Jacob of Urhoy (Urfa)

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 


 

24-3-2011: Turkije, Islamitische conferentie in Pakistan in 1980, Aramese klooster St. Gabriel, de etnische zuivering van Arameeërs en de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen

 

19-7-2010: Eeuwenoude Aramese kerk St. Jacob van Nisibin in Tur Abdin in Turkije is beklad met racistische anti-Aramese en antichristelijke teksten

 

11-11-2009: Premier van Turkije: Een Moslim kan nooit genocide plegen

 

21-2-2009: Turkije, Koerden, het Aramese klooster St. Gabriel en wereldwijd Aramese protest.

 

3-1-2009: Een belangrijke Koerdische Leider in Turkije biedt excuses aan voor het aandeel van de Koerden in de Aramese Genocide van 1915

 

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Ottomaanse genocide: 99 jaar geleden, zal het erkend worden voor de honderdste verjaardag?

 

English Version


 

  1. Inleiding  
  2. Het begint langzaam door te dringen……  
  3. De uitvoerders van de genocide zijn bekend, maar wie zijn de bedenkers/opdrachtgevers?  

 


 

1. Inleiding

 

De jaarlijkse herdenking van genocide op de Christenen (Aramese, Armeense, Griekse) van het Ottomaanse rijk in het jaar 1915 vindt elkaar jaar plaats op 24 april.

 

Zoals gebruikelijk is bij alle presidenten van de Verenigde Staten, wordt op 24 april gerefereerd door de zittende president aan de Ottomaanse genocide van 1915. President Obama heeft donderdag 24 april ook ernaar gerefereerd zonder expliciet het woord “genocide” in de mond te nemen.

 

In zijn verkiezingscampagne van 2008 had Obama beloofd de genocide te zullen erkennen als hij eenmaal president zou worden.

ABS NEWS rapporteerde in een artikel op 24 april 2014 getiteld “Obama again breaks promise to commemorate Armenian ‘genocide'”:” …..President Obama noemde op donderdag de massale afslachtingen door de Ottomaanse  door de Ottomaanse Turken in 1915 “een van de ergste wreedheden van de 20ste eeuw”, maar brak opnieuw zijn 2008 campagne belofte om de tragedie “genocide” te noemen.

“Wij eren de herinnering van de 1.5 miljoen Armeniërs die brutaal werden afgeslacht of marcheerden naar hun dood in de tanende dagen van de Ottomaanse Rijk, “ zei Obama in een geschreven verklaring op de Herdenkingsdag van de Armeense Genocide.

Een volledige, duidelijke en rechtvaardige erkenning van deze feiten is in het belang van ons allemaal. Zonder af te rekenen met de feiten uit het verleden kan het niet verder worden gegaan met de toekomst” zei Obama in een impliciete appel aan de belangrijke Amerikaanse bondgenoot Turkije om dichterbij te bewegen naar de erkenning van de genocide.”

 

De Ottomaanse genocide is valselijk bekend geworden als “Armeense genocide” alsof alleen Armeniërs slachtoffers zijn geworden van deze vreselijke genocide. Naast Armeniërs zijn er ook rond half miljoen Arameeërs van diverse denominaties slachtoffer geworden van deze afschuwelijke genocide.

 

2. Het begint langzaam door te dringen……..

 

Hoewel genocide nog steeds een groot taboe is in Turkije, heeft premier Recep Tayyip Erdogan op Woensdag 23 april 2014 een verklaring hierover uitgegeven wat totnogtoe door niemand van zijn voorgangers werd gedaan. Daarmee is een taboe doorbroken.

 

Russia Today rapporteerde op 23 april 2014 in een artikel getiteld “'Shared pain': Turkish PM Erdogan in historic Armenian statement”: "In een verklaring uitgegeven door het bureau van de premier en wordt door sommigen op sociale media gezien als excuses, zei Erdogan dat 24 april is “met name van belang is voor onze Armeense burgers en voor alle Armeniërs wereldwijd…………”

“De incidenten van de eerste Wereldoorlog zijn onze gezamenlijke pijn. Het is een menselijke en een wetenschappelijke verantwoordelijkheid om deze pijnlijke periode van geschiedenis te evalueren door een perspectief van rechtvaardige herinnering. ”

“De vereiste van een zowel pluralistische perspectief alsmede van een cultuur van democratie en moderniteit is om de verschillende meningen in vrijheid te uiten over de gebeurtenissen van 1915.”

“Het is met deze hoop en geloof dat wij de Armeniërs, die hun leven verloren in de context van de vroege 20ste eeuw, rust en vrede wensen en onze condoleantie overbrengen aan hun kleinkinderen”

 

Het woord genocide wordt niet genoemd in de verklaring van de premier Erdogan. Maar, het is een groot stap voor Turkse begrippen over genocide kwestie. Het laat ook zien dat men het niet meer kan negeren!

 

De vraag is: Wat wil de Turkse premier hiermee bereiken? Er zijn diverse scenario's mogelijk:  

 

1) De ervaren en geslepen Recep Tayyip Erdogan is meesterlijk erin geslaagd om een wieg te drijven tussen de Koerden. Op 13 November 2013 organiseerde Erdogan een feestelijke bijeenkomst in Diyarbekir waarbij de heer Mesud Barzani, Siwan Perwer, Ibrahim Tatlises en andere prominent Koerden aanwezig waren.

 

Het resultaat van deze “verbroedering” is dat onder andere de heer Barzani begin april 2014 is overgaan tot het graven van een geul aan de grens met Syrië om verkeer met de Koerden in Syrië in te perken. Dit heeft geleid tot verhitte debatten tussen de Koerden en sommigen spreken van een “Berlijnse Muur” (zie hier en hier)

Wil de heer Erdogan misschien ook naar het voorbeeld van de Koerden een wieg drijven tussen de Armeense gemeenschap, vooral de diaspora gemeenschap?

2) Het kan zijn dat premier Erdogan Europa en de VS tegemoet wil komen door te refereren naar de slachtoffers van 1915.

3) Het is ook mogelijk dat Recep Tayyip Erdogan de Turkse bevolking wil voorbereiden op de weg naar de echte erkenning van de genocide. Hij kan zich niet veroorloven om het woord “genocide” nu al in de mond te nemen vanwege grote weerstand bij de bevolking. Daarom verwijst hij waarschijnlijk naar de gebeurtenissen van 1915 om de kwestie bespreekbaar te maken.

 

3. De uitvoerders van de genocide zijn bekend, maar wie zijn de bedenkers/opdrachtgevers?

 

De uitvoerders van deze genocide zijn bekend, namelijk Koerden en Turken. Maar wie zijn de bedenkers/opdrachtgevers van deze genocide?

 

De laatste jaren zijn er moedige Joodse schrijvers naar voren getreden die de vinger op de zere plek leggen en de bedenkers/opdrachtgevers van de Ottomaanse genocide ontmaskeren als crypto-Joden. Dat zijn Joden die overgingen tot andere religies, maar in het geheim vasthielden aan hun Joodse geloof.

 

De van Joodse oorsprong afkomstig Russische Orthodoxe monnik Nathanael Kapner heeft in zijn goed gedocumenteerde analyse “JEWS PLOTTED THE ARMENIAN HOLOCAUST” een chronologische uiteenzetting gegeven over hoe het allemaal is begonnen.

 

Onder andere is te lezen:

1) De bedenkers/opdrachtgevers van deze genocide worden getraceerd tot Sabbatai Zvi, een Jood uit Griekse stad Saloniki, die in 1680 zich uitriep tot beloofde Joodse Messias.

2) Uit zijn volgelingen ontstond in 1716 een groep genoemd “Donmeh” in Saloniki, Griekenland

3) In 1891 werd uit “Donmeh” een Zionistische politieke groep gevormd genoemd De Comité van Eenheid en Vooruitgang. Later werd de comité genoemd: De Jonge Turken. De comité werd geleid door de Joodse Vrijmetselaar Emmanuel Carraso.

4) In 1895-1896 slachtten de Sefardische Joden uit Saloniki samen met de Turken de Armeense Christenen van Istanbul.

5) In 1909 verkrachtten, martelden en slachtten de Joodse Jonge Turken meer dan 100.000 Armeniërs in de stad Adana.

6) In 1915 wordt de Holocaust van de Christenen uitgedokterd door de heersende Joodse Jonge Turken met 1.5 miljoen Armeense doden.

 

Een andere Jood die ook zijn “Joodse volk heeft verraden” en natuurlijk- hoe kan het anders- ook een “antisemiet is”, is Christopher Jon Bjerknes. Hij heeft in zijn heel goed gedocumenteerde boek “The Jewish Genocide Of Armenian Christians” de woede van velen op z’n hals gehaald en gaat uitgebreid in op de rol die de crypto-Joden speelden bij de genocide van 1915 in Turkije.

 

Een andere interessant boek in dit verband om ook te lezen is van de hand van Henry Makow getiteld “Illuminati: The Cult that Hijacked the World

 

Natuurlijk zult U geachte lezer deze versie van de genocide van 1915 nooit lezen in de koloniale illuminatie media. Er wordt nauwkeurig erop toegezien dat U informatie voorgeschoteld krijgt dat voldoet aan de wensen van de illuminaten en niet aan de werkelijkheid van de geschiedenis. Laat de kritische lezer zelf op onderzoek gaan naar de waarheid.

De Turken zijn op de hoogte van deze realiteit. Van de Turkse bevolking weet 99% weinig over de gebeurtenissen van 1915 en zijn gehersenspoeld. Als de Turken, die samen met de Koerden graag en met blijheid hebben uitgevoerd, de genocide van 1915 erkennen, dan gaan de bedenkers/opdrachtgevers van de genocide van 1915 vrijuit! Er zijn hele grote belangen in het spel.

 

Als Arameeër (vals "Assyriers"), Armeniër of Griek dient U wel even kritisch stil bij te staan van wat reden zou kunnen zijn wanneer een staatshoofd/politicus/wetenschapper Turkije oproept om de genocide van 1915 te erkennen. Zijn deze mensen- staathoofden, “wetenschappers”- werkelijk begaan met de vermoorde Arameeërs/ Armeniërs/ Grieken in 1915 en willen ze gerechtigheid of is er iets anders in het spel? Natuurlijk blijft de genocide een gruwel en we moeten dat nooit vergeten. Maar je moet ook niet blind zijn en alles geloven wat sommige invloedrijke mensen zeggen!

 

Sommigen van deze landen die de Turken oproepen om de genocide van 1915 te erkennen, zijn achter de schermen krankzinnige plannen aan het smeden om een moderne genocide te plegen in de naam van “democratie”, “vrijheid” en “mensenrechten”, namelijk de vernietiging/uitdrijving/ etnische zuivering van de Arameeërs van Irak en Syrië. Je kunt je daarom afvragen: willen ze echte erkenning van de genocide of gebruiken ze deze genocide voor hun eigen belangen?

 

Een vraag aan de Aramese lezer: wie zijn die zogenaamde "wetenschappers " die zo graag met sommige zogenaamde "Assyrian genocide experten" zoals Sabri Atman samenwerken? En waarom zijn deze koloniale illuminatie "wetenschappers" zo gek op de term “Assyrian Genocide” en doen er alles aan om elke verwijzing naar “Aramean” weg te wissen? Als U Uw best doet, dan zult U tot een hele interessante conclusie komen.

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 


 

27-7-2010: Aram-Nahrin Organisatie stuurt een brief aan de Turkse minister van Binnenlandse zaken over de bekladding van de Aramese St. Jacob kerk van Nisibin.

 

20-5-2009: Aramese Organisaties sturen brief aan de President en Premier van Turkije over het klooster St. Gabriel en het erkennen van het Aramese inheemse volk als aparte etnische minderheid.