Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

28-5-2006: Geestelijke (broeder) moord op Mgr. J. Y. Cicek: Hoor, Lees en Huiver

 

============

 

Opmerking: SUA (Syrisch Universele Alliantie) is veranderd in WCA (World Council Arameans)

 

2-8-2016: Discriminatie, haatzaaiing en uitsluiting door Worldcouncil of Arameans (WCA)/ Syriac Universal Alliance (SUA), bestuursleden stichting Aramese Beweging voor "Mensenrechten"

 (ABM) en Suryoye [Aramese] Federatie Nederland (SAFN)

 

16-4-2011: De nieuwe voorzitter Suryoye Federatie Nederland, Nurcan Yilmaz valt Aram-Nahrin Organisatie aan en verdedigd het uitnodigen van een terroriste op nieuwjaars receptie

 

6-11-2010: De nieuwe voorzitter Suryoye Federatie Nederland stelt zich voor: loze beloftes of daadkracht? Notulen Suryoye Federatie Nederland: de nieuwe voorzitter heeft het volk onvolledig geļnformeerd

 

20-9-2010: SUA en het toelaten van terrorisme: De Syrische Universele Alliantie (SUA) en aangesloten organisaties vieren hun nieuwjaarsreceptie met een persoon die zich bezig heeft gehouden met terrorisme

 

25-8-2010: SUA en Mensenrechten: Hoe gaat zoiets in z'n werk? Notulen Syrische Universele Alliantie (SUA): Kruistochten tegen de niet aangesloten organisaties

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme: De Syrische Universele Alliantie (SUA)/ World Council Arameans (WCA) en aangesloten organisaties vieren hun nieuwjaarsreceptie met een persoon die zich bezig heeft gehouden met terrorisme.

 

De Syrische Universele Alliantie (SUA)/ World council Arameans (WCA) is een vereniging die gevormd wordt uit de federaties van Zweden, Nederland, Belgiė, Zwitserland, Duitsland en de verengingen uit de VS en Oostenrijk. De federaties op hun beurt worden gevormd door de lokale verenigingen. Verder claimt SUA ook de satelliet kanaal SuryoyoSat te hebben opgericht.

English

 

Opmerking: SUA (Syrisch Universele Alliantie) is veranderd in WCA (World Council Arameans)

 

De Arameeėrs van Aram-Nahrin hebben erg veel geleden, niet alleen onder de fanatieke machten van het Midden-Oosten die het volk hebben vermoord en van hun land hebben beroofd, maar ook het Westerse Christendom heeft onnoemlijke leed en verdeeldheid teweeg gebracht onder de Aramese natie. http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

 

Door de Westerse koloniale intriges werd het volk verdeeld en tegen elkaar op gezet, valse identiteiten als “Assyriėrs” en “Chaldeeėrs” werden door de koloniale machten gepromoot om het volk van z’n Aramese oorsprong te ontwortelen. Deze verdeeldheid en onderlinge haat heeft geleid dat ze hun oer-landen zijn kwijtgeraakt aan vreemden en daardoor de Diaspora zijn ingejaagd.

 

Deze afvallige Arameeėrs die zich “Assyriėr” noemen hebben met behulp van hun meesters en scheppers, geen middel onbenut gelaten om het Aramese volk in Diaspora te terroriseren en te verscheuren. Deze fanatieke “Assyrische” terroristen hebben onder begeleiding van hun Westerse meesters zelfs een terreur-verbond met de PKK gesloten.

 

En wat doet SUA?

 

En wat doet SUA en de aangesloten organisaties? Ze vieren hun nieuwjaars receptie met een afschuwelijke terroriste uit Nederland die samen met haar familieleden bloed en het vernietigen van het leven van vele onschuldige jongeren op haar geweten heeft. Welnu, als dit geen laagste vorm van immoraliteit is, dan moet U ons uitleggen wat het dan wel is.

 

In ons analyse van 25-8-2010, getiteld " SUA en Mensenrechten: Hoe gaat zoiets in z'n werk? Notulen Syrische Universele Alliantie (SUA): Kruistochten tegen de niet aangesloten organisaties" hebben wij gezien dat de Syrische Universele Alliantie (SUA) op televisie zich heel anders voordoet dan in werkelijkheid het geval is. http://www.aramnahrin.org/Dutch/SUA_Notulen2005_Kruistochten_25_8_2010.htm

We hebben toen gezien dat SUA kruistochten is gestart tegen onafhankelijke, eerlijke en corruptie-vrije organisaties en dan met name de Aram-Nahrin organisatie.

In deze analyse gaan wij ons volk informeren over de manier waarop SUA en de aangesloten organisaties zich gedragen tegenover terrorisme en zullen hierover enkele opmerkingen maken naar aanleiding van een televisie uitzending over deze kwestie.

 

Als international mensenrechtenorganisatie die tot doel heeft om wereldwijd op te komen voor de belangen van het Aramese volk, beschouwen wij als ons taak om ons stem te laten horen als het gaat om de schendingen van de belangen van ons volk in de ruimste betekenis van het woord. Om deze reden vinden wij nodig om enkele kantekeningen te plaatsen bij de nieuwjaarsreceptie gehouden in het gebouw van de SUA- Vereniging in Oldenzaal. De receptie was georganiseerd door de Suryoye Federatie Nederland (SFN) en de Suryoye Aramese vereniging Oldenzaal (SAVO) op 23-1-2009 en uitgezonden op 28-2-2009.

 

Op 28-2-2009 werd op de televisie kanaal SuryoyoSat de nieuwjaarsreceptie uitgezonden van de Verenging Platform Aram in Enschede, de Verenging Abgar Rijssen en de Suryoyo Aramese Verenging Oldenzaal (SAVO). Deze verenigingen zijn via de landelijke federatie (SFN) verbonden met de Syrische Universele Alliantie (SUA).

 

Een nieuwjaarsreceptie wordt gehouden voor de leden van de vereniging en speciaal uitgenodigde gasten. Het is dus niet vrij toegankelijk. Dit betekent dat alle mensen die geen lid zijn van de vereniging uitdrukkelijk worden uitgenodigd.

 

In de uitzending van 28-2-2009 waren naast de voorzitter van SUA (de heer Johny Messo), de voorzitter van SFN (de heer Habibo Faal), de voorzitter van SuryoyoSat Nederland (de heer Milad Mourad) en de voorzitter van de SAVO- Oldenzaal (de heer Marco Yarbug), ook sommige leden van de kerkraden en andere organisaties te zien. Verder was op de beelden te zien dat de voorzitter van SUA, de voorzitter van SFN, de voorzitter van SuryoyoSat- Nederland  en de voorzitter van SAVO allemaal een toespraak hielden tijdens de receptie in Oldenzaal.

 

Aan de hand van de videobeelden hebben wij, tot ons schrik, ook de aanwezigheid van een persoon vastgesteld die in het verleden in opdracht van PKK/ADO/GHB activiteiten heeft georganiseerd om de jongeren te ronselen in het Westen. De activiteiten van deze persoon zijn zeer goed bekend bij SUA, SFN en SAVO. Daarom vinden wij dit een zeer ernstige fout en het getuigt volgens ons niet van een hoge moraal om zo'n iemand uit te nodigen. Hieronder gaan wij wat achtergrond informatie geven over de reden van ons afkeuring en veroordeling.

 

PKK en de afvallige Arameeėrs die zich “Assyriėrs” noemen

 

Op 22-4-1993 sloten de Assyrische Democratische Organisatie (ADO), dat is de organisatie van de afvallige Arameeėrs die zich “Assyriėrs” noemen, en de PKK een monsterverbond met elkaar. Dit verbond (inclusief de voorwaarden) wordt uitvoerig besproken in de PKK krant “Berxwedan” van 15-6-1993.

