Arameeërs van Syrië

 

30-8-2013: “Vrije Syrië” volgens het koloniale model: Ritueel afslachten, longen opeten en onreine en onbesneden honden als voer aan de honden geven! “Waarom wordt je geen Moslim? Dan wordt je zo vrijgelaten!”

 

25-6-2013: Aramese Katholieke Priester gedood in Syrië

 

3-5-2013: De mysterieuze ontvoering van de twee Aramese bisschoppen, de tegenstrijdige berichten in de media en de mogelijke verantwoordelijken

 

23-4-2013: Twee Aramese bisschoppen ontvoerd in Syrië

 

27-3-2013: Gebruik van chemische wapens door de Koloniale machten gesteunde doodseskaders en terroristen in Syrië

 

13-12-2012: Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?

 

30-7-2012: Balkanisatie van Syrië: Wie zullen de winnaars zijn en wie zullen de verliezers zijn? Wat gebeurt er met de inheemse Arameeërs die sinds duizenden jaren in dit gebied wonen?

 

5-7-2012: Syrië: De slechteriken en de goeden, aan welke kant sta jij?

 

22-6-2012: rapporteerde hij terug dat de Westerse media desinformatie verspreidde over de ware aard van de opstand in Syrië…

 

16-5-2012: Wordt het koloniale demonische plan om Syrië etnisch te zuiveren van de Aramese en andere Christenen nu in werking gesteld?

 

13-12-2011: Toppunt van krankzinnigheid: Het onheilige koloniale product “Assyriërs” willen samen met Moslimbroederschap het regime van Bashar Assad omverwerpen. Hoe de verfoeilijke demonische koloniale machten hun geestelijke kinderen en creatie in de afgrond manoeuvreren om de Arameeërs van Syrië te vernietigen.

 

3-12-2011: “Het gebruik van huurlingen, doodseskaders en sluipschutters door de Westerse geheime diensten is goed gedocumenteerd,,  Zal de etnische zuivering van de Arameeërs van Irak als voorbeeld dienen voor de toekomstig zuivering van de Arameeërs van Syrië?

 

1-12-2011: Het zuiveren van het Midden-Oosten van Aramese, Koptische en andere Christenen: een demonische plan gesmeed in de antichristelijke kwaadaardige Laboratoria van koloniale machten

 

17-10-2011: "Bevrijding" Irak: Vernietiging Aramese Christenen “Bevrijding” Egypte: verbranden kerken en afslachtingen van Koptische Christenen

 

16-9-2011: “Bevrijding” van Irak: Vernietiging van de Arameeërs van Irak. “Bevrijding” van Syrië....??????...

 

 

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen.


 

Aramese bisschop: Wat heeft plaatsgevonden in Sadad is het meest ernstige en grootste afslachting van Christenen in Syrië in de voorbij twee en half jaar……………..

 

De zoveelste moordpartij onder de Arameeërs van Syrië: Wie z’n schuld is het?

 

English Version

 

Inhoud

 
  1. Inleiding  
  2. De grenzeloze wreedheid en barbarisme….. 6 Arameeërs in een put gegooid…….  
  3. Stilzwijgende grote media netwerken van de koloniale Illuminatie machten……  
  4. Wij zijn de ware schuldigen en niemand anders…………….  
   

4.1. Het proces van verval: Ik heb jullie leiders niet goedgekeurd zegt de Heer

 
   

4.2. Een volk dat niets onderneemt tegen immoraliteit heeft zich klaargemaakt voor het oordeel.

 
 

5. Conclusie

 
   

5.1. Oproep aan alle Arameeërs voor een collectieve boetedoening…..

 
     

 


 

1. Inleiding

 

Mgr. Silwanos Petrus Nehme.

De titel van dit artikel is een noodkreet van de Aramese aartsbisschop Silwanos Petrus Al-Nemeh van Homs en Hama, gepubliceerd op verschillende websites (hier 29-10-2013, hier 30-10-2013, hier 31-10-2013, hier 31-10-2013 en hier 3-11-2013 ) over de barbaarse afslachting door de “jongens” van de koloniale Illuminatie machten van de inheemse Arameeërs in de Aramese stad Sadad, gelegen 160 km ten noorden van Damascus. In Sadad wonen rond 15000 Arameeërs, zijn er 14 kerken en een klooster.

Op 21 oktober 2013 hebben de door koloniale machten gesteunde terroristen en doodseskaders als beesten huisgehouden in Sadad en hebben een grote offer gebracht aan de god van Illuminatie lucifer/satan met vergieten van onschuldige Aramese bloed. Gedurende een week hebben de Islamitische terroristen ravage aangericht in Sadad. Ze hebben 45 Arameeërs vermoord, in twee massagraven gestopt, familie van zes personen in een put gedumpt, kerken onteert en vernield, huizen verwoest en de stad geplunderd. Op 27-10-2013 greep het Syrische leger in en verjoeg de terroristen de stad uit (zie hier en hier).

 

Mgr. Silwanos Al-Nemeh geeft details over deze misdaden tegen menselijkheid en zegt: “45 onschuldige slachtoffers werden vermoord om zinloze reden en onder hen aantal vrouwen en kinderen, waarvan velen waren gegooid in massagraven. Andere burgers werden bedreigd en geterroriseerd. 30 waren gewond en 10 mensen worden nog steeds vermist. Gedurende een week werden 1500 families gegijzeld en als menselijke schild gebruikt. Onder hen kinderen, ouderen, jongeren, mannen en vrouwen. Sommigen vluchtten, lopend 8 km van Sadad naar Al- Hafer om onderkomen te vinden. Rond 2500 gezinnen vluchtten vanuit Sadad, namen alleen hun kleren mee, vanwege inval van gewapende groupe en vandaag zijn ze vluchtelingen verspreid tussen Damascus, Homs, Fayrouza, Zaydal, Maskane en Al- Fhayle”

 

Een vergelijkbare misdaad werd door de Islamitische terroristen begaan op 4-9-2013 tegen de Aramese enclave Maloula.

 

De door het Westen gesteunde Islamitische terroristen zijn zo trots op hun misdaden, dat ze graag deze filmen en op Youtube zetten. Een filmpje werd op 27-10-2013 geplaatst onder de titel “Footage from FSA-Nusra Raid on Ancient Syriac Christian Town of Sadad in Syria.”

 

 

Op de grond liggen lichamen van de vermoorde Aramese burgers en de Islamitische terroristen lopen trots in de straten van Sadad, vertrappen de lichamen en schreeuwen kreten zoals “Allahu Akbar.” Hieronder vermelden wij de Engelse tekst in het filmpje met daarnaast Nederlandse vertaling.

 

 

 

Allahu Akbar (Allah is greater) and praise be to Allah!

Allahu Akbar (Allah is groter) en geprezen zij Allah!

The dead and dogs of Bashar inside the village of Sadad at the hands of the heroes of the “Free [Syrian] Army” (FSA)….Allahu Akbar and praise be Allah!

De gedode en honden van Bashar in de stad Sadad door de helden van het “Vrije [Syrische] Leger” (VSL)…. Allahu Akbar en geprezen zij Allah!

These are your dogs, Bashar!

Deze zijn jouw honden, Bahar!

Allahu Akbar (Allah is greater)… Takbir (glory Allah)

Allahu Akbar (Allah is groter)… Takbir (gloria aan Allah)

Allahu Akbar (Allah is greater) and praise be to Allah

Allahu Akbar (Allah is groter) en geprezen zij Allah!

These are the dogs of Assad.

Deze zijn de honden van Assad

Members of the Shabbiha… look at them!

Leden van Shabbiha… kijk naar hen!

Look at them… look!

Kijk naar hen… kijk!

These are your dogs, Bashar!

Deze zijn jouw honden, Bashar!

Allahu Akbar (Allah is greater) and praise be to Allah

Allahu Akbar (Allah is groter) en geprezen zij Allah!

The dead of Bashar al-Assad… the dead and the dogs of Assad inside the village of Sadad… Allahu Akbar and praise be to Allah!

De dood van Bahar al-Assad… de dood en de honden van Assad binnen de stad Sadad…. Allahu Akbar en geprezen zij Allah!

Assistant in the police

Medewerker van de politie

Allahu Akbar (Allah is greater) and praise be to Allah!

Allahu Akbar (Allah is groter) en geprezen zij Allah!

The heroes of the “Free [Syrian] Army”….in the village of Sadad. Allahu Akbar!

De helden van “Vrije [Syrische] Leger”…. in de stad Sadad. Allahu Akbar.

This is your head, Bashar al-Assad!

Dit is jouw hoofd, Bashar al-Assad!

Allahu Akbar! The heroes of the “Free [Syrian] Army”……..

Allahu Akbar! De helden van het “Vrije [Syrische] Leger”…….

… after the “liberation” of the village from the regime’s “abomination.”

…. na de “bevrijding” van de stad uit de gruwel van het regime.

We need to open the center. Start filming!

We dienen het centrum open te maken. Begin te filmen!

Bring the flag of “There is no god but Allah”

Breng de vlag van “Er is geen god, behalve Allah”

Come on! Take the flag down.

Kom op! Haal de vlag neer

Film it!

Film het!

Allahu Akbar (Allah is greater) and praise be to Allah!

Allahu Akbar (Allah is groter) en geprezen zij Allah!

The heroes of the “Free [Syrian] Army” in collaboration with the Commando forces and the Islam Brigades

De helden van “Vrije [Syrische] Leger” in samenwerking met de Commando strijders en de Islam Brigades

With Allah’s permission, this is the flag of the “mule” tyrant Bashar al-Assad

Met toestemming van Allah, deze is de vlag van de “muilezel” tiran Bashar al-Assad.

The heroes of the “Free [Syrian] Army” in collaboration with Jabhat al-Nusra (al- Qaeda) after “liberating” of the town of Sadad are removing signs of the oppressive and tyrannical regime.

De helden van het “Vrije [Syrische] Leger” in samenwerking met Jabhat al-Nusra (al- Qaeda), na de bevrijding van de stad Sadad, verwijderen de symbolen van de oppressie en tirannieke regime.

Allahu Akbar (Allah is greater) and praise be to Allah!

Allahu Akbar (Allah is groter) en geprezen zij Allah!

 

Sinds de start van “bevrijding” van Syrië in 2011 door de Westerse koloniale Illuminatie machten, hebben ze hun uiterst best gedaan om hun bevolkingen te misleiden dat ze alleen “gematigde” groepen, zoals het zogenoemde Vrije Syrische Leger, steunen. Ze weten heel goed dat zoiets als “gematigde” terroristen, doodseskaders en criminelen die dood en ellende in Syrië teweeg brengen simpelweg niet bestaan. Het is een geavanceerde vorm van misleiding en bedriegerij waarin de grote nieuwsnetwerken de hoofdrol spelen om de niets vermoedende Westerse bevolkingen om de tuin te leiden.

 

Op 30-10-2013 rapporteerde Mgr. Silwanos Al- Nehme: De lichamen van dertig Christelijke burgers zijn gevonden in twee aparte massagraven, inclusief vrouwen en kinderen, vermoord door de Islamitische milities in de stad Sadad. En in totaal zijn de vermoorde Christelijke burgeres in de kleine stad halverwege tussen Homs en Damascus 45. “

 

Vernietiging Aramese huizen in Sadad (klik hier en hier)....

Over het “respect en ethiek” van deze door het Westen gesteunde terroristen zegt Mgr. Petrus Al- Nehme: “Als gevolg van deze crisis, de bezetters van Sadad plundereden de huizen van alle inwoners en roofden hun bezittingen, auto’s, geld en alle elektrische apparaten, hebben alle elektrische uitrusting van winkels en alle uitrusting van de panden van de staat ziekenhuis, postkantoor en telefooncentrale, scholen en andere instellingen evenals het roven van de kerken van het diocees, lasterlijk tegen het Christelijke geloof en gebruiken en beledigend voor het christendom.

Tijdens pijnlijke gesprekken met onze kinderen hoorde ik vele verhalen van incidenten door militanten die het Christelijke geloof vervloekten en kruizen en iconen beledigden en ons afvalligen noemden.

 

Het gevolg van deze gebeurtenissen is dat alle overheidsgebouwen zijn vernield, scholen, de gemeentelijke telefoon en communicatie centrum, ziekenhuis, kliniek en financiële en landbouw gebouwen alsmede rond 370 huizen waarvan 80 onbewoonbaar zijn vanwege feitelijke totale vernietiging.”

 

Paar opmerkingen hierover:

 

1. Geliefde Aramese en niet-Aramese lezer, dit is niet het werk van een “gewonen terrorist”, deze criminelen gaan zeer systematische en vakkundig aan het werk met het vernietigen van het leven en infrastructuur.

 

2. Dit betekent dat ze een gedegen opleiding/instructies moeten hebben gehad van hun koloniale Westerse en Midden-Oosterse opdrachtgevers of zijn speciale eenheden van hun geheime diensten meegegaan om hen te adviseren.

 

3. In Hoofdstuk 6 van onze analyse van 30-8-2013 bespraken wij de oorsprong van het demonische plan om Syrië te vernietigen. We analyseerden onder andere de grote rol van Saudi Arabie in het creëren van de Islamitische terroristen met goedkeuring van de koloniale machten. We citeerden toen: …..de Saudiërs waren in staat om de ergste soort Islamitische radicalen te mobiliseren.

 

Deze “ergste soort radicalen” zijn nu actief in Syrië en krijgen een ruime training van hun opdrachtgevers om Aramese leven te vernietigen. Hun diepe minachting voor het Christelijke geloof is een heerlijke geur voor lucifer/satan, de god van de Illuminatie.

 

2. De grenzeloze wreedheid en barbarisme….. 6 Arameeërs in een put gegooid…….

 

De door de koloniale illuminatie machten gekweekte, gesteunde en bewapende “bevrijders” van Syrië hebben geen enkele morele en menselijke grenzen, de wreedheid en onmenselijkheid is niet uit te drukken in woorden.

 

Op 5-11-2013 werd het nieuws bekendgemaakt over een afschuwelijke gebeurtenis dat plaats heeft gehad in Sadad in een filmpje geplaatst op Youtube getiteld “Syria: Sadad Unspoken Crimes Against Humanity, Homs Countryside “.

 

In het filmpje is te zien hoe een Aramese familie van 6 personen uit een put omhoog wordt gehesen. De familie werd door de jihadisten vermoord en in de put gegooid.

 

We vermelden hieronder de Engelse ondertiteling met daarnaast Nederlandse vertaling.

 

In Homs countryside and after liberating Sadad town from the terrorist groups, terror stories are discovered, stories Syrians would have never thought of happening in their country

In regio Homs zijn, na de bevrijding van stad Sadad van de terroristische groepen, terreur verhalen ontdekt, verhalen die Syriërs nooit zouden hebben gedacht in hun land te gebeuren.

A calamity, not the first of its savagery kind, which only exposes the barbarity and savagery of who committed it, a family of 6 members in Sadad city in Homs countryside, terrorists carried out against them the ugliest methods of killing, after tying their hands and gagged their mouths, they shot them in their heads, then they threw their bodies in an old well beside the house to hide their hatred against humanity and life.

Een gebeurtenis, niet de eerste in z’n barbarisme, dat alleen de barbarisme en wildheid ontmaskerd van diegenen die begaan hebben, the terroristen hebben de lelijkste methode van moord gepleegd tegen een familie van 6 personen in de stad Sadad in de omgeving van Homs, nadat hun handen waren gebonden en proppen gestopt in hun monden, werden ze in hun hoofd geschoten, daarna werden hun lichamen in een oude put gestopt naast het huis om hun misdaden te verbergen tegen menselijkheid en leven.

The bodies were wrapped with the country’s flags to have the final prayers read for them with saddened eyes greeting them with peace with tears wondering for what guilt this family was killed?

De lichamen waren gewikkeld in de vlag van het land en het laatste gebed werd over hen gebeden met treurige ogen hen groetend met vrede met tranen in de ogen zich afvragend voor welke reden deze familie werd vermoord?

A man, family of victims says: The most precious in this universe, they have gone, left me alone, thanks God I’m surrounded with these loving people are still around me…

Question: What would you like to tell them (the killers)?

Answer: I want say.. Let people return to their brains, all the world’s problems can only be solved with knowledge and by brains… Enough madness….. People’s nerves are shredded… enough, enough, return to your brains, people, humans, return to your humanity, enough crimes.

Een man, familie van de slachtoffers zegt: Het meest waardevolle in dit universum, ze zijn weg, hebben mij alleen achtergelaten, God dank wordt ik omgeven door deze liefhebbende mensen nog rondom mij…..

Vraag: Wat zou U graag hen willen zeggen (de moordenaars)?

Antwoord: I wil zeggen… laat ze tot hun verstand komen, alle problemen in de wereld kunnen alleen worden opgelost met verstand en kennis…. Genoeg krankzinnigheid…. De zenuwen van mensen zijn verscheurd… genoeg, genoeg, kom tot je verstand, volk, mensen, kom tot je menselijkheid, genoeg misdaden.

Despite mourning 40 martyrs before, and his family now, the people of Sadad, they confirmed their steadfastness and their insisting to remain in their homeland, calling on the terrorists, if they were Syrians, to return to their sanity& brains and to return to their mother land Syria.

Ondanks de rouw over de 40 martelaren voorheen en zijn familie nu, hebben de mensen van Sadad hun vastberadenheid en volharding bevestigd dat ze in hun vaderland willen blijven, terroristen oproepend om, als ze Syriërs waren, terug te keren tot hun menselijkheid en verstand en terug te komen naar hun moederland Syrië.

Bishop Silwanos Peter Nehme: Despite all of this, our people remain steadfast and present one martyr after the other, because they love this land, they love this country and want to remain in it, they don’t want to be displaced more than they are already, we ask God to have mercy on our martyrs, and grant victory to our army and to restore peace and security to Syria.

Bisschop Silwanos peter Nehme: Ondanks dit alles, houdt ons volk vol en geeft de ene martelaar na het andere, omdat ze van dit land houden, ze houden van dit land en willen erin blijven, ze willen niet meer worden verplaatst dan ze nu zijn, we vragen God om genadig te zijn met onze martelaren en overwinnen te verschaffen aan onze leger en vrede en veiligheid in Syrië te hertellen.

Resident of Sadad (a woman): An ugly massacre before the eyes of the whole humanity, where is the humanity in the world?

Inwoner van Sadad (een vrouw): Een afschuwelijke afslachting voor de ogen van de hele mensheid, waar is de mensheid in deze wereld?

Does humanity in the world accept this ugly crime?

Accepteert de mensheid deze afschuwelijke misdaad?

What to say to whom? To the terrorists? I’ ll tell them: Don’t you have father and a mother? You don’t have brothers & sisters? You don’t have families?

Wat te zeggen tegen wie? Tegen de terroristen? Ik wil tegen hen zeggen: Hebben jullie geen vader en moeder? Hebben jullie geen broers en zussen? Hebben jullie geen familie?

Return to your brains, if you were Syrians return to your brains, and if you were non- Syrians, may God curse you, go back to your countries, go to your countries, why did you come here to us? Why? Because among the terrorists there many non-Arabs and non- Syrians.

Kom tot jullie verstand, als jullie Syriërs zijn, kom tot je verstand, als jullie geen Syriërs zijn, moge God jullie vervloeken, ga terug naar jullie landen, ga naar jullie landen, waarom komen jullie hier naar ons? Waarom? Omdat onder de terroristen er vele niet-Arabieren en niet- Syriërs zijn.

Reporter: The martyred mother was able to flee with her two sons, but refused to leave her old handicapped mother in law…

Verslaggever: De als martelaar vermoordde moeder kon met haar twee zonen vluchten, maar weigerde haar gehandicapte schoonmoeder achter te laten….

Resident of Sadad (a man): She was able to leave with the children, but because of her mother in law, a handicapped, and her parents, they couldn’t leave to reach a secure place…

Inwoner van Sadad (een man): Ze kon weggaan met de kinderen, maar vanwege her schoonmoeder, een gehandicapt en haar ouders, konden ze niet weggaan naar een veilig heenkomen….

After a couple of days of the ‘attack’ we found traces of blood on the well, the well they were killed and dropped in, we were shocked, with the help of civil defense, we tried to remove the dirt thrown over them, they threw over them stuff to cover their ugly crime, with the help of civil defense we were shocked to find this big massacre…

Enkele dagen na de aanval, vonden wij sporen van bloed op de put, de put waar ze waren gedood en erin gegooid, we waren geschokt, met behulp van civiele eenheid, probeerden wij om het vuil van hen te verwijderen, ze hadden hen bedekt met stof om hun afschuwelijke misdaad te verbergen, met behulp van civiele dienst waren wij geschokt om deze grote afslachting te ontdekken….

Words fail to describe … Mercy for all Syria’s martyrs, the only consolation left is Syria the homeland, with its pride, its honor and the steadfastness of its people and &army

Worden schieten te kort om het te beschrijven….Genade voor alle martelaren van Syrië, het enige trost dat overgebleven is thuisland Syrië, met haar eer en volharding van haar volk en leger.

 

De afschuwelijke manier waarop deze Aramese familie van 6 personen is vermoord en in een put gegooid roept herinneringen op van de Aramese genocide van 1914-1918, namelijk: ……… De schandelijkheid om te zien hoe diepe putten gevuld tot de top met lijken, zoals de putten van Dara [Oguz], van Dakikiye, etc.. De schandelijkheid om te zien de wijde Christelijke landen ontdaan van hun bewoners. De schandelijkheid om te zien hoe valleien waren bedekt met slachtoffers, hun keel doorgesneden, hun buik opengereten; zoals de valleien van Lice district ten noordwesten van Diyarbekir…”

 

Vernietiging Aramese kerken in Sadad

We lezen verder over hun misdaden tegen mensheid: “Volgens ooggetuigen werden vele burgers vermoord door de militie bende van “Al Nusra Front” en “Daash”. De stad is nu compleet vernietigd en geplunderd. Sommige van de militanten die de stad binnenvielen, hielden zich schuil in de Syrisch Orthodoxe Kerk van St. Theodorus die ze ontwijdden.

 

Sadad is een oude  Syrische stad die teruggaat tot 2000 voor Christus gesitueerd in de regio van Qalamoon, ten noorden van Damascus, met kerken, tempels, historische mijlpalen en archeologische locaties……..”

 

3. Stilzwijgende grote media netwerken van de koloniale Illuminatie machten……

 

Wanneer de Palestijnen een zelfgemaakte raket van regenpijp afschieten op Israël, dan roepen de Westerse medianetwerken collectief “moord en brand” over de “terreur aanval” van de Palestijnen en dat Israël recht heeft om zich te verdedigen.

Wanneer omgekeerd Israël een huis van een Palestijn opblaast, dan roepen veelal de Islamitische media “moord en brand” over de “misdaad” van Israël tegen de Plaestijnen.

 

Wanneer inheemse Aramese Christenen worden afgeslacht en in putten worden gegooid door de “jongens” van de koloniale machten, dan zijn de grote Westerse medianetwerken muisstil, afgezien van kleine zelfstandige kranten en tijdschriften. Hoogstens wordt hier en daar een summiere melding van gemaakt.

Dat is niet zo verwonderlijk, omdat de plegers van deze misdaden tegen mensheid door de koloniale illuminatie machten worden gesteund, getraind en van wapens voorzien.

 

Over de onverschilligheid van het Westen, zegt bisschop Silwanos Petrus Nehme: “We hebben de wereld om hulp geschreeuwd, maar niemand luisterde naar ons. Waar is de Christelijke geweten? Waar is de Syrische geweten? Waar is het menselijke geweten? Waar zijn mijn broeders? Ik denk aan allen die vandaag lijden in rouw en ontbering: We vragen aan iedereen om voor ons te bidden.”

 

Dat niemand naar u luistert Mgr. Nehme heeft ermee te maken dat datgene wat zich nu afspeelt in Syrië lange tijd geleden is voorbereid in de krankzinnige en demonische laboratoria van de koloniale Illuminatie machten. Om deze reden stelde Franse President Nicolas Sarkozy op 5-11-2011 aan de Aramese Maronitische Patriarch voor om alle Christenen van het Midden-Oosten naar het Westen te halen.

 

“Het christelijke geweten” waarover Mgr. Nehme heeft is iets van verleden tijd. Alle grote “Christelijke” groeperingen zijn door illuminatie overgenomen. Paus Leo XIII waarschuwde al in 1884 dat Tegelijkertijd gebruikmakend van brutaliteit en sluwheid heeft de Vrije Metselaarij alle lagen van de sociale ladder bezet

 

Mgr. Silwanos Petrus Nehme klaagt over ons volk met de woorden "Waar is de Syrische geweten?" Over de "Syrische" of Aramese (valse naam "Assyrisch") geweten, kunnen wij Mgr. Nehme als volgt informeren: sommige nobele individuen met een goed hart en geweten uitgezonderd, houdt de meerderheid van het volk zich bezig met feestvieren, genieten van het "luxe leven" van het westen en interesseren zich in het geheel niet voor datgene wat zich afspeelt in Syrië. Een Aramese bisschop uit Irak vertelde ons een tijdje terug: "Wanneer de zoon Irak verlaat, hij kijkt niet achter zich om te kijken hoe met de vader gaat."

En dat is ook exact aan de hand met Syrië. Sommigen van hen zullen alleen iets doen wanneer ze weten dat iets voor terug krijgen. Sommigen onder hen zullen alleen iets doen wanneer ze weten dat ze op de televisie zullen verschijnen en veel eer en verheerlijking zullen ontvangen. Dus wanneer er geen persoonlijke gewin in het spel zou zijn, zou de meerderheid waarschijnlijk niets doen. Voor zover iets plaatsvindt, heeft het in de meeste gevallen te maken met "reclame" en "verheerlijking."

 

Ook begint het bij de Oost-Aramese Chaldese bisschoppen in Irak door te dringen dat er inderdaad iets vreemds aan de hand is met het wegvluchten van de Aramese Christenen uit Irak. Op 5-11-2013 meldden de bisschoppen: “Onder de factoren die de exodus van Christenen uit Irak stimuleren is ook het geïmplementeerde gewoonte door vele buitenlandse ambassades en consulaten die het verlenen van visa voor asiel aan Irakese Christenen vergemakkelijken…”

 

4. Wij zijn de ware schuldigen en niemand anders…………….

 

In het verleden hebben wij in diverse analysis onze geliefde Aramese volk geprobeerd wakker te schudden om na te denken over datgene wat ons volk nu overkomt in het Midden-Oosten, hun Diaspora en hun ondergang in de landen van hun voorvaderen. Wij verwijzen daarvoor naar onder andere de volgende analyses:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm#6

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Verheerlijking_PKK_GHB_ADO_Terrorist_19_6_2010.htm#5_1

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turkije_Lahore_MorGabriel_EtnischeZuivering_24_3_2011.htm#4

 

Hieronder gaan wij wat dieper over deze kwestie nadenken. Over de redenen achter het leed, ontreddering, verwijdering, verlies van het inheemse land en Diaspora.

 

Wanneer je als Christen jouw situatie wilt begrijpen, dan dien je te kijken naar de handelwijze van de God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob met het volk Israël. Datgene wat het volk Israël is overkomen is een lering voor ons om niet dezelfde fout te maken. We lezen daarover: "Die gebeurtenissen (= wat met Israël is gebeurd) zijn een voorbeeld voor ons, een waarschuwing dat we niet naar het kwade moeten verlangen, zoals zij (= Israëlieten) " (1 Corinthiërs 10:6)

 

En daarom is het van levensbelang om als Christen het oude testament goed te bestuderen om van te leren, namelijk: "Want alles wat vroeger in de Schrift (= het oude testament) is opgeschreven, is geschreven om ons iets te leren" (Romeinen 15:4)

 

Om de Aramese diaspora, eeuwenlange vervolgingen, genocides en etnische zuiveringen beter te begrijpen gaan wij kijken naar de boetedoening van één van de meest wijze profeten van Israël, namelijk profeet Daniel. In Ezechiel 14:12- 20 wordt Daniel samen met Job en Noach genoemd als rechtvaardige mannen die in geval van oordeel slechts zichzelf zouden kunnen redden. In Ezechiel 28:1-19 wordt de val van Satan omschreven waarin de koning van Tyrus als symbool wordt gebruikt. Over de wijsheid van Satan lezen wij: Zeker, je bent wijzer dan Daniël: voor jou blijft geen geheim verborgen (Ezechiel 28:3)

 

Daniel had zoveel wijsheid van de Here God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob ontvangen dat hij door Ezechiel als standaard wordt aangehaald om de wijsheid van Satan te beschrijven.

Daniel werd in Diaspora gevoerd naar Babylon rond het jaar 605 v. Christus. Over zijn gebed lezen wij: “Ik bad vurig tot de Heer, mijn God. Ik vastte, deed boetekleren aan, strooide as op mijn hoofd en legde een schuldbelijdenis af: ‘U, Heer, bent een machtig, ontzagwekkend God. U blijft trouw aan het verbond met uw volk, u toont uw liefde als wij u liefhebben en ons houden aan uw geboden. 5 Maar wij hebben gezondigd, wij hebben ons misdragen. Wij hebben kwaad gedaan, wij hebben ons tegen u verzet. Uw geboden en voorschriften hebben we naast ons neergelegd. 6 Uw dienaren, de profeten, hebben zich in uw naam gericht tot onze koningen, onze leiders en onze voorouders. Tot ons hele volk hebben zij gesproken, maar wij hebben niet naar hen geluisterd. 7 U behandelt ons steeds rechtvaardig, Heer. Maar wij moeten ons diep schamen. Ook nu staan wij beschaamd, wij, de bewoners van Juda en Jeruzalem, en alle Israëlieten die u wegens hun ontrouw aan u verdreven hebt naar andere landen, dichtbij en veraf. Wij moeten ons diep schamen, Heer, wij allemaal, onze koningen, onze leiders, onze voorouders. Want wij hebben tegen u gezondigd. 9 U, Heer, onze God, bent vol medelijden, u vergeeft ons, al zijn we tegen u in opstand gekomen. 10 We hebben niet naar u geluisterd. We hebben niet geleefd volgens de voorschriften die u ons door uw dienaren, de profeten, had geleerd. 11 Niemand in Israël heeft zich aan uw wet gehouden. Wij hebben ons aan u niet gestoord en zijn onze eigen weg gegaan. Wij hebben tegen u gezondigd, daarom worden wij nu getroffen door de vervloekingen die in de wet van uw dienaar Mozes staan. 12 U hebt u aan uw woord gehouden. U hebt ons en de mensen die ons regeerden zwaar gestraft. Jeruzalem werd zwaarder getroffen dan welke stad op aarde ook. 13 Alle rampen die ons hebben geteisterd staan al beschreven in de wet van Mozes. Toch hebben we niet geprobeerd u gunstig te stemmen door ons te bekeren en acht te slaan op uw trouw. 14 U, Heer, bent rechtvaardig in alles wat u doet. U ziet het kwaad niet door de vingers, daarom hebt u ons gestraft. Maar wij wilden niet naar u luisteren (Daniel 9:1-12)

 

Het volk Israël verviel in opstandigheid, zonde en immoraliteit dat het de Here God, de God van Abraham, Isaak en Jacob provoceerde om hen in Diaspora te sturen. En Daniel is zich hiervan zeer bewust. Daniel wil graag inzicht verkrijgen over deze kwestie en gaat zich vernederen voor de Heer en doet dat als volgt:

1) Vasten

2) Boetekleren aandoen,

3) As op het hoofd gooien

4) Belijdenis doen.

 

In het gebed van Daniel zijn enkele zaken die ook op ons, het Aramese volk, van toepassing zijn:

 

1. Daniel erkent dat de Diaspora van Israël hoofdzakelijk aan hen zelf te wijten is, alle Israëlieten die u wegens hun ontrouw aan u verdreven hebt naar andere landen, dichtbij en veraf. Wij moeten ons diep schamen, Heer, wij allemaal, onze koningen, onze leiders, onze voorouders.”

 

Tijdens oorlog en deportaties worden afschuwelijke gruweldaden begaan tegen de verliezers, in dit geval tegen het koninkrijk Juda door de Chaldeeërs.

Daniel rept met geen woord over de vervolgingen, plunderingen, moord, afslachtingen, toe-eigenen van hun huizen en wijngaarden, vermoorden van hun zonen en mannen, onteren en toe-eigenen van hun dochters en vrouwen en hen de Diaspora injagen. Hij zegt totaal niets daarover.

 

Ondanks de wreedheden begaan tegen Juda door Chaldeeërs, wijst Daniel niet Chaldeeërs als schuldigen aan, maar kijkt naar zichzelf en begrijpt dat zijn volk de ware boosdoeners van deze ellende zijn en niet diegenen die hen vervolgen en vermoorden.

 

Opmerking: Een volk dat constant anderen de schuld geeft van z’n problemen en weigert naar zichzelf te kijken, is buitengewoon een gevaarlijke volk. Een volk dat nooit de vraagt stelt van “Waarom gebeurt dit met mij?”, “Wat is de reden daarachter?” enz., is een volk dat zichzelf misleidt.

 

In 2 Koningen 25:1- 25 lezen wij over de ondergang van het koninkrijk Juda en hun wegvoering in ballingschap: 1 Op de tiende dag van de tiende maand in het negende jaar van Sedekia’s regering rukte koning Nebukadnessar van Babel met heel zijn leger tegen Jeruzalem op. Hij omsingelde het en bouwde een belegeringswal. 2 Het beleg van de stad duurde tot het elfde regeringsjaar van koning Sedekia. 3-4 Op de negende dag van de vierde maand van dat elfde jaar werd er een bres in de stadsmuur geslagen. De hongersnood was toen zo erg geworden dat de plattelandsbevolking niets meer te eten had. Hoewel de Chaldeeërs de stad omsingeld hielden, gingen alle soldaten er ’s nachts vandoor via de poort die tussen de beide stadsmuren stond en uitkwam op de koninklijke tuin. De koning vluchtte in de richting van de Jordaanvallei. 5 Maar het Chaldese leger zette de achtervolging in en haalde hem op de vlakte van Jericho in. Heel zijn leger werd uiteengeslagen. 6 Zelf werd hij gevangengenomen en naar Ribla gebracht, waar koning Nebukadnessar zijn hoofdkwartier had. Daar spraken ze het vonnis over hem uit. 7 Eerst moest Sedekia getuige zijn van de terechtstelling van zijn zonen, daarna stak men hem de ogen uit, sloeg hem in boeien en voerde hem naar Babel weg. 8 Op de zevende dag van de vijfde maand in het negentiende regeringsjaar van koning Nebukadnessar van Babel trok Nebuzaradan, commandant van de lijfwacht en raadsman van de koning van Babel, Jeruzalem binnen. 9 Hij stak niet alleen de tempel en het paleis in brand, maar ook alle huizen, in het bijzonder die van de rijken. 10 Zijn soldaten haalden de muren van Jeruzalem omver. 11 Nebuzaradan voerde weg wie er nog in de stad waren overgebleven, een schamele rest, onder wie ook degenen die naar de koning van Babel waren overgelopen. 12 Alleen de allerarmsten liet hij blijven voor de bewerking van de wijngaarden en de akkers. 13 De Chaldeeërs sloopten ook de bronzen zuilen, de spoelkarren en het bronzen bassin, die in de tempel van de Heer stonden; het brons brachten zij naar Babel. 14 Verder legden zij beslag op de potten, de scheppen, de messen en de pannen, kortom op alle bronzen voorwerpen die in de eredienst werden gebruikt. 15 De commandant van de lijfwacht nam ook de vuurroosters en de offerschalen mee en alles wat maar van goud of zilver was. 16 Salomo had indertijd de twee zuilen, het bassin en de spoelkarren laten maken voor de tempel van de Heer; het gewicht aan brons van al die voorwerpen was niet te wegen. 17 De hoogte van de ene zuil was negen meter en boven op de zuil stond een bronzen sierstuk van anderhalve meter. De bovenkant van dat sierstuk was omgeven door vlechtwerk en granaatappels en zowel het vlechtwerk als de granaatappels waren geheel van brons. De andere zuil was net zo. 18 De commandant van de lijfwacht nam ook de hogepriester Seraja gevangen, de priester Sefanja die Seraja hielp en de drie mannen die toezicht hielden op de ingang van de tempel. 19 Onder de mensen die in de stad werden gevangengenomen, waren: een minister die het bevel voerde over het leger, vijf raadslieden van de koning en de secretaris van de legeraanvoerder, die de burgers van het land onder de wapenen riep, en ook nog zestig vertegenwoordigers van het platteland. 20 Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, nam ook hen gevangen en bracht hen voor de koning van Babel die zijn hoofdkwartier had in Ribla in het gebied van Hamat. 21 Daar liet de koning hen terechtstellen. Zo werd de bevolking van Juda uit haar land weggevoerd. …………………………………

 

En Daniel is getuige geweest van al deze gebeurtenissen. En toch geachte lezer, rept Daniel met geen woord over het leger en de machthebbers die hen in Diaspora hebben gejaagd. Waarom eigenlijk niet? Omdat Daniel, als gelovige man van God zich zeer bewust van is dat de schuld bij zijn eigen volk ligt en niemand anders. Deze machthebbers, de Chaldeeërs, zijn slechts een stok, een zwaard in de handen God YAHWEH om zijn volk te tuchtigen.

 

Daarom belijdt Daniel en zegt: wij, onze koningen, onze leiders en onze voorouders”, dus alle leiders, seculier en geestelijk hebben de Heer aan de kant gezet. En de consequentie zijn dan afschuwelijk.

 

En dit is ook van toepassing op het Aramese volk en alle ellende dat ons is overkomen in de voorbij geschiedenis. Wij moeten onze afschuwelijke ontrouw, halsstarrigheid en andere zonden belijden. Wij moeten ook belijden dat wij de ware boosdoeners zijn voor al onze problemen, genocides en bloedbaden dat ons in de geschiedenis zijn overkomen. Wij moeten belijden dat wij verantwoordelijk zijn voor onze problemen en niemand anders. Wij moeten belijden en zeggen tegen de Heer: Wij, het Aramese volk, moeten ons diep schamen, Heer, wij allemaal, onze leiders, onze voorouders. Want wij hebben tegen u gezondigd……

 

Wij hebben geen enkele recht om andere volkeren te beschuldigen van de genocides die ons zijn overkomen, van de afslachtingen, van de Diaspora en van de etnische zuiveringen. Nee, het is allemaal onze verantwoordelijkheid en het heeft te maken met onze eigen zonden en niets anders. Wij moeten niet anderen de schuld van ons Diaspora geven, maar we moeten naar onszelf kijken. De huidige problemen in Irak, Syrië, Turkije en andere landen van het Midden-Oosten zijn allemaal het resultaat van onze opstandigheid tegen de Here God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob die zich in Zijn geliefde Zoon Yesuh M’siho (=Jezus Christus) aan de wereld heeft geopenbaard.

 

De hypocrieten onder ons die steeds de schuld van onze belabberde toestand bij andere volkeren leggen, moeten daarmee onmiddellijk ophouden en naar zichzelf kijken. Zo kom je geen stap verder. Vooral de Westerse koloniale genocidale illuminatie product “Assyriër” maken geregeld enorme kabaal om aandacht van de media te trekken in de hoop dat een krant het woord “Assyriër” vermeld. Natuurlijk gaat het, de in de koloniale kampen gecreëerde product “Assyriërs”, niet om genocide, mensenrechten schendingen en andere gerelateerde zaken. Nee, ze gebruiken zulke gevoelige onderwerpen slechts om reclame te maken voor de benaming “Assyriers” en niets anders. Het feit dat ze door sommige Westerse politici en journalisten worden gehoord heeft simpelweg te maken omdat men de ware boosdoeners wil verborgen houden; dat is de tactiek van de illuminatie.

 

2. Hoewel Daniel aan de hier besproken ongehoorzaamheid en bandeloosheid niet deel heeft genomen, werd hij en vele andere onschuldige Israëliërs met hem ook de Diaspora ingejaagd. In zijn gebed vereenzelvigd Daniel zich toch met de zonden van het volk, ook de zonden begaan in het verleden. Hij richt zich tot de Heer met de woorden “ Wij…”, hij pleit zichzelf niet vrij van de reden achter Diaspora, hoewel hij zelf waarschijnlijk zich niet schuldig heeft gemaakt aan de zonden die geleid hebben tot Diaspora. Mogelijk dat Daniel zich Jeremia 16:12-13 voor ogen heeft gehad (Daniel 9:2) toen hij in zijn gebed zich tot de Heer richtte. En jullie, jullie zijn nog erger dan je voorouders. Jullie gaan maar door met te leven naar je eigen slechte hart, naar mij wordt niet geluisterd. 13 Daarom drijf ik jullie dit land uit, naar een land dat jullie niet kennen, dat ook jullie voorouders niet hebben gekend. Daar zullen jullie wel andere goden moeten dienen, dag en nacht, want ik heb geen medelijden meer met jullie

 

3. Een andere belangrijke punt is dit: Heel vaak maken sommige analfabeten binnen het Aramese volk de opmerking van: Niet alle mensen binnen ons volk zijn slecht geweest dat ze slachtoffers zijn geworden van de genocide van 1914 en de Diaspora zijn ingejaagd. Deze praatjesmakers zijn misleid door hun eigen blindheid en dwaasheid en missen elke inzicht en zijn vaak zeer brutaal en schaamteloos.

 

Er is namelijk een Bijbels principe en dat is dit: Wanneer een volk in immoraliteit en bandeloosheid vervalt, dan volgt onherroepelijk het oordeel, zoals in geval van Israël. Het oordeel kan worden afgewend wanneer het goede gelovige deel van het volk, een kleine minderheid, opstaat en in opstand komt tegen de immoraliteit en verdorvenheid van de grote meerderheid en zich wend tot de Here God. En dat vereist de Here God zowel van een gelovig individu alsmede van het gelovige deel van het volk, zoals wij lezen: Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden. 31 Daarom heb Ik mijn gramschap over hen uitgestort; met het vuur van mijn verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun wandel heb Ik op hun hoofd doen neerkomen, luidt het woord van de Here Here (Ezechiël 22:30-31)

 

“Het op de bres springen” is buitengewoon onaangenaam en weinigen zijn bereid deze last op hun schouders te nemen. Zeer waarschijnlijk hebben velen Daniel aangesproken dat hij niets had gezegd in zijn gebed over de Chaldeeërs die hen in Diaspora hadden gevoerd naar Babylon. Wanneer Daniel in onze tijd zijn gebed had uitgesproken met betrekking tot het vermoorden van Joden in de tweede wereldoorlog, dan zou hij waarschijnlijk voor een antisemiet worden uitgemaakt en sommige organisaties zouden zelfs een rechtszaak tegen hem hebben gespannen. De waarheid vertellen is niet makkelijk, het is over het algemeen heel zuur en je maakt weinig vrienden mee!

 

Vaak betekent dit dat je als een “paria” wordt beschouwd binnen je eigen gemeenschap. De profeten van Israël die op de bres sprongen voor het volk, werden door hetzelfde volk vervolgd, mishandeld en vermoord. Een voorbeeld is profeet Elia die door koning Achab van Israël en zijn vrouw Izebel zwaar werd vervolgd en was voor hun constant op de vlucht (1 Koningen 17- 19). Achab noemt Elia “ongeluksbrenger” (1 koningen 18:17), Izebel dreigt Elia te doden (1 koningen 19:2), waarna Elia besluit om te vluchten (19:3), en gaat naar de berg Horeb en zegt tegen de Heer: “Heer, almachtige God,’ antwoordde hij, ‘ik heb me volledig voor uw zaak ingezet. Maar de Israëlieten hebben het verbond dat u met hen hebt gesloten, naast zich neergelegd; ze hebben uw altaren omvergehaald en uw profeten omgebracht met het zwaard; alleen ik ben nog over en nu proberen ze ook mij uit de weg te ruimen.” (19:10)

 

En daarom zegt Jesaja, "‘Jullie houden mijn naam in ere, daarom zijn jullie bij je eigen volk gehaat en sluit men jullie buiten" (Jesaja 66:5)

 

Het is niet goed om jezelf te prijzen als organisatie, - we hebben de indruk dat dit helaas wel een gewoonte is geworden bij Syrische Universele Alliantie (papieren tijgernaam: World Council Arameans), de aangesloten organisaties, SuryoyoSat en andere organisaties om de niets vermoedende weerloze Aramese volk met halve waarheden wijs te maken-, maar wij willen slechts enkele voorbeelden onder de aandacht van onze geliefde lezer brengen om te laten zien dat de opdracht van een organisatie niet hoofdzakelijk bestaat uit het schrijven van brieven aan ambassadeurs, maken van foto’s om jezelf te promoten (lees: om het volk te misleiden), schrijven van verslagen over vluchtelingen en organiseren van vakanties om vervolgens te zeggen: wij zijn een professionele organisatie. Dit zijn slechts allemaal bijzaken. Hun echte taak is: leggen van de vinger op de zere plek en op de bres springen. Dat is iets wat ze helaas waarschijnlijk nooit zullen doen.

Het vertellen van de waarheid tegen je eigen volk is niet makkelijk en je moet zeker niet op rekenen dat je met lof en trompet wordt bejubeld. We noemen hieronder enkele voorbeelden.

 

3-1) Wereldwijd heeft Aram-Naharaim als enige organisatie de wandaden begaan tegen Mgr. Cicek door zijn collega’s scherp veroordeeld en aan de kaak gesteld. De zogenoemde organisaties die “claimen” namens het volk te spreken, zoals SUA/WCA, hebben hun kop in zand gestoken en de heer Messo en de rest om hem heen laten zich graag fotograferen met diegenen die de genadeklap hebben toegediend aan Mgr. Cicek. SuryoyoSat Duitsland laat extra lang een foto van de heer Messo aan het volk zien met Mgr. Cicek om te laten zien hoe goed de samenwerking was en daarom dat SUA/WCA in goede handen is. Dit komt bij ons over als toverij en misleiding. Ze willen graag zichzelf verheerlijken, maar willen nergens hun vinger aan branden, dat is: “op de bres springen.” Het moet allemaal worden verheerlijkt en tot in de hemel worden geprezen.  

 

Met andere woorden: Als het gaat om onrecht aan de kaak te stellen, de kwaadaardigen onder het volk te ontmaskeren en stelling te nemen tegen foute gedrag van mensen die verantwoordelijke functies bekleden, dan zijn SUA/WCA, de aangesloten organisaties en de voorzitter nergens te vinden, want zoiets is niet “professioneel”, is hun redenering.

Maar als het gaat om het presenteren van een “foto- show” om zichzelf te promoten, dan wordt alles uit de kast gehaald om de heldendaden van SUA/WCA te verheerlijken.

 

3-2) Aram-Naharaim heeft als enige organisatie de wandaden van de koloniale Illuminatie product “Assyriers”- de geestelijke kinderen van Nimrod en Samiramis-, scherp aan de kaak gesteld, hun terreurdaden tegen het Aramese volk ontmaskerd en een duidelijke stelling genomen tegen de “Assyrische” terrorisme.

SUA/WCA en de aangesloten organisaties hebben zich angstvallig stilgehouden en de voorzitter van SUA spreekt van “sociale democraten” als het gaat om “Assyriers” en “Christen Democraten” als het gaat om het Aramese volk. De reden hiervoor? Hij heeft “boeken gelezen” van culturele antropologen.

 

Het is buitengewoon triestig wat hier gebeurt! Hij heeft totaal niet in de gaten dat die zogenoemde “culturele antropologen” slechts één opdracht krijgen van de koloniale overheden en dat is: Alles in het werk stellen om het Aramese volk te verdelen, vooral niet praten over kolonialisme en de gevolgen daarvan en de verdeeldheid te presenteren als “iets heel normaal” om te voorkomen dat de echte oorzaak van verdeeldheid wordt ontmaskerd. In tegendeel, de kwaadaardige koloniale praktijken worden gepresenteerd als “politieke stromingen.” Dat is niet alleen immoreel en verwerpelijk, maar het is ook crimineel en misdadig.

Vervolgens heeft SUA/WCA dan over “dialoog” en “diplomatie” waarmee zij claimen de rechten van ons volk te kunnen verdedigen. Maar geliefde lezer, de betekenis van “dialoog” en “diplomatie” wordt zo vertaald dat ze diegenen die de rechten van ons volk vertrappen bevriend lijken te willen houden ten koste van het Aramese volk.

Wanneer je de rechten van het Aramese volk wilt verdedigen, dan kun je onmogelijk “vriendje” blijven van diegene die de rechten van je volk vertrappen. Het probleem daarbij is echter wel dat SUA/WCA te vaak met de schenders van de rechten van ons volk heeft gelachen en op de foto heeft gestaan, met het gevolg dat ze geen vuist meer kunnen maken. En dan blijft over hun lijfspreuk, namelijk: “dialoog” en “diplomatie.”

 

3-3) Wij hebben ook aandacht gegeven aan vele andere sociale, morele en ethische onderwerpen binnen ons volk die eigenlijk als “taboe” worden beschouwd.

 

De consequentie voor de Aram-Naharaim Organisatie was en is dat wij slachtoffer zijn geworden van een ongekende hetze en haat campagne, geschandaliseerd en in discredit gebracht zowel door de koloniale illuminatie product “Assyriers” alsmede door SUA/WCA en de aangesloten organisaties. Met kreten als “niemand steunt hen”, “ga met hen niet om”, “negeer ze” enz… enz.., hebben sommige kwaadaardige individuen en organisaties geen middel onbenut gelaten om de Aram-Naharaim organisatie zoveel mogelijk schade te berokkenen. Dat heeft echter z’n redenen die we hieronder uitleggen.

 

Les nummer 1: Iedereen, maar dan ook iedereen, die probeert om te vechten voor de zaak van God YAHWEH, de Abraham, Isaak en Jacob, krijgt een leger demonen op zich afgestuurd door Satan met het doel zoveel mogelijk schade te berokkenen. Deze doen hun werk via mensen van vlees en bloed doordat de demonen toegang hebben gekregen tot hun ziel of grote invloed uitoefenen op hun gedachte.

Wellicht is dit de reden dat wij lezen: “Overigens, allen die in verbondenheid met Christus Jezus God willen dienen in hun leven, zullen vervolgd worden (2 Timoteus 3:12)

 

Ondanks de zware tol die wij moeten betalen voor onze activiteiten om het blinde en slechthorende volk wakker te schudden, hebben wij daar geen moment spijt van gehad en zullen onverminderd hiermee doorgaan.

 

De moraal van het verhaal is dit: Wanneer het goede deel van het volk passief blijft, geen actie onderneemt, ruimte geeft aan immoraliteit, verval en normloosheid, lakse houding aanneemt en zich schikt naar de situatie, dan zullen ook zij onder het oordeel vallen. In feite zijn zij medeverantwoordelijk voor het verval van het volk, omdat ze zich koest houden.

 

En daar was Daniel zich zeer bewust van. Hij vereenzelvigt zich met de zonden van het volk, belijdt de ongehoorzaamheid, doet afstand van de zonden van de voorvaderen en legt de nadruk op de rechtvaardigheid van de Here God. Vertaald naar het Aramese volk: Ja, inderdaad zijn vele onschuldige Arameeërs gedurende eeuwen op brute wijze afgeslacht. En de reden daarvan was dat deze Arameeërs zich niet hebben ingezet om het oordeel van de Here God af te wenden door in opstand te komen tegen de immoraliteit en bandeloosheid van de meerderheid van het volk. Je kunt dus niet neutraal blijven. Dat kan niet.

 

Bijvoorbeeld: De leugen en bedrog, rekrutering, fanatisme, hersenspoeling van vele jongeren, vernietiging van gezinnen en de betrokkenheid van de Westerse genocidale product “Assyriërs” is bij iedereen bekend, maar er wordt niet opgetreden tegen deze bandieten. Vaak krijg je kreten te horen als, “Als hij slecht is, waarom komt hij dan naar de kerk?” of “wij moeten elkaar vergeven” of “wij zijn allemaal broeders” En zo kun je alle kanten op!

 

Binnen de muren van sommigen van onze kloosters leven mannen en vrouwen met elkaar, hebben kinderen gemaakt, laten hun kinderen op de kosten van het klooster naar het buitenland gaan om te studeren en hun brutale en immorele gedrag binnen de muren van het klooster is door velen opgemerkt. Niemand durft hier iets van te zeggen. Aram-Naharaim heeft hiervan iets gezegd en onmiddellijk kregen wij een leger van demonen op ons afgestuurd met scala van beschuldigingen.

 

Er zitten bepaalde figuren binnen de kerkraden die beslist daar niet horen te zitten. Er is in het verleden een heroïne crimineel betrokken geweest bij de organisaties. Tegen deze en vele andere maatschappelijke, religieuze en culturele zaken hebben wij geprotesteerd. Resultaat: bedreigingen, schandaliseren, valse beschuldigingen en haat campagne tegen ons.

 

Anders geformuleerd: Als je populair wilt worden, moet je vooral geen activiteiten ontplooien zoals Aram-Naharaim dat doet.

 

4.1. Het proces van verval: Ik heb jullie leiders niet goedgekeurd zegt de Heer

 

Het proces van zich afkeren van de God van Abraham, Isaak en Jacob gaat geleidelijk en neemt honderden jaren in beslag. De kennis over Gods Woord neemt af en de aftakeling komt opgang door het toelaten van immorele geestelijke en seculiere leiders /bestuurders door het volk. Het geloof in de Here God wordt gereduceerd tot uiterlijke gebruiken en ceremonieën waarbij de kern van het geloof wordt verworpen (2 Timotheüs 3:1-6)

Een vergelijkbare situatie was ontstaan voor de van aanvang van de koningschap van koning Josia van Juad. Na zijn aantreden als koning begon hij de Here God te zoeken. De tempel van de Heer doorzoekende, kwamen een boekrol tegen. Over deze boekrol lezen wij: "Zodra de koning de tekst van de wetsrol hoorde, scheurde hij van ontzetting zijn kleren. …….. ‘Ga voor mij en het hele volk van Juda de Heer raadplegen over de inhoud van deze gevonden rol. Want de Heer is woedend op ons, omdat onze voorouders de inhoud van deze rol niet ernstig genomen hebben en alles wat ons is voorgeschreven, hebben nagelaten.’" (2 Koningen 22:11-13)

 

Over het aanstellen van immorele geestelijke/seculiere leiders door een volk die de God YAHWEH aan de kant heeft gezet lezen wij:  Zij hebben koningen aangesteld, maar ik werd er niet in gekend; zij hebben leiders aangewezen, maar ik stemde er niet mee in (Hosea 8:4)

 

Dit is het begin van de afgang. Op een onheilige slinkse manier worden zaakjes achter de schermen geregeld, terwijl de Here God compleet aan de kant wordt gezet. Totaal ongeschikte mensen dringen zich het volk op en presenteren zich als “leiders” of “vertegenwoordigers”. Bisschoppen, priesters, monniken en patriarchen worden ingewijd als "geestelijke leiders" wiens wandel totaal niets met Christelijke geloof te maken heeft en de kennis van de Bijbel nihil is. Individuen nemen zitting in de organisaties en gebruiken hun positie om zichzelf te promoten of om anderen die hen niet aanstaan door het slijk te sleuren, weer anderen komen in de kerkenraden en andere organen die beslist daar niet horen te zitten.

Doordat het volk zich heeft afgewend van de Here God, accepteren ze buitengewoon immorele leiders (geestelijk /seculier) en wil het volk in feite niets met God te maken hebben door het toelaten van dergelijke buitengewoon onheilige individuen. In relatie hiermee lezen wij: Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten (Hosea 4:6)

 

Hier gaat het om een volk dat de weg van immoraliteit is opgegaan en heeft geen belangstelling meer voor de Here God en Z’n Wet, ze zijn lauw geworden, ze bewijzen Hem slechts lippendienst, de kern van het geloof verwerpen ze, ze houden zich slechts aan uiterlijke ceremoniën en hebben zich afgewend van de ware Christelijke levenswandel en willen geen moeite voor doen om te begrijpen en zich erin te verdiepen. Dit wordt treffend samengavet in Spreuken 29:18: Als niemand de stem van God meer hoort, wordt het volk bandeloos; alleen wie de wet onderhoudt, zal gelukkig zijn.

 

Als wij kijken naar het gedrag van het volk en de diepe minachting voor Gods Woord en het decadente gedrag van hun mannen, vrouwen, dochters en zonen, dan kan men niets anders concluderen dat het volk inderdaad bandeloos is geworden. Kijk toch naar hun afschuwelijke feesten (vergelijk: Jesaja 1:14) zoals soms wordt tentoongespreid op televisie. In de kerken is het onderwijs van de Bijbel verboden en daarmee is Jezus Christus de kerk uitgezet.

 

Het “niet willen horen van de stem van God” blijft niet zonder consequenties. En het is dit gebrek aan Gods kennis, immoraliteit en bandeloosheid dat het volk in Diaspora is gegaan zoals ons zo duidelijk wordt verteld in Jesaja 5:13 Daarom gaat mijn volk in ballingschap wegens gemis aan begrip…..

 

Het “gemis aan begrip” van Gods Woord is de oorzaak van Diaspora. In dit verband moeten wij duidelijk stellen dat “het gemis aan begrip” iets is wat niet uit onvermogen of uit onkunde heeft plaatsgevonden. Nee, je krijgt “gemis aan begrip” doordat je de Here God aan de kant zet en niets met Hem te maken wil hebben.

 

Het Aramese volk was het eerste volk dat het Christendom aanvaardde. Ze hebben helaas door onderling twist en partijdigheid de woede van de Heer op hun hals gehaald. De ooit zo majestueuze Syrische Kerk van Antiochië is in de loop der jaren zo verloederd dat niets is overgebleven van de vroegere glorie. In sommige kerken wordt zelfs het geven van een Bijbelstudie, zeer belangrijk voor een continue levensvatbaarheid van een kerk, verboden omdat bepaalde individuen zo bang zijn dat de ogen van het volk opengaan wat ongetwijfeld een ernstige bedreiging zal zijn voor hun positie. Dit is niet hoofdzakelijk te wijten aan de Westerse koloniale genocidale anti-Aramese product “Assyriers”, maar ook aan veel geestelijken – die zeer waarschijnlijk geen Christenen zijn- en de meerderheid onder het dwaze en blinde volk.

 

En daarom hebben zij de oorzaak van hun Diaspora exclusief aan zichzelf te danken en aan niemand anders. De hypocrieten die steeds alles op andere volkeren afschuiven, zijn individuen die onverbeterlijk zijn en van kwade tot erger gaan. De consequentie van schuld bekennen betekent dat men bij zichzelf moet beginnen en zich moet gaan veranderen. En dat is iets waar men niets van wil horen.

 

Wij vatten het voorgaande verhaal als volgt samen:

 

  • Hosea 8:4 zegt: Zij hebben koningen aangesteld, maar ik werd er niet in gekend; zij hebben leiders aangewezen, maar ik stemde er niet mee in

  • Hosea 4:6 zegt: Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten

  • Handelingen 20:29-30: Want ik weet dat na mijn heengaan woeste wolven bij u zullen binnendringen en de kudde niet zullen sparen. Ja, uit uw eigen kring zullen lieden voortkomen die de waarheid zullen verdraaien, om de leerlingen achter zich te krijgen.

  • 2 Timotheüs 4:3-4 zegt: Want er komt een tijd dat de mensen niet langer willen luisteren naar de gezonde leer, maar hun eigen begeerten volgen en een aantal leraren om zich heen verzamelen die zeggen wat ze graag horen. 4 Ze zullen voor de waarheid hun oren sluiten en alleen aandacht hebben voor mythen.

 

Een slechte, immorele, verfoeilijke, bandeloze volk die de Here God aan de kant heeft gezet, produceert slechte, immorele, verfoeilijke en bandeloze leiders (bisschoppen, priesters, leden organisaties, leden kerkenraden enz.., dus seculiere en geestelijke leiders).

Een goede, heilige en moraalvolle volk dat zich aan de Heer heeft gewijd produceert goede, heilige en moraalvolle geestelijke en seculiere leiders.

 

Anders geformuleerd: Wanneer je wangedrag en immoraliteit constateert bij de geestelijken of seculiere vertegenwoordigers van een volk en het volk onderneemt geen actie ertegen, dan zegt dat iets over het volk zelf en niet zo zeer over de leider.

 

4.2. Een volk dat niets onderneemt tegen immoraliteit heeft zich klaargemaakt voor het oordeel.

 

Op 1-3-2011 trad de Duitse ministers van defensie Karl-Theodor zu Guttenberg af vanwege een plagiaat die hij gepleegd zou hebben in zijn proefschrift.

Op 17-2-2012 trad de Duitse president Christian Wulff af vanwege een gunstige financiële lening die hij had gesloten in zijn vorige functie als president van deelstaat Nedersaksen. Hij had deze kwestie verzwegen.

Op 2-4-2012 trad de Hongaarse president Pál Schmitt vanwege een plagiaatschandaal met zijn proefschrift in 1992.

 

Als wij kijken naar de immoraliteit wat bij onze geestelijke en seculiere leiders voorkomt, dan stellen deze drie voorbeelden totaal niets voor. Niemand zou zich om zulke dingen bij ons druk maken. Je krijgt verhalen te horen als: “Het is zo lang geleden. Wij moeten elkaar vergeven”, “Hij doet toch goed werk voor z’n volk, waarom moeten wij hem op deze manier lastigvallen?”, “Jezus heeft toch gezegd vergeef elkaar?”, “Het gaat hier om privé zaken en die moet je niet verwarren met het werk”, “die man doet toch goed werk voor z’n volk” enz.. enz..

 

Met dit soort mentaliteit is het niet vreemd dat een drugs dealer voor elkaar kreeg om betrokken te raken bij de federatie en organisaties die optreden als "vertegenwoordigers" van het volk. Met dit soort mentaliteit open je de deur voor alle soort kwaadheid en immoraliteit waardoor de demonische machten erin slagen om bolwerken te vestigen binnen ons volk wereldwijd.

 

Met dit soort mentaliteit, kun je alle kanten op. En dat is zeer ernstig. Het zegt namelijk iets over het morele verval bij ons volk en de reden achter hun Diaspora. Criminelen, gokkers, dieven, zedeloze bandieten en “Assyrische” terroristen slagen erin om zitting te nemen in de seculiere en religieuze organisaties zonder dat iemand iets tegen hen zegt. En het volk is hiervan op de hoogte en onderneemt totaal niets ertegen. Want, “we zijn allemaal broeders, we moeten elkaar vergeven” is hun redenering. Alsof de volkeren die moraliteit en discipline nastreven en in stand willen houden zulke slechte volkeren zouden zijn.

 

Dergelijke volk heeft zich zo rijp gemaakt dat de Heer Jezus Christus zegt: Ik ken uw daden, u bent koud noch warm. Was u maar koud of warm! 16 Maar omdat u lauw bent, en niet warm of koud: daarom zal ik u uitbraken” (Openbaring 3:15-16)

 

Ten diepste kunnen wij zeggen: Ons volk kent geen discipline, weet niet wat verantwoordelijkheid is, en maakt geen onderscheid tussen waarheid en leugen en recht en onrecht met alle gevolgen van dien. Iedereen is welkom, alles is okay, want, “wij zijn allemaal broeders, we zijn gedoopt in dezelfde doopvont”. Het is een hypocrisie en immoraliteit van het ergste soort.

 

En de vruchten van zulke lage moraal en bandeloosheid is dat priesters, bisschoppen, monniken en Patriarchen worden gewijd, terwijl ze totaal ongeschikt zijn voor de functie die ze bekleden.

 

Bijvoorbeeld: Het verhaal van George Saliba is iedereen bekend. Hoe hij met geweld zich tot bisschop liet inwijdden:

 

De afschuwelijke wandaden begaan tegen Mgr. J. Y. Cicek door zijn collega geestelijken kent z’n weerga niet.

 

En toch geliefde lezer, heeft het volk geen enkele moeite mee. Een normale, moraalvolle volk had meteen dergelijke figuren van hun functie ontheven om duidelijk te maken dat niemand anders in de toekomst zoiets verwerpelijk in z'n hoofd zou halen.

Maar er gebeurt niets, in tegendeel, de gehoorzame schaapjes geven ze allemaal een vette kus op hun handjes en spreken hen aan met de titel “Barech Mor Abuna (Zegen mij vader)”, zonder zich te realiseren dat de zegen die ze ontvangen niet van Christus Jezus afkomt maar van de vijand van Jezus.

Je zou kunnen zeggen: moraliteit wordt onderdrukt en vervolgd terwijl bandeloosheid en morele verval wordt gestimuleerd, zoals weergegeven door Jesaja 59:15 De waarheid is zoek, en wie niet meedoet aan het kwaad, stelt zich aan vervolging bloot………

 

5. Conclusie

 

Geliefde Aramese en andere lezer, datgene wat ons volk is overkomen gedurende voorbij eeuwen, ongeacht de ernst ervan, is exclusief aan ons zelf te wijten en aan niemand anders. De Here God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, heeft heel vaak vijandige volkeren op ons afgestuurd om ons te tuchtigen en wakker te schudden. Wij hebben niets aangetrokken van de waarschuwingen van de Here God. Erger nog, wij zijn van kwaad tot erger gegaan en hebben de Heilige Hemelse Vader zeer kwaad gemaakt waardoor Hij geen keus meer had dan ons in Diaspora te sturen om onze aandacht te trekken.

 

Ook in Diaspora heeft onze Heer en God Yesuh M’siho (= Jezus Christus) zich over ons ontfermd en wij mogen in volle vrijheid:

1- Onbeperkt onze geliefde Aramese taal onderwijzen

2- Onbeperkt Bijbels drukken, lezen en bestuderen

3- On beperkt kerken bouwen, repareren en onderhouden

4- Onderwijs genieten en ons ontplooien

5- enz… enz.. enz..

 

Maar helaas begrijpt ons volk ook hier niets van en de grote meerderheid weigert om hun verwerpelijke levenswijze aan de kant te zetten en zich te wenden in tranen en gebroken hart tot de Heilige Hemelse Vader, de God van Abraham, Isaak en Jacob. De Diaspora is waarschijnlijk hun laatste station van een lange geschiedenis van bloed en tranen.

 

De Heer Yeshu M’siho komt eerst om zijn getrouwen onder de Arameeërs en andere volkeren op te halen waarna de in de Bijbel voorzegde grote verdrukking zal beginnen waarbij miljarden mensen zullen worden gedood als gevolg van de oordelen beschreven in Openbaring en andere profetische boeken.

Deze oordelen zullen zo zwaar zijn voor de Westerse landen dat deze landen onbewoonbaar zullen zijn geworden (kernoorlogen, epidemieën, hongersnood enz..)

Het plan van de Illuminatie is daarom dat er miljoenen mensen uit het Westen, de elite onder de Westerlingen, zullen verhuizen naar het Midden-Oosten en zullen de landen in bezit gaan nemen die ooit door de Arameeërs werden bewoond. De huidige Aramese Diaspora naar het Westen moet een plaats creëren voor de Westerlingen die straks naar het Midden-Oosten gaan verhuizen.

 

Maar er is slechts één ding wat de plannen van de illuminatie tegen kan houden en dat is: collectieve boetedoening….

 

5.1. Oproep aan alle Arameeërs voor een collectieve boetedoening…..

 

We roepen alle Arameeërs op om collectief schuld te bekennen en zich te vernederen voor de Almachtige God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Hieronder geven wij U een voorstel om zich te vernederen voor de Here God, naar het voorbeeld van de heilige profeet Daniel.

 

Het gebed kun je bidden in je eentje, maar ook gezamenlijk, je hoeft slechts de “ik- vorm” en “wij- vorm” in de tekst te veranderen. Het gebed wordt in de “Ik- vorm” geschreven.

 

Here God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ik kom tot u in de gezegende naam van Uw Zoon Yesuh M’siho, mijn Heer, Hoge Priester en Redder. Hemelse Vader, ik buig in aanbidding, Lof en dankbaarheid voor U neer. U komt alle Eer, Roem, Glorie, Lof en Waardigheid toe voor nu en eeuwigheid. Daarom, Eer ik U, Roem ik U, Prijs ik U, Aanbid ik U, Lof ik U en dank ik U.

 

Ik bedek mijzelf met het bloed van de Heer Yesuh M’siho als mijn bescherming gedurende deze tijd van gebed. Ik geef mij volledig en onvoorwaardelijk over aan U in elke gebied van mijn leven. Ik kom in opstand tegen alle werken van Satan die mij zouden kunnen hinderen in deze tijd van gebed en ik richt mij alleen tot de ware en levende God en weiger elke inmenging van Satan in mijn gebed.

 

Satan ik bevel je in de naam van de Heer Yesuh M’siho om mijn aanwezigheid te verlaten met alle je demonen en ik breng het bloed van de Heer Yesuh M’siho tussen ons.

 

Heilige Hemelse Vader, ik erken dat alles wat ons volk is overkomen in de voorbije eeuwen, inclusief de vervolgingen, de afslachtingen, de ontberingen, het toe-eigenen van onze landen, wijngaarden, tarwevelden en landerijen door vreemde volkeren, het toe-eigenen van onze vrouwen en dochters het vermoorden van onze zonen en vaders allemaal te wijten is aan onze ongehoorzaamheid aan U.

 

U bent Heilige God, U bent barmhartige God, U bent rechtvaardige God, U bent liefdevolle God, U bent trouwe God, maar wij, onze voorouders, onze leiders van klein tot groot hebben U gedurende eeuwen aan de kant gezet, Uw Heiligheid gekrenkt en vertrapt, Uw goedheid en genade misbruikt en gingen als dwazen onze eigen weg zonder maar iets van U aan te trekken. Door onze ongehoorzaamheid en opstandigheid tegen U, hebben wij onze geloof gereduceerd tot uiterlijke ceremoniën en tradities, waarbij onze harten zijn verstard en verhard van trots, zelfgenoegzaamheid en eigenwijsheid.

 

O Grote God O Heilige God YAHWEH, Heilige Vader, U heeft het Aramese volk erg veel liefgehad, stond altijd klaar om Uw volk met openarmen te ontvangen, maar wij weigerden Uw Vaderlijke liefde, tucht en discipline. In tegendeel, onze voorouders, leiders, bisschoppen, patriarchen gingen allemaal hun eigen weg, creëerden voor zichzelf koninkrijken op deze wereld, waarbij ze de echte Koning- Heer Yesuh M’siho compleet aan de kant hebben gezet. En deze kwaadheid tegen U gaat door tot in onze dagen.

 

Met onze afschuwelijke gedrag hebben wij U diep beledigd Heilige Hemelse Vader, God YAHWEH. Door onze zonden en opstandigheid hebben wij U gedwongen om vreemde volkeren op ons af te sturen om ons te tuchtigen. Maar Heilige Vader, wij, onze voorouders, geestelijke en seculiere leiders, weigerden ons te bekeren van onze kwade praktijken en vervielen van kwaad tot erger. Uiteindelijk hebben wij U gedwongen door onze opstandigheid zodat voor U geen keus over bleef dan ons in Diaspora te sturen.

 

Heilige Vader in de hemel, ik erken mijn zonden en opstandigheid tegen U, de zonden van onze voorouders en leiders gedurende voorbije eeuwen tot de dag van vandaag. Ik vind dat fout en verwerp deze zonden tegen U. Ik bied mijn oprechte excuses aan voor al onze zonden begaan tegen U en vraag U alstublieft in Yesuh’ naam om Uw krijgsengelen met getrokken flitsende zwaarden in hun handen de opdracht te geven om onze kerkgebouwen en onze huizen, inclusief huizen van onze geestelijken, in bezit te nemen en de satanische machtsengelen weg te jagen die toegang hebben gekregen in onze zielen, huizen en kerken door onze ongehoorzaamheid aan U.

 

Vader YAHWEH, in overeenstemming met het gebod van Uw geliefde Zoon Yesuh M’siho- mijn Heer, Hoge Priester, God en Redder-, “heb Uw vijanden lief en bid voor hen die U vervolgen”-, bid ik voor en zegen alle volkeren die ons hebben vervolgd gedurende eeuwen. Ik vraag U alstublieft in de naam van de Heer Yesuh M’siho om mannen en vrouwen voor Uzelf uit deze volkeren te kiezen zodat zij de boodschap van de Heer Yesuh M’siho aan hen mogen verkondigen zodat ook zij in gelegenheid worden gesteld om de Heer Yesuh M’siho te aanvaarden als hun Redder. Want, Heilige Hemelse Vader, ook deze volkeren die ons hebben vervolgd en vermoord hebben recht op Redding door het bloed van Uw Zoon Yesuh M’siho door aanvaarding van Zijn offer aan het kruis voor hun zonden.

 

Ik vraag U alstublieft Heilige Hemelse Vader om het lot van het verbrijzelde en verstrooide Aramese volk aan te trekken en een verandering in hun situatie teweeg te brengen, zodat zij zich tot U bekeren en een eind wordt gemaakt aan hun Diaspora en hen terugbrengt naar de oorspronkelijke landen van hun voorvaderen.

 

Ik dank U Heilige Vader in de hemel voor dit gebed, in Yesuh naam, Amen.

 

***********************************************************

 

Veronderstel nu de volgende situatie voor….

Wanneer bovenstaande of een vergelijkbaar gebed van boetedoening wordt gebeden  in de Aramese kerken wereldwijd en in de Aramese huizen, dan zal daar zo’n machtige uitwerking van uitgaan dat de demonische bolwerken die ons volk in hun greep houden worden verbrijzeld, de weg wordt opengemaakt voor het genezen van de wonden, en de Here God begin zal maken met het herstellen van het volk in overeenstemming met Zijn belofte: Als mijn volk, dat alleen mij toebehoort, zich dan in gebed nederig tot mij wendt en zijn slechte praktijken laat varen, zal ik vanuit de hemel naar ze luisteren, hun zonde vergeven en hun land herstellen (2 Kronieken 7:14)

 

Dat is de enige ware oplossing en niets anders……………………….Laat U vooral niet misleiden door vele praatjesmakers op de televisie die denken wijsheid in pacht te hebben met hun misleidende praatjes…

 

********************************

Zie meer over de Arameeërs van Syrië: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Van_Syrie.htm

Arameeërs van Irak: http://www.aramnahrin.org/Dutch/ChristenenVanIrak.htm

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Heb je als Arameeër iets gehad aan dit artikel? Wil iets betekenen voor het Aramese volk? Zo ja, overweg dan het volgende:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/AramNaharaim_Vrijwilligers.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/HelpOns.htm

 

 

Heb je als Arameeër hekel aan corruptie en vriendjespolitiek? Denk je dat dit heeft geleid tot de ondergang van ons volk en hun Diaspora? Wil je hier iets tegen doen? Ben je moedig? Welkom dan bij Aram-Naharaim Organisatie.

 

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

 

 

28-8-2012: Syrische nationale leger doodt rebellen uit Irak, Turkije, Libië, Egypte en Tunesië

 

15-10-2012: Aramese leider in Irak mijmert over de wegkwijnende Aramese aanwezigheid……de onzichtbare hand… ons bezordheid... de Nieuwe Wereld Orde (NWO)…Paradigma Verandering... Petrus Romanus......

 

30-11-2012: Syrië: de kindsoldaten van het rebellenleger

 

10-12-2012: Saudi-Arabië stuurt 1.334 gevaarlijkste criminelen als jihadisten naar Syrië

 

25-3-2013: Jihadisten uit de hele wereld vechten in Syrië 

 

 

===Video's===

 

12-9-2012: Vrijheidsstrijders van het Westen onthoofden en terroriseren in Syrië.

 

1-9-2012: Video Ansar al-Sunneh excuteert een politieman Muhammad Faysal Suleiman in Daraa

 

21-10-2012: Vrije Syrische Leger Genocide tegen minderheden in Syrië

 

30-10-12: Armeense kerk in Aleppo vernietigd door de terroristen

 

12-11-2012: Salafisten van VSL gebruiken Moskee om burgers aan te vallen.

 

15-12-2012: Leven van minderheden onder de door het Westen gesteunde rebellen

 

23-12-2012: Turkse Islamitische Terrorist zet aan tot haat om minderheden af te slachten

 

2-1-2013: Fatwa tegen supporters van regering Assad

 

19-1-2013: Kindsoldaten van het Vrije Syrische Leger: oorlogsmisdaden

 

24-1-2013: Human Rights Watch: Syrische rebellen plunderen kerken (VIDEO)

 

8-4-2013: Video: “Aleppo, the Castle”: Documentary on Atrocities Committed by US-NATO Sponsored Terrorists in Syria

 

4-4-2013: New video shows Syrian rebels using US SEALs' sniper rifle

 

20-3-2013: Video: West Turns a Blind Eye that Their Terrorists in Syria Used WMDs, Against all Evidence

 

4-5-2013: Syrische rebellen getraind in de Kosovo trainingskampen