weerloze volk niets van afweet? Wat wordt buiten het zicht van de kamera gedaan “in de naam” van het volk dat SUA meent te vertegenwoordigen? Heeft het arme volk geen recht op om te weten wat SUA in “hun naam” doet?

Anders gezegd: Hier is een uiterst maatschappelijk belang meegemoeid.

 

Het antwoord op de genoemde vragen wordt gegeven in de notulen van SUA uit 2005 die wij hieronder willen becommentariëren. Velen zullen waarschijnlijk zich kapot schrikken na het lezen van deze feiten. Ze zullen zien dat SUA achter de schermen zich compleet anders gedraagt dan voor de kamera.

 

Recentelijk hebben wij de notulen in handen gekregen van een vergadering van SUA die plaatsvond in Zweden op 4-6 augustus 2005. Toen wij de notulen bestudeerden schrokken wij ons kapot. Als je de notulen nauwkeurig analyseert dan ontkom je niet aan de indruk dat SUA een haat campagne heeft gestart tegen de Aram-Nahrin Organisatie en de voorzitter. De reden hiervoor is natuurlijk dat de voorzitter van Aram-Nahrin organisaties de hoofdgedelegeerde was voor Geneve in de periode 2000-2003. In zijn positie zag hij dat er ernstige mensenrechten schendingen worden gepleegd door SUA en de aangesloten organisaties. Dit was de reden dat hij werd gedwongen om de organisaties te verlaten. In 2004 heeft hij samen met anderen de Arameeërs van Aram-Naharaim organisatie opgericht. SUA en de aangesloten organisaties hebben dit nooit op prijs gesteld en hebben daarom een schandalisering campagne gestart. Wij gaan dit uitleggen hieronder.

 

Aram-Nahrin organisatie: Wat kan er tegen worden gedaan?

 

Het is bekend dat de "Assyrische" terroristen - het ultieme product van de geestelijke koloniale westerse activiteiten in het Midden-Oosten- alles is aangelegen om de Arameeërs van Aram-Naharaim organisaties in discredit te brengen en te schandaliseren. Wij zijn zeer goed bekend met hun criminele praktijken, het is hun handelsmerk. Aram-Nahrin is namelijk de enige organisaties die de "Assyrische" terrorisme, fraude, leugens, manipulaties en misleidingen aan de kaak stelt en zichtbaar maakt voor de hele wereld. Het is daarom te begrijpen dat de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen alles in het werk doen om ons in discredit te brengen.

 

Helaas blijkt dat niet alleen de "Assyrische" terroristen het hebben gemunt op het schandaliseren en in discredit van de Aram-Nahrin organisatie, maar ook SUA en de aangesloten organisaties lijken Aram-Nahrin in het vizier te hebben genomen. Wij gaan het hieronder aan U uitleggen.

 

Over de activiteiten van Aram-Nahrin Organisatie en haar voorzitter en andere niet aangesloten organisaties bij SUA lezen wij in de notulen van donderdag 4 augustus 2005 het volgende:

 

Bij Punt 3, Other questions: Daniel Gabriel: NGO – (de naam voorzitter Aram-nahrin wordt genoemd), De structuur van SUA, wat gebeurt er met diegenen die niet meegaan met  SUA?

 

Punt 6 (b): NGO- Gabriel Marawgeh  vertelt in het kort over NGOs. Daniel Gabriel  rapporteert over de structuur voor de NGO naar aanleiding van het vorige rapport en over de deelname van (de naam van de voorzitter van Aram-Nahrin wordt genoemd) aan de vergaderingen in Geneva. Op welke basis neemt hij deel aan deze vergaderingen en wat kan er gedaan worden om deze te onderscheppen?

 

Notulen 5 augustus 2005:

Punt 12 (c), onder de kop “Other Questions”: Daniel Gabriel: NGO – (de naam voorzitter Aram-nahrin wordt genoemd), De structuur van SUA, wat gebeurt er met diegenen die niet meegaan met  SUA?

 

Uit de notulen kunnen wij het volgende opmaken:

 

1. Er waren vertegenwoordigers aanwezig bij deze vergadering uit Zwitserland, Zweden, België, Duitsland, Oostenrijk, Verenigde Staten, Australië en Nederland.

2. Uit Nederland waren de huidige voorzitter van SUA (de heer J. Messo) en de huidige penningmeester van SUA (de heer A. Yildiz) die destijds de functie van cultuur vervulde binnen SUA (Hij is een bestuurslid van de Verenging SAVO Oldenzaal die destijds in het bestuur van de Suryoye Federatie Nederland zitting had).

3. De huidige voorzitter van de Suryoye Federatie Nederland, de heer Habib Faal, wordt ook genoemd. Hij wordt genoemd als nieuwe bestuurslid van SUA.

4. Al deze mensen zijn zeker op de hoogte geweest van de genomen besluiten en maatregelen. Geen één van hen heeft ertegen geprotesteerd.

 

Daniel Gabriel is betrokken bij SUA namens de Syrische Vereniging van Australië. Zijn huidige functie binnen SUA is: ‘Human Rights & UNOG NGO Director’. Gabriel Marawgeh leidde SUA en was gekozen tot de voorzitter namens de Syrische Federatie in Zweden.

 

Oprichting Aram-Nahrin Organisatie

 

Vanaf de oprichting van de Arameeërs van Aram-Naharaim Organisatie werden wij door betrouwbare mensen op de hoogte gebracht van het bestaan van systematische haatcampagne en schandalisering tegen de organisatie en haar leden door SUA en sommige aangesloten organisaties. Hoewel het hier om een buitengewoon betrouwbare mensen ging, hebben wij daar niet echt stil bijgestaan. Recentelijk kwam er echter verandering in, toen wij de notulen van SUA uit 2005 in handen kregen.

 

Zoals gebruikelijk zijn de notulen van een vergadering een korte samenvatting van uitgebreide besprekingen en onderhoud die plaatsvindt tijdens zo’n vergadering. Een in detail uitgewerkte plan zal daarom in de notulen niet worden weergegeven. Dit betekent dus dat al deze mensen en organisaties met de genomen besluiten hebben ingestemd. Ze hebben geen protest aangetekend.

Uiteraard zullen ze allemaal bij navraag doen alsof hun neus bloedt en alles in alle toonaarden ontkennen. Hier moet U goed van bewust zijn en laat U vooral niet misleiden door mooie praatjes.

 

Wanneer wij lezen in de notulen over “…en wat kan er gedaan worden om deze te onderscheppen?” en “…wat gebeurt er met diegenen die niet meegaan met  SUA? met betrekking tot de werkzaamheden van Aram-Naharaim en andere bij SUA niet aangesloten organisaties; dan mogen wij aannemen dat er uitgebreid over de te nemen maatregelen is gesproken.

Mogelijke maatregelen die besproken zijn: Hoe kunnen wij de organisatie het werk onmogelijk maken?, hoe kunnen we het beste hen door het slijk sleuren?, hoe kunnen wij een negatieve indruk over hen creëren zodat niemand hen serieus neemt?, hoe kunnen wij het beste het blinde en onkundige volk om de tuin leiden zonder dat ze iets in de gaten hebben?, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jongeren negatief naar hen toe reageren?, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij als "de goeden en vredelievend" naar voren komen en zij als "wraakzuchtig, vrede weigerend en haatdragend" naar voren komen?, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij hen zoveel mogelijk door het slijk kunnen sleuren en ons zelf altijd als "vredelievend" neerzetten?   enz.. enz.. 

 

Het lijkt dus erop alsof het in discredit brengen, door het slijk sleuren en schandaliseren van Aram-Nahrin en andere organisaties die niet zijn aangesloten bij SUA een strategische speerpunt van het beleid van SUA is gaan vormen. Kennelijk heeft men uitgebreid over de mogelijke maatregelen gehad tegen de activiteiten van Aram-Nahrin Organsiatie, dat de heer Daniel Gabriel, de Human Rights Director van SUA zegt, ‘…en wat kan er gedaan worden om deze te onderscheppen?”..

Dit slaat op het feit dat Aram-Naharaim jaarlijks de VN vergaderingen in Geneve bijwoont, afhankelijk van de agenda, en verklaringen aflegt om de belangen van ons volk wereldwijd te verdedigen. SUA wil dit graag tegenhouden. Niet dat zij in hun pogingen zijn geslaagd, maar het maakt de zaak niet minder ernstig! Zeker als we bedenken dat ze zich voor de televisie zo onschuldig voor doen en doelbewust de arme bevolking informatie achterhouden waar het simpelweg recht op heeft om te weten wat deze "vertegenwoordigers" zoal in hun naam uitspoken! Dit is namelijk zeer fundamenteel!

 

Nu kan men niet verwachten dat iedereen je activiteiten met blijheid verwelkomt, hoe goed en nobel deze activiteiten ook mogen zijn. Er zullen altijd mensen zijn, om diverse redenen, die niet zijn geamuseerd door jouw activiteiten als organisatie.

 

Maar dat een organisatie die in het openbaar claimt “het volk te vertegenwoordigen” en de mond vol heeft van “Mensenrechten”, een systematisch plan lijkt te hebben uitgewerkt om iedereen die hen niet gehoorzaamt tegen te werken, stemt volgens ons niet overeen met datgene wat zij in het openbaar graag de arme en blinde bevolking willen doen geloven. Wij hebben niet de indruk dat ze hun visie hebben veranderd, hoewel sommige bestuursleden op televisie graag het arme volk zand in de ogen gooien en proberen om de zaak anders weer te geven dan de realiteit.

 

Uit dit voorbeeld is duidelijk naar voren gekomen dat datgene wat SUA op televisie zegt niet in overeenstemming is met datgene wat ze achter de schermen aan het doen zijn. Het volk heeft het volste recht om te weten wat er in “hun naam” achter de schermen wordt gedaan, een buitengewoon van belang zijnde maatschappelijke zaak dus. De arme bevolking heeft recht op om te weten dat SUA in “hun naam” Aram-Nahrin en andere organisaties wil tegenwerken zodat zij de belangen van het Aramese volk niet kunnen verdedigen. Dit is zeer ernstig! Op televisie wordt de arme bevolking voor gek gehouden dat SUA graag hun belangen verdedigd, terwijl achter de schermen dezelfde SUA bezig is om andere organisaties het werk onmogelijk te maken. Dit klopt niet!

 

Niet meegaan met SUA en dus door het slijk sleuren....

 

En sta alstublieft nogmaals stil bij de vraag van de heer Daniel Gabriel, de ‘Human Rights Director’ van SUA, ““…wat gebeurt er met diegenen die niet meegaan met  SUA?

 

U moet dit niet onderschatten alsof het een onschuldige vraag is van de Human Rights Director van SUA. Wij weten echt wel wat ze aan het uitspoken zijn tegen de Aram-Naharaim en andere organisaties; die onafhankelijk, eerlijk, degelijk en waardig zich inzetten voor de belangen van het Aramese volk wereldwijd. Voor de heer Daniel Gabriel en zijn collega's lijken alle Aramese bij SUA niet aangesloten organisaties meteen een gevaar voor SUA en dienen dus bestreden te worden.

En hoe wordt dit gedaan? Wel, via de landelijke federaties en plaatselijke verenigingen worden personen en organisaties die toevallig onafhankelijk van SUA opereren dusdanig in het discredit gebracht en door het slijk gesleurd tot het niveau dat ze worden gehaat en worden verafschuwd! Hopelijk zullen wij in de komende tijd meer aandacht besteden aan deze kwestie!

 

Het is bekend is dat de "Assyrische" terroristen meesters zijn in bedrog, manipulatie, misleiding, schandaliseren, haat zaaiing en zelfs de weg van terrorisme opgaan om tot hun onheilige doel te komen, namelijk verspreiding en verheerlijking van de koloniale leugen-naam "Assyriers".

 

Maar dat een organisatie als SUA die voor de televisie probeert om de arme bevolking zand in de ogen te gooien en achter de schermen in de naam van hetzelfde volk organisaties die anders denken probeert om te schandaliseren en tegen te werken, verdient beslist ook geen waardigheidsprijs! Het op de agenda zetten van organisaties en personen heeft beslist niets te maken met het verdedigen van de rechten van het volk en al helemaal niet met mensenrechten! Het gaat hier om grove schending van de fundamentele mensenrechten!

 

En dit gaat gewoon door! De mensen die hier verantwoordelijk voor zijn blijven gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is en proberen met alle middelen om het volk om de tuin te leiden. Om dit te realiseren hebben zij SuryoyoSat tot hun beschikking!

 

De moraal van het verhaal

 

In diverse analyses hebben wij geprobeerd om the redenen van de Aramese Diaspora uit te leggen, de diefstal van hun wijngaarden, landen, huizen en andere eigendommen door vreemden, het moorden van hun zonen en het verkrachten en toe-eigenen van hun dochters en vrouwen! Meer over deze zaken kun U hier vinden:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Verheerlijking_PKK_GHB_ADO_Terrorist_19_6_2010.htm

 

Maar zelfs in Diaspora gaan ze door met hun kwade praktijken alsof niets plaats heeft gevonden en alsof alles okay en goed is!

 

Of wij nu het hebben over geestelijke leiders of leken leiders, velen van hen begaan ergste mensenrechten schendingen "in de naam van het volk" terwijl het volk zich koest houdt en geen enkele actie onderneemt tegen deze afschuwelijke schenders van mensenrechten zonder enige vorm van geweten. We hebben gezien met de misdaden begaan tegen Mgr. J.Y. Cicek door sommige immorele bisschoppen, de betrokkenheid van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen met terrorisme en vele andere zaken die een zware geestelijke morele last zijn op de schouders van het volk. Het ergste is dat het volk niets ertegen doet terwijl al deze ongerechtigheden en misdaden in hun naam worden begaan. Om deze reden kan de moraal van het verhaal als volgt worden samengevat:

 

Een volk dat op deze manier met zich laat sollen, is rijp geworden voor een zware oordeel!

 

 

 

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Syrië

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية