Arameeërs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeërs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeërs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeërs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeërs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeërs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeërs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeërs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeërs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeërs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeërs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeër gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeërs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israël en de etnische zuivering van de Arameeërs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeërs- Syriërs- Assyriërs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeërs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeër Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

 

1. Inleiding

2. Geen eenheid: Haat, verdeeldheid en het gif van het Westen

3. De technologie van Rome: Vermenging van Hemelse en Aardse Machten

4. Eenheid in de beleving van de Aramese Katholieken: De Paus van Rome heeft de plaats van Jezus Christus ingenomen…

5. Arameeërs van Bagdad- Vergaderingen over eenheid.

6. De maandelijkse vergaderingen in Bagdad

7. De oplossing- boodschap voor de Katholieke Arameeërs

8. De boodschap voor de West- Aramese en Oost- Aramese Orthodoxen

 

 

1. Inleiding

 

Met de regelmaat van de klok verschijnen er artikelen over de alsmaar verslechterende situatie van de Aramese Christenen van Irak, ook bekendgemaakt als “Assyriërs’ of Chaldeeërs in sommige media. Door de aanhoudende terreur en aanslagen, vluchten de Arameeërs massaal het land uit. De regering van premier Nouri Maliki doet alles wat ze kan, maar helaas zonder resultaat, omdat het aan armslag ontbreekt. De regering wordt gevormd door groeperingen die hun eigen belang nastreven in plaats van het belang en eenheid van het land. Dat maakt het hele veiligheidsapparaat en de politiediensten ineffectief.

Een geestelijke uit Irak verklaarde recentelijk,, Wij weten niet wie de veiligheidsmensen zijn en wie de criminelen en terroristen zijn”. Met andere woorden: Het veiligheidsapparaat is geïnfiltreerd door groeperingen die beslist niet de eenheid, democratie en stabiliteit in Irak nastreven. En dat maakt dat de nobele pogingen van premier Nouri Al- Maliki weinig effect sorteren.

 

In dergelijke chaotische en onoverzichtelijke situatie zijn de zwaksten het slachtoffer van dieven, criminelen, fanatici en terroristen. In tegenstelling tot andere groeperingen hebben de Arameeërs geen eigen militie om zichzelf te verdedigen. Het gevolg hiervan is moorden, aanvallen op hun kerken, in brand steken van hun huizen, verkrachten van hun vrouwen en meisjes, gedwongen Islamisatie met als resultaat dat ze het land uitvluchten.

 

2. Geen eenheid: Haat, verdeeldheid en het gif van het Westen

 

Onder deze erbarmelijke omstandigheden zou je verwachten dat de diverse Aramese denominaties hun, door het Westen ingeprente en gediffundeerde geschillen, aan de kant zouden zetten en samen de handen ineenslaan zouden slaan om de situatie het hoofd te bieden. Helaas is dit niet haalbaar, simpelweg omdat de door het Westen geïmplementeerd gif in de harten van de Katholieke Arameeërs zo gruwelijk diep en vernietigend is dat ze onder geen beding met de niet-katholieke Arameeërs lijken samen te willen werken. We zullen straks proberen uitleggen waarom deze samenwerking onmogelijk lijkt te zijn.

Het Aramese inheemse volk van Irak bestaat uit diverse denominaties en werd historisch aangeduid als “West- Arameeërs” en “Oost- Arameeërs”, namelijk:

De West- Aramese Syrisch Orthodox

De West- Aramese Syrisch Katholieken

De West- Aramese Melkiten

De Oost- Aramese Nestoriaanse Chaldeeërs

De Oost-Aramese Nestoriaanse Assyriërs die op hun beurt weer zijn gesplitst in: De Assyrische Katholieke kerk van het Oosten (Sinds 1976, de term “Katholiek” heeft hier geen relatie met Rome) en de Oude Kerk van het Oosten (sinds 1968).

 

Hoewel exacte getallen ontbreken, echter er waren vóór 2003, rond 800.000 Arameeërs in Irak. Hun aantalen is helaas gereduceerd tot rond 400.000 of zelfs minder dan dat.

De termen “Oost-“ en “West- Arameeërs” gaan terug tot de tijd van het vroegere christendom waar de Aramese inheemse natie geografisch werd aangeduid zulks. Ruwweg vormde de Rivier de Eufraat de grens. Diegenen die ten oosten van Eufraat woonden, dus in Perzië, werden aangeduid als “Oost- Arameeërs” en diegenen die ten Westen van Eufraat woonden, dus in het Romeinse Rijk, werden genoemd de “West- Arameeërs”.

De aanduiding “Chaldeeërs” en “Assyriërs” voor de Oosterse Arameeërs gaat terug naar de Westerse Koloniale activiteiten in de 16e eeuw (Frankrijk + Katholieke missionarissen) en 19e eeuw (Groot-Brittannië + Anglicaanse missionarissen). De kerkelijke en politieke Westerse machten werkten nauw samen met elkaar en hebben kampen opgezet in Turkije, Irak en Iran waar de Aramese kinderen werden “opgevoed” waardoor zij compleet werden ontworteld van hun Aramese oorsprong. Ze plantten daarbij een afschuwelijke vorm van fanatisme in hun harten dat voor een immense afkeer zorgde van hun Aramese oorsprong.

In het jaar 1553 hersenspoelden de Westerse Katholieke missionarissen, samen met Frankrijk een deel van de Oost- Aramese geestelijken, doormiddel van omkoping en chantage om zichzelf “Chaldeeërs” te noemen met het resultaat dat de Aramese taal bekend raakte als “Chaldese’ taal en een deel van de Aramese natie bekend raakte als “Chaldese” natie in sommige delen van de Westerse literatuur, de eerste aanval op de Aramese erfgoed.

 

Vanwege de onderlinge haat en competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten, werd hetzelfde proces herhaald in de late 19e eeuw, dit maal door de Anglicaanse missionarissen en Groot-Brittannië, en het andere deel van de Oost- Aramese “Nestoriaanse” stammen van Hakkaria (grens Turkije en Irak) en Urmia (Iran) om zichzelf “Assyriërs” te noemen- een term dat (toen) werd gebruikt puur geografisch en alleen toegepast op de “Nestorianen”. Het resultaat was dat het Aramees bekend raakte als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie- dit was de tweede en meer ernstige aanval op de Aramese erfgoed – een soort geestelijke genocide.

 

3. De technologie van Rome: Vermenging van Hemelse en Aardse Machten

 

Dat de Katholieke missionarissen zich van de meest denkbaren en ondenkbare onfrisse technieken bedienden om de Arameeërs te verdelen en tegen elkaar op te zetten, bewijst dat de Christus Jezus van de Bijbel hier niets mee te maken heeft gehad. Het is veeleer de vijand van Jezus die zich presenteert als “Jezus”. We zullen uitleggen wat wij bedoelen.

 

The Forgotten Genocide: Eastern Christians, The Last Arameans is een wetenschappelijke analyse van de hand van Sebatien de Courtios omtrent de vergeten Aramese genocide. De Courtois staat ook stil bij de activiteiten van de Westerse missionarissen in Turkije, met name onder de Syrisch- orthodoxen.

Over de vorming van de Syrisch –Katholieke Kerk lezen wij ,, De eerste [Syrisch] Katholieke Patriarch was ingewijd in Aleppo in 1662 met Franse hulp door de bemiddeling van Ambassador Francois Picquet (pagina 33)….. hetgeen werd aangemoedigd door de Franse diplomaten aanwezig in Aleppo in die tijd… De diplomaten moedigden de splitsing aan in de hoop dat er op een dag de oostelijke kerken zich zouden verenigen met de kerk van Rome (XiX)…. De katholieke missie activiteiten werden zeer sterk ondersteund door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, die was versterkt in de regio door de vorming in 1856 van een vice-consulaat in Diyarbekir op verzoek van het Vaticaan (Pagina 36).

 

Vermenging van politieke en geestelijke machten werd door Rome aangewend om ten koste van alles de Arameeërs te verdelen en te verzwakken. En dit heeft uiteindelijk geleid dat ze de Diaspora zijn ingejaagd.

 

Hierbij werd zo’n weerzienwekkende diepe demonische haat in de harten van de Katholieke Arameeërs geplant dat een ongelovig zich voor dergelijke haat diep zou schamen. En alsof er helemaal niets aan de hand is geweest, wordt dit simpelweg vandaag de dag vrolijk voortgezet. Wat nog erger is dat men voor de televisie kamera’s graag praat over eenheid, liefde, broederschap en vrede binnen het christendom. Zijn de camera’s weg, dan gaat men gewoon vrolijk verdere.

Dat Christus Jezus van de Bijbel hier niet aan de orde is, behoeft geen uitleg. De Katholiek missionarissen willen ten koste van alles om de Arameeërs te verdelen en te verzwakken en daarbij zijn alle middelen toegestaan. De aardse en hemelse machten werken met elkaar samen om de ideologie van de gruwelijke Jezus van het westen de Arameeërs op te dringen. Hieronder gaan wij uitleggen tot wat voor gruwelijke resultaten het heeft geleid…

 

4. Eenheid in de beleving van de Aramese Katholieken: De Paus van Rome heeft de plaats van Jezus Christus ingenomen…

 

De ervaring leert dat voor de meeste Aramese Katholieken de waarheid uit Rome komt en niet uit de Bijbel. Vanwege de aanhoudende problemen in Irak, komen diverse keren de Aramese denominaties bij elkaar om te praten over eenheid en te kijken in hoeverre ze elkaar de hand kunnen toesteken in deze lastige tijden. Het probleem is echter dat de Aramese Katholieken lijken zo te zijn geprogrammeerd dat ze slechts maar één ding kunnen begrijpen en dat is: Er kan alleen maar sprake van eenheid zijn als de Paus van Rome de baas wordt over iedereen. Let wel geachte lezer, Christus Jezus van de Bijbel is voor de Aramese Katholieken niet relevant. Hij doet er niet toe, zijn naam lijkt alleen voor uiterlijke schijn te worden gebruikt. Enige kennis van Bijbelse zaken moet U beslist ook niet verwachten. Nee, alles wat telt voor hen is de Paus van Rome en het Vaticaan! Dat is het middelpunt van het hele gebeuren!

 

Ze hebben bijvoorbeeld geen enkel boodschap aan de Bijbel citaten als, “Broeders en zusters, omdat God zo goed voor ons is, roep ik u op, uzelf aan te bieden als een levende en heilige offergave die hij graag aanvaardt. Dat is úw ware eredienst; 2 loop niet mee in het gareel van deze wereld. U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. Dan kunt u beoordelen wat God wil, wat goed is en volmaakt en wat hem aangenaam is” (Romeinen 12:1-2). En al helemaal niet op de waarschuwing van, ‘Vervloekt is wie op mensen vertrouwt, zijn heil zoekt bij wie sterven moeten en mij de rug toekeert” (Jeremia 17:5).

 

De Bijbel spreekt duidelijk dat Christus Jezus het hoofd van de kerk is en dat alle mensen gewoon zondaars zijn. We lezen namelijk:

……..hoog boven alle overheden, machten, krachten, heerschappijen en hoe ze ook maar genoemd worden, zowel in deze als in de komende tijd. God heeft alles aan hem onderworpen, hem boven alles verheven en hem aan het hoofd gesteld van de kerk. En de kerk is Christus’ lichaam, de volheid van hem die heel het heelal vervult (Efeziers 1:21-23)

…….Christus is het beeld van de onzichtbare God, hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. 16 Want God heeft door hem alles geschapen in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, zoals tronen en heerschappijen, overheden en machten. Alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat dankzij hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam, de kerk. Hij is haar oorsprong, de eerste die uit de dood is opgestaan, zodat hij in alle opzichten de eerste is (Kolosenzen 1:15-18)

 

Al deze Bijbelse waarheden lijken door de Aramese katholieken simpelweg te worden genegeerd. Het is niet relevant, het doet er niet toe. In hun beleving komt de waarheid uit Rome en niet uit de hemel. Als Rome een bepaalde standpunt inneemt, dan wordt dat door de Aramese Katholieken als vanzelfsprekende waarheid aangenomen. Of het nu in overeenstemming is met de Bijbel of niet, dat is niet relevant.

 

Over de zondige mensheid lezen wij:

**Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door die zonde de dood, en de dood is het lot van alle mensen geworden, omdat ze allemaal gezondigd hebben (Romeinen 5:12)

**Maar de overtreding van Adam staat niet op één lijn met wat God ons heeft gegeven. Want door de overtreding van één mens moest de mensheid sterven. Maar veel en veel overvloediger is de genade van God en het geschenk dat hij de mensheid uit pure goedheid gaf, namelijk die ene mens Jezus Christus (Romeinen 5:15)

 

Ook deze zaken lijken de Aramese Katholieken weinig te doen. Dat alle mensen zondaars zijn, volgt daaruit dat je Christus Jezus van de Bijbel op de eerste plaats moet zetten. En je moet beslist geen waarde hechten aan de uitspraken dat de besluiten van de Paus onfeilbaar zijn! Dat is gewoon verschrikkelijk en heeft niets met Jezus Christus van de Bijbel te maken.

 

5. Arameeërs van Bagdad- Vergaderingen over eenheid.

 

Wij hadden een tijdje terug een gesprek met twee Aramese geestelijken uit Irak over de situatie van de Arameeërs daar in Irak.

 

Op de vraag of er wel eens vergaderingen worden belegd om te praten over eenheid in Irak onder de Aramese Christenen, verklaard een Aramese bisschop het volgende, “Er vinden inderdaad vergaderingen plaats en er wordt ook met elkaar gebeden. Maar het komt niet uit het hart.”

 

Een Aramese priester verklaarde over deze zaken het volgende, “We hadden laatste een vergadering en zonder enige vorm van overleg hadden de Aramese katholieken Patriarch Emmanuel Delly aangewezen als leider van alle Christenen in Irak om met de Sjitische geestelijke leider Ali Sistani te gaan praten. Er werd echter hiertegen protest aangetekend”.

 

Op de vraag wat nu het grootste obstakel voor eenheid is om samen te werken, antwoordde de Aramese bisschop als volgt:“Elke keer als we bij elkaar komen, dan praten de Katholieken over de Paus en het Vatican. In hun belevenis is dat de enige en echtheid eenheid. Het is voor hen vanzelfsprekend om de paus en het Vatican als de baas van alle Christenen te zien. Dat is wat zij begrijpen onder eenheid. En daar kunnen wij ons niet erbij neerleggen”.

 

6. De maandelijkse vergaderingen in Bagdad

 

Waar komt de programmering van de Katholieke Arameeërs vandaan? Waarom zijn ze gefixeerd om overal en bij elke vergadering de Paus en Rome op de eerste plaats te zetten en daarmee Christus Jezus van de Bijbel aan de kant te zetten? Kunnen deze mensen echt niet nadenken over wat ze aan het doen zijn? En wat zit hierachter? Is het zo moeilijke om Christus Jezus en de Bijbel op de eerste plaats te zetten in plaats het Vaticaan en de Paus. Het enige wat alle Aramese denominaties gemeen hebben is Jezus Christus. Waarom dan Christus naar achtergrond schuiven in plaats van het middelpunt van de aandacht te maken? En als Christus Jezus op de voorgrond zou worden geplaatst, zou dat niet leiden tot meer eenheid en verbroedering, in plaats van de Paus en het Vaticaan?

 

Er schijnt maandelijks een vergadering te worden belegd door de vertegenwoordiger van de Paus in Bagdad waarbij alle Katholieken aanwezig zijn. De Katholieken krijgen van de vertegenwoordiger van de Paus nauwkeurige instructies hoe ze moeten handelen wanneer ze met anderen aan de tafel zitten. Voor diegenen die het niet weten, vormt de Katholieke kerk een geestelijke en een werelds instituut. Het Vaticaan is namelijk officieel een staat, dus eigenlijk een staat binnen een staat. Om deze reden zijn er officiële betrekkingen tussen het Vaticaan en overheden over de hele wereld. In de landen waar de Katholieke kerk relatie mee heeft zijn er officiële vertegenwoordigers/ ambassadeurs van het Vaticaan, de zogenoemde Nuntius. Wat een schrille contrast met de woorden van Christus Jezus toen hij zei, “Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; “ (Johannes 18:36)

 

In Bagdad is er ook een vertegenwoordiger van het Vatciaan. En de Aramese Katholieken in Irak krijgen nauwkeurige aanwijzingen over hoe ze moeten handelen. En dit maakt de eenheid binnen de Aramese Christendom onmogelijk. En uiteindelijk zal dit tot de complete vernietiging van de Katholieke Arameeërs leiden. Velen van hen lijken Jezus Christus van de Bijbel vervangen te hebben door de Paus van Rome en het Vaticaan met alle gevolgen van dien. Ze hebben geen idee dat ze Jezus van de Bijbel compleet aan de kant hebben gezet door steeds op de Paus en Vaticaan te hammeren.

 

7. De oplossing- boodschap voor de Katholieke Arameeërs

 

In de Westerse landen zijn er duizenden vrome Christelijke Katholieken die zich op Christus Jezus richten en die de Paus en het Vaticaan allang de rug hebben toegekeerd. Deze Katholieken begrijpen dat het onmogelijk is dat de uitspraken van de Paus onfeilbaar zijn, dat de bron van alle waarheid de bisschoppen en de paus zijn. Nee, deze vrome Katholieken begrijpen dat Jezus Christus de bron van alle wijsheid, inzicht en het leven is. Ze richten hun aandacht volledig op de Bijbel en proberen een heilige leven te leiden. Bij het wakker worden schrikken sommigen van deze vrome Katholieken zich zo kapot, dat ze niets anders doen dan hun ervaringen openbaren, zoals bijvoorbeeld:

http://www.sarabite.info/martin.html

http://www.catholicvoice.co.uk/brokencross/

 

De boodschap voor de Katholieke Arameeërs is daarom het volgende: Zolang U de Paus en het Vaticaan op de eerste plaats zet, zult U nooit de Ware Jezus Christus van de Bijbel leren kennen. Voor de uiterlijke vorm zult U zich Christenen noemen, maar in de praktijk betekent gewoon niets. Daarnaast is het zo, dat U zich bewust moet zijn van Openbaring 17:1-6 waar wij lezen, “1 Een van de zeven engelen met de zeven schalen kwam naderbij en zei tegen me: ‘Kom! Ik zal u de veroordeling laten zien van de grote hoer, die zetelt aan vele waterstromen. 2 De koningen der aarde hebben zich met haar afgegeven en de bewoners der aarde hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’ 3 De Geest kwam over mij, en de engel bracht me naar een woestijn. Daar zag ik een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, vol met godslasterlijke namen; het had zeven koppen en tien hoorns. 4 De vrouw was gekleed in purper en scharlaken en was getooid met talrijke gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand hield ze een gouden beker, gevuld met de schande en het vuil van haar hoererij. 5 Op haar voorhoofd stond een naam geschreven met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, de moeder van alle hoeren en van alle gruweldaden op aarde.’ 6 Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van hen die God toebehoren, en van het bloed van hen die van Jezus getuigd hadden. Toen ik haar zag, was ik vol verwondering” ……… Dit vereist wijsheid en inzicht. De zeven koppen zijn de zeven heuvels waar de vrouw op zetelt (Vers 9)

 

Het gaat hier om een politieke religieuze systeem die de weg zal effenen voor de antichrist; het is de kerk van de eindtijd. Velen beweren dat deze vrouw niets anders is dan de valse Christendom waar de Katholieke Kerk de leiding zal nemen om de Antichrist te verwelkomen. “laten zien van de grote hoer, die zetelt aan vele waterstromen” de betekenis van waterstromen zijn de vele volkeren/landen waar de Katholieke kerk voet aan de grond wist te krijgen; zoals bij de Arameeërs.

 

De betekenis van de zeven heuvels in vers 9 zijn de zeven “heuvels” waar Rome is op gebouwd. En dit wordt dan door velen als argument aangewend om te zeggen dat deze vrouw de Katholieke kerk van eindtijd tijd is. Waarschijnlijk zal ook een groot van de Orthodoxe wereld zich bij haar aansluiten.

 

De koningen der aarde hebben zich met haar afgegeven en de bewoners der aarde hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht: Het is een politiek en een religieus systeem. Politiek: Ze hebben als staat relatie met vele landen. Als religieuze systeem: Vele volkeren, inclusief de Arameeërs zijn door haar betoverd en dat verklaart waarom ook nooit eenheid zal komen niet alleen tussen de Arameeërs van Irak, maar ook tussen de Arameeërs wereldwijd, simpelweg omdat de Aramese Katholieken zijn gehypnotiseerd.

 

Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van hen die God toebehoren, en van het bloed van hen die van Jezus getuigd hadden: In Europa zijn er ten tijde van inquisitie duizenden protestanten afgemaakt. In Latijnse Amerika zijn er hele bevolkingsgroepen compleet uitgeroeid. In het Midden-Oosten zijn de Arameeërs met alle mogelijke middelen tegen elkaar opgezet en verscheurt.

 

De boodschap aan de blinde en dwaze Katholieke Arameeërs is het volgende:

 

Zolang U de Paus en het Vaticaan op de eerste plaats zet, werkt U mee om de profetie van openbaring 17 ten uitvoer te brengen met als gevolg dat U Jezus Christus van de Bijbel nooit zult leren kennen. U wordt dan een deel van deze profetie. En dat zal uiteindelijk tot Uw vernietiging leiden en wel om de volgende reden, “Zij die verloren gaan, worden erdoor misleid, want zij hebben zich niet opengesteld voor de liefde tot de waarheid, wat hen had kunnen redden. 11 Daarom slaat God hen met verblinding, zodat zij geloof hechten aan de leugen. 12 Zo zullen allen worden veroordeeld die niet geloofd hebben in de waarheid maar gekozen hebben voor het onrecht” (2 Thessalonicenzen 2:10-12)

 

8. De boodschap voor de West- Aramese en Oost- Aramese Orthodoxen

 

Niet alleen de Aramese Katholieken, maar ook Orthodoxen valt veel te wijten. De Aramese Orthodoxen hoeven zich beslist niet te beroemen uit zelfgenoegzaamheid. Want, de reden dat de Katholieke missionarissen en Protestanten erin slaagden om hen uit elkaar te verscheuren, heeft te maken met hun ongehoorzaamheid aan de Here God. De reden hiervoor is al uitvoerig aan bod geweest: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm#6

 

Vanaf het begin zaten de Aramese Kerk van Antiochië en de Aramese kerk van het Oosten met elkaar te vechten. En dit heeft geresulteerd dat de Oost- Arameeërs zich van Antiochië splitsten. Terwijl de Oost- Aramese kerk van het Oosten niets met Nestorius te maken had, werden ze door de West- Arameeërs bespottelijk gemaakt door hen te identificeren als “Nestorianen”. Vanwege de mentaliteit en koppigheid van de Arameeërs in het algemeen, hebben de Oost- Arameeërs zich uiteindelijk “Nestorianen” genoemd en beschouwen tegenwoordig Nestorius als “heilige”. In het begin hadden ze totaal niets mee te maken.

De Oost- Arameeërs waren echter zo wispelturig dat ze gemakkelijk door de Westerse missionarissen gemanipuleerd konden worden. Uit hen zijn voortgekomen: De Assyrische Kerk van het Oosten, De Assyrische Presbetriaanse Kerk, De Assyrische Pinksterkerk enz.. enz…

 

Door hun koppigheid en ongehoorzaamheid zijn ze in feite de speelbal geworden in de handen van de vreemde volkeren en zijn nu vluchteling geworden voor andermans deuren. En het merkwaardige is dat ze totaal niets in de gaten hebben!

 


Aanverwante artikelen:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Mosul_Aramese_Srebrinica_24_10_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Wonderen_In_Irak_9_4_2008.htm

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Mosul_Aramese_Srebrinica_24_10_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_In_De_Media_Desinformatie.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/ExpertMechanism_2009.htm

*******************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syrië en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeërs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeërs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren