Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


Mgr. Paulus Faraj Raho: Een Groot Geestelijke Leider en een Waardige Herder onder Leiding van Jezus Christus.

English Version

Klik hier om de video af te spelen (Mpg- format)

(http://www.aramnahrin.org/Photo/Mgr_Paulus_Faraj_Raho_Worthy_Sheppard.mpg)

 

Klik op de bovenstaand video (Mpg-format) en luister zorgvuldig naar de woorden van Mgr. Faraj Raho met Engelse ondertiteling. U zult zien dat de Chaldese kerk in Irak een grote geestelijke leider heeft verloren, ja een geestelijke Krijger onder Leiding van Christus, tenminste dat is de indruk die iedere Christen zal ervaren bij het bekijken van deze video.

 

Een groot leider die de Christenen in Irak uitlegt hoe ze met de extreme situatie waarin men zich bevindt moet omgaan. Hoe om te gaan met hen in wiens woordenboek woorden als "vrede", "liefde", en "broederschaap" ontbreken.

 

Deze grote krijger, een waardige herder onder leiding van Christus, legt volledig en in details uit dat een ware Christen zijn land niet moet verlaten, maar dient te blijven om als zout en geestelijke licht te fungeren met name in de huidige extreem moeilijk en donkere situatie in Irak waar het meest behoefte aan heeft. Dit is de opdracht voor elk ware Christen.

 

Bij de bestudering van de video, kan men ook makkelijk begrijpen waarom diegenen die Irak etnisch willen zuiveren van z'n inheemse Aramese Chaldese bevolking, de charismatisch ogende Mgr. Faraj Raho in hun vizier hadden, simpelweg omdat hij zijn volk aanmoedigde om in Irak te blijven en daarmee doorkruiste hij de plannen van hen die dood en verderf in Irak zaaien.

 

Inderdaad, een geestelijke leider die herinnerd kan worden als een voorbeeld voor velen.

 

Vertaling van de ondertitelde Engelse tekst:

“Wees niet bang voor hen die je lichaam kunnen doden, maar niet je geest”.

Het lijkt alsof de kerk in Irak van vandaag leeft in de eerste eeuw, terwijl wij nu leven in het derde millennium.

Onze kerk, O gezegende, ervaart vandaag martelaarschaap en getuigenis, onze kerk in Irak is een getuige en een martelaar, een getuige in haar geloof en een martelaar in het bloed van haar zoons en dochters.

En vandaag horen wij weer de roep van onze Heer Jezus zeggende “En je zult mijn getuige zijn”.

De uitspraak van onze Heer Jezus Christus, Gloria aan Hem, echo’s in de oren van onze Christelijke volk zeggende “Een tijd zal komen wanneer iedereen die je doodt denkt dat hij God eert”.

Zij zullen dit doen omdat ze nog mijn vader nog mij hebben gekend.

Ik heb je deze dingen op voorhand gezegd om te onthouden wanneer de tijd komt, dan ben Ik het die je vertelde.

En de tijd is ophanden en Jezus zegt ons dat opnieuw.

Wij zijn de zonen van de kerk. Onze missie in dit land is om zout te zijn voor de grond dat was bevocht door het bloed van z’n zoons. En om licht te zijn in een wereld dat wordt overtrokken door duistere zwarte wolk waar we geen idee van hebben wanneer het zal weg gaan.

Vandaag horen wij duidelijk de stem van de Heer die zegt, “Je bent het licht voor de wereld, jij bent het zout voor de grond”

Wij moeten blijven zoals onze voorvaders het hebben gedaan in dit land dat het onze is en deze grond dat de onze is.

Wij zullen zout en licht blijven.

Onze kerk was en is door generaties heen een martelaar in Christus in een wereld dat wordt overheerst door ontrouw, chaos, bedrog, leugen en misleiding, in een wereld dat wordt geregeerd door de wet van de jungle, in een wereld leeg van alle geestelijke en menselijke waarden, een wereld, dat wordt gecontroleerd door ruwheid, vijandschap, onkunde en haatzaaiend fanatisme.

Zullen wij blijven op onze grond of vluchten we weg? Ja, we blijven.

Vandaag zijn er diegenen die tegen ons zeggen zoals zij tegen Jezus zeiden. Ga weg van hier, want Herodes wil jou doden.

Maar vluchtte Jezus weg? Nee.

Hij zei eerder, “Ga en zeg tegen die jackhals: Hier ben ik om demonen uit te drijven en vandaag en morgen te genezen, “ met andere woorden, hier ben Ik aan het getuigen dat het koninkrijk van God op handen is.

Ik getuig dat God liefde is, we getuigen dat God vergiffenis is, wij zullen civilisatie van liefde en vergeving uitroepen in dit land tot de komst van de Derde Dag, De Grote Dag.

Zullen wij bang zijn? Wij geloven dat onze Heer Jezus Christus met ons is tot het Einde van de wereld, zal hij ons niet verlaten. Hij is het die gezegd heeft, “wees niet bang, Oh kleine kudde”.

Ja, wij zullen niet bang zijn. “Wees niet bang”, zegt Jezus.

Je zult veel lijden in deze wereld, maar wees verzekerd dat ik de wereld heb overwonnen.

We zijn zeker en vol vertrouwen dat wanneer God met ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Wie kan ons afscheiden van de liefde van Jezus? Spanningen? Ontreddering? Vervolging? Of honger en gevaar, of zwaard en terrorisme?