Israel Audo

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van AntiochiŽ met betrekking tot synoniem: ArameeŽrs/SyriŽrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere AssyriŽrs? Waren ze simpelweg ťťn etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, AssyrischeĒ Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

ArameeŽrs van Irak

 

ArameeŽrs van Turkije

 

ArameeŽrs van SyriŽ

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

6-2-2016: Chemische aanval op Ghouta, Damascus in 2013, ArameeŽrs, Koerden, Turken....

 

12-5-2015: Turkije, SyriŽ en Irak: ArameeŽrs, de ondergang van een inheems volk, Deel II

 

15-4-2015: Duitsland noemt slachting onder ArmeniŽrs genocide

 

15-4-2015: Europees parlement roept op tot herdenking Armeense genocide (http://www.nu.nl)

 

13-4-2015: Honderd jaar Ottomaanse Genocide: Aram-Naharaim Organisatie en Aramese Democratische Organisatie sturen een brief aan de EPP Groep van het Europese Parlement

 

6-3-2015: Aramese Genocide: Oude en Nieuwe Genocide. ISIS/ISIL valt de Arameo- Assyrische en Chaldese dorpen langs de rivier Chabur aan in SyriŽ

 

10-6-2014: Steeds meer Koerden erkennen hun eigen rol in de Ottomaanse genocideÖÖÖ

 

9-5-2014: Turkije, SyriŽ en Irak: ArameeŽrs, de ondergang van een inheems volk

 

26-4-2014: Ottomaanse genocide: 99 jaar geleden, zal het erkend worden voor de honderdste verjaardag?

 

24-3-2011: Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van ArameeŽrs en de afvallige ArameeŽrs die zich ďAssyriŽrsĒ noemen

 

19-7-2010: Eeuwenoude Aramese kerk St. Jacob van Nisibin in Tur Abdin in Turkije is beklad met racistische anti-Aramese en antichristelijke teksten

 

15-3-2010: Zweden erkent de Aramese Lichamelijke genocide, maar ontkent de Aramese Geestelijke Genocide

 

11-11-2009: Premier van Turkije: Een Moslim kan nooit genocide plegen

 

21-2-2009: Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest.

 

3-1-2009: Een belangrijke Koerdische Leider in Turkije biedt excuses aan voor het aandeel van de Koerden in de Aramese Genocide van 1915

 

3-7-2007: Aramese Ė Armeense afslachtingen uit de Ottomaanse Tijd: een Koerdische verantwoordelijkheid

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'ArmeniŽrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'MesopotamiŽ'

Sommige ArameeŽrs noemen zich in onze dagen "AssyriŽrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere ArameeŽrs zijn bekend geworden als "ChaldeeŽrs".  Ze zijn echter allemaal ArameeŽrs. Overal waar U het woord "AssyriŽrs" tegenkomt dient U het als ArameeŽrs te lezen.

In Turkije zijn de ArameeŽrs bekend geworden als ďSŁryaniĒ en in Arabische als ďAl-SuryanĒ


 

Na de Turken komen de Koerden.... ArameeŽrs, Gog en Magog...

 

Engelse versie

Inhoud

 

1. Inleiding  
  2. Wanneer?  
    2.1. Gog en Magog zijn geen referenties naar Rusland, maar naar Turkije en......  
    2.2. Turkije: Gog, Magog, Meshech, Tubal, Togarma wordt zeer machtig...  
  3. "Vrije Koerdistan" en complete vernietiging van de ArameeŽrs  
  4. Oordeel over Koerden en Turken: Ik was niet erg kwaad op mijn volk, maar toch hebben zij het zwaar gestraft.................  

 


 

1. Inleiding

 

 

Het Midden-Oosten wordt door elkaar geschud. De internationale illuminatie/ Zionist/ Vrijmetselaars/ Kabbalistische/ Talmudische intrige (hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier) wil Midden-Oosten opnieuw inrichten. Binnen een afzienbare tijd zullen nieuwe landen bijkomen en sommige landen zullen gebied moeten inleveren. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot.

 

De landen die gebied moeten inleveren zijn Turkije, Iran, SyriŽ en Saudi - Arabie. Deze landen zijn zich bewust van de plannen en zullen zich hevig ertegen verzetten.

 

Volgens de plannen van de internationale satanische intrige, gestippeld in 2006, zal een nieuw land worden gevormd uit Iran, Irak, Turkije en SyriŽ. Dit land, dat nooit heeft bestaan, zal genoemd worden "Vrije Koerdistan." Het nieuwe land omvat het inheemse Aramese gebied.

 

SyriŽ en Irak zijn verzwakt. Maar Turkije en Iran zijn sterk en zullen niet zo maar gebied inleveren. Het is waarschijnlijk tegen die achtergrond dat Turkije toenadering zoekt tot Iran (hier, hier, hier, hier), hoewel ze totaal verschillende eschatologische opvatting aanhangen over Islam.

 

Met de huidige bloedige oorlog in het zuidoosten van Turkije tussen het Turkse leger en de Koerden, willen de Turken duidelijk maken dat ze de vorming van "Vrije Koerdisten" met alle middelen zullen bestrijden (hier, hier). De Turkse regering is bezig met een nieuwe wet om "terroristische" parlementsleden te ontdoen van hun immuniteit en Turkse President roept op om "terrorisme supporters" te ontdoen van Turkse nationaliteit. De Koerdistan Regionale Regering in het noorden van Irak van Mesud Barzani steunt volledig de politiek van de Turkse regering met betrekking tot de Koerdische vraagstuk. Hij is zelfs zo gehoorzaam aan de Turken dat hij Koerdische militie in SyriŽ de PYD vereenzelvigd met de PKK en daarom als "terroristisch" bestempeld.

 

Op 17-3-2016 ondertekenden diverse Koerdische groepen in SyriŽ een verklaring van de oprichting van een federale regio in het noorden van SyriŽ.

Het idee werd natuurlijk niet verwelkomd door SyriŽ en andere landen (hier, hier, hier, hier). In Ankara moet het idee van federale regio in het noorden van SyriŽ de alarmbel behoorlijk hebben doen rinkelen. Dat is ook de reden waarom de Turken de ISIS/ISIL en andere terroristen in SyriŽ steunen tegen de opmars van de Koerden (bijvoorbeeld: hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier).

 

Om de wereld te laten wennen aan het idee van "Vrije Koerdistan", sijpelen van tijd tot tijd berichten door in de media.

Sputnik News rapporteerde op 29-11-2015 in een artikel getiteld "Emergence of Independent Kurdistan Just a Matter of Time - Czech President": "Het verschijnen van een onafhankelijke Koerdistan is slechts kwestie van tijd zei de Tsjechische president Milos Zeman..... "

 

The Times of Israel rapporteerde op 20-1-2016 in een artikel getiteld "Justice minister calls for an independent Kurdistan": "Wij moeten openlijk oproepen voor de oprichting van een Koerdische staat die Turkije van Iran scheidt....."

 

2. Wanneer?

 

De vraag is natuurlijk wanneer? Zoals gezegd, zullen onder huidige omstandigheden Iran en Turkije niet meewerken aan de oprichting van "Vrije Koerdistan." Het is ook erg onwaarschijnlijk dat ze zullen buigen voor de zware druk van Rusland en Amerika. Dit betekent dat beide landen in de toekomst zodanig verzwakt moeten worden dat ze zich niet meer kunnen verzetten tegen de vorming van "Vrije Koerdisten."

 

Een aanwijzing hiervoor vinden wij in de profetie van Ezechiel 38 en 39 over de grote oorlog tegen Israel onder aanvoering van Gog. Deze machtige legeraanvoerder wordt omschreven als "Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal;" (38:2).

 

In deze profetie lezen we dat onder andere Iran (Perzie), Turkije (Beth Togarma) en andere landen betrokken zijn bij deze oorlog (38:4-6). Dit immense leger onder aanvoering van Gog uit het land Magog wordt verpletterd door het ingrijpen van de Here God. Turkije en Iran zullen militair worden verslagen. Zeer waarschijnlijk wordt na het verslaan van Turkije het land ontmanteld waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor de oprichting van "Vrije Koerdistan." Iran zal dan zo verzwakt zijn dat het geen weerstand meer kan bieden.

 

Een van de vele profetiekaarten, gebaseerd op Scofield Bijbel, waarin Rusland wordt geÔdentificeerd als Magog (bron).

Over de identiteit van Gog, de grootvorst van Mesek en Tubal, uit het land Magog zijn er heel wat ideeŽn geopperd.

Een theorie dat vooral door de Baptistische/ Evangelische en andere Protestantse groeperingen wordt gepropageerd is de identificatie van "Gog uit het land Mogog" met Rusland. De theorie werd geÔntroduceerd door de controversiŽle Scofield Referentie Bijbel en wordt bij vele Christenen als "standaard Bijbel" gebruikt.

 

In de Scofield Referentie Bijbel lezen wij in Ezechiel 38:2 over Gog en Magog: "Dat Gog referentie is naar de noordelijke (Europese) machten onderleiding van Rusland. Gog is de prins en Magog is zijn land"

"De verwijzing naar Meshech en Tobal (Moskou en Tobolsk ) is een duidelijke identificatie"

 

Texe Marrs zegt over Scofield: "Cyrus I. Scofield en zijn afvallige "Bijbel" worden vandaag nog steeds aanbeden door de zuidelijke Baptisten leiders, Pinkster en Charismatische leiders en miljoenen misleidde Evangelisten..... "

 

Henry Makow zegt over Scofield: "Cyrus Scofield (1843-1921) was een illuminatie agent wiens 1909 Bijbel met referenties ontelbare Evangelisten heeft bedrogen met hun onvoorwaardelijke steun voor Zionisme. "

"Scolfield is een voorbeeld van hoe de illuminatie de Bijbel kan aanpassen of interpreteren ter promotie van hun agenda van wereld tirannie. "

 

Meer over Scofield en zijn Bijbel:

CYRUS SCOFIELD -- WHO WAS HE?

The Satanic Influence on the Scofield Bible

The Scofield Bible, Oxford Publishing and the House of Rothchild

Christians- Zionism's Useful Idiots

Christians Have Been Duped by Zionists

The Incredible Scolfield and his book

 

2.1. Gog en Magog zijn geen referenties naar Rusland, maar naar Turkije en......

 

De voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat, nu een hartstochtelijke Christen, heeft een baanbrekende analyses gepubliceerd waarin hij de identificatie van "Gog en Magog= Rusland " met sterke argumenten onderuit haalt. Hij laat zien dat Gog en Magog niet refereren naar Rusland, maar naar Turkije en Kaukasische Islamitische (Turkstalige) republieken.

 

In deel 4 (deel 1, 2, 3, 5 ) van zijn analyse getiteld " The Armies Of The Antichrist Are Near, And Russia Will Take The Victory (Part 4) " zegt Shoebat onder andere: "De fout van gelijkstellen van Magog aan Rusland kan gemakkelijk ontdekt worden als we de claims lezen: ze rekken altijd de geschiedenis uit zodat het de gewenste geografische locatie omvat. Dit is te vinden in elke anti- Russische profetie materiaal die de geschiedenis omarmt om te gebruiken." (zie ook hier )

 

Over de bekende naslagwerken schrijft hij: "Maar wanneer wij sommige van de grootste Bijbelse handboeken onderzoeken, zoals Macmillan Bible Atlas, Oxford Bible Atlas, The Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, The Moody Atlas of Bible Lands, The Zondervan Illustrated Bible Dictionary, the IVP Bible Background Commentary, The New Ungerís Bible Dictionary, The Catholic Encyclopedia and The Matthew Henry Complete Commentary; dan positioneren ze allemaal Magog, Meshech, Tubal, Gomer en Beth Togarma in Kleine-AziŽ of in het uitgestrekte gebied tussen vroegere ArmeniŽ en MediŽ (1)- kortweg, de republieken ter zuiden van Rusland en noorden van Israel, bestaande uit Turkije, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan, Chechenie enz..., maar ze zijn allen Moslim naties."

 

Over de foute interpretatie van "Magog = Rusland" schrijft hij: "De foute 'Magog is Rusland' theorie kwam voort uit de Scofield Studiebijbel die Meschek en Tubal identificeert met Russische steden Moskou en Tobolks. Later is dit gepopulariseerd door Tim LaHaye en Hal Lindse's Late Great Planet Earth. ..... "

 

Volgens Shoebat is de identificatie Meshech/ Moskou en Tubal/ Tubolsk niets anders dan woordenspeling. Hij zegt: "Gog.... is van het land Magog, een heel specifieke plaats en hij is de heerser, "grootvorst" van zijn gebied genoemd "Meschek en Tubal" die de oude Moschi/ Mushki en Tubalu/ Tibareni volkeren zijn die vertoefden in het gebied, voornamelijk ten zuiden van Zwarte en Kaspische zeeŽn ten tijde van Ezechiel."

 

Een andere belangrijke punt is dat in sommige moderne vertalingen van de Bijbel verse 6 en 15 van Ezechiel 38 wordt gesproken van " verre noorden" ten opzichte van Israel. Daarmee wordt Gog/Magog vereenzelvigd met Rusland.

 

In de gezaghebbende Engelse vertaling King James uit 1611 staat in Ezechiel 38 vers 6 en 15 respectievelijk "north quarters" en "north parts."

 

De vergelijkbare Nederlandse Staten vertaling leest respectievelijk: " de zijden van het noorden (verse 6) " en " de zijden van het noorden (verse 15) "

 

Zoals gezegd hebben vele moderne Bijbelvertalingen "verre noorden/ hoge noorden" overgenomen, inclusief de herziene Statenvertaling, NBG-vertaling '51, Willibrord-Vertaling '95, Groot Nieuws- vertaling enz..

 

World Net Daily publiceerde op 21-6-2012 een uitgebreide analyse getiteld " The truth about Gog and Magog " waarin de foute gedachte "Magog= Rusland" wordt ontkracht.

 

Aan de hand van enkele populaire profetie landkaarten en landkaarten uit gerenommeerde Bijbelatlassen, samengesteld door ervaren Bijbelse wetenschappers, ontbloten ze de foute idee van " Magog= Rusland." Het wordt duidelijk dat Magog, Tubal en Meschech in Turkije zijn gesitueerd en niet in Rusland zoals werd gepromoot door Scofield Referentie Bijbel en vandaag de dag door de grote menigte nog steeds wordt omarmt.

 

In het artikel van World Net Daily wordt de vraag gesteld van "waarom is er zo'n radicale discrepantie tussen de identificatie van Magog volgens de populaire overtuiging en deze diverse wetenschappelijke bronnen? Zijn deze atlassen en vele conservatieve wetenschappers die hen gemaakt hebben allemaal fout? Of zijn de profetie uitleggers fout? Hoe zijn de twee groepen aangekomen tot zo'n verschillende conclusies?"

 

De genoemde discrepantie wordt als volgt beantwoord in het artikel: "Het antwoord ligt in de verschillende methodes van interpretatie gebruikt door deze twee groepen. De meeste conservatieve, ervaren wetenschappers van de Bijbel gebruiken wat wordt genoemd historische - grammaticale methode van interpretatie. Dit wil zeggen dat ze simpelweg de namen in de profetie van Ezechiel interpreteren zoals Ezechiel zelf zou hebben begrepen (toen hij de profetie opschreef). Dus in de late zevende eeuw en begin van zesde eeuw v. Chr. toen Ezechiel profeteerde, was bekend dat Magog, Meshech en Tubal in Klein-AziŽ, of hedendaagse moderne Turkije hadden vertoefd. "

 

Een andere voorbeeld gebaseerd op Scofield Bijbel waarin Magog wordt met Rusland geÔdentificeerd (Bron).

Magog, Tubal, Gomer en Meshech zijn allemaal gesitueerd in Turkije.

De Holman Bijbel Atlas (Bron)

 

Een andere methode ter identificatie van geografie wordt "bloedlijn - migratie methode" genoemd. "Deze methode van interpreteren van namen in een profetie probeert om bloedlijnen, gemengde huwelijken en migratie van de oude volkeren genoemd in een profetie te traceren en te verbinden met hun hedendaagse afstammelingen en landen waar ze nu leven. Maar deze methode is beladen met problemen, variabelen en inconsistenties. Wanneer deze methode wordt gebruikt door vijf verschillende leraren dan zullen ze zoals gebruikelijke aankomen met vijf verschillende conclusies. Niemand gebruikt deze methode consistent, met iedere uitlegger stoppend op een willekeurige periode in de geschiedenis, telkens wanneer het hem uitkomt en gewenste resultaat oplevert. Omdat er zoveel gegevens voorhanden zijn en (slechts) enkele millennia zijn tussen de vroegere profetieŽn en moderne tijden, zijn de gegevens makkelijk te manipuleren en te gieten in eigen vervormde profetie. "

 

Bij het beantwoorden van deze vraag "vergeet" helaas dit artikel de immense miljoenen dollars propaganda te noemen ter promotie van Scofield Bijbel door de Vrije Metselaars/ Kabbalistische/ Talmudische/ Zionistische illuminatie satanisten.

 

2.2. Turkije: Gog, Magog, Meshech, Tubal, Togarma wordt zeer machtig...

 

De kabbalistische / Talmudische/ Vrij Metselaars/ illuminatie satanisten zullen Turkije helpen om een zeer machtige natie te worden om zo de profetie van Ezechiel 38/39 mogelijk te maken.

En Turkije wordt inderdaad met de dag machtiger. Het land profileert zich als beschermer van de Moslims overal in de wereld (hier, hier, hier). Van Kaukasus tot Balkan, Midden-Oosten en SomaliŽ profileert Turkije/ Gog/Magog zich als hoeder van de Moslim broeders.

De ongehoorzame volkeren in deze regio's, zoals balkanlanden en noord Afrika, zullen overwonnen en onderworpen worden. Overbodig om te zeggen, maar de Turken/ Gog/Magog en hun horden zullen gruwelijke bloedbaden aanrichten onder de volkeren die weigeren zich aan hen te onderwerpen. Dit zal een enorme angst en respect teweeg brengen. In de Islamitische wereld zal Turkije/ Gog/Magog worden omarmd als "bevrijder en verdediger" van de Moslim broeders tegen de "ongelovigen."

 

Op het hoogtepunt van haar macht zal Turkije/ Gog/Magog ongekende prestige hebben opgebouwd dat ze in staat zal zijn om een gigantisch leger (38:4- 6, 9, 15) op de been te brengen om samen met Iran Jeruzalem te gaan "bevrijden."

 

De Here God grijpt in en zegt tegen Gog en zijn bondgenoten: " 1 Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here Here; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. 22 Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn;....." (Ezechiel 38:21-22)

 

Verdere details over de ondergang van Gog/Magog/ Turkije lezen we: "Op de bergen van IsraŽl zult u vallen met uw troepen en uw bondgenoten. Door allerlei roofvogels en wilde dieren laat Ik u verslinden. 5 In het open veld zult u sneuvelen: Ik heb gesproken Ė godsspraak van de Heer GOD.  6 Ik laat vuur neerkomen op Magog en op de eilanden die zich veilig wanen. Dan zullen ze erkennen  dat Ik de HEER ben. " (Ezechiel 39:4-6)

 

Als het inderdaad juist is dat Gog/Magog Turkije is dan zal het worden vernietigd met kernwapens, mogelijk door Rusland en/ of Israel. Op dat moment zal het huidige Turkije ophouden te bestaan en het land zal worden ontmanteld. Iran is dan ook verslagen waardoor inderdaad de nooit bestaande "Vrije Koerdistan" kan worden opgericht in het hart van het inheemse inheemse Aramese woongebied.

 

Het is mogelijk dat de ondergang van Gog/ Magog/Turkije en zijn bondgenoten opgeŽist zal worden door antichrist waardoor hij door de afvallige deel van Israel zal worden aanvaard als "de ware Messias." Dit zal dan mogelijk resulteren in een verbond met de antichrist (Daniel 9:27).

 

3. "Vrije Koerdistan" en complete vernietiging van de ArameeŽrs

 

Over de genocide van 1915 zegt aartspriester Sleman Henno:

"Beste lezer, ik heb de redenen voor de massamoord geschilderd, en de wijze waarop deze tot uitvoering werd gebracht. Kom met mij mee, dan gaan wij samen alle landstreken bezoeken waar de massamoorden zijn begaan, om te zien, wat de twee volkeren, de Turken en de Koerden Ė die berucht zijn om hun gruwel, boosaardigheid en gemis aan erbarmen -, aan bloedbaden hebben aangericht en aan onschuldig bloed hebben vergoten. Deze gebieden van AnatoliŽ tot aan de grenzen van het Osmaanse Rijk, dus tot aan PerziŽ en Rusland, werden door veel Christenen bewoond. Wij zullen tragedies en bloedvergieten tegenkomen zonder weerga. Vanaf de schepping van de wereld tot nu heeft men nog nooit zoiets gezien: kinderen, vrouwen en bejaarden werden doodgestoken en zuigelingen uit de schoot gerukt en als ballen tegen de muur gesmeten. Welk een vreselijk, ondraaglijk noodlot. Zoiets hebben zelfs de goddeloze Djengis Khan, noch de Ta-Mongolen HŁlšga en Timur Lenk niet voor elkaar gebracht. Ook in de tijden van het heidendom is van zoiets dergelijks ooit bericht. Geen tong, geen pen kan zoiets beschrijven. De tranen wellen ons in de ogen en stromen ons over de wangen. Hele steden werden van Christenen beroofd, alsof daar nooit enige Christen heeft geleefd. In veel dorpen bleef er zelfs geen enkel aandenken aan de Christenen."

 

De Turken en de Koerden zijn indringers in het Aramese inheemse grondgebied. Beide volkeren bedienen zich van oorlog, bloedbaden, onderdrukking, vervolging, intimidatie, verwoesting, plunderingen en confiscatie van de eigendommen van anderen. Ze zijn zeer achterdochtig, trots en zullen je alleen accepteren als je een onderdanige positie inneemt. Je moet leven als hun slaven voordat ze je willen accepteren. Je moet niet zeuren over gelijkheid, rechten, eerlijkheid, samenwerking, goedheid en wederzijdse respect. Zoiets begrijpen ze simpelweg niet en is niet hun levenswijze. De maatstaf is onderdrukking, onderwerping en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. De uitzondering op deze regel is wanneer ze in minderheid zijn of zich in een zwakke positie bevinden. De voortdurende confiscatie van hun landerijen en pesterijen van de Arameo- Assyriers en Arameo- Chaldeeers in het Noorden van Irak door de Koerden is een overduidelijk voorbeeld van hoe de Koerden anderen bestelen, terroriseren en plunderen.

 

De Turken en Koerden hebben gezamenlijk het inheemse Aramese volk vernietigd, hun inheemse land ingenomen, hun vrouwen en dochters zich toegeŽigend, hun zonnen en mannen vermoord en kleine kinderen grootgebracht als Moslims.

 

Wanneer de illuminatie satanisten erin slagen om "Vrije Koerdistan" op te richten, dan zal dit tot rampzalige resultaten leiden voor de ArameeŽrs. De resterende ArameeŽrs, die over zijn gebleven van de eeuwenoude vernietigingpolitiek van de Turken, zullen compleet worden vernietigd.

 

Sommige mensen begrijpen niets van waarom Europa en Verenigde Staten niets zeggen tegen de huidige machthebbers in Turkije over de schending van mensenrechten, inperking van persvrijheid, journalisten vervolgen en in de gevangenis gooien, een bloedige oorlog tegen de Koerden voeren, en iedereen als een "verrader" of een spion "bestempelen" die zich kritisch uitlaat.

 

Het heeft verschillende redenen. We noemen hieronder twee ervan:

1) Zoals gezegd wordt Turkije door de illuminatie satanisten machtig gemaakt om de profetie van Ezechiel 38/39 mogelijk te maken. Vandaar dat ze de huidige regering niets in de weg leggen. En dat is ook de reden van de stilte in het Westen.

Je vraagt je af geliefde lezer of de huidige Turkse machthebbers willens en wetens meewerken aan het uitvoeren van de profetie van Ezechiel 38/39 of dat ze zo verblind zijn door de internationale satanische intrige dat ze onbewust hieraan meewerken.

 

2) De oorlog tegen de Koerden willen de illuminatie satanisten gebruiken om de positie van "slachtoffer" toe te kennen aan de Koerden vanwege de "Turkse agressie." Wanneer na de oorlog van Ezechiel 38 en 39 Turkije wordt ontmanteld, dan zullen de kabbalistische/ Talmudische illuminatie/ zionist satanisten zeggen: "De Koerden hebben zoveel geleden onder de agressie van de Turken dat ze nu recht hebben op eigen land."

 

Dat de Koerden samen met de Turken de ArameeŽrs en ArmeniŽrs hebben vernietigd is totaal niet relevant voor de illuminatie satanisten. In tegendeel, voor hun was het vloeien van miljoenen liters Aramese en Armeense Christelijke bloed een heerlijke en een smaakvolle offer aan Lucifer/ satan, de god van de Vrije Metserlaars/ Illuminaten (hier en hier).

 

4. Oordeel over Koerden en Turken: Ik was niet erg kwaad op mijn volk, maar toch hebben zij het zwaar gestraft.................

 

Als we kijken naar de geschiedenis van Israel dan zien we dat elke keer als ze zich afkeerden van de Here God, zich overgaven aan immoraliteit, bandeloosheid en verval, dan gaf de Here God hen in de macht van hun vijanden om hen te bestraffen zodat ze spijt zouden betuigen en terug zouden keren naar de Here God.

Bijvoorbeeld: "De volken zullen inzien dat het volk van IsraŽl in ballingschap is geweest wegens hun schandelijke gedrag. Omdat zij mij ontrouw geworden waren, had ik hen aan hun lot overgelaten: ik leverde hen uit aan hun vijanden zodat ze vielen in de strijd. 24 Ik liet hen aan hun lot over omdat zij zich verontreinigd en zich tegen mij verzet hadden." (Ezechiel 39:23-24, zie ook: Rechters 2:14, 10:7-8, Jeremia 19:7, 34:21, Jesaja 9:10-11, Ezra 5:12, Nehemia 9:28, enz.. ).

Deze volkeren werden als stok of een tuchtstaaf in de hand van de Here God Yahweh gebruikt.

 

Wat wij dan zien is dat na de bestraffing en spijtbetuiging van Israel, de Here God Yahweh zich keert tegen de volkeren die Hij heeft gebruikt om Israel ermee te tuchtigen en een zware oordeel voltrekt over hen en in sommige gevallen hen compleet vernietigd.

 

De volkeren lieten zich echter niet gebruiken als een tuchtstok in de handen van de Here God, maar grepen de mogelijkheid aan om Israel zwaar te beschadigen, veel meer dan de bedoeling was. Dat is de reden dat God Yahweh zegt: " Maar ik ben in grote woede ontstoken tegen de volken die zo zelfverzekerd zijn. Ik was niet erg kwaad op mijn volk, maar toch hebben zij het zwaar gestraft." (Zacharia 1:15)

 

Een andere voorbeeld van tuchtstok in de handen van de Here God Yahweh, waren de vroegere Assyriers. "Assur is slechts een stok in Gods hand" zegt Jesaja 10:4.

 

In Jesaja 10:5-7 lezen we: " De Heer zegt: ĎAssur, ik klaag je aan. Ik wilde mijn woede koelen op een volk dat van mij is vervreemd, op een natie die mijn woede opriep. Jou gebruikte ik als de stok om het te slaan, als de roede in mijn hand. Jou stuurde ik op dat volk af, jou liet ik komen om het kaal te plukken, leeg te roven, plat te trappen als straatvuil.í 7 Maar Assur koesterde eigen plannen, hij had iets anders in de zin. Vernietigen, dat was zijn enige gedachte, volken uitroeien, het ene na het andere. "

 

Dan volgt het oordeel over Assur: "Maar de Heer zegt: ĎEerst voer ik mijn plannen uit met Jeruzalem, Jeruzalem, gelegen op de berg Sion. Maar dan reken ik af met de koning van Assur, want hoogmoedig is zijn gedrag, trots zijn oogopslag" (Jesaja 10:12)

 

Met andere woorden: Assur wordt eerst gebruikt als tuchtstok om Israel ermee te slaan en daarna rekent de heer met Assur af.

 

Verder nog over Assur: " De heilige God, het licht van IsraŽl, zal oplaaien als vuur. Wat nog van Assur overbleef, de distels en de doorns, zal hij verbranden, verteren; geen dag zal het duren" (10:17)..... "Dan zal Assur geveld worden, het zal vallen onder het zwaard, maar niet onder het zwaard van een mens; niet onder het zwaard van een sterveling" (31:8)

 

Wat geldt voor Israel, geldt ook voor de ArameeŽrs en andere Christenen, want: "Leed en ellende staan iedereen te wachten die het kwade doet, de Joden het eerst, maar ook wie geen Jood zijn" (Romeinen 2:9).

De regering van God op aarde maakt geen onderscheid tussen Joden en niet-Joden als het gaat om bestraffing en zegening.

 

De gelovigen worden daarom ook gewaarschuwd om het voorbeeld van Israel niet te volgen: "Want alles wat vroeger in de Schrift is opgeschreven, is geschreven om ons iets te leren" (Romeinen 15:4) Ö.. "Die gebeurtenissen zijn een voorbeeld voor ons, een waarschuwing dat we niet naar het kwade moeten verlangen, zoals zij " (1 Korientiers 10:6)ÖÖ. Wat hun overkwam, moet een voorbeeld voor ons zijn. Het werd opgeschreven om ons te waarschuwen,........Ē (1 Kor. 10:11)

 

Helaas heeft het Aramese volk niets van deze waarschuwingen geleerd waardoor de Heilige Hemelse Vader hen liet vertrappen door andere volkeren. We zijn daarom van overtuigd dat de Turken en de Koerden als een tuchtstok in de handen van God Yahweh, de God van Abraham, Isaak en Jacob zijn gebruikt om het Aramese volk ermee te tuchtigen (hier, hier, hier, hier). Ons volk heeft de Here God en zijn geliefd Zoon Yesuh M'siho compleet aan de kant gezet en is de weg van ongehoorzaamheid opgegaan. De Heilige Hemelse Vader heeft toen de twee volkeren, de Koerden en de Turken, die berucht zijn om hun gruwel, boosaardigheid en gemis aan erbarmen, gebruikt om ons volk te tuchtigen zodat ze terug zouden gaan naar de Here God. Maar helaas zijn ze koppig, doof en blind en willen daar niets van weten. Uiteindelijk hebben ze de Here God gedwongen om hen Diaspora in te sturen waardoor ze nu voor andermans deuren moeten vertoeven.

 

De Turken en de Koerden hadden echter iets anders in hun hoofd dan tuchtiging van de ArameeŽrs, namelijk het vernietigen van het Aramese volk. Dat was niet de bedoeling van de Here God Yahweh. Ze dienden te worden bestraft, maar niet op gruwelijke manier zoals de Turken en de Koerden het hebben gedaan.

 

De consequenties hiervan is dat de Here God met de Turken en de Koerden zal afrekenen, want: "Maar ik ben in grote woede ontstoken tegen de volken die zo zelfverzekerd zijn, zegt de Here God. Ik was niet erg kwaad op mijn volk, maar toch hebben zij het zwaar gestraft."

 

Deze twee volkeren hebben geen idee wat hen te wachten staat. Het probleem met de mentaliteit van de Koerden en de Turken is dit: Ze zijn gewend geraakt aan plunderen, aan terroriseren, onderwerpen, uitbuiten, wegjagen, toe-eigenen wat niet van hen is en uitroeien. Omdat deze levenswijze lonend is gebleken gedurende voorbije eeuwen, hebben ze geen aanleiding om zich te veranderen of te verbeteren. Ze zijn erg trots op zichzelf waardoor ze compleet zijn verblind geraakt en begrijpen daarom niet waarom ze zich zouden moeten veranderen. Overbodig om te zeggen, maar de mentaliteit van de Koerden en de Turken wordt volledig gevormd door de Islam. Christendom is voor hen niet praktisch om te plunderen, uitbuiten, terroriseren, onderwerpen en toe-eigenen.

 

In de achtste eeuw waren sommige Turkse stammen door de ArameeŽrs bekeerd tot het christendom. In deel II van Verborgen Parel op blz. 194 lezen we over de Oost- Aramese Patriarch Timotheus I: "De sleutelfiguur van de Perzische kerk in de achtste eeuw was hun buitengewone Patriarch Timotheus I, niet alleen een groot geleerde, wiens zachtaardige verdediging van het Christelijke geloof groot respect afdwong bij de Abbassidische kalief met wie hij in debat ging, maar ook een hartstochtelijke aanhanger van de Christelijke evangelieprediking. In 781 kon Timotheus aan een Maronitische briefschrijver melden: De koning van de Turken heeft, met bijna all inwoners van zijn land, zijn oude afgoden verlaten, en is Christen geworden, en hij heeft ons verzocht een Metropoliet aan te stellen voor zijn land, en dat hebben wij gedaan"

 

Je vraagt je af geliefde lezer waarom het evangelie is niet overgenomen door andere Turkse stammen en waarom het heeft niet overleefd onder de stam die het heeft aanvaard? Was het vanwege het feit dat Christendom simpelweg onpraktisch was?

Want hoe kun je anderen plunderen, vermoorden en leegroven als van je wordt verwacht: "heb je naaste lief" en "als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, en als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken" (Romeinen 12:20)

 

Zoals boven uitgelegd, zal het oordeel over de Turken waarschijnlijk worden voltrokken tijdens de oorlog van Ezechiel 38/39. Hierna zal "Vrije Koerdistan" worden opgericht. Omdat de Koerden zo verdeeld zijn in verschillende clans en groepen met totaal verschillende mentaliteit en levenswijze, zal er op politieke, sociale en maatschappelijke vlak weinig terecht komen van de "Vrije Koerdistan."

Bijvoorbeeld: De clan van Barzani beschouwt zichzelf superieur en zal nooit buigen voor andere clans. Omdat ze nu moeten vechten tegen een vijand, lijken ze een hechte groep te vormen. Dat is echter schijn. Als straks geen vijand meer is en "Vrije Koerdistan" is opgericht, dan zal overduidelijk worden dat na een korte tijd het pas opgerichte land niet zal functioneren. De overgebleven ArameeŽrs zullen op een afschuwelijke wijze worden vertrapt en vermorzeld.

 

We denken geliefde lezer dat na de oprichting van "Vrije Koerdistan" het oordeel over de Koerden zal worden voltrokken. Waarom zal het oordeel worden voltrokken na de oprichting van "Vrije Koerdistan" en niet voor de oprichting?

In een oorlog situatie tussen twee landen, kan het sterke land het zwakkere compleet vernietigen. Het wordt anders wanneer het gaat tussen een land en een volk. De international wetgeving eist van een land om minderheden te beschermen. In de huidige situatie kan daarom het oordeel over de miljoenen Koerden heel moeilijk worden voltrokken dan wanneer ze straks een eigen land gaan vormen.

 

Een andere punt is natuurlijk, zij het in mindere mate dan Koerden en Turken, de terreur tegen -en de vernietiging van de Aramese identiteit door de Pseudo- Arabieren. We noemen ze hier "Pseudo- Arabieren" (hier en hier), omdat het oorspronkelijk gaat om ArameeŽrs die tot de Islam zijn gedwongen waarna ze Arabisch hebben ingevoerd als hun taal, die een dialect van Aramees is, en vandaar noemen ze zich "Arabieren." Het Arabische nationalisme werd vooral gepromoot door Verenigde Koninkrijk en Frankrijk. Het Arabische nationalisme heeft, naast Turken en Koerden, een zware slag toegebracht aan de Aramese culturele identiteit. Het bestrijdt de Aramese identiteit met vuur en zwaard.

 

Groot- BrittanniŽ en Frankrijk zijn de twee meest boosaardige koloniale landen op de wereld als wij nauwkeurig hun wrede en verscheurende koloniale activiteiten onderzoeken.

Overal waar ze voet aan de grond zetten, richtten ze ravage aan. Ze zijn verantwoordelijk geweest voor de culturele, historische, sociale en stammen vernietiging van vele inheemse volkeren wereldwijd, inclusief de Aramese inheemse natie. Hun haat naar het Aramese volk is niet te bevatten. Je mag ArameeŽrs aanduiden als ďArabierenĒ, ďTurkenĒ, ďKoerdenĒ, ďPalestijnenĒ, "Assyriers" etc.., het is allemaal geen probleem. Maar op het moment dat je de ArameeŽrs noemt bij hun enige echte inheemse naam, dan staan deze kwaadaardige machten op en schuiven het van de tafel als ďonzinĒ en ďachterlijk.Ē

 

Naast "Arabisme" hebben deze kwaadaardige machten ook "Assyrianisme" uitgevonden en gepromoot om het Aramese natie te vernietigen. "Arabisme" en "Assyrianisme" zijn twee onheilige koloniale producten die besmet zijn met leugen, bedroeg, achterlijkheid, geschiedenis vervalsing, onderdrukking en tirannie.

 

Laten wij hopen en bidden dat vele Koerden, "Arabieren" en Turken Yesuh M'siho als hun Heer en Redder zullen aanvaarden om aan het oordeel te ontsnappen. Moge de Heilige Hemelse Vader mannen en vrouwen onder de Koerden, "Arabieren" en Turken doen opstaan die als een lamp gaan fungeren om het licht van Yesuh M'siho in de harten van deze volkeren te doen schijnen.

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © ArameeŽrs van Aram-Naharaim Organisatie

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de ArameeŽrs:

 ArameeŽrs in de Media

 


 

27-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin.

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid.