Arameeėrs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeėrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeėrs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeėrs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeėrs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochiė veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeėrs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeėrs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeėrs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeėrs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeėrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeėrs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeėr gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeėrs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israėl en de etnische zuivering van de Arameeėrs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeėrs- Syriėrs- Assyriėrs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeėrs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeėr Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma.

English Version

 

President Juan Evo Morales Ayma

Evo Morales is de eerste Inheemse President van Bolivia, 470 jaar nadat Spanje Bolivia was binnengevallen. Op 18 december 2005 werd Morales gekozen met 53% van de stemmen. In december 2009 werd hij herkozen met 60% van de stemmen.

 

De Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie stuurden op 14-1-2010 een felicitatie brief aan de President Morales. Verder vragen de Aramese organisaties de aandacht van de Inheemse President voor de fragiele situatie van de Inheemse Arameeėrs van Aram-Nahrin. Naast de brief, hadden de twee Aramese organisatie ook een kort samenvatting meegestuurd over de geschiedenis van de Inheemse Aramese natie van Aram-Nahrin.

 

Hieronder treft U de Nederlandse vertaling van de brief van de twee Aramese Organisaties.


 

Nr.: 2010-1-14/1

 

Nederland, 14 januari 2010

 

Onderwerp: Uw verkiezing voor de tweede termijn als de eerste Inheemse President van de Plurinationale staat Bolivia.

 

De Meest Eerwaardige President van de Plurinationale staat Bolivia

Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

Bolivia

 

Geachte heer President,

 

Wij, de ondertekenden, de Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie willen U feliciteren met Uw verkiezing voor de tweede termijn als eerste Inheemse President van Bolivia. Tot dus ver heeft Bolivia onder Uw leiderschap een dramatische transformatie ondergaan met betrekking tot mensenrechten waar de privileges van de originele Inheemse bewoners een belangrijke deel vormden van de speerpunt van Uw presidentschap.

Wij begroeten ook de implementatie door Bolivia van de Verenigde Naties Verklaring over de Rechten van de Inheemse Volkeren. Om deze reden kan Bolivia trots zijn om als eerste land in de wereld de VN Verklaring over de Rechten van de Inheemse Volkeren in te voeren en kan dienen als een voorbeeld voor de rest van de wereld.

 

Wij wensen U een groot succes en wijsheid toe en hopen dat U zult doorgaan met het focusseren op de verbetering van de situatie van de Inheemse natie van Bolivia, zonder ook de rechten van andere inwoners te verwaarlozen!

 

Laat ons alstublieft toe, Uwe Excellentie, om deze gelegenheid te nemen Uw aandacht te vestigen op de fragiele situatie van het Aramese Inheemse volk van Mesopotamiė. Het Aramese volk (niet te verwaren met ‘Armeniėrs’) spreekt Aramees[1], de taal gesproken door Abraham, Mozes en Jezus waardoor zij een heel belangrijke bijdrage hebben geleverd aan wereldbeschavingen.[2] Dit oud Semitische volk, nu onderverdeeld in diverse denominaties en verspreid door het hele Midden-Oosten bedraagt ongeveer 8 miljoen mensen wereldwijd.

 

Het gebied waar het Aramese volk vandaan komt was bekend in vroegere tijden als Aram-Nahrin in het Aramees en Aram-Naharaim in het Hebreews. [3] Deze term was later vertaald in Mesopotamiė door de Grieken. Sinds het begin van de 20ste eeuw werd deze regio verdeeld in moderne staten Irak, Syriė en Turkije. Vandaag leven ook Arameeėrs in Jordaniė, Israėl en Libanon. Voor meer informatie: Zie bijgesloten korte introductie tot de Aramese natie.

 

Heer de President, als een Inheemse leider begrijpt U heel goed de moeilijke en ondragelijke situatie die vele Inheemse volkeren wereldwijd ervaren. Velen van hen werden slachtoffers van vervolging, discriminatie en etnisch schoonmaak. Andere werden het slachtoffer van uitroeiing, uitsluiting en uitbuiting. Hun landen werden binnengevallen door vreemden, de originele bewoners werden genadeloos onderdrukt en de natuurlijke bronnen uitgebuit door de indringers. Hun culturen, gebruiken en tradities werden onderdrukt of weggewist door “geestelijke kolonialisme”. Sommigen hebben overleefd, terwijl anderen werden uitgeroeid. Ze werden beschouwd als wild en hun authentieke tradities en gebruiken werden beschouwd als achterlijk door de toen “beschaafde” naties. Hun kinderen werden gedwongen om het erfgoed van hun voorvaderen te ontkennen onder het dekmantel van “onderwijs”.

 

In vele gevallen werd het onrecht dat de Inheemse volkeren werd aangedaan, uitgevoerd in de naam van “civilisatie”, “geloof” of zelfs in de naam van “vrede” of om hen “opnieuw op te voeden”. In onze tijden vechten de Inheemse volkeren nog steeds tegen vooroordeel, uitsluiting, discriminatie en uitroeiing. Ze moeten vechten voor erkenning, onderwijs, sociale gelijkheid, waardigheid en voor het recht om beschouwd te worden als menselijke wezens met kwaliteiten en vaardigheden om bij te dragen aan het welzijn van de mensheid.

 

Het Inheemse Aramese volk van het Midden-Oosten is geen uitzondering op deze regel. Levend in een gebied dat een decor is geweest van slagvelden gedurende honderden jaren tussen groepen en naties wiens woordenboek ontbreekt aan woorden als respect en vrede, werden de vredelievende Arameeėrs gedwongen om constant te vechten voor hun overleving. Daar komt nog bij dat de interventie van de Westerse koloniale machten in de 16e en 19e eeuwen de uiteindelijke genadeslag gaf aan het Aramese volk en hun ondergang bewerkstelligde in de landen van de voorvaders.

Deze koloniale interventie van culturele en geestelijke uitroeiing werd bereikt door het ophitsen van zoon tegen vader, dochter tegen moeder, familie tegen familie en dorp tegen dorp, heeft een ongekende haat en leed veroorzaakt binnen onze natie. Hieronder willen wij in het kort uitleggen wat wij ermee bedoelen:

 

In het jaar 1553 hersenspoelden de Westerse Katholieke missionarissen samen met Frankrijk een deel van de Oost- Aramese geestelijkheid doormiddel van omkoping om zichzelf “Chaldeeėrs” te noemen. Als gevolg hiervan raakte de Aramese taal bekend als “Chaldese” taal en een deel van de Aramese natie werd bekend als “Chaldese” natie in sommige delen van de Westerse literatuur. Dit was de eerste aanval op de Aramese erfgoed. [4]

 

Vanwege de onderlinge haat en competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten werd in de laat 19e eeuw hetzelfde proces herhaald waar de Anglicaanse missionarissen en Groot-Brittanniė het andere deel van de Oost-Aramese “Nestoriaanse” stammen van Hakkari (grens Turkije en Irak) en Urmia (Iran) omkochten om zichzelf  “Assyriėrs” te noemen; een term dat puur geografische werd gebruikt en alleen toegepast op de Aramese “Nestorianen”. Het resultaat was dat de Aramese taal bekend raakte als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie; een soort geestelijke culturele genocide werd gepleegd. [4]

 

Door de implementatie en promotie van ongekende haat, politieke en culturele verdeeldheid en identiteit vervalsing (een vorm van genocide) door de Westerse koloniale machten, werd onze natie kwetsbaar gemaakt aan het vijandige milieu van het Midden-Oosten waar we worden bedreigd met uitroeiing en etnische zuivering. Bijvoorbeeld, voor 2003 waren er ongeveer 800.000 Arameeėrs van verschillende denominaties in Irak. Vanwege aanhoudende bedreigingen, moorden en aanvallen op hun heiligdommen, hebben velen van hen het land verlaten. Echter wanneer de Arameeėrs niet waren verdeeld en bleven vastgekleefd aan de ongekende haat dat was geļmplementeerd door de Westerse koloniale machten, dan zouden hun kansen om te overleven in Irak veel groter zijn geweest.

 

Het hoogtepunt van terreur, vervolging, discriminatie, uitsluiting, vertrapping en uitroeiing werd bereikt met de genocide van 1915-1918 [5] waar 600.000 Arameeėrs van verschillende denominaties werden brutaal afgeslacht. Hun onschuldige bloed schreeuwt nog steeds om gerechtigheid. Om deze reden gingen velen van hen in Diaspora en werden ze vluchtelingen in de Westerse landen waar ze nog steeds vechten tegen de gevolgen van de koloniale interventies.

Daar komt nog bij dat sommige landen nog steeds proberen om de verdeeldheid en vijandigheid, die ze in het veleden binnen ons natie hebben gecreėerd, in stand te houden en te promoten. Deze verdeeldheid en vijandigheid belet hen niet alleen in het verkrijgen van hun minimale mensenrechten maar voorkomt ook hun sociale, culturele en politieke ontwikkeling en rechten in zowel het Midden-Oosten alsmede in de rest van de wereld.

 

Uwe Excellentie, we hopen dat U ons oprechte zorgen hebt opgemerkt met betrekking tot de fragiele situatie van de Aramese Inheemse natie van het Midden-Oosten. Ze hebben sinds duizenden jaren geleefd in dit deel van de wereld, maar zijn nu in het gevaar van complete uitroeiing en verdwijning uit de landen van hun voorvaderen. Wij hopen dat U als Inheemse leider en als de President van het Republiek Bolivia hun situatie in beschouwing zult nemen door Uw diplomatieke, culturele en economische kanalen wanneer U te maken krijgt met het Midden-Oosten. Het zou een groot verlies zijn voor de mensheid wanneer de Bakermat van de Beschaving gezuiverd zou worden van z’n originele bewoners door hen die de wet van jungle toepassen en ervan genieten in plaats van de wet van respect, broederschaap en solidariteit. Vandaag kan iets gedaan worden om dit te voorkomen, morgen kan het te laat zijn!

 

Hoogachtend;

 

 

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie

Gabi Gallo

Voorzitter

Aramese Democratische Organisatie.

 

****************************************************************************

 

Voetnoten:

 

[1] Meer over het Aramees:

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_27_6_2007.htm

[2] De bijdrage van de Aramese natie aan wereld civilisaties is goed samengevat door een wereldberoemde Eminente Oxford Universiteit Professor Sebastian Brock, een specialist op het gebied van Aramees (Syrisch) en Hebreeuws die zei, “Elke maatschappij is afhankelijk van het schrift, al zijn er maar weinig mensen die zich realiseren, dat de meeste schriften op de wereld terug te herleiden zijn tot één gemeenschappelijke voorouder: een alfabet dat vierduizend jaar geleden in het Midden-Oosten is uitgevonden en dat daarna is verfijnd door de Feniciėrs en de Arameeėrs, die het over de bekende wereld hebben verspreid. Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur (Verborgen Parel Deel I, Pagina 27)

…… ,, Niettemin is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder (Verborgen Parel Deel I,Pagina 58)

(Verborgen Parel: http://www.aramnaharaim.org/English/film_arameans.htm)

[3] Meer over het Inheemse Aramese gebieden Aram-Nahrin en Aram-Naharaim:

http://www.aramnahrin.org/English/Aramnaharaim.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Interview_Voorzitter_Aram-Naharaim_26_6_2007.htm

[4] Zie meer over de Aramese Geestelijke Genocide:

http://www.aramnahrin.org/English/Aramean_Spiritual_Genocide.htm

[5] Zie de Aramese Lichamelijke Genocide: http://www.aramnahrin.org/English/ArameanPhysicalGenocide.htm

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeėrs van Syriė: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeėrs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeėr iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeėr hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syriė en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeėrs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeėrs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren