Aramean people: Aramean people (not to be confused with ‘Armenians’) speak Aramaic, the language spoken by Abraham, Moses and Jesus. They are the indigenous people of what was called in ancient times Aram- Nahrin, in our days it is called ‘Mesopotamia’.

Some Arameans today identify themselves with “Assyrians”, because of the hate generating activities of the Western missionaries in the Middle-East. Other Arameans became known as “Chaldeans”. However all of them are Arameans.

Articles from various media concerning slaughtering of the Aramean sociolog Fuat Deniz by his nephew.


Svenska Dagbladet: 15-12-2007

Dödad lärares kollegor hotade

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_690155.svd

15-12-2007

Fuat Deniz beskrivs som en förgrundsgestalt för assyrier i Sverige och världen, en respekterad forskare, en omtyckt lärare och kollega. Han var även internationellt känd för att belysa det turkiska folkmordet på assyrier.

–Det råder ett hot mot alla som forskar om assyrier och folkmorden av det Osmanska riket, säger historieprofessorn David Gaunt vid Södertörns Högskola.

David Gaunt är en av få som i Sverige forskar om folkmordet på assyrier och känner därför väl till Fuat Deniz. De har tillsammans deltagit i flera paneldebatter och hållit seminarier tillsammans.

–Flera gånger har det dykt upp människor på våra seminarier som utgett sig för att vara journalister, för att sedan gå runt och fotografera alla deltagare, säger David Gaunt.

Han fortsätter med att berätta om säkerhetspolis med automatvapen som bevakar varje steg han tagit på resor i Turkiet. Om en smutskastningskampanj mot honom i en av Turkiets största dagstidningar. Om kollegor som trakasseras, dödshotas och blivit stämplade som terrorister.

–Även om det inte alltid varit direkta hot så har det varit underförstått. Det här är en väldigt känslig fråga, där forskning ses som en politisk handling. Alla som intresserar sig för kristna minoriteter i Turkiet upplevs som ett hot, säger David Gaunt.

Fuat Deniz var på sitt område en internationellt erkänd forskare och idag skulle han ha hållit ett tal om hur olika stater hanterar religiösa minoriteter vid universitetet i Leiden, Nederländerna. Uppgiften om mordet kom där liksom i Sverige som en chock för den assyriska befolkningen. Gärningen har sedan följts av en oro och nu en rädsla för att det var en politisk handling.

– Å Gud, jag hoppas inte att det här är ett politiskt mord, för då står vi på tur, säger Attya Tunc, holländsk politiker.

En nederländsk forskare och nära kollega till Fuat Deniz som SvD har talat med säger sig vara säker på vem som ligger bakom dådet och fruktar nu för sitt liv.

– De bevakar oss, hotar oss och nu har de mördat Fuat Deniz, säger den holländska forskaren som vill vara anonym.

Lektorn och sociologidoktorn Fuat Deniz hade intresserat sig för frågor som står många assyrier nära. Bland annat skrev han sin avhandling om det turkiska folkmordet på assyrier under det Osmanska riket i början på 1900-talet och dess konsekvenser i nutid. En fråga som inte bara skapat mottsättningar mellan den assyriska minoriteten och den Turkiska staten, men även mellan assyrier och kurder, som anklagas för att ha hjälpt turkarna i folkmordet.

Enligt vänner och kollegor var Fuat Deniz en person som försökte bygga broar mellan människor och kulturer. Han anlitades ofta för att hålla föreläsningar om mångkulturalism och utbildningsfrågor av olika assyriska föreningar.

–Alla kände Fuat. När vi behövde en föreläsare sa han aldrig nej. En sådan fantastisk, snäll, glad människa, säger vännen Abboud Ado, vice ordförande i Assyriska riksförbundet.

Polisen hade på torsdagen inte funnit gärningsmannen men uppger att spår har säkrats. I spaningarna har polisen tagit Fuat Denizs forskning som ett möjligt motiv, därför har Säpo kopplats in.

–Rent statistiskt är det osannolikt att det skulle vara ett vansinnesdåd, men vi undersöker allt, säger Torbjörn Carlsson, Örebropolisens informationsansvarige

Genocide-onderzoeker vermoord in Zweden

Fuat Deniz stond bekend als voorman van de Assyriërs (Arameeërs) in Zweden en de rest van de wereld, een gerespecteerd onderzoeker en geliefd leraar en collega. Hij was bovendien internationaal bekend vanwege zijn aandacht voor de Assyrische (Aramese) genocide in het Ottomaanse Rijk.

 -’Dit is een bedreiging van iedereen die zich bezighoudt met de Assyriërs (Arameeërs) en de genocides door het Ottomaanse Rijk’, zegt hoogleraar geschiedenis David Gaunt aan de Hogeschool van Södertörn.

 David Gaunt geldt als een van de weinigen die in Zweden de Assyrische (Aramese) genocide onderzoekt en was daarom goed bekend met Fuat Deniz. Ze namen samen deel aan forumdiscussies en hielden workshops.

 -’Er verschenen meermaals personen op onze workshops die zich uitgaven voor journalisten, en vervolgens alle deelnemers fotografeerden,’ aldus Gaunt.

 Ook vertelt hij over hoe hij op zijn reizen naar Turkije op de voet gevolgd wordt door veiligheidsagenten met automatische vuurwapens. Over de lastercampagne tegen hem in een van de grootste Turkse dagbladen. Over collega’s die worden belaagd, met de dood worden bedreigd, of worden afgeschilderd als terroristen.

’Ook al waren het niet altijd direkte bedreigingen, de boodschap was duidelijk. Het is een heel gevoelige kwestie omdat onderzoek als een politieke daad wordt opgevat. Iedereen die zich interesseert voor de Turks-christelijke minderheden wordt gezien als een bedreiging,’ zegt David Gaunt.

 Op zijn vakgebied was Fuat Deniz een internationaal gerespecteerd onderzoeker. Afgelopen zaterdag zou hij aan de Universiteit van Leiden een lezing geven over de behandeling van religieuze minderheden door verschillende landen. Net als in Zweden kwam het bericht over de moord als een schok voor de Assyrische (Aramese) gemeenschap. De daad gaf aanleiding tot onrust en nu tot vrees dat het om een politieke moord gaat.

 -’Laat het in godsnaam geen politieke moord zijn,' zegt Attya Tunc, een Nederlands politicus, 'want dan zijn ook wij aan de beurt.’

 Een Nederlandse onderzoeker en naaste collega van Fuat Deniz met wie Svenska Dagbladet heeft gesproken zegt zeker te weten wie er achter de moord zit, en vreest voor zijn leven.

’Ze volgen ons, bedreigen ons en nu hebben ze Fuat Deniz vermoord,’ zegt de Nederlandse onderzoeker, die verder anoniem wil blijven.

 De docent en socioloog Fuat Deniz interesseerde zich voor zaken die vele Assyriërs na aan het hart liggen. Hij schreef onder meer zijn proefschrift over de Assyrische (Aramese) genocide in het Ottomaanse Rijk aan het begin van de 19e eeuw, en de gevolgen ervan voor het heden. Een kwestie die niet alleen spanningen veroorzaakte tussen de Assyrische minderheid en de Turkse staat, maar ook tussen Assyriërs en Koerden, die worden beschuldigd van collaboratie met de Turken.

 Volgens vrienden en collega’s was Fuat Deniz iemand die bruggen probeerde te slaan tussen mensen en culturen. Door verschillende Assyrische (Aramese) verenigingen werd hij vaak gevraagd om lezingen te houden over de multiculturele samenleving en educatievraagstukken.

 -’Iedereen kende Fuat. Als we een spreker nodig hadden weigerde hij nooit. Werkelijk een fantastisch, aardig en opgetogen mens,’ zegt zijn vriend Abboud Ado, vervangend woordvoerder van de Nationale Assyrische Vereniging in Zweden.

 De politie heeft de moordenaar donderdag niet kunnen vinden, maar bevestigt dat ze hem op het spoor zijn. Bij de opsporing heeft de politie Fuat Deniz’ onderzoek aangemerkt als een mogelijk motief. Daarom is de veiligheidsdienst ingeschakeld.

’Statistisch gezien is het onwaarschijnlijk dat het om een daad van een gek zou gaan, maar we onderzoeken alle mogelijkheden,’ zegt Torbjörn Carlsson, woordvoerder van de politie in Örebro.

 

Nederlandse Dagblad: 15-12-2007

Genocide-onderzoeker vermoord in Zweden

(http://www.nd.nl/Document.aspx?document=nd_artikel&id=105438)

 Van onze redactie buitenland

 ÖREBRÖ/LEIDEN - In Zweden is deze week de Assyrisch (Aramese)-christelijke socioloog dr. Fuat Deniz (40) vermoord. De Zweedse veiligheidsdienst onderzoekt of de moord een politiek motief heeft: Deniz onderzocht de Assyrische (Aramese) genocide in Turkije, 1914/1915, en gaf daar lezingen over.

 De socioloog werd op de campus van de universiteit van Örebrö van achteren aangevallen. Met een mes werd hem de keel doorgesneden. Deniz overleed later in het ziekenhuis. De Zweedse krant Svenska Dagbladet meldt dat de politie die met een team van twintig rechercheurs aan de zaak werkt, een signalement van de moordenaar heeft en een 'werkhypothese' over diens motief, waarover de politie echter nog niets kwijt wil. Vanwege de mogelijke politieke gevoeligheid is de Zweedse veiligheidsdienst Säpo ingeschakeld.

 Vandaag en morgen zou Deniz in Leiden spreken op een symposium. De Zweed wordt vandaag in Leiden herdacht. Het symposium heeft als thema hoe landen omgaan met hun religieuze verleden.

 Deniz is afkomstig uit de Assyrisch (Aramese)-christelijke gemeenschap in Zweden. Zijn ouders ontvluchtten in 1970 het uiterste oosten van Turkije, waar de kleine minderheid van (Aramese) Assyrische christenen klem zat tussen de Turken enerzijds en de Koerden aan de andere kant. In dat deel van Turkije vond tijdens de Eerste Wereldoorlog een massamoord plaats op Armeniërs en Assyrische (Aramese) christenen.

 De Armeniërs hebben een eigen staat. De Assyriërs (Arameeërs) leven nog steeds in Turkije, Syrië en Irak, maar grote groepen vluchtten ook naar het Westen. In Oost-Nederland leeft een grote gemeenschap, met eigen kerken en een syrisch-orthodox klooster.

 Theo van Gogh

 Zweedse en Nederlandse Assyriërs (Arameeërs) vergelijken de moord op Deniz met die op Theo van Gogh. ,,Dit krijg je als een land als Turkije niet op een eerlijke manier naar zijn verleden durft te kijken'', zegt een woordvoerder van de Nederlandse Assyrische (Aramese) gemeenschap, die anoniem wil blijven. Ook in Nederland krijgen wetenschappers die zich met de Armeense genocide bezig houden bedreigingen van Turkse zijde, claimt de woordvoerder. ,,Een moord als deze zou ook in Nederland kunnen plaatsvinden.''

 Attya Tunc, Assyrische (Aramese) en statenlid voor de Partij van de Arbeid in Overijssel, bevestigt dat. Ook zij is altijd zeer uitgesproken geweest over de Assyrische (Aramese) genocide. ,,Het eerste dat door je heen schiet is: als het maar geen politieke moord is, want dan kan het ons allemaal overkomen.''

 Ze bevestigt dat ook zij jarenlang met dreigtelefoontjes is geconfronteerd. ,,Maar de laatste jaren is dat juist minder. Ik hoop erop dat de Turkse overheid toch iets heeft geleerd, bijvoorbeeld van de gesprekken over toetreding tot de Europese Unie. Ze herinnert zich de afgelopen verkiezingsstrijd, toen er bedreigingen gericht werden aan Turkse partijgenoten die zich over het genocidestandpunt moesten uitspreken, en dreigementen haar juist bespaard bleven.

 Volgens de Zweedse journalist Patrik Ekstrom, die de kwestie voor Svenska Dagbladet volgt, is de kwestie in Zweden nog altijd zeer gespannen. ,,Ik sprak met een collega van Fuat Deniz, professor David Gaunt. Hij is een Zweed van Engelse of Amerikaanse komaf, maar ook hij maakt melding van mensen die zich op symposia of bij lezingen als journalisten voordeden, maar die vervolgens foto's maakten van alle aanwezigen. Hij vond dat uitermate bedreigend, en hij vertelde dat Deniz voortdurend aan dit soort intimidaties bloot stond.''

 Spionnen

 Een Nederlandse wetenschapper die eveneens anoniem wil blijven, bevestigt dat. ,,Ik voelde de ogen van Turkse spionnen in mijn rug bij enige lezingen die ik heb gegeven in Nederland.'' Deze wetenschapper vreest wel degelijk risico te lopen en spreekt zich daarom in het openbaar nauwelijks over de Assyrische (Aramese) genocide uit.

 

En man gripen för mordet på Fuat Deniz

2008-01-16 16:2: http://www.varldenidag.se

 

Gripandet som var en samaktion mellan Rikskriminalpolisen och Örebropolisen bekräftas till TT av Malin Sahlström, tillförordnad informationschef på polisen i Västra Götaland.

Den gripne mannen, som är i 40-årsåldern, ska enligt uppgift vara anhållen i sin frånvaro under en tid.

Fuat Deniz knivhöggs på sin arbetsplats på Örebro universitet den 11 december förra året och avled senare på sjukhus till följd av skadorna.

Polisen, Säpo och riksmordskommissionen har arbetat med utredningen och har varit mycket förtegna om utredningens gång.

I media har det spekulerats om att mordet på Fuat Deniz kan ha varit en politiskt handling. Deniz forskade på turkiets folkmord på kristna armenier.

Han har också skrivit flera artiklar i Världen idag och belyst de kristna i Mellanöstern och den utsätta situationen de lever i.

Flera kollegor till Fuat Deniz berättade i Svenska Dagbladet om att de tidigare har hotats för sin forskning.

– Det råder ett hot mot alla som forskar om assyrier och folkmorden under det Osmanska riket, sade historieprofessorn David Gaunt vid Södertörns Högskola till SvD.

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=1

Man aangehouden vanwege moord aan Fuat Deniz

 

De aanhouding gebeurde op grond van een samenwerking tussen Rikskriminalpolisen en Örebropolisen [Örebro: stad], bevestigt tegen TT [nieuwsagentschap Tidningarnas Telegrambyrå] Malin Sahlström,politie-inlichtingschef Västra Götaland.

Tegen de nou aangehouden man [...] bestond er al een tijdlang een arrestatiebevel, die echter vanwege afwezigheid niet uitgevoerd kon worden.

Fuat Deniz werd aan zijn werkplaats bij Örebro universitet op 11 december laatst jaar neergestoken en stierf later in het ziekenhuis aan de opgelopen kwetsuren.

De politie, Säpo [geheime dienst] en riksmordskommissionen hebben aan het onderzoek gewerkt en waren zeer zwijgzaam over de gang van zaken.

In de media werd gespeculeerd of de moord aan Fuat Deniz wellicht een politieke handeling was. Deniz onderzoekte de volkerenmoord van Turkij  aan de christelijke armeniers.

Hij heeft ook meerdere artikels geschreven voor Världen idag [christelijke krant - deze hier] en de focus gericht op de christenen in het Orient en de geexponeerde situatie waarin ze verkeren.

Alle die over de assyriers en de volkerenmoorden tijdens het Osmaanse Rijk navorsen, worden bedreigd, zei historieprofessorn David Gaunt aan Södertörns Högskola tegen SvD.

 

Murder suspect 'was related' to lecturer

Published: 18 Jan 08 11:41 CET: Online: http://www.thelocal.se/9695/

Police in Örebro have confirmed that university lecturer Fuat Deniz was related to a 42-year-old man being held in connection with his murder.

Police said that an old feud between the two family members constituted the most likely motive for the killing. "The political motive is no longer valid," police spokesman Torbjörn Carlson told SVT. The suspect was questioned by police on Thursday evening and the investigation is said by Carlson to be progressing well. Prosecutors have applied for the suspect to be remanded in custody, with a hearing scheduled for 1pm on Friday. Deniz, 40, was stabbed in Örebro University's sports complex on December 11th last year. He died of his injuries two days later. Police in Örebro have questioned hundreds of people in a wide-ranging investigation into the murder.

The hate generating AINA and ESNA

The hate generating articles, insinuations and lies produced by AINA and ESNA were warmly welcomed by the internationals racists and those who hate the Turks so thoroughly. Their articles were reproduced amongst others by:

http://greenspiece.blogspot.com

http://www.globalpolitician.com/

http://gatesofvienna.blogspot.com/

Please find below a example as reproduced by gatesofvienna.blogspot.com

*****************http://gatesofvienna.blogspot.com/**********************

Tuesday, December 18, 2007

by Baron Bodissey

Remembering Fuat Deniz

 

“Stop highlighting the genocide or your people will get hurt.”

A week ago today Dr. Fuat Deniz, a professor of sociology at the University of Örebro in Sweden, had his throat slit by an unknown assailant. Dr. Deniz was an Assyrian Christian, and was known for his studies of the genocide against the Assyrian Christians committed by the Ottoman Turks during and after the Great War. Although his murderer has yet not been found, there are reasons to believe that he was killed for political reasons.

According to Nerikes Alhehanda, people will be demonstrating tomorrow all over Sweden in memory of Fuat Deniz (translation by Kepiblanc):

Demonstration in memory of Fuat Deniz

Tomorrow, Wednesday at 6 PM o’clock, a demonstration against public violence is scheduled at Olof Palme square in Örebro. The demonstration will be arranged in memory of the late university professor Fuat Deniz. So says a press release by University of Örebro and the recently established society “Friends of Fuat”.

“The murder of the university professor, columnist, and author Fuat Deniz has shocked Sweden. When a teacher is killed on the job it’s a signal to the entire society that we must remember to stick together and defend values such as democracy, openness, and security. As Deniz himself states in his upcoming book, democracy isn’t a condition, it’s action,” says the press release.

The Minister of the Environment will speak

Speakers will be Deniz’ family and colleagues as well as spokespersons from the academic world, idealistic organizations and the state police. The Minister of the Environment, Mr. Andreas Carlgren (center party) is an example of the participants at the demonstration.

According to the press release anyone who wants to support an open society will be welcome. It will begin with a silent minute of commemoration. Other places where such demonstrations are planned: Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, Linköping, Jönköping, and Norrköping.

AINA has this report on the upcoming demonstrations:

The murder of Fuat Deniz, a senior lecturer and researcher at Sweden’s Örebro University has prompted action against violence and what is seen as an attack on the open Swedish society. Eight Swedish university towns have prepared for ceremonies to be held simultaneously on Wednesday 19 December at 18.00 Swedish time.

“We want to honour the memory of Fuat Deniz and what he stands for: peace, democracy and dialog”, says Afamia Maraha from the newly established committee “Fuat’s Friends” who are organizing the events together with the University of Örebro.

The following towns will hold a ceremony: Örebro, Stockholm, Jönköping, Uppsala, Lund, Linköping, Gothenburg and Norrköping. Colleagues and family members of Fuat as well as politicians and writers will deliver speeches on the murder which has shocked many in Sweden.

Fuat and I met each other through the passion we both shared. I will continue to work for free debate and tolerance”, says Runa, the wife of Fuat Deniz.

 

Swedish Assyrians are planning to build a monument to the Turkish genocide in Södertälje, but have been obstructed by Swedes of Turkish origin, who are trying to block construction of the monument. Since the murder of Dr. Deniz, Assyrians have told the press that they have been threatened by the Turks, according to AINA: 

Former head of the Assyrian Federation in Sweden, Simon Barmano, revealed in an interview today with Swedish paper Länstidningen that he received threats from Turkish officials. The threat was delivered to Barmano during a meeting this summer he had with four Turkish governors who were on a visit to Sweden. On 31 August he met the governors in their hotel in Täby, north of Stockholm.

“I wanted to discuss issues concerning Assyrian lands in south eastern Turkey, but the governors were only interested in one thing: The anticipated memorial monument on the Turkish genocide against Assyrians [to be erected in the Swedish city of Södertälje, hometown of some 20,000 Assyrians since the 70s], and our efforts for recognition of the genocide,” says Simon Barmano.

The governors, from Mardin, Dyiarbakir, Giresun and one of Ankaras districts, told Barmano to stop the monument because it would “not serve any good purpose anyway”. When Simon Barmano said that the monument is important and that the Turkey should acknowledge the genocide the Turkish governors changed their tone, telling Barmano to “stop highlighting the genocide or your people will get hurt”.

“You have already hurt our people so much, in which more ways can you hurt us?” Barmano replied.

The strong objection Turkey has towards the anticipated monument was revealed when it recently became known that people with Turkish origin had influenced Swedish politicians to stop the monument. Assyrian groups in Sweden are however continuing to push for the installation of the monument.