Arameeėrs van Irak

 

12-1-2013: Irak: Aramese lerares en student vermoord in Mosul

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

18-8-2011: Irak en de Arameeėrs: Het gebruikelijke ritueel, opblazen van hun kerken

 

17-5-2011: De Oost- Aramese Chaldese Yacob Issa in Kirkuk, noorden van Irak, afgeslacht

 

23-12-2010: De Arameeėrs van Irak: vervolging, moorden, plunderingen en etnische zuivering. Wie spint garen bij het vloeien van dit bloed? Wie is verantwoordelijk hiervoor? De echte moordenaars van de Arameeėrs van Irak

 

22-11-2010: Het Aramese bloed blijft vloeien in Irak: Twee Aramese broers gedood in Mosul

 

11-11-2010: Een dramatische oproep van een Aramese geestelijke leider: Verlaat Irak

 

5-11-2010: Irakese ministerie van Buitenlandse zaken veroordeelt de terroristische aanval op de Aramese Katholieke Kerk van Bagdad

 

1-11-2010: Bloedbad onder de Arameeėrs van Bagdad: Zoiets als dit heeft nooit plaatsgevonden hier

 

11-6-2010: Een VN bijeenkomst in het Noorden van Irak over de veiligheidssituatie

 

6-3-2010: De Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochiė veroordeelt de aanvallen op de Aramese Christenen van Mosul

 

14-5-2010: Irak: De 19 jarige Aramese meisje Sandy Shabib Hadi Zahra overlijdt aan haar verwondingen

 

10-3-2010: Exodus Arameeėrs uit Mosul: Volgens recent VN rapport hebben meer dan 5000 Arameeėrs Mosul verlaten.

 

3-3-2010: De exodus van de Arameeėrs uit Mosul gaat onverminderd door: Volgens een VN rapport hebben 720 Aramese families (4320 personen) Mosul inmiddels verlaten

 

1-3-2010: Vreedzame demonstratie op 28-2-2010 door de Aramese Orthodoxen en katholieken in Baghdeda (Qaraqosh) in het noorden van Irak

 

27-2-2010: De Raad van Kerken in Irak doet een beroep op de overheid om de Aramese bevolking in Mosul te helpen

 

26-2-2010: De Arameeėrs van Mosul: Een nieuwe Exodus en Etnische zuivering aan de gang

 

18-2-2010: De Arameeėrs van Irak zijn weer het slachtoffer van moorden en bloedbaden

 

6-1-2010: Autobom ontploft in het Aramese dorp Bartalla in Irak

 

24-12-2009: Een kerst "boodschap" voor de Arameeėrs in Mosul:  Vier Aramese kerken aangevallen en één Arameeėr gedood

 

26-10-2009: Precies een maand en een dag na de dramatische oproep van de President van Irak aan de VN, ontploffen twee zware autobommen voor de Groene Zone in Bagdad

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder

 

1-9-2009: Arameeėrs van Irak: De Oost- Aramese Chaldese bisschop Louis Sako van Kirkuk luidt de noodklok

 

28-8-2009: Uit de lucht gegrepen of bevat het een kern van waarheid? Groot- Israėl en de etnische zuivering van de Arameeėrs van Mosul en omgeving in Irak.

 

 

24-8-2009: Kardinaal Emmanuel Delly van de Oost- Aramese Chaldeeuwse Kerk van Babylon in Irak verwerpt de voorgestelde valse benaming "Chaldeeėrs- Syriėrs- Assyriėrs"

 

13-7-2009: Zeven Aramese Kerken in Bagdad (Irak) door extremisten aangevallen met autobommen

 

4-5-2009: Aramese bloed blijft vloeien in Irak....

 

15-11-2008: Irak: Het bloedvergieten van het Aramese volk en bombarderen van de kerken gaat onverminderd door

 

24-10-2008: Poging tot etnische zuivering van Mosul: De Aramese Srebrenica. Wie heeft het gedaan en wat is de reden daarachter?

 

13-10-2008: Aramese Christenen van Irak: Verwijdering artikel 50, uitsluiting, moorden, vervolging, uitdrijving en etnische zuivering in Mosul

 

2-9-2008: Weer twee Arameeėrs gedood in Irak

 

 

5-4-2008:

West- Aramese Syrisch Orthodoxe priester Yusuf Adel Abudi in Bagdad op 5-4-2008

 

Zondag 6-4-2008: Begrafenis West- Aramese Syrisch Orthodoxe Priester Yusuf Adel Abudi

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

De moord op Mgr. Faraj Rahho

 

1-3-2008: Oost- Aramese Chaldese bisschop in Mosul, Irak ontvoert. Drie van zijn lijfwachten vermoord

 

13-3-2008: Zijn lichaam werd gevonden op 13-3-2008 in Mosul

 

14-3-2008: Op 14-3-2008 werd hij begraven in St. Addai Kerk in Karemlesh

 

7-1-2008: Aanslagen op de Aramese Kerken en instellingen in Irak

 

3-6-2007: Oost- Aramese Priester Ragied Aziz Gannie met drie diakenen in koelen bloede vermoord in Mosul door de Moslim extremisten

 

22-11-2006: De West- Arameeėr Isoh Majeed Hadaya vermoord door terroristen in Irak

 

12-10-2006: Aramese priester in Mosul (Irak) onthoofd

 

16-3-2005: Oost- Aramese

 ,,Nestoriaanse” generaal Waed Yussuf Yacoub gedood

 

17-1-2005: West-Aramese (Syrisch Katholieke) Aartsbisschop van Mosul ontvoerd

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


 

Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak.

 

English Version

 

De heer Ad Melkert

Op dinsdag 23 maart 2010, hebben de Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie een brief gestuurd aan de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties voor Irak, de heer Ad Melkert.

 

In de brief vragen de beide organisaties de VN om de Arameeėrs van Irak te bewapenen om hen in staat te stellen zichzelf te beschermen tegen de terroristische krachten die ons volk aanvallen en terroriseren in het Mosul gebied.

 

Verder vragen de Aramese organisaties aan de VN om vrede op te dringen onder begeleiding van de VN in het Mosul gebied. De VN dient alles eraan te doen om etnische zuivering van Mosul gebied te voorkomen van z’n Aramese volk.


 

 Nr.: 2010-3-23/5

 

Nederland, 23 maart 2010

 

Betreft: Meer dan 5000 Arameeėrs hebben Mosul verlaten

 

De Verenigde Naties Assistentie Missie voor Irak.

Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris Generaal voor Irak.

 

Zijne Excellentie, de heer Ad Melkert

New York

Verenigde Staten van Amerika

 

Uwe Excellentie,

 

Wij, de ondertekenden, de Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie en de Aramese Democratische Organisatie willen onze oprechte zorgen aan U overbrengen over de verslechterende situatie van de Inheemse Aramese natie van Irak en andere minderheden in het Mosul gebied.

 

Het Aramese volk (niet te verwarren met ‘Armeniėrs’) spreekt Aramees, [1] de taal gesproken door Abraham, Mozes en Jezus, waardoor zij een hele belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de wereldbeschavingen. [2] Dit oud Semitische volk, nu onderverdeeld in diverse denominaties en verspreid over het hele Midden-Oosten, bedraagt ongeveer wereldwijd 8 miljoen mensen. De diverse Aramese denominaties in Irak zijn ook bekend onder de religieuze benamingen zoals “Syrisch Orthodox”, “Syrisch Katholiek”, “Chaldeeėrs”, “Assyriėrs”, “Grieks Orthodoxen” en “Grieks Katholieken”. [3]

 

Sinds het begin van februari 2010, startten de krachten van intolerantie en fanatisme in Mosul gebied om ons volk aan te vallen, te bedreigen en weg te jagen uit de stad. Volgens het VN Bureau voor Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA), [4], hebben meer dan 5000 mensen Mosul verlaten en zijn uitgeweken naar de veiligere omliggende gebieden. Verder zijn er minimaal 15 Arameeėrs vermoord.

 

Wat zich nu afspeelt voor de ogen van de wereld is een barbaarse poging van etnische zuivering door de krachten van de afgrond die de betekenis van de woorden respect, vrede en broederschap niet begrijpen, maar voorkeur geven aan ‘de wet van de jungle’ en aan het pad van fanatisme en bloedbaden.

 

Uwe Excellentie, dit is een herhaling van de gebeurtenissen uit 2008 die ook werden uitgevoerd in Mosul tegen de Aramese Inheemse natie door dezelfde diabolische krachten. In verschillende brieven [5] aan de VN en de Irakese overheid vroegen wij om actie te ondernemen om de etnische zuivering van dit gebied van z’n oorspronkelijke bewoners die hier in deze regio sinds duizenden jaren verblijven te voorkomen. In 2008 beloofde de centrale overheid om onderzoek in te stellen naar deze wreedheden. Helaas is het nog steeds onduidelijk wie verantwoordelijk is geweest voor deze afschuwelijke poging tot ethnische zuivering. [6]

 

In ons brief van 31 oktober 2008, [5] stelden wij aan de Verenigde Naties voor dat de volgende noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen:

 

1. Om aan te dringen bij de Irakese overheid een onafhankelijke internationale onderzoek in te stellen naar de wreedheden die plaats hebben gevonden in Mosul, onder leiding van de Verenigde Naties om transparantie en betrouwbaarheid te garanderen.

2. Om de daders van deze wreedheden tegen onze natie te berechten voor het internationale gerechtshof.

3. Vele verdreven Arameeėrs zijn bang om terug te keren naar Mosul. Daarom vragen wij de VN om de verdreven Arameeėrs en niet- Arameeėrs te begeleiden naar hun huizen in Mosul en hen volledig te compenseren, inclusief reparatie van hun vernietigde huizen en beschadigde culturele en spirituele gebouwen, en hen veiligheidsgarantie te geven om een algemeen gevoel van zekerheid te bewerkstelligen.

4. Om het gebied Mosul onder VN bescherming te plaatsen totdat de Irakese overheid sterk genoeg is om de minimale bescherming te bieden voor de bewoners van Mosul, inclusief Aramese Christenen en anderen.

 

Wanneer deze suggesties en voorstellen zelfs gedeeltelijk waren geļmplementeerd, dan zouden de huidige gruweldaden niet hebben plaatsgevonden, nog zou de situatie zo ernstig zijn geweest.

 

Uwe Excellentie, deze kwade krachten van intolerantie en fanatisme zijn niet gewend aan vrede, respect en wederzijdse samenwerking. Om deze reden geloven wij dat de internationale gemeenschap morele verplichting heeft om de Aramese Inheemse natie van Irak, ook bekend geworden als “Assyriėrs” of Chaldeeėrs, te beschermen door het opdringen van vrede onder begeleiding van de VN in dit gebied. Dit zal een algemeen gevoel van veiligheid teweeg brengen onder de Aramese denominaties en voorkomen dat ons natie het gebied verlaat.

 

Daar komt nog bij dat in tegenstelling tot andere groepen in Irak, de Aramese Inheemse natie geen eigen militie heeft om zichzelf te beschermen. Omdat de centrale overheid heeft aangetoond niet in staat te zijn om de Aramese Inheemse natie de minimale bescherming te bieden om deze wreedheden te voorkomen, vragen wij de Verenigde Naties om ons natie te bewapenen onder de VN begeleiding om in staat te worden gesteld zichzelf te beschermen en om deze anarchie het hoofd te bieden.

 

De marginalisatie, vervolging en uitsluiting van onze natie gedurende honderden jaren en hun fragiele situatie in onze dagen, waar ze bedreigd worden met etnische zuivering in de landen van hun voorvaderen, is niet uitsluitend toe te schrijven aan de krachten van fanatisme en intolerantie, maar het heeft z’n wortels in de koloniale interventie van de 16e en 19e eeuw waarbij nationalisme en fanatisme werd gebracht naar het Midden-Oosten. De koloniale interventie, geļmplementeerd op culturele, sociale, religieuze en academische niveau, heeft de genade klap uitgedeeld aan de Aramese natie en hun ondergang versneld in de landen van de voorvaderen.

 

Ten slotte vertrouwen wij erop dat U ons oprechte zorgen hebt opgemerkt en zult de precaire situatie van de Aramese natie in Irak in beschouwing nemen om de plannen van de onzichtbare machten te verijdelen, wiens ultieme doel lijkt koste wat het kost de etnische zuivering van het gebied te zijn van z’n Inheemse Aramese natie. Het zou een groot verlies zijn voor de mensheid wanneer de Bakermat van de Beschaving schoon zou worden gemaakt van z’n oorspronkelijke inwoners door hen die de wet van de jungle toepassen en ervan genieten in plaats van de wet van respect, broederschap en solidariteit. Vandaag kan er iets gedaan worden om dit te voorkomen, morgen kan het te laat zijn!

 

Hoogachtend

 

 

Gabriel Sengo

Voorzitter

Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie.

Gabi Gallo

Voorzitter

Aramese Democratische Organisatie.

 

 

[1] Meer over de Aramese taal: http://www.aramnahrin.org/English/Interview_Chairmain_Aram-Naharaim_27_6_2007.htm

[2] De bijdrage van de Aramese natie aan wereld civilisaties is goed samengevat door een wereldberoemde Eminente Oxford Universiteit Professor Sebastian Brock, een specialist op het gebied van Aramees (Syrisch) en Hebreeuws die zei, “Elke maatschappij is afhankelijk van het schrift, al zijn er maar weinig mensen die zich realiseren, dat de meeste schriften op de wereld terug te herleiden zijn tot één gemeenschappelijke voorouder: een alfabet dat vierduizend jaar geleden in het Midden-Oosten is uitgevonden en dat daarna is verfijnd door de Feniciėrs en de Arameeėrs, die het over de bekende wereld hebben verspreid. Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur (Verborgen Parel Deel I, Pagina 27)

…… ,, Niettemin is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder (Verborgen Parel Deel I,Pagina 58)

[3] Meer over de diverse Aramese denominaties: http://www.aramnahrin.org/English/Interview_Chairmain_Aram-Naharaim_26_6_2007.htm

[4] VN rapport van 6-3-2010:

http://www.aramnahrin.org/English/UN_Office_Coordination_Humanatarian_report_Iraq_6_3_2010.pdf

[5] Op 6 mei 2008: Brief aan de Secretaris Generaal van de VN: http://www.aramnahrin.org/English/UN_Office_Coordination_Humanatarian_report_Iraq_6_3_2010.pdf

Op 31 oktober 2008: Brief aan de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties: http://www.aramnahrin.org/English/UN_Office_Coordination_Humanatarian_report_Iraq_6_3_2010.pdf

22 april 2008: Brief aan de Irakese overheid: http://www.aramnahrin.org/English/UN_Office_Coordination_Humanatarian_report_Iraq_6_3_2010.pdf

[6] Volgens de Irakese Parlementslid, de heer Osama Naijfi, waren de Koerdische milities betrokken bij deze wreedheden: “Onderzoeken zijn afgrond en hebben de betrokkenheid van de Kurdische milities in de verplaatsing en vermoorden van de Christenen aangetoond, “ schijnt Premier Nouri Al Maliki te hebben gezegd tijdens een discussie met de Irakese parlementariėrs, volgens Osama Al Nojaifi, een afgevaardigde in het Irakese Parlement. http://gulfnews.com/news/region/iraq/kurds-seen-behind-attacks-on-christians-1.139181

 

 

 

********************************

Zie meer over de Arameeėrs van Syriė: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeėrs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeėr iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeėr hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

 

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

23-3-2010: Aramese Organisaties sturen een brief aan de Verenigde Naties en vragen om bescherming van het Aramese volk van Irak

 

14-1-2010: Aramese organisaties sturen een brief aan de President van de Plurinationale Staat Bolivia, Zijne Excellentie Juan Evo Morales Ayma

 

10-14/8/2009: Aram-Naharaim Organisatie neemt deel aan de jaarlijkse vergadering van de VN Expert Mechanisme Over de Rechten van Inheemse Volkeren. Een verklaring over de situatie van het Aramese volk in Irak, Syriė en Turkije

 

26-11-2008: Aramese Organisaties sturen brief aan de nieuwgekozen President Barack Obama: Help het vervolgde Aramese volk van het Midden-Oosten, met de focus op Irak

 

31-10-2008: Verzoek van de Aramese organisaties aan de Verenigde Naties: Help om de etnische zuivering van de Aramese Inheemse Natie in Irak te voorkomen

 

 

29-10-2008: Patriarch Emmanuel Delly van de Chaldeeese kerk van Babylon in Irak bevestigd de Aramese oorsprong van de Irakese Christenen

 

10-5-2008: Aramese Organisaties vragen hulp bij de Verenigde Naties voor de bescherming van het Aramese volk en geestelijken in Irak

 

22-4-2008: Aramese organisaties vragen bescherming Aramese geestelijke leiders in Irak: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie

 

23-2-2008: Aramese Culturele Centrum Geopend in Ankawa, noorden van Irak

 

29-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de regering van Irak

 

28-8-2007: Aramese Democratische Organisatie (ArDO), Aram-Naharaim Organisatie en de drie bisschoppen van de Syrisch orthodoxe kerk van Antiochie in Irak sturen een brief aan de Koerdistan Regionale Overheid (KRO)

 

22-8-2007: Aram-Nahrin stuurt een brief aan President George Bush, President Nicolas Sarkozy en Premier Gordon Brown

 

16-8-2007: AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeėrs in Irak

 

31/7-4/8 2006

Aram-Naharaim neemt deel aan de 24ste sessie van de Werk Groep over Inheemse Volkeren

 

Een groot succes voor de Aramese zaak…… de Arameeėrs en de VN…

 

20-10-2005: Aram-Naharaim in actie voor de Arameeėrs in Irak

 

18-22-7-2005: Aram-Naharaim neemt deel aan de 23ste sessie van de Werkgroep over Inheemse Volkeren (18-22 Juli 2005)

 

19-23/-7-2004: Aram-Naharaim neemt deel aan de jaarlijkse VN bijeenkomst over inheemse volkeren