Arameeėrs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeėrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeėrs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeėrs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeėrs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochiė veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeėrs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeėrs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeėrs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeėrs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeėrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeėrs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeėr gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeėrs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israėl en de etnische zuivering van de Arameeėrs van Mosul en omgeving in Irak.

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeėrs- Syriėrs- Assyriėrs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeėrs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeėr Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


 

Irak en de Arameeėrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

Maandag 15-8-2011: West- Aramese Syrisch Orthodoxe kerk in Kirkuk zwaar beschadigd door een bomaanval

 

English Version

 

Op maandag 15 augustus 2011 was het weer raak en de Arameeėrs zijn voor de zoveelste keer het doelwit van terreuraanslag geworden. Dit maal werd de West- Aramese Syrisch Orthodoxe kerk in Kirkuk, noorden van Irak, zwaar beschadigd door een bomaanslag. Gelukkig waren er geen slachtoffers.

 

Dit is de zoveelste laffe aanval op de vredelievende Arameeėrs van Irak om het land compleet van z’n oorspronkelijke inwoners schoon te maken. De Arameeėrs, inclusief "Assyriers" en Chaldeeers, beschouwen niemand als hun vijand, willen in vrede leven met anderen en willen graag meewerken aan het opbouwen van het land. Helaas wordt deze mentaliteit van vredevolle samenwerking beantwoord met het verbranden van hun kerken, verkrachten van hun vrouwen en dochters en vermoorden van hun geestelijken door de krachten van intolerantie en fanatisme.

 

De Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie is uiterst bezorgd over de situatie van de Arameeėrs in Irak. Door hun zwakke positie en onderlinge verdeeldheid zijn de Arameeėrs gemarginaliseerd en worden bedreigd met etnische zuivering. Vanwege aanhoudende vervolging, moorden, plunderingen en aanvallen heeft een groot deel van het Aramese volk Irak verlaten.

 

Aram-Naharaim heeft in diverse brieven aan de internationale instanties en overheden de aandacht gevraagd voor de situatie van de Arameeėrs van Irak, bijvoorbeeld:

 

23-3-2010: Brief aan de VN over de situatie van de Arameeėrs van Irak.

http://www.iraqichristians.info/Dutch/Arameeers_Mosul_Brief_VN_23_3_2010.htm

31-10-2008: Brief aan Secretaris Generaal van de VN.

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisaties_Verzoek_VN_Irak_31_10_2008.htm

6-5-2008: Brief aan Secretaris Generaal van de VN.

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisatie_Hulp_VN_Irak_10_5_2008.htm

22-4-2008: Brief aan de overheid van Irak:

http://www.iraqichristians.org/Dutch/ArameseOrganisatie_Bescherming_Leiders_Irak_22_4_2008.htm

29-8-2007: Brief aan de Irakese overheid:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Overheid_Irak_29_8_2007.htm

 

Voor de oorlog van 2003 waren er rond 800.000 Arameeėrs in Irak. Vermoedt wordt dat er meer dan de helft Irak heeft verlaten. De aanslagen op hun kerken en leiders hebben het Aramese volk het land uitgejaagd.

 

Zie meer over de Arameeėrs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 

Ritueel.............

 


West- Aramese Syrisch Katholieke kerk in Kirkuk gebombardeerd op 2-8-2011


West- Aramese Syrisch Orthodoxe kerk in Kirkuk gebombardeerd op 15-8-2011

 

Het is een soort ritueel geworden. Als er iets te melden valt over de toestand van de Arameeėrs van Irak dan gaat het in de 9 van de 10 gevallen om moord, etnische zuivering of opblazen van hun kerken. De lokale en nationale overheden van Irak geven dan verklaringen uit waarin ze de terreurdaad veroordelen en beloven om hun christelijke landgenoten te helpen. En daar blijft het in feite bij. De overheid blijft dan stil en zwijgt over de gemaakte beloftes en wacht tot de volgende aanslag wordt gepleegd om vervolgens dezelfde verklaring te herhalen.

 

De situatie voor de Arameeėrs, ook bekendgemaakt in sommige media als “Assyriėrs” of Chaldeeėrs, is extra zorgelijk, daar zij in tegenstelling tot andere groepen geen eigen militie hebben om zich te verdedigen. Ze zijn aangewezen op de bescherming van de Irakese overheid die helaas niet in staat is om dergelijke aanslagen te voorkomen.

 

Door de zwakke positie van de Arameeėrs, zijn ze een gewilde prooi voor de Islamitische terroristen die Irak willen zuiveren van alle “onreinen” en “onbesnedenen”. Maar ook de ordinaire criminelen en dieven maken gretig gebruik van het machtsvacuüm om de Aramese Christenen angst aan te jagen.

 

Aan de andere kant zijn de Arameeėrs zelf ook voor een belangrijke deel schuldig aan de belabberde toestand waarin zij zich bevinden. Dit heeft te maken met de gruwelijke haat en onderlinge verdeeldheid die werd ingespoten in de harten van een deel van de Arameeėrs door de Katholieken en Protestanten die in de naam van de afschuwelijke Jezus van het Westen, die beslist niet Jezus Christus van de Bijbel is, een ravage hebben aangericht.

 

En deze door het Westen gecreėerde demonische haat is zelfs zo gruwelijk dat het de Arameeėrs belet om de handen ineen te slaan in deze moeilijke tijden om problemen het hoofd te bieden. Deze haat en verdeeldheid wordt vandaag de dag nog flink aangewakkerd door sommige “Christenen” die proberen om zieltjes onder de zwakke en weerloze Arameeėrs te winnen. De vijand van Christus slaagt iedere keer maar weer in, door vooral gebruik te maken van de naam van Jezus, om de volgelingen van de Christus van de Bijbel tegen elkaar op te zetten en uit elkaar te verscheuren. En deze “geheime” technologie werd gretig door Katholieken en Protestanten gebruikt met afschuwelijke resultaten voor ons volk.

 


Oost- Aramese Chaldese bisschop van Kirkuk, Louis Sako

De oost-Aramese Chaldese bisschop van Kirkuk, Louis Sako mijmert over de situatie van het Aramese volk van Irak.

 

Hij is op de plaats van de aanslag geweest en zegt, ""I saw many people in the church when I was there. They were so very tired and shocked. They were asking: 'Why our church? What is the reason? What do they want from us?'"

 

In het verleden hebben wij stil gestaan bij de vraag van "waarom"?. Zie hierover onze analyses:

Mosul: Aramese Srebrinica

Turken, Koerden, Klooster St. Gabriel

PKK eb ADO

Arameeėrs Irak: Vervolging en Etnisch zuivering

 

Het punt is namelijk dat de oorzaak van de huidige problemen in Irak terug te voeren is naar de voorbij geschiedenis. De Arameeėrs lijken zich de ernst van de situatie niet te realiseren en proberen de schuld van hun belabberde toestand op anderen te schuiven en lijken niet te begrijpen dat er een machtige God is die alles onder controle heeft.

 

Zolang de Arameeėrs van het Midden-Oosten, inclusief Irak, zich niet losmaken van de afschuwelijke koloniale haat die in hun harten is ingeplant en terugkeren naar de God van Abraham, Isaak en Jacob, die Zich in Christus Jezus aan de wereld heeft geopenbaard, zullen zij als slaven onder andere volkeren dienen. De meerderheid van de Diaspora Arameeėrs is zich totaal niet bewust van de oorzaak van hun Diaspora en staan meteen klaar om anderen de schuld ervan te geven, zonder eens naar zichzelf te kijken en onderzoek te doen naar de ware reden van hun Diaspora om te proberen een oplossing voor te vinden. Zoals het nu gaat, moeten wij helaas het ergste vrezen! Nog het blinde volk, nog de onkundige leiders schijnen zich bewust te zijn van de ernst van de situatie.

 


 

IRAQ: Bombers target the Church in Kirkuk again

http://www.acnuk.org/news.php/253/iraq-bombers-target-the-church-in-kirkuk-again

 

 

By John Pontifex

15 August 2011

Another church in the Iraqi city of Kirkuk has been bombed, bringing the tally to three within less than two weeks.

Nobody was hurt in the explosion which took place today (Monday, 15th August) at 1.30am local time.

Parish priest Father Gewargis Elias was lucky to escape with his family when security staff spotted a vehicle carrying suspicious devices and ordered him out of Saint Ephrem's Syrian Orthodox Church just minutes before the blast.

Reporting the incident, Chaldean Archbishop Louis Sako of Kirkuk told Aid to the Church in Need: "Today they attacked another church. Who knows if tomorrow they will attack the clergy or the people?"

The archbishop was speaking after Saint Ephrem's became the third church in Kirkuk to be attacked so far this month.

The bomb attack on St Ephrem's Church in Kirkuk, Iraq, shattered windows and left a large hole in the side of the building.

Almost exactly two weeks earlier, again early in the morning, car bombs exploded at Holy Family Syrian Catholic Church and the nearby Evangelical church.

At least 13 people in homes close to Holy Family Church were injured – mostly slightly.

Archbishop Sako said today's bomb in the city centre was far bigger, leaving a huge hole in the main wall, smashing pews and other church fittings.

The archbishop himself was woken by the blast which went off less than 1km from Archbishop's House where windows were broken.

Returning from a visit to Saint Ephrem's Church, Archbishop Sako said evidence showed the attack had been carefully planned.

He said: "I saw many people in the church when I was there. They were so very tired and shocked. They were asking: 'Why our church? What is the reason? What do they want from us?'"

The archbishop said nobody had claimed responsibility for the attacks.

He added: "There is no justification for attacks like this. We Christians have no part to play in politics. We are not causing people any problems.

"This is only happening because we are Christians. Maybe the people responsible want to empty the city of Christians.

"Please pray for us. Pray for peace and stability. Our Christians are afraid indeed."

Archbishop Sako said that since the last attacks two weeks ago, five Christian families had left.

Archbishop Sako estimated that since the 1970s, the Christian population in Kirkuk ha fallen by two-thirds to 10,000.

"This exodus of Christians is going on all the time," he said. "It is a big loss for those Christians who want to continue here. How long can they resist the pressure to leave?"

The archbishop said at a meeting today the local governor promised him that the government would provide more guards for churches and funding for repairs.

But Archbishop Sako said such measures offered little long-term reassurance.

He said: "The government will provide guards and repairs but we are not sure if there will be another explosion. The government is doing its job, but they need more police to train and more solders.

"What can we do? How can we plan for the future? It is unknown. We still hope against all hopes as Saint Paul said. We will not give up until the end."

The government's pledge to boost security comes after Syrian Catholic Archbishop Johanna Petros Mouche of Kirkuk called on politicians to guarantee better protection. He made his comments in an interview with Aid to the Church in Need earlier this month.

Archbishop Sako went on to describe scaling back celebrations for the Feast of the Assumption of Our Lady to "modest" levels.

The archbishop said relations were very good with the Syrian Orthodox and other churches and added that they would work together.

He said: "All the Christians, all the churches are open to each other. We have an ecumenism which is really alive and we are supporting one another as much as we can."

==========================================================================

Attack against Kirkuk’s St Ephraim Syrian Orthodox Church

http://www.asianews.it/news-en/Attack-against-Kirkuk%E2%80%99s-St-Ephraim-Syrian-Orthodox-Church-22365.html

 

08/15/2011 12:07

 

A bomb exploded at around 1.30 am. No one was killed or injured, but the church was heavily damaged. The incident follows others against Kirkuk Christians in early August.

 

Kirkuk (AsiaNews) – A bomb exploded last night near the St Ephraim Syrian Orthodox Church in Kirkuk, which is just a few hundreds of metres from the Chaldean cathedral, in central part of the city. The device blew up at 1.30 am and there were no victims. The damages to the church were however huge .

 

Today’s incident is the latest in a string of attacks against Christians and their places of worship. On 2 August, a car bomb exploded in front of the Holy Family Syrian Catholic Church, wounding 15 people. The bomb had been placed inside a car, parked near the building.

 

On the same day, another bomb also placed in a car parked near a Presbyterian church was defused before it went off.

 

Islamic fundamentalists, who remain very active, as well as groups involved in local feuds, have targeted Iraqi Christians.

 

With a population of 900,000, Kirkuk is located in Iraq’s most important oil fields. For years, it has been embroiled in a political fight among various ethnic groups, most notably Arabs, Turkmen and Kurds. The latter would like to see Kirkuk’s region annexed to Kurdistan, whilst Arabs and Turkmen would like it to remain directly linked to Iraq’s central government.

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeėrs van Syriė: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeėrs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeėr iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeėr hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syriė en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeėrs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeėrs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren