Arameeėrs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeėrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeėrs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeėrs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeėrs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochiė veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeėrs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeėrs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeėrs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeėrs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeėrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeėrs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeėr gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeėrs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israėl en de etnische zuivering van de Arameeėrs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeėrs- Syriėrs- Assyriėrs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeėrs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeėr Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


 

English website

Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties

Commissie voor de Rechten van de Mens

Subcommissie voor de Promotie en Bescherming van de Rechten van de mens.

Werkgroep over Inheemse Volkeren; 24ste sessie.

Datum: 31/7-4/8 2006

Genčve, Zwitserland

 

Voorstel: Media Ombudsman voor inheemse volkeren

 

Gelezen mondelinge verklaring onder het agendapunt:: 5. Standaardsetting:

(b) Mogelijke nieuw studies te ondernemen.

Gelezen op: 3-8-2006

 

Heer Voorzitter;

In het kader van nieuwe te ondernemen studies, stellen wij voor: Media Ombudsman voor Inheemse volkeren. Echter, laat mij alstublieft eerst de reden daarvoor uit te leggen.

In onze verklaring onder onderwerp 4 (a) [1], lieten wij U zien, in het kader van de ondergang van het Aramese erfgoed; de misrepresentatie en desinformatie over het inheemse Aramese volk van Aram- Nahrin door massa media, overheden en zelfs door sommige mensenrechten organisaties. Wij voelden dat onze rechten opzettelijk werden overtreden op een manier dat in tegenspraak is opgetekende getuigenissen[2] betreffende onze erfgoed en feitelijk konden niets doen hiertegen. Het is zeer beledigend en wreed om te zien, als een inheemse natie, dat jouw culturele erfgoed doelbewust wordt vervormd en je hebt geen adequate middelen om je rechten te verdedigen.

Wij konden nergens heen of bij niemand terecht met deze schending van onze rechten en voelden machtloos. We misten solidariteit en steun in deze kwestie, geen institutie of organisaties kon ons helpen in deze kwestie; behalve de mogelijkheid om de hoge commissaris voor de rechten van de mens van deze schendingen op de hoogte te brengen. [3] We denken dat er meerdere inheemse volkeren zijn die hetzelfde ervaren of misschien erger. Bijvoorbeeld dat sommigen van hen het slachtoffer worden van de propaganda van de overheid uit politieke motieven of om hun claims te ontkennen als inheemse volk. Of misschien slachtoffer worden van de propaganda van de kant van sommigen van hun eigen volk die zijn omgekocht of gehersenspoeld. Om deze reden presenteren wij U het volgende voorstel in het kader van Mogelijk nieuw te ondernemen studies:

Misschien zou het zinvol zijn om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar de toegang van Inheemse volkeren tot de media met het doel om, wat wij zouden willen noemen, een Media Ombudsman voor inheemse volkeren te creėren. Het hoofddoel van zo’n Ombudsman zou moeten zijn de correcte representatie van inheemse volkeren door de massa media, overheden en anderen. Deze persoon zou naar ons inzicht, dienen te worden voorzien van middelen, autoriteit en verantwoordelijkheid om onmiddellijk adequate te reageren wanneer de inheemse volkeren bewust of onbewust onjuist worden gepresenteerd door de overheden, media en anderen. Op z’n minst zal deze persoon de overtredingen dienen op te tekenen en rapporteren aan de van belang zijnde VN organisaties en instituties.

Natuurlijk heer voorzitter, is de werkgroep voor inheemse volkeren een goed platform waar inheemse volkeren elk jaar hun gevoelens kunnen ventileren en ervaringen met elkaar delen. Grofweg gesproken is het verhaal van allemaal min of meer hetzelfde en omvat onder andere: discriminatie; uitsluiting, vervolging, etnische zuivering, onjuiste presentatie en vernietiging van hun culturele erfgoed.

Om deze redden verwachten wij geen wonderen als het gaat om media Ombudsman. Echter, we denken dat alle inheemse volkeren baat bij een media Ombudsman zouden hebben. Verder, het voordeel van zo’n Ombudsman voor inheemse volkeren zou zijn dat je iemand hebt waar je specifiek de onjuiste presentatie van je natie onder zijn aandacht kunt brengen. Als inheemse natie heb jij dan iets in je hand wanneer je met media, overheden en anderen gaat praten; je hebt iemand aan je zijde die jou steunt. Juiste presentatie van Inheemse volkeren kan ook helpen tot het beter begrijpen van hun culturele achtergrond; traditionele kennis en om hun rechten te verwerven, inclusief erkenning als inheemse volkeren door de overheden.

 

 

Dank U;  

 

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Stichting Arameeėrs van Aram-Naharaim

Postbus 178

7550 AD

Hengelo(Ov.)


Voetnoten

 

[1] http://www.aramnahrin.org/Dutch/InheemseVolkeren_2006_Aramees.htm

[2] http://www.aramnahrin.org/Dutch/Getuigenissen_geleerden.htm

[3] Zie onze uitgebreide rapport van 7 maart 2005 die zonden aan de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens.


Achtergrond informatie over het Aramese volk (inclusief “Assyriėrs” en Chaldeeėrs)

Het gebied waar het Aramese volk vandaan komt was bekend geworden als “Mesopotamiė” en is sinds de 20ste eeuw verdeeld in moderne staten Irak, Syriė en Turkije. In vroegere tijden werd de bakkermaat van de Aramese voorvaders Aramnahrin” (of: Aram-Nahrin) genoemd in het Aramees. In het Hebreeuws werd het ,,Aram-Naharaim” genoemd, een term die we geregeld in het oude testament tegenkomen. Toen het oude testament werd vertaalt in het Grieks, werd de term,, Aram-Naharaim” vertaalt door “Mesopotamie” waar velen mee bekend zijn geraakt tijdens hun opleiding.

Het noorden van Aram-Naharaim werd Paddan-Aram genoemd; dat betekent het vlakte/land van Aram waar Bijbelse figuren als Abraham en Jacob hebben vertoefd. 

In Genesis 24:3-4 zegt Abraham tegen zijn knecht, “Leg je hand onder mijn heup en zweer me bij de Heer, de God van hemel en aarde, dat je hier in Kanaän, waar ik nu woon, geen vrouw zult gaan zoeken voor mijn zoon Isaak, maar naar mijn geboorteland zult gaan. Daar, bij mijn familie moet je een vrouw voor hem zoeken.”

Abraham zegt, “….mijn geboorteland zult gaan…. mijn familie…” dat betekent het land van zijn Aramese vaders Paddan- Aram (een deel van Aram-Naharaim).

Globaal gesproken is deze gebied gesitueerd in het Zuidoosten van Turkije. Een deel van Paddan-Aram wordt vandaag Tur-Abdin genoemd in het Aramees dat betekent “bergen van de dienaren Gods” vanwege de overweldigende aanwezigheid van kloosters en kerken.

Volgens de Aramese historische tradities, vormt het gebied van Paddan-Aram- met name “Tur Abdin”- het ‘oer’-  land van de Aramese natie. Vanuit deze ‘oer’ of inheemse land, begonnen de Arameeers in de loop van de gescghiedenis zich uit te bereiden over het gebied van het Midden- Oosten.

Vanwege de overweldigende aanwezigheid van de Arameeėrs in het zuiden van Aram-Naharaim; werd het ,,Beth-Aramaya” genoemd, dat betekent in het Aramees het huis van de Arameeėrs

Omtrent Beth -Aramaya, Yacob Avgin Manna (Jacques-Eugene Manna 1867-1928), de bisschop van de Oost- Aramese Chaldese kerk schreef , “Het volk van Babylon en Assur zijn Arameeėrs. De landen Babylon en Assur werden altijd Beth- Aramaya genoemd, dat betekent het land van de Arameeėrs”[1]

Omtrent het ‘Oer’- land “Tur Abdin”; zegt de Oost- Aramese Chaldese metropoliet Aday Sher, geboring in 1867 in Shaqlawa (Noorden van Irak) en werd bisschop van See’ert (Turkije) zegt, “De eerste bewoners van Tur Abdin waren de Arameeėrs, daar zij het hele gebergte van Masios bewoonden”. Dit wordt ook herhaald door Patriarch Afrem Barsauwm[2], die ook wel “het ster van het Midden- Oosten” wordt genoemd.

Het Aramese volk (inclusief “Assyriėrs” en Chaldeeėrs) en Christendom

Na de komst van Jezus Christus hebben de Arameeėrs (inclusief “Assyriėrs” en Chaldeeėrs) van Aram-Naharaim de leer van Jezus Christus aanvaard en hebben samen met de apostelen van Jezus Christus en de bekeerde Joden de Syrische kerk van Antiochiė opgericht, het tweede patriarchaat na Jeruzalem, waar voor het eerst de volgelingen van Jezus Christus “Christenen” werden genoemd (Handelingen 11:26). Deze kerk was de moeder van alle kerken – en de eerste kerk opgericht buiten Israėl – wiens patriarch resideert in Damascus, Syriė[3].

De Semitische Arameeėrs ( niet verwarren met ‘Armeniėrs’) ondergingen een naamsverandering na het aanvaarden van het christendom en werden “Syriėrs”[1] genoemd, om te worden onderscheiden van de Arameeėrs die niet waren bekeerd.

Echter, dit mag niet worden verward met de hedendaagse Syrische Arabieren. Ten diepste behoort de naam “Syriėr” toe aan het Aramese volk en niet aan de Arabische veroveraars.

Na de verovering van Mesopotamiė door de Arabieren, werd de benaming “Syrier” door hen overgenomen met als resultaat dat de echte Syriėrs, dat wil zeggen: Arameeėrs, vreemdelingen werden in hun eigen inheemse woongebieden.

De Arameeėrs waren verspreid over het hele midden-oosten. Echter, in het vroege begin van het christendom; werden ze geografisch verdeeld in Oost- Arameeėrs, diegenen die leefden in het Perzische rijk en West- Arameeėrs, diegenen die leefden in het Romeinse (Byzantijnse) rijk.

De kerk in het Romeinse Rijk: Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochiė; de moederkerk, met als kerkelijke stoel: Antiochiė

De kerk in Perziė: De kerk van het Oosten of de kerk van Perziė; met Seleucia Ctesiphon als de kerkelijke stoel van de Katholikos. Echter de Arameeėrs in Perzie Seleucia Ctesiphon vielen onder het kerkelijke bestuur van Antiochiė.

 

[1] Kijk alstublieft hier voor de gestuigenissen van de brilliante geleerden van de Syrische Kerk van Antiochie omtrent de synonymy Arameeėrs/Syriėrs voor een en dezelfde volk;  “Beth- Aramaye” of “Beth- Oromoye”; “Proto- land” Tur Abdin/Paddan- Aram: http://www.aramnahrin.org/English/Testimonies_Historians.htm

[2] http://www.aramnaharaim.org/

[3] Meer over de stichting van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochiė: http://www.aramnahrin.org/Dutch/SyrischeKerkVanAntiochie.htm

 

Irakese Christenen: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeėrs van Syriė: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeėrs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeėr iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeėr hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syriė en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeėrs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeėrs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren