Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'ArmeniŽrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'MesopotamiŽ'

Sommige ArameeŽrs noemen zich in onze dagen "AssyriŽrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere ArameeŽrs zijn bekend geworden als "ChaldeeŽrs".  Ze zijn echter allemaal ArameeŽrs. Overal waar U het woord "AssyriŽrs" tegenkomt dient U het als ArameeŽrs te lezen.


Aramese Democratische Organisatie en de algemene verkiezingen in Libanon.

 

Online Interview met de heer Roni Doumit.

 

In juni 2009 zullen de algemene verkiezingen worden gehouden in Libanon. De Aramese Democratische Organisatie (ArDO) zal aan deze verkiezingen deelnemen. Om deze reden hebben wij besloten om een interview te houden met de heer Roni Doumit om onze lezers te informeren over de doelstellingen, ideeŽn en visies van de ArDO voor de toekomst.

English Version


 

1. Wanneer was de ArDO opgericht en waarom was de ArDO opgericht?

 

De ArDO was altijd in het hart van de mensen en de reden dat we begonnen te werken aan de basis was dat wij aan ons volk wilden laten zien dat ze een serieuze organisatie hebben die hun rechten onder de aandacht brengt in alle politieke arenaís.

 

2. Wat zijn de doelstellingen van ArDO en wie vertegenwoordigd de ArDO?

 

ArDO vertegenwoordigd een vrije Aramese volk en ons doelstellingen zijn om van het Midden-Oosten een plaats te maken waar ons volk kan leven met opgeheven hoofd.

 

3. Is dit de eerste dat de ArDO aan de verkiezingen zal deelnemen wat zijn volgens U de kansen?

 

Dit is de eerste keer dat de ArDO aan de verkiezingen deelneemt onder zín eigen naam, voorheen hebben aan de verkiezingen deelgenomen door andere geallieerde partijen te steunen.

 

4. Zal de ArDO een lijst aangaan met andere partijen of zullen jullie onafhankelijk aan de verkiezingen deelnemen?

 

Wij zijn nu onafhankelijk, maar wanneer een kandidaat dichterbij onze ideologie komt, dan kunnen wij praten over alliantie.

 

5. Wie zal namens de ArDO deelnemen in Libanon?

 

Wie hebben ons bestuurslid Ahouno Roni Doumit gekozen.

 

6. Hoeveel ArameeŽrs leven in Libanon?

 

Wij weten niet zeker, maar zijn rond 2 miljoen mensen.

 

7. Zijn ze allemaal christenen of zijn er ook ArameeŽrs die andere godsdiensten aanhangen?

 

Wij geloven dat je een Christen dient te zijn om in staat te zijn 100% ArameeŽr te zijn.

 

 

8. Hoe zijn de ArameeŽrs in Libanon verdeeld onder de diverse denominaties.

 

Er bestaan vele groepen en ze werken in diverse richtingen. Meestal wedijveren met elkaar.

 

9. Hoe zijn de contacten van de ArDO met de Aramese denominaties in Libanon?

 

Wij hebben een grote reputatie en een belangrijke aanwezigheid.

 

10. Wat moet er gedaan worden in Libanon zodat de ArameeŽrs een sterke vuist kunnen maken?

 

We moeten alle groepen onderwijzen in hun geschiedenis en hun taal. Wij moeten ook alle politieke arenaís binnentreden en onvervalste informatie aandragen over de identiteit.

 

11. Hoe is de situatie van de ArameeŽrs in Libanon in termen van politieke, culturele en socialenrechten?

 

Slecht, slecht, slecht. Wij moeten harder werken aan alle aspecten.

 

12. Als de ArDO een zetel wint in het parlement, wat kan het doen voor ons volk in Libanon?

 

Wij zullen een begin maken met het bespreken van alle kwesties die Libanon meer Arabiseren. Wij zullen ook sommige van onze voorstellen op tafel leggen die officieel Libanon zullen Aramiseren.

 

13. Is er nog iets wat U wilt zeggen tegen onze lezers?

 

Ik wil U graag bedanken voor het initiatief om mij te interviewen over ArDO en de verkiezingen in Libanon. Iedereen van ons volk is uitgenodigd om zoveel mogelijk aan de verkiezingen deel te nemen. Het is door onze democratische rechten dat wij onze doelen kunnen behalen. Wij dienen de arenaís van besluitvorming binnen te treden om in staat te zijn op te komen voor onze zaak. Ga door met Uw goede werk op alle gebieden waar U actief bent.

 

God zegen de Aramese Natie en God zegen de Heilige Midden Oosten.

 


Help de Aramese Democratische Organisatie door het maken van een donatie:

 

 

Nordea, BIC-kod: NDEASESS

IBAN-number: SE88 9500 0099 6026 1079 6787 

Stockholm, Sweden