Arameeërs van Syrië

 

 

19-11-2013: Aramese bisschop: Wat heeft plaatsgevonden in Sadad is het meest ernstige en grootste afslachting van Christenen in Syrië in de voorbij twee en half jaar…………

 

30-8-2013: “Vrije Syrië” volgens het koloniale model: Ritueel afslachten, longen opeten en onreine en onbesneden honden als voer aan de honden geven! “Waarom wordt je geen Moslim? Dan wordt je zo vrijgelaten!”

 

25-6-2013: Aramese Katholieke Priester gedood in Syrië

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syrië

 

13-12-2012: Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012: rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië....??????...

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


De twee Aramese bisschoppen: gebruikt als chantage en onderhandeling instrument door kwaadaardige machten…

 

English Version

 

Inhoud

 
  1. Inleiding  
  2. Tsjetsjeense rebellen, Turkije, Frankrijk en een Golfstaat houden vrijlating Aramese bisschoppen tegen.  
  3. Aramese bisschoppen: Saudi Arabië, Turkije en Tsjetsjeense terroristen  
  4. Was het moeras Syrië bedoeld voor het begin van ondergang van Turkije?  
 

5. Conclusie

 

 


 

1. Inleiding

 

 

Mgr. Youhanna Ibrahim van de Syrisch Orthodox kerk

Mgr. Boulus Yazigi van de Melkitische (Grieks) orthodoxe kerk

 

 

Op 22 april 2013 werden de twee Aramese bisschoppen uit Aleppo, Mgr. Youhanna Ibrahim van de Syrisch Orthodox kerk en Mgr. Boulus Yazigi van de Melkitische (Grieks) orthodoxe kerk door de terroristen ontvoert. In onze analyse van 3-5-2013 zijn wij uitvoerig ingegaan op de ontvoering van de twee bisschoppen.

 

Sindsdien worden er verschillende pogingen ondernomen, op hoog niveau, om de twee Aramese bisschoppen vrij te krijgen. Op 30 september 2013 meldde de Libanese ministerie van informatie dat “vooruitgang wordt geboekt om de twee ontvoerde bisschoppen vrij te krijgen……………………”

 

Op 13 oktober 2013 rapporteerde Al-monitor in een artikel getiteld “Will Bishops Be Included in Deal To Release Lebanese Detainees?” over de inzet van de chef van Libanese Veiligheidsdienst, generaal Abbas Ibrahim, voor een alomvattende deal tussen alle partijen om ook de twee bisschoppen vrij te krijgen. We lezen onder andere: “Hoe zit het met de twee bisschoppen die ook waren ontvoerd in Syrië? Alle aanwijzingen in Beirut wijzen naar het feit dat de bemiddeling door de algemene directeur van de Libanese Veiligheidsdienst, Generaal Majoor Abbas Ibraham om de ontvoerde burgers vrij te krijgen is geslaagd of staat op het punt om te slagen …………………………………………..

 

Voor dit doel, had Ibrahim een hoge professionele onderhandelingsproces gestart. Deze onderhandelingen omvatten verschillende partijen en reizen naar diverse hoofdsteden. Hij ondernam een serie bezoeken tussen Doha, Ankara, Damascus en zelfs Berlijn – in een volledige geheimhouden met betrekking tot details van zijn reizen- dat lijkt geresulteerd te hebben tot een fundamentele doorbraak in de zaak van de vrijlating van de Libanese burgers. …………………….

 

Echter, wat overblijft, is de vraag: Wanneer deze verwachtingen juist zijn, en de negen Libanese burgers worden vrijgelaten, hoe zit het met de twee Syrische bisschoppen, Yohanna Ibrahim en Boulus Yazigi, die door de militanten van de Syrische oppositie worden vastgehouden sinds 23 april? Officiële Libanese bronnen vertelden Al-Monitor dat Generaal Majoor Ibrahim vanaf het begin eraan gewerkt heeft om ook de kwestie van de bisschoppen te betrekken bij een deal om de negen ontvoerde Libanese burgers vrij te krijgen. Hij heeft onderhandeld met alle betrokken partijen. Dezelfde bron onthulde dat sommige partijen in het begin hebben geprobeerd dit te vermijden, omdat de bisschoppen Syriërs zijn en geen Libanese.. Ibrahim echter verwierp deze benadering. ………………………………………………..

 

Proberend om zijn oproep te baseren op humanitair gronden en boven de nationale of sektarische banden, claimde hij dat de twee bisschoppen moesten worden beschouwd als Libanese burgers, gegeven het feit dat ze behoren tot de twee kerken (de Syrisch Orthodox en Grieks orthodoxe kerken) die hun hoofdkwartier zowel in Libanon als Syrië hebben. Daarna, volgens dezelfde bronnen, probeerden de betrokkenen bij de onderhandelingen voor de vrijlating van de Libanese burgers zich te wenden tot de sektarische kwesties. Ze zeiden dat omdat de beide bisschoppen Christenen zijn, waarom moet hun lot betrokken worden in de onderhandelingen voor de vrijlating van de ontvoerde Libanese Sjiieten? Waarom onderhandelt geen Christelijke partij voor hun vrijlating? Maar Ibrahim hield vol en verwierp dit soort aantijgingen. Volgens de bronnen benadrukte hij dat bisschoppen prioriteit dienen te krijgen bij een schikking. “……………….

 

Op 18 oktober 2013 meldde The Daily Star in een artikel getiteld “Nine Lebanese kidnapped in Syria released: Charbel”: “Negen Libanesen die vorig jaar in Syrië waren ontvoerd zijn vrijdag vrijgelaten, ……………….

De vrijlating van de Libanezen in ruil voor Syrische gevangenen kan een positieve invloed hebben op de kwestie van de twee piloten van de Turkse luchtvaartmaatschappij die in Beirut waren ontvoerd in augustus.

De Libanese gijzelaars zijn vrijgelaten en zijn op hun weg naar Turkije, maar we zullen hen alleen ontvangen tijdens uitwisseling, zei Charbel, verwijzend naar de eis van de ontvoerders ………..

Veiligheidsbronnen verteleden The Daily Star dat de negen in Turkije zijn en in “Turkse handen.”

 

De twee Aramese bisschoppen werden helaas niet vrijgelaten. Al-Monitor van 29 oktober 2013 rapporteerde hierover in een kritische analyse getiteld “Turkey-Lebanon Detainee Swap Shows Lebanese State's Decline”: “De overeenkomst tussen Turkije en Hezbollah over de uitwisselingen van de gedetineerden heeft verschillende vragen opgeroepen met betrekking tot het tijdstip en de rol van de partijen in het proces. De opkomst van Katar als onderhandelaar was op eerste gezicht een verassing, omdat dit een grote gevolgen had met betrekking tot verschuivingen en veranderingen op regionaal niveau….. …………………………………….”

 Deze deal heeft ook laten zien dat er invloedrijke krachten zijn die boven de Libanese staat staan, en onthulde gebreken van deze kleine staat die lijkt de prestige en soevereiniteit van haar instituties – namelijk rechtssysteem en veiligheidsapparaat- te hebben verloren………………..

 

Maar waarom kwamen deze gedetineerden terug en niet de twee ontvoerde bisschoppen en de rest van de journalisten die gevangen worden gehouden in Syrië? ……………….

 

Wat de wonden zelfs dieper maakt is het gevoel van politieke onderdrukking, beleid van dubbel- standaarden en het concept dat er sommige externe invloedrijke machten zijn die de wetgeving overstijgen……………..”

 

Op 23 oktober 2013 rapporteerde The Daily Star in een artikel getiteld “Qatar emir vows to help secure bishops’ release”: “De Emir van Katar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani beloofde op woensdag om te helpen bij de vrijlating van de twee bisschoppen in Syrië…………………….”

Tijdens gesprekken met Libanese Patriarch Beshara Rain in Doha, zei de emir “dat hij alle pogingen zou aanwenden om de kwestie van de bisschoppen op te lossen”

 

Wat is de reden dat de Emir van Katar zich ermee gaat bemoeien om de twee bisschoppen vrij te krijgen? Is dat uit humanitaire nobele motieven of is er iets anders aan de hand? Wij gaan hieronder uitleggen.

 

2. Tsjetsjeense rebellen, Turkije, Frankrijk en een Golfstaat houden vrijlating Aramese bisschoppen tegen.

 

De Libanese televisie kanaal OTV onthulde dat er verschillende belanghebbende partijen in het spel zijn die de vrijlating van de Aramese bisschoppen in de weg staan. Op 25 oktober 2013 werd een rapportage van OTV op Youtube geplaatst getiteld “Syrians Have to Pay a Hefty Price to Release Kidnapped Bishops”:

 

 

Hieronder vermelden wij de Engelse ondertiteling met daarnaast Nederlandse vertaling

 

What are the details of the potential deal to release the two bishops Boulous Yazigi and Yuhanna Ibrahim, details in the following report….

Wat de details van de voorwaarden zijn voor een potentiele deal voor de vrijlating van de twee bisschoppen, Boulous Yazigi en Yuhanna Ibrahim, wordt in de volgende reportage uitgelegd…….

With the release of 9 kidnapped Lebanese from Azaz, the communications and negotiations took a more serious style in following the case of the kidnapped two bishops Boulus Yazigi and Yuhanna Ibrahim, the negotiations that started 5 months ago to secure their release.

Met de vrijlating van de 9 ontvoerde Libanezen uit Azaz, werd overleg en onderhandelingen die starten 5 maanden geleden om de vrijlating van de twee bishoppen Boulus Yazigi en Yuhanna Ibrahim te bewerkstelligen, op hoger niveau gevoerd.

Russia has the most important role in it as negotiator and mediator in addition to an important role by the head of the Lebanese General Security, General Abbas Ibrahim.

Rusland heeft, naast het hoofd van de Libanese Algemene Veiligheidsdienst, generaal Abbas Ibrahim, de belangrijkste rol als onderhandelaar en mediator.

Russia and General Ibrahim have a full coordination with John Yazigi (Patriarch of Antioch and All the East and brother of kidnapped Boulous Yazigi) in addition to the constant contact of Russian ambassador (to Lebanon) Alexander Zasypkin with the Orthodox Patriarchy.

Naast een continu contact tussen Russische Ambassadeur (in Libanon) Alexander Zasypkin met de Orthodoxe Patriarchaat, werken Rusland en generaal Ibrahim in volle coördinatie met John Yazigi (Patriarch van Antiochie en het hele Oosten en de broer van ontvoerde Boulus Yazigi)

Reliable information by OTV confirmed that the condition to release the two bishops turned into a number of conditions, and the negotiating party expanded beside the kidnapping group to include France, Turkey and an active GCC state on the line of mediating amid information confirming the existence of more than one video recording, one of which is more than 6 minutes, prove the two bishops are in good health.

Betrouwbare bronnen bij OTV hebben bevestigd dat de voorwaarden om de twee bisschoppen vrij te laten zijn toegenomen in aantal en de onderhandelingspartijen zijn behalve de ontvoerders uitgebreid met Frankrijk, Turkije en een actieve GCC staat. Inlichtingen hebben het bestaan van meer dan één video bevestigd, één ervan met een lengte van meer dan 6 minuten, die bewijzen dat de twee bisschoppen gezond zijn.

The same information mentioned that the Chechen kidnappers requested from Moscow the release of 2 top Chechen officials at the beginning in addition to 20 other Chechen militants which was rejected by Russia and instead promised not to execute them and to offer them a just trial.

Dezelfde bronnen meldden dat de Tsjetsjeense ontvoerders in het begin Moskou hebben verzocht om de twee top Tsjetsjeense functionarissen en later 20 andere Tsjetsjeense militanten vrij te laten. Rusland weigerde en in plaats daarvan beloofde om hen niet te executeren en offerde hen een eerlijke rechtszaak.

The kidnapping group raised its demands ceiling and asking to release more than 50 Chechen terrorists held by Syrian forces in Aleppo, before the French demands were added requesting the Syrian state to release 12 French officers and soldiers sent on a ‘mission in Syria’ until the Gulf state demands to release 12 officers of its forces arrested by the Syrian state forces while carrying out a ‘fighting mission’, then to be topped via reliable OTV sources by Turkey’s demands, Turkey originally accused of sponsor the Chechen kidnapping group to release 25 of its officers and soldiers who entered Syria.

De ontvoerders verhoogden hun eisen en vroegen om meer dan 50 Tsjetsjeense terroristen vrij te laten die worden vastgehouden door de Syrische strijdkrachten in Aleppo. Hieraan werden toegevoegde de Franse eisen die de Syrische staat vroeg om 12 Franse officieren vrij te laten die waren gezonden op een ‘missie naar Syrië’. Een Golf staat eist om de vrijlating van 12 officieren die zijn gearresteerd door het Syrische leger toen ze op een ‘gevechtsmissie waren.’ Daar bovenop zijn, volgens betrouwbare bronnen van OTV, de eisen van Turkije om 25 van haar officieren en soldaten vrij te laten die Syrië binnen waren gedrongen. Turkije werd oorspronkelijk ervan beschuldigd de sponsor te zijn van de Tsjetsjeense ontvoerders.

At this point the deal was mature and was supposed to be completed in parallel with releasing the Azaz kidnapped until the Gulf state demands to release 12 officers of its forces arrested by the Syrian state forces while carrying out a ‘fighting mission’

Op dit punt was de deal afgrond en de bedoeling was om te worden uitgevoerd parallel aan de vrijlating van de ontvoerden uit Azaz totdat de Golf staat met de eisen kwam om 12 van haar officieren, die op ‘gevechtsmissie‘ waren, vrij te laten die worden vastgehouden door de Syrische strijdkrachten.

The day they were kidnapped on 22 April 2013, the two bishops Yazigi and Ibrahim were heading to Aleppo with a financial ransom to rescues two kidnapped priests and today they are awaiting the maturity of the deal to release them in exchange with Chechen, French, Turkish and Gulf terrorists, contributed in the ware in Syria, conditions the Syrian official side approved and conveyed its response to Russia and General Ibrahim, as the OTV information confirmed.

Op de dag dat ze werden ontvoerd op 22 april 2013, waren de twee bisschoppen op weg naar Aleppo met losgeld om de twee ontvoerde priesters vrij te krijgen. En vandaag zitten ze te wachten op de afronding van een deal om hen vrij te laten in ruil voor de Tsjetsjeense, Franse, Turkse en Golf terroristen die bijgedragen hebben aan de oorlog in Syrië. De voorwaarden werden door de Syrië officieel goedgekeurd en doorgeven aan Rusland en Generaal Ibrahim, zoals bevestigd door de OTV bronnen.

 

De betrokkenheid van Frankrijk, Katar, Saudi Arabië en Turkije bij het ontwrichten van Syrië is ruimschoots bevestigd door diverse analisten en commentatoren, zie hiervoor onze analyse van 30-8-2013…. Deze en andere landen steunen en bewapenen de afschuwelijke afvallige Islamitische terroristen in Syrië die dagelijks bloedbaden, leed en ellende teweegbrengen. Het gaat hier om misdaden tegen mensheid.

 

…. Hieraan werden toegevoegde de Franse eisen die de Syrische staat vroeg om 12 Franse officieren vrij te laten die waren gezonden op een ‘missie naar Syrië’………

 

Het kwaadaardige Frankrijk kan niet genoeg krijgen van hun koloniale misdaden tegen de mensheid. Of het nu om Afrika, Midden-Oosten of een andere regio gaat, hun dorst naar ontwrichting, vernietiging en verwoesting kunnen ze maar niet stoppen.

 

Samen met Verenigde Koninkrijk is Frankrijk berucht om hun kolonialisme. Frankrijk gebruikt de twee Aramese bisschoppen als chantagemiddel om de leden van hun speciale eenheden die in Syrië actief waren om het land in bloed en ravage te storten. Diegenen die de Islamitische terroristen steunen, dienen naar onze stellige overtuiging ook als terroristen te worden beschouwd. Dit geld voor de verfoeilijke Fransen, maar ook voor de betrokkenheid van Turkije, Saudi- Arabië, Katar en anderen.

Over het gevangen nemen van de Franse officieren meldde The Daily Star op 5 maart 2012 in een artikel getiteld “13 French officers being held in Syria”: Rond 13 Franse officieren worden vastgehouden door de Syrische autoriteiten in Syrië, bevestigde een bron aan The Daily Star …..”

(Zie ook artikel Russia Today13 undercover French army officers seized in Syria – report)

 

……….Een Golf staat eist om de vrijlating van 12 officieren die zijn gearresteerd door het Syrische leger toen ze op een ‘gevechtsmissie waren.’

 

De hier niet met name genoemde Golfstaat is waarschijnlijk Katar. Waarom Katar? Zoals zonet boven aangehaald, beloofde de Emir van Katar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani op 23 Oktober 20013 de Aramese Maronitische Patriarch Rai dat hij zich zou inzetten voor de vrijlating van de bisschoppen. Hoe kan dit? Volgens vele analysten is Katar een grote donateur van de Islamitische terroristen in Syrië die dagelijks bloedbaden aanrichten, inclusief het bloed van de Arameeërs. Hoe kan opeens Katar bezorgd zijn om de twee Aramese bisschoppen vrij te krijgen die vast worden gehouden door de Tsjetsjeense terroristen?

Kan het zijn geliefde lezer dat deze “bezorgdheid” van Katar te maken heeft met hun 12 officieren die in Syrië worden vasthouden?

 

Als het inderdaad juist is dat met “…Een Golf staat” Katar wordt bedoeld, dan heeft Katar de vrijlating van de Aramese bisschoppen tegengehouden, zoals aangehaald door de OTV, namelijk: Op dit punt was de deal afgrond en de bedoeling was om te worden uitgevoerd parallel aan de vrijlating van de ontvoerden uit Azaz totdat de Golf staat met de eisen kwam om 12 van haar officieren, die op ‘gevechtsmissie‘ waren, vrij te laten die worden vastgehouden door de Syrische strijdkrachten.

 

……. Daar bovenop zijn, volgens betrouwbare bronnen van OTV, de eisen van Turkije om 25 van haar officieren en soldaten vrij te laten die Syrië binnen waren gedrongen……

 

Hoewel de meerderheid van de Turken gekant is tegen bemoeienis met Syrië, heeft de huidige regering sleutelrol gespeeld in het leed en ellende die zich nu voltrekt in Syrië. De betrokkenheid van Turkije is algemeen bekend zoals bijvoorbeeld een artikel door Reuters op 27-7-2013 getiteld “Exclusive: Secret Turkish nerve center leads aid to Syria rebels”: “Turkije heeft samen met bondgenoten Saudi Arabië en Katar een geheime basis opgezet om vitale militaire en inlichtingen steun te verlenen aan de Syrische rebellen vanuit een stad dichtbij de grens, …………..

Het zijn de Turken die het op militair gebied controleren. Turkije is het hoofd coördinator/ ondersteuner. Denk aan een driehoek met Turkije op de top en Saudi Arabië en Katar onderin, vertelde een bron uit Doha……………………..”

 

Recentelijk heeft Amnesty International ook deze landen opgroepen te stoppen met hun steun aan terroristen in Syrië. Russia Today 19 december 2013 rapporteerde in een artikel getiteld “Amnesty Int'l: Al-Qaeda in Syria kidnaps, tortures, executes prisoners in secret jails”: Vooral de Turkse regering dient te voorkomen dat haar territorium wordt gebruikt door ISIS om wapens en rekruten naar Syrië te brengen. Ook de Golf Staten die gewapende groepen hebben gesteund die vechten tegen het Syrische regering dienen actie te ondernemen om te voorkomen dar wapens transporten, uitrusting of andere steun ISIS bereikt in het licht van z’n erg slechte mensenrechten dossier….

 

Het is daarom niet verbazingwekkend dat de Turken samen met Saudi Arabië, Katar en Koloniale Westerse machten speciale eenheden in Syrië hebben gestationeerd om de “vrijheidsstrijders ” te ondersteunen. Zie ook onze analyse van 3-5-2013 getiteld “De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media, de mogelijke verantwoordelijken…en de mogelijke ontknoping...” en verder de rol van deze drie landen in onze analyse van 7-10-2013….

 

Moraal van het verhaal: We leven in een omgekeerd wereld. Diegene die een relatieve beschaafdheid nastreven in een streek waar de wet van de jungle heerst worden terroristen genoemd en diegenen die echte terroristen ondersteunen, van wapens en communicatie voorzien en bloedbaden aanrichten worden neergezet als “strijders voor beschaafdheid.”

Profeet Jesaja heeft dit op een treffende wijze samengevat: Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter (Jesaja 5:20)

 

3. Aramese bisschoppen: Saudi Arabië, Turkije en Tsjetsjeense terroristen

 

In onze analyse van 3-5-2013 schreven wij: Op grond van deze en vele andere analyses kunnen we opmaken dat Turkije zeer belangrijke rol speelt in het destabiliseren van Syrië. Zonder hulp van de Turken, zou het voor de Westerse koloniale machten veel moeilijker zijn geweest om hun demonische plan voor Syrië te realiseren. Turkije heeft een grote invloed in Syrië. Het heeft natuurlijk spionnen, maar zeer waarschijnlijk ook speciale eenheden.

 

Daarom: Wie de ontvoerders van deze twee bisschoppen het ook moge zijn, zonder toestemming van Turkije en de Westerse koloniale machten hadden ze onmogelijk deze misdaad kunnen begaan.

 

Hieronder gaan wij wat dieper op in.

 

Op 2 augustus 2013 rapporteerde World Tribune in een artikel getiteld “Saudi intel chief in Moscow for talks on ending the war in Syria”: “Functionarissen hebben gezegd dat het hoofd van de Saudisch geheime dienst Prins Bandar Bin Sultan, die ook baas is van de Nationale Veiligheidsraad, de Russische President Vladimir Putin heeft ontmoet over de voorwaarden voor wapenstilstaand en het lot van de oppositie tegen President Bashar Assad……

Iran heeft Bandar geïdentificeerd als de hoofdpersoon die de strategie stippelt tegen Assad. Naar verluidt heeft Bandar op 31 juli belangrijke VS functionarissen ontmoet over de mogelijkheden om de Syrische rebellen te steunen…..”

 

Al- Monitor van 21 augustus 2013 geeft meer details over de ontmoeting tussen Bandar en Putin in een artikel getiteld “Russian President, Saudi Spy Chief Discussed Syria, Egypt”:

 

De ontmoeting tussen Putin en Bandar wordt omschreven als “stormachtig” Prins Bandar heeft indirect Rusland bedreigd met Tsjetsjeense rebellen door te zeggen: “Bijvoorbeeld, ik kan U garantie geven om volgend jaar de Olympische Winterspelen te beschermen in Sochi aan de zwarte zee. De Tsjetsjeense groepen die de veiligheid van spelen bedreigen worden door ons gecontroleerd en zij zullen zich op het Syrische grondgebied niet bewegen zonder coördinatie met ons. Deze groepen maken ons niet bang. Wij gebruiken hen tegen het Syrische regime, maar zij zullen geen rol of invloed hebben in de toekomstige politiek in Syrië…… “

 

De heer Bandar gebruikt de Tsjetsjeense terroristen als “een stok achter de deur” om Putin te chanteren om tegemoet te komen aan de wensen van Saudi-Arabië en daarmee natuurlijk aan dat van de koloniale machten. Bandar is zelfverzekerd en trots dat hij de “Tsjetsjeense groepen controleert.

 

Put antwoord Bandar over de Tsjetsjeense terroristen met de woorden: Wij weten dat U Tsjetsjeense terroristen steunt voor een decennium. En die steun, waar U zo net duidelijk over hebt gepraat, is absoluut niet in overeenstemming met de gezamenlijke doelen om wereldwijde terrorisme, die U aanhaalde, te bestrijden………….”

 

Bandar schakelt dan over tot economische omkoping en zegt,Wij begrijpen de Russische grote belangen in de olie en gas, aanwezig in de Middellandse Zee, van Israel tot Cyprus langs Libanon en Syrië. Wij begrijpen het belang van de Russische gaslijn naar Europa. Wij zijn niet geïnteresseerd om daarmee te wedijveren. We kunnen samenwerken op deze gebieden alsmede op gebieden van het vestigen van raffinaderijen en petrochemische industrieën. Het koninkrijk kan voorzien in een grote Multi- miljard- dollar investering op diverse gebieden in de Russische markt. Wat van belang is, is om tot een politieke overeenstemming te komen over aantal zaken, met name Syrië en Iran….. “

 

De boodschap van Bandar aan Putin is: Als jullie stoppen Assad en Iran te steunen, dan mogen jullie alles hebben aan de Middellandse Zee. Putin echter verwerpt categorische het aanbod van Bandar over Iran en Syrië en zegt: “…..dat Rusland en Iran met elkaar verbonden zijn door betrekkingen sinds eeuwen en dat er gezamenlijke en gecompliceerde belangen zijn tussen hen……Wij steunen Iranese wens om nucleaire brandstof te verkrijgen voor vreedzame doeleinden. En wij hielpen hen met hun faciliteiten te ontwikkelen in die richting….

 

Over Syrië antwoordde Putin: “Onze standpunt over Assad zal nooit veranderen. Wij geloven dat het Syrische regime de meeste aangewezen spreker is namens het Syrische volk en niet die lever eters……

 

Bandar dreigt President Putin over Syrië met de woorden “…. Er is geen ontsnappen aan de militaire optie, omdat het enige op het ogenblik beschikbare keuze is, gegeven dat de politieke overeenstemming eindigt in impasse….”

 

En wat was het antwoord van de heer Putin aan het dreigement van Bandar?

De European Union Times van 27 augustus 2013 rapporteerde in een artikel getiteld “Putin Orders Massive Strike Against Saudi Arabia If West Attacks Syria”: Een onverbiddelijke “dringend actie memorandum” vandaag uitgegeven van het bureau van President Putin aan de Gewapende Strijdkrachten van de Russische Federatie waarin opdracht wordt gegeven tot “een massieve militaire aanval” op Saudi- Arabië in het geval dat het Westen Syrië aanvalt…….”

 

Kennelijk hebben de Saudiërs en de koloniale illuminatiemachten de boodschap van Putin goed begrepen en hebben hun dreigementen moeten inslikken.

 

Ten aanzien van de ontvoering van de twee Aramese bisschoppen op 22 april 2013 door de Tsjetsjeense terroristen, kunnen we de kwestie als volgt presenteren in een aantal punten:

 

1) Het is algemeen bekende dat onder andere Tsjetsjeense terroristen in Syrië actief zijn om het land te ontwrichten. We noemen hieronder enkele voorbeelden:

1-1) BBC rapporteerde op 16-12-2013 in een artikel getiteld “The Chechen Jihadists fighting in Syria”: Bewijs is opgedoken dat een aantal van deze strijders komen van een kleine, veraf gelegen vallei in Georgië- thuisbasis van slechts 15000 etnische Tsjetsjenen

 

1-2) Al- Monitor rapporteerde op 26 september 2013 in een artikel getiteld “New Information Indicates Kidnapped Syrian Bishops Still Alive”: “De officiële informatie gegeven aan Al-Monitor heeft onthuld dat de groep die de ontvoering op 23 april uitvoerde dezelfde groep is die de bisschoppen nog steeds vasthoudt. Het is een extremistische Sunni groep die in relatie staan met Tsjetsjeense jihadistische groepen die nu in Syrië opereren….  ”

 

1-3) Al- Alam rapporteerde op 4 september 2013 in een artikel getiteld “Caucasian militants form own group in Syria”: “Een door buitenland gesteunde militant in Syrië heeft gezegd dat militanten uit Kaukasus een onafhankelijke macht hebben gevormd om het Syrische leger te bevechten….. De groep wordt genoemd “The Mujahedin of the Caucasus and the Levant”. Meer dan 100 Tsjetsjeense en Kaukasische militanten zijn Syrië binnengegaan via Turkije om het Syrische leger en burgers te doden…..”

 

1-4) Forbes rapporteerde op 27-12-2012 in een artikel getiteld “Chechen Volunteers in Syria and the Dangers of Intervention”: Tot 6 duizenden buitenlandse vrijwilligers vechten aan de kant van Syrische oppositie onder hen zijn Tsjetsjenen volgen Saudische geheime dienst……

 

2) Saudi-Arabië controleert deze Tsjetsjeense en andere terroristen die nu actief zijn in Syrië.

Over de Tsjetsjeense terroristen zegt het hoofd van de Saudische geheime dienst Prins Bandar:

- De Tsjetsjeense groepen…… worden door ons gecontroleerd

- Zij kunnen zich in Syrië niet bewegen zonder onze toestemming…..

- Wij gebruiken hen tegen het regime van Assad….

 

3) De twee Aramese bisschoppen zijn ontvoerd in Aleppo, dichtbij Turkse grens. Aleppo en omgeving vormen de achtertuin van de Turken, ze zijn heer en meester daar.

 

4) De Turkse, Franse en Katarse speciale eenheden die actief waren in Syrië, zeer waarschijnlijk om terroristen te helpen met het ontwrichten van Syrië, zijn gevangengenomen door de Syrische regering. Deze landen willen graag dat hun officieren door de Syrische regering worden vrijgelaten. En voor dit doel zijn de Aramese bisschoppen opgeofferd om als ruilmiddel te fungeren.

 

5) De Aramese bisschoppen zijn daarom naar alle waarschijnlijk ontvoerd in een samenwerking tussen Saudi- Arabië, Katar en Turkije. Frankrijk en andere Westerse landen waren natuurlijk hiervan op de hoogte en hebben zeer waarschijnlijk stilzwijgend goedgekeurd. Het draait dus allemaal om belangen.

 

4. Was het moeras Syrië bedoeld voor het begin van ondergang van Turkije?

 

Syrië en Turkije hadden de laatste jaren hele goede betrekkingen opgebouwd, zelfs zo goed dat de grens werd opgeheven. Het is daarom op z’n minst vreemd te noemen dat de huidige Turkse regering zo hard mee heeft gewerkt om Syrië te ontwrichten.

 

Russia Today publiceerde op 26 december 2013 een analyse van de hand van Dr. Can Erimtan over de Turkse betrokkenheid bij de strijd in Syrië getiteld “As time goes by: Turkey’s role in Syria’s unfolding crisis

 

Over de goede betrekkingen tussen Turkije en Syrië zegt hij: “….. in de begin jaren van AKP regering, “Was Turkije hulpvaardig in het doorbreken van internationale isolatie van Syrië dat de weg plaveide voor het bezoek van Assad aan Frankrijk in 2005. In 2007 stimuleerde een vrij handelsakkoord tussen Turkije en Syrië het bilaterale handelsvolume van 796 dollar in 2006 tot 2.5 miljard dollaar in 2010. In 2008 bemiddelde Turkije zelfs in vredesbesprekingen tussen Israel en Syrië. Het jaar daarop hieven Ankara en Damascus de visa controles aan de grens op, iets wat tot dan toe de vrije handel van producten en beweging van mensen belemmerde. ”

Dr. Erimtan vraagt zich af wat de reden is van de ommezwaai van de huidige Turkse regering en noemt daarbij als redenen: economische/ politieke en religieuze/ideologische belangen.

 

Het is zeker mogelijk dat economische en religieuze motieven de hoofdrol hebben gespeeld om de Syrische oppositie te steunen tegen Assad. Maar waarschijnlijk is er meer aan de hand.

 

De koloniale Westerse illuminatiemachten zijn erop gebrand om de landkaart van het Midden-Oosten te veranderen. En deze veranderingen gaan onder andere ten koste van Turkije. De Illuminaten hebben waarschijnlijk de regering Erdogan valse beloften in het vooruitzicht gesteld om onder andere naast grote economisch profijt ook het noorden van Syrië te confisqueren. En dat heeft als val gefungeerd voor Turkije. We gaan hieronder uitleggen wat wij daarmee bedoelen.

 

Als wij de huidige situatie in Syrië proberen te vergelijken met een situatie waarbij de Turkse regering niet de kant van rebellen had gekozen maar de kant van Syrische regering, dan ontstaat de volgende situatie:

 

1) De Koerden verstevigen met de dag hun greep op het noorden van Syrië. Hier ontvouwt zich een proces dat vergelijkbaar is met de Koerden in het noorden van Irak voor zelfbestuur. Ze hebben inmiddels een interim regering in het noorden van Syrië ingesteld. Reuters rapporteerde op 13 november 2013 hierover in een artikel getiteld “Kurds declare an interim administration in Syria”: "Etnische Koerden hebben op woensdag een interim regering in het noordoosten van Syrië gevormd, waarmee hun geografische en politieke aanwezigheid verder wordt verstevigd……..

 

Dit is een grote nachtmerrie voor Turkije. Na Irak, worden nu ook de Koerden van Syrië langzamerhand onafhankelijk. En wat is dan de volgende stap? De volgende stap is dat de Koerden van Turkije autonomie zullen opeisen en dat betekent op lange termijn maar een ding en dat is: verdeling van Turkije.

 

Wanneer de Turkse regering voor de kant van Assad had gekozen, dan was het onmogelijk geweest voor de Koerden om hun huidige stevige positie in het noordoosten van Syrië te verwerven. Ze waren simpelweg niet opgewassen tegen een overmacht van goedgetrainde en professionele Syrische en Turkse leger.

Met andere woorden: Wat zich nu afspeelt in het noordoosten van Syrië is iets wat de huidige Turkse regering niet had op gerekend.

 

2) De volgende stap van de koloniale illuminatiemachten is nu om de Turkse regering neer te zetten als promotors van terrorisme via officiële organen, zoals de Verenigde Naties en Amnesty International.

 

Press TV rapporteerde op 16 december 2013 in een artikel getiteld “Turkey sent tons of arms into Syria”: “Volgens een rapport van de Verenigde Naties heeft Turkije sinds juni 47 ton aan wapens gestuurd naar de door buitenland gesteunde militanten in Syrië.

Op grond van de gegevens van VN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), heeft Turkije verschillende hoeveelheden vuurwapens, inclusief geweren en karabijnen, gestuurd naar de militanten, met alleen al in september de grootste hoeveelheid van 29 ton. “ (zie ook hier en hier)

 

Zoals aangehaald in paragraaf 1 van deze analyse, heeft ook Amnesty International Turkije en de Golfstaten opgroepen te stoppen met hun steun aan de rebellen: Vooral de Turkse regering dient te voorkomen dat haar territorium wordt gebruikt door ISIS om wapens en rekruten naar Syrië te brengen. Ook de Golf Staten……………

 

Iets wat allang bekend is, wordt nu door officiële internationale organen bevestigd en daarmee de toon gezet over het toekomstig beleid van de koloniale illuminatiemachten ten aanzien van Turkije.

 

De recente ontwikkelingen in Turkije over de corruptieschandalen en de strijd tussen de heersende AKP partij en de groep van Fethullah Gulen maakt ook deel uit van het plan van de Illuminatiemachten om Turkije te verzwakken.

 

Aljazeera rapporteerde op 1 januari 2014 in een artikel getiteld “Erdogan-Gulen-Gul rivalry: All the Sultan’s men”: De premier (Erdogan) gelooft oprecht dat er een internationale samenzwering is tegen hem en dat de beweging van Gulen door zijn interne en externe vijanden is ingehuurd om de uiteindelijke genadeklap uit te delen aan zijn decennia lange regering….”

 

De heer Recep Tayyip Erdogan is wel erg laat met zijn ontdekking dat er een “internationale samenzwering is tegen hem…

 

Nadat meneer Erdogan in 2011, tegen de wil van de grote meerderheid van de Turkse bevolking in, een onheilig verbond sloot met de Westerse koloniale Illuminatiemachten en hun marionetten in het Midden-Oosten, de Golfstaten (Saudi- Arabië, Katar), om Syrië te vernietigen, heeft hij niet alleen het vonnis getekend voor zijn eigen politieke leven, maar heeft ook de deur opengemaakt voor het begin van de ondergang van Turkije.

De heer Erdogan had het kunnen weten dat op het moment dat deze demonische machten Syrië hadden kapotgemaakt en grote bloedoffers hadden gebracht aan hun god lucifer/satan door het vergieten van onschuldige Aramese en andere bloed, dat het volgende slachtoffer, dat op het dienblad van bloedoffer zou komen te staan Turkije zou zijn.

Helaas voor meneer Erdogan, hij is veel en veel te laat met zijn “ontdekking…...”

 

3) Zowel Turkije als Golfstaten waren erop gebrand om militair in Syrië in te grijpen om het regime van Assad af te zetten. Een grote mogelijkheid deed zich voor op 21 augustus 2013 toen de terroristen in Syrië een chemische aanval uitvoerden op Ghouta, buitenwijk van Damascus. Onmiddellijk werd Assad ervan beschuldigd verantwoordelijk voor te zijn. Maar de onafhankelijke experts, gepensioneerde agenten van de inlichtingendiensten, onderzoeksjournalisten en analisten waren niet ervan overtuigd dat Assad verantwoordelijk was. Integendeel, de aanwijzingen stapelden zich op dat de misdaad was gepleegd door de "jongens" van de koloniale Illuminatiemachten.

 

De befaamde terrorisme expert Dr. Joseph Bodansky suggereerde in een artikel gepubliceerde op 28 augustus 2013 getiteld “Did the White House Help Plan the Syrian Chemical Attack?” dat de aanval werd uitgevoerd door de rebellen met medewerking van Turkije, Golfstaten en VS.

 

Over zijn bronnen zegt Bodansky: “Er is een groeiende hoeveelheid bewijs afkomstig van diverse bronnen in het Midden-Oosten – die vaak verbonden zijn met de Syrische oppositie en hun supporters – verschaffen een sterke indirecte bewijs dat het chemische incident van 21 augustus een vooropgezette provocatie was door de Syrische oppositie en hun Saudische en Turkse supporters. Het doel is, zoals gerapporteerd, om een soort incident te creëren om de Verenigde Staten bij oorlog te betrekken……”

 

Over de “voorbereidingen” door de VS, Turkse, Katarse veiligheidsofficieren en oppositie strijders voor “een oorlog- veranderende ontwikkeling” en “VS- geleidde bombarderen van Syrië” lezen wij: Op 13-14 augustus 2013, startten de door het Westen gesteunde oppositie strijders in Turkije met uitgebreide voorbereidingen voor een groot en ongebruikelijke militaire activiteit. De eerste ontmoetingen tussen hooggeplaatste militaire commandanten van de oppositie en vertegenwoordigers van Katarse, Turkse en Amerikaanse geheimdiensten [“Mukhabarat Amriki”] vond plaats in het omgebouwde Turkse militaire garnizoen in Antakya, provincie Hatay, dat werd gebruikt als commando centrum en hoofdkwartier van het Vrije Syrische Leger (VSL) en hun buitenlandse sponsors. Hooggeplaatste oppositie commandanten die waren aangekomen uit Istanbul informeerden de regionale commandanten over een op handen zijnde escalatie van de gevechten vanwege “een oorlog- veranderende ontwikkeling” die op z’n beurt zou leiden tot het bombarderen van Syrië door de VS……”

 

Over de belofte van de Turken en de Kataris om de rebellen in Syrië van wapens te voorzien om de Syrische regering omver te werpen, lezen wij: “De hooggeplaatste commandanten legden uit dat de oppositiestrijders hun strijdmacht snel dienden klaar te maken om de door de VS- geleide bombardementen uit te buiten om naar Damascus te marcheren en de regering van Bashar al- Assad omver te werpen. De Katarse en Turkse inlichtingenfunctionarissen verzekerden de Syrische regionale commandanten dat ze hen zouden voorzien van overvloed aan wapens voor het aankomende offensief……..”

 

Dr. Bodansky legt verder uit dat de wapens distributie startte in “…. Provincie Hatay op 21-23 augustus 2013” en dat de “…..oppositie strijders ruim 400 ton aan wapens ontvingen ….”

 

Over het vervoer van wapens lezen wij: “Deze wapens waren geladen op meer dan 20 vrachtwapens die naar het noorden van Syrië reden en werden gedistribueerd over diverse depots. De volgende wapenzendingen, ook verscheidene honderden tonnen, vonden plaats in het weekend van 24-25 augustus 2013 en omvatten vooral geavanceerde antitank geleidde projectielen en raketten…..

 

Over de precieze bedoeling van wapenleveranties en het “aantaande bombardement” en de coördinatie door de Verenigde Staten, lezen wij: “Diverse hooggeplaatste functionarissen van zowel de Syrische oppositie en de sponsorende Arabische staten benadrukten dat deze leveranties waren specifiek voor een aankomende bombarderen van Syrië door zowel de VS als Westerse bondgenoten. De laatste strategische formulering en coördinatievergadering vond plaats op 26 augustus 2013. De politieke coördinatievergadering in Istanbul werd bijgewoond door de VS ambassadeur Robert Ford……

 

Helaas voor de Turken, de Saudiers, de Kataris en de koloniale illuminatiemachten, gooide Rusland roet in het eten en voorkwam dat Syrië werd gebombardeerd. In september 2013 werd een overeenstemming bereikt tussen Rusland en Verenigde Staten over het vernietigen van Syrische Chemische Wapens en daarmee was de optie van militair ingrijpen voorgoed van tafel.

 

Vooral de Turken en de Saudiërs waren hier niet blij mee en ze hadden graag gezien dat Syrië volledig kapot was gebombardeerd. Jeruzalem Post rapporteerde op 25 oktober 2013 in een artikel getiteld “Turkey joins Saudis in showing displeasure over US policy on Syria”: De toenemende spanning in de relaties tussen Turkije en VS komt tegelijk met ongenoegen van Saudi Arabië met betrekking tot het Amerikaanse beleid over het Midden-Oosten, met lekken in de media die de frustraties van de Saudische leiders beschrijven…..

 

De Saudiërs lijken buitengewoon verbitterd over de toenadering van het Westen tot Iran en Syrië en kunnen maar niet begrijpen dat er geen militaire actie wordt ondernomen tegen deze twee landen.

 

Russia Today rapporteerde op 19 december 2013 in een artikel getiteld “With or without West': Saudi Arabia ready for unilateral action on Syria”: “Saudi Arabië is van plan om een onafhankelijk beleid te voeren in de Arabische wereld nadat de VS heeft gekozen voor een diplomatieke oplossing voor de Syrische en Iranese crisis. De Saudische vertegenwoordiger in Verenigde Koninkrijk zegt dat het koninkrijk klaar staat om “regionale vrede ” te verzekeren zonder Westerse steun….. …….

 

Ze volgen de recente kritische commentaren door sommige Westerse politici en media die zeggen dat Saudi Arabië reeds militaire steun heeft verleend aan de Syrische rebellen en dus de woede voedden van het conflict in de Arabische land……………

 

In november citeerde Washington Post een hooggeplaatste Golf functionaris dat Saudi Arabië probeert om onafhankelijk militaire steun te verlenen aan de rebellen …………………

 

De Saudiers zijn van plan om militaire trainingsfaciliteiten uit te bereiden die ze in Jordanië beheren en de vuurkracht van de wapens te vergroten aan de rebellen groepen die tegen de extremistische groepen vechten………….,”

 

5. Conclusie

 

De inheemse Arameeërs van het Midden-Oosten (valse naam "Assyrisch") wonen sinds duizenden jaren in deze omgeving. De Christelijke Arameeërs zijn slachtoffer geworden van ongekende misdaden van de kant van de koloniale illuminatiemachten dat tot hun ondergang heeft geleid in het Midden-Oosten en uiteindelijk in hun Diaspora heeft geresulteerd.

De miljoenen Islamitische Arameeërs, het gaat hier om crypto- Arameeërs, hebben hun Aramese oorsprong verloren en worden in onze dagen geïdentificeerd als “Arabieren”, “Turken” en “Koerden.”

 

Het onheilige plan van de koloniale illuminatiemachten is om het Midden-Oosten te ontdoen van de inheemse Arameeërs. Door gebruik te maken van de door hen getrainde en gevormde Islamitische terroristen, zullen ze de Arameeërs dwingen om naar het Westen te vluchten en daarbij de landen van hun voorvaderen achterlatend die ze sinds duizenden jaren hebben bewoond.

Het ontvoeren van de twee Aramese bisschoppen, het vermoorden van de Arameeërs, het onteren van de vrouwen en meisjes en het opblazen van de kerken maakt deel uit van dit criminele plan.

 

Volgens de rapportage van de Libanese televisiekanaal OTV was Syrië bereid om grote concessie te doen voor de vrijlating van de bisschoppen.

Dit is echter een gevaarlijke en foute benadering namelijk: het doen van concessie aan terroristen. Wat je met terroristen moet doen is berechten en bestraffen en zeker niet mee onderhandelen.

 

Omdat het Aramese volk ontbreekt aan capabele en degelijke geestelijke/ seculiere leiders met toekomstvisie, worden ze overal door kwade machten onder de voeten gelopen. De huidige “leiders” geven je het gevoel alsof het om een soort lachwekkende poppenkast gaat die, met hun holle praatjes op televisie, zichzelf en het blinde en onwetende volk voor gek houden. En het resultaat is…. verschrikkelijk….

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

28-8-2012: Syrische nationale leger doodt rebellen uit Irak, Turkije, Libië, Egypte en Tunesië

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

30-11-2012: Syrië: de kindsoldaten van het rebellenleger

 

10-12-2012: Saudi-Arabië stuurt 1.334 gevaarlijkste criminelen als jihadisten naar Syrië

 

25-3-2013: Jihadisten uit de hele wereld vechten in Syrië 

 

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syrië.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syrië

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen