Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van AntiochiŽ met betrekking tot synoniem: ArameeŽrs/SyriŽrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere AssyriŽrs? Waren ze simpelweg ťťn etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

ArameeŽrs van SyriŽ

 

ArameeŽrs van Irak

 

ArameeŽrs van Turkije

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'ArmeniŽrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'MesopotamiŽ'

Sommige ArameeŽrs noemen zich in onze dagen "AssyriŽrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere ArameeŽrs zijn bekend geworden als "ChaldeeŽrs".  Ze zijn echter allemaal ArameeŽrs. Overal waar U het woord "AssyriŽrs" tegenkomt dient U het als ArameeŽrs te lezen. In Turkije zijn de ArameeŽrs bekend geworden als ďSŁryaniĒ en in Arabische als ďAl-SuryanĒ


 

ArameeŽrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt brief aan de president van SyriŽ, Dr. Bashar al- Assad over de situatie van het Aramese inheemse volk.

 

De ArameeŽrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de President van SyriŽ en vraagt om de erkenning van het Aramese volk. In SyriŽ wonen ongeveer 1,5 miljoen ArameeŽrs van diverse denominaties, te weten: Syrisch Orthodoxen, Katholieken, Nestoriaanse ChaldeeŽrs en AssyriŽrs en Melkiten.

English Version


 

Nr.: 2009-07-6/5

 

Nederland, 6 juli 2009

 

Onderwerp:

1. Ons dankbaarheid onderstrepen voor Uw inspanningen om onze sacrale Aramese taal te doen herleven

 

2. Erkenning van het Aramese inheemse volk van Aram-Nahrin

 

Het bureau van de President van de Syrisch Arabische Republiek

Zijne Excellentie Dr. Bashar al-Assad

Damascus, SyriŽ.

 

Geachte heer President;

 

De ArameeŽrs van Aram-Naharaim Organisatie is een internationale culturele en mensenrechten organisatie om wereldwijd de belangen van het inheemse Aramese Christelijke volk (niet te verwarren met ĎArmeniŽrsí) van MesopotamiŽ te verdedigen, die sinds duizenden jaren vertoeven in de bakermat van beschaving. Ze hebben een groet bijdrage geleverd aan de wereld beschavingen, met name door hun Aramese taal, gesproken door Abraham, Mozes en Jezus Christus. Dit oude Semitische volk, nu onderverdeeld in diverse denominaties en verspreid over het hele Midden-Oosten, bedraagt ongeveer wereldwijd 8 miljoen mensen.

 

Wij schrijven U om onze dankbaarheid te onderstrepen voor Uw nobele inspanningen om de Aramese taal te doen herleven en te versterken in de landen van de Aramese voorvaders. Dit is een stralend en prijzenwaardig voorbeeld voor het hele Midden-Oosten.

 

Wij willen ook onze waardering onderstrepen voor Uw gastvrijheid om onderdak te verlenen aan duizenden vluchtelingen uit Irak die vanwege het geweld en onveiligheid sinds het begin van de oorlog in 2003 werden gedwongen om te vluchten naar SyriŽ en andere landen. Onder deze vluchtelingen zijn de leden van de diverse Aramese denominaties in Irak, zoals bijvoorbeeld de West-Aramese Syrisch Orthodox en Syrisch Katholieken, de Oost- Aramese ChaldeeŽrs en Oost-Aramese Nestoriaans ďAssyriŽrsĒ enz..

 

Het was in SyriŽ, voorheen bekend als Aram, met Aram- Damasacus als ťťn van de meest bekende Aramese koninkrijken, waar het christendom wortel schoot. De oprichting van de eerste kerk buiten Jeruzalem vond plaats in AntiochiŽ door de ArameeŽrs, de bekeerde Joden en de Apostelen van Jezus Christus. In AntiochiŽ, in SyriŽ, werden volgelingen van Christus voor het eerst ĎChristenení genoemd (Handelingen 11:26). Deze kerk is bekend als de Syrisch Orthodoxe kerk van AntiochiŽ en was de moeder van alle kerken wiens Patriarch vandaag de dag resideert in Damascus. Om deze reden werd SyriŽ in de loop van de geschiedenis een oase voor Aramese Christelijke denominaties, inclusief Aramese Maroniten, Aramese Melkiten, Aramese ChaldeeŽrs, Aramese Syrisch Orthodoxen, Aramese Nestoriaans ĎAssyriŽrsí en Aramese Syrisch Katholieken.

Wij zijn dankbaar Uwe Excellentie dat al deze Aramese denominaties relatief vrijheid genieten om hun religie te beoefenen.

 

De ArameeŽrs die niet waren bekeerd tot het christendom, werden in latere tijden bekeerd tot andere religies, inclusief Islam. Hun bekering tot Islam zorgde ervoor dat ze Arabische taal begonnen te gebruiken, vandaar dat ze werden gearabiseerd met het resultaat dat ze eventueel hun Aramese oorsprong vergaten.

 

Om deze reden beschouwen wij als organisatie niet speciaal diegenen die zichzelf ĎChristenení noemen als ArameeŽrs, maar ook doegenen die hun Aramese taal hebben verloren met als gevolg dat ze taalkundig werden gearabiseerd, maar niet etnisch, en omvatten vandaag miljoenen mensen in het Midden-Oosten. Bijvoorbeeld, toen de Perziers de Islam accepteerden, behielden ze hun taal en vandaar werden ze niet gearabiseerd.

 

Uwe Excellentie,

 

Om de fundamentele mensenrechten van de Aramese inheemse natie van Aram-Nahrin te beschermen en te verdedigen, om broederschap te promoten tussen de ArameeŽrs van verschillende geloofsrichtingen en om SyriŽ te presenteren als een voorbeeld voor andere naties in het Midden-Oosten met betrekking tot het respecteren van de rechten van haar inheemse natie, verzoeken wij U in het volgende:

 

1. Op 13 September 2007 heeft de algemene ledenvergadering van de Verenigde Naties de resolutie 61/295: De Verenigde Natie Verklaring over de Rechten van de Inheemse Volkeren aangenomen. Wij applaudisseren dat SyriŽ ťťn van de 144 landen was die voor de resolutie stemde. Er zijn echter nu additionele stappen nodig. Het zou SyriŽ verder bevestigen als een leidend voorbeeld voor andere naties door deze resolutie in praktijk te brengen. Dit dient plaats te vinden door de erkenning van het Aramese volk van MesopotamiŽ, in vroegere tijden bekend als ďAram-NahrinĒ in het Aramees en ďAram-NaharaimĒ in Hebreeuws, als het inheemse volk van SyriŽ, daar de ArameeŽrs gedurende duizenden jaren aanwezig zijn in de regio van de twee rivieren.

 

2. In navolging van de oprichting van een Aramese school aan de Universiteit van Damascus, zou de volgende logische en noodzakelijke stap zijn om dit uit te bereiden tot het niveau van de (universitaire) afdeling Arameologie. In deze afdeling zou niet alleen de Aramese taal worden onderwezen, maar ook de verleden en hedendaagse geschiedenis, gebruiken, tradities en culturen van de ArameeŽrs van het Midden-Oosten worden bestudeert, met SyriŽ als het brandpunt. Zodoende zouden de Islamitische ArameeŽrs bewust worden van hun Aramese oorsprong wat niet alleen zal resulteren in voorspoed en stabiliteit in SyriŽ maar ook in andere delen van het Midden-Oosten. Verder zou dit de solidariteit en onderlinge respect bewerkstelligen tussen de Aramese Christenen en Aramese Moslims door het leren van hun gemeenschappelijke Aramese vaderen. En dit zou op zín beurt helpen om fanatisme en intolerantie tegen te gaan.

 

3. Vrije beoefening van de Aramese culturen en gebruiken inclusief het gebruik van de Aramese vlag in overeenstemming met artikelen 8, 9, 11 en 31 van de VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren zonder beperkingen en zonder te worden bestempeld als ďpolitieke activiteitĒ. We brengen dit onder Uw aandacht Uwe Excellentie, omdat onze ervaring met vele Aramese geestelijke leiders uit SyriŽ is dat ze niet durven om vrijelijk hun Aramese gebruiken en tradities te uiten. Bijvoorbeeld, zelfs als ze het woord ďArameeŽrĒ noemen, wordt dat vaak bestempeld als ďpolitieke activiteitĒ, zodat ze zelfs niet hun hoofd halen om het Aramese vlag op hun bureau te plaatsen. Wanneer andere geestelijken in SyriŽ op televisie verschijnen, hebben ze altijd aan hun zijde de patriarchale vlak en de vlag van de Syrisch Arabische republiek, terwijl daarentegen nooit een Aramese vlag aanwezig is, omdat het wordt bestempeld als ďpolitieke activiteitĒ.

 

Wij willen deze brief afsluiten door opnieuw ons dankbaarheid te onderstrepen en hopen dat Uwe Excellentie serieus onze kleine maar urgente verzoek in beschouwing zult nemen met betrekking tot het verbeteren van de situatie van de Aramese inheemse natie van SyriŽ.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Arameeers van Aram-Naharaim Organisatie.

 

E-mail: info@aramnahrin.org

P.O. Box 178

7550 AD

Hengelo(Ov.); Nederland

 

 

 

 

 

Kopie gestuurd aan: Europese Unie, Verenigde Naties, Ambassades van Rusland en Verenigde Staten.

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

6-2-2017: ArameeŽrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de VS President Donald Trump

 

2-8-2016: Turkije, SyriŽ en Irak: ArameeŽrs, de ondergang van een inheems volk, deel 3

 

20-6-2016: Terroristische aanslag op de ArameeŽrs van Beth Zalin/ Kamishli na inhuldiging Aramese Genocide monument door Patriarch Afrem Karim

 

27-5-2016: SyriŽ: Grafschennis in Deir Ezzor en drie Aramese martelaren in Kamishli.....

 

21-4-2016: Na de Turken komen de Koerden.... ArameeŽrs, Gog en Magog...

 

6-2-2016: Chemische aanval op Ghouta, Damascus in 2013, ArameeŽrs, Koerden, Turken..

 

31-12-2015: Aramese bloed vloeit weer in SyriŽ: Terreuraanslag op de ArameeŽrs van Kamishli

 

15-10-2015: Van Mosul tot Hassake en Al- Quaryatayn, Ö. De jongens van de koloniale illuminatiemachten richten ravage aan: De inheemse ArameeŽrs zijn het kind van de rekening

 

12-5-2015: Turkije, SyriŽ en Irak: ArameeŽrs, de ondergang van een inheems volk, Deel II

 

6-3-2015: Honderd jaar Aramese Genocide: Oude en Nieuwe Genocide. ISIS/ISIL valt de Arameo- Assyrische en Chaldese dorpen langs de rivier Chabur aan in SyriŽ

 

9-5-2014: Turkije, SyriŽ en Irak: ArameeŽrs, de ondergang van een inheems volk:

Deel 1

 

3-2-2014: ArameeŽrs van Irak en SyriŽ: wanneer een blinde een blinde leidt en als instrument van vernietiging fungeert in de handen van de illuminatiemachten

 

2-1-2014: De twee Aramese bisschoppen: gebruikt als chantage en onderhandeling

instrument door kwaadaardige machten.....

 

19-11-2013: Aramese bisschop: Wat heeft plaatsgevonden in Sadad is het meest ernstige en grootste afslachting van Christenen in SyriŽ in de voorbij twee en half jaarÖÖÖÖ

 

30-8-2013: ďVrije SyriŽĒ volgens het koloniale model: Ritueel afslachten, longen opeten en onreine en onbesneden honden als voer aan de honden geven! ďWaarom wordt je geen Moslim? Dan wordt je zo vrijgelaten!Ē

 

25-6-2013: Aramese Katholieke Priester gedood in SyriŽ

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in SyriŽ

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in SyriŽ

 

13-12-2012: SyriŽ: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van SyriŽ: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse ArameeŽrs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: SyriŽ: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012:Ö rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in SyriŽÖ

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om SyriŽ etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product ďAssyriŽrsĒ willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de ArameeŽrs van SyriŽ te vernietigen.

 

3-12-2011: ďHet gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de ArameeŽrs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de ArameeŽrs van SyriŽ?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen ďBevrijdingĒ Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: ďBevrijdingĒ van Irak: Vernietiging van de ArameeŽrs van Irak. ďBevrijdingĒ van SyriŽ....??????...

 

24-4-2010: Sluiting van het Aramese Instituut: Het zou een travestie zijn voor SyriŽ

 

6-7-2009: ArameeŽrs van Aram-Nahrin Organisatie stuurt brief aan de president van SyriŽ, Dr. Bashar al- Assad over de situatie van het Aramese inheemse volk

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in SyriŽ.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in SyriŽ

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: ďAleppo, the CastleĒ: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen

 

==Kopten en ArameeŽrs==

 

6-1-2011: De Kopten van Egypte en de ArameeŽrs van MesopotamiŽ: Twee oude volkeren in het vizier van fanatisme en bloedbaden