Arameeërs van Syrië

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syrië

 

13-12-2012: Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012: rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië....??????...

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

“Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,

 Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

English Version

 

De kop van dit artikel “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,, is de eindconclusie van Gearóid Ó Colmáin in een artikel gepubliceerd op 28-11-2011 getiteld, “Unknown Snipers and Western backed "Regime Change" A Historical Review and Analysis” (http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27904)

 

De heer Ó Colmáin geeft een samenvatting van betrokkenheid van de Westerse geheime diensten in diverse landen die huurlingen, doodseskaders en sluipschutters inzetten om een land te destabiliseren en het regime omver te werpen. Aan het eind van zijn analyse bespreekt hij ook de situatie in Syrië. De heer Ó Colmáin is zelf in Syrië geweest; het is een ooggetuigen verslag. Hieronder vertalen wij het gedeelte dat over Syrië gaat.

 ********************************************************************

 

Syrië 2011

 

De bevolking van Syrië wordt geplaagd door doodseskaders en sluipschutters sinds uitbreken van geweld in Maart. Honderden Syrische solda

ten en veiligheidspersoneel zijn vermoord, mishandeld en verminkt door de militanten van Salafisten en Moslim broederschap. Helaas gaan de internationale media ondernemingen door met het spreiden van pathologische leugens dat de doden het resultaat zijn van dictatuur van Bachar Al Assad.

 

Toen ik in april van dit jaar Syrië bezocht, heb ik persoonlijk zakenmensen en burgers in Hama gesproken die mij vertelden dat ze gewapende terroristen gezien hadden die ronddolden in de starten van ooit zo vredige stad en de omgeving terroriseerden. Ik herinner mij een gesprek met een fruitverkoper in de stad Hama die sprak over een afschuw die hij die dag had gezien. Terwijl hij mij de gewelddadige gebeurtenis vertelde, werd mijn aandacht getrokken door een krantenkop in het Engels van Washington Post dat werd getoond op de Syrische televisie: “CIA bakcs Syrian opposition” (=CIA steunt Syrische oppositie). De CIA geeft training en fondsen aan groepen die zich aandienen voor de imperialistische belangen van Verenigde Staten. De geschiedenis van CIA laat zien dat het steunen van oppositie groepen betekent hen voorzien van wapens en financiën, daden die illegaal zijn onder internationale wetgeving.

 

Paar dagen later, terwijl ik in pension was in de oude, ontwikkelde stad van Aleppo, sprak ik met een Syrische zakenman en zijn familie. De zakenman runde vele hotels in de stad en was pro-Assad. Hij vertelde mij dat hij normaal keek naar Al Jazeera televisie, maar heeft nu zijn twijfels over hun eerlijkheid. Terwijl wij in gesprek waren, toonde op de achtergrond de Al Jazeera televisie scenes van Syrische soldaten die de demonstranten sloegen en mishandelden. “Nou, als dit waar is, dan is het simpelweg onaanvaardbaar” zei hij. Het is soms onmogelijk om te verifiëren of de getoonde beelden op televisie waar zijn of niet. Vele misdaden toegeschreven aan het Syrische leger worden gepleegde door gewapende bendes, zoals dumpen van verminkte lichamen in de rivier Hama, dat gepresenteerd werd aan de wereld als extra bewijs van de misdaden van Assad’ regime.

 

Er is een minderheid van onschuldige tegenstanders van regime van Assad die alles gelooft die ze zien en horen op Al Jazeera en andere pro- Westerse satelliet stations. Deze mensen begrijpen simpelweg de gecompliceerdheid van internationale politiek niet.

 

Maar de feiten op straat laten zien dat de meerderheid van de bevolking van Syrië de overheid steunt. Syriërs hebben toegang tot alle internet websites en internationale televisie kanalen. Ze kunnen BBC, CNN, Al Jazeera kijken, de New York Times of Le Monde online lezen voordat zij afstemmen op hun eigen media. In dit opzicht zijn de Syriërs meer geïnformeerd over de internationale politiek dan de gemiddelde European of American. Meeste Europeanen en Amerikanen geloven hun eigen media. Enkelingen zijn in staat om de Syrische pers te lezen in originele Arabisch of naar de Syrische televisie te kijken. De Westerse machten zijn meesters in communicatie en beschikken over de middelen daartoe. De Arabische Lente is de meest angstaanjagende voorbeeld van het buitensporige misbruik van deze macht.

 

Desinformatie is effectief is het verspreiden van de wortel van twijfel onder diegenen die worden verleidt door de Westerse propaganda. De Syrische staats media heeft honderden leugens van Al Jazeera weerlegt sinds het begin van dit conflict. Echter, de Westerse media heeft geweigerd om zelfs de positie van de Syrische overheid te rapporteren, al was het alleen maar voor een evenwichtige berichtgeving van de andere kant van het verhaal, om beetje kritische gedachte aan te moedigen bij de publieke opinie.

 

Conclusie

 

Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd. Geen verstandige overheid, die probeert aan de macht te blijven, zal onbekende sluipschutters inzetten om z’n tegenstanders te intimideren. Schieten op onschuldige demonstranten zou contraproductief zijn in het kader van ongekende druk van de Westerse overheden die vastbesloten zijn om een marionet te installeren in Damascus. Schieten op ongewapende demonstranten is alleen acceptabel door dictatuur dat onvoorwaardelijke steun geniet van de Westerse overheden zoals Bahrain, Honduras of Colombia.

 

Een overheid dat zo overweldigend wordt gesteund door de bevolking van Syrië zou z’n eigen voortbestaan niet saboteren door sluipschutters in te zetten tegen een kleine minderheid demonstranten.

 

Sluipschutters worden gebruikt om terreur, angst en anti-regime propaganda te creëren. Ze zijn een integrale middel van de door het Westen gesponsorde regime verandering.

 

Als men serieuze kritiek zou kunnen hebben op de Syrische overheid over de voorbij paar maanden, dan is het dat ze gefaald hebben in de implementatie van effectieve antiterrorisme maatregelen in het land.

 

De Syrische bevolking wil troepen in de straten en op de daken van publieke gebouwen. In de komende weken en maanden, zullen de Syrische strijdkrachten waarschijnlijk meer en meer hulp zoeken bij hun Russische militaire specialisten om de defensie van het land te versterken daar de Westerse kruistochten, begonnen in maart in Libië, zich aan het verspreiden is naar de oostelijke middellandse zeelanden.

 

Er is geen sluitend bewijs dat de sluipschutters die mannen, vrouwen en kinderen doden in Syrië agenten zijn van Westerse imperialisme. Maar er is een overweldigende bewijs dat de Westerse imperialisme probeert om de Syrische staat te vernietigen. Zoals in Libië, hebben ze niet een keer de mogelijkheid van onderhandelingen genoemd tussen de zogenoemde oppositie en de Syrische overheid. Het Westen wil verandering van regime en is vastbesloten om de afslachting van Libië te herhalen om dit geopolitieke doel te bereiken.

 

Het lijkt erop dat de bakermat van beschaving en wetenschap onder de voeten zal lopen van de semi – bevrijdende barbaren, terwijl de dodelijke neergang van het Westen zich afspeelt in de woestijnen van het Oosten.

 

 **********************************************************************

Opmerkingen:

 

…. Vele misdaden toegeschreven aan het Syrische leger worden gepleegde door gewapende bendes, zoals dumpen van verminkte lichamen in de rivier Hama,…

Desinformatie is effectief is het verspreiden van de wortel van twijfel onder diegenen die worden verleidt door de Westerse propaganda…….. Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd…..

 …… Sluipschutters worden gebruikt om terreur, angst en anti-regime propaganda te creëren. Ze zijn een integrale middel van de door het Westen gesponsorde regime verandering…..

 

Het vermoorden van Aramese geestelijken, vrouwen, kinderen en opblazen van hun kerken in Irak werd toegeschreven aan de Islamitische terroristische groeperingen, zoals “Al-Qaeada”. In werkelijkheid waren het waarschijnlijk huurlingen en doodseskaders in opdracht van de Westerse geheime diensten om de Arameeërs weg te jagen uit bolwerken als Mosul, Bagdad en andere plaatsen en het land te zuiveren van z’n originele bevolking.

 

Over het doel van etnische zuiveringen van Mosul en omgeving zegt journalist Wayne Madsen, Naar verluidt worden de Israëliërs geholpen door buitenlandse huurlingen die worden betaald door de Christelijke evangelische cirkels uit de Verenigde Staten die het concept van “Christelijke Zionisme” steunen……..

De Israëlische land verwerving activiteiten worden ook ondersteund door de Koerdistan Demokratische Partij, geleid door Massoud Barzani, de president van de KRO. Één van de vijf zonen van Barzani, Binjirfan Barzani, is naar verluidt intensief betrokken met de Israëliërs…..

De Israëliërs en hun Christelijke Zionistische supporters komen Irak binnen niet via Bagdad, maar via Turkije. Om het land dat door de Israëliërs wordt geclaimd te ontdoen van z’n bewoners voeren de Mossad agenten en de Christelijke Zionistische huurlingen terroristische aanvallen uit tegen de Chaldese (Aramese) Christenen, met name in Nineve, Irbil, al- Hamdaniya, Bartalah, Talasqaf, Batnayah, Bashiqa, Elkosheven, Uqrah en Mosul.

Het uiteindelijke doel van de Israëliërs is het ontvolken van de christelijke bevolking in en rond Mosul en het land als bijbelse Joodse land te claimen als een deel van “ Groter Israël”.

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Groot-Israel-Arameeers_Irak_EtnischZuivering_28_8_2009.htm

 

Zoals gebruikelijk is hierover niets te lezen in de gecontroleerde Westerse media.

 

Wanneer de Westerse machten lukt om met behulp van hun doodseskaders, huurlingen, sluipschutters en onder hun leiding staande terroristische Islamitische groeperingen, de huidige Syrische overheid omver te werpen, dan zal een vreselijke tijd aanbreken voor de Arameeërs. Hun geestelijken, mannen, vrouwen en kinderen zullen worden vermoord en verkracht en hun kerken in brand gestoken door “onbekenden” waardoor ze zullen worden gedwongen om naar Libanon of naar het Westen uit te wijken. Zodoende zal het demonische plan van de verfoeilijke koloniale machten worden uitgevoerd en Syrië zal worden gezuiverd van de oorspronkelijk Aramese bewoners.

 

****************************************************************************************

 

Aanverwante artikelen:

 

SYRIA: Who is Behind The Protest Movement? Fabricating a Pretext for a US-NATO "Humanitarian Intervention" (3 -5- 2011, Professor Michel Chossudovsky) http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24591

 The Destabilization of Syria and the Broader Middle East War (Professor Michel Chossudovsky, 17-6-2011)

 http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25312

 A "Humanitarian War" on Syria? Military Escalation. Towards a Broader Middle East-Central Asian War?(Professor Michel Chossudovsky, 9-8-2011) http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25955

 The Pentagon's "Salvador Option": The Deployment of Death Squads in Iraq and Syria (Professor Michel Chossudovsky, 16-8-2011)

 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26043

The Al Qaeda Insurgency in Syria: Recruiting Jihadists to Wage NATO's "Humanitarian Wars" (Professor Michel Chossudovsky, 2-9-2011)

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26351

 Media Lies Used to Provide a Pretext for Another "Humanitarian War": Protest in Syria: Who Counts the Dead? (Julie Lévesque, 25-11-2011)

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27785

 Unknown Snipers and Western backed "Regime Change"A Historical Review and Analysis (Gearóid Ó Colmáin, 28-11-2011)

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27904

 SYRIA: The Orwellian "Responsibility to Protect" (R2P) used to Justify "Regime Change" and All Out War ( Mahdi Darius Nazemroaya, 30-11-2011) http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27935

 

 

“Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië................... ?????????...............

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Irak_Syrie_16_9_2011.htm

"Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen. “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 http://www.aramnahrin.org/Dutch/Kopten_Demonstratie_Cairo_Afslachting_17_10_2011.htm

 Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten:  http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_Ondergang_1_12_2011.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

28-8-2012: Syrische nationale leger doodt rebellen uit Irak, Turkije, Libië, Egypte en Tunesië

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

30-11-2012: Syrië: de kindsoldaten van het rebellenleger

 

10-12-2012: Saudi-Arabië stuurt 1.334 gevaarlijkste criminelen als jihadisten naar Syrië

 

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syrië.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syrië

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen