Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'ArmeniŽrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'MesopotamiŽ'

Sommige ArameeŽrs noemen zich in onze dagen "AssyriŽrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere ArameeŽrs zijn bekend geworden als "ChaldeeŽrs".  Ze zijn echter allemaal ArameeŽrs. Overal waar U het woord "AssyriŽrs" tegenkomt dient U het als ArameeŽrs te lezen.


Nederlandse Politieke Partijen stellen vragen aan minister van Buitenlandse Zaken over de dood van de Oost- Aramese Chaldese bisschop Paulus Faraj Raho

English Version

Toen wij de schokkende en vreselijke nieuws op 13 maart 2008 hoorden uit Mosul, dat het lichaam van de op 29-2-2008 ontvoerde Oost- Aramese Chaldese bisschop Mgr. Paulus Faraj Raho was gevonden, hebben wij onmiddellijk actie ondernomen en informeerden de leden van het Europese Parlement en het Nederlandse Parlement.

In navolging van onze actie, startte de heer Joel Voordewind van de ChristenUnie om zijn collegas van andere politieke partijen te mobiliseren en een standpunt in te nemen over deze afschuwelijke gebeurtenis en stelden schriftelijke vragen aan de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Maxime Verhagen.

Hieronder treft U aan het resultaat van het werk van de heer Voordewind en zijn collega's over de schokkende moord op Mgr. Paulus Faraj Raho.


     

ChristenUnie

 

14 maart 2008

 

 

ChristenUnie,  CDA, SGP en VVD: Verhagen moet aandringen op berechting daders

Ontsteltenis over dood Chaldeeuwse bisschop

 

De Kamerfracties van ChristenUnie, CDA, SGP en VVD zijn bezorgd over de situatie van christenen in Irak. De dood van de Chaldeeuwse aartsbisschop Faraj Rahho is voor de fracties aanleiding om opnieuw schriftelijke vragen te stellen aan minister Verhagen van Buitenlandse Zaken, over de situatie van religieuze minderheden in Irak. Verhagen zou er bij de Irakese regering op moeten aandringen dat christenen beschermd worden tegen geweld in Irak. Ook zou de minister Irak moeten vragen wat Nederland en Europa kunnen doen om de Irakiís te steunen in hun strijd tegen religieus geweld.

 

  1. Deelt u de droefheid en het afgrijzen van de paus over de dood van de Chaldeeuwse aartsbisschop Rahho?

  2. Blijft u, juist nu er bij deze ontvoering vier mensen zijn omgekomen, aandringen op berechting van de daders bij de Irakese regering en haar ambassadeur in Nederland?

  3. Op 11 maart jl. stelde u dat de situatie van minderheden, onder wie Christenen, in Irak zorgelijk is. Bent u bereid om bij de Irakese regering, zowel als Nederland en via de EU erop aan te dringen alle burgers te beschermen, in het bijzonder de meeste kwetsbare groepen waaronder de religieuze minderheden zoals de christenen?

  4. Bent u bereid de Irakese regering te vragen wat wij als Nederland kunnen doen om ze daarbij te steunen?

  5. Zult u er bij de  Europese Commissie op aandringen om ruim en snel gehoor te geven aan wat de Iraki's van ons vragen op dit punt?

 

Voor meer informatie: JoŽl Voordewind