Patriarch Saverios of Antioch

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

24-3-2011: Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van Arameeërs en de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen

 

19-7-2010: Eeuwenoude Aramese kerk St. Jacob van Nisibin in Tur Abdin in Turkije is beklad met racistische anti-Aramese en antichristelijke teksten

 

11-11-2009: Premier van Turkije: Een Moslim kan nooit genocide plegen

 

21-2-2009: Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest.

 

3-1-2009: Een belangrijke Koerdische Leider in Turkije biedt excuses aan voor het aandeel van de Koerden in de Aramese Genocide van 1915

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin.

 

English Version

Prof. Dr. Beşir Ataly

Op 14 juli 2010 werd de eeuwenoude Aramese St. Jacob kerk in Nisibin in zuidoosten van Turkije in de Aramese enclave Tur Abdin door onbekenden beklad met buitengewoon schokkende kreten als “verachtelijken, oprotten”, “door God vervloekte goddelozen oprotten”, “zionistische krachten oprotten”, “zionisten oprotten”, “goddelozen oprotten”, “zionistische honden”. In het Arabisch waren de muren beklad met de teksten “Allah en Muhammad” en “Profeet Muhammad, vecht tegen de afvalligen en hypocrieten”.

 

Op 26 juli 2010 heeft de Aram-Nahrin organisatie een brief gestuurd aan de minister van binnenlandse van Turkije, de heer Beşir Ataly. Aram-Nahrin organisatie vraagt om zo snel mogelijk een onderzoek te starten om de daders op te sporen en hen voor het gerecht brengen. Hieronder treft U aan de Nederlandse vertaling van de brief.

 


 

Nr. 2010-7-26/7

 

Nederland, 26 Juli 2010

 

Onderwerp: De extreem beledigende en schokkende bekladding op 14 juli 2010 van de Aramese St. Jacob kerk in het Zuidoosten van Turkije.

 

Het Bureau van de Minister van Binnenlandse Zaken van Turkije,

Zijne Excellentie Professor Dr. BEŞİR ATALAY

Ankara, Turkije

 

Uwe Excellentie,

 

De Arameeërs van Aram-Naharaim Organisatie is een internationale mensenrechten/ culturele Organisatie die opkomt voor de belangen van het inheemse Aramese volk van Mesopotamië, in vroegere tijden Aram-Nahrin genoemd in het Aramees en Aram-Naharaim in het Hebreeuws.

Het Aramese volk (niet te verwarren met ‘Armeniërs’) spreekt Aramees, de taal gesproken door Abraham, Mozes en Jezus, waardoor zij een zeer belangrijke bijdrage hebben geleverd aan wereld beschavingen. Er zijn in Turkije ongeveer 20.000 Arameeërs waarvan 2.000 nog steeds in Tur Abdin leven. De Aramese natie in Turkije is bekend als “Suryaniler”.

 

Wij schrijven U om onze zeer ernstige zorgen over te brengen met betrekking tot schokkende beplakking op 14 juli 2010 van de Aramese St. Jacob Kerk van Nisibin in zuidoosten van Turkije met extreem beledigende kreten zoals “verachtelijken, oprotten”, “zionistische krachten oprotten”, “goddelozen oprotten”, “zionistische honden”,

 

We geloven dat de plegers van deze schaamteloze daden niet behoren tot de lokale gemeenschappen, maar eerder krachten zijn van intolerantie en fanatisme die wensen om onrust en instabiliteit in de regio te creëren om zo Turkije in een verkeerde daglicht te stellen. Wanneer een onderzoek zou uitwijzen dat de plegers inderdaad behoren tot de lokale gemeenschappen, dan zijn wij van overtuigd dat in dat geval deze mensen gedirigeerd zouden zijn door de krachten van intolerantie van buiten af die chaos en problemen in de regio willen creëren.

We zeggen dit, omdat wij weten dat ook in Irak sommige van deze buitenlandse krachten van fanatisme betrokken waren om ons geestelijken en kerken in het vizier te nemen.

 

Uwe Excellentie, het is van uiterste belang om zo snel mogelijk een onderzoek te starten om de daders te achterhalen en hen voor het gerecht te slepen. Het is nog in het belang van Turkije, nog in het belang van de Aramese natie en andere gemeenschappen in Turkije dat de daders van deze immorele en smaakloze daad ongestraft zouden blijven. Verder geloven wij dat een sterke signaal dient te worden gezonden aan deze krachten van fanatisme en intolerantie, die onrust en chaos willen creëren door het onteren van de plaatsen van het gebed, om ervoor te zorgen dat de regio geen broedplaats wordt voor hun activiteiten.

Uwe Excellentie;

 

De Aramese natie van Turkije beschouwt niemand als z’n vijand en wenst te leven in vrede en broederschap met andere naties in de regio. Wanneer anderen ons beschouwen als hun vijand, dan zien wij hen niet als ons vijand. Het Aramese volk heeft een traditie en mentaliteit van vreedzame samenwerking en broederschap, iets wat niet alleen maar gebaseerd is op mooie woorden, maar toegepast in praktijk in het dagelijkse leven.

 

De bekladding van de St. Jacob kerk is bijzonder pijnlijk voor ons, omdat deze kerk werd gebouwd door de legendarische geleerde en bisschop Jacob zelf, een inwoner van Nisibin en bisschop van de stad tussen 308-338 n. Chr. Het was ook in Nisibin dat een Aramese school werd gesticht door Jacob wat later zou uitgroeien tot de eerste universiteit in de wereld. De school van Nisibin raakte in bekendheid nadat de Aramese school van Urhoy (= Urfa), het centrum van het Aramese Christendom, werd gesloten in het jaar 489 na. Chr en verplaatst naar Nisibin. Één van de leerlingen van Jacob, en ook een inwoner van Nisibin, is de wereldbekende St. Afrem de Arameeër (306-373 n. Chr).

 

Wij besluiten onze brief met de hoop dat U onze ernstige zorgen hebt opgemerkt en zult sterke maatregelen nemen om de betrouwbare Aramese bewoners van Turkije te beschermen en zult laten zien dat Turkije een democratische land is met mensenrechten standaarden en waarden voor al z’n burgers ongeacht hun geloof, politieke oriëntatie of etniciteit.

Verder verzoeken wij dat Uwe Excellentie al het mogelijke zal doen om de daders op te sporen en hen voor het gerecht te brengen.

 

Hoogachtend,

 

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Arameeërs van Aram-Naharaim Organisatie.

 

Kopie gestuurd aan:

Gouverneur van Mardin

District Ambtenaar van Nusaybin

Europese Parlement.

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 


 

27-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin.

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid.