Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


Arameeërs geven het voorbeeld aan de Oromos, Baluchies, Berbers, Irakese Turkmenen, Ogadenen, andere onderdrukte naties.

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Oriëntalist

Datum: 20 januari 2010

 English Version

Bron: http://www.americanchronicle.com/articles/view/137591

http://www.buzzle.com/articles/aramaeans-show-the-way-to-oromos-baluch-berbers-iraqi-turkmen-ogadenis-other-oppressed-nations.html

 


 

Een kritieke verkeerde opvatting, een belangrijke misverstand en / of een verkeerde evaluatie van de wereld situatie zijn genoeg redenen om een bevrijdingsfront tot mislukking te doemen.

 

In het algemeen hebben de politieke organisaties, bevrijdingsbewegingen en legers, Mensenrechten activisten groepen en culturele organisaties van de onderworpen volkeren, die de in het gevaar verkerende culturen, religies en talen van de geterroriseerde naties verdedigen, leiders die een duidelijk (onbekwame) karakter weerspiegelen.

 

Dit creëert een groot probleem dat, hoewel het wijd wordt ongemerkt door de genoemde organisaties, bewegingen en verengingen, de strijd van de onderdrukte volkeren wereldwijd ernstig wordt gedwarsboomd.

 

Wie zijn de leiders van deze organisaties, partijen en bewegingen?

 

Komend van verschillende sociaal-economische achtergronden, afkomstig van gevarieerde cultureel- religieuze – taalkundige milieu, behorend tot diverse educatieve en professionele gebieden en niveaus en leven op een ongelijke leefstijlen, hebben deze leiders een bepalende en problematische gemeenschappelijke kenmerkt:

 

Leiders van Bevrijdingsbewegingen – Een profiel.

 

Ze hebben bijna allemaal blootgestaan aan onderdrukking in het land van afkomst, hebben dat land verlaten waar ze gedwongen werden te leven (vanwege de bezetting van hun land), verhuisden naar een Westerse land (EU, Canada, VS, Australië), vaak in het begin als vluchtelingen, ontwikkelden zich in elk aspect in hun nieuwe leven en waren behoorlijk geïntegreerd in hun nieuwe “vaderlanden”.

 

Als wij de natuurlijke heimwee van de inherente bezorgdheid voor de voortdurende communicatie met en de instinctieve verplichting aan hun land van oorsprong (die een opperst ideaal representeert voor zowel hun gedachten alsmede een hopeloze drama voor hun naasten, vrienden en kennissen die achter zijn gelaten) negeren, zijn al deze leiders succesvol opgenomen in hun nieuwe “vaderlanden”.

 

Vluchtelingen uit de onderworpen Naties versus Immigranten van valse Staten.

 

Sommigen zouden een bezwaar kunnen hebben tegen het voorgenoemde en proberen, om hun visie te ondersteunen de welbekende kwestie van sommige extremistische Moslims naar voren te brengen. Dit is een vreselijke misvatting.

 

De extremisten, radicale Moslims die in het Westen leven, zijn niet afkomstig uit de diverse onderworpen naties van Azië en Afrika, ze komen werkelijk van een onafhankelijke valse staten die nooit hadden mogen bestaan omdat ze geen enkele echte lokale noodzaak van zelfbepaling vertegenwoordigen, maar zijn het resultaat van kwaadaardige koloniale belangen en betrokkenheid.

 

In feite is er geen enkele extremist, radicale Moslim die behoort tot de Aziatische en Afrikaanse onderworpen naties, zoals Afars, Oromos en Ogadanen van Abyssinie, de Berbers van Marokko en Algerije, de Nubiers van Sudan, de Turkmenen van Irak, de Azeris van Iran en de Baluchen van Pakistan. Dit echter is een andere veelomvattende onderwerp.

 

Opname in de Nieuwe “Vaderland”: Voordelen en Nadelen.

 

Wat is het probleem met de leiders van politieke organisaties van onderworpen naties, bevrijdingsbewegingen en legers, mensenrechten activisten en culturele organisaties die succesvol zijn opgenomen in hun nieuwe “vaderlanden”?

 

Het probleem is dat hun succesvolle integratie in hun nieuwe “thuislanden”, hen helaas en rampzalig berooft van elk kritiek, objectieve beoordeling en authentieke evaluatie van deze nieuwe “vaderlanden

 

Dit grote probleem blijft totaal ongemerkt (dat automatische een tweede niveau van het zelfde probleem vormt) voor vele jaren (lees: voor altijd), en dus worden deze leiders gedreven naar een zeer verkeerde politieke besluitvorming met betrekking tot de stappen, methodes en middelen die nodig zijn voor hun nationale bevrijdingstrijd.

 

Het totaal ontbreken van enige vorm van kritiek van deze nieuwe “vaderlanden”: Wat betekent dit?

 

Het zoeken naar het Ideaal

 

Dit betekent dat voor een Oromo geboren in Adama, voor een Sidama afkomstig van Awassa, voor een Berber van Tizi Ouzou, voor een Nubier van Dunqulah, voor een Beja geboren in Port Sudan, voor een Turkmen van Kirkuk, voor een Azeri afkomstig van Zenjan, voor Baluch van Zahedan en voor vele anderen, het leven beter is in Los Angeles, New York, Chicago, Boston, Geneva, Paris, Munchen, Manchester, Toronto, Dublin, Canberra, Stockholm en andere steden van het westen dan in hun eigen steden van oorsprong.

 

Deze vaststelling is uitgebreid verkeerd.

 

Het leven is niet beter in deze nieuwe “vaderlanden”

 

Simpel gezegd, vanwege het opheffen van de onderdrukking en vervolging uit hun leven, is het leven voor hun beter. Dit betekent vooral dat ze betere kansen werden aangeboden van een persoonlijke, professionele, educatieve en socio- economische voortgang. Dat is waar. Maar dit houdt niet in dat een gemiddelde leven in de hedendaagse Westerse wereld een mogelijke waarde representeert voor deze leiders (die nu leven in hun nieuwe “vaderlanden”) of voor de lokale mensen zelf.

 

Technologische wereld: een Geen-beschaving.

 

Het idee dat een technologische ontwikkeling en de voortvloeiende voorwaarden van het leven een vooruitgang representeert, een ontwikkeling en een verbetering van de duizenden jaren lange geschiedenis van de mensheid is een louter paranoïde.

 

De opgang van de moderne technologieën, de industriële revolutie, de industriële massaproductie, de verschijning van de consumerende samenlevingen, het voortvloeiende vulgaire materialisme, onmenselijke conformisme, ongegronde conventionalisme en immorele relativisme met al hun bijwerkingen, de opgang van de tertiaire sector in de economische (dienstverlening) en de hedendaagse Westerse levenstijl, die zich ontwikkelt rond de voorgaande assen, representeert een onheilsspellende decadentie van de mensheid en vormt een onverdiende afkomst in de reële Onder Wereld.

Het maakt niet veel uit of iemand mee eens is met de voorgaande of niet. Daar deze ontwikkelingen plaatsvonden onder de gemanipuleerde misleiding, onethische bedrog en georkestreerde culturele desintegratie, werd de hele westerse wereld gevangen genouden door de ongeziene manipulatoren, namelijk de verborgen meesters van de voornoemde misleidingplan. Een misleidde (en dus tot slachtoffer gemaakte) mening van een persoon heeft absoluut geen waarde.

 

Verslaafd aan de voornoemde magnetische elementen van intriges, hebben de Westerse mensen een minimale kans om duidelijk te realiseren wat er met hen is gebeurd, en een oneindige kleine kans om effectief te reageren.

 

Maar mensen die afkomstig zijn van de onderworpen volkeren uit Afrika en Azië en leven in het Westen, zijn anders, ze komen uit een totaal verschillende culturele, sociaalgedragspatroon, en morele achtergrond. Hun culturele integriteit, nationale authenticiteit, geldige sociaal-gedragspatroon en historische identiteit, zoals overleefd in hun harten en gedachten, zijn echte privileges en bepalende voordelen, in staat om hen te leiden tot een correcte vaststelling van de hedendaagse situatie in de Westerse wereld.

 

Wat is het belang voor een Oromo om Amharisatie in Adama tegen te gaan om vervolgens verwestering in Miami te accepteren?

Wat is het belang voor een Ogadeni om Amharisatie in Wardeen tegen te gaan om vervolgens verwestering in Stuttgart te accepteren?

Wat is het belang voor een Berber om Arabisatie in Tizi Ouzou tegen te gaan om vervolgens verwestering in Marseille te accepteren?

Wat is het belang voor een Zuid Azeri om Perzieniseren in Tabriz tegen te gaan om vervolgens verwestering in Washinton D.C. te accepteren?

Wat is het belang voor een Sidama om Amharisatie in Awassa tegen te gaan om vervolgens verwestering in London te accepteren?

Wat is het belang voor een Irakeze Turkmen om Arabisatie in Kirkuk tegen te gaan om vervolgens verwestering in Dublin te accepteren?

Wat is het belang voor een Baluch om Paksitanisatie in Quetta tegen te gaan om vervolgens verwestering in Manchester te accepteren?

 

Het zou echter voor ze allemaal makkelijk zijn om de kwestie aan te pakken, al was het alleen maar voldoende om de juiste vraag te formuleren. En de juiste vraag is dit:

 

Hoe zouden sommige erudiete Baluch, Irakeze Turkmenen, Zuid Azeri, Ogedani en Berber imams, auteurs, dichters of geleerde ulemas 250 jaar terug de hedendaagse Westerse maatschappij hebben geëvalueerd als ze op de hoogte waren van de implementatie van de resultaten van de toen ontwikkelde intriges?

 

Hoe zouden een Sidama en een Oromo wijze leiders 250 jaar terug de hedendaagse westerse maatschappij hebben beschouwd als ze op de hoogte waren van al z’n heersende aspecten en samenstellende elementen, uitdrukkingen en uitoefeningen?

 

Dit soort vragen zijn makkelijk om zowel te stellen als te beantwoorden:

 

Het zou misschien zelfs wijzer zijn om een variatie van de vragen te formuleren voor elke afzonderlijk aspect van de hedendaagse Westerse maatschappijen en voor manier van leven in kwestie; dit zou helpen om de originele vraag te vermenigvuldigen met duizenden:

 

Het grote getal van antwoorden zou dus getuigen van het chaotische verschil dat onderscheidt- en moet onderscheiden- al diegene die de culturele integriteit, nationale authenticiteit, geldigheid van het sociale- gedrag, historische identiteit, politieke zelfbepaling uit het hele systeem van “Westerse Wereld”.

 

‘Westerse Wereld’: Een Niet van Waarde voor de hedendaagse onderworpen naties.

 

Eigenlijk maakt, de traditionele, echte waarden van de hedendaagse onderworpen naties het verwerpen van het hele systeem ‘Westerse wereld’ noodzakelijk voor ze allemaal.

 

Zeker, deze kwestie staat hoog op het niveau van de Sociologie, Sociale Antropologie, Geschiedenis van de Religies, Comparatieve Literatuur, Moderne Geschiedenis, Geschiedenis van het Kolonialisme en Culturele Studie. Echter, ik discussieer het hier binnen deze context. Ik noemde de totale onderverdeling om zo te verwijzen naar de politieke besluitvorming.

 

Als de ‘waarden’ van de Westerse sociale politieke systeem intrinsiek worden verworpen door de traditionele, echte waarden dat de as vormt van de nationale – culturele integriteit van Afrikaanse en Aziatische natie en vandaag wordt onderworpen en onderdrukt, en zeker, er dient geen contact te zijn- laats staan samenwerking- tussen de vertegenwoordigers van de genoemde socio- politieke systeem en de leden van de onderworpen naties die zich succesvol hebben aangepast aan de Westerse socio-politieke systeem.

 

Voor alle onderworpen en onderdrukte naties van Afrika en Azië, is de Westerse wereld onherroepelijk een hel, ondanks de integratie en / of eventuele persoonlijke en professionele succes van sommige leden van de onderworpen naties in het Westen.

 

De sociale – culturele benadering wordt bevestigd door een historisch – politieke analyses. In feite, zijn de echte boosdoeners van de onderworpen naties de leidende Westerse establishment, allen die hebben bijgedragen en steun hebben gegeven aan de opgang van de hedendaagse westerse maatschappijen. Het is onmogelijk voor de hedendaagse Oromos, Ogadenis, Berbers, Zuid Azeris, Irakeze Turkmenen, Baluch, Sidamas en vele andere onderworpen naties, en voor de leiders van de diverse politieke organisaties, bevrijdingsbewegingen en legers, mensenrechten activisten groepen, en culturele verenigingen om hulp te verwachten van diegene die de oorzaak zijn van alle calamiteiten die zijn overkomen over de onderworpen en onderdrukte naties van Afrika en Azië.

 

Dit moet voor eens en altijd begrepen worden door al deze leiders die deze naties vertegenwoordigen, de enige substantiële reden voor hoop. Elk discussie met een lachende Amerikaan, Franse en Engelse bestaat uit het steken van een mes in het hart van de naties.

 

Zeker, er zijn diverse goedgezinde, betrouwbaar en geloofwaardige gesprekspartners van de leiders van de Afrikaanse en Aziatische onderworpen en onderdrukte naties die afkomstig zou kunnen zijn van Amerikaanse, Franse of Engelse afkomst. Echter, ze vormen vooral een uitzondering op de regel. Niets kan succesvol daarop worden gebouwd, een decennium zal voorbijgaan, de vriendelijke gesprekspartners zullen altijd vriendelijk blijven en de onderworpen naties steeds onderworpen blijven. Dit is al werkelijk te slecht voor hen.

 

Conclusie:

 

Er is slechts één juiste conclusie in dit verband.

Vergeet Frankrijk, Engeland en de VS!

 

De enige plausibele supporters en weldoeners van de onderworpen en onderdrukte Afrikaanse en Aziatische volkeren zijn de tegenstanders van de kwaadaardige establishment van de Westerse wereld die zoveel hielden van de onderworpen en onderdrukte Afrikaanse en Aziatische naties dat ze met kracht erin slaagden om hen naar de hel te leiden waarin ze voor vele decennia leven.

 

Hoe groter de tegenstander van de Westerse wereld, hoe groter de steun voor de Afrikaanse en Aziatische onderworpen en onderdrukte volkeren zal het zijn wanneer ze contact leggen, samenwerken met en begrip tonen voor dat establishment, leider of land.

 

Valse oppositie in het Westen is in dit geval een verraderlijke weg dat vermeden dient te worden. De hedendaagse Extremistische Wahhabi Sheiks zijn geen tegenstanders, maar supporters van de Westerse wereld, zelfs zonder het te begrijpen. Feitelijk zijn ze de beste gereedschappen in de handen van de Westerse establishment. Als grootste criteria in dit verband vormen het ideologische duidelijke doel, historiciteit van de theoretische principes, noodzakelijke morele standaarden en rijke conceptuele gedachtegoed.

 

Maar van Venezuela tot China, van Bolivia tot Rusland en van Witt-Rusland tot Myanmar, zouden mogelijk vele van deze landen en leiders de best supporters en sponsors zijn van de Afrikaanse en Aziatische onderworpen en onderdrukte naties. Om deze reden dienen zij daarom brandpunt van aandacht te worden van diplomatieke pogingen aangewend door de onderworpen en onderdrukte leiders van de Afrikaanse en Aziatische volkeren. Over deze kwestie zal ik meer uitweidden in diverse aankomende artikelen.

 

Veel belangrijker is een brief die ik opnieuw zal publiceren gestuurd door de Aramese organisaties aan de President van de Plurinationale Staat van Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma, naar aanleiding van de verkiezing van de tweede termijn als de eerste inheemse President van Bolivia.

 

Het internationale gewicht van Bolivia mag nog niet groot genoeg zijn om tegengewicht te bieden aan de schandelijke koloniale betrokkenheid in het Midden-Oosten; maar hun theoretische- ideologische arsenaal is formidabel en zou voor een groot deel bijdragen aan de strijd van de onderworpen en onderdrukte naties van Afrika en Azië.

 

In dit verband, wijzen de Arameeërs de weg naar de introductie van een nieuwe dynamiek in de wijdere regio van het Midden-Oosten, en reiken dus een voorbeeldig model aan van een nieuwe diplomatieke bedrijvigheid voor de rest (van de onderdrukte volkeren).

 


 

Heb je iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

Heb je hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

Alle rechten voorbehouden