Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

28-5-2006: Geestelijke (broeder) moord op Mgr. J. Y. Cicek: Hoor, Lees en Huiver

 

============

 

Opmerking: SUA (Syrisch Universele Alliantie) is veranderd in WCA (World Council Arameans)

 

2-8-2016: Discriminatie, haatzaaiing en uitsluiting door Worldcouncil of Arameans (WCA)/ Syriac Universal Alliance (SUA), bestuursleden stichting Aramese Beweging voor "Mensenrechten"

 (ABM) en Suryoye [Aramese] Federatie Nederland (SAFN)

 

16-4-2011: De nieuwe voorzitter Suryoye Federatie Nederland, Nurcan Yilmaz valt Aram-Nahrin Organisatie aan en verdedigd het uitnodigen van een terroriste op nieuwjaars receptie

 

6-11-2010: De nieuwe voorzitter Suryoye Federatie Nederland stelt zich voor: loze beloftes of daadkracht? Notulen Suryoye Federatie Nederland: de nieuwe voorzitter heeft het volk onvolledig geïnformeerd

 

20-9-2010: SUA en het toelaten van terrorisme: De Syrische Universele Alliantie (SUA) en aangesloten organisaties vieren hun nieuwjaarsreceptie met een persoon die zich bezig heeft gehouden met terrorisme

 

25-8-2010: SUA en Mensenrechten: Hoe gaat zoiets in z'n werk? Notulen Syrische Universele Alliantie (SUA): Kruistochten tegen de niet aangesloten organisaties

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

De nieuwe voorzitter Suryoye Federatie Nederland, Nurcan Yilmaz valt Aram-Nahrin Organisatie aan en verdedigd het uitnodigen van een terroriste op nieuwjaars receptie.

 

 

1. Inleiding

 
 

2. Suryoye Federatie Nederland en Minister Leers

 
 

3. Een respectloze E-mail van de oud secretaris en de nieuw voorzitter van de Suryoye Federatie Nederland ontvangen.

 
 

4. Habibo Faal, de voorzitter van SFN en de vereniging SAVO- Oldenzaal worden op de hoogte gebracht.

 
 

5. Oproep aan de onafhankelijke, eerlijke en degelijke deel van ons volk.

 

 


 

1. Inleiding

 

De Here God klaagt en zegt,, Jullie haten de verdedigers van het recht en verafschuwen wie de waarheid spreekt" (Amos 5:10)......

"Want ik ken al jullie misdaden, ik ken jullie schandelijk gedrag; jullie onderdrukken de onschuldigen en nemen steekpenningen aan, de armen benadelen jullie voor het gerecht. Het zijn zulke slechte tijden dat verstandige mensen zich stilhouden" (Amos 5:12-13)

 

Je kunt je soms afvragen: Hoe diep kan een volk afdalen in immoraliteit en verdorvenheid? (Vergelijk: 2 Timoteus 4:3-4) Wat moet er nog meer met een volk gebeuren voordat het zich losmaakt van de ketenen van immoraliteit, ongerechtigheid, corruptie en meer van dergelijke onwaardige zaken? Wat moet er nog gebeuren zodat een volk eindelijk in opstand komt tegen fascisme, terrorisme, discriminatie en haat zaaiing begaan in hun naam? Is het niet zo dat de leiders van een volk iets zeggen over de morele en geestelijke toestand van een volk?

 

In ons artikel van 24-3-2011, “Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van Arameeërs en de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen” hebben wij stil gestaan over de morele toestand van ons volk.

 

Over dit zeer ernstige morele verval dat de oorzaak is van Diaspora, vervolging en genocides hebben we ook in het verleden stilgestaan:

21-2-2009: Waarom... Waarom.... en nog eens.... Waarom.... overkomst ons deze ellende?

19-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is?

 

Aram-Nahrin organisatie neemt een belangrijke plaats in als het gaat om het verdedigen van de rechten van het Aramese volk niet alleen door externe machten, maar ook door interne gevaren. In tegenstelling tot sommige hypocrieten die zich graag met mooie woorden op televisie presenteren om het volk om de tuin te lijden, neemt Aram-Nahrin duidelijke standpunten in over de schendingen van de rechten van het volk. Als enige organisatie kwamen wij in actie tegen de grove schendingen van de rechten van Mgr. J.Y. Cicek.

 

En wat zien wij vandaag? Sommige hypocrieten, die met mooie woorden het volk uitlachen (en helaas lijkt het volk zich goed te voelen om door dergelijke immorele individuen voor gek te worden gehouden) , verschijnen op de televisie kanaal van de machtige Midyat familie, die ravage heeft aangericht in Zweden, en produceren enorme krokodillen tranen omtrent Mgr. J. Y. Cicek. Waar waren deze hypocrieten en misleiders op het moment dat zijn rechten werden geschonden? Het zijn dezelfde misleiders en bandieten die een vette kus op de handen geven van de mensen die Mgr. J. Y. Cicek  destijds hebben geterroriseerd en spreken hen aan met de titel: Abun M'alyo (hoogwaardige vader). Wat een afschuwelijke afgodendienst, immoraliteit en verdorvenheid!

 

Daarnaast is het zo dat, in tegenstelling tot anderen, Aram-Nahrin een zeer duidelijk standpunt inneemt als het gaat om kolonialisme en het zure product ervan: de “Assyrische” terrorisme.

 

Wat Aram-Nahrin doet berust in feite op twee pilaren: 1) Verdedigen van de rechten van ons volk tegen externe krachten, en 2) Het bewustmaken van het Aramese volk van de gevaren van de interne krachten; veelal buitengewoon immorele en verfoeilijke individuen.

 

Als mensenrechtenorganisatie verwachten wij vanzelfsprekend niet dat iedereen onze activiteiten met blijheid begroet, hoe nobel deze activiteiten het ook mogen zijn. Het geestelijke koloniale product “Assyriërs” bijvoorbeeld hebben geen middel onbenut gelaten om Aram-Nahrin en bestuurleden af te kraken en in discredit te brengen. Hun diffamatie technologie is buitengewoon geavanceerd en in volkomen overeenstemming met hun diepste perverse ontmenselijkte wezen. Immers, wat moet je verwachten van mensen die zich bezighouden met terrorisme, leugen, bedriegerij, hersenspoelen en meer van dergelijke onheilige zaken? Ze zijn een goed instrument in de handen van buitenstanders om het Aramese volk te terroriseren en te onteren.

 

Helaas blijken niet alleen de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen zich met zaken bezig te houden die het daglicht niet kunnen dragen, maar ook de Syrisch Universele Alliantie (SUA) en de aangesloten organisaties houden zich met kwesties bezig die beslist niet heilig genoemd kunnen worden; en natuurlijk in het geheim zonder dat de arme bevolking ervan op de hoogte wordt gehouden.

 

Het gaat hier om maatschappelijk zeer belangrijke zaken waarbij in de naam van het volk buitengewoon grove mensenrechtenschendingen worden begaan. En daarom is het van uiterste belang om het volk te informeren over deze grove schendingen begaan door individuen die hun posities misbruiken om mensen die hen niet aan staan te schandaliseren en in discredit te brengen. Zie meer over de onheilige praktijken van SUA en de aangesloten organisaties:

25-8-2010: SUA en Mensenrechten: Hoe gaat zoiets in z'n werk? Notulen Syrische Universele Alliantie (SUA): Kruistochten tegen de niet aangesloten organisaties.

20-9-2010: SUA en het toelaten van terrorisme: De Syrische Universele Alliantie (SUA) en aangesloten organisaties vieren hun nieuwjaarsreceptie met een persoon die zich bezig heeft gehouden met terrorisme

6-11-2010: De nieuwe voorzitter Suryoye Federatie Nederland stelt zich voor: loze beloftes of daadkracht? Notulen Suryoye Federatie Nederland: de nieuwe voorzitter heeft het volk onvolledig geïnformeerd

 

2. Suryoye Federatie Nederland en Minister Leers

Opmerking: SUA (Syrisch Universele Alliantie) is veranderd in WCA (World Council Arameans).

 

De Suryoye Federatie Nederland (SFN) is opgericht in 1989 en maakt deel uit van de Syrische Universele Alliantie (SUA). De federatie wordt gevormd uit de vereniging Abgar (Rijssen), Baradeaus (Hengelo), SAVO (Oldenzaal) en Platform Aram (Enschede).