(Meer hierover: http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm)

 

Kort samengevat kwam het monsterverbond op het volgende neer: De “Assyriėrs” zouden proberen om de jongeren in het Westen te rekruteren voor de PKK en als tegenprestatie beloofde PKK om reclame te maken voor de benaming “Assyriėrs” en stelde daarbij de Koerdische media beschikbaar. Hiermee wordt dus een culturele genocide gepleegd op het Aramese volk doordat de PKK leider letterlijk zegt,, De geschiedenis wordt opnieuw geschreven. (Blz. 19: Kolom 5)

 

Om invullen te geven aan dit verbond, werd door de "Assyriėrs"  en PKK een zusterorganisatie van de PKK opgericht. Deze zusterpartij van de PKK raakte na haar oprichting bekend als GHB (In het Aramees: "Gabo D'Hirutho D'' Bethnahrin")= Betnahrin Vrijheidspartij of kortweg “Bethnahrin”. Later is de naam ervan veranderd in MUB (Mautobnutho Umtonoyo Bethanrin= Betharin nationale partij)

 

De leider van de PKK zelf zegt over de oprichting van de GHB, de zusterpartij van de PKK:

 

Blz 16, Kolom 3:

 • "Jaren heb ik alleen de strijd gevoerd, maar op het ogenblik heeft de PKK een toestand van onverslaanbaarheid bereikt. We willen dat jullie hieraan ook een bijdrage/groep leveren.

 • Dit zal van jullie betrouwbaarheid getuigen.

 • We staan er klaar voor en willen het graag zien.

 • Wij willen ook mee helpen als jullie terugkeren naar jullie dorpen.

 • We staan er klaar voor om alles te doen wat in ons vermogen ligt.

 • Ja, ik weet het niet precies, wat is jullie werkelijke eis, wat is de toestand/structuur van de (op te richten) organisatie, deze zaken wil ik graag van jullie horen.  

Op blz 18, Kolom 6 zegt hij:

 • "Het is duidelijk dat de Syrische bijdrage (aan de PKK) aan het opnieuw inrichten (van de regio) in de bevrijding van het volk een uitgesproken rol kan spelen.

Op Blz. 19, Kolom 1 zegt hij:

 • "We zijn een front aan het opbouwen. 

 • Volgens mij dient de Assyrische beweging ook een plaats te krijgen binnen in dit front.

 • De in Syriė levende Syriėrs zijn voor de grootste deel afkomstig uit Turkije.

 • Als gevolg hiervan kunnen de in Turkse Koerdistan (levende Syriėrs) deelnemen aan het front. ....

 • Daarom kunnen ze direct deelnemen (aan het front). 

 • Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.

 • Als ze beschikbaar zijn, kunnen wij ook sommige jongeren naar de bergen sturen (voor de strijd). Zowiezo nemen sommige jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi hieraan deel.

Op Blz. 19, Kolom 2 zegt hij "

 • Ik denk dat we het noodzakelijke van onze kant voor het grootste gedeelde hebben uitgevoerd.

 • Willen jullie dit ook uitproberen?

 • De karavaan van revolutie beweegt zich voort, zijn jullie bereid om aan deze karavaan deel te nemen?

 • Volgens mij moeten jullie zeker hier (in de revolutie) plaats innemen.

Op Blz. 20, Kolom 4 zegt hij "

 • Zoals ik heb gezegd, we kunnen jullie zelfs oproepen voor het front.

 • Dit zal jullie volk ook meer geloofwaardiger maken, het Assyrische identiteit legitiem maken, het volk voorbereiden.

 

Over de beschikbaarheid van de Koerdische media voor de "Assyrische" propaganda zegt de PKK leider: Jullie dienen het te schrijven, onze tijdschriften, kranten staan open. Het wordt sowieso geschreven naar jullie wens. (Blz. 19, Kolom 4). Verder kregen ze ook maandelijks 12 uur gratis zendtijd op de PKK televisie MED-TV voor propaganda doeleinden.

 

Na hun terugkomst uit Syriė, werd de GHB op potten gezet en men begon meteen met demonstraties en bijeenkomsten samen met de PKK te organiseren, precies zoals de PKK leider had voorgesteld, dat wil zeggen " Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.  "(Berxwedan Blz. 19, Kolom 1)

 

De oprichting van de GHB vond plaats dankzij de aanwezigheid van verenigingen en federaties van de afvallige Arameeėrs die zich "Assyriėrs" noemen - het koloniale product uit de de 19e eeuw dat tot haat, verdeeldheid en vernietiging heeft geleid - in Duitsland, zweden, Nederland en anderen landen.

 

Over de oprichting van de GHB, de zusterpartij van de PKK, zegt ADO op blz. 17 Kolom 4:

 

 •  Wij als Assyrische Democratische Organisatie, bekommeren ons ook om hen die naar het buitenland zijn uitgeweken.

 • In Europa en andere landen hebben wij verenigingen, federaties die tot doel hebben om de eenheid te bewerkstelligen binnen ons volk en voeren gelijksoortige activiteiten uit"

 

Dus de "Assyrische" federaties en verenigingen werden voorbereid en massademonstraties werden georganiseerd om de jongeren voor de strijd te rekruteren. Natuurlijk werden deze activiteiten georganiseerd onder de dekmantel van "genocide", "culturele manifestatie",  "mensenrechten" enz.. enz.. Het hoofddoel was echter om de jongeren te rekruteren voor de PKK. Het ging de terroristische "Assyriėrs" zo voor de wind, dankzij natuurlijk de steun van de PKK, dat ze tegen het jaar 2001 (Turkse krant Hurriyet) al rond 200 jongeren hadden gerekruteerd die in de trainingskampen van de PKK actief waren. In Nederland organiseerden zij onder andere hongerstakingen voor het politiebureau in Enschede en andere activiteiten om de jongeren bij de PKK te betrekken.

 

O.a. een Aramese politieman uit Amsterdam, de heer C. Kulan, werd gerekruteerd en in 2002 vermoord in het noorden van Irak. Kulan heeft een vrouw en twee kinderen achtergelaten. 

 

Let wel, Kulan werd niet vermoord door de Islamitische Koerden, maar door zijn eigen "Christelijke" PKK broeders, daar hij weigerde aan de strijd deel te nemen

 

De reden van ons kritiek

 

Zoals gezegd,  heeft de reden van ons kritiek ermee te maken dat één van de personen die in Nederland een uiterste belangrijke rol speelde bij deze rekrutering activiteiten in opdracht van PKK/GHB/ADO was uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van de organisaties van de Syrische Universele Alliantie (SUA).

Aangezien deze persoon geen lid is van de vereniging Oldenzaal, werd ze officieel uitgenodigd. De  uitnodigingsbrief werd gestuurd namens SFN en SAVO, dus ook namens SUA. Dit betekent dat de organisaties van SUA willens en wetens iemand hebben uitgenodigd op hun feest die zich bezig heeft gehouden met rekrutering in opdracht van PKK/GHB/ADO. Daar komt nog bij dat de voorzitter van SUA ook aanwezig was bij deze gelegenheid. Ze kunnen niet zeggen dat ze zich hiervan niet bewust waren.

 

Speech door SUA en de aangesloten Organisaties 

 

Op de videobeelden is duidelijk te zien dat de voorzitter van SUA, de voorzitter van Suryoye Federatie Nederland (SFN), de voorzitter van SuryoyoSat en de voorzitter van de Vereniging Oldenzaal een toespraak houden. Dit betekent dat alle vier heren zich bewust waren van de aanwezigheid van deze persoon die bloed op haar geweten heeft. We hebben niet gehoord dat de heren protest hebben aangetekend tegen de aanwezigheid van deze persoon. Dit vinden wij buitengewoon ernstig.

 

Op de beelden is verder te zien dat onder andere de voorzitter van de Stichting Aramese Beweging Mensenrechten (de heer Aziz Aygur) en de fractievoorzitter van het CDA voor Rijssen- Holten (de heer Isa Kahraman, oud secretaris van de Suryoye Federatie Nederland) aanwezig waren op deze bijeenkomst.

 

Alle deze mensen, die graag zichzelf  "verdedigers" van de rechten van de Arameeėrs noemen, hebben zonder tegenstand de receptie 2009 met deze terrorist gevierd. En dit is zeer ernstig! De ene dag praten over mensenrechten en de volgende dag de nieuwjaar receptie vieren met een terrorist! Dat is gewoon fout! En de arme bevolking heeft de volste recht om te weten wat zoal de "verdedigers" van hun rechten in "hun naam" aan het doen zijn.

 

Als mensenrechtenorganisatie vinden we dit zeer ernstig en keuren het daarom ten zeerste af en wel om de volgende redenen:

 

1. Door deze persoon uit te nodigen, geef je een verkeerd signaal af.

2. Je keurt de daden en de ideeėn van zo’n persoon goed.

3. Je moedigt foute gedrag aan en maakt het acceptabel.

4. Deze persoon en de familie staan bekend om hun ongekende terreur tegen het Aramese volk en doen alles in het werk om de afspraak tussen ADO en PKK uit te voeren, namelijk “Culturele vernietiging van het Aramese volk”. Door zo’n iemand uit te nodigen werk je foute gedrag in de hand.

5. SUA presenteert zich graag als de “organisatie van het volk”, iets wat wij beslist niet mee eens zijn. Door zo’n persoon uit te nodigen, “namens” het volk, geef je als organisatie een signaal af die volgens ons niet getuigt van normen, waarden, zuiverheid en hoge moraal.

6. En dit alles niet het belang van het Aramese volk, maar leidt eerder tot geestelijke verloedering en immoraliteit.

 

Moraal van het verhaal?

 

De Arameeėrs van Aram-Nahrin Organisatie heeft vanaf het begin een zeer duidelijke standpunt ingenomen tegen de "Assyrische" terrorisme en probeert ook om dit aan de kaak te stellen en te openbaren zodat iedereen weet om wat voor immorele krachten het gaat. Om deze reden hebben de "Assyrische" terroristen geen middel onbenut gelaten om de Aram-Nahrin organisatie en het bestuur te bedreigen, te onteren, bespottelijk te maken en door het slijk te sleuren.

SUA, de aangesloten organisaties en andere "zichzelf Aramees-noemende" organisaties die hun mond vol hebben van "het verdedigen" van de rechten van het volk hebben geen probleem om met deze terroristen nieuwjaarsreceptie te vieren. Met andere woorden, wij mogen op de bres springen voor ons volk en SUA en andere organisaties hebben geen probleem feest te vieren met dergelijke tuig. Het is duidelijk dat SUA en de aangesloten organisaties iets anders tegen het begrip "mensenrechten" aankijken dan de Aram-Nahrin Organisatie.

 

We hopen dat ons volk wakker wordt en goed onderscheidt maakt tussen eerlijke, degelijke en corruptie-vrije organisaties en organisaties die graag op televisie komen om te proberen het blinde volk om de tuin te leiden.

Wij hebben wel vaker gezegd en kunnen het niet genoeg herhalen dat de Aramese Diaspora hoofdzakelijk te maken heeft met de manier waarop het volk zich laat misleiden door onrechtvaardige en immorele geestelijke en leken-leiders! Zie meer over de redenen van de Aramese Diaspora:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Verheerlijking_PKK_GHB_ADO_Terrorist_19_6_2010.htm#5

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm#6

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Syriė

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية