Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


Arameeërs in de Media en de kampen van de Westerse missionarissen

Desinformatie, culturele genocide en kolonialisme

 English Version

=============Dit artikel wordt geregeld bijgewerkt=========

 

Hoe kun je een volk vernietigen?

Een volk kun je op twee manieren vernietigen. De eerste methode is het letterlijk doden door gebruik van wapens/geweld. Een tweede methode, een wat “vriendelijkere” subtiele methode is, dat je verdeeldheid creëert onder het volk op het culturele/ etnische/ sociale/ nationale en religieuze niveau en het volk tegen elkaar opzet, waardoor de nationale eenheid verdwijnt met als gevolg dat één en hetzelfde volk onder verschillende etnische namen wordt gepresenteerd en daarmee elkaar in de haren vliegt. En dat is exact wat met het Aramese volk is gebeurd.

 

De Aboriginals van Australië: Hoe "respectvol" werden ze behandeld door de "beschaafde " koloniale indringers die hen natuurlijk wilden "opvoeden".

De koloniale kerkelijke en politieke machten hebben destijds met elkaar nauw samengewerkt en hebben kampen opgezet in Turkije, Irak, Iran waarin Aramese kinderen werden grootgebracht die compleet waren ontworteld van hun Aramese identiteit en plantten daarbij een gruwelijke vorm van fanatisme in hun harten, dat zorgde voor een grote afkeer van hun Aramese oorsprong. (Het is onvoorstelbaar hoe sommigen “geleerden” op televisie proberen dit goed te praten)

En het is dit fanatisme dat geleid heeft tot vijandschap van de omringende volkeren in het Midden-Oosten dat uiteindelijk ons volk in het Diaspora heeft gebracht

 

Het is in feite vergelijkbaar met de manier waarop geprobeerd werd om sommige Indiaanse stammen in de Verenigde Staten en Aboriginals in Australia uit te roeien door het “opvoeden” van hun kinderen in kampen.

 

Dit fanatisme werd ingevoerd op academische, culturele en sociale niveau door de koloniale activiteiten Frankrijk en Verenigde Koninkrijk Groot Brittannië in het Midden-Oosten waardoor een culturele genocide werd gepleegd op het Aramese volk met de uitvinding van de term “Chaldeeërs” door Frankrijk (+ Vaticaan) in 1553 en de term “Assyriërs” door Engeland (+ protestanten) vanaf 1853. Hieronder gaan wij de lezer meer details geven.

 

In de 16e eeuw is een deel van het Oost-Aramese volk, ook bekend geworden sinds 4e eeuw onder de religieuze benaming “Nestorianen”, door de Rooms Katholieke Missionarissen in samenwerking met Frankrijk bewerkt om zich etnisch/ religieuze te identificeren als “Chaldeeërs”. Er werd toen in 1553 een nieuwe kerk opgericht genoemd de “Chaldese Kerk van Babylon”. In Irak, Iran en Turkije werden koloniale kampen opgezet waarin de Aramese kinderen werden “opgevoed” in hun nieuwe etnische en religieuze benaming. Hierdoor raakte de Aramese taal bekend als “Chaldese” taal en het Aramese – Nestoriaanse volk als “Chaldese” volk in sommige delen van de Westerse literatuur.

 

In de 19e eeuw werden, wederom om politieke en religieuze motieven, activiteiten door de Anglicaanse missie in samenwerking met Groot Brittannië ontplooid onder de resterende Oost- Aramese “Nestorianen” die weigerden om de “Chaldese” benaming te accepteren.

Deze resterende Aramese “nestorianen” werden geestelijk bewerkt om zich “Assyriërs” te noemen. Er werden weer kampen opgezet in Turkije, Irak en Iran om de Aramese kinderen op te “voeden” in hun nieuwe “etnische/ religieuze” benaming. Het gevolg was dat de Aramese taal bekendheid kreeg als “Assyrische” taal en een deel van het Aramese volk als “Assyrische” volk in sommige delen van de Westerse literatuur.

 

Door het “goede” en effectieve onderwijssysteem van koloniale machten werd het onderlinge wantrouwen en haat tussen diverse Aramese denominaties zodanig gestimuleerd en verdiept dat er onoverbrugbare verdeeldheid werd bewerkstelligd. De nieuwe “Assyrisch” identiteit werd zo intensief ingeprent dat de Aramese Nestorianen begonnen om overal in de religieuze en seculiere boeken het woord “Aramees” of “Syrisch” te vervangen door “Assyrisch”. Door de effectieve propaganda/ desinformatie zijn later sommige Aramese leden van andere denominaties ook gaan geloven in de “Assyrische” benaming als etnische benaming.

 

De heer Abdullah Ocalan van de PKK raakte onder de indruk van het fanatisme van deze Arameeërs die zich identificeren met de koloniale genocidale benaming “Assyriers” (en dit graag willen opdringen op alle Aramese denominaties). Om deze reden sloten deze “Assyriers” in 1993 een verbond met de PKK. In ruil voor rekrutering van jongens en meisjes in het Westen voor de PKK om te vechten in het noorden van Irak tegen het Turkse leger, stelde de PKK hun media beschikbaar om bekendheid te geven aan de benaming “Assyriers”. Dit monsterverbond werd uitvoerig besproken in de Turkstalige Koerdische Krant Berxweden van 22-4-1993: http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

 

Het verbond kan als volgt worden samengevat:

 

1. Oprichting van een zusterorganisatie van de PKK en het rekruteren van de jongeren

2. Het vervalsen van de Aramese identiteit

3. Als PKK de strijd zou winnen, zouden de "Assyriers" hieraan ook deelachtig zijn.

 

ADO en de PKK spraken met elkaar af dat er een zusterpartij van de PKK zou worden opgericht door ADO en ondersteund door de PKK, zowel moreel als financieel. Deze zusterpartij van de PKK raakte na haar oprichting bekend als GHB (In het Aramees: "Gabo D'Hirutho D'' Bethnahrin")= Betnahrin Vrijheidspartij. Later is de naam ervan veranderd in MUB (Mautobnutho Umtonoyo Bethanrin= Betharin nationale partij)

 

Over de oprichting van de GHB zegt de PKK leider:

 

Blz 16, Kolom 3: 

 • "Jaren heb ik alleen de strijd gevoerd, maar op het ogenblik heeft de PKK een toestand van onverslaanbaarheid bereikt. We willen dat jullie hieraan ook een bijdrage/groep leveren.

 • Dit zal van jullie betrouwbaarheid getuigen.

 • We staan er klaar voor en willen het graag zien.

 • Wij willen ook mee helpen als jullie terugkeren naar jullie dorpen.

 • We staan er klaar voor om alles te doen wat in ons vermogen ligt.

 • Ja, ik weet het niet precies, wat is jullie werkelijke eis, wat is de toestand/structuur van de (op te richten) organisatie, deze zaken wil ik graag van jullie horen.  

Blz 18, Kolom 6:

 • "Het is duidelijk dat de Syrische bijdrage (aan de PKK) aan het opnieuw inrichten (van de regio) in de bevrijding van het volk een uitgesproken rol kan spelen.

Blz. 19, Kolom 1:

 • "We zijn een front aan het opbouwen. 

 • Volgens mij dient de Assyrische beweging ook een plaats te krijgen binnen in dit front.

 • e in Syrië levende Syriërs zijn voor de grootste deel afkomstig uit Turkije.

 • Als gevolg hiervan kunnen de in Turkse Koerdistan (levende Syriërs) deelnemen aan het front. ....

 • Daarom kunnen ze direct deelnemen (aan het front). 

 • Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.

 • Als ze beschikbaar zijn, kunnen wij ook sommige jongeren naar de bergen sturen (voor de strijd). Zowiezo nemen sommige jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi hieraan deel.

Blz. 19, Kolom 2:

 • Ik denk dat we het noodzakelijke van onze kant voor het grootste gedeelde hebben uitgevoerd.

 • Willen jullie dit ook uitproberen?

 • De karavaan van revolutie beweegt zich voort, zijn jullie bereid om aan deze karavaan deel te nemen?

 • Volgens mij moeten jullie zeker hier (in de revolutie) plaats innemen.

Blz. 20, Kolom 4:

 • Zoals ik heb gezegd, we kunnen jullie zelfs oproepen voor het front.

 • Dit zal jullie volk ook meer geloofwaardiger maken, het Assyrische identiteit legitiem maken, het volk voorbereiden.

Over de beschikbaarheid van de Koerdische media voor de "Assyrische" propaganda zegt de PKK leider: Jullie dienen het te schrijven, onze tijdschriften, kranten staan open. Het wordt sowieso geschreven naar jullie wens. (Blz. 19, Kolom 4). Verder kregen ze ook maandelijks 12 uur gratis zendtijd op de PKK televisie MED-TV voor propaganda doeleinden

 

Na hun terugkomst uit Syrië, werd de GHB op potten gezet en men begon meteen met demonstraties en bijeenkomsten samen met de PKK te organiseren, precies zoals de PKK leider had voorgesteld, dat wil zeggen " Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.  "(Berxwedan Blz. 19, Kolom 1)

 

De oprichting van de GHB vond plaats dankzij de aanwezigheid van verenigingen en federaties van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen - het koloniale product uit de de 19e eeuw dat tot haat, verdeeldheid en vernietiging heeft geleid - in Duitsland, zweden, Nederland en anderen landen.

 

Over de oprichting van GHB, de zuster partij van de PKK, zegt ADO op blz. 17 kolom 4:

 •  Wij als Assyrische Democratische Organisatie, bekommeren ons ook om hen die naar het buitenland zijn uitgeweken.

 • In Europa en andere landen hebben wij verenigingen, federaties die tot doel hebben om de eenheid te bewerkstelligen binnen ons volk en voeren gelijksoortige activiteiten uit"

Dus de "Assyrische" federaties en verenigingen werden voorbereid en massademonstraties werden georganiseerd om de jongeren voor de strijd te rekruteren. Natuurlijk werden deze activiteiten georganiseerd onder de dekmantel van "genocide", "culturele manifestatie",  "mensenrechten" enz.. enz.. Het hoofddoel was echter om de jongeren te rekruteren voor de PKK. Het ging de terroristische "Assyriërs" zo voor de wind, dankzij natuurlijk de steun van de PKK, dat ze tegen het jaar 2001 (Turkse krant Hurriyet) al rond 200 jongeren hadden gerekruteerd die in de trainingskampen van de PKK actief waren. In Nederland organiseerden zij onder andere hongerstakingen voor het politiebureau in Enschede en andere activiteiten om de jongeren bij de PKK te betrekken

 

Toen de Turken lucht kregen van dit monsterverbond, bliezen zij de Aramese dorpen in het zuidoosten van Turkije op en joegen ze de bewoners in de Diaspora.

 

Vanwege de betrokkenheid van deze “Assyriers” bij de terroristische praktijken van de PKK, hebben ze de Turken een hele goede excuses gegeven waardoor de Turkse Hoge Raad in 2006 ons volk in Turkije op de lijst van de terroristische groepen heeft gezet met alle gevolgen van dien voor ons volk: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Artikel_Zaman_16_11_2006.htm

 

De Turken maken geen enkel onderscheid tussen de Arameeërs die zich “Assyriers” noemen en de Arameeërs die trouw zijn gebleven aan hun oorsprong en zich verre houden van onfrisse zaken. Ze duiden alle Aramese denominaties met de benaming “Suryani” aan, dat betekent “Syriërs”. De huidige rechtszaken tegen het Aramese klooster St. Gabriel in zuidoosten van Turkije zijn directe gevolg van de activiteiten van de “Assyrische” terroristen. http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm

 

Maar de koloniale genocidale geestelijke product “Assyriers” krijgen er niet genoeg van. Of het nu om PKK gaat of Moslimbroederschap of om wie dan ook; ze willen met iedereen de zee ingaan met slechts één voorwaarde en dat is: bekendheid geven aan de benaming “Assyriers” en deze toepassen op alle Aramese denominaties. Om deze reden sloten zij in 2011 een onheilig verbond met de Moslimbroederschap in Syrië om het regime van Bashar Assad omver te werpen: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Midden_Oosten_LiefdeMoslimBroederschap_ADO_13_12_2011.htm

 

Het is duidelijk geliefde lezer, dat deze onderlinge verdeeldheid onder het Aramese volk en het gebruik van de koloniale benamingen als ‘nationale’ benaming een groot obstakel vormt voor de wereldwijde sociale, culturele en mensenrechten ontwikkeling /vooruitgang van ons volk. En sommige media, “wetenschappers” en politici in het Westen werken helaas hieraan mee. Bijvoorbeeld: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Geestelijke_Genocide_Kruistochten_ProfessorGaunt_22_6_2011.htm

 

Want als je, als een volk, jezelf onder verschillende etnische namen presenteert – ‘etnische’ namen die door buitenstaanders, in de 16e eeuw (“Chaldeeërs”) en 19e eeuw (“Assyriërs”), voor jou zijn uitgevonden en opgedrongen om politieke/religieuze redenen-, wat verwacht je dan van de volkeren en landen in de regio Midden-Oosten?

 

Je wordt uitgelachen, genegeerd en absoluut niet serieus genomen. Deze volkeren weten vaak heel goed dat de exotische etnische namen waarmee een deel van het Aramese volk zich identificeert door buitenstaanders zijn uitgevonden. Andere volkeren buiten deze verdeeldheid volledig uit om het Aramese volk nog meer te verdelen en tegen elkaar op te zetten. En onder deze omstandigheden hoef je niet op te rekenen dat je rechten zullen worden erkend of gerespecteerd in een regio waar de wet van de ‘jungle’ wordt gehanteerd.

 

En de zure vruchten worden nu zichtbaar niet alleen in Irak en het hele Midden-Oosten, maar wereldwijd.

 

Waar wij nu uiterst bezorgd om zijn is dat deze fanatici, die gisteren ten dienste van de PKK jongeren hebben gerekruteerd en erin slaagden om ons volk op de lijst van de Turkse Hoge Raad te plaatsen, vandaag zo gemakkelijke toegang hebben tot de media en politici. Via deze contacten proberen zij dan de culturele koloniale genocide door te zetten en inderdaad de woorden van meneer Ocalan letterlijk in vervulling te doen gaan.

 

Ter vergelijking: Een Islamiet met paar handschoenen, een fles chloor en een plattegrond van de Schiphol in z’n bezit veroorzaakt enorme kabaal bij de Nederlandse Media. Terwijl anderen die zich met rekrutering bezig hebben gehouden en het leven van velen hebben verwoest, overal toegang hebben, komen in de provinciale en de gemeenteraden, en wordt hen geen strobreed in de weg gelegd. Erger nog, hun fanatisme wordt zelfs aangemoedigd met alle gevolgen van dien voor ons volk. Hier klopt iets niet!

 

Hieronder presenteren wij U diverse artikelen uit met name "Christelijke" media die ons het gevoel geven alsof deze kampen van "hersenspoeling" in een moderne jasje zijn gestoken met het gevolg dat de lezer bewust correcte informatie wordt onthouden waar het zeker recht op heeft.

En dit gebeurt zeker niet uit onwetendheid

 

Artikelen verschenen in de Nederlandse Dagblad (www.nd.nl)

(ND is een (Protestant) christelijke krant).

Artikelen verschenen in de Reformatorische Dagblad (www.refdag.nl

(RD is een (Protestant) christelijke krant)

Artikelen verschenen in de Volkskrant

(Oorspronkelijk was volkskrant een Katholieke krant)

 

Artikelen verschenen in Dagblad Trouw

(Trouw was een (Protestant) christelijke krant).

Radio/TV Programma's uitgezonden door Evangelische Omroep (EO)