Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'ArmeniŽrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'MesopotamiŽ'

Sommige ArameeŽrs noemen zich in onze dagen "AssyriŽrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere ArameeŽrs zijn bekend geworden als "ChaldeeŽrs".  Ze zijn echter allemaal ArameeŽrs. Overal waar U het woord "AssyriŽrs" tegenkomt dient U het als ArameeŽrs te lezen.


ArameeŽrs en Aramese Genocide:

Aramese organisaties praten met de heer Harry van Bommel van de Socialistische Partij over de situatie in Turkije.

 

English Version

 

Op Maandag 26 -1-2009 had een delegatie van Aramese Organisaties een ontmoeting met het buitenland commentator van de Socialistische Partij (SP) de heer Harry van Bommel over de Aramese genocide en de ArameeŽrs in Turkije.

 

Voorafgaand aan deze ontmoeting, had de Aramnahrin organisatie een dossier voorbereid, bestaande uit een rapport en twee boeken over de Aramese genocide, getiteld ďArameeŽrs & Aramese GenocideĒ. Tijdens de ontmoeting werd het dossier aangeboden aan de heer van Bommel namens drie Aramese organisaties, namelijk:

  • De ArameeŽrs van Aram-Nahrin organisatie,

  • De Aramese Democratische Organisatie.

  • Platform Aram

 Aramese Genocide:

 

De Aramese genocide vormde het kernpunt van het gesprek, en tevens ook de leidraad in het rapport. Er werd uitvoerig gesproken over de redenen van het niet erkennen van deze genocide die geleid heeft tot de diaspora van het Aramese volk.

Naast de Aramese Lichamelijke genocide, werd er ook ruim aandacht besteed aan de Aramese geestelijke genocide en de verantwoordelijkheid van het Westen. Ook werd er naar voren gehaald dat de geestelijke genocide de Lichamelijke genocide in de hand heeft gewerkt. Er werd onder andere naar de huidige toestand van het Aramese volk in Irak verwezen. Ook werd er uitvoerig ingegaan op de vreselijke consequenties van de geestelijke genocide die de oorzaak is van leed en onderlinge verdeeldheid die de algemene ontwikkeling en de mensenrechten situatie van de ArameeŽrs wereldwijd tegenhoudt.

 

ArameeŽrs:

 

Naast de Aramese Lichamelijke en Geestelijke genocide werd er ook gesproken over het rijke erfgoed van het Aramese volk die vandaag de dag met de voeten wordt getreden door de volkeren die relatief gezien nieuwkomers zijn in de landen van de Aramese voorvaderen. Terwijl de ArameeŽrs hun stempel hebben gedrukt op de culturele ontwikkeling en beschaving in dit werelddeel, worden ze vandaag de dag compleet aan de kant gezet, onderdrukt, genegeerd, gepest en etnisch gezuiverd door de indringers die zich nu als de legitieme eigenaren beschouwen van de inheemse Aramese land.

 

Tur Abdin: Mor Gabriel.

 

Tijdens de 1 uur en 15 minuten durende gesprek werd ook uitvoerig stilgestaan bij de huidige rechtzaken die door de Turkse staat en de omliggende drie Koerdische dorpen tegen het Aramese klooster St. Gabriel worden gevoerd. De rechtzaken zijn de zoveelste incidenten en pesterijen in de rij tegen de ArameeŽrs die om de zoveel tijd eraan worden herinnerd dat ze kennelijk zich geen illusies hoeven te maken wie de echte eigenaren zijn in deze regio. Door moorden, discriminatie en uitsluiting werden de inheemse ArameeŽrs van Tur Abdin gedwongen om Tur Abdin te verlaten en naar het Westen te vluchten. Dertig jaar terug waren er 40- 50.000 ArameeŽrs in Tur Abdin, terwijl nu slechts 2.000 ervan over zijn gebleven.