 

Op de website van het CDA (www.cda.nl) lezen wij dat op 28 februari 2011 minister Leers (Immigratie en Asiel) ontmoeting heeft gehad met de Aramese gemeenschap in het gebouw van Platform Aram.

http://www.cda.nl/Overijssel/Actueel/Blog/2011/2/9/Met_minister_Leers_naar_de_Aramese_gemeenschap.aspx

 

Wij lezen onder andere:

 

* De bijeenkomst vond plaats bij Platform Aram op initiatief van Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN).

* De Federatie biedt graag een plek om vrij het geloof te belijden en om kinderen een kans te geven.

* Nurcan Yilmaz, de nieuwe voorzitter van de Aramese Federatie, vertelt dat er in Nederland 6 verenigingen binnen de Federatie zijn, waarvan 4 in Twente.

 

In een uitzending van SuryoyoSat van 6-4-2011 kwam eveneens mevrouw Nurcan Yilmaz aan het woord en presenteerde in het kort de plannen van de federatie voor de komende twee jaar. In een uitzending van SuryoyoSat van 8-4-2011 verscheen mevrouw Yilmaz en deed oproep aan de jongeren om meer betrokken te raken bij de organisaties.

 

Mevrouw Nurcan Yilmaz, de nieuwe voorzitter van de Suryoye Federatie Nederland (SFN)? Eerst Habibo Faal, de man van mooie woorden, de voorzitter van de federatie en nu mevrouw Nurcan Yilmaz? Het wordt steeds gekker met dit volk!!

 

Wij vinden dit zeer ernstig en naar ons stellige overtuiging is dit het zoveelste bewijs dat ons volk zich inderdaad klaar heeft gemaakt voor een buitengewoon gruwelijke oordeel. Wij gaan U uitleggen waarom.

 

Mevrouw Yilmaz spreekt “namens” het Aramese volk, dat wil zeggen het deel dat haar steunt, want niet iedereen steunt haar. Daarom heeft het Aramese volk het volste recht om te weten hoe mevrouw Nurcan Yilmaz, de nieuwe voorzitter van de SFN, denkt over personen die zich met terrorisme en rekrutering bezig hebben gehouden. Hoe mevrouw Nurcan Yilmaz denkt over mensenrechtenschendingen en andere relevante zaken. Verder heeft het volk het volste recht om te weten hoe mevrouw Yilmaz over democratie en vrijheid van meninguiting denkt.

 

En dit gaan wij hieronder aan ons geliefde Aramese volk uitleggen zoals U van ons mag verwachten.

 

Opmerking vooraf: In ons analyse van 6-11-2010 hebben wij onze geliefde lezer laten zien dat de vorige voorzitter van Suryoye Federatie Nederland (SFN), de heer Habibo Faal het Aramese volk doelbewust onvolledig heeft geïnformeerd om het volk voor gek te houden.

 

In de analyse hebben wij U laten zien dat, volgens de notulen van SFN uit 2004, de heer Faal zich heeft beziggehouden met fascisme, discriminatie en haat zaaiing namens het volk, terwijl de arme bevolking van niets wist. Dit gedrag probeert hij te camoufleren door te zeggen dat wij de informatie van derden zouden hebben gekregen; terwijl het allemaal zo duidelijk in de notulen van de federatie staat.

 

3. Een respectloze E-mail van de oud secretaris en de nieuw voorzitter van de Suryoye Federatie Nederland ontvangen.

 

Op 20-9-2010 hebben wij een artikel gepubliceerd getiteld, “SUA en het toelaten van terrorisme: De Syrische Universele Alliantie (SUA) en aangesloten organisaties vieren hun nieuwjaarsreceptie met een persoon die zich bezig heeft gehouden met terrorisme”.

 

In dit artikel spreken wij als mensenrechtenorganisatie ons veroordeling uit over het gedrag van SUA en de aangesloten organisaties met betrekking tot het promoten van terrorisme.

 

Naar aanleiding van dit artikel hebben wij op 19-10-2010 een E-mail ontvangen van de toenmalige secretaris van SFN, mevrouw Nurcan Yilmaz die sinds januari 2011 de nieuw voorzitter van SFN is geworden. De inhoud van de E-mail komt bij ons over als smakeloos, verwerpelijk, immoreel, brutaal en absoluut de functie van de voorzitter van de federatie onwaardig. En zoals gewoonlijk, wordt de arme bevolking door mevrouw en haar vrienden zorgvuldig dom en blind gehouden. En daar gaan wij iets aan doen.

 

Als wij verder de inhoud van de E-mail bestuderen en op ons laten inwerken, dan kan men de volgende punten uitfiltreren:

 

1- Mevrouw Nurcan Yilmaz, de nieuwe voorzitter van SFN sinds januari 2011, koestert buitengewoon diepe demonische haat jegens de voorzitter van de Aram-Nahrin Organisatie. De indruk ontstaat alsof deze afschuwelijke haat in haar hart is ingespoten door buitengewoon gure individuen.

 

Wij zijn gewend aan de afschuwelijke hatelijke activiteiten van de “Assyrische” terroristen die alles uit de kast halen om mensen die zich inzetten voor het Aramese volk op een fundament van eerlijkheid, rechtvaardigheid en zuiverheid te demoniseren, schandaliseren, door het slijk te sluieren en haat tegen aan te wakkeren. Dat is gewoon hun handelsmerk. En als jij slachtoffer bent van deze afschuwelijke geestelijke koloniale product van immoraliteit en verdorvenheid, dan mag jij jezelf prijzen, want het betekent vaak dat de Here God Zijn keuze op jou heeft laten vallen en jij bent door Hem gezegend, zelfs als je zwak bent in het geloof. De hatelijke E-mail van mevrouw Nurcan Yilmaz heeft niet het niveau van de haat van de “Assyrische” terroristen, maar het komt aardig in de buurt. En het Aramese volk heeft het volste recht om geïnformeerd te worden over zulke belangrijke zaken; zeker nu mevrouw voorzitter is geworden van de federatie sinds het begin 2011.

 

2- De Secretaris van SFN verdedigd het uitnodigen van een topterroriste op de SUA-SFN nieuwjaarsreceptie 2009 met de woorden “….As a human we invited mevrouw……… op de nieuwjaarsreceptie……”. Het doet kennelijk mevrouw Yilmaz totaal niets dat deze topterroriste samen met haar familieleden het bloed van gerekruteerde jongeren en verkrachtingen van meisjes op hun geweten hebben. In plaats van dat mevrouw Yilmaz zich uitspreekt tegen deze terroristische activiteiten, valt ze de publicatie van Aram-Nahrin over terrorisme aan met de woorden ….schandalige teksten vol onwaarheden”. Het is onduidelijk wat mevrouw Nurcan Yilmaz bedoelt met “onwaarheden” met betrekking tot terrorisme. Daarom wordt mevrouw Yilmaz, de voorzitter van SFN uitgedaagd om uit te leggen wat ze exact bedoeld met deze “onwaarheden”.

Wat wij echter wel ervaren hebben is dat mensen die namens het volk zich schuldig hebben gemaakt aan haat zaaiing, discriminatie en fascisme proberen om deze zaken te bagatelliseren om zodoende de ernst ervan te verdoezelen.

 

Verder is het zo dat ons ervaring met SUA en de aangesloten organisaties is dat ze aan bepaalde chronische aandoeningen lijden zoals fascisme, haat zaaiing en discriminatie. Op het moment dat je hun hatelijke activiteiten, die ze buiten de zicht van de kamera hebben gesmeed en uitgevoerd, naar buiten brengt en veroordeeld, dan beginnen ze met een campagne om het blinde en onwetende volk om de tuin te leiden door te zeggen dat de geopenbaarde informatie is verkregen van derden om zodoende diegene die het volk probeert wakker te schudden in discredit te brengen. Het probleem is echter dat deze grove fascistische schendingen nauwkeurig in de notulen ven SUA en de federatie zijn genoteerd. In plaats van deze afschuwelijke demonisatie activiteiten tegen andersdenkenden te veroordelen en de fascisten bij naam en toenaam aan te pakken, maken ze de zaak nog erger door te zeggen dat de informatie van derden is verkregen. Het is mogelijk dat mevrouw Nurcan Yilmaz geïnformeerd is door sommige van deze fascisten en dat ze daarom de publicaties van Aram-Nahrin bestempeld als “schandalige teksten vol onwaarheden. Maar er is ook een andere mogelijkheid die wij hieronder willen toelichten.

 

3- Mevrouw Yilmaz zegt aan het eind van de E-mail, Verder eis is dat je die teksten verwijderd van je pagina”. Dit soort mentaliteit beschouwen wij als dictatoriale en antidemocratische mentaliteit. Kennelijk wil mevrouw Nurcan Yilmaz het volk dom en onwetend houden over maatschappelijk belangrijke zaken. Dat is iets wat de verenigingen en federaties van SUA heel goed in zijn, dat wil zeggen met mooie praatjes proberen ze het volk zoveel mogelijk dom en onwetend te houden.

Maar er is meer aan de hand hier. Waarom wil mevrouw Nurcan Yilmaz toch dat wij speciaal dat ene artikel over terrorisme van de website weghalen? Wat zit er exact daarachter? Is het mogelijk geliefde lezer dat mevrouw Yilmaz de E-mail heeft samengesteld in samenspraak met de topterroriste die bloed op haar geweten heeft? Want, wie heeft mevrouw Yilmaz verteld dat de feitelijkheden gepresenteerd door Aram-Nahrin, “…. Vol onwaarheden zijn" ? Mevrouw heeft het zeker niet van zichzelf. Als het juist is wat wij vermoeden, namelijk dat de gestuurde E-mail beïnvloed is door de topterroriste die ze hadden uitgenodigd op hun nieuwjaarsfeest, dan kunnen wij deze terroriste van harte feliciteren, want het betekent namelijk dat ze erin geslaagd is om in de gelederen van SUA te infiltreren; en dat is iets waar ze veel ervaring mee heeft. En dat zou een knappe prestatie zijn. We hopen dat dit onjuist is!!

 

4- Maar de nieuwe voorzitter van Suyoye Federatie Nederland geeft veel meer van haar gedachtegoed prijs. Doordat zij kennelijk zichzelf beschouwd als iemand met hoge status van “beschaafdheid” en “correctheid” zegt ze, Respecteren is het grote woord wat jij nog moet leren en respecteren is niet hetzelfde als accepteren”.

 

O maar dit is zo ernstig!! Want, wanneer jij actief terrorisme veroordeelt, fraude ontmaskert, corruptie, vriendjespolitiek en haat zaaiing aanpakt dan ben je in de beleving van mevrouw Yilmaz “ongeciviliseerd” en “wild”, want “Respecteren is het grote woord wat jij nog moet leren..

De gevolgen van de ideologie /mentaliteit die mevrouw in haar E-mail aan ons kenbaar maakt zijn zeer ernstig te noemen om de volgende redenen:

 

4.1. Alle landen die terrorisme en rekrutering bestrijden zijn “ongeciviliseerd” en “wild”, want “Respecteren is het grote woord wat ze nog moeten leren”

 

4.2. Je mag met een terroriste die bloed op haar geweten heeft feestvieren, eten en drinken, zolang je tegen de terrorist niet zegt, “Ik accepteer je”. In de beleving van mevrouw Yilmaz is kennelijk feestvieren met een terroriste te bestempelen als “respecteren”. Op het moment dat je de terrorist op een afstand wilt houden en niets mee te maken wil hebben, ben je kennelijk “wild” en “ onbeschaafd”, omdat “Respecteren is het grote woord wat jij nog moet leren”

 

4.3. Het belang van dit punt wordt straks aan het einde uitgelegd.

Wij weten niet of mevrouw gelovig is. Maar bij navraag zal de nieuwe voorzitter van SFN vermoedelijk met “ja” beantwoorden. We brengen deze kwestie naar voren, omdat wij van overtuigd zijn dat de Aramese Diaspora direct is veroorzaakt door de seculiere en geestelijke leiders die zich aan het blinde en onwetende volk gedurende eeuwen hebben opgedrongen en het volk heeft niets tegen hen ondernomen. De reden daarvan was dat ons volk, dat wil zeggen het kwaadaardige deel van het volk, Christus Jezus compleet aan de kant heeft gezegd met het gevolg dat jammer genoeg ook het “goede deel” onder de zware oordelen heeft moeten leiden. Het kwade deel van het volk heeft het oordeel uitgelokt doordat het goede deel van het volk passief en stil was, niet op de bres sprong, meegaand was en daarom ook onder het oordeel kwam.

 

Wanneer je in onze tijd de seculiere leiders aanspreekt op normen en waarden, en dan vooral op hun “ christen zijn” – want de meerderheid van hen noemt zich “Christen”- dan krijg je antwoorden als, “je moet geloof en politiek niet door elkaar mengen”.

Deze ideologie werd oorspronkelijk door de “Assyrische” terroristen gehanteerd om hun perverse en buitengewoon immorele handelingen te kunnen verbergen.

Over de verantwoordelijkheid van iedere Christen, en zeker iemand die een leidende functie bekleedt, lezen wij, “Alles wat niet uit geloof gedaan wordt, is zondig” (Romeinen 14:23, zie ook: Romeinen 12:1-2, 14:7, Efeziers 6:7, Kolosenzen 3:23).

En hier begint het probleem bij velen die zich “Christenen” noemen. Want sommige individuen, die zoveel op hun kerfstok hebben, houden deze normen en waarden op een afstand door te zeggen, “je moet geloof en politiek niet door elkaar mengen.

 

Als je jezelf een Christen noemt en als Christen leeft voor de Heer, wat maakt het uit wat jouw functie is? Een timmerman, een loodgieter, een professor, een voorzitter van een organisatie, actief in de politiek? En wat betekent die onzinnige opmerking van “je moet politiek en religie met elkaar vermengen”? Wat heeft het aanvaarden van Christus te maken met “vermenging van politiek en religie te maken?” Wil dat zeggen dat je dan als Christen recht hebt om te liegen, te bedriegen, te manipuleren en geld te stellen, je bezig mag houden met rekrutering en terrorisme, leugens op televisie te vertellen om het volk te misleiden of om anderen om de tuin te leiden? Is dat wat men bedoeld met “geen religie en politiek met elkaar vermengen” om zo het volk dom en blind te houden? 

 

Heeft die onzinnige opmerking “geen religie en politiek met elkaar vermengen”misschien te maken dat men zich bezighoudt met perverse zaken die het daglicht niet kunnen dulden? Als je jezelf een Christen noemt en de Bijbel zegt “Alles wat niet uit geloof gedaan wordt, is zondig” , wat heeft dat nu mee te maken of je een advocaat bent, een timmerman, een straatmaker, een tuinman of in de politiek bent? In alle gevallen moet je eerlijk, degelijk en heilig leven en hier begint het probleem bij deze mensen. Kiezen voor Christus, betekent een nieuw leven, totaal anders dan je omgeving en dat heeft totaal niets maar dan ook niets te maken met "vermenging van politiek en religie".

 

Dit gezegd hebbend, komen wij nu bij een belangrijke punt aan waar iedere ware Christen die zich aan Christus heeft gegeven zich iets van moet aantrekken, namelijk: “……ze houden zich aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar ze verwerpen de kern ervan. Houd dergelijke lieden op een afstand (2 Timoteus 3:5).

 

Hoe zit het dan met het uitnodigen van een terroriste om vervolgens samen te eten, te drinken en feest mee te vieren? Is zoiets normaal en beschaafd? Deze terroriste noemt zich een “Christen” en heeft samen met haar familie en vrienden haar uiterst best gedaan om de geestelijke genocide, in overeenstemming met de gemaakte afspraken met de PKK, op het Aramese volk te bewerkstelligen. Als wij nog veel moeten leren over “wat respecteren is”, dan willen wij graag dat de nieuwe voorzitter van de federatie ons uitlegt hoe wij, als Christenen, het volgende moeten begrijpen in relatie tot terrorisme en immoraliteit: Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid, of wat heeft licht uit te staan met duisternis? 15 Welke overeenstemming bestaat er tussen Christus en Satan, of wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige? 16 Bestaat er een overeenkomst tussen de tempel van God en de afgoden? Wij zijn de tempel van de levende God! Want hij heeft zelf gezegd: Ik zal bij hen wonen en altijd en overal met hen meegaan (2 Korintiers 6:14-16)

Verder zouden wij graag van mevrouw en diegenen die haar hebben benoemd tot de voorzitter van de federatie willen weten hoe wij het volgende moeten interpreteren, Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven, die niet omgaat met wie slecht zijn, die niet aan tafel wil zitten met wie alleen maar spotten” (Psalm 1:1)

 

5-De minachting die de nieuw voorzitter van de federatie in haar E-mail uitstraalt zou ook te maken kunnen hebben met de aansporing van Isa Gulten om maatregelen te nemen tegen Aram-Nahrin Organisatie. Volgens sommige mensen die het klooster St. Gabriel hebben bezocht werden ze door Isa Gulten aangesproken om maatregelen te nemen tegen Aram-Nahrin vanwege de twee publicaties over Mor Gabriel.

16-11-2006: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld. Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst

21-2-2009: Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest

 

We hebben begrepen dat Gulten enkele families uit het dorp Bote in Nederland heeft aangesproken omtrent de publicaties van Aram-Nahrin. De nieuw voorzitter van de federatie, mevrouw Nurcan Yilmaz, komt ook uit het dorp Bote. Naar aanleiding van de publicaties van Aram-Nahrin kregen wij op 10-3-2007 ook al een E-mail van mevrouw Yilmaz. In de E-mail vraagt mevrouw Yilmaz zich waarom er zoveel negatieve berichten zijn over Aram-Nahrin.

 

Dit was inderdaad in een tijd toen de “Assyrische” terroristen een enorme haat campagne op potten hadden gezet tegen Aram-Nahrin en bestuursleden. Het is niet in woorden uit te drukken hoe perverse, hatelijk en diep demonisch het was, ja het werd geleid door de engelen van de afgrond, volkomen in overeenstemming met de verdorven ideologie en mentaliteit van de “Assyrische” terroristen om iedereen in discredit te brengen die probeert om het Aramese volk wakker te schudden. Zeer waarschijnlijk hebben de “Assyrische” terroristen dit gedaan in samenspraak met de heer Isa Gultan.

Als wij de E-mail van mevrouw Yilmaz van 10-3-2007 in relatie brengen met haar E-mail van 19-10-2010, dan achten we zeker niet uitgesloten dat er een combinatie van factoren is geweest waarbij de heer Gulten, de “Assyrische” terroristen en sommige fascistische families uit Bote een belangrijke rol hebben gespeeld, die mevrouw ertoe hebben aangezet om de E-mail van 19-20-2010 naar Aram-Nahrin te sturen. En het Aramese volk, geliefde lezer, heeft daarom het volste recht om hiervan op de hoogte te worden gebracht, zeker nu mevrouw sinds januari 2011 is aangesteld als voorzitter van SFN.

 

4. Habibo Faal, de voorzitter van SFN en de vereniging SAVO- Oldenzaal worden op de hoogte gebracht.

 

In haar E-mail van 19-10-2010 betrekt de nieuw voorzitter van SFN de federatie (destijds secretaris) en de verenigingen in haar betoog ter verdediging van het uitnodigen van de terroriste op hun feest. De indruk wordt gewekt alsof de vereniging SAVO- Oldenzaal en SFN op de hoogte waren van de E-mail van mevrouw Nurcan Yilmaz.

Om deze reden hebben wij op 20-10-2010 een brief gestuurd aan de Vereniging SAVO- Oldenzaal en Habibo Faal, de voorzitter van SFN om na te gaan of ze inderdaad op de hoogte waren van haar actie.

Gezien zijn betrokkenheid bij het fascistische en hatelijke besluit van de federatie in 2004, hadden wij geen hoge verwachtingen van de daadkracht van de voorzitter van SFN, de heer Faal. Maar omdat hij de voorzitter van de federatie was hebben wij, natuurlijk met tegenzin, hem de brief gestuurd om te kijken wat hij zou gaan doen. Hadden wij dat niet gedaan, dan zouden wij met het verwijt worden geconfronteerd dat de federatie van niets heeft geweten.

 

Van de Vereniging SAVO Oldenzaal en Habibo Faal kregen wij een E-mail waarin Habibo efendi onder andere zei dat ze intern zouden overleggen. En wat was het resultaat van deze “interne” overleg? Het resultaat was dat mevrouw Nurcan Yilmaz tot de voorzitter van de Suryoye Federatie Nederland werd gekroond. Dat zijn inderdaad nog eens normen en waarden geliefde Aramese lezer!!!!

 

Niet dat wij enige actie zouden hebben verwacht, echter het is ons onbekend of de Vereniging Abgar Rijssen en Platform Aram Enschede op de hoogte werden gesteld van de handelswijze van mevrouw Nurcan Yilmaz voordat zij tot de voorzitter van SFN werd gekroond!

 

Hoe het ook zei, het feit dat mevrouw Nurcan Yilmaz benoemd is tot de voorzitter van de federatie, betekent dat ze allemaal met haar ideeën zoals besproken hierboven eens zijn. Geliefde Aramese lezer, U moet goed op Uw hoed zijn. Ze zullen proberen U te misleiden met woorden als “Het is een privé actie van mevrouw Nucan Yilmaz en dus hebben wij niets mee te maken”. Dat is exact dezelfde tactiek die ze ook hanteren wanneer het gaat om terrorisme! En dat was waarschijnlijk ook de reden dat ze geen moeite hadden om een topterroriste uit te nodigen op hun feest. Trap daarom alstublieft niet in hun misleidende praatjes!

 

5. Oproep aan de onafhankelijke, eerlijke en degelijke deel van ons volk.

 

Het feit dat mevrouw Yilmaz, Habibo Faal en anderen voor hen, onder andere een drugs crimineel met strafblad, in staat zijn om belangrijke functies binnen de organisaties te bekleden, is voor ons een reden om aan te nemen dat een deel van ons volk geen moeite heeft met fascisme, immoraliteit, discriminatie en haat zaaiing. En het is deze mentaliteit dat in de voorbije geschiedenis zware oordelen heeft uitgelokt, inclusief genocides dat uiteindelijk geresulteerd heeft in hun Diaspora.

Velen die betrokken zijn bij diverse organisaties zijn vindingrijk in het kwade, het verdoezelen van feiten en doen hun uiterst best om grove mensenrechtenschendingen te bagatelliseren en te proberen het van zich af te schudden door diegene waartegen deze schendingen zijn begaan in een verkeerd daglicht te stellen.

 

Ons oproep geldt dan ook niet aan dit deel van het volk, dat Christus Jezus aan de kant heeft gezet en zich bezighoudt met uiterlijke vorm van het geloof. Nee, wij richten ons tot diegenen die fascisme, discriminatie, haat zaaiing, terrorisme en meer van dergelijke perverse zaken veroordeeld, actief bestrijd en op afstand houdt.

En de oproep luidt als volgt: Wanneer Uw zoon of dochter betrokken raakt bij plaatselijke verenigingen, Suryoye Federatie Nederland of Syrische Universele Alliantie, dan dient U zich bewust van te zijn dat Uw zoon of dochter mogelijk besmet raakt met fascisme, discriminatie, haat zaaiing en andere onheilige zaken die buitengewoon ongezond zijn voor de toekomst van Uw kind. Uw kind wordt mogelijk gebruikt als een soort “voorpost” om het volk zand in de ogen te gooien en om de gruwelijke hatelijke activiteiten van sommige fascisten, begaan in de naam van het volk, te camoufleren waardoor Uw kind ongewild wordt ingezet om het kwade te verdoezelen. Wij rapporteren de ernst van de situatie en het is aan U om te oordelen!

 

De perverse activiteiten van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen zijn algemeen bekend, inclusief hun betrokkenheid bij terrorisme. De activiteiten van SUA en de aangesloten organisaties tegenover andersdenkenden is echter minder bekend, maar zeker niet minder ernstig. Een machtig wapen in hun handen is natuurlijk de vrije toegang die ze hebben tot de televisie kanaal van de machtige Midyat familie, die ravage heeft aangericht in Zweden. Daarmee worden ze in staat gesteld om het blinde en onwetende volk te manipuleren! In feite is dit ook een bestraffing voor de dwaling van het volk dat kennelijk niets wil weten van degelijkheid, rechtvaardigheid, heiligheid en oprechtheid maar zich graag laat betoveren door gouden bergen en leeggepraat!

 

Daarom vinden wij als onafhankelijke mensenrechten organisatie, die tot doel heeft om de belangen van ons volk te verdedigen in de ruimste zin van het woord, om aandacht te schenken aan deze zeer ernstige kwesties die buitengewoon schadelijk zijn voor ons volk. Het goede deel van het volk moet maar beslissen wat ze met deze informatie willen doen.

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Syrië

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية