Jacob van Urhoy (Urfa)

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

 

Geestelijke (broeder) moord op Mgr. J. Y. Cicek

 

3-1-20105: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan  alle bisschoppen en de patriarch (3-1-2005)

 

23-1-2005: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan Matta Rohom over zijn vijandschaap jegens het diocees midden-euorpa (23-1-2005)

 

4-6-2005: De brief van Mgr. J. Y. Cicek aan de Patriarch over de onbeschoftheid van priester Emanuel Aydin uit Oostenrijk (Wenen) (4-6-2005)

 

2-3-2005: Nieuw Bestuur in Oostenrijk: Brief Mgr. J. Y. Cicek aan de overheid en aan de nieuwe bestuur (2-3-2005)

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

 (Geestelijke) Terreur in het Mor Avgin Klooster in Zwitserland

 

 

 

Inwijding Musee Cicek tot priestermonnik door Mgr. J. Y. Cicek (Opmerking: de achternamen van deze mensen hebben geen familieband met elkaar; er zijn meerdere mensen met de naam Jansen, zo ook Cicek)

 

Monnik Musee Cicek is een van onze monniken die respect dwingt bij velen die een bezoek hebben gebracht aan onze klooster in Zwitserland. Musee Cicek kan als een voorbeeld dienen voor vele monniken die zich ,,monnik” noemen. Zijn eenvoud, toewijding, hardwerken en zachte karakter spreken tot verbeelding. Je voelt je in het klooster thuis als Musee Cicek jouw gastheer is.

 

Zoals vermeld in het rapport van Mgr. Cicek onder sectie B (Cassetteband 3) kwamen in 2005 de monniken Isa Oygur en Musche Görgün terug uit Jeruzalem. Stefanus Budak bleef achter in Jeruzalem die ook een tijd later naar België kwam. Eenmaal uit Jeruzalem, gingen de heren Oygur en Gorgun naar het klooster Mor Avgin in Zwitserland. Ze werden daar met alle liefde ontvangen door monnik Cicek die zich uitsloofde om hen naar de zin te maken en het gevoel te geven dat ze welkom waren en zich niet als vreemden hoefden te voelen.

 

Je kunt nu weggaan, wij nemen het over….

 

Geachte lezer, onderstaande verhaal hebben wij uit de eerste hand. Als U het niet wilt geloven, kunt U gewoon nachecken. Dit zal wellicht een schok zijn voor de sympathisanten van de heren monniken die in Nederland door sommigen werden vereerd als ,,goden".

 

Na paar dagen ging monnik Mushe Gorgun naar monnik Musee Cicek en deelde hem het volgende mee,, Ga ergens anders heen, wij nemen het klooster over. Je bent hier niet meer nodig, zoek een plek voor jezelf ergens anders”.

 

Dit getuigd volgens ons niet alleen van schaamteloosheid en brutaliteit, maar doet tevens een groot geweld aan de menselijkheid waardigheid en normen.

 

Monnik Musee Cicek stond hier versteld van en wist niet wat hij moest zeggen. Hij was het die zijn hele leven in het Mor Avgin heeft doorgebracht, hij was het die door het hardwerken de klooster een prachtige tuin heeft bezorgd, hij was het die zich uitsloofde om de leefomgeving van het klooster zo mooie mogelijk te maken. En nu kon hij weggaan van de heren Gorgun en Oygur zodat zij de zaak konden overnemen. Als dit allemaal waar is; dan kan heel kort worden gezegd : Brutaal, schaamteloos, wreed en onmenselijk!! Je kunt je afvragen hoe het nu mogelijk is geweest dat die massa jongeren zonder reserve achter hen aanliepen.

 

Monnik Musee Cicek deelde de heer Gorgun mede dat hij Mgr. Cicek hiervan op de hoogte zou brengen; iets wat natuurlijke Gorgun zich realiseerde dat het niet in zijn voordeel zou werken. Paar uur later ging hij naar  Musee Cicek en bod zijn excuus aan en vroeg om alstublieft niets te zeggen tegen Mgr. J.Y. Cicek. Waarop Musee Cicek beloofde dat hij het van af zou zien om contact te nemen met Mgr. Cicek. Toevallig of niet, paar dagen later belde Mgr. Cicek Musee Cicek op om te vragen naar het gedrag van de monniken waarop Musee Cicek hem alles vertelde wat hij mee had gemaakt. Het antwoord van Mgr. Cicek was,, Dat had ik verwacht,  ik zal nu rapporteren aan de Patriarch en Mgr. Benjamin Atas”. Paar dagen later kwamen de heren monniken Gorgun en Oygur erachter dat Mgr. Cicek bezig was met een rapportage over hen en onverwachts op een morgen pakten ze hun koffers en gingen richting Zweden.

 

Hun vrienden in Nederland….

Om hun onheilige daden tegenover monnik Musee Cicek te verdoezelen, hebben ze hun vrienden in Nederland van walgelijke informatie voorzien die dan ook voor vele roddels zorgden. Zo deed het verhaal de ronde dat de kerkenraden Mgr. Cicek geld zou hebben gegeven om de monniken uit Zwitserland weg te jagen. Wat een smerige streek! En vooral hun zielige vrienden- wat een lui; gewoon heel erg dat een mens zo kan dwalen. Een andere verhaal die zij lieten spreiden via hun vrienden in Nederland was dat zij slechts tijdelijk in Zwitserland zouden blijven en hadden dus geen intentie om zich voorgoed te vestigen. Als dat inderdaad waar is, waarom wilden de heren dan monnik Musee Cicek het klooster uitjagen en de zaak overnemen? Wat zijn dat voor smerige en onmenselijke streken? Buitengewoon zielig voor hun vrienden in Nederland om zich zo te laten inpakken en voor hun karretje te laten spannen.

 

 Monnik Stefanus Budak

 

Paar maanden later, ergens in juli/augustus 2005 vroeg monnik Musee Cicek aan Mgr. J. Y. Cicek of hij alstublieft monnik Stefanus Budak naar Zwitserland wilde sturen om hem te helpen. De redenering van Musee Cicek was het volgende,, Wij zijn hier met weinigen en kunnen goed hulp gebruiken in het onderwijzen van Aramees en aderen zaken. Monnik Stefanus is rustig en zal daarbij een goede hulpkracht zijn om het volk te dienen”. Het antwoord van Mgr. Cicek was,, Mijn zoon, je kent hem niet! Hij lijkt rustig, maar pas op! Hij zal je veel last en kopzorgen bezorgen! Ik raad het daarom af om hem naar Zwitserland te sturen”. Monnik Musee Cicek drong aan bij Mgr. Cicek en uiteindelijk stuurde hij Stefanus naar Zwitserland.

 

Eenmaal in Zwitserland aangekomen, werd hij in alle broederlijke liefde ontvangen door monnik Musee Cicek en probeerde Stefanus het gevoel te geven dat hij welkom was. Na een tijdje kreeg men erg druk in het klooster omdat er leerlingen kwamen om Aramees te leren. Monnik Musee Cicek vroeg aan Stefanus Budak om alstublieft mee te helpen met het onderwijzen in het Aramees. Het antwoord van Stefanus was,, Wie ben jij om mij op te dragen wat wel en niet te doen?” En ging meteen naar zijn kamer en deed de deur op slot. Dagen achtereen was geen communicatie mogelijk met Stefanus en begon de treiter campagne tegen monnik Musee Cicek. Iedere poging van Musee Cicek om te praten belandde in het niets. Stefanus stond heel vaak met zijn vrienden, monniken Mushe Gorgun en Isa Oygur, in contact over het reilen en zeilen in het klooster.

Bij geringste discussie tussen Stefanus en Musee Cicek, belde hij meteen zijn vrienden in Zweden op om contact op te nemen met Mgr. Benjamin Atas om bij de patriarch klacht in te dienen tegen monnik Musee Cicek om hem de klooster Mor Avgin uit te jagen. Op deze manier werd Musee Cicek geestelijk geterroriseerd en kon hij geen kant meer op en dit maanden achtereen, dag in en dat uit. Alsof deze campagne niet genoeg was zei Stefanus Budak tegen hem nog,, Het is zonde dat de geestelijkheid over jouw is gekomen”. Dat is ongeveer het ergste wat je tegen collega monnik kunt zeggen. In het Nederlands is het heel moeilijk uit te drukken; maar in het Aramees is het een gruwelijke uitspraak.

 

In het klooster ging hij heel sluw te werk. Als mensen op bezoek waren, deed hij heel lief, vroom en zorgzaam en als de bezoekers weggingen; nam hij zijn oude gewoonte weer aan en terroriseerde monnik Musee Cicek. Later zei Musee Cicek in deze kwestie,, Wat mij nu overkomt is mijn fout, ik had moeten luisteren naar Mgr. Cicek en hem niet mogen laten komen naar het Mor Avgin Klooster”.

 

De meisjes en hun moeders

 

Opvallend was dat sommige meisjes en hun moeders  zo onder de indruk waren dat je bijna kunt spreken van "hypnose door de monniken" dat ze werkelijk alles voor hen wilden doen. Zij zagen hen bijna als heiligen, als verlossers. Je stond gewoon versteld van. Men wilde niets negatiefs over hen horen, “het waren allemaal verhalen van hun tegenstanders”, zo zei men. Diverse malen ging men naar Dayro om demonstratief hun sympathie onder woorden te brengen en eigenlijk hun afkeuring te demonstreren aan Mgr. J.Y. Cicek. Sommige jongens waren zo opgefokt dat ze het klooster binnengingen en alle kamers onderzochten op zoek naar Mgr. Cicek. En het merkwaardige was dat bij de meerderheid van deze mensen de haat en minachting jegens Mgr. J.Y. Cicek een vanzelfsprekende zaak leek te zijn. Ze spraken constant over de fouten van Mgr. Cicek. Zo erg kan het zijn als jij geen fundament onder je voeten hebt en niet bereid bent om nuchter na te denken. Toch hebben sommige meisjes zich op tijd kunnen ontrekken aan de macht van deze monniken. Anderen zijn tot de dag van vaandag “trouw” gebleven aan deze monniken. Hoe kan zoiets?

 

Eigenlijk heel simpel; dat wil zeggen vanuit geestelijke oogpunt gezien! De Bijbel zegt tegen de kinderen van de kerk,, 1 Onthoud het volgende goed: wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, komen er zware tijden. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn en op geld belust, verwaand en hoogmoedig, anderen beledigen en hun ouders de gehoorzaamheid weigeren; ze zullen ondankbaar zijn, niets heilig achten, 3 geen gevoel tonen en onverzoenlijk zijn, kwaadspreken, zichzelf niet beheersen en wreed en onmenselijk zijn tegenover anderen; 4 verraderlijk, roekeloos en opgeblazen, meer gehecht aan genot dan aan God; 5 ze houden zich aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar ze verwerpen de kern ervan. Houd dergelijke lieden op een afstand. 6 Sommigen van hen dringen in bepaalde kringen binnen en krijgen goedgelovige vrouwen in hun macht die, gebukt onder hun zondig verleden en gedreven door allerlei verlangens, 7 altijd onderricht willen worden maar nooit in staat zijn de waarheid te erkennen (2 Timoteus 3:1-7)

 

Sta alstublieft stil bij het volgende,, Sommigen van hen dringen in bepaalde kringen binnen en krijgen goedgelovige vrouwen in hun macht die, gebukt onder hun zondig verleden en gedreven door allerlei verlangens, 7 altijd onderricht willen worden maar nooit in staat zijn de waarheid te erkennen

 

Dit is letterlijk in vervulling gegaan! Er waren inderdaad meisjes die gebukt gingen onder hun seksuele verwildering en verlangens en er waren inderdaad sommige meisjes die “tot geloof kwamen” dankzij de monniken en een slechte verleden achter de rug hadden. Sommige moeders gingen graag met hun dochters naar de monniken om te “biechten”; dit waren hun verlossers.

 

Maar er is toch wel een drama! En dat is dit,, maar nooit in staat zijn de waarheid te erkennen” Triestig allemaal! Dezelfde geestelijke ,,gevangenschap" kan worden waargenomen bij diegene die zijn gehersenspoeld door de verwerpelijke Westerse geestelijke kolonisatie product,, Assyriers". Wat je ook tegen hen zegt, het heeft geen zin, zo diep en volledig zijn ze gevangen.

 

Bisschop van Duitsland naar Zwitserland

 

 

Begin 2006 ging bisschop Isa Gurbuz van Duitsland naar Zwitserland. Hij stelde echter als voorwaarde dat monnik Stefanus het klooster Mor Avgin diende te worden uitgezet. De reden hiervoor was natuurlijk dat Mgr. Gurbuz Stefanus (en zijn vrienden) nog kende in Duitsland van zijn niet al te heilige gedrag. Immers, zoals Mgr. Cicek zegt, ook in Duitsland begonnen deze mensen moeilijkheden te veroorzaken.

Stefanus werd naar Duitsland gestuurd en Isa Gurbuz trok het Mor Avgin in Zwitserland binnen. Monnik Musee Cicek werd zodoende verlost van de geestelijke terreur campagne van Stefanus en zijn vrienden!

 


 

Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie. All rechten voorbehouden

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media


 

 

17-5-2005: Brief George Saliba aan Emanuel Aydin om Mgr. J. Y. Cicek aan te pakken (17-5-2005)

 

26-5-2005: Brief Patriarch aan Mgr. J. Y. Cicek over Diaken Michael: Hij mag niets meer doen (26-7-2005)

 

28-7-2005: Brief Patriarch naar de Oostenrijkse minister van Cultuur & Onderwijs, de heer Anton Stifter (28-7-2005)