Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

English Version

 

Op 27 mei 2010 vond de eerste vergadering plaats, geleid door de VN, in het noorden van Irak waarin alle etnische en religieuze minderheden, landelijke en regionale overheden van Irak aan deelnamen (zie hieronder persbericht Verenigde Naties). Ook de Arameeėrs van Mesopotamiė namen deel aan deze belangrijke vergadering. Aram-Naharaim verwelkomt het initiatief en we hopen dat dit zal leiden tot de verbetering van de situatie van de Arameeėrs van Aram-Nahrin in Irak.

De vergadering werd door de VN georganiseerd in de stad Telkeef en vond plaats vanwege de veiligheidssituatie en de mensenrechten schendingen.

 

De Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie is uiterst bezorgd over de situatie van de Arameeėrs in Irak. Door hun zwakke positie en onderlinge verdeeldheid zijn de Arameeėrs gemarginaliseerd en worden bedreigd met etnische zuivering. Vanwege aanhoudende vervolging, moorden, plunderingen en aanvallen heeft een groot deel van het Aramese volk Irak verlaten.

 

Aram-Naharaim heeft in diverse brieven aan de internationale instanties en overheden de aandacht gevraagd voor de situatie van de Arameeėrs van Irak, bijvoorbeeld:

 

23-3-2010: Brief aan de VN over de situatie van de Arameeėrs van Irak.

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Arameeers_Mosul_Brief_VN_23_3_2010.htm

31-10-2008: Brief aan Secretaris Generaal van de VN.

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisaties_Verzoek_VN_Irak_31_10_2008.htm

6-5-2008: Brief aan Secretaris Generaal van de VN.

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisatie_Hulp_VN_Irak_10_5_2008.htm

22-4-2008: Brief aan de overheid van Irak:

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisatie_Bescherming_Leiders_Irak_22_4_2008.htm

29-8-2007: Brief aan de Irakese overheid:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Overheid_Irak_29_8_2007.htm

 

Door de zwakke positie van de Arameeėrs in combinatie met het ontbreken van een adequaat functionerende veiligheidsapparaat, vormen de Arameeėrs een gemakkelijke prooi voor krachten die Irak willen zuiveren van z’n oorspronkelijke Aramese bewoners die sinds duizenden jaren vertoeven in dit deel van de wereld.

Volgens asianews.it werd op dinsdag 8- 6-2010 de West- Aramese Syrisch Katholieke Hani Salim Wadi vermoord in Kirkuk.

(http://www.asianews.it/news-en/The-killing-of-a-Christian-businessman-in-Kirkuk-rekindles-fear-among-Christians-18622.html)

 

De heer Hani Salim Wadi is de zoveelste Arameeėr die wordt vermoord in Irak sinds de invasie van 2003.

 

De Arameeėrs van Irak

 

Voor de oorlog van 2003 waren er rond 800.000 Arameeėrs in Irak. Vermoedt wordt dat er meer dan de helft Irak heeft verlaten. De aanslagen op hun kerken en leiders hebben het Aramese volk het land uitgejaagd. We noemen paar voorbeelden:

 

1. West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Paulus Iskandar van St. Afrem Kerk in Mosul werd vermoord op 12-10-2006

2. De West- Arameeėr Isho Majeed Hadaya werd vermoord op 22-11-2006 in Baghdeda (Qaraqosh).

3. De Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie werd op 3-6-2007 vermoord samen met drie diakenen in Mosul.

4. De Oost-Aramese Chaldese bisschop van Mosul, Mgr. Paulus Faraj Raho werd ontvoerd op 29-2-2008  en zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 werd hij gevonden in een graf in Mosul.

5. Op 5-4-2008 werd de West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi vermoord in Baghdad.

 

Door de koloniale Westerse interventie in het Midden- Oosten zijn de Arameeėrs in diverse denominaties verdeeld geraakt en wel als volgt:

In Irak zijn de volgende Aramese denominaties

  • De West- Aramese Syrisch Orthodox

  • De West- Aramese Syrisch Katholieken

  • De West- Aramese Melkiten

  • De Oost- Aramese Nestoriaanse Chaldeeėrs

  • De Oost-Aramese Nestoriaanse Assyriėrs die op hun beurt weer zijn gesplitst in: De Assyrische Katholieke kerk van het Oosten (Sinds 1976, de term “Katholiek” heeft hier geen relatie met Rome) en de Oude Kerk van het Oosten (sinds 1968).

De termen “Oost-“ en “West- Arameeėrs” gaan terug tot de tijd van het vroegere christendom waar de Aramese inheemse natie geografisch werd aangeduid zulks. Ruwweg vormde de Rivier de Eufraat de grens. Diegenen die ten oosten van Eufraat woonden, dus in Perziė, werden aangeduid als “Oost- Arameeėrs” en diegenen die ten Westen van Eufraat woonden, dus in het Romeinse Rijk, werden genoemd de “West- Arameeėrs”.

De aanduiding “Chaldeeėrs” en “Assyriėrs” voor de Oosterse Arameeėrs gaat terug naar de Westerse Koloniale activiteiten in de 16e eeuw (Frankrijk + Katholieke missionarissen) en 19e eeuw (Groot-Brittanniė + Anglicaanse missionarissen). De kerkelijke en politieke Westerse machten werkten nauw samen met elkaar en hebben kampen opgezet in Turkije, Irak en Iran waar de Aramese kinderen werden “opgevoed” waardoor zij compleet werden ontworteld van hun Aramese oorsprong. Ze plantten daarbij een afschuwelijke vorm van fanatisme in hun harten dat voor een immense afkeer zorgde van hun Aramese oorsprong.

 

In het jaar 1553 hersenspoelden de Westerse Katholieke missionarissen, samen met Frankrijk een deel van de Oost- Aramese geestelijken, doormiddel van omkoping en chantage om zichzelf “Chaldeeėrs” te noemen met het resultaat dat de Aramese taal bekend raakte als “Chaldese’ taal en een deel van de Aramese natie bekend raakte als “Chaldese” natie in sommige delen van de Westerse literatuur, de eerste aanval op de Aramese erfgoed.

 

Vanwege de onderlinge haat en competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten, werd hetzelfde proces herhaald in de late 19e eeuw, dit maal door de Anglicaanse missionarissen en Groot-Brittanniė, en het andere deel van de Oost- Aramese “Nestoriaanse” stammen van Hakkaria (grens Turkije en Irak) en Urmia (Iran) om zichzelf “Assyriėrs” te noemen- een term dat (toen) werd gebruikt puur geografisch en alleen toegepast op de “Nestorianen”. Het resultaat was dat het Aramees bekend raakte als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie- dit was de tweede en meer ernstige aanval op de Aramese erfgoed – een soort geestelijke genocide

 


 

**********************Press Release United Nations*******************

 

UN BRINGS RELIGIOUS, ETHNIC COMMUNITIES TO THE DISCUSSION TABLE IN NORTHERN IRAQ
New York, May 29 2010  1:10PM
Security concerns and human rights topped a United Nations-backed discussion among the religious and ethnic communities of the northern Iraqi governorate of Ninewa.

Participants at the meeting which took place on
27 May included representatives of the Christian, Shabak, Turkoman and Yazidi communities, as well of the Ninewa administration, the Kurdistan Regional Government and the Iraqi Government.

The UN Assistance Mission for Iraq (<"http://www.uniraq.org/">UNAMI) chaired the talks -- the first-ever meeting of the Committee on Ethnic and Religious Communities in Ninewa -- in the city of Tilkaef.

Also among the topics discussed during the gathering where the representation of Ninewa's various communities in Iraq's security forces.

The UNAMI meeting marked an important first step for further dialogue and action, said Jerzy Skuratowicz, the Secretary-General's Deputy Special Representative. "While each of the components has its unique and distinct ethnic, cultural and religious heritage that must be preserved, it is also apparent that they all share many common concerns, which need to be addressed."
May 29 2010  1:10PM


 

Aanverwante artikelen Arameeėrs Irak:

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Arameeers_Irak_Sandy_Shabib_Hadi_Zahra_14_5_2010.htm

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Arameeers_Mosul_Moorden_NieuwExodus_26_2_2010.htm

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Arameeers-Mosul_Vermoord_18_2_2010.htm

http://www.iraqichristians.info/Dutch/President_Irak_Oproep_VN_26_10_2009.htm

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Groot-Israel-Arameeers_Irak_EtnischZuivering_28_8_2009.htm

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Aramese_Kerken_Bagdad_Bomaanslag_13_7_2009.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Aramese_Bloed_BlijftVloeien_In_Irak_4_5_2009.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameers_Eenheid_Kolonialisme_5_10_2009.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Aanslagen_ArameseKerken_Irak_7_1_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Mosul_Aramese_Srebrinica_24_10_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Wonderen_In_Irak_9_4_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Vermoord_Mosul_2_9_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Irak_moord_Mosul_Qaraqosh_15_11_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisaties_Verzoek_VN_Irak_31_10_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Moorden_Etnische_Zuivering_Arameeers_Irak_13_10_2008.htm

 

http://www.aramnahrin.org/Dutch/ExpertMechanism_2009.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_In_De_Media_Desinformatie.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeėr iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeėr hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

Alle rechten voorbehouden: Niets uit deze publicatie mag worden gepubliceerd zonder uitdrukkelijk toestemming van Aram-Naharaim organisatie.