Arameeërs van Syrië

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syrië

 

13-12-2012: Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012: rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië....??????...

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn?

 

Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

English Version

 

Inhoud

 
 

1. Inleiding

 
  2. Al Qaeda, Doodseskaders, Salvador Optie  
  3. Fragmentatie Syrië: Winnaars en verliezers  
  4. En wat zal er met de inheemse Arameeërs gebeuren die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?  
    4.1. Voorwaarde 1: Aanwezigheid van “Al-Qaeda” in Syrië.  
    4.2. Voorwaarde 2: Omvallen regime Assad.  
  5. Conclusie  

 

1. Inleiding

 

 

“Balkanisatie” is een term dat wordt gebruikt om aan te duiden dat een land wordt gefragmenteerd in kleinere zelfstandige staten om de macht van het oorspronkelijk land te vernietigen. De term is ontleend aan de vroegere Joegoslavië die onder leiding van Tito een groot en machtige land was geworden. Na de val van Sovjet Unie en het afbrokkelen van Oostblok landen verscheurden de Westerse koloniale machten Joegoslavië in kleine zelfstandig landen die zelf geen gevaar meer vormden voor het Westen.

 

Toen de Amerikanen Irak binnenvielen was hun hoofddoel ook Balkanisatie van Irak. Uiteindelijk zal Irak uiteenvallen in een Koerdische, Sjiitische en Soennitische zelfstandige staten die op zichzelf veel minder sterk zijn in vergelijking met de tijd van Saddam Hoessein toen Irak een machtige en een sterke natie was.

 

Het onheilige koloniale plan voor Syrië behelst ook Balkanisatie van het land om deze te verdelen in kleinere staten die geen gevaar meer voor de belangen van het Westen en Israël zullen vormen.

 

Op 16 Juni 2012 werd een analyse van de hand van professor Michel Chossudovsky gepubliceerd getiteld, “Verborgen Amerikaanse- Israëlische Agenda: “Verdeel Syrië in Stukjes”.  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31454

Onderaan treft u een vertaling van het artikel.

 

Een andere analyses over dit onderwerp werd gepubliceerd door Patrick Henningsen op 11-7-2012 getiteld, “Syrië: De vernietiging van een Nationale Staat door Globalisten http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31866

Onderaan treft U de vertaling van een deel van het artikel waar het begint bij de kop “Balkanisation of Syria”.

 

2. Al Qaeda, Doodseskaders, Salvador Optie

 

Als wij de inhoud van de artikelen beetje mogen geloven dan zullen, in navolging van Irak, de Koerden als overwinnaars uit de bus komen en de diverse Aramese denominaties zullen onder de voet lopen en het land worden uitgejaagd. Dat is het uiteindelijke verfoeilijke demonische plan van de koloniale machten.

 

In het artikel van professor Michel Chossudovsky komen wij enkele interessante zaken tegen die wij hieronder van commentaar willen voorzien.

 

"…… Het doel van de VS gesponsorde gewapende opstand is- met de hulp van Israel – om “Syrië in Stukjes te Breken” ………. De “balkanisatie van de Syrische Arabische Republiek” zal worden bewerkstelligd door het aanmoedigen van religieuze verdeeldheid dat eventueel zal leiden tot “burgeroorlog” ingegoten na het voorbeeld van de vroegere Joegoslavië."

 

Hierover hebben de koloniale machten ruime ervaring opgebouwd in Irak waar de haat tussen de Sjiieten en Soennieten werd zodanig gestimuleerd dat er geen dag voorbij gaat zonder afschuwelijke bloedbaden. Het ligt in de rede om aan te nemen dat de koloniale doodseskaders bomaanslagen pleegden om beide groepen tegen elkaar op te zetten en vervolgens in de media de schuld aan “Al- Qaeda” te geven.

Het opblazen van de Aramese kerken, vermoorden van de bevolking en de geestelijken werd ook toegeschreven aan “Al-Qaeda”.

 

Op 25-7-2012 werd een interview uitgezonden door de PressTv met de Amerikaanse historicus Webster Tarpley getiteld, “NATO’s al-Qaeda wing clipped in Syria: Analyst” http://www.presstv.ir/detail/2012/07/25/252686/natos-alqaeda-wing-clipped-in-syria/

 

Webster G. Tarpley

Tarpley zegt onder andere: "We moeten altijd in het achterhoofd houden dat Al-Qaeada is niets anders dan een Arabische legioen van de CIA gecreëerd in het begin van de jaren 1980 om de Sovjet Unie in Afghanistan te bevechten…….

 

Dit soort doodseskaders dat je zit in Syrie en nu in Irak lijkt me te komen van dezelfde matrix die teruggaat tot de tijd toen John Negroponte, die VS ambassadeur in Bagdad was, en je weet dat de expertise van Negroponte legendarisch is. ………………Iedere keer als hij naar Central Amerika ging gedurende de jaren 1980, sprongen de doodseskaders op magische wijze op en wanneer hij naar Bagdad ging verwachtte iedereen dat de doodseskaders zouden daar verschijnen en inderdaad gebeurde het zo. 

 

En deze doodseskaders waren de sleutel tot het starten van Soenniet- Sjiiet burgeroorlog om de last van de VS strijdkrachten te verminderen en zijn vice- ambassadeur, Robert Ford, werd dan aangesteld in de Damascus voor de laatste paar jaar en het wordt algemeen aangenomen dat Ford het instrument was in het brengen van doodseskaders naar Syrië en dit allemaal werd uitgevoerd onder de titel “Salvadoranse oplossing” en vanaf het prille begin beschouwden Negroponte en Ford Syrië en Irak als een eenheid. "

 

Voor diegenen die meer willen weten over “Salvador oplossing en doodseskaders” verwijzing wij naar een uitstekende analyse van de hand van professor Michel Chossudovsky. "THE SALVADOR OPTION FOR SYRIA": US-NATO Sponsored Death Squads Integrate "Opposition Forces"(28-5-2012) - by Prof. Michel Chossudovsky http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31096

 

Onder andere lezen wij in het artikel van Chossudovsky: "In navolging van de Amerikaanse geheime operaties in Centrale Amerika, werd de “Salvador Optie voor Irak” van Pentagon voor Irak gestart in 2004 en werd uitgevoerd onder de paraplu van de VS ambassadeur in Irak John Negroponte (2004-2005) samen met Robert Stephen Ford, die werd aangesteld als VS ambassadeur in Syrië in januari 2011, twee maanden voor het begin van gewapende strijd tegen de regering van Bashar Al Assad". 

 

“De Salvador Optie” is een “terroristische model” van massamoorden door de VS gesponsorde doodseskaders. Het was eerst toegepast in El Salvador, op het hoogtepunt van opstand tegen militaire dictatuur resulterend in naar schatting 75.000 doden."

 

En de Arameeërs (ook bekendgemaakt als het koloniale product “Assyriers” of Chaldeeërs) werden inderdaad onder toeziend oog van de Amerikanen vermoord, hun kerken opgeblazen, geestelijken vermoord, uit hun inheemse gebieden verjaagd en in Diaspora gevoerd. En dit alles werd toeschreven aan “Islamitische terroristen”, terwijl het in werkelijkheid gewoon de doodseskaders van de antichristelijke demonische koloniale machten waren.

 

Hier is werkelijk iets hartverscheurends aan de hand. Terwijl het anti-Aramese koloniale product "Assyriers" hun Westerse meesters en scheppers Irak binnenhaalden en hen verwelkomden als hun "bevrijders" en geestelijke "verwanten" en hen hun hulp en diensten aanboden voor "het opbouwen van een nieuw Irak", hadden dezelfde koloniale machten onheilige plannen gesmeed om de Arameeërs van Irak te vernietigen en hen het land uit te jagen.

 

Hoe heeft het zover kunnen komen? Dat komt omdat de heren Bush en Blair het woord "Assyriers" in de mond namen waardoor ze "Assyriers" in extase raakten; ze beschouwden de beide heren als heiligen. Zie meer: http://www.aramnahrin.org/English/G_W_BUSH_Arameans.htm

 

Deze krankzinnigheid, geestelijke zelfmoord, dwaasheid en verraad kan alleen begrepen worden als wij hier aannemen dat er een afschuwelijke vorm van demonische fanatieke nationalisme zich meester heeft gemaakt van het koloniale product "Assyriers", een product gecreëerd in de criminele Westerse kampen van vernietiging.  En hun koloniale Westerse meesters begrijpen in ieder geval heel goed hun psychologie om hen gemakkelijk te bespelen.

 

En dezelfde onheilige criminele formule zal nu worden herhaald in Syrië. En opnieuw zal de anti-Aramese onheilige koloniale product "Assyriers" voor dit doel worden gebruikt zoals ze zo succesvol in Irak hebben gedaan. Het is werkelijk hartverscheurend en ondraaglijk om te zien om het inheemse Aramese volk van het Midden-Oosten wordt vernietigd door gebruik te maken van de antichristelijke demonische koloniale product "Assyriers" als instrument om de ware daders van deze genocide en misdaden tegen ons volk te verbergen.

 

Journalist Finian Cunningham schreef op 21-5-2012 over “Al-Qaeda” actief in Syrië: "Voor wat betreft “het gevaar van Al Qaeda”, bestaande uit de door het Westen ondersteunde huurlingen-  die als bezetenen tekeer gaan in Syrië- uit gerekruteerde Islamitische extremisten uit Libië, Saudi Arabie, Libanon en Irak alsmede mensen uit Syrië zelf. In tegenstelling tot het dwaalbegrip “Wereldwijde Oorlog tegen Terreur”, werken de VS en hun Westerse bondgenoten in een gewelddadige samenwerking met de Islamisten, hetzij Moslim broederschap, Saudi Wahabisten of Al Qaeda jihadisten, dit voor de westerse imperialistische belangen.

Deze jihadisten opereren in Syrië met de volledige kennis en steun van de Westerse machten om een campagne van terreur en destabilisatie uit te voeren tegen de seculaire Assad overheid. Dat is de belangrijkste reden waarom de zoggenaamde opposities hebben gevalt om enige substantiële steun te verkrijgen van de co-existente Soennie, Druzen, Christelijke en Alavitische gemeenschappen, zelfs wanneer sommige groepen uit deze gemeenschappen een dissidente ideeën hebben tegenover regering Assad."

(Finian Cunningham, 21-5-2012: Syria: The New ‘R2P’ – "RESPONSIBILITY TO PRETEXT": Human Rights, Democratic Reforms, Al Qaeda and now WMD. NATO’s Growing List of Excuses for Intervention. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30976)

 

3. Fragmentatie Syrië: Winnaars en verliezers

 

Michel Chossudovsky zegt: "Eén mogelijke “verdeel – scenario” aangaande Syrië, die uit multi-etnische samenleving bestaat, zou de vorming zijn van aparte en “onafhankelijke” Sunni, Alawite- Sjiiet, Koerdisch en Druz staten: “We moeten Syrië in stukken breken,” zie Abbas (Aangehaald door JP)".

 

Patrick Henningsen zegt: De Druzen zijn een andere belangrijke religieuze minderheid in de zuidelijke regio van Syrië. Druzen zijn gebruikt voor de Israëlisch belangen in het verleden en heden om te verdelen en te heersen over sub-regio’s en dienen zelf in het Israëlisch leger (IDF). Als Syrië succesvol door het Westen is verdeeld, is het onwaarschijnlijke dat de Syrische Druzen de resterende delen van de verse-water rijke Golan Hoogvlaktes, die nu onbezet is door Israël, zullen verdedigen. Dit betekent dat dit in de handen van Israël zou kunnen vallen"

 

Volgens een artikel in de Israëlische krant haaretz, gepubliceerd op 28 juli 2012, beginnen sommige Druzen gehoor te geven aan dit demonische plan om Syrië te fragmenteren. Zie: “Golan Heights Druze start to turn against Syria's Assad

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/golan-heights-druze-start-to-turn-against-syria-s-assad-1.454167

 

Michel Chossudovsky zegt: "...................Op top niveau werd een vergadering gehouden op het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken met de leden van Syrische Koerdische oppositie. Bij de ontmoeting waren aanwezig de vertegenwoordigers van de Koerdische Nationale Raad (KNR), Robert Stephen Ford, de vertrekkende VS ambassadeur in Syrië (die de sleutelrol heeft gespeeld in het doorsluizen van steun aan rebellen) alsmede Frederic C. Hof, de voormalige zaken partner van Richard Armitage, die nu fungeert als de “speciale coördinator over Syrië” van de overheid. De delegatie heeft ook gesproken de staatsecretaris van Buitenlandse Zaken voor Nabije Oosten, Jeffrey Feltman......................"

 

In feite wordt hier de toekomst van Syrië achter gesloten deuren bezegeld waarbij de Koerden de grote overwinnaars zullen zijn.

 

"…….Frederic C. Hof, Robert Stephen Ford en Jeffrey Feltmen zijn de belangrijkste beleidmakers van het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende Syrië, met nauwe contacten met de Vrije Syrische Leger (VSL) en de Syrische Nationale Raad (SNC)."

 

Hieruit mogen mij opmaken dat deze heren waarschijnlijke een belangrijke rol zullen spelen aangaande de toekomstige vernietiging en fragmentatie van Syrië, de verdrijving en het vermoorden van de Arameeërs, opblazen van hun kerken en doorvoeren van etnische zuiveringen met behulp van de Westerse doodseskaders, ook wel met een valse benaming “Al- Qaeada” aangeduid.

 

In December 2011 maakte een van deze beleidsmakers, de heer Jeffrey Feltman, de Amerikaanse onder minister van Buitenlandse Zaken voor Midden-Oosten, een reis door het Midden-Oosten. Op 5 december 2011werd een artikel gepubliceerd getiteld, “Feltman in Beirut on Wednesday, Says U.S. Has Evidence that Hizbullah Helping Assad”

http://www.naharnet.com/stories/en/22265-feltman-in-beirut-on-wednesday-says-u-s-has-evidence-that-hizbullah-helping-assad

 

We lezen onder andere: "Feltman vertelde de journalisten dat Washinton in contact staat met de Syrische Christenen om hen aan te sporen “om niet aan de kant te staan van de aanvaller” maar weigerde om uitgebreid op in te gaan."

 

Wie zijn deze “Syrische Christenen” waar de heer Feltman mee in contact staat? Het gaat hier om niemand anders dan de anti-Aramese Westerse koloniale slavernij product “Assyriers” – gekweekt in de onheilige koloniale kampen. En het zijn deze “Assyriers” die zeer waarschijnlijk door de heer Feltman in een onheilig huwelijk met Moslimbroederschap zijn gemanoeuvreerd. Zie ons artikel, “Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen”

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_LiefdeMoslimBroederschap_ADO_13_12_2011.htm

 

Over de “vredelievende” intenties van de heer Feltman met het volk van Syrië schrijft professor Michel Chossudovsky: “Echter, onder de supervisie van Jeffrey Feltman wordt de eigenlijke rekrutering van terroristische doodseskaders uitgevoerd in Katar en Saudi Arabië in samenwerking met de inlichtingen functionarissen in Turkije, SaudiArabie, Katar, Libië en NATO. Er wordt gezegd dat de voormalige Saudische ambassadeur voor Verenigde Staten, prins Bandar, die een sleutel figuur is van Saudische inlichtingendienst, samenwerkt met de groep van Feltman in Doha”

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31096

 

Het blijft werkelijk een mysterie waarom de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen niet in staat zijn om in contact te komen met normale moraalvolle mensen. Ongeacht wie hun supporters of sympathisanten zijn, aan het einde blijkt altijd dat het om immorele mensen gaat. Of het gaat om een politicus, een “geleerde” of een “Christian” die de “Assyrische” kwestie ondersteunt, het blijken altijd vreemde of immorele mensen te zijn. Waarom is dat zo? Is het omdat normale, moraalvolle mensen weigeren om de waarheid in leugen te veranderen en omgekeerd? En waarom haten ze en demoniseren ze eerlijke, betrouwbare en degelijke mensen die hen zo liefhebben door te proberen hen de waarheid te vertellen?

 

Een van deze mensen, die betrouwbaar, eerlijk en degelijk is, is de Oost- Aramese “Nestoriaanse” professor John Joseph. Oost- Arameeërs of West- Arameeërs, we zijn allemaal verplicht om deze top-geleerde van hoge moraalvol kaliber te koesteren, lief te hebben en te respecteren en we dienen allemaal trots op hem te zijn dat ons volk zulke briljante geleerde in de 21ste eeuw heeft voortgebracht.

 

Hij houdt zoveel van de Oost- Aramese natie dat zijn leven lang heeft hij geprobeerd hen wakker te schudden door hen de waarheid te vertellen. Maar wat was hun antwoord op de liefde, betrouwbaarheid en degelijkheid van deze meest hoge kaliber ethische geleerde? Hun antwoord was: schandaliseren, demonisering, in discredit brengen en haat tegen zijn persoon aanwakkeren. Waarom haten zij diegenen die hen liefhebben met zo’n gruwelijke haat en houden ze erg veel van diegenen die plannen hebben gesmeed om hen te vernietigen? Waarom is dat zo?

 

Is het omdat zij doelbewust de waarheid weigeren en daarom automatisch worden bestraft voor hun kwade gedrag? In dit verband zegt de Bijbel: “…..want zij hebben zich niet opengesteld voor de liefde tot de waarheid, wat hen had kunnen redden. 11 Daarom slaat God hen met verblinding, zodat zij geloof hechten aan de leugen. 12 Zo zullen allen worden veroordeeld die niet geloofd hebben in de waarheid maar gekozen hebben voor het onrecht (2 Thess. 2:10-12)

 

De anti-Aramese koloniale slavernij product “Assyriers” heeft voorheen, dat is in 1993, ook een onheilige huwelijke met de PKK gesloten.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende vruchten geproduceerd:

 

1) Opblazen van de Aramese dorpen in zuidoosten van Turkije,

2) Vermoorden van gerekruteerde jongeren en verkrachten van gerekruteerde meisjes in het noorden van Irak,

3) Ontwrichting van talloze gezinnen,

4) Ons volk op de terreurlijst van de Turkse Hoge Raad plaatsen

5) Haat en verdeeldheid aanwakkeren.

 

Hun onheilige huwelijk met de Moslimbroederschap zal waarschijnlijk leiden tot de ondergang van het Aramese volk in Syrië.

 

Zolang het Aramese volk wereldwijd niet opstaat tegen deze bandieten, die zich valselijk “Christenen” noemen, zal ons volk altijd met problemen te maken krijgen zowel in het Midden-Oosten alsmede in Diaspora.

 

4. En wat zal er met de inheemse Arameeërs gebeuren die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

Patrick Henningsen zegt over de toekomst van de Aramese en niet Aramese Christenen in Syrië: "…………………Op dezelfde manier is de christelijke bevolking van Syrië van geen enkel nut voor de Westerse planners en worden op het ogenblik vervolgd en uitgedreven uit dorpen door de door het Westen ondersteunde radicale Soennie rebellen in steden als Hama……."

 

Voor de aanvang van de oorlog in Irak nodigden de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen de heer Blair en Bush uit om alstublieft hen te komen bevrijden. Het resultaat van deze “bevrijding” heeft geleid tot de ondergang van ons volk in Irak. http://www.iraqichristians.org/Dutch/Arameeers_Irak-Vervolging_Moorden_EtnischeZuivering_23_12_2010.htm

 

Wat zal er nu gebeuren met de Arameeërs van Syrië. Wel, het anti-Aramese koloniale product “Assyriers” zijn weer geestelijke hoererij gaan plegen met hun Westerse meesters en scheppers waardoor de ondergang en vernietiging van de Arameeërs in Syrië zal worden bezegelt. Dit is volkomen in overeenstemming met het demonische plan dat is gesmeed in de antichristelijke Westerse krankzinnige koloniale laboratoria. En hun geestelijke kinderen en creatie "Assyriers" zijn een nuttige instrument om dit doel van van vernietiging te realiseren.

 

En daarom zijn de Aramese en andere Christenen in Syrië inderdaad niet belangrijk voor de koloniale machten en hebben geen plaats in de komende nieuwe Syrië; dat is namelijk de antichristelijke en anti-Aramese koloniale plan. Zij zullen simpelweg onder voeten lopen en zullen worden toevertrouwd aan de genade van de Westerse “Vrijheidstrijders” – Al Qaeda- Doodseskaders.

 

En daarom zullen naar alle waarschijnlijkheid deze koloniale doodseskaders de vrije hand krijgen om ze weg te jagen uit Syrië. En dit zal plaatsvinden naar het model van Irak. Maar voordat deze onheilige demonische plan daadwerkelijk uitgevoerd kan worden, dient er aan twee voorwaarden te worden voldaan, te weten:

 

1) De wereld, en dan vooral de Westerse bevolkingen, moet op een of een andere manier worden overtuigd dat “Al- Qaeada” actief is in Syrië. Dit zal de weg openmaken om ongehinderd koloniale doodseskaders in te zetten om kerken op te blazen en bloedbaden aan te richten om zo de Arameeërs weg te jagen. Het tweede doel van het bestaan van “al-Qaeda” in Syrië zal de koloniale machten “excuses” verschaffen om de bevolking van Syrië te gaan “bevrijden".

 

2) De tweede voorwaarde waaraan voldaan dient te worden is dat het regime van Assad moet vallen. Zolang dat niet gebeurt, kunnen de Westerse doodseskaders en huurlingen niet vrijelijk hun gang gaan. Ze hebben al wat hier en daar kerken opgeblazen, priesters vermoord, mensen bedreigt en weggejaagd. Maar nog steeds staat het Syrische leger de doodseskaders “vrijheidsstrijders” behoorlijk in de weg. Dat werd duidelijk met de “slag om Damascus” waar de “vrijheids-doodsekaders” compleet en vernederend werden verslagen door het leger.

 

Wanneer aan deze twee voorwaarden is voldaan, dan zal de etnische zuivering van Arameeërs in volle omvang worden uitgevoerd. Wij gaan hieronder de beide voorwaarden in detail bespreken.

 

4.1. Voorwaarde 1: Aanwezigheid van “Al-Qaeda” in Syrië.

 

Aan deze voorwaarde lijkt te zijn voldaan en wel om de volgende redenen:

 

1) In een artikel gepubliceerd in Washington Post van 16 februari 2012 getiteld, “Al-Qaeda infiltrating Syrian opposition, U.S. officials say” zegt de directeur James R. Clapper van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsdienst het volgende:

"Leden van al-Qaeda hebben de Syrische oppositie groepen geïnfiltreerd en hebben waarschijnlijk de recentelijk bomaanslagen gepleegd op de hoofdstad van het land ……………. " http://www.washingtonpost.com/world/national-security/al-qaeda-infiltrating-syrian-opposition-us-officials-say/2012/02/16/gIQA9LDJIR_story.html

 

2) In een artikel getiteld, “German intelligence: al-Qaeda all over Syria”, gepubliceerd door Asia Times Online op 24 Juli 2012 door John Rosenthal, lezen wij: 

"Duitse geheime dienst schat dat “rond 90” terreur aanslagen die “toegeschreven kunnen worden aan organisaties die geallieerd zijn aan al-Qaeda of jihadisten groepen” werden uitgevoerd in Syrië tussen eind december en het begin juli, zoals wordt gerapporteerd door de Duitse krant Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Dit werd geopenbaard door de Duitse overheid naar aanleiding van parlementaire vragen." http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/NG24Ak02.html

 

3) New York Times van 24 juli 2012 zegt in een artikel getiteld, “Al Qaeda Taking Deadly New Role in Syria Conflict” het volgende:  

"………………..Het bewijs stapelt zich op dat Syrië een magneet is geworden voor Soennie extremisten, inclusief diegenen die onder de vlag van Al Qaeda opereren. Een belangrijk grensovergang met Turkije, Bab al-Hawa, dat vorige week in de handen viel van de Syrische rebellen, werd snel een verzamelpunt voor Jihadisten. ………………………………."

 

4) Volgens de Irakese minister van Buitenlandse Zaken, de heer Hosyhar Zebari zijn de “Al-Qaeda” terroristen naar Syrië gegaan. In een artikel gepubliceerd door Foxnews op 5 juli 2012, getiteld,Iraq says Al Qaeda fighters crossing from Iraq to Syria and carrying out attacks” lezen wij het volgende: "Minister van Buitenlandse Zaken Hoshyar Zebari zei dat Bagdad voor jaren bij Damascus had aangedrongen om de militair verkeer in te dammen vanwege de Soennie strijders vanuit Syrië om de Irakese opstandeling te helpen.

“Nu is hun richting andersom”, vertelde Zebari aan journalisten in Bagdad.

“Wij hebben solide informatie en inlichtingen dat leden van de terroristen netwerk Al Qaeda naar Syrië zijn gegaan”, zei hij, zonder verder op in te gaan. “Ons voornaamste zorg is, eerlijk gezegd, over het uitstromen – over extremisten, terroristische groepen die wortel schieten in naburige landen”

http://www.foxnews.com/world/2012/07/05/iraq-fm-has-olid-information-on-al-qaida-fighters-crossing-from-iraq-to-syria/#ixzz21vuE9R8p

 

Er zijn natuurlijk veel meer artikelen die claimen dat door de koloniale machten gecreëerde product “Al- Qaeda” actief is in Syrië. Maar, wanneer de Westerse geheime diensten naar buiten komen en zeggen dat Al- Qaeda actief is in Syrië, dan zal het grootste gedeelte van de Westerse bevolkingen overtuigd raken en zullen ze de noodzaak inzien van de “bevrijding” van de bevolking van Syrië; zelfs als deze verklaringen  verzonnen zouden zijn.

 

Tel daarbij op dat Irak, bolwerk van “Al-Qaeda”, ook heeft bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Al-Qaeda leden vanuit Irak naar Syrië de grens zijn overgestoken, dan zal dit door de Westerse wereld worden beschouwd als een teken om in te grijpen in Syrië. Het is allemaal doorgestoken kaart, maar het probleem is dat ze wel eerst moeten proberen om de westerse bevolkingen te “overtuigen” van de noodzaak van actie tegen Syrië. En een machtig wapen daarvoor is de door hen gecreëerde product “Al-Qaeada”.

 

4.2. Voorwaarde 2: Omvallen regime Assad.

 

De tweede voorwaarde waaraan voldaan dient te worden, voordat de vernietiging en de etnische zuivering van de Arameeërs van Syrië plaats kan vinden is het omver werpen van het regime van Assad. Zolang dat niet gebeurd en het leger nog goed functioneert, kunnen de Westerse doodseskaders niet vrijelijk hun gang gaan. In tegenstelling tot Libië, is het Syrische leger sterk en goed georganiseerd. Dit bleek ook bij de slag om Damascus.

 

Ondanks dat de Westerse “Vrijheid” doodseskaders nog niet helemaal vrij zijn om de opdracht van hun koloniale meesters uit te voeren, zijn ze wel behoorlijk bezig om de Aramese en andere Christenen te terroriseren. We noemen hier enkele voorbeelden:

 

1) The desolation of Homs and the war of information ": the words of a greek-catholic Archimandrite: 4-6-2012

http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=31658&lan=eng

 

* Vrede in Syrië kan bewaard worden als iedereen de waarheid sprak. Na een jaar van conflict is de realiteit op de grond ver van het beeld van desinformatie geprojecteerd door de Westerse media

 

* In Homs, genoemd “gemartelde stad”, hebben de oppositie groepen twee gebieden bezet, Diwan Al Bustan en Hamidieh, waar alle kerken en bisdommen zijn.

 

* Het beeld voor ons is van absolute verwoesting: De kerk van Mar Elian is half vernietigd en de kerk van Onze Vrouwe van Vrede wordt nog steeds bezet door de rebbelen. Christelijke huizen zijn zwaar beschadigd vanwege gevechten en volledig geleegd van hun bewoners die gevlucht zijn zonder maar iets mee te nemen. Het gebied van Hamidieh is nog steeds bezet door gewapende groepen, onafhankelijk van elkaar, zwaarbewapend en financieel ondersteund door Qatar en Saudi Arabie. Alle Christenen (138.000) zijn gevlucht naar Damascus en Libanon, terwijl anderen gevlucht zijn naar de omgeving (van Homs). Een priester was vermoord en een ander verwoond door drie kogels”

 

* De vijanden van Syrië hebben sommige Moslimbroederschap leden in dienst genomen om de broederlijke traditionele relatie dat tussen de Christenen en Moslims bestond te vernietigen.

 

* De Syrische soldaten krijgen in feite continue te maken met buitenlandse strijders, huurlingen uit Libië, Libanese militanten uit de Golf, Afghanen, turken. De Soennie Salafisten gaan door met het plegen van misdaden tegen de bevolking of om strijders met geweld te rekruteren.

 

2) Syria. Exodus of Christians. Ultimatum from military chief of armed opposition (14-6-2012)

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31424

 

"Exodus van de Christenen in het Westen van Syrië: de christelijke bevolking heeft het dorp Qusayr, dichtbij Homs, verlaten na een ultimatum door het militaire hoofd van de gewapende oppositie, Abdel Salam Harba. ……….. Sommige Moskeeën in de stad hebben de boodschap opnieuw uitgezonden vanuit minaretten: Christenen moeten de stad verlaten binnen zes dagen………… "

 

3) Syrian Islamist opposition casts out Christians (14-6-2012)

http://www.rt.com/news/syria-christians-exodus-opposition-778/

 

"De christelijke minderheid in Syrië krijgt te maken met groeiende bedreiging en duizenden worden gedwongen om hun huizen te verlaten omdat ze te maken hebben met pesterijen en discriminatie van de radicale Islamitische oppositie groepen. "

 

4) SYRIA: Atrocities committed against Christians by US-NATO supported "Opposition" Rebels

Christian killed in Qusayr, where two priests confirm the ultimatum to Christians. (12-6-2012)

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31384

"Dit rapport bevestigt het proces van etnische zuivering tegen de Christenen in Syrie. Christenen die weigeren te vertrekken worden gedood door de “oppositie” rebellen. "

 

5) Priest Helps Christians Evacuate Besieged Syrian City (13-7-2012)

http://global.christianpost.com/news/priest-helps-christians-evacuate-besieged-syrian-city-78149/

 

* “Gewapende Islamitische Oppositie in Syrië heeft meer dan 200 Christenen in de stad Homs vermoord inclusief hele families met jonge kinderen. Deze Islamitische bendes ontvoerden Christenen en eisten hoge losprijs. In twee gevallen, nadat het losgeld was betaald, werden de lichamen van de mannen gevonden”

 

* “Christenen worden gedwongen om de stad te verlaten naar de veiligere plaatsen die gecontroleerd worden door de overheid. Islamitische rebellen en hun families nemen hun huizen.

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die laten zien hoe de door het Westen gesteunde “Vrijheidstrijders” in Syrië de Aramese en andere Christenen zullen aanpakken. De volle etnische zuivering zal opgang komen wanneer het regime van Assad omvalt en er een totale chaos in Syrië heerst. Dan zullen de Westerse doodseskaders en huurlingen in actie komen en de kerken opblazen en bloedbaden onder de Aramese christelijke bevolking aanrichten om hen schrik aan te jagen zodat zij hun woonplaatsen verlaten en of naar Libanon of naar het westen vluchten. Als er in de Westerse media hierover gesproken wordt, dan zal dat toegeschreven worden aan “Al Qaeda” en daarmee zal het koloniale demonische criminele plan worden bewerkstelligd.

 

Mocht het regime van Bashar Assad niet snel vallen, dan zullen de verfoeilijke demonische Westerse koloniale machten waarschijnlijk een aanslag in scene zetten en dat als excuses gaan gebruiken om alsnog Bashar Assad af te zetten.

 

Een bekende in scene gezet aanslag, die nooit plaats heeft gehad maar werd gebruikt voor de start van de oorlog met Vietnam door de Amerikanen, is de zogenoemd incident in de Golf van Tonkin. Zie hierover: http://www.youtube.com/watch?v=K2Wl2M4yLkY

 

De-classified Vietnam-era Transcripts Show Senators Knew Gulf Of Tonkin Was A Staged False Flag Event (Steve Watson, Thursday, Jul 15th, 2010) http://www.prisonplanet.com/de-classified-vietnam-era-transcripts-show-senators-knew-gulf-of-tonkin-was-a-staged-false-flag-event.html

 

THE "VIETNAM WAR" LIE ADMITTED: http://www.youtube.com/watch?v=hqDOUI8G4w4

 

Het is ook mogelijk dat er een aanslag wordt gepleegd op een Amerikaans schip of op een Israëlische /Westerse doel of een stad waarbij veel doden vallen om vervolgens Syrië hier verantwoordelijk voor te stellen met als resultaat: Het land binnenvallen en het regime omver werpen.

 

5. Conclusie

 

De vraagt is niet of, maar wanneer met de etnische zuivering van de Arameeërs van Syrië begonnen zal worden. Het hangt allemaal af van de sterkte en stabiliteit van het Syrische leger af. Mocht het leger in de komende tijd snel omvallen, dan zal de hel losbreken en de koloniale Westers doodseskaders en huurlingen zullen in volle omvang met hun werk beginnen.

 

En de verantwoordelijkheid voor deze bloedbaden, opblazen van kerken, verjagen van de Arameeërs, vernietigen van families en andere ellende die z'n weerga niet kent, waarmee ze te maken zullen krijgen, ligt allemaal bij de anti-Aramese geestelijke koloniale slavernij product “Assyriers” die met iedereen geestelijke hoererij plegen. Ze noemen zich “Christenen” maar hebben totaal niets met het christelijke geloof te maken (wellicht is dit een van de redenen waarom sommige "Christenen" in het Westen hen zo liefhebben). Het zich “Christenen” noemen is voor hun slechts een middel om bepaalde deuren open te krijgen die anders dicht zouden blijven.

 

Ze hebben geestelijke hoererij gepleegd met de PKK met verschrikkelijke gevolgen voor ons volk in Turkije.

Ze hebben geestelijke hoererij gepleegd met Blair en Bush en dat heeft geleid tot de ondergang van ons volk in Irak.

Ze zijn nu een onheilig huwelijk aangegaan met Moslimbroederschap en dat zal leiden tot de ondergang van ons volk in Syrië.

 

Een volk dat dit soort tuig tolereert in z’n midden is een volk dat zich klaar heeft gemaakt voor een zware oordeel. En tot overmaat van ramp houden ze zich blind en doofstom alsof er niets aan de hand is. Dit wordt treffend weergeven in Jeremia 6:14-16, …..want bij de ergste kwaal zeggen ze nog: Het gaat goed! Alles gaat goed!, terwijl het helemaal niet goed gaat. 15 Het is gruwelijk wat ze doen, ze moesten zich schamen! Maar ze schamen zich niet in het minst, ze weten niet eens meer wat dat is. Daarom zal ik ze treffen, de een na de ander; ze zullen hun straf niet ontgaan. Dit kondig ik aan."

 

Zie ook redenen Diaspora:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm#6

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Verheerlijking_PKK_GHB_ADO_Terrorist_19_6_2010.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turkije_Lahore_MorGabriel_EtnischeZuivering_24_3_2011.htm#4

 


 

Aanverwante artikelen:

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië................... ?????????...............

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Irak_Syrie_16_9_2011.htm

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen http://www.aramnahrin.org/Dutch/Kopten_Demonstratie_Cairo_Afslachting_17_10_2011.htm

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_Ondergang_1_12_2011.htm

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,, Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_Doodseskaders_Huurlingen_3_12_2011.htm

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_LiefdeMoslimBroederschap_ADO_13_12_2011.htm

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Syrie_Begin_Etnisch_Zuivering_16_5_2012.htm

22-6-2012:… rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Syrie_Media_Genocide_22_6_2012.htm

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Syrie_Slechteriken_Goeden_5_7_2012.htm

 


 

Verborgen Amerikaanse- Israëlische Agenda: “Verdeel Syrië in Stukjes”

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31454

 

Door professor Michel Chossudovsky

 

16 Juni 2012

 

Een op juiste moment gepubliceerde artikel in Jerusalem Post (JP) vorige maand brengt de onuitgesproken doelstelling van VS buitenlandse beleid naar voren, namelijk het in stukjes breken van Syrië in kleinere zelfstandige staten- langs de etnische en religieuze grenzen – in diverse aparte en “onafhankelijke” politieke entiteiten. Het artikel bevestigt ook de rol van Israel in het proces van politieke destabilisatie van Syrië. Het JP artikel getiteld: “Veteraan Koerdische politicus roept Israel op om het in stukjes breken van Syrië te steunen” (door Jonathan Spyer) (The Jerusalem Post (May 16, 2012)

 

Het doel van de VS gesponsorde gewapende opstand is- met de hulp van Israel – om “Syrië in Stukjes te Breken”

 

De “balkanisatie van de Syrische Arabische Republiek” zal worden bewerkstelligd door het aanmoedigen van religieuze verdeeldheid dat eventueel zal leiden tot “burgeroorlog” ingegoten na het voorbeeld van de vroegere Joegoslavië. Vorige maand werden de Syrische “oppositie militanten” gestuurd naar Kosovo om training sessies te organiseren gebruikmakend van “terroristische expertise” van de VS gesponsorde Kosovo Bevrijding Leger (KBL) in hun gevechten met Joegoslavische strijdkrachten.

 

SherkohAbbas, president van de in de VS gevestigde Koerdistan Nationale Assemblee van Syrië (KNA) heeft “Israel opgeroepen om het breken van Syrië in series van federale structuren baserend op diverse etniciteit van het land te steunen”

 

Eén mogelijke “verdeel – scenario” aangaande Syrië, die uit multi-etnische samenleving bestaat, zou de vorming zijn van aparte en “onafhankelijke” Sunni, Alawite- Sjiiet, Koerdisch en Druz staten: “We moeten Syrië in stukken breken,” zie Abbas (Aangehaald door JP).

 

“De Syrisch Koerdische dissident beargumenteerde dat een federaal Syrië, gescheiden in vier of vijf regio’s op etnische basis, zou ook dienen als een natuurlijke “buffer” voor Israël tegen zowel Soennie als Sjiitische Islamitische strijdmachten”

 

Terwijl gezegd wordt dat de Islamitische strijdkrachten het belangrijkste gevaar voor de Joodse staat vormen, levert vreemd genoeg, Tel Aviv heimelijke steun aan de Islamitische Vrij Syrische Leger (VSL).

 

Ontmoeting achter gesloten deuren op het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

Op top niveau werd een vergadering gehouden op het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken met de leden van Syrische Koerdische oppositie. Bij de ontmoeting waren aanwezig de vertegenwoordigers van de Koerdische Nationale Raad (KNR), Robert Stephen Ford, de vertrekkende VS ambassadeur in Syrië (die de sleutelrol heeft gespeeld in het doorsluizen van steun aan rebellen) alsmede Frederic C. Hof, de voormalige zaken partner van Richard Armitage, die nu fungeert als de “speciale coördinator over Syrië” van de overheid. De delegatie heeft ook gesproken de staatsecretaris van Buitenlandse Zaken voor Nabije Oosten, Jeffrey Feltman.

 

Frederic C. Hof, Robert Stephen Ford and Jeffrey Feltmen zijn de belangrijkste beleidmakers van het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende Syrië, met nauwe contacten met de Vrije Syrische Leger (VSL) en de Syrische Nationale Raad (SNC).

 

De publiekelijke verklaring van KNRleider SherkohAbbasin het kielzog van de vergadering op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, suggereert dat er gesproken is over de breking van de Syrisch Arabische Republiek langs de etnische en religieuze grenzen alsmede over de oprichting van een “onafhankelijke Koerdistan". De vice- woordvoerder van Buitenlandse Zaken Mark Toner omschreef het doel (van de ontmoetingen) als een onderdeel van voortdurende inspanningen … om de Syrisch (Koerdische) oppositie te helpen om meer coherente oppositie te vormen tegen Assad”.

 

De KNR leider riep Washington op om de vorming van een aparte Koerdische staat te steunen bestaande uit “een autonome regio in Syrië, om te worden samengevoegd met de Koerdisch Regionale Overheid in Irak- die aan de Koerdische regio in Syrië grenst of om misschien zelf een grotere Koerdische staat”.

 

“Het Koerdische volk streeft in alle delen van Koerdistan het recht op om een onafhankelijke Koerdische staat te vormen. We kunnen dit nobele doel alleen bereiken met de hulp van de Westerse democratieën en vooral dat van VS”, zei SherkohAbbas(Syria: An Alternative, Choice, Ekurd.net, May 22, 2012)

 

Het is belangrijk op te merken dat in dit verband de vorming van een “Grotere Koerdistan” sinds aantal jaren overwogen wordt door Pentagon (Amerikaanse Ministerie van defensie) als een onderdeel van een bredere “ Plan voor het Opnieuw Inrichten van het Midden-Oosten” (Zie map 2, hierbeneden)

 

Deze optie, die onwaarschijnlijk is in de nabij toekomst, zou tegen de belangen van Turkije ingaan, on loyale bondgenoot van zowel Israël als VS.  Een andere scenario, dat wordt in beschouwen wordt genomen door Ankara is de annexatie van sommige delen van Syrische Koerdistan (Zie de map boven).

 

“Grotere Koerdistan” zou delen van Iran, Syrië, Iraq en Turkije omvatten zoals duidelijk wordt gemaakt in de geprezen kaart van Kolonel Ralph Peters, “ Het Nieuwe Midden- Oosten” (zie hier beneden). (Voor meer details zie: Mahdi Nazemroaya'sNovember 2006 Global Research article)

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=3882

 

Kolonel Peters onderwees op de VS Militaire Academie.

 

*******************************************************************

 

Syrië: De vernietiging van een Nationale Staat door Globalisten

11-7-2012, Door Patrick Henningsen

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31866

 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

 

De Balkanisatie van Syrië.

 

Om de regionale destabilisatie en de aanwezigheid van ‘internationale gemeenschap’ – en vooral voor de aan het Westen geallieerde militaire en economische machten –te verzekeren, moet de vernietiging van een sterke seculiere nationale staat in het Midden-Oosten, het proces van Balkanisatie van Syrië, plaatsvinden.

 

Volgens het model van het Franse mandaat van Syrië in 1921, zullen de Westerse machten ernaar streven om Syrië te fragmenteren langs zowel etnische als religieuze grenzen. Het regime van Assad heeft voor decennia lang de relatieve harmonie tussen de Soenietten, Sjieten, Christenen, Alawiten, Druzen en zelfs Joden in stand weten te houden in Syrië (Er zijn rond 1200 Joden in Damascus en worden traditioneel beschermd door de regerende Syrische overheid).

 

Soennie Moslims vertegenwoordigen de meerderheid in centrale Syrië en zijn thans de gewenste bondgenoten van de Westerse machten die proberen om de macht te verzwakken en de nationale staat Syrië te ontmantelen. Zij vormen ook de meerderheid van de buitenlandse en binnenlandse guerrilla strijders die worden ingezet door het hele land door de planners in Washington en Londen. Ze zullen ook de volle steun van de geallieerden van de Golf, SaudiArabie en Qatar, hebben gekregen wiens belangen zijn om Soennie invloed in Syrië te verspreiden.

 

Alawieten vertegenwoordigen een minderheid van de Syriërs, maar zijn traditioneel aangesloten bij de politieke macht van het huidige regerende regime in Syrië. Westerse planners proberen hen uit Damascus weg te drijven richting noordwesten van het land.

 

De etnische Koerden in het noordoosten vormen de sleutel tot het opbreken van Syrië, omdat zij een deel zijn van een grotere regionale bevolking dat zich uitstrekt in het noorden in Turkije en in het oosten in Irak. Deze groep werd gebruikt zowel militair als politieke wieg en onderhandeling instrument door Washington en Londen door de geschiedenis heen en hun belang zal duidelijker worden wanneer de landkaarten ditmaal opnieuw worden ingericht.

 

De overblijvende Sjiieten zal niet worden toegelaten om enige collectieve invloed uit te oefenen in Syrië vanwege hun verbondenheid met Hezbollah en Iran en zullen daarom verspreid worden over de regio.

 

Op dezelfde manier is de christelijke bevolking van Syrië van geen enkel nut voor de Westerse planners en worden op het ogenblik vervolgd en uitgedreven uit dorpen door de door het Westen ondersteunde radicale Soennie rebellen in steden als Hama.

 

De Druzen zijn een andere belangrijke religieuze minderheid in de zuidelijke regio van Syrië. Druzen zijn gebruikt voor de Israëlisch belangen in het verleden en heden om te verdelen en te heersen over sub-regio’s en dienen zelf in het Israëlisch leger (IDF). Als Syrië succesvol door het Westen is verdeeld, is het onwaarschijnlijke dat de Syrische Druzen de resterende delen van de verse-water rijke Golan Hoogvlaktes, die nu onbezet is door Israël, zullen verdedigen. Dit betekent dat dit in de handen van Israël zou kunnen vallen. Deze gebieden worden op het ogenblik worden “ in pand gehouden” door de VN Disengagement Observer Force (UNDOF), opgericht door de Veiligheidsraad van de VN onder resolutie 350 in 1974 dat opriep voor onmiddellijk stop van oorlogshandelingen tussen Israël en Syrië.

 

De situatie langs deze Syrisch- Israëlisch sector is rustig gebleven met geen incidenten sinds de implementatie, maar dat kan veranderen wanneer het Westen de huidige staat Syrië destabiliseert en Balkaniseerd. Het mandaat van UNDOF werd om de zes maanden vernieuwd sinds 1974, met de meest recentelijke vernieuwing tot 30 Juni 2012. Wanneer Syrië houdt op met bestaan dan is deze overeenkomst van geen enkel nut meer.

 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

28-8-2012: Syrische nationale leger doodt rebellen uit Irak, Turkije, Libië, Egypte en Tunesië

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

30-11-2012: Syrië: de kindsoldaten van het rebellenleger

 

10-12-2012: Saudi-Arabië stuurt 1.334 gevaarlijkste criminelen als jihadisten naar Syrië

 

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syrië.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syrië

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen