Arameeërs van Syrië

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syrië

 

13-12-2012: Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012: rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië....??????...

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

English Version

 

Wanneer je probeert om onafhankelijke informatie naar buiten te brengen, dan ben je slecht, je bent een spion van Assad, je haat democratie, je haat vrijheid, je schendt mensenrechten, je stem wordt niet gehoord, je naam wordt bezoedeld en je zit aan de foute kant.

 

Maar als je tegenstander van Assad bent, dan is alles toegestaan, bedrog en manipulatie wordt als zoete koek aangenomen, je kunt alles zeggen en je bent meteen “betrouwbaar”, je kunt ongestoord kerken plunderen, etnische zuiveringen doorvoeren, mensen afslachten en vooral is het belangrijk dat je aan de “goede” kant zit.

 

De mate van immoraliteit bedreven door de internationale satanische intrige en de gecontroleerde media netwerken kent z’n weerga niet. Wij hebben een beetje hiervan kunnen uitleggen in ons artikel “… rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…..” http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Syrie_Media_Genocide_22_6_2012.htm

 

Anders gezegd: De kwaadaardige diepe demonische realiteit is dit: Vertel de waarheid over Syrië dan ben je “een propagandist van Assad”, verzwijg etnische zuiveringen, afslachtingen en bloedbaden, dan ben jij moraalvol en zit je aan de goede kant.

 

Vanzelfsprekend is het niet de intentie om een dictator in bescherming te nemen en zijn misdaden goed te praten. Natuurlijk niet. Het Aramese volk in Syrië wordt zeker onderdrukt, de culturele en etnische rechten worden ontkent en alles is gearabiseerd. De Aramese bisschoppen in Syrië zijn zo bang dat ze het woord “Arameeër” niet in de mond durven te nemen, omdat het anders wordt opgevat als “politiek bedrijven”. De mate van arabisatie is zelfs zo erg dat men niet meer Aramees spreekt, maar Arabisch. En dat heeft allemaal met een overheid te maken die het Aramese culturele erfgoed onderdrukt en vervangen heeft door de Westerse koloniale valse product “Arabisch”. Om deze redenen hebben wij in 2009 een brief gestuurd aan president Bashar Assad over de rechten van het Aramese volk in Syrië.

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Aram-Nahrin_Brief_President_Syrie_6_7_2009.htm

 

Dictatuur is zeker niet iets om te verdedigen. Maar wat is het alternatief in een regio waar de wet van de jungle wordt gehanteerd? Het alternatief is veel erger! Opblazen van kerken, afslachten van mannen, vrouwen, kinderen en geestelijken, doorvoeren van etnisch zuiveringen en het volk de Diaspora injagen. En dit gebeurt met instemming en onder toeziend oog van diegenen die zich opwerpen als verdedigers van “democratie”, “mensenrechten” en "vrijheid”.

 

Zeker, Saddam Hoessein heeft verschrikkelijke misdaden begaan. Er werd gezegd dat hij 30.000 van zijn tegenstanders om het leven bracht. Maar door de invasie van de Amerikanen om “democratie” en “vrijheid” naar Irak te brengen zijn meer dan miljoen mensen om het leven gebracht en de begane wreedheden zijn erger dan wreedheden begaan ten tijde van Saddam Hoessein. Zeker meer dan 98% van de Arameeërs en andere minderheden gaf de voorkeur aan Saddam Hoessein boven de huidige situatie van “bevrijding’ en “democratie” van de verfoeilijke koloniale machten. Daar komt nog bij dat Irak werd binnengevallen en ontwricht op grond van leugen en bedrog. En dezelfde tactiek wordt nu gebruikt om Syrië te ontwrichten.

 

Een normaaldenkende menselijke wezen gelooft niet meer in het bedrog en manipulaties van deze kwaadaardige machten om “democratie”, “vrijheid” en “mensenrechten” te verspreiden. Dat zijn termen die worden gebruikt om bloedbaden, opblazen van kerken, etnische zuiveringen en het bewerkstelligen van dood en vernietiging te rechtvaardigen.

 

In oorlogssituatie zullen alle partijen proberen om doormiddel van desinformatie en manipulaties de andere kant in een verkeerd daglicht te stellen. Je kunt niet zeker weten of bepaalde misdaden door overheid of door de Westerse doodseskaders zijn begaan. Beide kanten beschuldigen elkaar van het begaan van wreedheden.

 

Op 12 juli 2012 claimden de door het Westen gesteunde “Vrijheid Strijders” dat het Syrische leger 300 “onschuldige” burgers in de Soennitische Moslim dorp Tremesh had vermoord. Zie meer hierover: http://www.businessweek.com/news/2012-07-15/syria-s-bloodiest-massacre-raises-calls-for-action-against-assad

 

Later bleek echter dit de zoveelste flagrante leugen te zijn van de door het Westen gesteunde doodseskaders om te worden gebruikt als propaganda tegen het regime van Assad. De zogenoemd “onschuldige” burgers waren de door het Westen gesteunde bendes en doodseskaders. New York Times van 14 juli 2012 rapporteerde, “Nieuwe details dat op zaterdag naar boven kwamen over wat de lokale Syrische activisten een afslachting van burgers noemden in de nabijheid van de binnenstad van Hama laat zien dat het eerder een ongelijk treffen was tussen het zwaar bewapende Syrische leger en de lichtbewapende lokale strijders”

http://www.nytimes.com/2012/07/15/world/middleeast/details-of-a-battle-challenge-reports-of-a-syrian-massacre.html?ref=

 

Zoals gewoonlijk heeft de gevestigde media de claim dat het Vrije Syrische Leger niet erbij betrokken was niet in twijfel getrokken nog gewaagd heeft om het te checken. De VSL is bovendien een CIA en NATO gebroede machine dat stikt van de Libische leden van al- Qaeda (Kur Rimo) http://www.infowars.com/prelude-to-the-destruction-of-syria-another-fake-massacre/

 

Maar geliefde lezer, waarom moeten wij schrikken en ons verbazen over de propaganda en immoraliteit verspreid door de “Vrijheid Vechters” in Syrië met behulp van de Westerse media aangaande Syrië? Wie zijn precies deze door het Westen gesteunde “Vrije Syrische Leger” die actief zijn in Syrië? Wel, ze zijn:

 

1. De VSL die bestaat uit Libische huurlingen (en hier), nieuwe aangekomen extremisten uit Irak van vermoorden van de Amerikaanse en Britse troepen die hun bomaanslag tactieken gebruiken tegen het volk van Syrië (en hier) en leden van de Moslim broederschap in Syrië die al in 2007 door de Amerikanen waren benaderd, toen onder Bush regering, om te beginnen met het vormen van een gewelddadige front om daarmee de regering van Syrië omver te werpen. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31897

 

2. … een zwendel opgericht door de Syrische Nationale Raad, de door de CIA gebroede terroristen raad dat gerund wordt Moslim Broederschaap, het tegoed van de Westerse geheime diensten. http://www.infowars.com/prelude-to-the-destruction-of-syria-another-fake-massacre/

 

3. …. De vijanden van Syrië hebben sommige leden van Moslim Broederschap in dienst genomen om de broederlijke relatie, die traditioneel bestaat tussen Moslims en Christenen te vernietigen: Echter tot nog toe zijn ze er niet in gelaagd: ze hebben het tegenover gestelde reactie uitgelokt en de beide gemeenschappen zijn meer hecht dan voorheen. De Syrische soldaten hebben continue te maken met buitenlandse strijders, Libische huurlingen, Libanese militanten uit de Golf, Afghanen, Turken” http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31260

 

4. Het “Vrij Syrische Leger” waarvan de samenstelling niet alleen bestaat uit Syrische Soennie extremisten, maar ook uit Libische terroristen van de lijst van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken “Libische Islamitische Strijdgroep” dat geleid wordt door Abdul Hakim Belhaj. Het is het jarenlange resultaat van de steun door de VS, Saudi Arabië en Israël sinds op z’n minst 2007.  http://landdestroyer.blogspot.nl/2012/05/syrian-war-prequel.html

  

Midden in chaos, desinformatie en manipulaties is het van essentieel belang om zaken zuiver te houden en onvervalste informatie aan de onafhankelijke lezer te presenteren. We doen dit door het stellen van vier vragen:

 

1. Wie startte deze “missie van vrijheid” in Syrië? Het waren de Westerse koloniale machten en hun kwaadaardige doodseskaders om “democratie”, “vrijheid” en “Mensenrechten” naar Syrië te brengen zoals ze zo “succesvol” in Libië en Irak het hebben gedaan.

 

2. Wie bracht de bloeddorstige fanatieke Islamitische veteranen vanuit Libië en Afghanistan naar Syrië om ravage aan te richten? Het was niet het regime van Assad, maar de koloniale machten onder leiding van de onheilige Jezus van het Westen (lezer let op: het is de ‘ander’ jezus, 2 Kor. 11:4). Zie meer hierover:

2-11-2011: The Al Qaeda Insurgency in Syria: Recruiting Jihadists to Wage NATO's "Humanitarian Wars" by Prof. Michel Chossudovsky

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26351

22-6-2012: CIA Arming Syrian Insurgents (by Stephen Lendman) http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31543

22-6-2012: CONFIRMED: US CIA Arming Terrorists in Syria (by Tony Cartalucci)

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31537

22-6-2012: Toys for the "Peaceful" Syrian Opposition: Modern weapons confirm Western support for FSA Terrorists photographic evidence (by Anhar Kotchneva) http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31546

29-6-2012: NATO Member Turkey Harboring Terrorist Army

Crime against world peace ignored by feckless United Nations (by Tony Cartalucci)

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31672

6-7-2012: CIA spies in Turkey, Arab monarchies direct arms flow to gangs in Syria: Tarpley

http://www.presstv.ir/detail/2012/07/06/249608/switzerland-stops-arms-shipment-as-a-cover/

14-7-2012: SYRIA: Criminal Propagandists: Killing Civilians as Part of a "Humanitarian Mandate" by Tony Cartalucci, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31897

 

3. Wie bracht de door het Westen gesteunde doodseskaders in Syrië in contact met de Kosovo “Bevrijding Leger” om te worden ingewijd in de “bevrijding” tactieken? Zie voor het antwoord:

4-5-2012: Syrian "Opposition" Studies Terror Tactics in Kosovo: Free Syrian Army (FSA) and Kosovo Liberation Army (KLA) Join Hands

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30686

VIDEO: Kosovo Terror Training Camps Re-Open for Syrian Rebels http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30691

15-5-2012: Terrorist Expertise" and the KLA: Russia Warns Against Training Syrian Rebels in Kosovo http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30850

14-7-2012: Syrian Opposition’s Amazing CIA Credentials Daniel McAdams http://www.infowars.com/syrian-oppositions-amazing-cia-credentials/

 

4. Wie heeft het vredesplan van Kofi Annan verworpen? Het was niet Assad, maar de kwaadaardige koloniale machten en hun “Vrije Leger” doodseskaders die het vredesplan van Annan hebben verworpen. Zie meer hierover:

27-6-2012: The U.S. and Syria: Facts you should know (by Joyce Chediac)

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31628

16-7-2012 Civil War Declared in Syria, Globalist’s Formula for WW III Begins (Susanne Posel)

http://www.infowars.com/civil-war-declared-in-syria-globalists-formula-for-ww-iii-begins/

De Syrische oppositie doet goed werk daar het wordt geleid door de CIA. De connectie tussen deze “rebellen” en de Amerikaanse overheid is buitengewoon. Namens de Syrische Nationaal Raad (SNR) was Bassma Kodmani die deelnam aan de jaarlijkse vergadering van Bilderberg die plaatsvond in Chantilly, Virginia (Verenigde Staten). De SNR heeft zeer goede contacten met de regering Obama en heeft aan het begin van het conflict specifiek aan de VS gevraagd om militair in te grijpen in Syrië.

Kodmani heeft verklaard: “Geen dialoog is mogelijk met het regerende regime. We kunnen alleen discussiëren hoe we verder kunnen gaan naar een andere politieke systeem”. Ze heeft ook verklaard: “De volgende stap dient een resolutie te zijn onder Hoofdstuk VII dat alle legitieme middelen toelaat, dwingende middelen, embargo op wapens alsmede het gebruik van geweld om het regime te dwingen zich te schikken.”

 

Wij zwijgen te spreken over de wandaden van Frankrijk en Engeland tegen het Aramese volk dat geleid heeft tot hun ondergang in het Midden-Oosten.

 

Het verhaal van de Aramese zuster Agnes Miriam van het Kruis, moeder overste van het Aramese Katholieke Melkitische St. Jacobus Klooster in Qara in het diocees Homs

 

 

Het verhaal van de Aramese zuster Agnes Miriam is een voorbeeld over het gedrag van de Westerse doodseskaders (valse benaming: vrijheidsstrijders) begaan tegen het Aramese en andere minderheden in Syrië. Naar aanleiding van haar poging om dit naar buiten te brengen, werd een smeercampagne tegen haar gestart om haar naam te bezoedelen, werd ze bedreigd door de Westerse “vrijheidsstrijders” en werd ze neergezet als sympathisant van Assad.

 

Zuster Agnes Miriam is de moeder overste van de West- Aramese Syrisch Melkitische Katholieke klooster in Qara, diocees Homs. Voor betere begrip is het nodig om de lezer bekend te maken met de gehanteerde terminologieën ter aanduiding van diverse kerken in het Midden-Oosten.

 

De Aramese Melkiten zijn de volgelingen van de Oecumenische Raad van Chalcedon, sinds 451 n.Chr. Het zijn de aanhangers van de Byzantijnse Keizer, behorende tot de Griekse Orthodoxe Kerk.

 

Daarom komt men in de benamingen van deze kerken de term “Rum” of “Grieks” tegen. Dat is geen etnische benaming, maar een kerkelijke benaming. “Rum” is een verwijzing naar “Romeinen”. Hun kerk wordt soms ook wel “Antiocheense” Orthodoxe kerk genoemd. Het woord “Melkitisch” is afgeleid van het Aramese woord “Malko”, dat is zoiets als “koning/keizer”, dus aanhangers van Keizer.

 

 

Deze Aramese Melkiten hebben in de 17e eeuw het Aramees vervangen door Arabisch met het gevolg dat ze compleet werden gearabiseerd en zijn zoals vele andere Arameeërs hun oorsprong vergeten. Op de West-Bank en Gaza- strook wonen rond 60.000 van deze Arameeërs die helaas ook foutief als “Palestijnse” of “Arabische” Christenen worden genoemd. Door de eeuwenlange onderdrukking presenteren deze Arameeërs zich dan ook als “Christelijke Arabieren”, wat natuurlijk een kwalijke zaak is! Helaas is zuster Agnes Miriam ook een van die gearabiseerde Arameeërs die in Arabische oorsprong gelooft.

 

Op 15 oktober 2011 publiceerde Thierry Meyssan een interview met Agnes Miriam getiteld, “The Christians of the Orient Stand Up Against the New Western Colonialism” waarin Agnes Miriam haar sympathie voor “Arabisme” niet onder stoel en banken steekt zonder zich van de vreselijke consequentie ervan te realiseren.

http://orientalreview.org/2011/10/15/the-christians-of-the-orient-stand-up-against-the-new-western-colonialism/

 

Door de uiterst giftige activiteiten van het Vaticaan en Frankrijk zijn de West- Aramese Melkitische Orthodoxen in 1724 gesplitst in de Melkitische Katholieke kerk. De activiteiten van Rome en Frankrijk aan de ene kant en dat van Groot Brittannië en Anglicaanse kerk aan de andere kant heeft een vernietigende slag toegebracht aan het Aramese volk in het Midden-Oosten en heeft hun ondergang bespoedigd.

 

Sommigen proberen om deze geestelijke culturele vernietigen te camoufleren als “het zich vereniging met de (katholieke) moederkerk” of “terugkeer naar de (katholieke) moederkerk”. En deze groepen Arameeërs worden daarom met een vriendelijke benaming “Uniaten” aangeduid om de lezer in feite voor gek te houden.

 

Eigenlijk zouden alle Aramese denominaties in het Midden-Oosten het advies van Thierry Meyssan meteen in praktijk moeten brengen als hij zegt: “The Christians of the Orient Stand Up Against the New Western Colonialism”. Wij zouden aan kunnen toevoegen: Maak ook onmiddellijk een einde aan Uw koloniale erfgoed dat tot Uw ondergang heeft geleid en verbreek onmiddellijk alle contacten.

 

Zie meer over deze vernietiging van ons volk: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

 

Meer informatie over de diverse Aramese denominaties en hun naamgeving kunt U hier vinden:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_26_6_2007.htm

 

Hieronder treft U een interview van Sky News met zuster Agnes Miriam.

 

Interview met Sky News

16-6-2012:Youtube Video:  http://www.youtube.com/watch?v=stvvMKdaU88&feature=plcp

 

Sister Agnes Miriam: Because in the same 24 hours following the massacre, I had a direct phone call with the inhabitants in Kfar Laha1 in the suburb of the region … They said they have seen militia carrying out from the national hospital corpses to assemble them in the mosque where in the second day the UN observers came to see them. It is not possible that the legal forces of Bashar Assad would assemble those corpses to give them to the opposition to show to the Unite Nations, so that United Nations will condemn the regime.

Zuster Agnes Miriam: Omdat binnen dezelfde 24 uur van de afslachting had ik een telefonische contact met de bewoners van Kfar Laha1 in de buitenwijk van de regio…… Ze vertelden dat ze de militie lichamen hadden zien dragen van de nationale ziekenhuis om ze bij elkaar te zetten in de moskee waar de tweede dag de VN waarnemers kwamen om hen te zien. Het is niet mogelijk dat het officiële leger van Bashar Assad deze lichamen zou bij elkaar voegen om hen aan de oppositie te geven om aan de Verenigde Naties te laten zien, zo dat de Verenigde Naties de regime veroordeeld.

Interviewer Sky News: You also say the alleged massacre of Christians in Homs was carried out by the FSA (Free Syrian Army). I have been with FSA fighters in Homs who say no.

Interviewer Sky News: U zegt ook dat de beweerde afslachting van Christenen in Homs werd uitgevoerd door FSA. Ik was met FSA strijders in Homs die ontkennen het.

 

 

Sister Agnes Miriam: The reality is that the armed opposition, they had chosen 95 % Christian residencies to came and fight there. And from there they want to make a war.

Zuster Agnes Miriam: De realiteit is dat de gewapende oppositie had gekozen voor 95% van de Christelijke bewoners om te komen en daar te vechten. En om van daaruit oorlog te voeren.

 

 

Interviewer Sky News: Why is not UN monitors reporting these things?

Interviewer Sky News: Waarom rapporteren de VN waarnemers deze dingen niet?

 

 

SisterAgnes Miriam: I know that since the beginning of this conflict there is a dis-equilibrium between.. among the media information. For example, you have 80.000 of Christians inhabitants only of Bab Bustan – i- Diwan and Hamadiye square2. The fled. And their houses were completely ravaged by militias. Nobody spoke about it. 80.000 is something. The Christians are inside sandwiched, one part and the other part there is a conflict and nobody is caring about them.

Zuster Agnes Miriam: Ik weet het dat sinds het begin van dit conflict er een onevenwichtige berichtgeving bestaat. Bijvoorbeeld , je hebt alleen al 80.000 Christelijke bewoners van Bab Bustan – i – Diwan en Hamadiya plein 2. Ze vluchtten. En hun huizen werden volledig verwoest door milities. Niemand sprak er over. 80.000 is niet niets. Aan de ene kant zijn de Christenen ingeklemd en aan de andere kant is er een conflict en niemand interesseert zich voor hen.

 

 

Interviewer Sky News: Do you know that there will be some people watching this who you think you are laying.

Interviewer Sky News: Weet U dat sommige die naar U kijken zullen zeggen dat U liegt?

 

 

SisterAgnes Miriam: I have seen dying, slaughtered, completely refugeeated , sinistrated everywhere in Syria, especially in my diocese. That is all, that is my aim. You have people they are suffering everyday, they are not covered, because what they suffered does not enter in some interest. So I hope that the media will be fair. It is enough of this media war where you just talk about one side and you figure that the conflict in Syria is between black and white.

Ik heb (mensen) zien overlijden, afgeslacht, compleet ontheemd, onheilspellend overal in Syrië, vooral in mijn diocees. Dat is alles, dat is mijn doel. Je hebt overal mensen die elke dag lijden, er wordt geen aandacht aan ze gegeven, omdat het lijden wat ze mee hebben gemaakt geen interesse opwekt bij anderen. Het is genoeg over deze mediaoorlog waar je praat over de ene kant van het verhaal en ontdekt dat het conflict in Syrië tussen zwart en wit is.

 

 

1 Kfar Laha is situated at the northwest of the city of Homs

2 Districts of Homs

 

1 Kfar Laha is gelegen ten noordwesten van Homs

2 Districten in Homs

 

 

 

 

Enkele opmerkingen over het interview met zuster Agnes Miriam

 

Zuster Agnes Miriam: Omdat binnen dezelfde 24 uur van de afslachting had ik een telefonische contact met de bewoners van Kfar Laha1 in de buitenwijk van de regio…… Ze vertelden dat ze de militie lichamen hadden zien dragen van de nationale ziekenhuis om ze bij elkaar te zetten in de moskee waar de tweede dag de VN waarnemers kwamen om hen te zien. Het is niet mogelijk dat het officiële leger van Bashar Assad deze lichamen zou bij elkaar voegen om hen aan de oppositie te geven om aan de Verenigde Naties te laten zien, zo dat de Verenigde Naties de regime veroordeeld.

 

Zuster Miriam vertelt over de vreselijke afslachting in Kfar Laha op 2-11-2011. Kfar Laha is een dorp gelegen ten noordoosten van Homs.

Na de afslachting bracht de gewapende oppositie video’s op Youtube waarin het leger van Assad van werd beschuldigd. Zie hier de video op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=iFqhLzeV36s

 

Volgens de informatie van zuster Miriam werd de afslachting aangericht door de Westerse “Vrijheidsstrijders” in Syrië. De gewapende oppositie en hun Koloniale opdrachtgevers zijn natuurlijk niet gediend met het verhaal die zuster Miriam aandraagt.

 

Interviewer Sky News: U zegt ook dat de beweerde afslachting van Christenen in Homs werd uitgevoerd door FSA. Ik was met FSA strijders in Homs en die ontkennen het.

 

Zuster Agnes Miriam: De realiteit is dat de gewapende oppositie had gekozen voor 95% van de Christelijke bewoners om te komen en daar te vechten. En om van daaruit oorlog te voeren.

 

Interviewer Sky News: Waarom rapporteren de VN waarnemers deze dingen niet?

 

Waarom de VN waarnemers deze dingen niet rapporteren? Omdat het doel van de VN waarnemers niet was om mensenrechten schendingen aan te kaarten, maar om naar de mogelijkheden te zoeken om het regime van Bashar Assad in discredit te brengen. Over deze verfoeilijke dubbelstandaarden en selectiviteit van de VN, zie onderstaande artikelen:

 

13-6-2012: UN Mission to Syria Observers refuse to listen to citizens' testimonies regarding armed terrorist groups

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31397

Mustafa Kamel zei dat hij een van de mensen was die samenkwam op een plaats tussen al-Sheer en Set-Kheiris dorpen gelegen aan de Lattakia- Aleppo snelweg toen de leden van de VN delegatie, die weigerden te luisteren naar de eisen van burgers, door de menigte heen redden waardoor diverse kneuzingen aan het lichaam van Kamel werden toegebracht en een atmosfeer van paniek creërend onder de mensen.

21-6-2012: The United Nations Monitors in Syria are Spying for Washington

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31519

Hij en andere Syriërs beschuldigden Washington van politieke van dubbele standaarden. De Syrische informatie minister Adnan Omran voegde aan toe: “Wat werkelijk nu vreemd is aan de Amerikaanse overheid is dat wij verschillende geluiden horen komend van verschillende hoeken en heel veel tegenstrijdigheden. Ik vraag mij af of dit een gezonde signaal is, vooral als het aankomt op het beleid van een grootmacht.”

29-6-2012: Duplicitous Human Rights Council Report on Syria http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31679

 

Verder is het zo dat het demonische koloniale plan van de koloniale machten – vooral Frankrijk en Engeland en in het verlengde daarvan Amerika– is om Syrië compleet van de Arameeërs en andere Christenen te ontdoen. En dan is het vanzelfsprekend dat de VN waarnemers niets gaan rapporteren over de etnische zuivering van Christenen. Dat is niets anders dan logisch!

 

De Westerse "Vrijheidsstrijders" ontkennen de afslachting onder de Christenen in Homs te hebben aangericht? Deze journalist gelooft hen op hun woord alsof hier om heiligen gaat.

 

Maar natuurlijk zullen de FSA strijders ontkennen dat ze de Arameeërs en andere Christenen van Homs hebben vermoord. De doodseskaders in Mosul, met het doel de Arameeërs weg te jagen, hebben ook niet toegegeven dat zij verantwoordelijk waren voor de moorden op ons geestelijken en volk. Hun opdracht is om de Westerse plan van etnische zuivering uit te voeren. En dat kan alleen als je bloedbaden aanricht, omdat over het algemeen de mensen die daar wonen niet vrijwillige zullen vertrekken.

 

Zuster Agnes Miriam: Ik weet het dat sinds het begin van dit conflict er een onevenwichtige berichtgeving bestaat. Bijvoorbeeld , je hebt alleen al 80.000 Christelijke bewoners van Bab Bustan – i – Diwan en Hamadiya plein 2. Ze vluchtten. En hun huizen werden volledig verwoest door milities. Niemand sprak er over. 80.000 is niet niets. Aan de ene kant zijn de Christenen ingeklemd en aan de andere kant is er een conflict en niemand interesseert zich voor hen.

 

Het probleem met zuster Agnes Miriam en de grote meerderheid van Arameeërs van diverse denominaties zowel in het Midden-Oosten als in Diaspora is het volgende:

 

1) Doordat sommigen onder hen zich identificeren als “Arabische” Christenen, “Assyrisch” of “Chaldeeërs” en daarmee hun Aramese identiteit ontkennen, maken ze de situatie voor zichzelf extra moeilijk en ingewikkeld waardoor ze niet serieus genomen worden.

2) Zij zijn niet in staat zijn om hun ware vijanden te identificeren. Ze worden teveel verblind door de situatie van ‘hier en nu’ zonder zich te realiseren dat de belabberde toestand van ‘ hier en nu’ waarin men zich bevindt lang van tevoren werd gepland en gesmeed in de krankzinnige demonische laboratoria van de Westerse koloniale machten. Ze begrijpen niet dat de geestelijke verdeeldheid, veroorzaakt in de naam van ‘Jezus’ beslist geen sympathie en begrip zal opwekken bij buitenstanders die geen kennis hebben van de onheilige activiteiten van de missionarissen onder ons volk.

 

Het plan van de koloniale machten, om het Midden-Oosten compleet te ontdoen van de Aramese en niet-Aramese Christenen werd ook door Nicolas Sarkozy meegedeeld aan de West- Aramese Maronitische Patriarch Beshara Rai tijdens een ontmoeting op 5 september 2011 in Elysee Paleis in Frankrijk. http://www.aramnahrin.org/Dutch/Kopten_Demonstratie_Cairo_Afslachting_17_10_2011.htm

 

Dat er 80.000 Arameeërs zijn weggejaagd en niemand erover sprak of zich ervoor interesseerde ligt simpelweg in de lijn der verwachting zoals gestippeld door de antichristelijke demonische machten die nu bezig zijn om Syrië compleet te ontwrichten.

De eerste stap die de Aramese Christenen van Syrië moeten doen is zich onmiddellijk ontdoen van hun geestelijke koloniale erfgoed en alle contacten afbreken en zich vereniging onder de Aramese vlag en Aramese identiteit. Zolang dit niet gebeurt, hoeven ze beslist niet te rekenen op de steun van de wereld en zullen ze gegarandeerd hun ondergang tegemoet treden.

 

Interviewer Sky News: Weet U dat sommigen die naar U kijken zullen zeggen dat U liegt?

 

De interviewer doet alsof “schandaliseren” en “demoniseren” immoreel zou zijn, terwijl in werkelijkheid de grote internationale nieuwsnetwerken dit op dagelijkse basis doen. Zie: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Syrie_Media_Genocide_22_6_2012.htm

 

Maar natuurlijk wordt je gedemoniseerd en gemerkt als “supporter van Assad” wanneer je probeert om onafhankelijke informatie naar buiten te brengen. Dat is namelijk de waarmerk van de crimineel internationale satanische intrige. Iedereen die hen in de weg staat wordt genadeloos aangepakt.

 

Op 7-6-2012 publiceerde Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) een artikel van de hand van hun correspondent, Rainer Hermann, getiteld “Abermals Massaker in Syrien” waarin werd aangetoond dat de afslachting in Houla op 25-5-2102 niet door het leger van Assad, maar door de Westerse “vrijheidsstrijders” was aangericht.

http://www.faz.net/aktuell/politik/neue-erkenntnisse-zu-getoeteten-von-hula-abermals-massaker-in-syrien-11776496.html

 

Op 9 -6-2012 publiceerde John Rosenthal, refererend naar het artikel van Rainer Hermann, een artikel in Nationalreview getiteld, “Report: Rebels Responsible for Houla Massacre

http://www.nationalreview.com/corner/302261/report-rebels-responsible-houla-massacre-john-rosenthal

 

Deze belangrijke bevindingen werden volledig genegeerd door de grote media netwerken en Westerse overheden. Erger nog, zoals verwacht mocht worden, werden deze bevindingen door sommige “journalisten” niet in dank afgenomen, want de onafhankelijke degelijke journalistiek is niet meer van deze tijd en moet de kop worden ingedrukt.

 

Om de feiten aangedragen door FAZ, het verhaal van zuster Agnes Miriam en John Rosenthal af te kraken publiceerden Aymenn Jawad Al-Tamimi & Phillip Smyth een artikel, getiteld “Assad’s Houla Propaganda

Het artikel werd gepubliceerd op www.meforum.org/ en www.nationalreview.com

http://www.meforum.org/3261/assad-houla-propaganda

http://www.nationalreview.com/corner/302606/assad-s-houla-propaganda-aymenn-jawad-al-tamimi

 

In hun betoog worden zaken aangehaald die geen verband met elkaar houden en ze proberen zuster Agnes Miriam neer te zetten als propagandist van Assad en het artikel van John Rosenthal en FAZ neer te zetten als onbetrouwbaar.

 

John Rosenthal heeft reactie gegeven op het artikel van Aymenn Jawad Al-Tamimi & Phillip Smyth en wel op 15 juni 2012 getiteld, “The Houla Massacre Redux http://www.nationalreview.com/corner/302998/houla-massacre-redux-john-rosenthal#

 

De moraal van het verhaal is het volgende: wanneer desinformatie standaard is worden, dan is het einde zoek en de lezer moet zich extra inspannen om een evenwichtig beeld te kunnen vormen door de grote hoeveelheid aangereikte informatie. En velen hebben nog de tijd nog de moeite voor om het uit te zoeken!

 

****************************************************************************

 

Aanverwante artikelen:

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië................... ?????????...............

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Irak_Syrie_16_9_2011.htm

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen http://www.aramnahrin.org/Dutch/Kopten_Demonstratie_Cairo_Afslachting_17_10_2011.htm

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_Ondergang_1_12_2011.htm

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,, Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_Doodseskaders_Huurlingen_3_12_2011.htm

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_LiefdeMoslimBroederschap_ADO_13_12_2011.htm

22-6-2012:… rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Syrie_Media_Genocide_22_6_2012.htm

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Syrie_Begin_Etnisch_Zuivering_16_5_2012.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

28-8-2012: Syrische nationale leger doodt rebellen uit Irak, Turkije, Libië, Egypte en Tunesië

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

30-11-2012: Syrië: de kindsoldaten van het rebellenleger

 

10-12-2012: Saudi-Arabië stuurt 1.334 gevaarlijkste criminelen als jihadisten naar Syrië

 

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syrië.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syrië

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen